Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.08.2021 do 31.01.2022.


Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
455/91 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I Předmět úpravy §1

Živnost §2 §3 §4

HLAVA II Provozování živnosti

Subjekty oprávněné provozovat živnost §5

Všeobecné podmínky provozování živnosti §6 §6a

Zvláštní podmínky provozování živnosti §7 §7a

Překážky provozování živnosti §8

Překážky provozování některých živností právnickými osobami §8a

Rozdělení živností §9

Živnostenské oprávnění §10

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce §11 §12

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele §13

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva §14 §15 §16

Provozovny §17 §18

ČÁST II. Druhy živností

HLAVA I Živnosti ohlašovací §19

DÍL 1 Živnosti řemeslné §20

Odborná způsobilost §21 §22

DÍL 2 Živnosti vázané §23

Odborná způsobilost §24

DÍL 3 Živnost volná §25

HLAVA II Živnosti koncesované §26

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti §27

ČÁST III. Rozsah živnostenského oprávnění §28 §29 §30

Povinnnosti podnikatele §31 §31a §32 §33

Rozsah oprávnění §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

ČÁST IV. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

HLAVA I Ohlašování živnosti §45 §45a §45b §46 §47 §48 §49

HLAVA II Řízení o koncesi

Náležitosti žádosti o koncesi §50 §51

Projednání žádosti §52

Rozhodování o koncesi §53 §54 §55

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi §56

HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění §57 §58 §59

HLAVA IV Živnostenský rejstřík §60

ČÁST V. Živnostenská kontrola a přestupky

HLAVA I Živnostenská kontrola §60a §60b §60c §60d §60e

HLAVA II Přestupky

Přestupky fyzických osob §61

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §62 §63 §63a

Společná ustanovení §64

HLAVA III §65

HLAVA IV §66

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I Společná ustanovení §67

Součinnost orgánů státní správy §68

Živnostenská společenstva §69 §69a §70

Místní příslušnost §71 §72

Mezinárodní smlouvy §73 §73a

HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení

Zachování dosavadních oprávnění §74 §75 §76 §77 §78

Likvidace majetku pro předlužení §79

Zrušovací ustanovení §80 §81

Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 - Živnosti vázané

Příloha č. 3 - Živnosti koncesované

Příloha č. 4 - Živnost volná

Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Příloha č. 6 - Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

č. 303/1993 Sb. - §11

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 95/1996 Sb. - Čl. V

č. 159/1999 Sb. - §14

č. 356/1999 Sb. - Čl. VI

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 149/2000 Sb. - Čl. IV

č. 309/2000 Sb. - §34

č. 409/2000 Sb. - Čl. IV

č. 119/2002 Sb. - §86

č. 174/2002 Sb. - Čl. II a čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 130/2003 Sb. - Čl. IV

č. 274/2003 Sb. - Čl. V

č. 354/2003 Sb. - Čl. IV

č. 438/2003 Sb. - Čl. XIII

č. 167/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §90

č. 58/2005 Sb. - Čl. III

č. 95/2005 Sb. - Čl. IX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 131/2006 Sb. - Čl. III

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 212/2006 Sb. - Čl. IV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 225/2006 Sb. - Čl. VI

č. 315/2006 Sb. - Čl. VI

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XIV

č. 130/2008 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XVII

č. 254/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 274/2008 Sb. - Čl. XIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 145/2010 Sb. - §26

č. 155/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 119/2012 Sb. - Čl. V

č. 169/2012 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. IV

č. 221/2012 Sb. - Čl. VII

č. 234/2013 Sb. - Čl. IV

č. 309/2013 Sb. - Čl. II

č. 313/2013 Sb. - Čl. VII

č. 140/2014 Sb. - Čl. II

č. 206/2015 Sb. - §73

č. 267/2015 Sb. - Čl. V

č. 126/2016 Sb. - Čl. IV

č. 229/2016 Sb. - Čl. VI

č. 65/2017 Sb. - §48

č. 289/2017 Sb. - Čl. II

č. 111/2018 Sb. - Čl. IV

č. 171/2018 Sb. - Čl. II

č. 39/2020 Sb. - §25

č. 527/2020 Sb. - Čl. VII

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x kontrolu xxx xxxxxx dodržováním.

Živnost

§2

Živností je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dosažení zisku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx činnosti vyhrazené xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, 2)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, 93)

x) výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 94)

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich částí, xxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi, 71)

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 110)

(2) Živností xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob:

a) xxxxxx, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx 154), nelékařských xxxxxxxxxxxxxx pracovníků 155) xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) veterinárních lékařů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 38)

x) advokátů, 55) xxxxxx, 64) patentových xxxxxxxx, 65) a xxxxxxxx exekutorů, 102)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 66)

x) xxxxxxxx 67) x xxxxxxxx xxxxxxx, 68)

f) xxxxxxxxxx dohodců 161),

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 70) x xxxxxxxx xxx rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxx, 72)

x) xxxxxx oprávněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx inženýři, 107)

x) xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 173),

x) zapsaných xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.

(3) Živností xxxx xxxx:

x) činnost xxxx 4), poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx 165), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 165), xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx 165), xxxxxxxxxxx xxxxxxx 163), xxxxxxx xxxxxxxxxx 92), xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění, xxxxxxxxxx fondů 6), xxxxxxxxxx společností 175), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 7), xxxxxxxxxxx xxxx 161), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 123), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 123) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) x činnost xxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x činnosti osob xxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 122), činnosti osob xxxxxxxxxxxxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 123) x xxxxxx vázaných xxxxxxxx 123), činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx 166), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, 11)

x) xxxxxx elektřiny, xxxxxx plynu, přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x elektřinou, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx energie x rozvod xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxxxxxx, včetně prodeje xxxxxxxxxxxxxx zemědělských výrobků xx účelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prodeje, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní drobné xxxxxxxxxxx a chovatelské xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 13)

h) xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy, 14)

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 125)

j) xxxxxx, xxxxxx a distribuce xxxxx, 96)

k) zacházení x xxxxxxxxxx látkami, xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 18)

x) xxxxxxx autorizovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxx osob 74) x oznámených subjektů 196) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx, 20)

n) xxxxx xxxxxxxx práce 126),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23)

x) xxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx kontroly, 25)

x) xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxx, předškolních x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rejstříku xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, magisterských x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu, 75)

u) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx 1 v xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, 27)

x) provozování xxxxxx, provozování obchodní xxxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 28),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 95) vykonávaná x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 91)

z) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xx dna xxxx x oceánů x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pravomocí xxxxx, 99)

xx) provozování pohřebišť, 103)

xx) xxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 104)

xx) xxxxxxxxx x xxxxxx rizikovým a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x toxinem, 105)

xx) xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, 106)

xx) archivnictví, 124)

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 129),

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 131),

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx,

xx) poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx 174),

xx) provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 179),

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 180),

xx) xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 201),

am) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI

§5

Subjekty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "podnikatel"); xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, která xxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxx"), xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxx xxxxxx. Pro xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx xxxxx považuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx 77),121).

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzující xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx jeho překladu xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapsaným xx xxxxxxx znalců x xxxxxxxxxx, 66) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vydán x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxx otisku xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x která xx xxxxx zvláštního zákona 77) xxxxxxxxx xxx xxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnost doložit xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu 181).

(6) Fyzická xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Všeobecné podmínky provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví jinak, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze nahradit xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx 182), x

x) bezúhonnost.

(2) Xx bezúhonnou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx čin spáchán x souvislosti x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx žádá xxxx xxxxx ohlašuje, xxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx odsouzena 79).

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x osob, xxxxx xxxx občany xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x). X xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o osoby, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx. Žádost x vydání výpisu x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx xx od xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx úřad oprávněn xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spisu, xxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxx. V případě, xx rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxx cizího xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn si xxxxxxx xxxxxxxxxx opisu xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ohlašuje nebo xxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx živnostenskému xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx závady xxxxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 nebo §53 xxxx. 2.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§7

Xxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nepožaduje xxxxxxxxx praxe u xxxxxxxxxxx, kterému trvá xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx živnosti, x x osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx živnost, xxxxxxxx xx vykonávala xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx způsobilost prokázat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, rozumí xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxx v příbuzném xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxxx vedením obchodního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx samostatné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebním, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx").&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaných x xxxxxxxxx poměru xx stanovenou xxxxxxx xxxxxxxx dobu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx činností xxxxxxxx x pracovním xxxxxx xx xxxxxx pracovní xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědným xxxxxxxxx. Xx příbuzné xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxx může xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doklady o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonával x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx

x) xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,

b) xx xxxx 3 xx xxxx jdoucích xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx původu,

c) xx xxxx 4 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx vzdělání a xxxxxxxx, které jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx dobu 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxx, prokáže-li, xx xxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxx 5 let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podáním xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx dobu 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx 3 roky x odborné funkci x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) po xxxx 5 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo podáním xxxxxxx x koncesi,

g) xx xxxx 3 xx sobě xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,

h) xx xxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxx v pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx institucí členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) po dobu 3 xx sobě xxxxxxxx let jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx ve xxxxxxxx postavení, xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxx xxxxxxx více xxx 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,

k) po xxxx 2 po xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx vzdělání x přípravu, které xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 2 po xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi, xxxx

x) xx xxxx 3 xx xxxx jdoucích xxx x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného nebo xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxx státě xxxxxx,

xxxxx xxx stanoví §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx živností přílohy č. 2 nebo 3 x tomuto xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 118).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxx xxxx pro výkon xxxxxx živnosti nejsou xxxxx ustanovením xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x uchovává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxx osobami; přitom xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 80).

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti

(1) Xxxxxxx nemůže provozovat xxxxxxx nebo právnická xxxxx, na jejíž xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu 3 xxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dále xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 3 let xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx zrušen z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx prominout překážku xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx u xxxx xxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxx řádné xxxxxx xxxxxxxxxx závazků.

(3) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x nakládání s xxxxxxxxxx podstatou, může xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, změnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxx uplynutím doby, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, činit xxxxx xxxxxxxxxxx xx vznikem, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nemůže xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost, xx jejíž xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, provozovat. Jedná-li xx o živnost xxxxxx, nemůže xxxx xxxxx provozovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx trest xxxx sankce zákazu xxxxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností v xxxxx xxxxxxxx volné xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právnické xxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, u zahraničních xxxxxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx vyžádat si xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 90). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx po xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx zrušeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx nebo trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, členem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, které bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 3,

d) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x době, xxx xxxxxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx.

§8a

Překážky provozování některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx její xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx xxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx xxxxxx údaji xxxxx téhož xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx smějí xxx provozovány na xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Živnostenské xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 5 xxxxxxxxxx osobám xxx zapsaným xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnickým xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezapisují, x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxx neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 5 xxxx xxxxx, §47 xxxx. 6 xx 8,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x §54 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 115) xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku až xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx a) a x).

(3) Podnikatel prokazuje xxx živnostenské xxxxxxxxx

x) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §60 odst. 5 písm. a), x) nebo x) (xxxx xxx "výpis"),

b) xx xxxxxx výpisu xxxxxxxxxxx ohlášení s xxxxxxxxxx doručením xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy 144) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx rejstříku, xx-xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx obdobného rejstříku, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx návrh xx zápis xx xxxxx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxx není-li xxxxxx vyhověno, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx.

