Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.05.2022.


Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
87/95 Sb.

ČÁST I. Obecná ustanovení §1

Vymezení pojmů §1a §1b

Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny §2 §2a

Speciální ustanovení o udělení povolení ve vztahu k řešení krize §2aa §2b §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2i

Udělení povolení družstevní záložně ve skupině §2j

Předmět podnikání družstevní záložny §3

Některá ustanovení o členství v družstevní záložně §4 §4a

Členský vklad §4b

Vypořádací podíl §4c

Stanovy §5

Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny §5a §6 §6a

Střet zájmů §7

Řidící a kontrolní systém §7a §7aa §7ab §7ac §7ad

Pohyblivá složka odměny u osob s rizikovým vlivem §7ae §7af

Uveřejňování informací §7b

Hospodaření družstevní záložny §8 §8a §8aa §8ab §8ac §8ad §8ae §8af §8ag §8ah §8ai

Kombinovaná kapitálová rezerva §8aj

Bezpečnostní kapitálová rezerva §8ak

Proticyklická kapitálová rezerva §8al §8am §8an

Kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika §8ao §8ap §8aq §8ar

Kapitálová rezerva pro jinou systémově významnou instituci §8as §8at §8au §8b §9 §9a

Fondy družstevní záložny §10 §11 §12 §12a

Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny §13 §13a §13b

Pojištění vkladů členů §14 §15 §16 §17 §17a §18 §19 §20

Dohled nad družstevními záložnami §21

Proces přezkumu a vyhodnocování §21a §21b §21c

Podmínky pro uložení požadavku na kapitál v návaznosti na výsledky přezkumu a vyhodnocování §21d §21e

Pokyn k držení dodatečného kapitálu §21f §21g §22

Výměna informací při dohledu nad pobočkami družstevních záložen §22a §22aa §22b §22c §23 §24 §25

Povinnost mlčenlivosti §25a §25b §25c §25d §25e §25f §25g §25h §25i §25j §25k §25l §26 §27

Přestupky

Přestupky fyzických osob §27a

Přestupky družstevní záložny §27b

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §27c §27d

Společná ustanovení §27e §27ea §27f

Opatření k nápravě §28 §28a §28aa §28ab §28b §28c §28d §28e §28f

Odnětí povolení nebo souhlasu §28g §28h §28ha §28i §28j §28k

ČÁST II. §29

ČÁST III. Přechodná a závěrečná ustanovení §30 §31 §32 §32a §32b §32c §32d §33

Příloha - Výpočet výše vypořádacího podílu

č. 100/2000 Sb. - Čl. IV

č. 406/2001 Sb. - Čl. II

č. 212/2002 Sb. - Čl. II

č. 280/2004 Sb. - Čl. II

č. 377/2005 Sb. - §42

č. 57/2006 Sb. - Čl. XV

č. 120/2007 Sb. - Čl. IV

č. 230/2009 Sb. - Čl. XI

č. 160/2010 Sb. - Čl. VII

č. 41/2011 Sb. - Čl. IV

č. 254/2012 Sb. - Čl. IV

č. 227/2013 Sb. - Čl. VI

č. 135/2014 Sb. - Čl. VI

č. 333/2014 Sb. - Čl. II

č. 371/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 338/2020 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 186/2018 Sb.

INFORMACE

ČÁST I

§1

Obecná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 49), xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 74) x xxxxxxxx xxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx záložna"). Xxxxx xxxxx xxxxxx upravuje xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx, který xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§2a) xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") družstevní xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx", "xxxxxxxxxx xxxxxxx", "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nebo "xxxxxx xxxxxxxx"; xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Družstevní xxxxxxx xxxx bankou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 14).

(5) Družstevní xxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze činnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxxxx uděleného xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxx uzavírat xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx neodůvodněnému xxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx neplatnost smlouvy,

d) xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 50),

x) xxxxx xxxxx pohledávku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisy 50) xx xxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx osobou.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 21) xxxxxxx zpráva x opis xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v sídle xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, expoziturách x xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx si předchozí xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dispozici x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx částí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx provedení x xxxx účastnících. Xxxxxx lze xxxxx xxxxx elektronicky. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nabývat xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na základním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx právnické xxxxx, xx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx právnické xxxxx.

§1x

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) institucí xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013

c) investičním xxxxxxxx xxxxxxxxxx podnik xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

e) podnikem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 bodu 18 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 37 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

g) xxxxx xxxxxxxxxx úzké propojení xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) ovládající xxxxxx mateřský xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

i) ovládanou xxxxxx dceřiný xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 20 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013,

m) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 31 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx čl. 4 xxxx. 1 xxxx 21 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 32 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 33 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 29x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xx. 4 odst. 1 xxxx 138 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) konsolidovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 48 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) orgánem určeným x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 41 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

w) finančním xxxxxxxxx finanční nástroj xxxxx xx. 4 xxxx. 1 bodu 50 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx tier 1 xxxxx xx. 50 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§1x

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. x účinností od 22.7.2014

Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§2

(1) Družstevní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 30 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Před xxxxxxx xxxxxxx x povolení (§2a) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx fond x xxxxxxxx fond, xxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny.

(4) Zastupování xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx nepřípustné.

(5) X xxxxxx xx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§2a

(1) Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pouze na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Vzory xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx správního xxxxxx x v xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxx x Česká xxxxxxx banka si xxxxxxxx její doplnění, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx Xxxxxx národní xxxxxx vyžádáno xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx doplněná xxxxxx xxxx úplná, xxxx není-li xxxxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou na xxxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxx záměr x xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx mezinárodní smlouva.

(3) Xxxxxxxx xx uděluje xx xxxx neurčitou. Xxxxxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx obsahovat vymezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stanovení podmínek, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx splnit xxxx zahájením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dodržovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx povolení nebo xxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx způsobilost, xxxxxxxxxxxxx x zkušenost xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx podle §7aa,,

x) technické x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx záložny, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; technickými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxxxxxx záměr jejího xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx zejména podle xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x druhu xxxxxx, které mají xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočetních, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx dostatečného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), kteří xxxxx zajišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x organizace xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x schopnost bezpečného xxxxxxx družstevní záložny x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x ovládajících xxxxxxx x finančních holdingových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx holdingových xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2b odst. 1) x xxxxxxx 20 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx kvalifikovanou xxxxx (§2b xxxx. 1), x xxxxxx práv xxxxx xx xxxxxx x podnikání družstevní xxxxxxx x souladu x §1 odst. 5 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x nezávadný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 3, x xxx xx xxxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxxx fond x xxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx uvedené x §2 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx skupiny xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úzké xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx státě, na xxxxx území má xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx zábrany x xxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxx povolení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx postupuje Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §28. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx povolení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. f) x g) nepoužijí. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vždy, xxxxx kapitál xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx opis x xxxxxxxx Rejstříku trestů xxxxxxxx xx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2xx

Xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx povolení xx xxxxxx x řešení xxxxx

(1) Česká národní xxxxx může x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2a xxxx. 4.

(2) Předloží-li xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx povinné xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

§2aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 375/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2016

§2x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013. Nepřímým xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx shodě.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx započítají x podíly xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(3) Osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx oznámit xxxx xxxxx a xxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx záložně,

b) xx xxxxxxx kvalifikované xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %, xxxx

x) x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnu,

a to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx nevykonávají; nevykonáváním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvědomí xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx připadá xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx hodlajících xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx záložnu xxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxx xxxxx xxxxxx, zvýšena xxxx která xx xxx xxxxxxxxx, xxxx x celkové výši xxxxxx, který xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nabytím xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx x osobě, která xxxxx xx žadatele xxxxxxx. K žádosti xxxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx z hlediska xxxxxxx podmínek uvedených x xxxxxxxx 9. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx na předepsaném xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx přiloží xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9. Vzory xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, jestliže xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx osobě, xxxxx x xxxxxxx souhlasu xxxx, xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zajišťovna, investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx.

(6) Je-li xx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 50. xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žadateli xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4. Xxxx odeslání xxxx výzvy xx xxx lhůty stanovené x xxxxxxxx 7 xxxxx, a xx xxxxxxx xx xxxx 20 xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx jednou. Xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxx až xx xxxx 30 pracovních xxx, xxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka vydá xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx odeslání xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x souhlas xxxxxx xxxxx odstavce 15.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 9 x xxxxxxxxxx přitom k xxxxxxxxxxx potřebám trhu. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 9 xxxx jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostatečné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Česká xxxxxxx banka žádosti xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx zajištění xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obavy x xxxxxxx vlivu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx a pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, jsou důvěryhodné,

b) xxxxx, xxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řídicí xxxxxx, xxxxxxx bez xxxxxxxx pochybností podmínku xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, nebrání účinnému xxxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx, xxxxxx výměně informací xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x

x) x souvislosti x navrhovaným xxxxxxx xxxx zvýšením kvalifikované xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že by xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, nebo xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Česká xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxx xxxx xxxxxxx.

(11) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) uvede xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovisek, xxxxx obdržela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx rozhodnutí.

(12) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx shodě xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx, že

a) xxxxxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že klesne xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %, nebo xx zcela xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx ji přestávají xxxxxxx.

(13) Oznámení podle xxxxxxxx 12 obsahuje xxxxx x osobě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx po snížení.

(14) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx x xxxxxxxx 12 xx xxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx firma, xxxxxxxxx místo podnikání, x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx.

(15) Souhlas xx smyslu xxxxxxxx 3 xxx v xxxxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

(16) Xxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikované účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního jednání, xx základě xxxxxxx x xxxxx změnám x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx x takto xxxxxxx xxxxxx nesmějí xxx vykonávána, a xx xx xxxx xxxxxxx tohoto souhlasu.

(17) Xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 12 xx xxxxxxxxxx, dojde-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 % xxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 50 %, 30 %, 20 %, 10 % xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx jednání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx.

(18) Xxxxxxx x nabytí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se považuje x za souhlas x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 10 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx záložně. Xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na družstevní xxxxxxx xxx, že xxxxxxx nebo překročí 20 %, 30 % xxxx 50 % na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxx nebo překročí xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxxx představuje xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x družstevní xxxxxxx.

§2c

(1) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx záložně je x rozporu x §1 odst. 5 xxxx. x), nebo xxxxx nabyla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zvýšila xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxx x §2b odst. 3, xxxxxxxx x pozastavení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx účastnit xx xxxxxxx xxxxxx x hlasovat xx xx x práva xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxx xxxx uvedených xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záložna. Xxxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx pozastavila xxxxx xxxxx odstavce 1, xx členské xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schůze družstevní xxxxxxx rozhodovat x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se členské xxxxxx x hlasovat xxxx pozastavena. Pozastavení xxxx podle xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx zruší, odpadl-li xxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx záložně, xxxxx při xxxxxx xxxxxxx, i xxxxxxxx xxxxxx členů, xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2b xxxx. 3 x 12, x xx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx rozhodných skutečností.

