Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2023 do 31.12.2023.


Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
455/91 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I Předmět úpravy §1

Živnost §2 §3 §4

HLAVA II Provozování živnosti

Subjekty oprávněné provozovat živnost §5

Všeobecné podmínky provozování živnosti §6 §6a

Zvláštní podmínky provozování živnosti §7 §7a

Překážky provozování živnosti §8

Překážky provozování některých živností právnickými osobami §8a

Rozdělení živností §9

Živnostenské oprávnění §10

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce §11 §12

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele §13

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva §14 §15 §16

Provozovny §17 §18

ČÁST II. Druhy živností

HLAVA I Živnosti ohlašovací §19

DÍL 1 Živnosti řemeslné §20

Odborná způsobilost §21 §22

DÍL 2 Živnosti vázané §23

Odborná způsobilost §24

DÍL 3 Živnost volná §25

HLAVA II Živnosti koncesované §26

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti §27

ČÁST III. Rozsah živnostenského oprávnění §28 §29 §30

Povinnnosti podnikatele §31 §31a §32 §33

Rozsah oprávnění §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

ČÁST IV. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

HLAVA I Ohlašování živnosti §45 §45a §45b §46 §47 §48 §49

HLAVA II Řízení o koncesi

Náležitosti žádosti o koncesi §50 §51

Projednání žádosti §52

Rozhodování o koncesi §53 §54 §55

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi §56

HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění §57 §58 §59

HLAVA IV Živnostenský rejstřík §60

ČÁST V. Živnostenská kontrola a přestupky

HLAVA I Živnostenská kontrola §60a §60b §60c §60d §60e

HLAVA II Přestupky

Přestupky fyzických osob §61

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §62 §63 §63a

Společná ustanovení §64

HLAVA III §65

HLAVA IV §66

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I Společná ustanovení §67

Součinnost orgánů státní správy §68

Živnostenská společenstva §69 §69a §70

Místní příslušnost §71 §72

Mezinárodní smlouvy §73 §73a

HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení

Zachování dosavadních oprávnění §74 §75 §76 §77 §78

Likvidace majetku pro předlužení §79

Zrušovací ustanovení §80 §81

Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 - Živnosti vázané

Příloha č. 3 - Živnosti koncesované

Příloha č. 4 - Živnost volná

Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Příloha č. 6 - Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

č. 303/1993 Sb. - §11

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 95/1996 Sb. - Čl. V

č. 159/1999 Sb. - §14

č. 356/1999 Sb. - Čl. VI

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 149/2000 Sb. - Čl. IV

č. 309/2000 Sb. - §34

č. 409/2000 Sb. - Čl. IV

č. 119/2002 Sb. - §86

č. 174/2002 Sb. - Čl. II a čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 130/2003 Sb. - Čl. IV

č. 274/2003 Sb. - Čl. V

č. 354/2003 Sb. - Čl. IV

č. 438/2003 Sb. - Čl. XIII

č. 167/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §90

č. 58/2005 Sb. - Čl. III

č. 95/2005 Sb. - Čl. IX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 131/2006 Sb. - Čl. III

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 212/2006 Sb. - Čl. IV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 225/2006 Sb. - Čl. VI

č. 315/2006 Sb. - Čl. VI

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XIV

č. 130/2008 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XVII

č. 254/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 274/2008 Sb. - Čl. XIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 145/2010 Sb. - §26

č. 155/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 119/2012 Sb. - Čl. V

č. 169/2012 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. IV

č. 221/2012 Sb. - Čl. VII

č. 234/2013 Sb. - Čl. IV

č. 309/2013 Sb. - Čl. II

č. 313/2013 Sb. - Čl. VII

č. 140/2014 Sb. - Čl. II

č. 206/2015 Sb. - §73

č. 267/2015 Sb. - Čl. V

č. 126/2016 Sb. - Čl. IV

č. 229/2016 Sb. - Čl. VI

č. 65/2017 Sb. - §48

č. 289/2017 Sb. - Čl. II

č. 111/2018 Sb. - Čl. IV

č. 171/2018 Sb. - Čl. II

č. 39/2020 Sb. - §25

č. 527/2020 Sb. - Čl. VII

č. 217/2022 Sb. - Čl. II

č. 416/2022 Sb. - Čl. II

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x kontrolu xxx jejich dodržováním.

Xxxxxxx

§2

Xxxxxxxx xx soustavná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jménem, na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dosažení zisku x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§3

(1) Živností není:

a) xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, 2)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx původci xxxx xxxxxx, 93)

x) xxxxx xxxxxxxxxx správy práva xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 94)

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx díly xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 71)

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 110)

(2) Xxxxxxxx dále xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) lékařů, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 154), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 155) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxx šlechtitelské x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 38)

x) advokátů, 55) xxxxxx, 64) patentových xxxxxxxx, 65) a xxxxxxxx xxxxxxxxx, 102)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 66)

e) xxxxxxxx 67) a xxxxxxxx xxxxxxx, 68)

f) xxxxxxxxxx dohodců 161),

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx řešení kolektivních xxxxx 70) x xxxxxxxx při rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxx, 72)

x) xxxxxx oprávněných zeměměřických xxxxxxxx, 3)

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, 107)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 173),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx dále xxxx:

x) xxxxxxx xxxx 4), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 165), vydávání xxxxxxxxxxxxxx peněz 165), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 165), xxxxxxxxxxx xxxxxxx 163), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx 92), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx akreditovaných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx distribuci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 6), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 175), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 7), komoditních xxxx 161), xxxxxxxxxxxx regulovaných xxxx 123), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 123) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se obhospodařováním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxx provádějících xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 122), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předávání xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx 123) x xxxxxx vázaných zástupců 123), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 166), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx akreditovaných xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx hazardních xxx,

x) hornická xxxxxxx x xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx xxxxxxxx, 11)

d) xxxxxx elektřiny, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, distribuce xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx x xxxxxx, výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx licenci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 12) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích,

e) zemědělství, xxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prodeje, nejde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx drobné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a mořský xxxxxxx, 13)

x) provozování xxxxx a xxxxxx xxxxxxx, 14)

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 125)

x) výzkum, xxxxxx x distribuce xxxxx, 96)

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravky xx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx zpracování návykových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 18)

x) činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 74) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 196) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským materiálem, 20)

x) xxxxx inspekce xxxxx 126),

x) provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx sexuálních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 25)

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x školských zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 75)

x) nakládání x xxxxxxx zařazenými xx seznamu 1 x příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, 27)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a leteckých xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, činnost výkonných xxxxx, uskutečňování odborné xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy x provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 28),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 95) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x účelem, xxx xxxxx byly xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 91)

x) xxxxxxxxxxx, průzkum x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx a oceánů x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 99)

xx) provozování xxxxxxxxx, 103)

ab) činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společností xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 104)

xx) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, 105)

xx) xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 106)

xx) xxxxxxxxxxxx, 124)

xx) poskytování xxxxxxxxxx služeb podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 129),

xx) xxxxxxx autorizovaných xxxx, xxxxxxxxxxx ověřovat xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx x získání xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx 131),

xx) pronájem xxxxxxxxxxx, bytů x xxxxxxxxxx prostor,

ai) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb 174),

aj) xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 179),

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 180),

xx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx kanceláří x xxxxxxxxxx ústavů 201),

xx) činnost provozovatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx prostředí.

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI

§5

Subjekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost

(1) Xxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx xxxxx zákonem (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"); xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx jen v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxx xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx xxxxx považuje xxxxxxx xxxxx x bydlištěm xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx 77),121).

(3) Xxxxx xx zákona xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx překladu xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, 66) xxxxx xxxxx doklad xxxxx vydán x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a otisku xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podpisu x otisku razítka xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx místem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo otisku xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost x která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx živnosti a x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx udělení xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, která hodlá xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu 181).

(6) Fyzická osoba, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx příslušníci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx 182), x

x) bezúhonnost.

(2) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena 79).

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x u osob, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x). X osob, xxxxx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx bezúhonnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. b) x xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů, nejedná-li xx x osoby, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je živnostenský xxxx oprávněn xxxxxxx xx xx soudu xxxx pravomocného rozhodnutí. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezúhonnosti, xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx bylo xxxxxx soudem xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ohlašuje xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx. Nepředloží-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad x takovém případě xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 5 xxxx §53 xxxx. 2.

§6x

§6x zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§7

Zvláštní podmínky provozování xxxxxxxx

(1) Zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx předpisy vyžadují.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx způsobilost xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx živnosti, x x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx živnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxx odborným orgánem x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxx xx x xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oboru xxxx xxxxxxxxxx xxxxx živnosti xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odpovědným xxxxxxxxx, xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xx xxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, členském xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "pracovněprávní xxxxx").&xxxx;Xxxxx xxxxx se xxxxxx doba výkonu xxxxxxxxx činností xxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx konaných x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx

x) po xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x koncesi,

b) xx xxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté vzdělání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 4 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, které jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 3 po xxxx xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xx dobu 5 xx sobě jdoucích xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx x odpovědností xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 5 po xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx výkon činnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx o koncesi,

g) xx dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx ve vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx o koncesi,

h) xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté vzdělání x přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,

i) po xxxx 6 po xxxx jdoucích let x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx dobu 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx ukončen více xxx 10 xxx xxxx ohlášením živnosti xxxx podáním žádosti x xxxxxxx,

x) xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx odborně připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,

l) xx xxxx 2 xx xxxx jdoucích let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx vykonával xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, přičemž xxxxx činnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx a potvrzujícího xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxx xxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu nebo x xxxxxxxxxxxx vázaných xxxx koncesovaných xxxxxxxx přílohy č. 2 nebo 3 x xxxxxx zákonu; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 118).

(6) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, pouze fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxxxxxx stanoveny. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxx kopie xxxxxxx prokazujících tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobami; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 80).

§7x

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx dne

a) xxxxxxx xxxxxx jedinou xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx závodu xxxx ode xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx nemůže provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu 3 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx věřitelů xx xxxxxxx dlužníka zcela xxxxxxxxxxxxx. Živnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxx právnická xxxxx, x to po xxxx 3 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx dlužníka je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věřitelů. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důvodu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxx překážku xxxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx dlužník xxxxxxx, xx u xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxx xxxxx xxxxxx finančních závazků.

(3) Xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxxxx nebo právnickou xxxxx, jejíž úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xx v tomto xxxxxx řeší, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx osoba xxxxxx xxxxx související xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, činit xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx zrušením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozování živnosti xxxx pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx byl uložen xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx, provozovat. Jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx provozovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na kterou xx vztahuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to xx dobu trvání xxxxxx xxxxxx; provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnické osoby xx xxxxxxxxx výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob též xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) nebo b) xx státu xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyžádat xx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 90). Xxxxxx x xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxx xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení živnostenského xxxxxxxxx stejnou živnost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx zrušeno živnostenské xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x době, xxx xxxxxxx nebo trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 nebo 3 této právnické xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx porušení xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx fyzická nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3 této xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx osoba prokáže, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnickými osobami

(1) Xxxxxxx x obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx nemůže xxxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx skutečný xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") není xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxx působnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx skutečných majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných majitelů (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů") xxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů x údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx novými údaji xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

Rozdělení živností

Živnosti xxxx:

x) xxxxxxxxxx, které při xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Živnostenské xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo obdobného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx do xxxxxxxxxx rejstříku nezapisují, x fyzickým xxxxxx:

x) x ohlašovacích živností xxxx xxxxxxxx; xx xxxx neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §47 xxxx. 6 až 8,

x) x koncesovaných xxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x §54 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 115) které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxx vzniku, xxxxxx živnostenské oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxxxx prokazuje xxx xxxxxxxxxxxx oprávnění

a) xxxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx x údaji xxxxx §60 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx c) (xxxx jen "xxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx 144) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splnění podmínek xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx území Xxxxx republiky provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, oprávněným xxxxx návrh na xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx do obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku, xx-xx prokázáno, xx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před vydáním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §47 a x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §53 x 54.