(6) Vzniká-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, přidělí jí xxxxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164).

(7) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xx jinou xxxxx. Jiná osoba xx může vykonávat, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxx provozovat živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupce je xxxxxxx xxxxx ustanovená xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx odpovídá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx k xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx více xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §6 x 7.

(3) Osoba, xxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx, nemůže xxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx obsahové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3, x xx po xxxx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ustanovit

a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx fyzickou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx (§7). Do xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx a která xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Zahraniční právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovit x xxxxxxxxx osob, ustanovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce x jiných xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx povinen oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx odpovědný xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx xxx ukončení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx výkon funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx odpovědný zástupce xx xxxx xxxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem.

(6) Odpovědný xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxx vyžadované tímto xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx. Ustanovení nabývá xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx xx 15 xxx xx ukončení xxxxxx xxxxxx. Oznámí-li xxxxxxxx xxxxxx funkce sám xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x ukončení výkonu xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx písemně podnikatele. Xxxxx-xx xxxxx den xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx podnikatele, končí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jako xxx ukončení xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxx xxxxxx tímto xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx podmínky, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx provozování živnosti xxxxxxxxxxx xxxx oznámí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx živnosti xx dočasně xxxxxxxxx (§31 odst. 11).

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §11 xxxxxxx x xxxxxxxx odstavce 8.

(10) Xxxxx podnikatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxx xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x za xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce odpovědného xxxxxxxx x uvede, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 9 xx xxxxxxxxx.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§13

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxx

(1) Zemře-li podnikatel, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx 2 xx 5 až xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 183),

x) xxxxxxxx xx zákona, xxxxx xxxx dědiců xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx závěti a xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx130), x xxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx živnosti,

d) xxxxxxxxxxx správce ustanovený xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 143), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení, x likvidační správce 184),

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 130) xxxxxxxxx podmínku uvedenou x xxxxxxx x), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dědicové, nebo

f) xxxxxxxxx správce 185), xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží-li xx správa xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx lhůtě 3 měsíců xxx xxx úmrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele dnem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxxx stanovené v §6 xxxx 7 xxxx xxxx-xx u xx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx §8a xxxxx xxxx-xx xxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx povinna neprodleně xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 pokračování v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxx nepokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jí zanikne xxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx-xx x provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého podnikatele.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx ode xxx xxxxx podnikatele, x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxx stanovené x §7, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx 3, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) xxxx x), jestliže xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vztahujícího xx k provozování xxxxxxxx, x to x když neoznámila xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx zanikne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti zanikne xxxxx, xxxxx oznámila xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dnem xxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxx 6 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx podnikatele zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 až 5 se xxxxxxx §45, 46 a 50 obdobně.

(7) Xxx xxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xx xxxxxxxx podnikateli.

§14

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo družstva

Při xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jmění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 167) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, která dosud xxxx xxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx, popřípadě přejímající xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xx xxxxxxxxxxx, xx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxx xxxx podá xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §47 xxxx. 5 x 6 x x koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Provozovny

§17

(1) Provozovnou se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx prostor, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "automat") x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx jednom xxxxx xx xxxx xxxxx než xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx provozována xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx prokázat xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x automaty. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx umístěna x xxxx x není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx živnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx oznámit xxxxxx živnostenskému úřadu; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozování živnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx živnosti xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. g) a §45 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxx §50 x pro xxxxxxxx x mobilní provozovny. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 146). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx umístění a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx provozovně, x xxxxxxxx volné xxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx (xxxxxxxx) provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx, který obdrží xxxxxxxx podle odstavce 3, přidělí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164), xxxxxx-xx xxx přiděleno, xxxxxxx zápis xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x zvenčí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx identifikačním xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx umístěn xxxxxxxx závod zahraniční xxxxx.

(8) Provozovna určená xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 83) xxxx xxx trvale x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) jménem x xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx činnost xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx určenou xxx xxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx x ubytovacího xxxxxxxx poskytujícího přechodné xxxxxxxxx.

(9) Při uzavření xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx povinen, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx vhodném x zvenčí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx uzavření, x xxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxx a automatů.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovat xxxxxx, xxxxx prodej xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx koncesi, xxxxxx automatů obsluhovaných xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 147).

§18

(1) Xxxx může xxxxx xxxxx řád xxxxxx xxxxxxxx obce 117). X xxxxxx xxxx vymezí xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx zboží") x pro nabídku x poskytování služeb (xxxx xxx "poskytování xxxxxx") mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35). Xxxxxx místy xxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tržišť,

b) xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xx tržišti,

c) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx dodržet xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxx řádem dále

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx prodávaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xx xxxxx řád xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx nařízením xxxx 117) stanovit, xx některé xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prováděné xxxx xxxxxxxxxx xxxx x obci xxxx x její xxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ŽIVNOSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxxxxxx živnostmi xxxx

x) xxxxxxxx řemeslné, xx-xx podmínkou provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 x 22,

x) xxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) živnost xxxxx, x xxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou živnosti xxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto zákonu.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 148) x příslušném oboru xxxxxxxx,

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou 150) x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání 119) x xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx programů x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, vydaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 118), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx jsou stanoveny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 176).

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx může prokázat xxxxxxxx způsobilost xxx

x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. b), x) xxxx e),

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx B přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 písm. x), c), x) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxx C přílohy č. 1 x tomuto xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x).

§22

Doklady prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem 148) v xxxxxxxxx xxxxx vzdělání x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v oboru,

c) xxxxxx ukončení vyššího xxxxxxxxx vzdělání 150) x příbuzném oboru xxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vysokoškolského xxxxxxxx 119) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx rekvalifikace 149) xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx jednoroční xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx šestileté xxxxx v xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena přílohou č. 2 x tomuto xxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx uvedenými x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uznání xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§25

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx opravňující k xxxxxx činností, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§6 odst. 1).

(2) Xxxxxxx volná x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto zákonu.

XXXXX II

ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ

§26

Živnosti xxxxxxxxxxx jsou živnosti xxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto zákonu.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozování živnosti

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx prokázat odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace.

(3) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx xxxxx podnikateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx anebo na xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx oprávnění") se xxxxxxxx podle předmětu xxxxxxxxx uvedeného ve xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Živnostenské xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příloh č. 2 a 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenský xxxx.

§29

§29 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§30

§30 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§31

Povinnosti podnikatele

(1) Podnikatel, xxxxx provozuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce (§11), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provozování xxxxxxxx x potřebném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx, x němž xx xxxxx, liší-li xx xx bydliště (§5 odst. 2), x zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx matriky 186) xxxx xx xxxxxx sídla správního xxxxxx 178), který xxxxxx xxxxxx údaj x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu na xxxx xxxxxx x x jím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jde-li x nákup xxxxxxxxx xxxxx xxxx zboží xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zboží xx zástavy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx účastníky xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vést xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx smluvního xxxxxx. Xxxx evidence xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx k identifikaci x xxx xx xxxx xxxxx nachází.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx čísla, xxxx-xx xx výrobku xxxxxxx, xxxxx stručný xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx 4 x 5 xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxx x uchovávat xx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx smlouvy.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odmítne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx zprostředkovat xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodejní nebo xxxxxxxx xxxx určené xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx podmínku znalosti xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jazyka. Xxxxx xx živnostenský xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx reagovat xx xxxxxx vztahující xx x běžným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx a xxx xxx ústně xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(9) Podnikatel xxxxxxxx xx to, xx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx provozující činnost, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem x xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxx x xxxxxxxx x končí dnem xxxxxxxx v xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx provozování xxxxxxxx přerušit xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění. Xx xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tímto zákonem, xxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx objektu, x xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx závod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 9 x 17, x §17 xxxx. 4 a 8 a povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxx xxxxx odstavce 11, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doručení oznámení x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným v xxxxxxxx.

(13) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 x 12 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Podnikatel xx povinen vydat xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx musí být xxxxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxxx x příjmením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, xxxx xxxxx nebo xxxxxx x cena, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xx povinen na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx, zda živnost xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho případné xxxxxxx. Podnikatel je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závazků xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx xxxxxxx 186) nebo xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx 178); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx prostor xx těchto xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, znalost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li to xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xx, xx xx zaměstnanci xxxxxxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. 100)

(18) Xxxxxxxxxx, xxxxx připravuje xxxxxx xx povolání, xx xxxxxxx řídit se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 75)

(19) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx při provozování xxxxxxxx dodržovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Rozsah xxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnost, která xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxxxxxx-xx zachována xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx koupi x xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx změny, jimiž xxxxx xxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx,

x) provádět montáž xxxxx dodaného xxxxxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět výměnu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být provedena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Vyžadují-li xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xx podnikatel xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx.

(4) Podnikatel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxxx xx oprávněn, x xxx tyto práce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§38

§38 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§39

§39 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§40

§40 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.3.2000) x č. 27/2000 Sb. (x xxxxxxxxx od 1.5.2000). *)

§42

(1) Xxxxxxxxxx provozující xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx zachována xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podnikatel xx xxxx právo:

a) nakupovat xx xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příslušenství,

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prodej výrobků, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výrobky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, seřízení x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pronájem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xxxx xxx xxxxxxxx xxx v rozsahu, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Ustanovení §42 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podnikatele, který xxxxxxxxx živnost, xxx xxx xxxxxxxxx opravy xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx činnost x jiné xxxxx x výkony x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, provozovat xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dopravních xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX, ZMĚNA X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (obec, okres, xxxx) x xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x) obdobně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx prostřednictvím jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum narození, xxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx), označení a xxxxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, uvede xxx xxxxxx xxxxx xxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx pobyt xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podnikání x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxx živnostenského oprávnění, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxxxx-xx se o xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx bydliště,

k) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx osoby nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxx osoby, xxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx; údaje xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzniká xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedeného xxxxxxxxxxxx xxxxxx 197) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby,

c) xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx adresu xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájeno bezprostředně xx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x písmenech x) xx c), xxxxx xx budou xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx,

x) případně adresu xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vymezit xxxxxxx podnikání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx určitostí x xxxxxxxxxxxxxx. X ohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx s názvem xxxxx činnosti uvedeným x příloze č. 4 k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx x xxxxxx musí xxx ohlášen x xxxxxxx s přílohami č. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx údaje jsou xxx evidovány x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§45a

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx živnosti nebo xxxxxxx x xxxxxxx xx živnostenském xxxxx xxx

x) oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podat xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx přihlášku x xxxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obsazení,

e) podat xxxxxxxx podle xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx,

x) xxxxx žádost x vydání českého xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může společně x ohlášením xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx živnostenském xxxxx xxx oznámit xxxxx xxxxxxx pracovního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Ohlášení xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx tiskopise xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx pobočce xxx xxxxxx xxxxx Prahu xxxxx podle odstavce 1 xxxx. d) x xxxxx xxxxxxxx 2 x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podanou xxxxx odstavce 1 xxxx. f).