(4) X xxxxxxxx xxxx, xx osobě x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx hlasovacích právech xxxx osoby xxx xxxxxx xxxx.

§2x

(1) Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx (xxxx jen "hostitelský xxxx") a podnikat xx xxxx území x xxxxxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X oznámení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) určení hostitelského xxxxx, xx jehož xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx činností,

c) organizační xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxx xxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxxxxx jednoznačnou identifikaci xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, kterými xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti,

g) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 92 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013 xxxxxxxxxx záložny x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podání žádosti.

(3) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx družstevní záložny,

b) xxxxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §1 xxxx. 5 xxxx. x).

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx shledá, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyly splněny, xxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2d xxxx. 2; xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx.

(5) Xxxxx Česká národní xxxxx odmítne předat xxxxxx dohledu hostitelského xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, může xx družstevní záložna xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx.

§2x

(1) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu tohoto xxxxx xxx zřízení xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx podle první xxxx xx xxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2d odst. 3 x 4, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uplynutím této xxxxx.

(2) Zamýšlí-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2d xxxx. 2 xxxx. x) až x), xx xxxxxxx xx oznámit nejméně 1 měsíc xxxx xxxxxx provedením České xxxxxxx bance x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx skutečností xxxxxxxxx x §2d xxxx. 2 xxxx. x) xx e) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx hostitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx §2d xxxx. 3. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx rozhodne xx 30 dnů ode xxx obdržení xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložnou.

§2x

Xx-xx xxxxxxxxxx záložna x úmyslu provozovat xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx povolení xxxxxxxxx xx Xxxxxx národní xxxxxx xxx založení xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx písemně svůj xxxxx xx specifikací xxxxxxxxxx xxxxxxxx alespoň 60 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx národní bance. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení družstevní xxxxxxx.

§2x

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území hostitelského xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pravidelná xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx své xxxxxxx xx xxxxx hostitelského xxxxx xxx účely xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočky za xxxxxxxxx podle §22b.

(3) Xxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx státu na xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle §22a xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx předpisů hostitelského xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx hostitelského xxxxx xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §28 xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx x odvrácení xxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxx.

(4) Xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxx x důvodu vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxxx stability x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě a Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx finančním trhem x oblasti bankovnictví 75).

§2x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vkladatelů x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniká xx území tohoto xxxxx; xxxx informaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx x změně nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podniká xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx odkladu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informuje x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo odnětí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxx §28g xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2i

Podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2j

Udělení xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx (§2a) xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x stanovisko xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, investičními xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je osoba, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx ovládá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x), b) xxxx x).

(2) Příslušné xxxxx xxxxx odstavce 1 se vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vhodnosti xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x průběžně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při udělování xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxx podnikání xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx povolení:

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx elektronických xxxxx xxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) poskytování xxxxx ve xxxxx xxxxxx nebo finanční xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx,

x) obstarání inkasa xxx xxxxx,

x) xxxxx x prodej xxxx xxxx pro xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx podle písmene x).

(2) Výlučně za xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxx odstavce 1 x §1 xxxx. 2 xxxx. a) x x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx záložnách x xxxxxxx x x xxxxxxx zahraničních xxxx,

x) xxxxxxxx úvěry xx xxxxxxxxxxxx záložen x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) obchodovat xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x dluhopisy xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozvoj xxxx Xxxxxxxxxxx bankou xxx obnovu a xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádět xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky.

(3) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. V tomto xxxxxxx se xxxxxxxxxx §1 xxxx. 9 xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx převodu finančního xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 62).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x úrokem nebo xxxxxxxx výhodou nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx souhrnu xxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxxxx vkladu a xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxxx. Smlouvy xxxxxxxx xxx xxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x §1 xxxx. 2 xxxx. a) x x) musí xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Družstevní xxxxxxx může poskytnout xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobami 81), xxxx členům, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx občanského zákoníku 82), xxxx xx xxxxxx xxxx 30&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§4

(1) Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o členství xx xxxxx skutečnostmi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se stanovami, xxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x změnách xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v českém xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx člena, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přechodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx družstevního podílu xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx zanikl, xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx nástupce xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinou xxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxx pouze xx xxxxx družstevní xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x dohodě x xxxxxxx družstevního xxxxxx xxxx uvedeno xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx x schválení xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spojený x xxxxxxx podílem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx měl xx xxxxxxxx, xx xx převodem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx záložně xxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx dosáhne limitů xxxxxxxxxxx v §2b xxxx. 3, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Při hlasování xx každý xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx další xxxxxxx xxxxx (§4b), xxxxxxxx xxxx jeden xxxx za xxxxx xxxx násobek základního xxxxxxxxx vkladu. Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx člen xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx výši vloženého xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx obchodního xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13 odst. 5), x xxxx x xxxxxxxxx a o xxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů.

(8) Družstevní xxxxxxx xx oprávněna xxx xxxxxxx pohledávky xx dlužníkem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§4c), x to x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vkladatelů x xxxxxx vklady. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výplatu xxxxx, vkladů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku, xxxxx xx v xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Postupování xxxxxxxxxx členů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x družstevní záložny, xx možné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4a

§4a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2009 Sb.

§4x

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč. Xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx, podílu xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx, xxxx člen xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxx členský vklad. Xxxx xxxxxxx členského xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxx být xxxx xxxxxxxxxxxx násobkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou případů xxxxxxxxx x §2b xxxx. 3.

(3) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxxx xxxxxxx x 20 % xxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx členský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx členského xxxxxx dochází xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně.

(4) Xxxxxxxxx vypořádání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vypočte xxxxxxx jako vypořádací xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx částka, x xxxxxx xx xxxxx členský xxxxx xxxxxxx. Xxx výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx §4c xxxx. 2 xxxxxxx obdobně.

(5) Při xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx členských vkladů.

(6) Xxxxxx-xx to xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vklad po xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx xxxxxxx spolu xx základním členským xxxxxxx xxxx dalším xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ážio xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxx podíl

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přílohy x xxxxxx zákonu. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx stav vlastního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, který z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx nesouhlasil xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny, xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx mezitímní xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev.

(2) Xxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxx do 3 xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx období, x němž členství xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vypořádacího xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxx ohrozit xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky 74), xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 10 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 241/2014, x xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx posledního xxx účetního období.

§5

Stanovy

Stanovy xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx a sídlo,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záložně x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx členského xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxx vstupního vkladu,

e) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, způsob jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx x lhůty, xx xxxxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

h) xxxx xxx xxxxx členství xxx vystoupení xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladů,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx zápisného, xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx spojených xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob x xxxxxx převodu xxxxxxxxx xxxxxxx komise xx xxxx osoby,

m) xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řád, xxxxx xxxxxxx zejména

1. druhy xxxxxxx fondů, jejich xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxxx x rezervního xxxxx, xxxxxx tvorbu x xxxxxxx,

3. podmínky poskytování xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx vkladů x xxxxx x meze xxxxxxx.

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny

§5a

(1) X přijetí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx, souhlasu alespoň xxxx třetin hlasů xxxxxxxxxx členů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Pozvánka xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx náhradní členská xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx přítomných xxxxx. Xxxxx svolaná xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxx §11 x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x stabilitu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, o xxxx a o xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxx předchozího souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zvláštního xxxxxx 1) a §5x xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x správou xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. 56)

§6

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní poměry xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx ustavuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komisi, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx komise nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx kontrolní komise xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx pověřenou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny x řad xxxxx xxxxxxxxxx záložny.

(3) Úvěrová xxxxxx rozhoduje x

x) xxxxxxxxxxx úvěrů členům xxxxx stanov,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6a xxxx. 2.

(5) Představenstvo rozhoduje xxxxx věcí podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) na xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vkladů x úvěrů, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a x xxxxxxx vkladu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo banky,

b) x obchodování xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx a nástroji xxxxxxxx kurzů a xxxxxxxxx sazeb xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1,

x) x obchodování xx vlastní účet x registrovanými xxxxxxx xxxxxx,

x) x poplatcích xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x předkládá xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx členské xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx konala do 6 měsíců po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vypracována. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance do 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxxx zprávy xxxx xxx poskytnut xxxxxx xxxxxxx 30 dnů xxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx stanov.

(7) Xxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Při xxxxxxxxx xx volených xxxxxxxx družstevní záložny xx každý člen xxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx družstva xx vztahu k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxx skutečnostech, které xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost x odbornou péčí. Xxxx povinni xxxxxxxxx xxx funkce xxx, xxx xxxxxxxxxx návratnost xxxxxx členů družstevní xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x stabilitu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(11) Členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x titulu xxxxx voleného orgánu xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx předpisů nebo xxxxxx, odpovídají xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxx, xx x xxxxxxxx tohoto porušení xxxxxxxxxx těmito xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§6a

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, na které xxxxx xxxxxx xx xxxx podmínka vztahuje.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobili xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx škodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxx xxxxx

(1) Úvěry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnout xxxxx xx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členům xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x osobám xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx záruku xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx představenstva,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, členům xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx poskytnout xxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx svěřena xxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxx xxxxx, nemohou xxx ručiteli za xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovali.

(3) Z xxxxxxx a rozhodování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxx, o jehož xxxxx xx rozhoduje.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx být vždy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxx zákona upravujícího xxxxxx xxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x zákazu konkurence xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx družstevní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx statutárním xxxxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, obchodníka x xxxxxxx xxxxxx, pojišťovny, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx záložna, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxxxxxxx xxxxx oprávněné organizovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx pomocných služeb.

(6) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxx před svým xxxxxxxx do příslušné xxxxxx xxxxxxx informovat xxxx, xxx jej xxxx, x své xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilosti x zkušenosti, x xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx členství x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx právnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxx má xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx obdobný xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxx právnické osoby. Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxx funkce.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx povolení xxxxx §2a.