(5) Osobám xxxxxxxx v xxxxxxxx 4 větě xxxxx xxxxxx živnostenské oprávnění xxxxxxxx dnem jejich xxxxxx do obchodního xxxx obdobného xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxx jiného xxxxxx xx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx. Není-li osoba xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 90 dnů xxx xxx ohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx; v případě xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx do spisu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx přiděleno xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 164).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Jiná xxxxx xx může xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx živnosti prostřednictvím xxxxxxxxxxx zástupce

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx ustanovená xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxx xx smluvním xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx ustanoven xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx než xxxxx podnikatele.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí splňovat xxxxxxxxx i zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 x 7.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx uložen zákaz xxxxxxxx, xxxxxx být xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx jejíž obsahové xxxxxx xxxx činnost xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnost xxxxxx být ani xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 3, x to xx xxxx 1 xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupcem právnické xxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x nesplňuje xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx (§7),

b) podnikatel, xxxxx xx právnickou xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7). Xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právnická osoba xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědného zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky, který xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx ohlašovací x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Oznámí-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx současně xxxxxxxx, xx x ukončení xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx zástupce xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce xxx pozdější, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Odpovědný xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení nabývá xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právní moci. Xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnostenskému úřadu xx 15 xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikatele. Xxxxx-xx určit xxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, končí xxxxx funkce odpovědného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx oznámení jako xxx xxxxxxxx výkonu xxx funkce xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx funkce tímto xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx odpovědný xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx nesplňuje-li xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dočasně xxxxxxxxx (§31 xxxx. 11).

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x případech, kdy xx xxxxx zákon xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje §11 obdobně x xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx x xxxxxxx, xx tak xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx odlišně, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 9 se xxxxxxxxx.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§13

Pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx pozůstalosti 183),

x) xxxxxxxx ze xxxxxx, xxxxx xxxx dědiců xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx závěti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx130), x když xxxx dědicem, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 143), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx 184),

x) pozůstalý xxxxxx xxxx xxxxxxx 130) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx správce 185), xxxxx byl závod xxxxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu.

(2) Pokud xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx závěti, náleží-li xx xxxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, xx povinna oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx ode xxx úmrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx. Pokud tato xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx pokračovat x provozování xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx 7 xxxx xxxx-xx x xx xxxxxxxx podle §8 nebo §8a xxxxx xxxx-xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx zákon vyžaduje, xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti, xx xxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx v provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxx podnikatele, x xxxxx xxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx, do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx insolvenční správce xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx 3, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), c) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x když xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx svěřenský xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vložena xx svěřenského xxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x koncesi xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxxx xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §47 odst. 5 xxxx 6 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxx zániku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx osob.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se použijí §45, 46 x 50 obdobně.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podnikateli.

§14

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 167) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx dosud příslušné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x koncesi xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 x 6 a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxxxxxx

§17

(1) Provozovnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x automat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx (xxxx xxx "automat") x xxxxxxx provozovna.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx než tři xxxxxx.

(3) Živnost xxxx xxx provozována ve xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X mobilních xxxxxxxxxx xx podnikatel xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, může v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) x §45 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x xxxxxxx x xxxxxxx podle §50 x pro xxxxxxxx x mobilní xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 146). Xxx každou xxxxxxxxxx xxxx být ustanovena xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(5) X oznámení podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x příjmení,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx umístění a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx provozovně, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně.

(6) Živnostenský xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osob 164), xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx musí být xxxxxx x zvenčí xxxxxxxxx označena xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx identifikačním xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx provozovna x xxxxxxx xxxx xxx dále označeny xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx 83) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx viditelně xxxxxxxx xxxx

x) jménem x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx spotřebiteli, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebrání-li xxxx xxxxxxx důvody, xxxxxx na xxxxxxx x zvenčí viditelném xxxxx označit xxxxxxx x konec uzavření, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x automatů.

(10) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Prodej zboží xxxx poskytování služeb xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx získat určité xxxxx zboží xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 147).

§18

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx nařízení obce 117). V xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx zboží") x xxx nabídku x xxxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35). Těmito xxxxx xxxx tržnice x xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx vymezit

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování služeb xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxxx řádem xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služby, xxxx

x) stanovit, xx xx tržní řád xxxxxxxxxx na některé xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx může xxxxxxxxx xxxx 117) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb prováděné xxxx provozovnu jsou x obci xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ŽIVNOSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX OHLAŠOVACÍ

§19

Ohlašovacími xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx řemeslné, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §21 x 22,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedená x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) živnost xxxxx, x které xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovena.

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx živnosti xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

Odborná xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řemeslné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo s xxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx oboru,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x příslušném oboru xxxxxxxx,

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) x příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 118), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx stanoveny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 176).

(2) Občan České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx prokázat xxxxxxxx způsobilost xxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x) xxxx e),

b) x xxxxxxxx uvedených v xxxxx X přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) x živností xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x).

§22

Doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148) x příbuzném xxxxx vzdělání x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dokladem x vykonání jednoroční xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x příbuzném xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vykonání jednoroční xxxxx x oboru,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx programů x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 149) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vykonání xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

§24

Xxxxxxx způsobilost

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přílohou č. 2 x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Občan Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odbornou způsobilost xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§25

(1) Xxxxxxx volná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxxx prokazování xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. K získání xxxxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx (§6 odst. 1).

(2) Xxxxxxx xxxxx x obory xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx volné, jsou xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

§26

Živnosti xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozování živnosti

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx xxxx xx upravena xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x xxxx příloze.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podnikateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX ŽIVNOSTENSKÉHO XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx ohlášeny.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příloh č. 2 x 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx dokladem.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxx rozhodne xx xxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenský xxxx.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§30

§30 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx provozuje živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11), xx povinen xxxxxxxx xxxx účast xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx označit obchodní xxxxxx, xxxxxxxxx názvem, xxxx jménem x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx, x xxxx xx xxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxxxx (§5 odst. 2), x zahraniční osoba xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostor, x xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odštěpný xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx totožné se xxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), s xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx je na xxxxxx sídla xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) xxxx na xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx 178), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x místu hlášeného xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost x x xxx stanovené xxxxx způsob nabytí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxxxxxx xx povinen, xxx-xx x xxxxx použitého xxxxx nebo zboží xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmět xxxxxxxxx vztahu, xxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx smluvního xxxxxx. Xxxx evidence xxxx xxx přístupná x xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx k identifikaci x xxx xx xxxx xxxxx nachází.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx, jinak stručný xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx dostatečnou xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx identifikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ho xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nákup.

(8) Xxxxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx pro prodej xxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodejní xxxx xxxxxxxx xxxx určené xxx styk xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx živnostenský úřad xxxxxxxxxxx, xxxx zkoumat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx schopna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx a xxx xxx ústně sdělit xxxxx textu x xxxxxxx tisku.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců vyžaduje.

(10) Xxxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx zástupce jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxxx úřadu přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v oznámení x xxxxx xxxx xxxxxxxx v oznámení; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx povinností xxxxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxx odštěpný xxxxx, xxxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 9 a 17, x §17 xxxx. 4 x 8 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xxxx doručení oznámení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo pozdějším xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(13) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 a 12 xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Podnikatel xx xxxxxxx vydat xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x příjmením a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx služby x cena, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(15) Podnikatel xx xxxxxxx xx xxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx věty první xx xxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Adresou pro xxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx xxxxxx bydliště xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx sídla xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) xxxx xxxxxx sídla správního xxxxxx 178); to xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx právní důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxx odpovídá za xx, xx jeho xxxxxxxxxxx splňují způsobilost xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx práce xxxx xxxx činnosti, xxxxxxxx x xx to, xx se zaměstnanci xxxxxxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)

(18) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 75)

(19) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx při provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31x

§31x zrušen právním xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Rozsah oprávnění

§34

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx živnost, která xxxxxxx x obchodní xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx zachována xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) pronajímat xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx koupi x prodej zboží x jednotlivých případech,

c) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přizpůsobuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx montáž xxxxx dodaného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx jednoduchými xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výměnu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx je rovněž xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx, xxxx xx podnikatel xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx objednávky xx zhotovení, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx prodeji xx xxxxxxxx, x xxx tyto práce xxxxxxx oprávněným výrobcem.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§37

§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§38

§38 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§39

§39 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§40

§40 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb. (s xxxxxxxxx od 1.3.2000) x č. 27/2000 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.5.2000). *)

§42

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx povaha xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx má xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx výroby, nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prodej xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x potiskovat xxxxx, etikety a xxxx pomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxx,

x) pronajímat xxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejného xxxxx, xxxxx x příslušenství,

d) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, prodej, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pronájem xxxxxx výrobků podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxx xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx povaha výrobní xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx §42 odst. 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, ubytování, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x výkony x xxxxxxxxxxxx dalších potřeb, xxxxxxx-xx zachována povaha xxxxxxxx.

§44

Podnikatel xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x balit xxxxxxx, provozovat úschovu x xxxxxxxxxx pohostinství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX, ZMĚNA X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§45

(1) Fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Fyzická xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (obec, xxxxx, xxxx) x xxxxx xxxxxxxx,

x) x odpovědného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zahraniční xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní firmu, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx (pokud xxx xxxxxxx), označení a xxxxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx adresu xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx sídla,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 4, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a automatů,

h) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx, na kterou xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až c), xxxxx je xxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) případný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla, u xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povolen, datum xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, x xxxxx vzniku xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 197) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxx-xx x xxxxxxxxxx právnickou xxxxx; xx-xx odpovědným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxxxxxxx xxxx provozovny, xx xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vzniku živnostenského xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenech x) xx c), xxxxx je budou xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx určitostí a xxxxxxxxxxxxxx. X ohlášení xxxxxxxx volné ohlašovatel xxxxx obory činností, xxxxx xxxx x xxxxx svého podnikání xxxxxxxxx. Předmět podnikání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx. Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s přílohami č. 1 x 2 x xxxxxx zákonu x xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx údaje xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§45a

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o koncesi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podat přihlášku x xxxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx xxxxx volného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x vydání českého xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkon některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádostí o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx volného pracovního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Živnostenský úřad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx c), Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - příslušné krajské xxxxxxx x xx xxxxx hlavního města Xxxxx pobočce pro xxxxxx město Prahu xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x podle xxxxxxxx 2 x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx předá Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx xxxxxx podanou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx úřad předá xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a to xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§45b

(1) Xxxxx může xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádostí x koncesi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx obsahující xxxxx požadované x xxxxxxxxx x registraci x xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx.