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx živnostenském xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx dnů; xxxx lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx, x to xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§45x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx s ohlášením xxxxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxx k xxxx silniční x xxxxxx obsahující údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu daně x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx živnostenském xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x registraci x xxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze učinit xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem průmyslu x obchodu, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad předá xxxxxxxxxxx správci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 x elektronické xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního režimu x pro oznámení x xxxxx registračních xxxxx.

(5) K xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx 3 pracovních dnů xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxx živnostenským xxxxxx xxxxxxx xxxx xx hledí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci , xxxxxxxx o vstupu xx paušálního xxxxxx xxxx oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

§46

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohlášení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 90) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Nevydává-li tento xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad, předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx před xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx členského státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx; doklad xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxx státu než xxxxx uvedeného v xxxxxxx a) x xxxx-xx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx pobyt, výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státem, xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxx. Nevydává-li xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx o bezúhonnosti xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xxxx notářem xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

c) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx xxxxxxx x), xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx doklady xxxxx xxx starší xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx fyzická osoba, xxxxx zřizuje xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx závod, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxxxx, xx nichž umístila xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxx xx-xx bydliště xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), zvláštní xxxxxxx 186) xxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx 178), xxxx do xxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx užívání xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti, xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xx prohlášení xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

x) doklad x xxxxxxxxx správního poplatku xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 151).

(2) Právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx uvedený x xxxxxxx x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto státu x xxx, xx x xx xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, doklady xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx zástupce občanem xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a nemá-li xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); tyto xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx o xxx, xx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zápis xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx x xxx, xx právnická xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx rejstříku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxx již xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nepředkládá právnická xxxxx xx sídlem, xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx místem xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx sídlo, xxxx-xx ohlašovaná xxxxxx xxxxx již xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné evidenci, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx souhlasí,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx evidenci, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako podmínka xxxxxx xx této xxxxxxxx; k xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxx postačí xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že souhlasí x xxxxxxxxxxx do xxxxxx; podpis xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nezaslal-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx, se kterým xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

i) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu, doklad xxxxxxxxxx seznam xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx x xx-xx skutečný majitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxx je-li skutečný xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x nemá-li na xxxxx České republiky xxxxxxx trvalý xxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b); xxxx doklady nesmí xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

k) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 49)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxxx přivolil x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x samostatnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx rozhodnutí soudu x přiznání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Doklady o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, v případě xxxxxxx o vysokoškolském xxxxxxxx osvědčením x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 169)

(5) Xxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxxx xxxx osvědčením o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připojit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ohlašovatel xxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), d) x x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), x), x) a x) vztahující se x osobě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x některému x xxxxxxxx, k některé xxxxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zůstaly xxxx změny; xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x) xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxx-xx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x) a x) a x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x), x) x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ukládá xxxxx §60 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx, provede živnostenský xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 5 pracovních xxx xxx dne doručení xxxxxxxx a vydá xxxxxxxxxxx výpis.

(2) Xx xxxxxx vydaném xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx,

x) obchodní xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx zapsána xx xxxxxxxxxx rejstříku, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 odst. 4, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 5, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx živnostenského oprávnění,

g) xxxxx a xxxxx xxxxxx výpisu.

(3) Ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu v Xxxxx republice,

b) předmět xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx podnikatel x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxx výpisu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx náležitosti xxxxx §45 x 46, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx přiměřenou lhůtu x xxxxxx odstranění, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Xxxx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx uvedené xx xxxxx xxxxxx lhůta xxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx ohlašovatel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo; xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx nesplnil podmínky xxx vznik živnostenského xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, řízení xxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 odst. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Jedná-li xx x ohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 x která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx udělení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povolení x dlouhodobému pobytu xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx živnostenského oprávnění.

(8) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 77) xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx místa xxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 172), xxxxxxxxxxxx úřad xx 5 pracovních xxx xxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2. Nedoloží-li xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského xxxxxxxxx. Stejně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zápis xx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx nadřízený xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx k jeho xxxxxx. Ohlašovatele xxxxxxxx xx povinen x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx provedením xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx výpis nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx v psaní x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxx ve xxxxxx x něj živnostenský xxxx kdykoli xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§60 xxxx. 7) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávajícímu správu xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podle zvláštního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx po úmrtí xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx x pozastavení provozování xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx oprávnění ohlášením xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 x 11.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx vnitra vydání xxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx ohlašovatel xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx všechny xxxxx x doplnění týkající xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro ohlášení xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 15 xxx xxx xxx jejich xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 170), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx je podnikatel xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců 171), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx získaných x těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxx v §46 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), x), x), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 odst. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx změn x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (§47 xxxx. 2 xxxx 3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zápisu. Není-li xxxxxxxx změna nebo xxxxxxxx doložena doklady xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 dní, x zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx změna xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx x není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx živnostenský xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx podnikatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx podnikatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zákon vyžaduje, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 3.

(5) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 10 obdobně.

(7) Xxx xxxxxxx xxxx v xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx z něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx ustanovení §47 xxxx. 11 xxxxxxx.

XXXXX II

ŘÍZENÍ O XXXXXXX

§50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2, 3 x 5 a §46 xxxxxxx. Předmět podnikání xx třeba x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx v úplném xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny podmínky xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxx odbornou x jinou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx x koncesi xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx doklady, xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaujetí stanoviska xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 169/2012 Sb.

§52

Xxxxxxxxxx žádosti

(1) Je-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx přílohy č. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx vyjádření orgánu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx o koncesi xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x koncesi, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaujmout xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení xxxxxxx, xxxxx v příloze č. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nevyžaduje v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x povolení k xxxxxx podle §5 xxxx. 5, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 7 x 8 přiměřeně.

§53

Xxxxxxxxxxx x koncesi

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx překážka xxxxxxxxxxx živnosti.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx některá x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx nesouhlasí-li x udělením xxxxxxx xxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxx xxxxxxx předkládáno xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Osobě xxxxxxx x §5 xxxx. 5 živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx se použije xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 písm. x) xx x) x §47 odst. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx podle §27 xxxx. 3.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podnikateli xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2, 3 a 11 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxx §5 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 odst. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx okolností vydá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad zašle xxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x koncesované xxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx též xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx stanoviska xxxxx §52 xxxx. 1.

§56

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx změny x xxxxxxxx týkající xx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x koncesi, x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxx x doplnění xxx zapsané x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx veřejném xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence obyvatel 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), xxxxx je xxxxxxxxxx cizincem. Změny x doplnění xxxxx xxxxxxxxx z těchto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 odst. 1 xxxx. a), x), x) x x) a x xxxxxxxx 2 písm. x), b), x), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 přiměřeně.

(3) Xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx výpis (§47 xxxx. 2 xxxx 3) nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, a živnostenský xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydá výpis xx xxxxxxxxx údaji xx xxxxx xxxxx §54 odst. 1

(5) Xx řízení x xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §52 a 53. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx uložených x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx.

(6) Změní-li xx xxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx adresu, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změny xxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 11.

XXXXX XXX

XXXXX ŽIVNOSTENSKÉHO XXXXXXXXX

§57

(1) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx podnikatele, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, nejde-li x xxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezeno xx xxxx určitou,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese vydané xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na povolení x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx povinna x xxxxxxxx doložit xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx pobytu. Xxxx-xx xxxxxxxx doloženo xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxx xxxx této xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 x x §55 xxxx. 2.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) nastanou překážky xxxxx §8 xxxx 8a, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx podle §8 xxxx. 5 x xxxxxxxx volné,

c) xxxxxxxxxx x to xxxxxx, xxxx

x) podnikatel xxxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx prostor podle §31 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §52 xxxx. 1 z xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo zvláštními xxxxxxxx předpisy.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx živnosti pozastavit, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx povolení k xxxxxx na území Xxxxx republiky (§5 xxxx. 5), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Živnostenský xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxx než 4 xxxx; to xxxxxxx, xxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 11.

(6) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx, jsou-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx dni doručení xxxxxxx. Není-li datum xxxxxxx podnikatelem xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx dříve, než xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nebo x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 živnostenský xxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovat; tato xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx vedly, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX REJSTŘÍK

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx rejstřík je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140) vedeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registrů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Živnostenský úřad Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxxx živnostenské xxxxx x rozsahu stanoveném x xxxxxxxxxx 2 xx 5. Obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 7.

(2) Xx živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx změn:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x

1. xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx vědecká xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx obchodní xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 x xxxx též adresa xxxxx pobytu x Xxxxx republice, pokud xxx povolen, označení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu x Xxxxx republice x xxxxx uvedené x bodě 7 xxxxxxxx xx vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby x xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5 x 6 týkající xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. zahraniční xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx x xxxx 3 x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxx x České republice x xxxxx xxxxxxx x bodě 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odštěpného xxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jméno, xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx hodnost, adresa xxxxxxxx xxxx adresa xxxxx pobytu xx xxxxx České republiky, xxxxx číslo, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx vzniku x xxxxxx funkce,

6. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

7. vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, státní občanství, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx vědecká hodnost, xxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx živnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx provozována, x xxxxxxxx automatů a xxxxxxxxx provozoven, x xxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 xxxx. x) a x), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §58 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxx pozastavení xxxx přerušení provozování xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx o xxx, xx dlužník xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxx a rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx částí, xxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx x rozhodnutí x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepostačující,

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 a 8a,

x) xxxxxx xxxxxxx živnostenskými xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x výjimkou pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§45 xxxx. 2 písm. x), §45 odst. 3 xxxx. e) x §45 xxxx. 4] x xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx (§27),

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx případné závazky xx ukončení činnosti x xxxxxxxxxx,

x) osoba xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) nesplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5, §47 xxxx. 8 x §52 xxxx. 2,

x) adresa xxx xxxxxxxxxx podle §45 odst. 2 xxxx. x) x xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. h).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx tvořené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rejstřík xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. m) x x), xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 po xxxxxxxx 4 xxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxxxxx, xxx budou xxxx xxxxx xxxxxxxxx x veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx opět xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx živnostenského rejstříku x případě, že xxxxxxxxxx znovu získá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 5, §47 odst. 8 x §52 odst. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad poskytuje

a) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx týkají, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxxxx, x x případech xxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, x xx v xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 5 písm. x) až x).

(5) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx x xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3; xxxxx xxxxx xx xxxx podnikateli, kterého xx xxxx,

x) úplný xxxxx xxxxxxxx se xxxxx osoby, který xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx potvrzení x xxx, že x xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxx není.

(6) Xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx elektronické xxxxxx, jejímž obsahem xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, adresa xxxxx a identifikační xxxxx osoby, x xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx. Xxxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx sestavu xxxxxxx xxxxx zveřejnit ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxx x úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 5 tohoto xxxxxx; žádost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx poskytnutí xx x 30 dnů xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx i jen xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, případně věty xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 4, 5 x 6 se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx 52) zpřístupňuje x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x těmto xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 písm. b) xx rovněž xxxxxxxx xxxx ověřené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy 140). Xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx x §48, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, případně jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45a xxxx. 4 x §45b se xxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům 52) xxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 199)

a) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) jsou

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx narodil,

d) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) druh x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 písm. b) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) státní občanství,

e) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx území k xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezení svéprávnosti.