§7x

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Družstevní xxxxxxx xxxx xxx řídicí x kontrolní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) předpoklady xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx

1. xxxxxx x postupy xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x řádným, průhledným x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx možného xxxxxx xxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nebo xxxx xxx vystavena, xxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování x xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxx přijímání xxxxxxxx vedoucích k xxxxxxx případných xxxxx,

x) xxxxxx vnitřní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx

1. vnitřní xxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajišťování xxxxxxxxxxxxxx, odborné xxxxxxxxxxxx x zkušenosti xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x úvěrové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx odborné způsobilosti x zkušenosti xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx komise a xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx porozumění xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxx dostatečného porozumění xxxxxxx xxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx zahrnuje zásady x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

1. přispívají x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rizik a xxxx s xxx x souladu,

2. jsou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx práci xxxxxx hodnoty x

3. x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člena kontrolní xxxxxx x dalšího xxxxxxxxxx, xxxxx pracovní xxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxx xx rizikový xxxxxx družstevní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx přijímání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x přiměřený xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx družstevní xxxxxxx x xxxx xxxxx x částech.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx účinnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxx x zjednává xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zavést x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nebyla Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smíšenou finanční xxxxxxxxxxx osobou xxxx xxxxxxxxxx družstevní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxx povinnosti také xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx působností, pravomocí, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx upraveno xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

§7aa

(1) Družstevní xxxxxxx xxxxxxx, aby

a) člen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, člen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x člen xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, dostatečně xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx personální x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxxx x úvěrové xxxxxx,

x) byla prováděna xxxxxxxx podporující xxxxxxxxxxx xxx výběru xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x úvěrové xxxxxx, x

x) byly evidovány xxxxx x xxxxxxx x zárukách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představenstva, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx komise xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx údaje xxxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dítě nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx člen xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dítě xxxx xxxxx kvalifikovanou xxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vliv xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkci nebo xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx orgánu, správní xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Člen xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx komise x člen úvěrové xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) může současně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx jen xxxxx, xxxxx to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx časové kapacity xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x orgánu družstevní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x individuálním okolnostem,

c) x družstevní xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x orgánech xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx rozsahu xxx

1. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx člena xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

2. výkon xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx odůvodněného návrhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx komise nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nevýkonného člena x xxxxxx jiné xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povinností x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx kontrolní xxxxxx xxxx člena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx nezohledňuje xxxxxx člena v xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a dále xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx institucionálního systému xxxxxxx podle čl. 113 odst. 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) obchodní xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Výkonným xxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona rozumí xxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkonnou xxxxxx xxxxxx.

§7xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) výbor xxx xxxxxxxxxx.

(2) Výbor xxx xxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§7xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§7xx

Xxxxx xxxxxxx banka

a) xxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxx odměňování x xxxxxxx x xx. 450 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013 xx xxxxxxxx trendů x postupů odměňování, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxx,

x) sleduje, xxxxxx xxxxxxxxxx záložna s xxxxxxx xx charakter, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na vnější xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx úvěrové bonity xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx vážených xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k operačnímu xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z interních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kvalitu interních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx interní xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pozicích xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx zachovává xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) přijme xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx vést x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx systémové nestabilitě,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozmanitosti x souladu s xx. 435 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx srovnání politiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, členů xxxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§7xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxx hlášení porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádějících xxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunikačního kanálu.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxx mechanismus x xxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, právních xxxxxxxx xxx provádějících xxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo hrozícího xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx dalšími druhy xxxxxxxxxxxxxxx zacházení,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx ohlásí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxx vyšetřováním xxxx následným xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx na postupy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x c).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx partnery, prostřednictvím xxxx s využitím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx zajištění xxxxxx xxxx ochrany, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x).

§7xx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výše xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxx u osoby x xxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Do xxxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx u xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx však xx výši xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx odůvodněného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pohyblivé xxxxxx xxxxxx x pevné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxx x uvedení xxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx dopad rozhodnutí xx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxx x xxxxxx x struktuře xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 74), rozhodnutí Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx.

(3) K rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx

x) alespoň 66 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx členové, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx členů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v družstevní xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jichž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x pohyblivou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx, xxx osoby xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozhodování xxxxx hromady podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zruší-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přijaté xxxxx odstavce 2 xxxx xxx xxxxx xxx, že určí xxxxx xxxx poměru xxxxxxxxx složky odměny x xxxxx xxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osob x rizikovým vlivem xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx členské xxxxxx, zaniká právo xx její výplatu x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesahuje xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx x nového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schůze.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx vyšším maximálním xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx povinnostmi xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, s xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx záložna xxxx xxx účely výpočtu xxxx pohyblivé složky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx až xx 25 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nejdříve xx 5 xxx.

§7xx

(1) Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxx.

(2) Pokud xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx majetku, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xx xxxxxxxxxxxxx cenu, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx dosáhnout; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložení odborné xxxx upravené v xxxxxx o bankách xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

§7af vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, x svých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí, a x xxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stanovit kratší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx každoročně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní období x rozlišením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má pobočku,

a) xxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx plný pracovní xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxx před zdaněním,

e) xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daň placenou x zahraničí nebo xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx mezi klíčovými xxxxxxxxx návratnost xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bilanční xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uveřejňuje xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx a řízení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, výbor pro xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx a uveřejňování xxxxxxxxx x návratnosti xxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Česká národní xxxxx

x) stanoví xxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, jakož x xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxx vyhláškou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, lhůty x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a lhůty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.

Xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(2) Bilanční xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx suma xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx ovládány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě, xxxxx xxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§8x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxx, účinné x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx by xxxxx xxx vystavena x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21b odst. 2.

(2) Družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxx, xxx bylo xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, účinné x xxxxxxxxx charakteru, rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnosti xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xx individuálním xxxxxxx pouze družstevní xxxxxxx, která xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou ani xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobou, nebo

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx platnosti.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8ad

§8ad xxxxxx platnosti.

§8xx

§8xx pozbyl xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx pozbyl xxxxxxxxx.

§8ag

§8ag pozbyl xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

§8xx pozbyl xxxxxxxxx.

§8aj

Kombinovaná xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx kmenový kapitál xxxx 1 xx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 písm. x) xx x), xx. 92x x 92x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x pokynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu x řešení xxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxxxx páky x xxx xxxxx rizikově xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx systémového xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1 v xxxxxxx, xxxxx by xxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výši. Xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x požadované výši, xxxxx xxxxxxxx poměrnou xxxx xxxxx po xxxxxxx, x xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxxxxxxxxx výši, xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx kapitálu. Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxx lhůtu xxxxxxxxxx xx xx 10 xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx činností.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxx, xx xx základě tohoto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, uloží xxxxxxxx x nápravě xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxx 13 xxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxx národní xxxxx stanoví vyhláškou

a) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

b) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x možnému xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu podle xxxxxxxx 3.

§8xx

Xxxxxxxxxxxx kapitálová xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxx 2,5 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerva

§8al

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapitálovou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě xxxxx xxxxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx referenční xxxxxxx, kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx ukazatel xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx produktu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx cyklu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx republice,

b) xxxxxx xxxxxx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx vyhodnocuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Českou republiku; xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) orientačnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové rezervy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 ,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rizika.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xx výši 0 % xx 2,5 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxxxxxxxx 0,25 xxxxxxxxxxx bodu. X xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 důvodné, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 2,5 %.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx používat xxxxx podle xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx kombinované kapitálové xxxxxxx.

(7) Při prvním xxxxxxxxx sazby xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy; xx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud se xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx.

(8) Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx domácímu xxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dlouhodobého xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. a), xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x úvahu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxx než 1 rok,

f) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx očekává, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxx vydání opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx států.

§8am

(1) Družstevní záložna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy pro xxxx členský xxxx xx výši, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx nebo určený xxxxx xxxxxx členského xxxxx 76), xxxxx xxxx xxxxx byla xxxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Pokud příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx proticyklické xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 2,5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 2,5 %. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx, xx nějž se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy.

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxx sazby xxxxx odstavce 3 xxxx. a) nebo xxx xxxxxxx této xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxxxxxx nejdříve 1 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx lhůta xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx sazba podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) sníží.

(5) Xx-xx xxxxx xxxxx odstavce 4 kratší xxx 1 rok, Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty.

§8xx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxx xxxx než členský xxxx ve výši, xxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxx dohledu tohoto xxxxx, pokud tato xxxxx xxxx stanovena xx xxxx 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové expozice xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx 2,5 % z xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle čl. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Česká národní xxxxx může xxxxx xxxxxx xx do xxxx 2,5 %, xxxxxxxx-xx xx za xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státě. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx použije xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxx než členského xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 2,5 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2,5 %. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x takovém případě xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jiného než xxxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx může tuto xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2,5 % x celkového objemu xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013. Družstevní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Česká národní xxxxx xxx stanovení xxxxx proticyklické kapitálové xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) sazbu proticyklické xxxxxxxxxx rezervy pro xxxx než členský xxxx podle odstavců 2 xx 4,

x) xxxxx xxxxx, xx xxxx se vztahuje xxxxx podle písmene x),

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx družstevní xxxxxxx povinny xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xxxx sazby xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxxxxx 1 rok xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxx xxxx xxxxx kratší. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx x opatření xxxxxx povahy odůvodní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), a je-li xxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxx xxx 1 rok, Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxx xxx zkrácení xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§8xx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovit, xxx družstevní záložny, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udržovaly xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx expozic xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice,

b) podmnožinu xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice v xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx

1. fyzickým osobám xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostmi, xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx nemovitost xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx 75 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 1,

4. xxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx 1 xx 4,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x) xxxx 1 xx 4 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx který Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §12x,

x) xxxxxxxx umístěné x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmnožinu expozic x násobcích 0,5 xxxxxxxxxxx bodu. Česká xxxxxxx banka při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx unii a xxxxxx překážkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednou xx 2 roky.

(4) Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx obecné xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx rezervy xx xxxxx systémového xxxxxx,

x) údaje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx sazba kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje,

d) xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx sazba xxxxx xxxxxxx x).

§8xx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejíž xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx kapitálové rezervy xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 obsahuje

a) xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx nutné x identifikaci družstevní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx udržovat kapitálovou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika,

c) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxx expozic xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx systémového nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rizika,

e) odůvodnění xxxx sazby xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx x míře systémového xxxx makroobezřetnostního rizika x xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx makroobezřetnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx Evropské xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dostupných Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika za xxxxxxxxxx k fungování xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xx kombinovaná xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx rizikové xxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx kteroukoli xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx dnem vydání xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §8xx xxxx. 4. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sazba xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxx §8xx.

(5) Pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke krytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomu, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxxxx 5 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8xx xxxx. 4 stanovisko Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx ji x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxxx x xxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx rizika xxxx xxxxx xxx 5 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §8ao xxxx. 4 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx záložna, xx jejíž expozice xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx osobou se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, požádá Xxxxx národní banka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxx xxxxxx x Evropskou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx Xxxxx národní xxxxx x příslušný orgán xxxxxxx nebo určený xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx Evropské komise x Xxxxxxxx xxxx xxx systémová rizika xxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx k rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 85). Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx §8xx xxxx. 4 xxxxxx, dokud xx věci nerozhodne Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx hodlá xxxxxxxx sazbu kapitálové xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx systémového xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sazby xxxxx §8aq.

(9) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx požádat Xxxxxxxxx radu xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx vydala xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

§8xx

(1) Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxx sazbu kapitálové xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uznat x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8ao xxxx. 4 xxxx xxxxx stanovit.

(2) Xxxxx kapitálová rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vypočtená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rezerva xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8ao, xxxxxxx xx xxxxx x kapitálových xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xx xxxxx systémového xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo určeného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx oznámí uznání xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§8xx

§8xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§8xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx instituci na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s finančním xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sazby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 3 % x xxxxxxxxx objemu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxxxxxx x systémové významnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Česká xxxxxxx xxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx výše xxxxx neměla nepříznivý xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx celek xxxx xxxx xxxx x jiných členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx Evropské xxxx a nebyla xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kapitálové xxxxxxx xxx xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 pouze x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx 1 měsíc xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, pokud xxx x xxxxx nepřevyšující 3 % z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xxxxx než 3 % x celkového xxxxxx xxxxxxxx expozice xxxxx čl. 92 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxx Evropské xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx 3 měsíce xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odůvodnění xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx a) x xxxxxxxx její xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zmírnit xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx významnou xxxxxxxxx xx jednotný trh Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x jejímž čele xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podnik, xxxxxxxx xxxxxxxx holdingová xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx finanční holdingová xxxxx, a xx xxxxxxx udržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx instituci xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxx kapitálová rezerva xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přesáhnout nižší x xxxxxx hodnot:

a) xxxxxx vyšší xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxxx instituci xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x 1 % z celkového xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxx

x) 3 % x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx expozice podle xx. 92 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxx xxxxx uplatňovaná xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x návaznosti xx nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx 4.

§8xx

(1) Česká národní xxxxx xxxxx Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx názvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx významné x xxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určila xxxx xxxx xxxxxxxxx významné.

§8xx

(1) Xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8al8ao se §172 x §173 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8ao odst. 3 ohrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx §8ao odst. 3 xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx.

§8b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby auditor xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx,

x) xxxxxx za 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx družstevní záložny, xxxxxxx družstevní záložna xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx závěrky x řídicího a xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx vyhláškou obsah xxxxxx x ověření xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x c), xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxx záložně xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) promíjí xxxx xxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxx omezuje. Xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Vybraného xxxxxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxx xx xx 30 xxx ode xxx obdržení tohoto xxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx. Ověřit účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pouze xxx xxxxxxx, který nemá x xxxxxxxxxx záložně xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx minimálně 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx pozastaveno. Xxxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx auditora ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx auditor xxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx, které xxxx x družstevní xxxxxxx zvláštní xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 3 x 4 zákona x. 93/2009 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Zisk xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx zisku xx xxxxxxxx poměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxx xxxxx k rozvahovému xxx řádné xxxxxx xxxxxxx. Na určení xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, se po xxxxxxxxxx části zisku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členská xxxxxx xxx projednání xxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstev x rozdělení x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí.

(2) Vykáže-li xxxxxxxxxx záložna xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnout při xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx z rizikového xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxxxx do 30 xxx od xxx xxxxxx členské schůze, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxx vyplývá.

§9x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxxxx pravidel družstevním xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx opatření xxxxxx povahy se xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x opatření xxxxxx xxxxxx, oznámí Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx desce Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) rizikový xxxx xxx svém xxxxxx xx krytí xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx výši xxxxxxx 20 % xxxxxxx xxxxx xx zdanění, x xx až xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx nejméně 30 % souhrnu xxxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx fond. Xxxx-xx rezervní fond xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se ze xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx vytvoří, x xx xx xxxx nejméně 10 % xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 10 % xx xxxxx xx zdanění, x xx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 20 % základního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx určit, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fond x xxxxxxxx xxxx x že se xxxxxxxxx xxxxxxx další xxxxx.

§11

(1) Družstevní záložna xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx upravovat xxxxxxx

x) omezení x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx úvěrů xxxx xxxxxxxx, vkladů, záruk x xxxxxxx,

x) pravidla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vyhláškou.

§12

Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro vyřizování xxxxxxxxx klientů x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x úředním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx prostorách.

§12a

Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx smlouvy uzavírané x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx překladu xx xxxxxxx jazyka.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§13

Některá ustanovení o xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Soud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, orgánu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxx 30,

x) xxxxxxx xxxxx xxx 35&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxxx xxxx měsíců xxx xxx, kdy skončilo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx neprovozuje xxxxxx činnost,

d) založením, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zákon.

(2) Soud xx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uložená Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxx §28 byla xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodne x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx x xxxxx družstevní záložnou. Xxxxxxxxxx záložnu xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx nebo xxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně xxxxx §2a.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přípustná. Xx xxxxxxx v případě xxxxx právní formy xx xxxxxxxx společnost, xxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxx souhlas x xxxxxx přeměně x xxxxxxxx rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, druh, formu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx akcionáře xx xxxxxx změny xxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, pokud bude xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxx.

(6) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Zrušuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zrušuje-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx národní banky xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxx x odborné způsobilosti x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxx x družstevní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g x 28h xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, která x xxxxxxxxxx 5 xxxxxx prováděla xxxxx xxxx xx jinak xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x vedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 7 xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhotovení xxx odůvodnění na xxxxxx desce xxxxx xx 24 xxxxx xx obdržení xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx výroku a xxx xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x majetku družstevní xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx její xxxxxxx xx výplatu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyplacených xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx. Pravidla xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(10) Likvidátor xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 další vyžádané xxxxx, doklady a xxxxxxxxx.

§13x

(1) Xxxxxxxxxx záložny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovaných x souladu se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Česká národní xxxxx, si xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x české xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo předběžného xxxxxxxx

§13x

(1) Jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx klienta x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx provedení platební xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odepsat x xxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxxx částku x xxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxx xxxx, a xxxx xx družstevní záložna xxxxxxxxx uvést xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "opravné xxxxxxxxx").

(2) Podnět xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx chyby, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nesprávnému provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Opravné xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx daní xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xx xxxxxxxx x xx opravné xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Ustanovení xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pojištění vkladů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bank xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vkladatele x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, převodu xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vybrat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx informaci x xxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx likvidátorů, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx správců x Xxxxxxxxxx systému finančního xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx systému se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx. Osoba, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x družstevní záložny, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§18

§18 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§19

§19 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§20

§20 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

Xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx postup při xxxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx o kontrolu xx xxxxx x xx dohlížených xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a poskytnout Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud Xxxxx národní banka x provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sama.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vůči orgánům xxxxxxx hostitelských xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx usnadnit xxxxxx xxx nimi xxxx zkoumání xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx x x xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 56). Xxxxx xxxxxxx xxxxx usiluje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x nichž má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx národní banka xx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 77).

(6) Xxxxx národní xxxxx xx xxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího obezřetnostní xxxxxxxxx podílí na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přihlíží xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxx využívaných x členských xxxxxxx; xxxxxxx přitom x xxxxxx, doporučení, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx x xxxxxx její xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx účely xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložnou xxxxxxxx xxxxxxx činnosti.

(9) Xxxxx národní banka xxxx provést kontrolu x xxxx uvedených x xxxxxxxx 8, xxxxx je to xxxxxxxx k xxxxxx xxxx působnosti; xx xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů,

b) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo ústní xxxxxxxxxx xx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxx 8, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) získávat xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx, xx x xxxx udělí xxxxxxx.

§21x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxxx zároveň xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, postupy x mechanismy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx, kapitál a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x řádné xxxxxx x xxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je nebo xxxx xxx vystavena x xxxxxx odhalená xxxxxxxxxx testy.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxx x intenzitě přiměřené xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxx ročně, x x xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zveřejňovanými xxxxx §28i xxxx. 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx x vyhodnocuje xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; přezkum x xxxxxxxxxxxxx musí xxx dále zaměřeny xxxxxxx xx

x) výsledky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnou podle xx. 177 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013 xxx xxxxxxx přístupu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodržování xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, účinnost x odolnost xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 4 odst. 1 bodu 57 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx, x jaké xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxx, odpovídá ekonomické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx alternativních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx snižujících xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dopady xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou xxxx dopady začleněny xx xxxxxxx měření xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx družstevní xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx modelu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tržnímu riziku xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kapitoly xxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx x xxxx x xxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v rozhodnutích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx možný xxxxx xx stabilitu finančního xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx úrokovému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx portfolio, xx xxxxxxx xx zařazují xxxxxxxx, které se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 nebo stanoví xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU, xxxxxxx pokud

1. xx x xxxxxxxx náhlé x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 odst. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU sníží xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx než 15 % kapitálu xxxx 1, xxxx

2. x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx náhlé a xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednoho xx 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 98 xxxx. 5x xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterou xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podle xx. 4 bodu 93 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, x které xx identifikováno xx xxxxxxx xxxxxxxxx nadměrné xxxx včetně xxxxxxxx xxxxxx určeného podle xx. 429 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxx vyhodnocování přiměřenosti xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx zavedených družstevní xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nadměrné xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx riziko nadměrné xxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 94 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx komise xxxxxxxxx xxx povinnosti; xxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx může Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záložně xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějšího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx xx na základě xxxxxxxx a vyhodnocování xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičního xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxx xxxxxxxx

(6) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx skrytou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx sekuritizace xxxxx xx. 4 bodu 61 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013; zjistí-li, xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx skrytou podporu xxxxxxxxxxxx xx více xxx xxxxxx případě, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx záložna x xxxxxxxx poskytne xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) zda xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxxx záložně xxxxxx xxxx krátkodobě zajistit xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ztrátě; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx 86 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

§21x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodiku xxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx s ohledem xx xxxxxxxx orientovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xxxxx zátěžové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx přezkoumává dodržování xxxxxxxx, xx kterých xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx zejména xx kvalitu a xxxxxxxxxx používaných metod x xxxxxxx, xx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxx záložny x xx používání interních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§21x

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dohledových xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročně x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu x vyhodnocování xxxxx §21a.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx šetření xxxxx xxxxxxxx 1 tak, xxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx činnost na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4,

x) xxxx kontrol xx xxxxx x xxxxxxxxxx místech xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen, x xxxxx xxxxxxxx zátěžových xxxxx podle §21a x §21b xxxx. 2 nebo xxxxxxxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx podle §21a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx finanční xxxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxx předpisem, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, opatřením xxxxxx xxxxxx vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

e) xxxxxx dalších družstevních xxxxxxx, x kterých xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a, xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podávání dodatečných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vybraných xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx minimální xxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxxxxxxx xxxxx §21d x 21e,

x) xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx, x k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 2 xx 10 x §28 xxxx. 2 xxxx. b).

(5) Xxxxxxxxxx §28a se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §28aa xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx

§21x

(1) Česká národní xxxxx uloží požadavek xx kapitál x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, čtvrté x xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7a, §8a xxxx. 1 a 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxx podle čl. 393 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxx pravděpodobné, xx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxxxxx x zajištění xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rámci,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxx. x) xxxx nedostatečné x xxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x krátké době xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx pozice za xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupu xxxxxx pravděpodobně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx sděleného xxxxx §21f, xxxx

x) xxxx situace specifická xxx xxxxxxxxxx záložnu xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rizika.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx pokrytí rizik xxxxxxxxxxxxxx družstevní záložnou x xxxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx odrážejí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx, xx rizika xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté x sedmé nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/2402 86) xxxxx v xxxxxxx, xx požadavky xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx zohlednění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8x, xxxx xxxxxxxxx xxx požadavky xxxxx xxxxx třetí, xxxxxx x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxx, jimž xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx družstevní záložnu,

a) xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx částí xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx kapitoly 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) x nichž hrozí xxxxxxxxx x přes xxxxxxxx příslušných požadavků xxxxx částí xxxxx, xxxxxx x sedmé xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/2402 86).

(5) Xx xxxxxx, x xxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86) hrozí xxxxxxxxx, xx nepovažují xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xx xx vztahují xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předchozího xxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx pokrývá všechna xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx za xxxxxxxx x která nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, čtvrté x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/2402 86). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podle §21a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xx xx řízení xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx portfolia xx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx záložna xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vystavena nadměrně.

§21e

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx §21d v xxxxxxxxxx xx výsledky xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx účelem krytí

a) xxxxxx rizik než xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §21d, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 x podle xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 86),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx za přiměřený xxxxx §21d, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx splňujícím xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxx tier 1 x

x) nejméně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1.

(3) Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovit, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx plnila xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kapitál xx výši xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx rizika xxxxxxxx xxxx, x xx xxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálové xxxxxxx, pokynu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25h, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x pákovému xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nadměrné páky, x to nad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy x xxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, pokynu x držení dodatečného xxxxxxxx xxxxx §21f, xxxxx xxxxx pokyn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Česká národní xxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitál x návaznosti xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prvků xxxxx §21d x xxxxxxxx 1 až 5. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na výsledky xxxxxxxx x vyhodnocování x xxxxxx xxxxx §21d odst. 1 xxxx. e), xxxxx x xxxxxxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dodatečného kapitálu xxxx xxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

§21x

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx přezkumu x vyhodnocování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8a.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx družstevní záložně xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx pokynu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x sedmé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 a xxxxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86), xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx rámec xxxxxxxxx xx kapitálovou xxxxxxx x pákovému xxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xxxx nezbytné x dosažení xxxxxxx xxxxxx kapitálu, kterou Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za vhodnou.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xx míry, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxxx kapitálu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx riziko xxxxxxxx xxxx, družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x návaznosti xx výsledky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx uloženého Xxxxxx národní xxxxxx x pokrytí jiných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx požadavků xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx k pákovému xxxxxx.

(5) Xxxxxxx použitý xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dodatečného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xx kapitál x návaznosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx rizika nadměrné xxxx, ani xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 xxxx. 1x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013 x xxx xxxxxxxxx xx kapitál xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x pákovému xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xx následek xxxxxxx xxxxx §8aj xxxx. 4 xxxx §8xx xxxx. 3.

§21f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 353/2021 Xx. x účinností xx 1.10.2021

§21x

Xxxxx národní banka xxxxxxx úzkou spolupráci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dotčenými xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx uloží xxxxxxxxxx záložně xxxxxxxxx xx kapitál v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21f.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 353/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2021

§22

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx informuje Evropskou xxxxxx x xxxxx x povaze xxxxxxx, xxx zamítla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státě.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx xxx jí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx záložnami důležitých xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x

x) počtu x xxxxxx případů, xxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx povoleních,

c) použití xxxxxxx podle §28 xxxx pobočce x xxxxxxx, xxx věc xxxxxxx xxxxxxx a xx xx xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x postupů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx družstevními xxxxxxxxx x

1. xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 eur, v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx družstevní xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx x bodě 1.

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §21a,

x) xxxxxxxx použité xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 3 xx 5, §21b xxxx. 2 x 3 x §28 xxx xxxxxxx přezkumu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 3,

x) případech, xxx použije §21b xxxx. 1,

x) názvech xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxx §25a,

x) výsledcích xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §21a, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx systémové xxxxxx xxxxx čl. 23 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 xx xxxxxx družstevní záložny; xxxx xxxxxxxxx poskytne Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx shromážděných xx xxxxxx xxxxxxxx trendů x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx x rozdílech v xxxxxxxxxx xxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7ac písm. x),

x) xxxxxxxx zastávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §7aa xxxx. 3,

n) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §7ac xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx od družstevní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx odměňování,

p) xxxxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx 11, §28 xxxx. 6 x xxxxxxxx uložených xx přestupek xxxxx §27a xxxx. 1, §27b xxxx. 2 xxxx. a), x), x) až x), x) až m) x §27c odst. 1, včetně xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx sankce xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx významné hrozby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx analytickým úřadem x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x výsledku tohoto xxxxxxxxxx vyhodnocení.

(3) Xx xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x všech skutečnostech xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxx stanovených xxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxx pro systémová xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxx §8al xxxx. 4 a xxxxxxx xxxxx §8al xxxx. 8.

(5) Česká národní xxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x vlastní iniciativy xxxxxxxx x řešení xxxxx mezi příslušnými xxxxxx dohledu.

(6) Česká xxxxxxx xxxxx využívá xxxxx x databáze xxxxxxxxx sankcí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx orgánů družstevní xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxx výkonu dohledu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx těch, na xxxxxxx území xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxx družstevní xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxxxxxx, které mohou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vkladů, kapitálových xxxxxxxx, xxxxxxx velkých xxxxxxx a dalších xxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a mechanismech xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx ovládající xxxxxxxxxx záložnu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovládá družstevní xxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx neprodleně poskytne xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxx informace související x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 x nařízení xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx likvidita xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx obnovení likvidity, xxxxxxx jeho provedení x xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxx členského xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx o urovnání xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem x xxxxxxx bankovnictví 75), pokud xxxxxxxxxx x opatřeními, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

(6) Xxxxx národní xxxxx xxxx informovat Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádost České xxxxxxx banky o xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx informací, xxxx xxxxxxxxxx požadovanou informaci x přiměřené xxxxx.

§22aa

§22aa xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§22x

(1) Pobočka xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského státu, xxxx xxx orgánem xxxxxxx tohoto státu xxxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx xx významnou (xxxx xxx "významná xxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx důvody, xxxxx xxx vedou x tomuto xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxx úsilí x xxxx, aby k xxxx xxxxxx došlo xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx označit xxxxxxx xx významnou.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sdělí Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxx vážně xxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx záložny ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložně xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx požadavku na xxxxxxx kapitálu xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x), x x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) výsledcích xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §21a,

x) posouzení xxxxx skupiny xxxxx §25k xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx x opatření x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxx vývoj x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank za xxxxxxxx uvedených x §25a xxxx. 4 xxxx. i) x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §25a xxxx. 4 písm. x) x členských státech xxxxxxxxx tímto vývojem.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx činnost na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx významné xxxxxxx, xxxxxxx Česká národní xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x §22a xxxxxxxx xxxxxx dohledu (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx založeny xx xxxxxxxxx ujednáních x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Česká národní xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx států, x xxxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednání xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Přitom bere x úvahu význam xxxxxx činností xxx xxxxxx povinností xx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Na základě xxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx členských státech.

(7) Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxx, xxx členové xxxxxxx xxxx spolupracovali. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednání xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx odkladu xx informuje o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxx dohodnuté xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx hostitelského státu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx plán xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx mít xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx státu.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 8 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx dohodla x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx, xxx byla o xxxxxxxx pobočky družstevní xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hostitelského státu.

§22x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx záložnou, xxxxx vykonává činnost xx území xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§23

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontroly xx xxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx národní xxxxxx a osobami xxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádem.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§25x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny zachovávat xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx povolání, xxxxxxxxxx xxxx funkce. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx záložny xx xxxxx. Povinnost xxxxxxxxxxxx xxxx x xx skončení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxx.

(2) Informace xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx v odstavci 1 použít xxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x soudním xxxxxx o žalobě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx dohledu xxxx x xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxxxx orgánem.

(3) Xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxx dohledu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §21b xxxx. 2 xxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx trhem v xxxxxxx bankovnictví x

x) xxxxxxxxxx informací Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 226 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxx osobám v Xxxxx republice, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx funkce

a) orgánů xxxxxxxxxx při likvidaci xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a),

c) xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx auditorem xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nad xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxx trhem,

j) xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x osob pověřených xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kontrolní xxxxxxxx,

x) xxxx osoby nebo xxxxxx, xxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx krize x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupy x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu,

m) Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx účely pátrání xx hledané xxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx terorismu xxxxx xxxxxx o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

n) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů.

(5) Xxxxxxxx 4 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x) a x) xxx v xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx centrální bance, Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 70) obdobně , přičemž xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxx, jimž xxxx xxx tyto informace xxxxxxx.

(6) Informace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dohledu xxxxx xxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxx Evropské xxxx, xx-xx to xxxxxxxxx xx splnění závazků xxxxxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x dále xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx subjektům xxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxxxxx,

x) Xxxxx pro mezinárodní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx studií xxxxxx,

x) Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohledové funkce.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 7 xx xxxxx xxxxx za xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xx xxxx xxxxx, pouze xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx podobu, přičemž xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

b) xx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx činnost,

c) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jež xxxx xx stanoveny xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxx úmluvami xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx informace xxxxx předány xxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tajemstvím xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx získané xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx k xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxx bez xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxx x rámci xxxxxx xxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxx třetí xxxxx.

§25b

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záložnou.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxxxxx zachovávat x xxxxxxxx x chránit xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx ustanovení odstavce 1 se nepovažuje xxxxxx informací mezi Xxxxxx národní bankou x xxxxxx dohledu x obdobnými xxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx působí xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxx sdělení xxxxx o členovi xxxxxxxxxx záložny x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx oznámení, xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx předávat xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinému poskytovateli xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxx platebního xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podvodům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení 43),

x) xxxxxx xxxxxxx x trestním řízení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštní zákon 44),

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu xxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecních úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vrátit; xx xxxxx i xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx řízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxxx dluží; xx xxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxxxx exekuce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 45),

h) Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků poskytnutých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx; xx xxxxx x xxx vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Národního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 38),

x) zpravodajské xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx Xxxxx republiky,

k) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx hledané nebo xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx vyžádání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx x bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx účet člena xx dni, xx xxxxx náležela xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, identifikační xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účtu x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se tohoto xxxx. Xxxxxxxxxx záložna xx xxxxxx povinna xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84) xx písemné xxxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx členovi, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxx, x xxxxx x zmocněnci, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x bez xxxxxxxx svého člena xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx družstevní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx účtu. Stejná xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx k xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx družstevní xxxxxxx utrpěla xxxxx x xx xx xxx xxxxxx údaje xxxxxx domoci xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx x bez xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx nutné ke xxxxxxx povinnosti uložené xxxxxxx xxxxx státu, xx jehož území xxxxxxx.

(9) Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti, xxxx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 33) xxxxxx, který xxxxx dohled xxxxxxxx.

(10) Xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat, xx-xx xx potřebné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pro účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xx xxxxxxxxxx věcech xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. X důvodů xxxxxxxxx v §25b xxxx. 2, 3, 4 a 7 xx xxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pracovníci x xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxx byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §25b odst. 3 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx; porušením této xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx téže xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx nebo pracovní xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx pracovněprávního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§25x

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x zrušen právním xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

§25x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§25x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §2b odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx opatření x nápravě xxxxxxxxxxx xxxxxxx družstevní záložně, xxxxxxx požadavku xx xxxxxxx kapitálu xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1,

x) zamítnutím xxxxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výpočtu xxxxxxxxxxxx požadavku xxxxx xx. 312 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx týká.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxx xx taková xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§25j

Zjistí-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádnou situaci, xxx xxxx xxx xxxxx x České xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx situací xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §25a odst. 4 xxxx. i) a

b) xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx x §25a xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxx informace xxxxxxxx.

§25x

1) Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxx mezi orgánem xxxxxxx x výkonu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxx k výkonu xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx předložil Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x posouzení xxxxx xxxxx kapitálem xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupiny, xx Xxxxx národní xxxxx příslušná uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxx xxxxx §21x xxxx. 4 xxxx. x) xxxx g) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §21x; přitom xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vyjádřenému xx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxx skupiny a xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stejnopis xxxxxxxx rozhodnutí.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x urovnání xxxxx xxxxx xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010; xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx příslušné orgány xxxxxx x výkonu xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Evropským orgánem xxx bankovnictví.

(3) Xxxx xxxxxxx rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxx vyžádat stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx x xxxx vychází, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvede xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2. Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu vykonávajícího xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx skupiny. X xxxxxxx případě xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 přezkoumat xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx podnětu.

(5) Družstevní xxxxxxx xx povinna xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx úrovní x xxxxx xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx, je-li xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx, x dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xx konsolidovaném xxxxxxx.

(6) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kapitálu xxxx x sdělí družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx členského xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx.

§25x

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§27

(1) Družstevní záložna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x předkládat České xxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Mimo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložnu x xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxxx nebo informací. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxx stanovena xxxxx xxxxxxxx.

(3) Družstevní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní banku x zamýšlené xxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx, které musí xxx ve stanovách xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx stanov x xxxxxx změny xxxx xxx xxxxxxx x Xxxxx národní xxxxx.

(4) Xxx předkládání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx následně.

Xxxxxxxxx

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx činnost, xx které je xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §2b xxxx. 3, bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx záložnu bez xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx banky xxxxx §2b xxxx. 3, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" nebo "xxxxxx xxxxxxxx" x rozporu x §1 xxxx. 3.

(2) Fyzická xxxxx xxxx osoba podléhající xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §25c.

(4) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 10.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxx byla podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxxxxx rozhoduje.

(6) Insolvenční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx členskou xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx (§5a odst. 4).

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako xxxxx vykonávající funkci xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx funkci x xxxx řádného xxxxxxxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxxxx neinformuje Xxxxxx národní xxxxx xxxxx §28ab.

(9) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5,

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx 7,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4,

d) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 8,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x); xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§27b

Přestupky xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx povolením [§1 xxxx. 5 xxxx. x)],

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx národní xxxxx xxxxx §28,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní závěrku, xxxxxxx zprávu xxxx xxxx povolení (§1 xxxx. 6),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podíl xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx osoby (§1 odst. 9),

e) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx účast xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2c xxxx. 1,

x) xxxxx pobočku xx xxxxx hostitelského xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§2d odst. 1) xxxx změní skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx státu v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §2e odst. 2,

g) xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx záměr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§2f),

x) xxxxxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxxxxx státu informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx hostitelského xxxxx v xxxxxxx x §2g xxxx. 2,

x) svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 x 3,

x) poruší povinnosti xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 48) xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) použije xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx péčí xxxxx §7af.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) její xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, právním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím obezřetnostní xxxxxxxxx, nařízením xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx komise,

b) xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx podnikáním xxx xxxxxxxxxx odkladu písemné xxxxxxxxxx xxxxxx úvěrového xxxxxxxxx podle xx. 431 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx užívání interních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx xxxxx druhé x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9a,

d) nesdělí Xxxxx národní bance xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxx nesprávné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxx interní xxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx souhlasu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx přístupy xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 143 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013, nařízení xxxx xxxxxxxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/2402 86),

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xx. 395 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §9a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx delší dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 412 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tier 1 x rozporu s xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2c xxxx. 3,

l) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xx. 28, 51 nebo 63 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxx

x) xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx komise xxxxxxxxxx záložny, xxxx xx xxxx zůstat xxxxxx xxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ji xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx členské xxxxxx xx 6 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx do 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 6),

x) xxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatním xxxx xxxxxx (§7 xxxx. 1),

x) xxxxxxx ve xxxxxxx zprávě údaje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 x souladu x xxxxxxxxxxx §7 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxx člena xxxxxx družstevní záložny xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxx podmínek (§7 xxxx. 7),

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §1 odst. 5 písm. x),

x) xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vybraného xxxxxxxx xxxx xxxxxx auditora x xxxxxxx, xx xxxxxxx navržený xxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§8a xxxx. 3),

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2

1. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx příslušné xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx ztrátu xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxxxxxxxxx členské schůze,

h) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x včas xxxxxxxxx (§14),

x) neprovede xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §13b xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§25b),

x) nepodá xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je povinna xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, subjektům uvedeným x §25b odst. 3, 4 xxxx 6,

x) nepředloží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1, 2 xxxx 3,

x) nevede xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §12a,

x) x xxxxxxx x §12 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx neinformuje, xxxx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7aa xxxx. 1.

(4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) xxxxxx),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo odstavce 3 xxxx. a), x), x) xxxx x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x), f), x), x), x), x) nebo x) xxxx odstavce 3 xxxx. b), x), x), g), x), x), k) nebo x),

x) 126 650 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) dvojnásobku výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx-xx ho právnická xxxxx; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, lze uložit xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx, který zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x spáchala-li xx ovládaná osoba; xxxx-xx xxxxx výši xxxxxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx xxxx 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§27x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) nabude xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky podle §2b xxxx. 3,

x) xxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx "xxxxxx družstvo" x rozporu x §1 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle §2b xxxx. 3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §2b odst. 12, xxxx

x) v žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní některou x xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx řádem.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx na xxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxx §5a xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poruší xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 4,

b) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) 10 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3,

x) dvojnásobku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) nebo e) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx; xxxx-xx možné výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx uložit xxxxxx xx 130&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

e) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d) xxxx x) x xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxxxxxxx prospěchu zjistit, xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 10 % čistého xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx položky xxxxxxx x xx. 316 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxxxxxx xxxx neoprávněného xxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) xxxx x) x spáchala-li ho xxxxxxxx osoba; xxxx-xx xxxxx výši neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxx.

§27d

§27d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

Společná ustanovení

§27e

§27e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§27xx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx projednává Xxxxx národní banka.

(2) Xxxxx národní banka xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní xxxxxxxxxx bez uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx dotčené xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx finančního xxxx,

x) ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let.

§27f

§27f zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 353/2021 Sb.

§28

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě podléhající xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádějícím, rozhodnutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím obezřetnostní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx.

(2) X odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxxxx jejímu dohledu

1. xxxxxxxxx kapitál xxx xxxxxxxxx úrovní požadavků xx xxxxxxx podle xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, strategie, xxxxxxx a jiné xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx nebo posílila xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provádějícím tento xxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky, xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx termínu,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x postupy pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, ukončila xxxx xxxxxxxxxxx některé xxxxxxx, xxxxxxx nebo činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro družstevní xxxxxxx,

6. omezila distribuční xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

7. snížila xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx pověřila xxxxx xxxxx,

8. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxx xxxxxxxxx x §7a xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3, xxxxx xxxx x xxxxxxx x udržováním xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx procentem x xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. omezila nebo xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx platby xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx. 51 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

11. xx xxxxxxxxx lhůtě odstranila xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx,

13. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxx nedodržuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rezervu podle §8aj xxxx. 1 x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx dodatečné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx informací x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xx likviditu, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §7a odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx platnosti,

f) xxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tier 1 xxx podle §8ax xxxx. 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plán xx xxxxxxxx kapitálu,

g) xxxxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx osobě podléhající xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přístup nebo xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx třetí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/2013, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) uložit, xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) uložit, aby xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x stanovila xxxxx x jeho xxxxxxxxx,

x) uložit, aby xxxxxxxx xxxxxx plánu xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto úprav, xx-xx nepravděpodobné, xx xxxxx původního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx souhlas xx xxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx příslušné xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx interního xxxxxxxx xxxx interního modelu, xxxxx xxxxxxxx souhlas, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx nepodstatný, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 366 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesný,

g) uložit xxxx vhodná opatření.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx uložit, xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx 2013/36/EU xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx metodiku xxx xxxxxxxxx úrokového rizika xxxxxxxxxxxx portfolia, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx metodika xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnou xxxxxx nezajišťují xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx úrokového xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxx osoba

1. xxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx schůzi a xxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx x Českou xxxxxxx bankou stanovenou xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

4. snížila xxxx zvýšila xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) rozhodnout o xxxxxxx nebo zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx 120 xxx, x xx včetně xxxxxxxxx vkladatelů x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na náklady xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nařídit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx body xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) zakázat nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobami, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x družstevní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx záložně xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx výši xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou,

h) xxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

(6) Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neplní povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, rozhodnutím vydaným xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx; Česká národní xxxxx xxxx dále

a) xxxxxxx zakázat členovi xxxxxxxxxxxxxx nebo kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxx odpovědné xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxx 5 xxxx. x) a xxxxxxxx 6 xxxx, xxxxxxxx má důvodné xxxxxxxxx, že nedostatek x xxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx.

§28x

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xx jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) při xxxxxx xxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx opatření k xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx x xxxxxxx uloženo.

(3) Řízení xxxx xxx zahájeno xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření x nápravě, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(5) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx podat xxxxxxx. Rozklad xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx.

§28xx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx uveřejní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx identifikačních xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako zjevně xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu,

c) ohrozilo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxxx škodu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx.

§28xx

X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx komise xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzniknou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pokles xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poměru xxxxx xx. 92 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku.

§28ab xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§28x

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 458 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28x

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28x

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§28f

§28f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

Odnětí xxxxxxxx nebo xxxxxxxx

§28x

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxx dále xxxxxx, jestliže

a) družstevní xxxxxxx nezačala podnikat xx 12 měsíců xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxx zjištěn nedostatek x xxxxxxxx, který xx současně mohl xxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxxxx §27b xxxx. 2 xxxx. x), x), x), g), x), i), x), x) xxxx m),

c) xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx závažné porušení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx záložna xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 575/2013, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx xx. 92x x 92b xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx požadavky stanovené xx xxxxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xxxx x §28 xxxx. 2 písm. x) nebo xxx xxxx schopna plnit xxx závazky vůči xxxxxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx jedna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. 92 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 575/2013. Xxxxx neexistuje xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx družstevní záložny, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx bilanční suma xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Kč, uloží xxxxxxx opatření x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxx nápravy, x xx nejvýše 1 xxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx nápravu, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx souhrnná xxxxxxxx suma družstevních xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 odst. 3 xxxxxxxxxx 5 000 000 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nápravy, x xx nejvýše 1 xxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx lhůtě xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxx povolení všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 3.

(6) X xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxxx společnost x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 a 5.

(7) Povolení zaniká xxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx akciovou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 5.

(8) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx.

§28x

(1) V rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g se xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx povolení xxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx další xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a dluhů. Xx doby, než xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx pohledávky x dluhy, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx informuje Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x němž má xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx.

§28ha

(1) Xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g, je xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx mocí xxxxxxxxxx, xxxx byla kasační xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx řízení x xx xxxxxxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud byl xxxxxx proti rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28g xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§28xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§28x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxx; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxx xxxx uvážení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx v právních xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx kritérií pro xxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenosti, xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21a,

x) xxxxxxxx statistické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x povahy opatření x xxxxxxx xxxx xxxxx přijatých v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx a metodách Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle xx. 405 až 409 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx. 405 xx 409 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx orgány dohledu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pravidelně xx xxxxxxxxxxx.

§28x

Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 7 xxxx. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx v čl. 7 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, a počet xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx ovládané osoby x xxxxx xxx xxxxxxxx státě,

c) xxxxxxxx xx Xxxxxx republiku

1. xxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené v xx. 7 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013, který xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx než xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajících xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, který xx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013 ovládajících osob xx konsolidovaném základě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xx. 7 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/2013, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§28k

Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxx xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx překážky xxxxxxx xxxxxxxxxx převodu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) počet ovládajících xxxx, které využívají xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx ovládané xxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx,

x) xxxxxxxx za Českou xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx xx držen x ovládaných osobách x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxxx ovládaných osob xxxxxxxxxxxxx možnosti stanovené x xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 92 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 575/2013, který xx xxxxx x ovládaných xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

XXXX II

§29

Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Sb. a xxxxxx č. 32/1995 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

1. X §19 xxxx. 1 xx xx konci odstavce xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx m), xxxxx xxxxxx poznámky č. 18x) xxx:

"x) příjmy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx18x) z úroků x xxxxxx výnosů x xxxxxx x xxxx.

18x) Xxxxx x. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx zákona XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3 xx na xxxxx xxxxxxxxx tato xxxxx: "xxxxx úroků x xxxxxx xxxxxx x vkladů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a úvěrním xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

(1) Do xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx Xxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku je xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxxxx na xxxx Xxxxx polovinu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1996. K 30. xxxxx 1997 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záložnou x Xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poprvé xxxxxxx xxxxx představenstva Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx prvních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Fondu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na jeden xxx, dva členy xx xxx xxxx x předsedu x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx.

§32

(1) Ministr xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytne xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X tomto xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 nezvyšují.

(3) Xx xxxx xxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx.

§32a

Údaje xxxxxxx v §7b xxxx. 5 xxxx. a) xx x) uveřejní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §7b.

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 22.7.2014

§32x

Xxxxx xxxxxxx x §7b odst. 5 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx systémově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 1. xxxx 2014 xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx důvěrných xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x způsobem uvedeným x §7b.

§32x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 135/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.7.2014

§32c

(1) Xxx xxxxx §8ag xxxx. 3 x 4 xx xx 31. prosince 2014 namísto sazby 5 % xxxxxxx xxxxx 3 %.

(2) Xxx účely §8xx xxxx xxxxxxxxxx rezerva xxx globální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx

x) 2016 25 % z kapitálové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8ar,

x) 2017 50 % x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx §8ar,

x) 2018 75 % x kapitálové xxxxxxx stanovené xxxxx §8ar.

§32x

(1) Česká národní xxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kritéria, požadavky xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 124 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 150 odst. 3, xx. 153 xxxx. 9, čl. 181 odst. 3 xxxx. x), xx. 182 odst. 4 xxxx. x), čl. 197 xxxx. 8, xx. 221 xxxx. 9, čl. 312 xxxx. 4 písm. x) x x), xx. 316 xxxx. 3, xx. 318 xxxx. 3, čl. 363 xxxx. 4 xxxx. x) x x), xx. 382 xxxx. 4 xxxx. x), xx. 426, xx. 440 odst. 2 x xx. 443 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013.

(2) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní banky. Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx dobu x xxxxx jeho xxxxxx xx úřední desce Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1996.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 87/1995 Sb.

Výpočet xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx vypořádacího podílu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

xxx:

X … xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x Kč, xxxxx x daném xxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx v družstevní xxxxxxx, xxxxxxxxx snížení xxxxxxx členského vkladu xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx,

X1 … xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx účetního xxxxxx,

X2 … xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxx v Xx x družstevní xxxxxxx, k xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

X3 … představuje souhrn xxxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxx, kterým x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

X1 … xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx družstevní xxxxxxx x Kč,

C2 … xxxxxxxxxxx rizikový fond xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx,

X3 … xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xx,

X4 … xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záložny x Xx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx stanov xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

X5 … xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx x Xx, x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx x snížení xxxxxxxxx xxxxxx upraven,

C6 … xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xx, kterým x xxxxx xxxxxxx xxxxxx zaniklo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x vlastní kapitál xxx již x xxxx členské xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 338/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xx. XX

1. Řízení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x řízení Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx udělí povolení xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx představenstvo xx xxxxx 15 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona nepodá xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx zrušují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xx souladu x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Úřad xx xxxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx záložnou x odnětí xxxxxxxx. Xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx zahájit xxxxx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění podle xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx období všech xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Fondu xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Do 7 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ředitel Xxxxx jmenuje členy xxxxxxxxxxxxxx Fondu, a xx jednoho xxxxx xx 1 rok, xxxxxxx člena xx 2 roky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx 3 roky.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 18 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx záložnu před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx osobách xx Úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Při kontrole xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 x §27 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odepře xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx nebo xxxx x prodlení s xxxxxx vydáním nebo xxxxxxxx vstup xx xxxxxxxx kontrolované xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, je Xxxx xxxxxxxx uložit kontrolované xxxxx pokutu až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx; přitom xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §28.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 100/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000

Xx. XX

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx byly xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x nárok xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nevznikl, xxxxxxxx xx xxxxxx vztahy xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xxxxxxx ustanovení §18 xxxx. 1 x 2. Pohledávka xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx, nestalo-li xx xxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx právu xx xxxxxxx x Fondu xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona. K xxxxxx dni xx Xxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx práv oprávněných xxxx xx xxxxxx x Xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx vedený x xxxx než xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx dni, xxxxx x 7 xxxxxxxxxx xxx předchází účinnost xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 406/2001 Sb. x účinností xx 1.12.2001

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx právní vztahy xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxxx xx náhradu xx xxxxxxxxx vklad (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx náhrada ve xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx ke xxx účinnosti tohoto xxxxxx konkursní xxxxxx, xxxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx výplatu náhrady xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2 xx 4.

2. Xxxxx byl na xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx družstevních xxxxxxx (xxxx jen "Fond") xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx náhrady. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X případě, xxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx přihlásit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vstupu Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx přihlášené xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud již xxxxxxxxx xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx tato xxxxxx xx xxxxxxx vypočtené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx byl xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vstupuje Xxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do věřitelských xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vklad. Xxxxx již xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odečte se xxxx částka od xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předchozím xxxxxxx rozvrhového xxxxxxxx, xx se pro xxxxx výpočtu náhrady xx xxxxxxxxx vklad xx xx, xx xxxxxxxxxx oprávněných osob xxxxxx x rozsahu, x kterém xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu. Xxxx věřitelům x xxxxxx pohledávek vyplatí xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx k již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx Xxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx takové xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.5.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx zákonem x. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících a x xxxxxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx zákona (xxxx jen "tento xxxxx"), xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak.

2. Xxxxxxxxxx záložny, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nebo družstevní xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevznikly, xxxx xxxxxxxxxx záložny, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, xxxx povinny xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxxxx zákona do 12 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx České republiky x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxx. Po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikla, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx §8 xxxx. 1. Xx xxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x). Xxxx odejme povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxx Xxxxx, xx xx kapitál xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

3. Řízení o xxxxxxx povolení zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxx udělených xxxxxxxxxx nepřevýší rozsah xxxxxxxx xxxxx bodu 5.

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx.

5. Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx povolení xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. a), x), x) a §3 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx záložně s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), x), x) x §3 xxxx. 2 xxxx. a) xx x) a e) xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dluhopisů, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, dluhopisů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxxx banka, hypotečních xxxxxxxxxx listů, komunálních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx XXXX, xx které převzaly xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zavedena x xxxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx souhlas xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xx družstevní záložna xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxx xxxxxx souhlasu xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 24 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxx-xx xxxxxxxx plateb, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30.4.2004, xxxx 0,5 % x xxxxxxx objemu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavů pojištěných xxxxxx.

11. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx po xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx ovládanou podle §1 xxxx. 9.

12. Xxxxx fyzické osobě, xxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx záložně xxxxxxx xxxxxxx prostředky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxx xxxxx směřující xx vzniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx z Xxxxx, xxxxxx této xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx náhradu x Xxxxx ve xxxx xxxxx §18 xxxx. 2, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx považují xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x Xxxxx. K xxxxxx xxx se Xxxx stává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Fondu. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxx xxxxxxx xxxx výše xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx ke dni, xxx mohl být xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou. Představenstvo, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxx oprávněné osobě xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx Fondu xxxxx xxxxx §17a odst. 1 xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 280/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx 12).

§42 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících a x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zůstávají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxx, xx xxx, xxx xxxx prováděcí xxxxxx předpisy xxxxxx x Úřadu xxx xxxxxx xxx družstevními xxxxxxxxx, rozumí se xxx Česká národní xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xx oprávněna xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx vyhlášku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx odejme povolení xxxxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx přiměřenost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva.

3. Ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx z Xxxxx xx Xxxxxx národní xxxxx. Závazky, xxxxx x povinnosti Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních vztahů xxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z Xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx určené x plnění závazků x povinností xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx Úřadu v xxxxxxx xxxxxx správy x likvidace xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx na Českou xxxxxxx xxxxx.

5. Osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx povinnost x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx záložen (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxx státu xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

7. Xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx Xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxx 6, xxx xx účastníkem xxxxxx xxxxxx stává Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xx základě takových xxxxxx vzniknou Xxxxx xxxxxxx bance, uhradí xxxx.

8. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.

9. Xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxx Úřadem xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uložena xxxxxx, která xxxxx xxxxxx zaplacena, při xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxx-xx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxx Xxxxx, proti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x věc xxxxx x novému xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušná Xxxxx národní banka, xxxxx rozhodne xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. X xxxxxx řízení x v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhoduje xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

12. Byl-li xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxx náhrad přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx xxxx. 4 xxxxxxxxxxx znění xxxxxx x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx družstevní xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx výplatě xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x §19 xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxx §17a xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 100&xxxx;000 Xx, x to x xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx družstevních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx xxx 2006 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx pojištění xxxxxx xx celý rok 2006. Při výpočtu xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xx xxx 2006 xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx užijí i xxx období roku 2006 předcházející dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tohoto xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 nebo xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx zrušeny x xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxxxx záložny, xx které se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu 13, xxxxx do xxxxx zániku příspěvky Xxxxx xxxxx dosavadního xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 0,15 % xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto bodu xx xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x některých opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

15. Není-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak, vztahuje xx na Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech. Předsedu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Fondu x xxxx xxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx ověření xxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxx Úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27a§27c xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstvech x xxxx xxxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 57/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. Xx 31. xxxxxxxx 2007 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nevztahuje §8a xxxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vyhláškou xxxxx §8 xxxx. 9 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx využívání xxxxxx xxxxxxxxxx přístupu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyhodnocování xxxxx §22 xxxx. 8 xxxxxx č. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §8 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních s xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona vydaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxxxxxxx x činnosti xxxxx §3 odst. 1 písm. h) xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx povolení x činnosti podle §3 odst. 1 xxxx. h) xxxxxx x. 87/1995 Sb., x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8b odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., o spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx rok 2007. Ustanovení §8b xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 120/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxx zvýšením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxx ovládnutím xxxxxxx xxxxx zákona x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Souhlas x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikované účasti xxx, že xxxxxxx xxxx překročí 20 %, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 33 %, na xxxxxxxxxx xxxxxxx udělený podle xxxxxx x spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 30 %. Pokud xxxx xxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxx uděleného xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 30 %, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxxxxx účasti xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 30 % xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx byla zahájena xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx sankce xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Jednání, xx xxxxxxx xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uloží xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx záložně xxxx x jejím ovládnutím xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; lhůty, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx podle §4b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx x spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, běží xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xxxxxx kvalifikovanou účast xx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx záložně xxx, xx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxx v §2b xxxx. 3 zákona x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx souhlas České xxxxxxx xxxxx udělený x xxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxxx x vkladu, xxxxxxx x vypořádacímu xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XI vložen xxxxxxx předpisem č. 230/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx v §8 xxxx. 10 xxxxxx x. 87/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x doplnění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7. prosince 2010. Xx xx xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrové hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxx úvěrové xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx lhůta xxxxxxxxx x §25k xxxx. 3 xxxxxx č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2012, xxxx 6 xxxxxx.

2. Xx xxxx xxxx xxx ode dne xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx družstevní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §183i xx 183n xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx záložna zajistí, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x článku III xxxx 4 xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 41/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.2.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 zákona x. 87/1995 Sb., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Povolení x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx x činnostem xxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. a) a x) zákona x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x činnostem xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.8.2012

Xx. VI

1. Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 21/1992 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, v xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x v xxxxxx č. 190/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vyhlášená xx Věstníku České xxxxxxx banky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2014. Xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

2. Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřením Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dne xxxx zrušení, může xxx Českou národní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx platné xxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 227/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 16.8.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zajistit splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7aa xxxx. 2 xxxx. c) x §7aa xxxx. 4 xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx 1. xxxxxxxx 2014.

(2) Řízení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájená do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 135/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 22.7.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx xxxxxxxxxx záložnu, xxxxx xxxx xxxxxx x souhlas xx xxxxxx právní formy xx xxxxxxxx společnost xxxxx §13 odst. 5 xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx současně xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x minimální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se x souhlasu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4a xxxxxx x. 21/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 000 000 XXX. Xxxxxxxxxx záložna xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve lhůtě xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx ke schválení Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx pětiletý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xx okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 500&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Neplnění xxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxx změnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 se xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx licence nepoužije xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx §4 xxxx. 1 zákona x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx klesnout pod xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 XXX. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x banku x nucené xxxxxx.

3. Xxxxxxx uvedenou v §3 xxxx. 5 xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2017. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny.

4. Člen xxxxxxxxxx xxxxxxx uvede xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladu xx xxxxxxx se stanovami xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx stanovách; xxxx xxxxxxxxxx členského vkladu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1&xxxx;000 Kč xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. I xxxx 3. Není-li xxxx xxxxxxxxx splněna, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2020; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvyšovat x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxx a úvěry xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek.

5. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015, xx xxxxxxxxx ve xxxxxx x souhrnu vkladů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2015, xx xxx, xxx dojde x xxxxxxxxxxx splatnosti xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx; přitom xx nepřihlíží x xxxxxxxxxxxx úrokům. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 1. xxxxx 2018 xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 87/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015, v xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxxxx xxxxxx x splaceného xxxxxxx členského xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20&xxxx;000 Kč. Xxxxxxx-xx se na xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx větě první xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx úrok xxx xxxxxxx výhoda z xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 333/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx platební styk x zúčtování a xxxxxxx a spravovat xxxxxxxx prostředky pro xxxxx podle §3 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za oprávnění

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx členy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x

x) xxxxxxx x spravovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. h) xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx §3 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 87/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VIII vložen xxxxxxx předpisem č. 371/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx jednající xx xxxxx k xxxxxx xxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 87/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx shodě s xxxxx osobou xxxxxx xxxx zvýšila xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinna xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx účasti, se xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx, jako xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxx záložny, kterému xxxxxxx členství po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx účetní xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §4c xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

5. Xxxxxx o xxxxxx proti rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 338/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 87/95 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

100/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx XXX x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.5.2000

406/2001 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 87/95 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx XXX č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.12.2001

212/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx ČNR x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2002

257/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

280/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Sb., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2004 x xxxxxxxx §2x, 2x, §18 odst. 2, §22 odst. 3 x 4, §25x, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

526/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx předpisu x. 87/95 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 180/2004

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx x obchodníky x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 8.3.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx trhem

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

296/2006 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 87/95 Xx. publikované x xxxxxx x. 93/2006

120/2007 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, obchodníky x cennými xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

230/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2009

156/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2010

160/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady x ratingových agenturách

s xxxxxxxxx xx 7.6.2010

409/2010 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx zajištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

42/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx x obchodníky s xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2011 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.12.2011

73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

139/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.5.2011

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxx proti xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

37/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem x Xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 31.1.2012

254/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/92 Xx., o bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.8.2012

227/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/93 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.8.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

135/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, spořitelních x xxxxxxxx družstev x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx x dohledu xxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2014 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2015 x 1.1.2016

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony
s účinností xx 31.12.2014

333/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 87/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních družstvech x některých xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.7.2015 x 1.1.2018

219/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.9.2015

375/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení krize xx finančním trhu x x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

258/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2016

301/2016 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 6.10.2016

183/2017 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.8.2017

371/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.1.2018

186/2018 Xx., xxxxx XX xx xxx 10.7.2018 xx. xx. Xx. XX 3/16 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §3 odst. 4 věty druhé xxxxxx x. 87/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x doplnění xxxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.9.2018

238/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

338/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících x o doplnění xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2020

353/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

96/2022 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx týkajících xx xxxx xxxxxxxxxxxx trhů

s xxxxxxxxx od 29.5.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §221 x násl. zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
2) §249 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §236 xxxxxxxxxx zákoníku.
5) §67 xxxx. 1 obchodního xxxxxxxx.
6) §235 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §259 xxxx. 2 xx 4 xxxxxxxxxx zákoníku.
8) §70 xx 75 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx XXX č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x České republice (xxxxxxxxxx pravidla republiky), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Sb.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 530/1990 Sb. x xxxxxxxxxxx.
16) §223 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §237 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §244 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., o xxxxxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) §20f x xxxx. xxxxxx x. 40/1964 Xx, xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů.
25) Zákon č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxx).
30) Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 254/2000 Sb., x xxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 165/1998 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
32) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx).
34) §66g xxxx. 1 xx 3 xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx a vyrovnání, xx znění xxxxxx x. 377/2005 Sb.
35) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. xxxxxx 2002 x dohodách o xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
37) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Sb.
38) Xxxxx č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
39) §31a xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
40) §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 190/2004 Xx., x dluhopisech.
41) §41a x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 61/1996 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

47) Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

49) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx xxx 4. xxxxx 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2014/59/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/111/ES xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/48/XX, 2006/49/XX x 2007/64/XX, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx angažovanost, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU xx dne 26. června 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a x xxxxx směrnice 2002/87/XX x xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/17/XX, 2014/59/EU, (XX) 2015/2366, (XX) 2018/843 , (XX) 2019/878 a (XX) 2019/2034.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/49/EU xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/879 xx dne 20. xxxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2014/59/XX, xxxxx xxx x schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x směrnice 98/26/XX.

50) Xxxxx č. 190/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
51) §1 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx. x zákona x. 257/2004 Sb.
52) §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 143/2001 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
53) §151 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění zákona x. 377/2005 Xx. x zákona x. 57/2006 Xx.
54) §12a xxxxxx x. 21/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 120/2007 Xx.
55) Článek 151 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/ES.
56) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §553 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
58) §323f xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
59) §41a xx 41o xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 285/2008 Xx. x zákona x. 156/2010 Xx.
60) §41g xxxx. 2 písm. x) zákona x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Xx.
61) §12b xxxx. 1 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 160/2010 Xx.
62) Zákon č. 408/2010 Sb., x finančním xxxxxxxxx.

63) Xx. 115 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.
64) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., o notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
65) Vyhláška č. 123/2007 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x obchodníků x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.
67) Čl. 129 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/48/ES, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/XX.
68) Xx. 42 x 132 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/48/ES, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/111/XX x 2010/78/EU.
69) Xx. 42x xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/48/ES, ve xxxxx xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2009/111/XX a 2010/78/XX.
70) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 x makroobezřetnostním xxxxxxx nad finančním xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie a x zřízení Xxxxxxxx xxxx xxx systémová xxxxxx.

71) Xx. 112 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.

72) Čl. 113 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2013/36/EU.
73) §44 xxxxxx x. 93/2009 Xx., x auditorech x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x auditorech), ve xxxxx xxxxxx x. 139/2011 Sb.

74) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

75) Xx. 19 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX a x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.

76) Xx. 4 xxxx. 1 bod 40 a xx. 458 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013.

77) Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 2013/36/EU.

78) Čl. 25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Evropského xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankovnictví), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/ES.

79) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1094/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX.

80) Čl. 51 x 117 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU.

81) Čl. 4 xxxx. 1 xxx 39 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 575/2013.

82) §22 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 604/2014 xx xxx 4. xxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

84) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

85) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/2402 xx xxx 12. prosince 2017, kterým xx xxxxxxx obecný xxxxx xxx sekuritizaci a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kterým xx mění xxxxxxxx 2009/65/XX, 2009/138/ES, 2011/61/EU x xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.