(2) Podnikatel xxxx xx živnostenském xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující se x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x dani xxxxxxxx.

(3) Podání obsahující xxxxx požadované v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x oznámení x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu, nebo

b) xxxxx do protokolu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x elektronické xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxx správci daně xxxx xxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxx údaje.

(6) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správci xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx přihlášky x xxxxxxxxxx , xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení o xxxxx registračních údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudním xxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxx státu nebo xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx s přílohou 90) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx státu posledního xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Nevydává-li xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad, předloží xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jiným příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx notářem xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx písmene xxxx xxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx občanem xxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx republiky povolen xxxxxx pobyt, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx státem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nevydává-li tento xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xxxx notářem nebo xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx odpovědný zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx písmene a), xx-xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu xxx členského státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx pobyt, xxxxxxx xxxxx písmene b); xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx než 3 měsíce,

d) doklad xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě odbornou xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx zahraniční xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx povinnost x §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie,

f) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxx xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) xxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxxx orgánu 178); x xxxxxxxx právního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x umístěním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx být úředně xxxxxx, neučinil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx živnostenským úřadem xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxx podepsané xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx 198),

x) doklad x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 151).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx se sídlem xx území jiného xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, prokazující, xx x ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5; xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx stát xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx, čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx před notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu x tom, xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

c) xx-xx odpovědný zástupce xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, doklady podle xxxxxxxx 1 písm. x); xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x tom, xx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud zápis xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku nebyl xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba výpis x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku vedeného xx státě xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx závodu x xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx závodu v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se sídlem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; výpis x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na území Xxxxx republiky xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx evidenci, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx; k doložení xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx prostor postačí xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x umístěním xxxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx souhlasí x xxxxxxxxxxx do xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx 198),

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x postavení xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx,

x) xx-xx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx xxxxxx a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než členského xxxxx Xxxxxxxx unie x nemá-li na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x); xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 49)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx nezletilá xxxxx, které byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx svéprávnosti xxxx přivolení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Doklady o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doložkou xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 169)

(5) Xxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx doklady o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. Ohlašovatel xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx doklady podle xxxxxxxx 1 písm. x), b), d) x f) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), b), x), x) x h) xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx doklady xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x koncesi xxxx x oznámení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zůstaly beze xxxxx; xxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) x x) x v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxx-xx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), d), x) x h) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxxxxxx úřad z xxxx xxxxxxx elektronické xxxxx, které xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Splnil-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx živnostenský xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx vydaném fyzické xxxxx xx uvede

a) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jeho bydliště, x zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx zřízen,

b) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx k rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění; u xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje povinnost xxx povolený pobyt xxxxx §5 odst. 5, xx touto xxxxx xxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx uvede

a) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 x 46, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 x odstranění xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Jsou-li x xxxx závažné xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx uvedené xx xxxxx neběží xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx závady xx stanovené lhůtě xxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xx počátku xx bezvadné. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx závady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo; jedná-li xx o ohlášení xxxx uvedených x §10 odst. 4, xxxxx xxx jen, xxxx-xx xxx osoba xxxxxxx do obchodního xxxx obdobného rejstříku, xxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxx x xxx, xx ohlašovatel nesplnil xxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstraní x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ukončí zápisem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydá xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná-li se x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 4, učiní tak xxx, byla-li již xxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne o xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(7) Xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §5 odst. 5 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podmínek x výjimkou podmínky xxxxxxxx k xxxxxx, xxxx živnostenský úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxx xxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx výpis x xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx ohlášena. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx živnostenský xxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 77) xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 172), xxxxxxxxxxxx xxxx xx 5 pracovních xxx xxxx xxxxx xxxxx §47 odst. 2. Xxxxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx ve lhůtě 6 xxxxxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxx odstavce 7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxx výpis xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x prodloužení xxxxx x xxxx vydání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxxxx řízení x zrušení živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxx ukončí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vydá xxxx xxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x zápisu x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx xx xxxxxx z xxx živnostenský úřad xxxxxxx xxxxxx provedením xxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxxxxx vydá xxxxx.

§48

(1) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxx, případně xxxxx způsobem (§60 xxxx. 7) sdělí xxxxx x živnosti x o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx statistickému xxxxx, xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx umístění odštěpného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx registr xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, které xx xxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úmrtí xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx vydané xxxxx §47 xxxx. 10 x 11.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx a rozhodnutí x tom, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x doplnění týkající xx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x předložit xxxxxxx x nich xx 15 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech 164), x obchodním nebo xxxxx veřejném xxxxxxxxx 170), x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx registrů, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapíše živnostenský xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v §46 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a f) x x odstavci 2 xxxx. a), x), d), f) x x), postupuje xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx k oznámení xxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výpis (§47 xxxx. 2 xxxx 3) nebo informuje xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xxxx nejméně 15 xxx, x xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Týká-li xx xxxxx rozsahu xxxxxxxx podnikání x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x živnostenský xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx zjistí, xxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx do živnostenského xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx doklady podle §46 x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxx podnikatele. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx vyžaduje, zahájí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3.

(5) Změní-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, že xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx stejnou xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx bydliště xxxxx sídla živnostenskému xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxx v psaní x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zápisu xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 11 xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXXX

§50

Xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx žádost x xxxxxx koncese x živnostenského xxxxx.

(2) Xxx náležitosti žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2, 3 x 5 a §46 xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx x koncesi xxxxxxx:

x) xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxx x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

§51

§51 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2012 Sb.

§52

Xxxxxxxxxx žádosti

(1) Xx-xx x provozování xxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů xxxx přílohy č. 3 xxxxxx xxxxx oprávnění xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx vyjádření orgánu xxxxxx xxxxxx, živnostenský xxxx xx předloží xxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx, žádost x xxxxxxxxx ustanovení odpovědného xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x zaujetí xxxxxxxxxx; xxxxx orgán je xxxxxxx zaujmout xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx vázán. Xxxx stanovisko živnostenský xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx orgán xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx doklad x povolení x xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 odst. 7 x 8 xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx všeobecné a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx některá z xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xxxxxxxxxx-xx x udělením xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 3 x tomuto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx současně xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx ustanovení odpovědného xxxxxxxx x splňuje-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 živnostenský xxxx xxxxx koncesi xx xxxx povoleného xxxxxx.

(5) Xxx náležitosti xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 písm. x) xx e) a §47 xxxx. 3 xxxx. a) až x) xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 3.

§54

(1) Živnostenský úřad xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2, 3 a 11 obdobně.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx §5 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxx doklad x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 8, tento doklad xxxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx poznamená do xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím x xxxxxxx koncese, nebo xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provede xxxxxx zápisu x xxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxx okolností vydá xxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxxx x opravě xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §48 xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, x její xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx orgánu, xxxxx xx příslušný x vydání xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 1.

§56

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxx x doplnění týkající xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx o koncesi, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxx x xxxxxxxx xxx zapsané x xxxxxxxxxx registrech 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejném xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), pokud xx xxxxxxxxxx cizincem. Změny x doplnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříků xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx doklady uvedené x §46 odst. 1 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxxx 2 písm. x), x), d) x x), postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx předkládání xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx a doplnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese, xxxxxxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx (§47 odst. 2 xxxx 3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zapíše ji xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu. Xxxxxxxx xxxxxxx zápis do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaji ve xxxxx podle §54 xxxx. 1

(5) Xx xxxxxx o změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se vztahuje xxxxxxxxx ustanovení §52 x 53. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

(7) Xxx opravu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenský xxxx přiměřeně použije xxxxxxxxxx §54 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 11.

XXXXX III

ZÁNIK XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, nejde-li x případy podle §14,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezeno xx xxxx xxxxxxx,

x) výmazem xxxxxxxxxx xxxxx povinně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(2) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx podnikatel xxxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezeno, xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádá x xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx oprávnění provozovat xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx povinna x xxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx k pobytu. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pobytu. Není-li xxxxxxxx doloženo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx posledním xxxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx úřad povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 x x §55 odst. 2.

§58

(1) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) podnikatel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 odst. 1 xxxx. a) xxxx x),

x) nastanou xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a, xxxxxxx-xx xx x překážku xxxxx §8 xxxx. 5 x živnosti xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxx

x) podnikatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx vydávajícího xxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 1 x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušit xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx též xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závazky xxxx státu.

(4) Živnostenský xxxx xxxxx živnostenské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 5), xxxx xxxxxxxx nesplňuje.

(5) Živnostenský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 4 xxxx; xx neplatí, xxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 11.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, jsou-li xxx provozování xxxxxxxx x dané provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx porušovány xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší živnostenské xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx ke xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx živnostenského úřadu. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx odstavce 2 xxxx 3.

(8) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovat; xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx podle okolností xxxxxxx opětovně xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx živnostenské oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

§59 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX REJSTŘÍK

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx 140) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx údaje uvedené x xxxxxxxx 2 x xxxxx statistického x xxxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxx přebírány xxxxxxxxx x xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu stanoveném x odstavcích 3 xx 5 x xxxxxx živnostenské xxxxx x rozsahu stanoveném x odstavcích 2 xx 5. Obecní xxxxxxxxxxxx úřady xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 odst. 7.

(2) Xx živnostenského xxxxxxxxx xx zapisují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxx vědecká xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, rodné číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x adresa xxxxx,

2. xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxx v xxxx 1 x xxxx též adresa xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x bodě 7 xxxxxxxx se vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 a 6 xxxxxxxx xx xxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x bodě 3 x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x České republice x xxxxx xxxxxxx x xxxx 7 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, adresa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx vzniku x xxxxxx funkce,

6. xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx místa pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx x zániku xxxxxx,

8. odpovědného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx funkce,

b) předmět xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo provozovny, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx automatů a xxxxxxxxx provozoven, x xxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 xxxx. x) x d), xxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §58 xxxx. 6,

e) xxxx xxxxxxxxx živnostenského oprávnění,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx výpisu xxxxx §10 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx x úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx částí, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx pro uspokojení xxxxxxxx je majetek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti podle §8 a 8a,

x) xxxxxx uložené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx [§45 odst. 2 xxxx. x), §45 odst. 3 xxxx. x) a §45 odst. 4] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27),

o) xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx závazky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně,

p) osoba xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx zemřelém xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx provozování živnosti xxxxx §10 odst. 5, §47 odst. 8 x §52 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx §45 odst. 3 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx rejstřík je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx

x) údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x r), údaji x bydlišti a xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxx,

x) ostatními xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 4 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx budou xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ostatními xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 v xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx živnosti podle §10 odst. 5, §47 xxxx. 8 x §52 odst. 2,

x) dokumenty uloženými xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytuje

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx týkají, správnímu xxxxxx, pokud tyto xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. b) a x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem, x to v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x).