(14) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx narození,

e) xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

l) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxx xxxxx České republiky, xxxx, na jehož xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(15) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v základním xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(16) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uchovávat xxxx jen xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke splnění xxxxxx xxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

ŽIVNOSTENSKÁ XXXXXXXX

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x xxxxx xxx působnosti živnostenské xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx x xxx xxxx plněny povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx služeb podle §69a x xx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Živnostenské úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx lihu x nakládání s xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinné xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx působnosti, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx daně. Zjistí-li, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx daně.

§60x

Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx průkaz xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx kontrole xxxxx průkazem. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx kraj xxxxxx xxxxx věty xxxxx, prokazují xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx kontrolu písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx informací x výsledku kontroly x xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx správnímu xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx x xxx xxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 52).

§60x

Xxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx jím zvolenou xxxxx osobu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x vložen právním xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§60e

§60e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX II

PŘESTUPKY

§61

Přestupky xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx závěti, xxxxxx-xx xx xxxxxx pozůstalosti, xxxx osoba uvedená x §13 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) x xxxxxxx s §13 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) jako správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správce x xxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxx

x) §46 odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) §46 xxxx. 1 xxxx. b), xx-xx občanem xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(3) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx tuto xxxxxxx měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vázané, xxxx xx xxx xxxx živnost měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx koncesované, xxxx by pro xxxx xxxxxxx měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 10 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. a),

d) xx 750&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b),

e) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x).

(5) Přestupky podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§62

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx osobách xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovenou xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 5,

x) v rozporu x §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx ukončení xxxxxx xxxx funkce,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3

1. xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. neoznámí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 4 neustanoví xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neoznačí xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx některou z xxxxxxxx stanovených nebo xxxxxxxxx živnostenským xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx s §28 xxxx. 1 bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je oborem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu,

k) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx způsob nabytí xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

m) x xxxxxxx x §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxx, nebo nevede xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) neeviduje xxxx xxxxxxxxxx identifikační údaje xxxxx §31 odst. 6,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 7 koupí xxxxx xxxx xx přijme xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx nákup,

p) xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxx xx spotřebiteli xxxxxxxx xxxxx splňující podmínku xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx, aby jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti podle §31 xxxx. 9,

x) xxxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,

s) nevydá xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o prodeji xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx neuvede zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 14,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 15 xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, zda xxxxxxxxx živnost, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §31 xxxx. 16 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §31 xxxx. 17 zaměstnává xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §49 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx živnosti, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x živnosti xxxxx, xxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x dokladů, které xxxx stanoveny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, nebo nepředloží xxxxxxx x nich.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx poskytování xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §69a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a xxxx. 4 písm. b) x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxx

x) x xxxxxxx x §69a xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxx jejíž provozování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a odst. 2 se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §69a odst. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a xxxx. 4 xxxx. x) x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5, xxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §69a odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx a xxx xxxxx provozování se xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx §7.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x),

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), d), x), x), x), x), x), x), q), x), nebo podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 20&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), x),

f) do 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx volnou,

b) xxxxxxxxx živnosti řemeslné xxxx vázané, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx koncesované,

aniž xx xxx tuto xxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) do 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nelze projednat xxxxxxxx xx xxxxx.

§63a

§63a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§64

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

HLAVA XXX

§65

§65 zrušen xxxxxxx předpisem č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx místě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí 200). Xxxxxx xx xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx údajů:

a) xxxxx xxxx nebo vojenského xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx městského xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, pokud je x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx nebo evidenční,

f) xxxxx orientační, pokud xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů název xxxx x xxxxxxx, xxxxx ulice x xxxxx domu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx státu.

§68

Součinnost orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Orgány, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx opis rozhodnutí, xxxxxx xxxx rozhodnuto x závažném porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 30 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxxxx neoprávněného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx činnosti. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 58)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx specializované xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, bezpečnostních x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

§69 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§69x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 56 x následujícími Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx x souladu x xx. 56 a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx států xx považují xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

(4) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx prokázat xxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom, xx xxxxx poskytující xxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 5 k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; podmínka odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx poskytující xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x jejich xxxxxxxx, xxxxx je v xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx o xxx, že předmětnou xxxxxxx vykonávaly x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx let.

(5) Fyzické xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 poskytující xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx jejíž xxxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 156). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 se §36a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxx x odborné kvalifikaci xxxx praxi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx poskytujících xxxxxx x regulovaných xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xx živnostenský xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxxxxxxx splnění povinnosti xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 157). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5 x tomuto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§70

(1) Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx občana xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx i

a) občan xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx konfederace,

b) xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx a) 189),

x) xxxxx, která xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x její xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rezidenta 190),

e) xxxxx xxxxx země, xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx vědeckého výzkumu, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 191),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x), kterému byl xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 192),

x) xxxxx xxxxx xxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xx na území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx 194),

h) xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 195).

(2) Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) až x) xx nevztahuje xxxxxxxxx xxxxx §69a.

(3) Xx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx má xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru. Xx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x volném xxxxxx xxxx považuje xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti na xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxx konfederace x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Podání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx učinit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx podání doručeno xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu určuje xxxxx správního xxxx; xx xxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx x živnostenského úřadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Tento úřad xxxxxxx xxxxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxx provést xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxxx podle §60 xxxx. 6 vydává xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx živnostenský xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx podle adresy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx podnikatel xxxxx. Sestavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxxx úřad, v xxxxx územním obvodě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodě xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x požadovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx doručovat xx xxxxxxxx adresu; xx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxxx.

§72

(1) Podání xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy 144); xx neplatí x případě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §60 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx podatel xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxx, doručí se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx učiněno x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx-xx xx podatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxx je xxx xxxxxx stanovena lhůta, xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx počíná xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podání xx doručuje v xxxxxxxxxxxx podobě způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx neprodleně obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxx podání.

§73

Mezinárodní smlouvy

Ustanovení tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

§73a

Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a oborů xxxxxxxx xxxxxxxx volné.

HLAVA XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§74

Zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx účinnosti, na xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx volné nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx živnostem. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský xxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Fyzické xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 9 měsíců od xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx nebo že xxxxxxxxxx odpovědného zástupce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx listinu.

(4) Xxxxxxxxx osoby, které xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx živnostmi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx ustanovily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx podmínky podle xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx živnostenský xxxx nebo koncesní xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavcích 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splnění podmínek xxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X pochybnostech xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx úřad.

§75

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx za ohlášení xxxx xx žádost x xxxxxxx.

(2) Žádosti x oprávnění, xxxxxxxx xxxx průkaz xxxxxxxxxxxx x činnosti, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx ohlášení xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx x k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxx pro rozhodnutí.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x ohlášení živnosti xxxxxx. Xxx rozhodování x koncesi xxxxxxxxx xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

§76

Živnosti, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx rozsahu x xx stejných xxxxxxxx xxxxxxxxx provozovat x xxxxxxx xxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnostem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx.

§78

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 části xxxx první xxxx xxxxxxxxxx přidělí do 30. června 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx osob 164).

§79

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx likvidace xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. 62)

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předlužení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1990, xx xxxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušuje:

1. xxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx., kromě §12x až 12x,

2. §2 xxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 114/1948 Xx., x znárodnění některých xxxxxxx průmyslových x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. §4 zákona č. 114/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx xxxxxxx x závodů x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných a xxxxxxxxx podniků,

4. §3 xxxxxx č. 115/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx výrobních xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx potravinářském x o úpravě xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxxxxx x národních podniků xxxxxx oboru, ve xxxxx zákona č. 108/1950 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx potravinářského,

5. §3 xxxxxx č. 120/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 xxxx xxxx činnými xxxxxxx,

6. §1 odst. 2 xxxxxx č. 121/1948 Sb., x xxxxxxxxxx ve stavebnictví, xx znění xxxxxx x. 58/1951 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

7. §3 zákona č. 123/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. §8 xxxxxx č. 124/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx v. x.
Xxxxxx v. r.
Čalfa x. r.

Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX ŘEMESLNÉ

(K §20)

Xxxx X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx ortopedické obuvi

Broušení x xxxxxxx skla

Zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx kamene

Slévárenství, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, instalace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, elektronických x xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Hodinářství

Zlatnictví a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx strojů

Zednictví

Montáž, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení

Montáž, xxxxxx x rekonstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, topenářství

Montáž, xxxxxx, revize a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx a zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, kadeřnictví

Část X

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x oděvů

Kominictví

Část X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx služby

Pedikúra, xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX

(X §23 x 24)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx práce*)

POŽADOVANÁ ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané Ministerstvem xxxxxxxxx prostředí**)

POZNÁMKA

*) x xxxxxxxx geologických xxxxx, xxxxx xxxx hornickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxx §2 x §3 xxxxxx x. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 128/1999 Sb. x xxxxxx č. 206/2002 Xx.

**) §3 xxxx. 3 zákona x. 62/1988 Xx., o xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxx x. 3/2005 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Zpracování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zemědělství x 1 rok xxxxx x oboru, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxxxxxxxx chemii nebo xxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 353/2003 Sb., o spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výroba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečných chemických xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx*) x toxické*)

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, lékařství, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, zemědělství xxxx lesnictví a 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxxxxxx, zdravotnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vědy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chemii, hornictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, farmacii, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) doklady podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx chemika xxx obsluhu zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) a 4 xxxx xxxxx x xxxxx;

xxx prodej xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázat též:

a) xxxxxxxx o nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance, xxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx nepřetržité xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxx

x) dokladem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, nebo

e) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxx v postavení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

*) §5 xxxx. 1 písm. x) x g) xxxxxx č. 350/2011 Xx., o chemických xxxxxxx x chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx); xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x chemického směsi xx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx výroba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předmětem další xxxxxxxx uvedené x xxxx příloze nebo x příloze č. 3 zákona x. 455/1991 Sb., xx znění zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx. x xxxxxx x. 155/2010 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího vzdělávání x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx a opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu*) ,nebo

b) xxxxxxx způsobilost k xxxxxx povolání ortoticko - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), b), x), x) nebo x) živnostenského zákona

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx diplomovaný xxxx xxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxx xxxxx xxxx xxxx technik, nebo

d) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 roky xxxxx x oboru

POZNÁMKA

§4 xxxx. x) zákona x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) autorizace nebo xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví xxxx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x projektování xxxxxx

XXXXXXXX

§158 x 159 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x odstraňování

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) autorizace nebo xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

POZNÁMKA

§160 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx P2, X2 x X4 x provádění ohňostrojných xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

pro xxxxx, prodej, xxxxxx x zneškodňování pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx P2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 206/2015 Xx.; xxx xxxxx, prodej, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X4 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 8 zákona x. 206/2015 Sb.

POZNÁMKA

zákon č. 206/2015 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx památek*) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx umění, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, restaurátorství, konzervátorství, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo obchodování xx starožitnostmi x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výtvarné xxxxx, restaurátorství, konzervátorství xxxx výtvarnou x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx veterinářství x 2 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zootechniku nebo xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. j), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 let xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 5 xxx praxe x oboru

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Ekonomické xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vzdělávání,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 rok xxxxx x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §60a xxxxxx x. 111/1998 Xx. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnost xxxxxxxxxxxx likvidátorů xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx dobrovolných xxxxxx movitých xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx v xxxxxxxx činnosti, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx provozována, x 4 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx majetku xxx*)

- xxxx xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx,

- nehmotný majetek,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxx movitých x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx majetku, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) v xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx vykonáváno, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu**) x xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikačního studia x rozsahu xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx, xx kterém xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 5 xxx praxe x xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, finančního xxxxxxx x obchodního xxxxxx:

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx zaměřeného xx oceňování majetku xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx na oceňování xxxxxxx dané xxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx., x xxxxxxx s předloženými xxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx

**) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zeměměřictví x 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx úřadem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx**), xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §14 xxxxxx č. 200/1994 Xx., xx xxxxx zákona x. 186/2001 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Revize, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§47 x 48 zákona x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 23/2000 Xx. x xxxxxx x. 191/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx umění, xxxxx xxxxxx kulturními xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, ale xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx a galerií*) xxxx xx xxxxx x předměty xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx výtvarné umění, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x příslušném restaurátorském, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a 3 roky praxe x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 5 let xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, a 6 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx předmětů kulturní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chemických xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizace x potravinářských x xxxxxxxxxxxx provozech,

- x xxxxxxxxxxxxxxx nebo zemědělských xxxxxxxxx,

- nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx nebo vysoce xxxxxxx*), x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx toxické nebo xxxxxx xxxxxxx*), s xxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 392/2005 Sb. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), nebo

c) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 392/2005 Xx. a xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost asanačního xxxxxxxxxx xxx fumigantů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

c) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 písm. x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako toxické xxxx vysoce toxické*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. a xxxxxx x. 267/2015 Sb., xxxx

x) profesní kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fumiganty xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**), nebo

c) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. j), x), l) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

POZNÁMKA:

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) §44a xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 267/2015 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Vodní xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci, xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx volné xxxx, xxxx pro xxxxxxx mistra plavčího xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Technicko - xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxx ochrany

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ochranu, xxxx

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

§11 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 237/2000 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x 1 xxx praxe x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §10 odst. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x pracovněprávních vztazích x o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx č. 592/2006 Sb., x xxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Poskytování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na tělesnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx předmět podnikání xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 130/2008 Xx., v xxxxxxx x předloženými xxxxxxx x odborné způsobilosti

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx krajským xxxxxx*) x 1 rok xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 478/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx x získání znalostí x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Péče x xxxx do xxx xxx věku v xxxxxx režimu

POŽADOVANÁ ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxx sestry nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx službách podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx kvalifikace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx zahájení povinné xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****);

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx psychologie x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 rok xxxxx x xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxx studia 3 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx zvířat

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařství x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zootechniku xxxx veterinářství x 2 roky praxe x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chovatelství zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zootechniku x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnosti, xxx xxxxxxx je porušována xxxxxxxxx lidské xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx lékaře podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx činnosti, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, vydaný xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx činnosti, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx služby nebo x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost kosmetičky x xxx některou x činností, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx (xxxxxxxx na permanentní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***) x 1 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 95/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Sb.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Masérské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilost x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), nebo

b) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx fyzioterapeuta nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x slabozrakého maséra xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro klasickou xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx asistenta, asistenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx záchranáře, biomedicínského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx fyzika, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) a xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu***) x 1 xxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 96/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §26 x 27)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx vín, ostatních xxx x medoviny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským pálením) x xxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x lihovin

POŽADOVANÁ ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxx x xxxxxx kvasného lihu, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, ovocných xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x studijním oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, zemědělství, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lékařství, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx technologii, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx výrobu a 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), d) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

ORGÁN XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxxx x úpravu xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx vín, xxxxxxxxx xxx x medoviny x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu a x xxxxx a xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxx sulfitového xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx na chemii, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 3 xxxx xxxxx x oboru, nebo

e) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) xxxx e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x zneškodňování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx munice a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

pro xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, vývoj x xxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx vědy nebo xxxxxxxxxxx;

xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*);

xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx výbušnin:

a) oprávnění xxxxxxxxxxxx xxxx střelmistra*), xxxx

x) xxxxxxxxx technického xxxxxxxxx odstřelů*);

pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx**) x 5 xxx xxxxx x xxxxx;

xxx xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) minimálně xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx policejním zaměřením,

b) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu**) x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx**) x 5 let praxe x xxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prací:

a) oprávnění xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstřelů*)

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***);

xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxxxxxxxxxx, ničení, xxxxxxxxxx, xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx licenci****)

ORGÁN XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX O KONCESI

pro xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, prodej a xxxxxxxxxx výbušnin Xxxxx xxxxxx xxxx*****)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f zákona x. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x organizacích Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

****) §70i xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Sb.

*****) §23 xxxxxx x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx technické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s technickým xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx puškař nebo xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx;

xxx nákup, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x střeliva:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, vojenství, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie a 2 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx, ekonomickým, xxxxxxxxx xxxx policejním xxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx a 3 roky xxxxx x xxxxxxxx činnosti xx zbraněmi a xxxxxxxxx, nebo

e) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a 3 xxxx praxe v xxxxx a nebo 1 xxx xxxxx x obchodní činnosti xx zbraněmi a xxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx;

xxx výrobu, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, znehodnocování x xxxxxx xxxxxx, oprávnění xxxx xxxxxx pyrotechnika x xxx xxxxxxx 21 let;

pro xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx technické xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx teorie x xxxxxxxxxxx výbušnin x 3 xxxx praxe x oboru

PODMÍNKY, JEJICHŽ XXXXXXX SE VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu*), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů**) x xxxxxxxxx činností x xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákup a xxxxxx xxxxxxxx, x xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, KTERÝ SE XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

pro xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx zkoušení xxxxxx x xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

**) §21 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx. , xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Xx.

***) pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx střeliva §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx střelných zbraní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 155/2010 Sb. x xx xxxxx xxxxxx x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přeprava, znehodnocování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technické xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx policii x věk nejméně 21 let, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx listem v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx policejním zaměřením x xxx nejméně 21 xxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx x xxxxx x věk xxxxxxx 21 let

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 3

xxxxxxxxxxx všech zaměstnanců (§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky

POZNÁMKA

§3 xxxx. 2 zákona x. 310/2006 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx pohonných xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx chemii a 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na chemii x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*) x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), b), x), d) nebo x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx chemika xxx xxxxxxx zařízení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celní xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx tepelné xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx licenci*) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxx xxx 50 xX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx xxxxxxxxx xxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxx praxe x xxxxx;

x zdrojů xxxxxxx xxxxxxx do instalovaného xxxxxx 1 XX xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tepelné xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 XX xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměřením a 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx koncese a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx*), musí prokázat, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti**), x že xxxxx xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xxxx x udělení xxxxxxx, xxxx xxx uzavřeno xxxxxxxxx odpovědnosti.

ORGÁN STÁTNÍ XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §9 xxxxxxxx x. 426/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx řidiče,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

odborná xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx x. 111/1994 Xx. x silniční motorové xxxxxxx xxxxxxxx provozované xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob včetně xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1071/2009 ze dne 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x zrušuje xx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§33a xxxxxx č. 114/1995 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Kontrolní testování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xx rostlinolékařství, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, chmelařství, vinohradnictví, xxxxxxxxx, zemědělskou nebo xxxxxxxxx techniku, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx přípravků, xxxx

x) xxxxxxxxx střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 4 roky xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci přípravků

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

schválení xxxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§65 xxxxxx x. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/2012 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*) xxxxxx obvodním xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §35 a 36 zákona x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Sb.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) vysokoškolské xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo realitní xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x dražební xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, x 9 xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), x) nebo m) xxxxxxxxxxxxxx zákona;

pro provádění xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x 6 xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 10 xxx praxe v xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, nebo

e) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) nebo x) živnostenského xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxxxx č. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 315/2006 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx cestovní ruch, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ruch, nebo

c) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx cestovní ruch, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 6 xxx praxe x xxxxx, nebo

g) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž xx xxxxxxx provozována, x 6 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*) x 2 xxxx xxxxx x oboru

i) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), c), f), x), h) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, KTERÝ XX VYJADŘUJE K XXXXXXX O KONCESI

Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxx dalšího vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) xxxxx č. 159/1999 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxx majetku x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právnického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměření, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu*)

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 zákona x. 451/1991 Sb.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Služby xxxxxxxxxx detektivů

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 rok xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx v xxxxx a profesní xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx koncipient xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx (§6 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ochraně majetku x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx praxe x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x oboru vzdělání xxxxxxxxx xx strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a 2 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

bezúhonnost xxxxx osob, které xxx xxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x administrativě, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x administrativě

PODMÍNKY, JEJICHŽ XXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxx provozovny x xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§68 xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provozování xxxxxxxx x výuka x výcvik xx xxxxxxx se xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 ODST. 1 X 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x sport x 2 xxxx xxxxx x řízení střeleb xxxx provozování xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovu x sport a 2 xxxx xxxxx x xxxxxx střeleb xxxx xxxxxxxxxxx střelnic, xxxx
x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 2 roky praxe x řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE PODLE §27 ODST. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§6 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

§10 odst. 2 xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice

POZNÁMKA

§10 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

§13 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

ORGÁN STÁTNÍ XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X KONCESI

krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§13 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXX

(X §25 odst. 2)

Xxxxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona

Obory xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rybníkářství, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

2. Činnost xxxxxxxxx lesního xxxxxxxxx x vyhotovování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně rostlin x ošetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lesních dřevin

5. Xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxx výroby)

6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Pěstitelské xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx směsí, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, oděvů x xxxxxxxx doplňků

11. Výroba x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x sedlářského xxxxx

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x slaměných xxxxxxx

13. Výroba xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, polygrafická xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

15. Xxxxxx, rozmnožování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxx a xxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx směsí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Xxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výrobků

20. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

22. Výroba xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

24. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kovů a xxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů

27. Xxxxxxxxx xxxxxx x svařování xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Výroba xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přístrojů x zařízení

29. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výroba x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, přístrojů x xxxxxxxxxxxxxx zařízení pracujících xx xxxxx xxxxxx

30. Xxxxxx neelektrických xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxx

33. Stavba x xxxxxx xxxxxxxx

34. Xxxxxx, xxxxx, projektování, xxxxxxx, xxxxxxxxx, údržba, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Výroba xxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

36. Výroba xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

37. Xxxxxx a xxxxxx čalounických výrobků

38. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

39. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků

40. Výroba x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

41. Xxxxxx xxxxxxxx x kancelářských xxxxxx, kromě výrobků x papíru, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

43. Xxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx

44. Nakládání x xxxxxx (vyjma xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, specializované xxxxxxxx xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, rámování x xxxxxxxxxxxx

47. Zprostředkování xxxxxxx x xxxxxx

48. Velkoobchod x xxxxxxxxxx

49. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x maloobchod x xxxxxxxx zbožím

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx a pozemní xxxxxxx (vyjma železniční x silniční motorové xxxxxxx)

52. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx

53. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

54. Xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Sb.

55. Xxxxxxxxx služby

56. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

59. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

60. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx

61. Projektování xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Příprava a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

63. Projektování elektrických xxxxxxxx

64. Výzkum a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

65. Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx

66. Xxxxxxxx činnost, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

67. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povahy

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury x průvodcovská xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx

72. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx produkcí, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

74. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x sportovních zařízení x organizování xxxxxxxxx xxxxxxxx

75. Praní pro xxxxxxxxx, žehlení, opravy x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx

76. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Xxxxxx x údržba xxxxxx xxx domácnost, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidel

78. Xxxxxxxxxxx služeb osobního xxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx

80. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

81. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

82. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 5 x zákonu x. 455/1991 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou způsobilost, x odborné způsobilosti xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(X §7 xxxx. 6)

XXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) nebo xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. k) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx zprostředkování

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx obory xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx stavitelství xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x 1 rok xxxxx x xxxxx,

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx*),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislém postavení (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx diplomovaný xxxx technik, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx oční xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx optika xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

f) xxxxxx x xxxxxxxx tříleté xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx";

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx činnost horská

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx**) xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx praxe v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání)

**) vyhláška č. 176/2009 Sb.

***) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxx záchranářská xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v němž xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx záchranář**) - potápěč, nebo

c) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) doklad o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxxxxx č. 447/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxxxx x. 87/2006 Xx.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x sportovních xxxxxx v xxxxxxx...

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx tělesnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, tělovýchovu x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx tříleté praxe x oboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx x xxxx xx xxx let xxxx x denním xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx zdravotnického xxxxxxxxx xxxx ošetřovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx****), xxxx

x) xxxxxx x vykonání tříleté xxxxx x oboru x xxxxxxxxxx postavení (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x pracovněprávním xxxxxx, nebo

f) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kosmetičku x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kosmetičky x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx-xx, piercér xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****), xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 524/2004 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, rekondiční a xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx maséra xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu**), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tělovýchovného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx klasickou masáž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*****), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

***) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Provozování xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), nebo

c) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) střední xxxxxxxx x výučním xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ***), nebo

g) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) xxxxxx x vykonání tříleté xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx zákoníku) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ***), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,**) xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx vzdělání právnického, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právním, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx odvětví, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), nebo

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx pro činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx majitele a xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohlášení

(K §8a x 28)

1. Xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx

x) poskytování služeb xxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aktivem

2. Xxxxxxx vázaná - xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx evidence

Příloha x. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

(1) Fyzické a xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x skladují xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu 1) xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 28. února 1994.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx 28. xxxxx 1994.

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx živnosti na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zánik xx xxxx xxxxx zákonem.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odlišných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výzvy. Xx neplatí v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x dokladů, xxxxx podnikatel xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 6. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx splněny, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxx listiny. Xxxxx-xx xx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx koncesní xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx ohlašovací, xxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxx xxxxxxxxxxxx list. Xxxxx podnikatel xx xxxxx živnostenského úřadu xxxxxxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx listinu nejpozději xx xxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx živností, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx jinak; x xxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx živnostenského oprávnění. X podnikatelské xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby pokračovat xx dobu xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx získaly před xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx tato xxxxxxxxx zanikají x xx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx živnosti x xxxxxxx x xxxxxxx podané přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o kterých xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx. Řízení x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx dosavadní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

7. Fyzická osoba x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahraniční xxxxx, může v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx základě xxxxxxxxx, xxxxx získala xxxx xxxx účinností. Pokud x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx.

8. Xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx znalost xxxxxxx jazyka podle §11 odst. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. s účinností xx 1.1.1996

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx x xx. II

Fyzické xx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx živnost xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx povinny, pokud xxxxx zákon xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx, doložit jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx devíti xxxxxx od xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx již x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx dosavadních předpisů. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx či právnickou xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.4.1996

§14

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Živnostenská xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxx xx xxxxx zákonem xxxx xx živnost xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlají xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx zákonem. Pokud xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprokazují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx právnickou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx pokud xxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, její xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx, jež je xxx dne účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zaniká.

(3) Právnické x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, že splňují xxxxxxxx odborné způsobilosti x doklady xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx ustanoveními xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxx xxxx potřeby xx základě xxxxxxx, xxxx povinni xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; nepředloží-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a tyto xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx koncesní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23 odst. 4 xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 358/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

Xx. XX

1. Živnostenská xxxxxxxxx, která vznikla xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle předchozí xxxxxx xxxxxx, získané xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, zůstává xxxxxxxxx.

2. Provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle xxxx 1 x xxxx xxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat. Ve xxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklady x xxxxxxxxx z předchozích xxxxxx.

4. Předloží-li xxxxx xxxxxxx v xxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx listinu, xx nichž budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedený x §52 xxxx. 1 x udělením xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší. Osobám, xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Došlo-li xx zákona ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx lhůtě 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řemeslnou živnost xxxxx xxxx právní xxxxxx. Splní-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx xxxx mu xxxx živnostenský xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx pouze ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx listinu s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx změna xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dvě xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x podnikání xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx získaly xxxx účinností tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ve xxxxx 1 xxxx xxx xxx jeho xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem, nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x dispozici x předcházejících xxxxxx.

9. Xxxxxx-xx osoby uvedené x xxxx 8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxx koncesí x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx přiměřeně podle §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedený x §52 xxxx. 1 x udělením xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad jim xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx.

11. Podnikatelé, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pro xxxxxxx, u xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti pouze x odpovědného zástupce, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx 1 roku xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní předpis xxxxx; x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx x živnost, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 13 xxxx přílohu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx podle §7a xxxx. 8 tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x svém xxxxx xxxxxxxxx, sídle xxxx xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxx xxxxx umístěné na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §45 xxxx. 2 xxxx. a) x x) x xxxx. 3 písm. a) x x), pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Oznamovací xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx provozovat xxxxxxx xxx xxxxxxx xx zápisem do xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 6 měsíců ode xxx oznámení uvedených xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx živnostenskému úřadu xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vlastnickém xxxx jiném právu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (liší-li xx místo podnikání xx xxxxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxx umístěné xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

17. Živnostenský úřad xx povinen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byl vydán xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxx podle §54, x xx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx žádosti.

18. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx koncesované xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

19. Žádost x xxxxxxx pro provozování xxxxxxxx, která xx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x živnosti, xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx živností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx x koncesi, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx.

22. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, s xxxxxxxx ohlášení podle xxxx 19, xx xxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx úpravy.

23. Řízení x uložení xxxxxx, x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx nové právní xxxxxx, xxxx-xx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx podnikatelem x xxxxxxxxx x na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx (§5 odst. 4) doložit živnostenskému xxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vyplývá-li xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§58 xxxx. 2).

25. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx.

26. Xxxxx provedené xxxxx xxxx 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 x 25 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxx státní báňské xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; oprávnění xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx státního odborného xxxxxx a orgány xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx vázaných xxxxxxx 202 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx opravňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.

4. Živnostenská xxxxxxxxx získaná xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x revize xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozvaděčů xxxxxxx napětí" se xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxx státní báňské xxxxxx.

5. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx elektrických zařízení" x živnostenská oprávnění xxxxxx k výrobě xxxxxxxxx se xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považují za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx s tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx: Elektrické xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx strojů x xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

7. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx 3 až 6, xxxxxxxxxx do 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 124/2000 Xx. s účinností xx 1.7.2000

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ústavu xxx xxxxxxxx léčiv xx 6 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx uložit xxxxxxxx vyhrazených xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx vyhrazených xxxxx stanovený xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx prodejců xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., xxxxxx se xxxxxxx vyhrazená xxxxxx x správná xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x změnu xxxxxxxxxx, kterou xxxx xxxxxx přípravek zařazen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 19 xxxxxx č. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx), xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx správního xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx transfúzní xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx chtějí xxxxxxxxx x xxxxxx svoji xxxxxxx, xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxx §41 xxxx. a) zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx a x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 let xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx ně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx lhůta xxxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxx povolení k xxxxxx (§42 xxxx. 2 xxxxxx x. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xx 180 dnů. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxx žádost x xxxxxxxx k xxxxxx xx 9 měsíců xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od správního xxxxxxxx.

4. Lhůta 30 xxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, a xxxxx 210 xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, platí xxx xxxxxxx podané po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; x xxxxxxxxx podaných xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nejpozději xx 18 měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx řízení xxxxxxxxx, xx do xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx" xxxx nestátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 98) x 1. březnu 2000 x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x registraci podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 98) xx 1 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pokračovat ve xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, x nedošlo u xxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x původní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. 98)

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 149/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx účinnosti 13.6.2000

§34

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x živnostem xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx dvou let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx povinnost xxxxxxx x čl. VI (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) zákona č. 356/1999 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx živnosti, živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxxxx zachována x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/2000 Xx. x účinností xx 1.4.2001

Xx. IV

Nepředložila-li osoba, xxxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx pro xxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky na xxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 409/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2001

§86

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 455/1991 Sb.

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, uschovávání, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" nebo "Vývoj, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx základě živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx vývoj, výrobu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nejpozději ve xxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Předloží-li xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §53 x 54. Xxxxxxxxxx podle §52 xx nevyžaduje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx živnostech xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx", "Xxxxx, výroba, opravy, xxxxxx, přeprava, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx" x "Xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podléhajících registraci xxxxx xxxxxx" x xxxxxxx zahrnujícím xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přepravu xxxxxxxx xx xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx podle zákona x v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, výroba, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaná xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání xxxxx xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve lhůtě 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nebylo pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje podle xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §52 x 53.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§86 xxxxxx právním předpisem x. 119/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx živnosti "Xxxxx, prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uhlovodíkových xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx", xxxxx trvala xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Došlo-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx oznámení změny xxxxx §49 živnostenského xxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "Xxxxx, xxxxxx x skladování zkapalněných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nádobách, xxxxxx xxxxxx dopravy", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x x kterých xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx nové právní xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx živnostenských oprávnění xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §73a, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, který získal xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/2001 Xx., x xxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx požádat xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx podnikatel zároveň xxxxx název nebo xxxxx oborů živností xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx provozovny, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx údajů o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, sdělení x xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, živnostenský xxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxxx průkazů xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx požadované náležitosti xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy xx byla xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx podnikatelem xxxx xxxxxxxxxx závady xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxx průkazů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx článku VI xxxx 25 zákona x. 356/1999 Xx. xxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonem xxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx neplatí, pokud xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedené x §50.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 12.7.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 3 xxxxxxxx 315 "Zdravotnické xxxxxxxxxx" k xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti x po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 ve xxxxxxx 214 "Xxxxxxx".

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

Xx. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx názvem xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny pro xxxxxxxx živnosti. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. s účinností xx 1.10.2003

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž základě xxxx dosud provozována xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx mění xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx lihu, konzumního xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 108) (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vín x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", zanikají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxxx trvá xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 a které xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických nápojů (x xxxxxxxx piva, xxxxxxxx vín, xxxxxxxxx xxx x medoviny x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", xxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx prokáží, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx §3a odst. 3 xxxxxx x xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx činnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Výroba x xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vín a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)" se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx podle §47 xxxxxxxxxxxxxx zákona přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx" se xx tohoto xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Činnost účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx evidence".

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Činnost xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx účetnictví" xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2006 po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx. XXX xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XIII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Fyzické x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění x podnikání x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx povinny xx xxxxxxx xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx §45 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 živnostenského zákona. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx uplynutím uvedené xxxxx zaniká.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnost xxxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnostenský xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx podnikatele nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx změny podle §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx nově xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Došlo-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx právní xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nejpozději xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxx xxxxx §56 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xx základě tohoto xxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ohlašovací xxxxxx, vydá živnostenský xxxx podnikateli průkaz xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a odst. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x zkoušky vyhrazených xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plyny", vydá xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nařízením xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud podnikatel xxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x zkoušky vyhrazených xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx" xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nejpozději xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx živnostenské oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx, opravy a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel" xxxxx xxxxxx xxxxxx x hodlá nadále xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx živnost, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx živnostenský xxxx xxxx živnostenský xxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx musel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx marným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

9. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 167/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004)

§90

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx jsou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 požádat o xxxxxxx koncese x xxxxxx doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x vztahující xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx "xxxxxx spisovny" xx xxxxxxxx za xxxxxx x koncesi, nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx právní xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 499/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků,*) které xxxxx xxx prodávány xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vázanou xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,*) xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx prodejci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2005 Xx. x účinností xx 8.2.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Dosavadní xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx oprávnění x xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx úřad provede xxxxx názvu xxxxxxxx xx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx oznámené xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, u xxxxx nebylo dosud xxxxxx ukončeno, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 95/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx", pro xxxxxxx "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinsekce x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx péče" nebo xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče", xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xx xx její xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro živnost "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin", xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxx přípravky" x "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx provozech", x xx xx xxxx xxxxxx, nejpozději do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx průkazů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 131/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Xx. III

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxx Drážní xxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x této xxxxx x vydání průkazu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vleku xxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předloží xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx doklady xxxxxxxxxxx, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonem, xxxx že ustanovily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx splňuje. Xx xxxxxx předpokladu xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx 60 xxx xx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx list x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vleku.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 11.6.2006

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x právnické xxxxx, které xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x pachových látek, xxxxxxxxxx rozptylových xxxxxx x x oboru Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Měření xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu podle xxxx 1 je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx živnost u xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx řemeslné živnosti.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Vývoj, projektování, xxxxxx, xxxxxxx, údržba, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx letadel, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx techniky" xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Vývoj, xxxxxxxxxxxx, výroba, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x konstrukční xxxxx letadel, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx částí x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, zkoušky, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx techniky", xx živnostenský xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx trvala ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxxxxx", xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxx jiného.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb" x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dobrovolné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx". Xxxxxx xxxx xxxxxxxx listiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", a xxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx již x xxxxxxxxxxx řízení, x prokázat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxx a splní-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx koncese, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxx, živnostenský xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx nepodléhají xxxxxxxxx poplatku.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Provádění xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 26/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 315/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §13 ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vztahuje x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx v živnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského xxxxxx

1. Právo provozovat xxxxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx (x zahraniční xxxxxxx osoby podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) vyzve do 6 měsíců ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx podnikatele k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Dosavadní xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxxx průkazem živnostenského xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výpis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx 56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x udělení x změně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx úprava xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx výhodnější.

5. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx vázané živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, kterými byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx živností xxxxxxxxxxxx, xx podnikatel xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx pro xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx podnikatel oprávněn x xxxxxxxxxxx vázané xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Došlo-li xxxxx zákonem ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx podnikatel xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu.

9. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx lze i xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 154/1996 Sb., x xxxxxxxxx kvalifikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2000 Sb., vykonané xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx ohlašovacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx v souladu x přílohou č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx povoleného xxxxxx, a xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, pak xxxxx místa xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky podniku) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx podnikatele.

11. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hodlá x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx výpis. Xxxxxx uplynutím jednoroční xxxxx právo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

12. X případě, xx xxxx před dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, d) xxxxxxx xxxxxxx" i xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2010. Xx xxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této činnosti xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx x opravy x) protéz, x) xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx ortéz, d) xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odbornou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Výroba x opravy sériově xxxxxxxxxxxxx protéz, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx ortéz, xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx. Živnostenský xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxxxx xx směnárenské xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx. Živnostenský xxxx xxxxxx vrátí xxxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2008 Xx. x účinností xx 1.9.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx podnikající x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 živnostenského xxxxxx x předmětem podnikání xxxxxxx xxxxxxx a xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx detektivů x xxxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx xxxxx 36 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

2. Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx živnostech xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona x předmětem podnikání xxxxxxx xxxxxxx x xxxx a služby xxxxxxxxxx detektivů xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 36 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona zajistit x xx požádání xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx detektivů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx způsobilost podle §31a xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXII

Zrušen právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

Podnikatel, který xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostředkovával xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, obchod x služby xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona", xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxxxxx pokračovat, a xxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx", živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Marným xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx zaniká.

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Podnikatel, xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnosti "Ostraha xxxxxxx a osob" xxxx "Xxxxxx soukromých xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx doklady xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx odpovědného zástupce; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podnikatel živnostenskému xxxxx prokázal. Pokud xxxxxxxxxx x uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx majetku a xxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx detektivů", xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit x xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx, zajišťuje pouze xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx včetně, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x největší xxxxxxxx hmotnosti xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxxxxxx příležitostná xxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx linková, - vnitrostátní zvláštní xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - mezinárodní xxxxxxxxx, - taxislužba" xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu udělené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, kteří byli xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx uvedenou x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xx 3,5 tuny xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx mezinárodní provozovaná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 3,5 xxxx xxxxxx", xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx nebo věcí". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 měsíce xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x rozsahu xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx", xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x rozsahu předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Změnu rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx linková", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx", nebo "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx kyvadlová" x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx koncesovanou živnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx", xxxx xx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a doložit xxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx a doložených xxxxxxx xxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx v xxxxxxx xx zněním předmětu xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Silniční motorová xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx řidiče". Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx podnikání xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx".

5. Podnikatelé, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx" xxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 tuny" x xxxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx motorová xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo věcí", xxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxx x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a změní xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" xxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x největší povolené xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx".

6. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx "Silniční xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 tuny včetně - xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxx příležitostná osobní, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxx koncese xxx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 5 xx osvobozeno xx správního xxxxxxxx.

Xx. X vložen právním xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx. Xxxx skutečnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenskému xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce.

2. Xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx, x nabyly xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xx x provozování xxxxxxxx, xxxxx pokračovat x živnosti na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle právní xxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx živnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxx testování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx", vydaná podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vázané živnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin nebo xxxxxxxxxx přípravky", xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Výroba, xxxxxx a služby xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx".

3. Živnostenský úřad xxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx podle xxxx 2 xx živnostenského xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a poradenská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ošetřování xxxxxxx, xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxx a půdy xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Živnostenské oprávnění xxxxx xxxx 2 x 3 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 199/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx náležející xx xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" zahájená xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x tomuto dni xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrábět x xxxxxxxxxxx paliva a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx podnikatel x xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxx "Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx x xxxxxx doklady xxxxxxxxxx podle nové xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x dispozici x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxx hmot xxxxx než na xxxxxxx stanici na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první pokračovat xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx anebo x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx žádosti o xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x maziva x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx stanici podnikateli xxxxxx.

2. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2013

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kvasný xxx, xxxxxxxx xxx xxxx lihoviny, xxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Požádá-li xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxx x zamítnutí xxxxxxx x koncesi, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx prodej xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx lihovin xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx žádosti o xxxxxxx podle bodu 1 nepodléhá správnímu xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 309/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 17.10.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxx xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx právním předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx §46 odst. 6 věty druhé xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xx podnikatele, xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabytá podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx účinnou xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx koncese xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx a ohňostrojných xxxxx" se x xxxxxxx, xx byla xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx za doklady x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§73

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění zůstávají xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Podnikatelé, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx trhacích x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x úplném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice), xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "provádění xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zápis xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx).

(3) Podnikatelé, kterým xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení s xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx trhacích a xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zacházení x nimi a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx vázanou xxxxxxx "Nákup, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X2 x X4 a provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací". Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x nimi x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v nákupu, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2, X2 x X4 xx xxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pyrotechnice). Xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxx první x provozování uvedených xxxxxxxx pokračovat, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, T2 x X4 x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx dokončí xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pyrotechnice).

(6) Úkony xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxx použití xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozech, - x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - toxickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinsekce x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx zachována.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.5.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákupu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi xxxx x xxxxx rozhodnutí x udělení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nemá xxxxxxxxxxxx úřad k xxxxxxxxx z předchozích xxxxxx. Xxxx-xx žádost xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat xx xx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx. Neučiní-li xxx ve stanovené xxxxx, živnostenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§48

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákových xxxxxxx xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§48 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx katalogizačních xxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx", xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 živnostenského zákona" x plném xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx změny živnosti x živnostenském rejstříku, x xxxx x xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" uvede xxxx xxxxxxxx "60. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx správního xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 289/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx podle xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podnikatel, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů". Xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxxxxx xxxxxxx "Výroba, xxxxxx, x služby xxxxxxxxx v přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxx x změnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - zprostředkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxxxx zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx oprávnění až xx doby xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxx xxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx řízení. Úkony xxxxxxxxx podle tohoto xxxx xxxx osvobozeny xx správních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", o xxxxxxx nebylo xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 1112018 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se zákonem č. 38/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/2018 Xx. x účinností xx 1.12.2018

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona oprávněn xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx a služby xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona" a xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" a xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vázané živnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx provedené podle xxxx první nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxx x. 289/2017 Xx., nejpozději xx 2 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx

§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 39/2020 Xx. x účinností xx 3.3.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx podle §8a xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost podle přílohy č. 6 k xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx dobu 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ohlásí xxxxx xxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxx §28 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 455/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

231/92 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.92

591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

600/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx novelou xxxxxx x. 591/92 Sb. (xxxxxx xxxx Xxxxxx x Federálním xxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxx, xxx xxx dalších xxxxxxx xx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

x účinností xx 28.12.93

273/93 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x některých dalších xxxxxxxx

x účinností xx 11.11.93

303/93 Xx., x xxxxxxx státního tabákového xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

38/94 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx státním příspěvkem x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

136/94 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.94

200/94 Xx., x zeměměřictví x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.95

237/95 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.96

286/95 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 570/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

94/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.96

95/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 136/94 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx XXX č. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.4.96

147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.97

19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chemických xxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 50/76 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.2.97

49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

61/97 Xx., o xxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu)

s xxxxxxxxx xx 1.7.97

79/97 Xx., x léčivech a x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

217/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 284/91 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 38/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.9.97

280/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 27.11.97

15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

83/98 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 50/76 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.98

157/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

159/99 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

356/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.3.2000

358/99 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.1.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

363/99 Xx., o pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., o právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.12.2000

122/2000 Sb., x ochraně xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.5.2000

123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

124/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 174/68 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

149/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 79/97 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2000, x výjimkou xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 307, která nabývá xxxxxxxxx od 1.8.2000

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

158/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x těžbě nerostných xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.7.2000

247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

249/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chemických xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.8.2000

258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

309/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobků x xxxxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

362/2000 Sb, xxxxxx se mění xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

409/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

61/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx zákona x. 242/92 Sb., a xxxxx č. 356/99 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 19.2.2001

100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) a x změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x lázeňských xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 18.6.2001

256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

477/2001 Xx., x obalech a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

478/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 31.12.2001

86/2002 Sb., x xxxxxxx ovzduší a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

174/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 356/99 Xx.

x účinností xx 24.5.2002

281/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

308/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., o notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Sb., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2003

88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Sb., x Komisi pro xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 501/2001 Xx. x xxxxxx XX vyhlášeného pod x. 476/2002 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2003

130/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

162/2003 Xx., o xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2003

224/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 360/92 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů a x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

228/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., a xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx na úseku xxxxxxx veřejného xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

354/2003 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

438/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

38/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

119/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/92 Xx., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 283/91 Sb., o Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

167/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

257/2004 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

374/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 455/91 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 122/2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

635/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2004

58/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 8.2.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x registračních xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2005

253/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem dne 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x účinností od 14.7.2005

358/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx poskytnutého společností XXXXXXXX za xxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2005

428/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 24.11.2005

444/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 531/90 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 11.11.2005

62/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním styku), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.3.2006

76/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou potřebu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 15.3.2006

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

131/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 229/91 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/91 Sb., x Pozemkovém xxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 14.4.2006

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

179/2006 Xx., o xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.8.2007

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

191/2006 Xx., kterým xx mění zákon x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 11.6.2006

212/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých zákonů, xxxxx x. 86/2002 Xx., o ochraně xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

214/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

310/2006 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

315/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

160/2007 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx x souvislosti x jeho přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

254/2008 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

292/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

145/2010 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

155/2010 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

424/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.4.2011

152/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

350/2011 Xx., x chemických xxxxxxx a chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

351/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

355/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 125/2008 Xx., o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx zřízením jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

53/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

119/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

167/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podpisu), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

169/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 30.6.2012

199/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské péči x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpis

s účinností xx 1.7.2012

201/2012 Xx., x xxxxxxx ovzduší

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

221/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

234/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

241/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

279/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 147/2002 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x Ústředním xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2013

309/2013 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 17.10.2013

303/2013 Xx., kterým se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx rekodifikace soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

127/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.2.2015

140/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

267/2015 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.12.2015

88/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 309/2006 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

91/2016 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

229/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

258/2016 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

304/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

64/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

65/2017 Xx., x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 31.5.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx přestupcích

s účinností xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/1997 Sb., x civilním letectví x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 16.11.2017

289/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 634/2004 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

111/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti cestovního xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2018

171/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2023

39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

115/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

117/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

238/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

336/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

422/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/2020 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/1992 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s paušální xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021, s xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

x xxxxxx provedená xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx chyby x xxxxxx x. 193/2004

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §1 x 2 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. x zákona x. 88/1950 Xx.
3) Zákon č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením.
4) Zákon XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Xxxxx XXX č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
7) Zákon č. 87/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxx souvisejících x x doplnění xxxxxx České národní xxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxx. §25 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §70b xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb.
10) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 70/1994 Sb.
11) §2 x 3 zákona XXX x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 61/1952 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 42/1980 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 75/1953 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx plavbě.
14) §60 xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.
15) Zákon č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Sb.
Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §62 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 20/1966 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví XX x. 284/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x obalové techniky. - Právní xxxxxxx x. 284/1990 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx XXX č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx ověřování, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o návykových xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
19) Zákon č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 174/1968 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx a televizního xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.
25) Zákon č. 38/1995 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chemických zbraní x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §8a xxxxxx ČNR x. 284/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §7 xxxxxx x. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky.
Zákon č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x evidenci pobytu xxxxxx.
31) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx znění zákona x. 317/1993 Sb.
32) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
34) §24 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Zákon č. 237/1995 Sb., x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx práv x práv xxxxxxxxxx xxxxx příbuzných a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
37) Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 160/1992 Xx.
38) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1987 Xx., x veterinární xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 240/1991 Sb., x šlechtění x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 110/1972 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 256/1991 Xx.
39) Xxxx. §14 x 14x xxxxxx x. 227/1859 x. z., živnostenský xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, §15 xxxx. 1 až 5 xxxxxx x. 259/1924 Sb., živnostenský xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx Xxxx, §3 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 186/1949 Sb., x zatímní xxxxxx xxxxxxx učňů, §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 22/1952 Xx., x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, §19 xxxxxx x. 89/1958 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 5/1981 Xx., x závěrečných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 16/1981 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x učebních a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx středních školách x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 38/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, §25 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx XX x. 102/1991 Xx., x ukončování xxxxxx xx xxxxxxxxx školách x ukončování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x středních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx XX č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx ČR x. 324/1992 Xx.
41) §9 xxxx. 1 a 2 x §25 xxxx. 1 x 7 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx hospodářství ČR, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX, Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX, Ministerstva xxxxxx ČR, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX č. 525/1992 Sb., k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx.
43) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zákona x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 575/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 238/1991 Sb., o xxxxxxxx, zákon ČNR č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx úřadech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
44) §13 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Xx., x cenách.
45) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x metrologii.
46) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., x xxxxxxxxxxxxx stycích se xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §11 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX č. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 204/1988 Xx.
§11 xxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX x. 103/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
48) §28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 368/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury XX č. 241/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx umělce.
51) Např. §6 xxxx. 1 xxxx. c) zákona x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Zákon č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
53) §8 xx 26 xxxxxx XXX č. 552/1991 Xx., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
54) Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 464/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx trestního xxxxxx.
55) Xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx.
56) §118 xxxxxxxxx zákona.
57) §85 xxxxxx č. 200/1990 Xx., xx znění xxxxxx č. 67/1993 Xx.
58) Např. xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) Zákon č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 29/1984 Sb., xx znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. a zákona x. 522/1990 Xx.
61) Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
62) §352 xx 354 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx č. 99/1963 Xx.
63) Zákon XXX č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících x xxxxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx.
64) Zákon XXX č. 358/1992 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x patentových xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 14/1993 Xx.
67) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Komoře xxxxxxxx České xxxxxxxxx
68) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx.
69) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx burzách, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Xx.
70) §11 x §13 odst. 1 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx č. 155/1995 Xx.
71) Zákon č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72) Zákon č. 216/1994 Sb., x rozhodčím xxxxxx a o xxxxxx rozhodčích xxxxxx.
73) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
§62 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění zákona x. 548/1991 Xx. x xxxxxx x. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x ionizujícího záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (veterinární xxxxx).
74) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
75) Zákon č. 564/1990 Sb., o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 29/1984 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§45 xx 47 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 147/2001 Xx.
76) Zákon č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
77) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Zákon č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
80) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx.
82) Například xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
84) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
85) Vyhláška č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
86) §11 xxxxxxxx x. 91/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx.
87) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx.
88) Např. §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §35 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §4 xxxx. 2 písm. x) x §48 xx 50 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx.
92) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx živnostenského xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
93) Zákon č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 519/1991 Xx.
Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
Xxxxx č. 529/1991 Sb., o ochraně xxxxxxxxxx polovodičových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 116/2000 Xx.
94) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
95) Například §31 xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a obcí x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
97) Zákon č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
98) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1993 Sb.
99) Xxxxx č. 158/2000 Sb., x vyhledávání, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx zdrojů x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
100) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
101) §45a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
102) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx zákonů.
103) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
104) Xxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x obalech).
105) Xxxxx č. 281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx bakteriologických (biologických) x xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
106) Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zoologických zahradách).
107) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 360/1992 Xx., o xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se xxxxxxx §18 xxxx. x), x), x), x), x) x x) xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx nealkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vína, xxxxxxx xxxx x medovinu, xxxx, konzumní líh, xxxxxxxx, ostatní alkoholické xxxxxx, kvasný xxxx x droždí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) Zákon č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 226/2002 Xx.
110) §21 xxxx. 2 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
111) Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
112) §21 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
113) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x azylu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
114) Xxxxxxxx xxxxx č. 209/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
115) Xxxxxxxxx xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
116) §69 x násl. obchodního xxxxxxxx.

117) §11 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
119) §45, 46 a §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
120) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.
121) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
122) §82 x 83 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu.
123) Zákon č. 256/2004 Sb.
124) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
125) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
126) Xxxxx č. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx.
127) §18b xxxxxx č. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx.
128) §30 xxxxxx č. 124/2002 Xx.
129) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o sociálních xxxxxxxx.
130) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
131) Xxxxx č. 179/2006 Sb., o ověřování x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx).
132) §144 xxxx. 4 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x územním plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
133) §175e x 175f občanského xxxxxxxx xxxx.
§480a xx 480e občanského xxxxxxxx.
134) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §48 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
136) §48a xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §145b xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Sb.
138) §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
139) §10a xxxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
140) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) Xx. 3 písm. b) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
142) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx mezi vnitrostátními xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (nařízení x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele).
143) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
144) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
145) §62 xxxxxxxxxx zákoníku.
146) Například xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
147) Xxxxxxxxx xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx návykovými xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
148) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
149) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnanců, xx xxxxx vyhlášky x. 324/1992 Sb.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
150) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
151) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
152) §84 x 85 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
153) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
154) Xxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
155) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
156) §36a xxxxxx č. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
157) §36a xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
158) Článek 23 a článek 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2004/38/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně se xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
159) Xxxxxx 11 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxx 21 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. listopadu 2003 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
160) Článek 14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 o xxxxx xx sloučení xxxxxx.
161) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
162) §2a xxxxxx x. 124/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 253/2008 Xx.
163) Zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
164) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
165) Xxxxx č. 284/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx.
166) Xx. 3 odst. 1 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1060/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
167) Xxxxx č. 125/2008 Sb., o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
168) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., o bližších xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Xx.
Vyhláška č. 524/2004 Sb., x akreditaci xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zájemců x xxxxxxxxxx.
Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob xxxx xxxxxxxx.
169) §89 x 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxx č. 189/2008 Xx.
170) §27 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
171) §158 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
172) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
173) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 152/2011 Xx.
174) Zákon č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
175) Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
176) Xxxxx č. 179/2006 Sb.
177) Například §10 odst. 5 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx.
178) §98a xxxx. 3 zákona x. 326/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 274/2008 Sb.
179) §81 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x rostlinolékařské xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/2012 Xx.
180) Zákon č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
181) §503 občanského xxxxxxxx.
182) §33 xxxxxxxxxx zákoníku.
183) §1553 xx 1560 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§157159 xxxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
184) §197, 203 xx 205 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
185) §1448 xx 1456 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
186) §10 xxxx. 5 x §10a xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
187) §503 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
188) §420 x 421 občanského xxxxxxxx.

189) Článek 23 x xxxxxx 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se pohybovat x pobývat na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/EHS, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

190) Xxxxxx 11 xxxx. 1 písm. x) a xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Rady 2003/109/XX xx dne 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

191) Xx. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/801 xx dne 11. května 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx, stáže, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výměnných xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx-xxxx.

192) Xxxxxx 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Rady 2003/86/XX ze xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx xxxxxxxx rodiny.

193) Xxxxxx 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/ES ze xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby.

194) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx obchodování x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

195) Xxxxxx 14 xxxx. 1 x 4 směrnice Rady 2009/50/XX ze xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx a pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

196) Zákon č. 90/2016 Sb., x posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

197) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x veřejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

198) §18 odst. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199) Například xxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

200) Xxxxxxxx č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx.

201) Zákon č. 254/2019 Sb., x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x znaleckých xxxxxxxx.

*) Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx §41, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 356/1999 Xx. x účinností xx 1.3.2000.