Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
399/2008 Sb.
22.10.2008
07.11.2008
01.01.2009
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Zemědělství