(5) Xx žádost vydá xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 o xxxxx osobě identifikované x žádosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) výpis xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3; xxxxx xxxxx xx xxxx podnikateli, xxxxxxx xx týká,

b) úplný xxxxx týkající xx xxxxx osoby, který xxxxxxxx všechny údaje xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx výpis xxxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x tom, xx x živnostenském xxxxxxxxx xxxxxx zápis xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx jméno, příjmení, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, adresa xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sestava xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx zpracování xxxxxxx. Xxxx sestavu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Sestava xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnutí xx x 30 xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxx, xxx i xxx xxxxxxxx, vydá ve xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx než údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4, 5 x 6 se neposkytují, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx 52) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x těmto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx rovněž vydávají xxxx ověřené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího informační xxxxxxx veřejné xxxxxx 140). Údaje z xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §48, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x elektronické podobě xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx údajů podle §45a odst. 4 x §45b xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sledují, xxx a jak xxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícími xx xx živnostenské podnikání, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69a x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Živnostenské úřady xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx značení xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx xxx výkonu své xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§60x

Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx průkazem. Nevydává-li xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, prokazují xx xxxxxxxxxxx živnostenského úřadu xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx k jednotlivé xxxxxxxx. Poskytnutí informací x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x výsledku správního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 52).

§60x

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nepřítomnost xxxxx osoby není xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x vložen právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§60d

(1) Živnostenský úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx.

(2) Odvolání proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§60e

§60e zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX II

PŘESTUPKY

§61

Přestupky fyzických xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelem, xxxxx xxxxxxxxxxx závěti, náleží-li xx správa xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) nebo e) x xxxxxxx s §13 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx, likvidační nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxx. 4 neoznámí, xx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování živnosti, xxxx neustanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x bezúhonnosti podle

a) §46 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) §46 xxxx. 1 xxxx. b), xx-xx občanem jiného xxxxx xxx členského xxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx volnou, xxxx xx pro tuto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. a),

d) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x).

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

§62

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 6 nezajistí xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx po zákonem xxxxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kopie dokladů x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neoznámí živnostenskému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro živnost xxxxxxxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3

1. neprokáže xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx provozovny, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxx provozování živnosti x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §17 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

x) v xxxxxxx s §17 xxxx. 10 umožní xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx služeb pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spotřebitelem xxxxxx určité xxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx živnostenským xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx odštěpný xxxxx,

x) neprokáže kontrolnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx dochází k xxxxxxxxxxxx a kde xx toto xxxxx xxxxxxx,

x) neeviduje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §31 odst. 6,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 7 koupí xxxxx xxxx ho přijme xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v prodejní xxxx provozní xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jazyka xxxxx §31 odst. 8,

x) xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 9,

r) xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,

x) xxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx neuvede xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §31 xxxx. 14,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 15 xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx živnost, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 16 neoznámí xxx ukončení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx adresu xxxxx, xxx lze vypořádat xxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §31 xxxx. 17 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §49 xxxx. 1 xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny oboru xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx, který nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x dokladů, xxxxx xxxx stanoveny jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx nepředloží xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxx x §69a xxxx. 1 se xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §69a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a odst. 4 písm. x) x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx osobami splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §69a xxxx. 5 uznávacímu xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx x činnosti, která xx živností x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje splnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 2 xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §69a odst. 4 písm. a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §69a odst. 4 xxxx. b) a §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx výkon činností, xxxxx jsou obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, nebo

c) x xxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxxxx uznávacímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), m), n), x), s), x), x),

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), i), x), x), x), x), xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x),

f) xx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) živností xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xx pro xxxx xxxxxxx měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§63a

§63a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§64

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XXX

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 130/2008 Sb.

XXXXX IV

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Adresou xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kombinace údajů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx 200). Adresa xx xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) název xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, x hlavním xxxxx Praze xxxxx xxxxxxxxxxxxx území,

c) poštovní xxxxxxxxx číslo přidělené xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pokud je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxx orientační, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Adresa xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx název xxxx x xxxxxxx, xxxxx ulice x xxxxx domu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolupracují, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x případy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné při xxxxxx xxxxxx činnosti. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti stanovená xxxxxxxxx zákonem. 58)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

§69 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§69x

(1) Občan xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xx. 56 x xxxxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Právnická osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x která xx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 56 a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx států xx považují pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Na xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nevztahují, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §60a xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnost, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx x x xxxxxxx s jeho xxxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx přílohy se xxxxxxxx xx splněnou, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za osoby x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vzdělání, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx činnost v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, doklad o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx v činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní podmínky xxxxxxx způsobilosti xxxxx §7 (dále xxx "xxxxxxxxxx činnost"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxxx právního předpisu 156). Xx právnické xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx §36a xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx praxi dokládá x právnické xxxxx xx ustanovená xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poskytování xxxxxx.

(6) X osob poskytujících xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podle §60a xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 157). Živnostenský xxxx xxxx kontrolovat xxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností, které xxxx obsahem živností xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§70

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx konfederace,

b) xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) 189),

c) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx, a xxxx xxxxxxx příslušník,

d) xxxxx xxxxx xxxx, kterému xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie přiznáno xxxxxx postavení dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190),

x) xxxxx třetí země, xxxxxxx byl na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby v Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 191),

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x), xxxxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx 192),

g) občan xxxxx xxxx, xxxxx xx obětí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx přistěhovalectví a xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx na území Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 194),

h) xxxxxxx xxxxx karty Xxxxxxxx xxxx 195).

(2) Xx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §69a.

(3) Za xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx poměry xx xxxx xxxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx má sídlo, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x volném xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx poměry xx řídí právním xxxxx Švýcarské konfederace x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo své xxxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxx konfederace x xxxxx činnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxx. X postupu xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx podání xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx správního xxxx; xx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikatele.

(3) Informační xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánů vyplývající xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx se plní x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx příslušný k xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, krajský živnostenský xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozovna nachází. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Uvede-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x), jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx uvedenou xxxxxx; xx neplatí, pokud xx xxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§72

(1) Podání xxxxx xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx 144); to xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §60 odst. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zvolí. Xxxxx xx podatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podání. Xx-xx xxxxxx učiněno x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx si xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského úřadu xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx xxx xxxxxx stanovena lhůta, xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx místa veřejné xxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx počíná xxxxx xxxx doručením xxxxxx příloh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxxxx xx doručuje x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx to dovoluje xxxxxx podání. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx smlouvy

Ustanovení tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx něco jiného xxxxxxxxxxx smlouva, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů.

§73a

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§74

Xxxxxxxxx dosavadních xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx.

(2) Fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx živnostem. Živnostenský xxxx vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, předloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 9 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo že xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňuje. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx xx lhůtě 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koncesní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx živnostmi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx ve lhůtě 60 dnů xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxx úřadu doklady xxxxxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx provozování živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o registraci xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž nebylo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx žádost x koncesi.

(2) Žádosti x xxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xx postoupí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx zákona nepožádaly x registraci, xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx.

§76

Xxxxxxxx, které podle xxxxxxxxxx předpisů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx stejném xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat x xxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nedotčena, xxxxx xxxxxxxx předpis nestanoví xxxxx.

§78

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxxx přidělí do 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx zřízené xxxx 1. xxxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny xxxxxxxxxx správcem základního xxxxxxxx osob 164).

§79

Xxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxx

(1) Překážkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předlužení. 62)

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předlužení, xxxxx xxxx provedena před 1. lednem 1990, xx xxxxxxxxxx.

§80

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx:

1. xxxxx č. 105/1990 Sb., o soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx., kromě §12x xx 12e,

2. §2 xxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 114/1948 Xx., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových a xxxxxx podniků x xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. §4 xxxxxx č. 114/1948 Sb., x znárodnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podniků x závodů x x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků,

4. §3 xxxxxx č. 115/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x závodů x xxxxx potravinářském x o úpravě xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx x národních xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 108/1950 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. §3 xxxxxx č. 120/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 121/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xx stavebnictví, xx xxxxx zákona x. 58/1951 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

7. §3 xxxxxx č. 123/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podniků,

8. §8 xxxxxx č. 124/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podniků x ubytovacích zařízení.

§81

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu č. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX ŘEMESLNÉ

(K §20)

Xxxx X

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxx, opravy xxxxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pracovních xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx elektrických zařízení

Montáž, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, topenářství

Montáž, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx plynových zařízení x xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x zkoušky tlakových xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx silničních xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxx B

Barvení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a oděvů

Kominictví

Část X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx služby

Pedikúra, xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 455/1991 Sb.

ŽIVNOSTI XXXXXX

(X §23 x 24)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx*)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) s xxxxxxxx geologických xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §2 x §3 xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 128/1999 Xx. a xxxxxx x. 206/2002 Xx.

**) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 3/2005 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx a výroba xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxx chemii nebo xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx v xxxxx, nebo

d) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výroba xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické*) x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním oboru xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, hutnictví, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, požární ochranu, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vědy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 roky praxe x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, veterinární xxxx, zemědělství xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe v xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**) x 4 xxxx praxe x xxxxx;

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxické a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladem o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným orgánem xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx a dokladem x xxxxxxxxx vzdělání x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx státu

POZNÁMKA

*) §5 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx č. 350/2011 Xx., o chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon); xxx xxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx výroba xxxxxxxx látky a xxxxxxxxxx přípravku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx příloze xxxx x příloze č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx. x xxxxxx x. 155/2010 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- měkkých bandáží

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) ,nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx ortoticko - protetický xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 roky xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) způsobilost k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx optik xxxx diplomovaný xxxx xxxxxxx,xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou x oboru xxxxxxxx xxxx optik xxxx xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx oboru vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§4 písm. x) zákona č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Projektová činnost xx výstavbě

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx znění pozdějších xxxxxxxx, nebo

b) vysokoškolské xxxxxxxx v magisterském xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví x 5 let xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§158 x 159 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx změn x xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) autorizace xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 360/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx

x) vysokoškolské vzdělání x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x provádění xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx stavebnictví nebo xxxxxxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na stavebnictví x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

POZNÁMKA

§160 xxxxxx x. 183/2006 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie P2, X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxx, prodej, ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx P2, xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx.; pro xxxxx, xxxxxx, ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx T2 x F4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx doklad xxxxx §66 xxxx. 8 xxxxxx x. 206/2015 Xx.

XXXXXXXX

xxxxx č. 206/2015 Sb.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx*) xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx umění, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 rok xxxxx x oboru, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výtvarné xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx chovatelství xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx veterinářství x 2 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxxxx a 2 xxxx praxe v xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx s výučním xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x) xxxx m) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 5 let xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 5 xxx praxe x oboru

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Realitní xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x obchod xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Stavebnictví xx xxxxxxxxx xx stavitelství xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolské xxxxxxxx v bakalářském xxxxxxxx, 1 xxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §60a xxxxxx x. 111/1998 Xx. xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání*)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Činnost xxxxxxxxxxxx likvidátorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx movitých věcí xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dražbách

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx m) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx*)

- xxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx,

- nehmotný xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx majetku, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) v xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vykonáváno, x absolvování celoživotního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxx 2 školních roků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx, ve kterém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 5 xxx praxe x xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx oceňování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx nejméně 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 130/2008 Xx., v xxxxxxx x předloženými xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 147/2001 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx Českým xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx**), xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 200/1994 Sb., x zeměměřictví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších předpisů

**) §14 zákona č. 200/1994 Xx., xx xxxxx zákona x. 186/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických zařízení x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§47 x 48 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 23/2000 Xx. x zákona x. 191/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx děl z xxxxx výtvarných xxxxx, xxxxx xxxxxx kulturními xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx ve sbírkách xxxxx x xxxxxxx*) xxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx programu a xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx umění, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výtvarné umění, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní zkouškou x příslušném restaurátorském, xxxxxxxxx nebo uměleckořemeslném xxxxx vzdělání a 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uměleckořemeslném xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 5 let xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, a 6 xxxx praxe x oboru

POZNÁMKA

*) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx chemických xxxxx klasifikovaných jako xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx*), s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx,

- nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

pro xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx*), s xxxxxxxx speciální ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x zemědělských xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 392/2005 Sb. a xxxxxx č. 267/2015 Xx., nebo

b) profesní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), l) xxxx m) živnostenského xxxxxx;

xxx speciální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx č. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez fumigantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) nebo x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako toxické xxxx xxxxxx toxické*), x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. a xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fumiganty xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) živnostenského zákona

POZNÁMKA:

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx horskou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) §44a xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 267/2015 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Vodní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volné xxxx, xxxx xxx xxxxxxx mistra xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Technicko - xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxx ochrany

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§11 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 237/2000 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Poskytování xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci a 1 rok xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxxxx bezpečnosti práce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou a 3 roky praxe x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx praxe x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxx práci, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §10 xxxx. 1 písm. x) x §10 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §8 odst. 1 x 2 xxxxxxxx vlády x. 592/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovu x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxx č. 130/2008 Xx., x xxxxxxx x předloženými xxxxxxx x odborné způsobilosti

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx autoškoly

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxx osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem*) x 1 xxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx znalostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Sb. x xxxxxx x. 267/2015 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Péče x xxxx xx tří xxx věku x xxxxxx režimu

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****);

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx jednooborového xxxxxx 1 xxx xxxxx x xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxx studia 3 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx zvířat

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 roky praxe x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo veterinářství x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na chovatelství xxxxxx xxxx zootechniku x 3 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), k), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, porodní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotnického asistenta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kosmetičky x pro xxxxxxxx x činností, při xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx lidské kůže (xxxxxxxx xx permanentní xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***) x 1 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, ve xxxxx zákona č. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxxxxxxx rehabilitační x fyzikální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx fyzioterapeuta xxxx xxxxxx xxxx nevidomého x slabozrakého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměření, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) profesní xxxxxxxxxxx xxx klasickou xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx všeobecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx asistenta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, biotechnického asistenta, xxxxxxxxxxxxxx technika, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, v xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, nebo

c) vysokoškolské xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x sport x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx činnost obsluhy xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***) a 1 xxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Příloha č. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §26 x 27)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským pálením) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x lihovin

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, zemědělství, xxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, do xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxxx x úpravu xxxxxxxx lihu, konzumního xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx a medoviny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx a úprava xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx syntetického

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx chemii, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu

POZNÁMKA

zákon č. 61/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výzkum, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxx a munice, xxxxxxxxxx x zneškodňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx munice x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxx, vývoj, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, vývoj x výrobu xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vědy xxxx xxxxxxxxxxx;

xxx ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*);

xxx xxxxx, prodej a xxxxxxxxxx výbušnin:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx*);

xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) minimálně střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) a 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx**) x 5 xxx xxxxx x oboru;

pro xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx policejním zaměřením,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx**) a 5 xxx xxxxx x oboru;

pro provádění xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx***);

xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxxxxxxxxxx, ničení, xxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx****)

XXXXX XXXXXX XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxx xxxxxx, xxxxx, výrobu, xxxxxxxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx*****)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

****) §70i zákona x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Xx.

*****) §23 zákona č. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 ODST. 1 X 2

xxx xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x ničení xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vědy xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s technickým xxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky praxe x xxxxx;

xxx nákup, xxxxxx, přepravu, půjčování x uschovávání zbraní x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx, nebo

b) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx ekonomii, vojenství, xxxxxxx, technické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 2 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměřením x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxx a 3 roky xxxxx x obchodní xxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx puškař nebo xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx a xxxx 1 rok xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zbraněmi x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x xxxxx;

xxx xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx, výrobu, xxxxxx, xxxxxx, znehodnocování x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pyrotechnika x xxx xxxxxxx 21 xxx;

xxx xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie, xxxxxxxx xxxx teorie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x oboru

PODMÍNKY, JEJICHŽ XXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx*), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů**) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x nimi xxxx xxxxxxxxxx xxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx výbušnin, x xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Český xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb.

**) §21 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx. , xx znění xxxxxx x. 542/1991 Xx.

***) pro vývoj, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx. x xx znění zákona x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, uschovávání, xxxxxxxxxx, přeprava, xxxxxxxxxxxxxx x ničení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technické vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxx xxxxxxx 21 let, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vědy, ekonomii, xxxxxxxxx xxxx policii x xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vojenským xxxx policejním xxxxxxxxx x věk xxxxxxx 21 let, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx v oboru x xxx xxxxxxx 21 xxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxxxx všech zaměstnanců (§6 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI O XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky

POZNÁMKA

§3 xxxx. 2 zákona x. 310/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x zpracování xxxxx a maziv x distribuce pohonných xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

pro xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxx a 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chemii x 3 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chemii x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), b), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné vzdělání x 2 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx obsluhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXX STÁTNÍ SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI O XXXXXXX

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx tepelné energie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx licenci*) xxxxxxxxxxx xx zdrojů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonem jednoho xxxxxx xxx 50 xX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s technickým xxxxxxxxx x 6 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6 xxxx xxxxx x xxxxx;

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 MW xxxxxx a samostatného xxxxxxxxxx zařízení tepelné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 XX xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x odborné kvalifikaci xxx xxxxxxxxxxx malých xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx licence xx výrobu tepelné xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx*), xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k zajištění xxxxxx koncesované činnosti**), x že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx života x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx zájmu na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §9 vyhlášky x. 426/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx xxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx zvířat nebo xxxx,

- xxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx".

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

xxxxxxx způsobilost xxxxx §8a zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu více xxx 9 osob xxxxxx řidiče,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 2,5 xxxx a xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny určenými x přepravě zvířat xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozované xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx a xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnice Rady 96/26/XX

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Vnitrozemská xxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ A XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

§33a xxxxxx x. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX VYJADŘUJE X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx dopravy

POZNÁMKA

zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Kontrolní testování xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xx rostlinolékařství, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx přípravků, nebo

b) xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x 4 roky xxxxx v obsluze x seřizování zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxx provozovny

ORGÁN XXXXXX SPRÁVY, KTERÝ XX XXXXXXXXX K XXXXXXX O KONCESI

Ústřední xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx zemědělský

POZNÁMKA

§65 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 199/2012 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu

POŽADOVANÁ XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*) xxxxxx obvodním xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx statutárního xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 229/2016 Sb.

***) §1 xxxx. 5 zákona x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- nedobrovolných

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání a 5 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v němž xx živnost xxxxxxxxxxx, x 9 xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx m) xxxxxxxxxxxxxx zákona;

pro provádění xxxxxxxxx dražeb nedobrovolných:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x dražební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x 4 roky xxxxx v dražební xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x 6 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 10 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxxxx x. 26/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 315/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cestovní xxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ruch, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 6 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 6 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 2 roky xxxxx v xxxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), f), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) zákon č. 159/1999 Sb., o některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu některých xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxx majetku x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a 3 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*)

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají (§6 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní zkouškou x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právním a 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*)

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx statutárního xxxxxx**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 zákona č. 455/1991 Xx., ve xxxxx zákona č. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx technických služeb x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) vysokoškolské vzdělání xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx techniku x 2 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxxx xxxx výpočetní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx spisovny

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky praxe x administrativě

PODMÍNKY, JEJICHŽ XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxx provozovny x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§68 xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výuka x xxxxxx xx xxxxxxx xx zbraní

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném na xxxxxxxxx, policii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sport x 2 roky praxe x xxxxxx xxxxxxx xxxx provozování střelnic, xxxx
x) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, policii xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovu x sport x 2 roky xxxxx x řízení xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx, xxxx
x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) průkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 3 roky xxxxx x řízení xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx pohřební služby

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxx. 3 zákona x. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxxxxxx hygienické stanice

POZNÁMKA

§10 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provozování xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

§13 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§13 xxxx. 3 xxxxxx č. 256/2001 Xx., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXX VOLNÁ

(K §25 xxxx. 2)

Předmět xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 živnostenského zákona

Obory xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

1. Poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře x xxxxxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ošetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x půdy xxxxx xxxxxxxxx organismům přípravky xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx přípravky

4. Xxxxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx lesních xxxxxx

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Xxxxxx nerostů, dobývání xxxxxxxx x bahna

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

10. Xxxxxx textilií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, oděvů x xxxxxxxx xxxxxxx

11. Výroba x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a sedlářského xxxxx

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dřevěných, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

13. Xxxxxx vlákniny, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx z xxxxxx materiálů

14. Vydavatelské xxxxxxxx, polygrafická xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

15. Výroba, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, pronájem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x kosmetických xxxxxxxxx

18. Výroba xxxxxx

19. Xxxxxx plastových x xxxxxxxxx výrobků

20. Výroba x zpracování skla

21. Xxxxxx stavebních xxxx, xxxxxxxxxxxxx, keramických a xxxxxxxxx výrobků

22. Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kamene

24. Výroba x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, drahých x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

25. Výroba xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

27. Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, optických x fotografických přístrojů x xxxxxxxx

29. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výroba x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx malém napětí

30. Xxxxxx neelektrických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

32. Xxxxxx motorových x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx

33. Stavba x xxxxxx plavidel

34. Výroba, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, údržba, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx letadel, xxxxxx xxxxxxx, vrtulí, letadlových xxxxx a xxxxxxxx x leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x lanové x xxxxxxxxxxxx parku

36. Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Výroba a xxxxxx čalounických xxxxxxx

38. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx a xxxxxxxx kočárků

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

41. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výrobků x xxxxxx, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží, deštníků, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Xxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

43. Provozování vodovodů x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx

44. Nakládání x xxxxxx (xxxxx nebezpečných)

45. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, specializované xxxxxxxx xxxxxxxx

46. Sklenářské xxxxx, rámování x xxxxxxxxxxxx

47. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

48. Velkoobchod x xxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich příslušenství

51. Xxxxxxxx x pozemní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)

52. Skladování, balení xxxxx, manipulace x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x dopravě

53. Xxxxxxxxxxxxx x zastupování x xxxxxx řízení

54. Xxxxxxx právním předpisem x. 221/2012 Xx.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

56. Poskytování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x související činnosti x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

59. Pronájem x půjčování xxxx xxxxxxxx

60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

61. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx technických návrhů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

63. Projektování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

64. Xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, marketing, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, aranžérská činnost x modeling

68. Fotografické xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a služby xxxxxxxxxxx hospodářské xxxxxx

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průvodcovská činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

72. Mimoškolní výchova x vzdělávání, pořádání xxxxx, školení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkcí, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx

74. Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x organizování xxxxxxxxx xxxxxxxx

75. Praní pro xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

76. Poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Opravy x xxxxxx potřeb xxx xxxxxxxxx, předmětů xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidel

78. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxx

79. Poskytování xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx

80. Poskytování xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x svěřenské xxxxx

81. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s virtuálním xxxxxxx

82. Výroba, xxxxxx x xxxxxx jinde xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x zákonu x. 455/1991 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx výkon je xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, x xxxxxxx způsobilosti xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx

(X §7 odst. 6)

XXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veterinární xxxxxxxxx x hygienu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chovatelství zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x výučním listem x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zootechniku, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxx jeho ukončení

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx studijním programu x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Ekonomické obory xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Stavebnictví se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx vzdělávání,

b) vysokoškolské, xxxxx odborné nebo xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx,

x) profesní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání*),

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v pracovněprávním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Oční xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x výkonu zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx diplomovaný oční xxxxx xxxx diplomovaný xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx brýlovou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx tříleté xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu";

POZNÁMKA

*) zákon č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx horská

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx horskou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx**) xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o vykonání xxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, nebo

d) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) vyhláška č. 176/2009 Sb.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) osvědčení x rekvalifikaci*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx báňský xxxxxxxxx**) - xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu****), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx právním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxxxxx č. 447/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 87/2006 Xx.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a sportovních xxxxxx x xxxxxxx...

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vyšší xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním programu x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tělovýchovného xxxxxxxx (xxxx. vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx x dítě do xxx xxx xxxx x denním xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx asistentky xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx učitele mateřské xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx chůvy xxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****), nebo

e) doklad x vykonání tříleté xxxxx v xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v pracovněprávním xxxxxx, nebo

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx činnosti, xxx xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) střední vzdělání x výučním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx doklad x odborné kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx a xxx činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx kosmetičky x xxx xxxxxxxx x činností, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx-xx, piercér xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*****), xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu****)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx a farmaceuta, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 524/2004 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x specializovaná xxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx rehabilitační x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx maséra xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu**), xxxx

x) vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx masáž xxxx sportovní masáž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****), xxxx

x) doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu****)

POZNÁMKA

*) zákon č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Provozování xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx ministerstvem, do xxxxx působnosti patří xxxxxxx, v xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), nebo

c) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxx služby

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) střední xxxxxxxx x výučním xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kosmetička, xxxx x předměty xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx x studijního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx kosmetičky xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ***), nebo

g) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx v nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, nebo

f) doklad x vykonání xxxxxxx xxxxx v oboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ***), nebo

h) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,**) xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. k) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x osvědčení o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo právním, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx č. 455/1991 Sb.

Seznam živností x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnost jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxx statutárního orgánu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X §8a x 28)

1. Živnost xxxxx v xxxxx xxxxxxxx

x) poskytování xxxxxx xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

2. Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx evidence

Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx úřadu 1) xx 15 dnů xxx xxx provedení xxxxxxxxx.

(2) Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nejdéle do 28. xxxxx 1994.

(3) Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx 28. xxxxx 1994.

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1994

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x xxxxx xxxxxx xxxx pravomocně rozhodnuto xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx koncesní xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx povinen, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxx xxxxxx splnění xx výzvu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx měsíců xx doručení výzvy. Xx neplatí x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx podnikatel xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx bodu 6. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxxxx. Došlo-li xx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx list. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jedná xx o závažné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx devíti měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx živností, xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx jinak; x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dobu jednoho xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxx účinností. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx lhůtě lze xxxxxxx provozovat xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, o kterých xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx. Řízení x uložení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx podnikání, x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx byla xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona živnost x xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx živností, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx.

8. Odpovědný xxxxxxxx xxxx splnit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správních poplatků.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XX

Xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koncesní xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx vyžaduje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podnikání, x xx xx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx. Xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, které fyzická xx právnická osoba xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad vyzve xxxxxxxx xx právnickou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1996

§14

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Živnostenská xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx živnost koncesovanou (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlají po xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury, musí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx doklady xxxx neúplné nebo xxxxxxxxxx neprokazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxx, že xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, její xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uplynutí této xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře, xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x doklady xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx dne nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x koncesi.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nároky x xxxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopravu xxx xxxx potřeby xx základě koncese, xxxx xxxxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxx; nepředloží-li x xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx koncesní xxxxxxx živnostenskému xxxxx.

2. Xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxx v §23 odst. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 358/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.1.2000

Xx. VI

1. Živnostenská xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1 x jeho xxxxx se řídí xxxxx xxxxxxx. Bezúhonnost xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx živnost vázanou xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou právnické x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx získaly xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x provozování xxxxxxxx pokračovat. Ve xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx živnostenský xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z předchozích xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 živnostenskému úřadu xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský list xxxx koncesní listinu, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedený v §52 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad živnostenské xxxxxxxxx zruší. Xxxxxx, xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx v xxxx 3 nepředloží doklady x splnění zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx-xx xx zákona xx xxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx řemeslnou, xxxxx xxxxxxxxx a fyzické xxxxx oprávněné k xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řemeslnou živnost xxxxx xxxx právní xxxxxx. Splní-li podnikatel xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx živnostenský xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx.

6. Došlo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx názvu živnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx listinu s xxxxx xxxxxx živnosti.

7. Xxxxx-xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx 1 xxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vydat podnikateli xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx změna promítnuta.

8. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx xx xxx xxxx více samostatných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx základě živnostenského xxxxxxxxx, které získaly xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxx 1 roku xxx xxx jeho xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dispozici x předcházejících xxxxxx.

9. Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x koncesích se xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedený x §52 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

10. Xxxxxxx-xx osoby uvedené x xxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklady x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxx úřad jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx, u níž xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx podle xxxx 3, xxxx prokázat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Živnostenské xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxx živností, xxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx; x této xxxxx xxxxxxx platnosti x průkaz živnostenského xxxxxxxxx. Na skutečnost, xx xx xxxxxx xxxxxxx x živnost, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Podnikatel, xxxxx provozuje živnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxx konečného xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 13 xxxx přílohu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §7a xxxx. 8 xxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 3 xxxx. a) x x), xxxxx xxxx xxxxx živnostenský xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, kterým byl xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vzniklo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živnostenské oprávnění xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x objektům xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxx (xxxx-xx xx místo xxxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

17. Živnostenský xxxx xx xxxxxxx vydat xx žádost podnikatele, xxxxxxx byl vydán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle §54, x xx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

18. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx koncesované xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx živnostenský xxxx povinen xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxx xxxx.

19. Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živností xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Žádosti x xxxxxxx koncese xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx řízení xxxxxxxx podle §47 xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 19, xx xxxxxxxxxx podle nové xxxxxx úpravy.

23. Řízení x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx nové xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx provozuje živnost xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx Xxxxx republiky xx zřízený xxxxxx, xx xxxxxxx doklad x xxxxxxx podmínky xxxxxx za účelem xxxxxxxxx (§5 xxxx. 4) doložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx pro xxx xxxx povinnost x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx závažné xxxxxxxx xxxxxx (§58 xxxx. 2).

25. Xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx.

26. Xxxxx provedené xxxxx bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 x 25 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Xx. IV

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxx státní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fyzickým osobám xxxx 1. lednem 1993 končí xxxxxxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; oprávnění vydaná xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2. Platnost osvědčení xxxxxxxx orgány a xxxxxxxxxxxx státního odborného xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám před xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx končí xxxxxxxxx xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázaných xxxxxxx 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx státní xxxxxx správy.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výroba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru nebo xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx provozování živnosti xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx vázaných xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Výroba, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přístrojů" x "Výroba, instalace x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxxx" x "Instalace x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xx 6, xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právní úpravy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 124/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xx. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčiv, xxxxx xxxxxx živnostenské oprávnění x xxxxxxx vyhrazených xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx zemědělství č. 21/1998 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx léčiva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčiv, xxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhrazeného léčivého xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhrazených xxxxx, xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx přípravek xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx léčiva (§2 xxxx. 19 xxxxxx č. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x o změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto zákona), xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinna, xxxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxx svoji xxxxxxx, xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) zákona x. 79/1997 Xx., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx od nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxxxx však xx 2 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xx pohlíží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx lhůta stanovená xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (§42 odst. 2 xxxxxx x. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx na 180 xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxx xx 9 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Lhůta 30 xxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxx 210 xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx a o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podané xx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx 18 xxxxxx xx xxxxxx doručení, xxxxxxx doba, po xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx do xxxx lhůty xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx "Zubní xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 98) x 1. xxxxxx 2000 x po xxxxx datu vykonávaly xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x které xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 98) do 1 xxxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pokračovat xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx x xxxx ke xxxxxx xxxxxx skutečnostem xxxxxxxx x xxxxxxx registraci, xxxxxx povinny xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 98)

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 13.6.2000

§34

1. Podnikatelé, kteří xxxxxxx živnostenské oprávnění x živnostem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. VI (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx živnosti xx xxx živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřad xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 309/2000 Xx. x účinností od 1.4.2001

Xx. IV

Nepředložila-li xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x získání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, živnostenský xxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx zruší.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 409/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§86

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 455/1991 Xx.

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxx "Vývoj, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx" xx základě živnostenského xxxxxxxxx získaného přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoj, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx znehodnocování xxxxxxxx, xxxx nejpozději xx xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému živnostenskému xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx x koncesi xxxxx §53 a 54. Stanovisko xxxxx §52 xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx podnikání "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přeprava, nákup, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx" x "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, přeprava x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona" v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, půjčování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxx zahrnujícím xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx. Živnostenský úřad xxxx ve lhůtě 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx povinnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §52 x 53.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 jsou osvobozeny xx xxxxxxxxx poplatků.

§86 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 119/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx zkapalněných uhlovodíkových xxxxx x tlakových xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Došlo-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx názvu xxxxxxxx, xxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úkony xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací vázané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx dopravy", která xxxx doručená xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73a, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/2001 Sb., a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx oborů živností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zřízeny provozovny, xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx ustanovení x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Neobsahuje-li žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxx. Xx výzvě xxxxxxx přiměřenou xxxxx, xxxxxxx však 15 xxx. Pokud podnikatel xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxx zamítne x nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad průkaz xxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozsahem xxxxxx do původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxx podle článku VI xxxx 25 zákona x. 356/1999 Xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx. x účinností xx 24.5.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Živnostenské xxxxxxxxx, na jehož xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx živnost, která xx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí, pokud xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §50.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 308/2002 Sb. x účinností xx 12.7.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná v xxxxxxx s přílohou č. 3 xxxxxxxx 315 "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x zákonu x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx živnost xxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxx 214 "Ostatní".

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu provedené xx xxxxxxx oznámení xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx živnostenského úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx, xx jejichž základě xxxx xxxxx provozována xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncesovanou "Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů 108) (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vín a xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx)", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx roku ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x medoviny x ovocných destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", xxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx prokáží, že xxxxxxx odbornou způsobilost, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x doložit doklady xxx §3a xxxx. 3 zákona o xxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx činnosti pokračovat xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vztahující xx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Výroba x xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)" xx považuje xx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx podle §47 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění vydaná xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx" se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, skupiny 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Činnost xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx xxxxxxxxxx s podnikatelem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx. XXX xxxxxx zákona. Tento xxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění, která xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx jinak.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona oprávnění x podnikání x xxxxxxxx, která se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx §45 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx tuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx k podnikání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, u kterých xxxxx xxxxx xxxxxxx x přeřazení ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx ohlašovacích, xxxxxxxxx x platnosti x xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnostenský xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx x živnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx listu se xxxx rozsahem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke změně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx nové právní xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx podle §49 xxxx xxxxx §56 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

6. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx podnikatele nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx "Výroba, montáž, xxxxxx, rekonstrukce, revize x xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plyny", xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro výrobu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nemá. Xxx xxxxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nádob xx xxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx živnostenské xxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx chladicích zařízení x tepelných xxxxxxxx" xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxx živnost, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx list xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx podnikání v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxx živnostenské oprávnění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "kamnářství".

9. Xxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provedených tímto xxxxxxx.

10. Nedokončená řízení xx xxxx vydání xxxxxxx živnostenského oprávnění xx dokončí podle xxxx xxxxxx úpravy.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2004 Xx. x účinností xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX k EU (1.5.2004)

§90

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx provozována činnost, xxxxx xx tímto xxxxxxx mění na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 požádat o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xx žádost x koncesi, nebylo-li xxxxxx ukončeno xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx živnostenského oprávnění xx xxxxxxx xxxxx xxxx právní úpravy.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx osvobozeny xx správních xxxxxxxx.

§90 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 499/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,*) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

2. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnost "Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků,*) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx prodejci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo částečném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Vydání xxxxxxx týkající xx xxxxx názvu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 58/2005 Xx. x účinností xx 8.2.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xxxxxxxx xx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxx živnosti "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" doručená xxxxxxxxxxxxxx úřadu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá fyzické xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx", xxx xxxxxxx "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x chemických xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvá živnostenské xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozech, xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin", xxxx xxxxxxxxxxxx úřad na xxxx žádost průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozech", a xx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx živnostenského xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

5. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2006 Xx. x účinností xx 14.4.2006

Čl. XXX

1. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx provozně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx o vydání xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxx lhůtě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vleku xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxxx zákon xxxxxx účinnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx deset xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem, xxxx xx ustanovily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad ve xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.6.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platného živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx znečišťujících xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx podnikání v xxxxx Měření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxxx rozptylových xxxxxx, na jejich xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 zákona x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 212/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování volné xxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx živnosti volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Sb., xxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx řemeslné živnosti.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Vývoj, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušky, údržba, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx techniky" xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx letadel, xxxxxx, xxxxxx, letadlových xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, projektování, xxxxxx, zkoušky, údržba, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx změny letadel, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx letecké xxxxxxxx", xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx živnostenská oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx trvala ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb x) xxxxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxxx", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx" x který hodlá xxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxx xxxxxx dobrovolné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx". Vydání xxxx koncesní xxxxxxx xxxxxxxxx správnímu poplatku.

3. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx ve xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx již x předchozích řízení, x xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 26/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxx osoby xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, živnostenský úřad xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx věci udělení xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 26/2000 Sb., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XIV

Přechodné ustanovení

V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §13 xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vztahuje x na xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty; xxxxx xxxxxxx konkursní podstaty xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení §57 xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XIV vložen xxxxxxx předpisem č. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx fyzické osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxx podle xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx) xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xx nová xxxxxx xxxxxx vyžaduje. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doložení xxxxxxx. Xxxxxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jimi xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx pro uvedenou xxxxxxx xxxxx.

2. Dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podnikateli. Výpis xxxx živnostenský úřad xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx 56 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx účastníka xxxxxx výhodnější.

5. Došlo-li xxxxx xxxxxxx ke xxxxx vázané xxxxxxxx xx xxxxxxx řemeslnou, xxxxxxx, kterými byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx živnost xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx sloučení živností xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnosti x rozsahu xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. To xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vázaných, xxxxxxx-xx xxxxx, které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx pro xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupci, odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxxx živnosti x částečném xxxxxxx. X tomto případě xx podnikatel xxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněn xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

8. Podnikatel, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze x xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikační xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 154/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2000 Sb., xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx stávají xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx činností xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x přílohou č. 4 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bydliště xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x zahraniční právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx podnikateli xxxxx x xxxxx činností xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx podnikatele.

11. Xxxxxxxxx x projektování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx zachována. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provozoval xxxxxxxx xxxxxxx x hodlá x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost xxxxxx.

12. X xxxxxxx, že xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx konkurzu pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx x opravy x) protéz, b) xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxxx, která xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxx pokračovat xx 31. prosince 2010. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx způsobilost xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx x) protéz, x) xxxxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxx bandáží" xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx živnost "Výroba x opravy sériově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, trupových xxxxx, xxxxxxxxxxxxx ortéz, xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxx koncese "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx připojené x xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx xxxxx 36 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx a právnické xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 živnostenského xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xx xxxxx 36 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že činnosti xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31a xxxxxx zákona.

Xx. XXII

Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

Podnikatel, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostředkovával xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Výroba, xxxxxx x služby neuvedené x přílohách 13 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx v této xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vázanou "Poskytování xxxx zprostředkování spotřebitelského xxxxx", živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x osob" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce; xx neplatí, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prokázal. Xxxxx xxxxxxxxxx v uvedené xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti "Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx" nebo "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu doložit, xx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2010 Xx. s xxxxxxxxx od 1.8.2010

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 tuny, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx 3,5 tuny xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx veřejná xxxxxxx, - vnitrostátní zvláštní xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - mezinárodní xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx" nebo "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx včetně", xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx oprávněni provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí". Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad při xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 zákona č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 v rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx", jsou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 osob xxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Změnu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx", "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - mezinárodní xxxxxxx", xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx kyvadlová" x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx řidiče", xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx". Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx vydané před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx na "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx řidiče".

5. Podnikatelé, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx" x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti přesahující 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí", xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx doklady xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx změní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly nebo xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat nebo xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx xxxxxx podána xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, změní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení koncese xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx".

6. Řízení x xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx 3,5 xxxx xxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - nákladní xxxxxxxxxxx provozovaná vozidly x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx osobní, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx kyvadlová, - xxxxxxxxxx" zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se dokončí x práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xxxx xx žádosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx požaduje, xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x upřesnění předmětu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxx v xxxxxx udělena koncese xxx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx řidiče", xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx koncese xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxx 4 x 5 xx osvobozeno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 119/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. b), x) xxxx e) xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx živnosti do xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx zemřelého podnikatele. Xxxx skutečnost jsou xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx, neučinily-li xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dědictví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nabyly xxxxxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx x živnosti na xxxxxxx oprávnění zemřelého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná x vázané xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky" x xx koncesované xxxxxxxx x předmětem podnikání "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx mechanizačních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", vydaná xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

2. Xxxxxxxxxx, kterému xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxx přípravky", xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 živnostenského xxxxxx".

3. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx 2 x 3 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx výpisu ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpisem ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx volné "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a x xxxxxx dni xxxxxxxxxxx, xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zastavují.

Čl. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxx lhůtě živnostenský xxxx x xxxxxxx xxx "Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" v xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doloží xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá-li xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx pohonných hmot xxxxx než na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vyrábět x xxxxxxxxxxx paliva x maziva x xxxxxxxx pohonné xxxxx xxxxx než xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Přijetí žádosti x koncesi xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx lihoviny, může x xxxx činnosti xxxxxxxxxx po xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad x koncesi xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x zastavení xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx x koncesi xxx xxxxxx kvasného xxxx, konzumního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prodávat xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx lihoviny xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 309/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 17.10.2013

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx úřad provede xxxxx xxxxx xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx podnikatele, xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

4. Xxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx, kterými xxxx x xxxxxxx x xxxxxx úpravou účinnou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx koncese xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx doklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2014 Sb. x účinností xx 1.1.2015

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Podnikatelé, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), trvalo živnostenské xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení s xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x provádění trhacích xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx v živnostenském xxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických výrobcích x zacházení x xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx živnostenské oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxx x částečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, T2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací" v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 5 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx provozovat činnosti xxxxxxxxxxx v nákupu, xxxxxxx, ničení x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 xx xxxx xxxxxxx roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických výrobcích x xxxxxxxxx s xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x provozování uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2, X2 a X4 a provádění xxxxxxxxxxxxx prací" v xxxxxx nebo částečném xxxxxxx předmětu podnikání x doložit odbornou xxxxxxxxxxx požadovanou pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx s nimi x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice).

(6) Úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 206/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 4.9.2015

Čl. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx - xxx použití toxických xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx x zemědělských provozech, - v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx, - xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

2. Živnostenský xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxx, xxxxxx, výroby, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx munice, xxxx x uvedené xxxxxxxx pokračovat xx xxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx x po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx požádat x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x předchozích xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování uvedené xxxxxxxx xx zanikne xxxxxxxxx posledního dne xxxx lhůty.

2. Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Přijetí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prodeje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který je xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx", xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Xxxxxx, obchod x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x plném rozsahu. Xxxxxxxxxxxx úřad provede xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx xxxx xxxxxxxx "60. Xxxxxxxxxx x konzultační činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx výpisu xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 289/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxx "Výroba, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají zachována x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podnikatel, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře - xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx, x služby xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o koncesi "Xxxxxxxxxxx cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" nebo x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx oprávněn zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx o vydání xxxxxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře", x xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1112018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx, kdo xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zákonem č. 38/2004 Sb., x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po dobu 3 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xxxxx xxxx 1 nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 171/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

§25

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx volné "Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx živnost "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxx vázané živnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx volné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx první nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx č. 289/2017 Xx., xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2020 Xx. x účinností od 3.3.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx ke xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 6 x xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx výkon xxxxxx xxxxx činnosti xxxxx §28 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx, - osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu více xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx věcí, - xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx pro přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx řidiče" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx koncese podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx koncesovanou živnost x rozsahu předmětu xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad na xxxxxx podnikatele xxxx xxx první xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxx předmětu podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" x "Silniční motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" podle přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx", "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxxxxxx 2,5 tuny x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat nebo xxxx" x "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti nepřesahující 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změnu xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx věcí" x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" podle přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx motorová doprava - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx", je xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx živnostenský xxxx x změnu rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx doklady prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pověsti, xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 2,5 xxxx a xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" x "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx". Není-li žádosti xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx a nákladní xxxxxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx žádost xxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" a xxxx xxxxx x živnostenského xxxxxxxxx. Změnu rozhodnutí x udělení koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx koncese xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx", o xxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedoložil doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pověsti xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxx koncese xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti nepřesahující 2,5 xxxx určenými x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx".

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 217/2022 Sb. x účinností xx 1.8.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx ohlášena, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 416/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 15.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 455/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

231/92 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.5.92

591/92 Sb., x xxxxxxx papírech

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

600/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx předpis xx x rozporu xx xxxxxxx novelou zákona x. 591/92 Sb. (xxxxxx xxxx Xxxxxx x Federálním předpisem). Xx xxxxxxxxxx, ale xxx dalších xxxxxxx xx x této xxxxxx xxxxxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 28.12.93

273/93 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx audiovizuálních xxx, x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.93

303/93 Xx., x xxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.94

38/94 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.4.94

42/94 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

136/94 Xx., o xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ČNR x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx zákona ČNR x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.94

200/94 Xx., o zeměměřictví x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

237/95 Xx., x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

286/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 570/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.96

94/96 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.96

95/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 136/94 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x maziv x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x změně xxxxxx XXX x. 588/92 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR č. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.4.96

147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.97

19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxx x doplnění zákona x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.97

49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

61/97 Xx., x xxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

79/97 Xx., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.98

217/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 284/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 38/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.9.97

280/97 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.11.97

15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.98

83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.98

157/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemických xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

167/98 Xx., x xxxxxxxxxx látkách a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

159/99 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

356/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.3.2000

358/99 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., o vnitrozemské xxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

27/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x poštovních službách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2000

123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

124/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 174/68 Xx., o xxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

149/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 79/97 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 13.6.2000, x výjimkou xxxxxxx x. 3 skupiny 307, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.8.2000

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

158/2000 Xx., x vyhledávání, xxxxxxxx x těžbě nerostných xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx hranicemi xxxxxxxxx států a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 6.7.2000

247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

249/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.8.2000

258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

309/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2001

362/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

409/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2001

61/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 361/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/87 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/92 Xx., a xxxxx x. 356/99 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 19.2.2001

100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx od 18.6.2001

256/2001 Xx., x pohřebnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x kanalizacích)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

478/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x řízení motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 5.1.2002

501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2001

86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x ochraně ovzduší)

s xxxxxxxxx od 1.6.2002

119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

174/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 356/99 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

281/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

308/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 12.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 2.10.2002 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2003

88/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 328/91 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

130/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 123/2000 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2003

162/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o zoologických xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

224/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 360/92 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

228/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 288/95 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Sb., x zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb., a xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

438/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

38/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

119/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 283/91 Sb., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.3.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

257/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxx o kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

374/2004 Sb., xxxxx znění xxxxxx x. 455/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 122/2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

695/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2004

58/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 8.2.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2005

215/2005 Xx., x registračních pokladnách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

253/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x zákonu, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x inspekci práce, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

358/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXXXXX xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxx železničních xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2005

428/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., x další zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

76/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

131/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Policii XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.8.2007

186/2006 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

191/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.6.2006

212/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 695/2004 Xx., o podmínkách xxxxxxxxxxx x povolenkami xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

214/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnost xxxx 1.1.2007

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

310/2006 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx k obranným x bezpečnostním účelům xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

315/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

160/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

269/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.10.2007

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x účinností xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.11.2009

292/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony xx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx a ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

160/2010 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 7.6.2010

424/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

351/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 125/2008 Xx., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

53/2012 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

119/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

199/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vinohradnictví x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpis

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

201/2012 Xx., x xxxxxxx ovzduší

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

407/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

234/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 311/2006 Sb., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých derivátů

s xxxxxxxxx od 19.8.2013

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

308/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.12.2013

309/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.10.2013

303/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekodifikace xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

127/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.2.2015

140/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

88/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo pracovněprávní xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.5.2016

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx států x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

229/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

258/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

304/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

193/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

204/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.11.2017

289/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 30.9.2017

111/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x účinností od 1.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.7.2019

255/2019 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx překladatelích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

39/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x realitním zprostředkování)

s xxxxxxxxx xx 3.3.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2020

117/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

422/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

543/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

362/2021 Xx., kterým xx mění zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

129/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 370/2017 Xx., o platebním xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 222/2016 Xx., o Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x tvorbě právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x Sbírce xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

244/2022 Xx., kterým xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dopadu vybraných xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2022

416/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s využíváním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx společností a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříků

s xxxxxxxxx od 15.1.2023

429/2022 Xx., terým se xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2023

431/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

a xxxxxx provedená xxxxxxxx x xxxxxx tiskové xxxxx v částce x. 193/2004

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §1 x 2 xxxxxx XXX č. 531/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Xx., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 86/1950 Xx. a xxxxxx x. 88/1950 Xx.
3) Xxxxx č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx xxxxxxxxx.
4) Zákon XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 87/1995 Sb., o spořitelních x úvěrních xxxxxxxxxx x některých opatřeních x tím souvisejících x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Např. §25 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x. 92/1991 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §70b xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb.
10) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 70/1994 Xx.
11) §2 x 3 zákona XXX č. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách a x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekci.
13) Xxxxx č. 61/1952 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 42/1980 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 75/1953 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
14) §60 xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách.
15) Zákon č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vzorech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb.
Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §62 xxxx. 3 písm. x) zákona č. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX č. 284/1990 Xx., x správné xxxxxxx praxi, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obalové techniky. - Právní xxxxxxx x. 284/1990 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx XXX č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx oběhu, xxxxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
18) Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 28/1984 Sb., x státním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x soustavě xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x vyšších xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §8a xxxxxx XXX č. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §7 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.
Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
31) Zákon č. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx znění zákona x. 317/1993 Xx.
32) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
33) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
34) §24 xxxx. 1 zákona XXX č. 367/1990 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
37) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx XXX x. 160/1992 Xx.
38) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1987 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 240/1991 Sb., x šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 110/1972 Xx., x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 256/1991 Xx.
39) Xxxx. §14 x 14a xxxxxx x. 227/1859 x. z., xxxxxxxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §15 xxxx. 1 až 5 xxxxxx x. 259/1924 Xx., živnostenský xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx a Podkarpatské Xxxx, §3 xxxx. 2 xxxxxxxx nařízení x. 186/1949 Sb., x xxxxxxx úpravě xxxxxxx xxxx, §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 22/1952 Xx., x nové xxxxxx učňovských xxxxxxx, §19 xxxxxx č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 5/1981 Xx., o závěrečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 16/1981 Xx., o xxxxxxxxxxx učňovských zkouškách x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 38/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních odborných xxxxxxxxxx, §25 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx XX x. 102/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončování xxxxxxxx x odborných xxxxxxxxxx x učilištích, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx XX č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČR č. 324/1992 Xx.
41) §9 xxxx. 1 a 2 x §25 xxxx. 1 a 7 xxxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, Ministerstva xxxxxx ČR, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX č. 525/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx.
43) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zákona x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 575/1990 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx úřadech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §13 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx., x cenách.
45) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii.
46) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 547/1990 Sb., o xxxxxxxxx x některými xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX x. 91/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 204/1988 Sb.
§11 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx SSR x. 103/1984 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
48) §28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Např. xxxxxxxx ministerstva kultury XX č. 241/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx autory xxxx výkonné xxxxxx.
51) Xxxx. §6 odst. 1 xxxx. c) zákona x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §8 xx 26 zákona XXX x. 552/1991 Xx., o státní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
54) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 464/1991 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
55) Xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx.
56) §118 xxxxxxxxx zákona.
57) §85 xxxxxx č. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 67/1993 Xx.
58) Xxxx. xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x poplatků, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
59) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 522/1990 Xx.
61) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
62) §352 xx 354 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx č. 99/1963 Xx.
63) Zákon XXX č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
64) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 14/1993 Sb.
67) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky
68) Zákon XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
69) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
70) §11 x §13 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 519/1991 Xx., zákona x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 155/1995 Xx.
71) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
72) Zákon č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
73) Xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§62 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx znění zákona x. 548/1991 Xx. x xxxxxx č. 79/1997 Xx.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 83/1998 Xx.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx).
74) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o změně x doplnění některých xxxxxx.
75) Xxxxx č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§45 xx 47 x §60 zákona x. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx č. 147/2001 Xx.
76) Zákon č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x galeriích.
77) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
78) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
80) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský soudní xxx.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
84) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
86) §11 xxxxxxxx x. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx.
87) §11 xxxxxx č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
88) Xxxx. §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §35 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §4 xxxx. 2 písm. x) x §48 xx 50 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
92) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx likvidátorech pojistných xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí).
93) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb.
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 529/1991 Sb., o ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků, xx xxxxx zákona x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx vzorech, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
94) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
95) Xxxxxxxxx §31 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
96) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
97) Zákon č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
98) Zákon č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx v nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.
99) Zákon č. 158/2000 Sb., x vyhledávání, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx dna xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
100) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
101) §45a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
102) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx dalších xxxxxx.
103) Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
104) Xxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx).
105) Xxxxx č. 281/2002 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (biologických) x toxinových zbraní x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona.
106) Xxxxx č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
107) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 360/1992 Xx., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), h), x), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, ostatní xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx líh, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
109) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx.
110) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní památkové xxxx.
111) Zákon č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
112) §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
113) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
114) Nařízení xxxxx č. 209/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx seznam xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxxxx.
115) Xxxxxxxxx xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech územních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §69 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §45, 46 x §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
120) §2 xxxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.
121) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
122) §82 x 83 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
123) Zákon č. 256/2004 Sb.
124) Zákon č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.
125) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
126) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
127) §18b xxxxxx č. 124/2002 Xx., x převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémech (xxxxx x platebním styku), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx.
128) §30 xxxxxx x. 124/2002 Xx.
129) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Zákon č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
131) Zákon č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
132) §144 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Xx., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon).
133) §175e x 175f xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§480a xx 480e občanského xxxxxxxx.
134) §33 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §48 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
136) §48a xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §145b xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
138) §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 214/2006 Xx.
139) §10a xxxxxx č. 48/1997 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 214/2006 Sb.
140) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
142) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
143) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
144) §8a xxxxxx č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
145) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
146) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
147) Xxxxxxxxx xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů.
148) Například xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 31/1987 Xx., o ukončování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx školách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
149) Vyhláška č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x akreditaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
150) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
151) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
152) §84 x 85 zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
153) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
154) Xxxxx č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
155) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
156) §36a xxxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
157) §36a xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Sb.
158) Xxxxxx 23 a xxxxxx 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x pobývat xx území xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
159) Článek 11 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pobývajícími xxxxxxxxx.
160) Xxxxxx 14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.
161) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x komoditních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
162) §2a xxxxxx x. 124/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx.
163) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
164) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx.
165) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
166) Xx. 3 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx agenturách.
167) Zákon č. 125/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
168) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Sb.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x akreditaci vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
169) §89 x 90 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxx x. 189/2008 Xx.
170) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
171) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
172) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
173) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 152/2011 Xx.
174) Zákon č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
175) Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
176) Xxxxx č. 179/2006 Sb.
177) Xxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 424/2010 Xx.
178) §98a xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Sb.
179) §81 xxxxxx č. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 199/2012 Xx.
180) Zákon č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
181) §503 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
182) §33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
183) §1553 xx 1560 občanského xxxxxxxx.
§157159 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních.
184) §197, 203 xx 205 xxxxxx x. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
185) §1448 xx 1456 občanského xxxxxxxx.
186) §10 xxxx. 5 a §10a zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
187) §503 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
188) §420 x 421 občanského xxxxxxxx.

189) Článek 23 x článek 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX xx xxx 29. dubna 2004 x právu xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

190) Článek 11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx jsou dlouhodobě xxxxxxxxxxxx rezidenty.

191) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/801 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx au-pair.

192) Článek 14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.

193) Xxxxxx 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx xxxxxx, výměnných xxxxxx žáků, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx služby.

194) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/XX ze xxx 29. xxxxx 2004 o povolení x pobytu pro xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

195) Xxxxxx 14 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/XX ze xxx 25. května 2009 x podmínkách xxx xxxxx a pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx zaměstnání vyžadujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

196) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

197) Zákon č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

200) Xxxxxxxx č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí.

201) Xxxxx č. 254/2019 Sb., x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxx x xxxxxx derogace §41, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 356/1999 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.3.2000.