Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
399/2012 Sb.
07.09.2012
27.11.2012
01.01.2013
Ustanovení částí první, druhé a dvacáté šesté nabývají účinnosti dne 12.12.2012.
zákon
zákon Parlamentu
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení