Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2009.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhlášky č. 129/2005 Sb.
399/2008 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Účinnost Čl. III
399
VYHLÁŠKA
xx dne 22. xxxxx 2008,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x. 221/2002 Xx., xxxxxx xx stanoví sazebník xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ústředního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 129/2005 Xx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §11 xxxxxx x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), xx xxxxx zákona x. 317/2004 Xx. a xxxxxx č. 441/2005 Xx.:
Čl. I
Xxxxxxxx č. 221/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zkušebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 129/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V xxxxxxx č. 1 xxxx 1 x 1. xxxxx tabulky xx částka "27&xxxx;400 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "19&xxxx;680 Xx".
2. X xxxxxxx x. 1 xxxx 1 xx 2. xxxxx xxxxxxx se částka "26&xxxx;700 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "31&xxxx;261 Xx".
3. V xxxxxxx x. 1 xxxx 1 ve 14. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx "2&xxxx;300 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2&xxxx;452 Xx".
4. X xxxxxxx č. 1 xxxx 1 v 18. xxxxx xxxxxxx xx částka "24 900 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "68&xxxx;731 Xx".
5. X xxxxxxx x. 1 xxxx 1 xxxxxxxxxxx * xxx:
"* Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zvířat v xxxxxx opakování; počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve skupině xxxx dány xxxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 356/2008 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 91/1996 Xx., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
6. X xxxxxxx x. 1 xxx 2 xxxxxx xxxxxxx xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx novely x zapracována do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. X xxxxxxx x. 1 xx doplňuje bod 3, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"3. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
____________________________________________________________________________________________
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (x Xx)
____________________________________________________________________________________________
Xxxxx 57
____________________________________________________________________________________________
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výsledná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx série xxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxx xx x 30 %.".
8. Příloha x. 2 xxx:
Příloha xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx úplného xxxxx xxxxxxxx předpisu.
9. Příloha x. 3 zní:
Příloha xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu.
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zkušebního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 399/2008 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2009.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.