Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.03.2020 do 30.06.2020.


Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
455/91 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I Předmět úpravy §1

Živnost §2 §3 §4

HLAVA II Provozování živnosti

Subjekty oprávněné provozovat živnost §5

Všeobecné podmínky provozování živnosti §6 §6a

Zvláštní podmínky provozování živnosti §7 §7a

Překážky provozování živnosti §8

Rozdělení živností §9

Živnostenské oprávnění §10

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce §11 §12

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele §13

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva §14 §15 §16

Provozovny §17 §18

ČÁST II. Druhy živností

HLAVA I Živnosti ohlašovací §19

DÍL 1 Živnosti řemeslné §20

Odborná způsobilost §21 §22

DÍL 2 Živnosti vázané §23

Odborná způsobilost §24

DÍL 3 Živnost volná §25

HLAVA II Živnosti koncesované §26

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti §27

ČÁST III. Rozsah živnostenského oprávnění §28 §29 §30

Povinnnosti podnikatele §31 §31a §32 §33

Rozsah oprávnění §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

ČÁST IV. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

HLAVA I Ohlašování živnosti §45 §45a §45b §46 §47 §48 §49

HLAVA II Řízení o koncesi

Náležitosti žádosti o koncesi §50 §51

Projednání žádosti §52

Rozhodování o koncesi §53 §54 §55

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi §56

HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění §57 §58 §59

HLAVA IV Živnostenský rejstřík §60

ČÁST V. Živnostenská kontrola a přestupky

HLAVA I Živnostenská kontrola §60a §60b §60c §60d §60e

HLAVA II Přestupky

Přestupky fyzických osob §61

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §62 §63 §63a

Společná ustanovení §64

HLAVA III §65

HLAVA IV §66

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I Společná ustanovení §67

Součinnost orgánů státní správy §68

Živnostenská společenstva §69 §69a §70

Místní příslušnost §71 §72

Mezinárodní smlouvy §73 §73a

HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení

Zachování dosavadních oprávnění §74 §75 §76 §77 §78

Likvidace majetku pro předlužení §79

Zrušovací ustanovení §80 §81

Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 - Živnosti vázané

Příloha č. 3 - Živnosti koncesované

Příloha č. 4 - Živnost volná

Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

č. 303/1993 Sb. - §11

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 95/1996 Sb. - Čl. V

č. 159/1999 Sb. - §14

č. 356/1999 Sb. - Čl. VI

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 149/2000 Sb. - Čl. IV

č. 309/2000 Sb. - §34

č. 409/2000 Sb. - Čl. IV

č. 119/2002 Sb. - §86

č. 174/2002 Sb. - Čl. II a čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 130/2003 Sb. - Čl. IV

č. 274/2003 Sb. - Čl. V

č. 354/2003 Sb. - Čl. IV

č. 438/2003 Sb. - Čl. XIII

č. 167/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §90

č. 58/2005 Sb. - Čl. III

č. 95/2005 Sb. - Čl. IX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 131/2006 Sb. - Čl. III

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 212/2006 Sb. - Čl. IV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 225/2006 Sb. - Čl. VI

č. 315/2006 Sb. - Čl. VI

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XIV

č. 130/2008 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XVII

č. 254/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 274/2008 Sb. - Čl. XIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 145/2010 Sb. - §26

č. 155/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 119/2012 Sb. - Čl. V

č. 169/2012 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. IV

č. 221/2012 Sb. - Čl. VII

č. 234/2013 Sb. - Čl. IV

č. 309/2013 Sb. - Čl. II

č. 313/2013 Sb. - Čl. VII

č. 140/2014 Sb. - Čl. II

č. 206/2015 Sb. - §73

č. 267/2015 Sb. - Čl. V

č. 126/2016 Sb. - Čl. IV

č. 229/2016 Sb. - Čl. VI

č. 65/2017 Sb. - §48

č. 289/2017 Sb. - Čl. II

č. 111/2018 Sb. - Čl. IV

č. 171/2018 Sb. - Čl. II

č. 39/2020 Sb. - §25

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

§2

Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx dosažení xxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, 2)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvůrčí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvláštními zákony, xxxxxx původci nebo xxxxxx, 93)

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 94)

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxx částí, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 71)

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 110)

(2) Živností dále xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxx lékařů a xxxxxxxxxx 154), nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 155) xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovníků veterinární xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxx šlechtitelské a xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 38)

x) advokátů, 55) xxxxxx, 64) patentových xxxxxxxx, 65) a xxxxxxxx xxxxxxxxx, 102)

x) xxxxxx a tlumočníků, 66)

x) auditorů 67) x xxxxxxxx xxxxxxx, 68)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx 161),

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx při řešení xxxxxxxxxxxx xxxxx 70) x rozhodců xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 72)

x) úředně oprávněných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

i) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx inženýrů xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx svoji činnost xxxx svobodní architekti x xxxxxxxx inženýři, 107)

x) auditorů bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 173),

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx není:

a) xxxxxxx xxxx 4), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 165), vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 165), provozování xxxxxxxxxx systémů s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování 165), xxxxxxxxxxx činnost 163), xxxxxxx pojišťoven 92), xxxxxxxxxx, pojišťovacích zprostředkovatelů xxxx xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx, penzijních xxxxx 6), penzijních společností 175), xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 7), xxxxxxxxxxx xxxx 161), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 123), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 123) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) x xxxxxxx xxxx zabývajících xx xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 122), xxxxxxxx xxxx provádějících přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 123) a xxxxxx xxxxxxxx zástupců 123), xxxxxxx ratingových xxxxxxx 166), xxxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, poskytování a xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx x xxxxxxx akreditovaných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her,

c) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx, 11)

x) výroba xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, přeprava xxxxx, distribuce elektřiny, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx, obchod x xxxxxx, výroba tepelné xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 12)

x) zemědělství, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx nezpracovaných xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pěstitelské a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx doprava x mořský xxxxxxx, 13)

x) provozování xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 14)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 125)

j) xxxxxx, výroba x xxxxxxxxxx léčiv, 96)

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravky xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 18)

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx 74) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 196) x xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, 20)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx 126),

x) xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, 22)

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zprostředkování xxxxxxxxxx, 23)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 25)

x) výchova x xxxxxxxxxx ve školách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, magisterských x doktorských xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programech xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 75)

x) xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, 27)

x) provozování xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, poskytování leteckých xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxx protiprávními xxxx 28),

x) činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 95) xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxx,

x) výkon xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx výkonem xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 91)

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx xxxx a xxxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, 99)

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 103)

ab) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 104)

ac) xxxxxxxxx x vysoce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, 105)

xx) provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, 106)

xx) xxxxxxxxxxxx, 124)

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 129),

ag) činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx kvalifikaci podle xxxxxxxxxx zákona 131),

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb 174),

xx) xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 179),

xx) xxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 180).

§4

§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx podmínky xxxxxxxxx tímto xxxxxxx (xxxx xxx "podnikatel"); xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxxxxx osoba"), xxxx na xxxxx Xxxxx republiky provozovat xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx osoba, xxxxx x tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného. Xxx xxxxx tohoto zákona xx xx xxxxxx xxxxx považuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx 77),121).

(3) Xxxxx xx zákona xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxx potvrzující xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx českého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, 66) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx jazyce. Pravost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx originálech xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x požadavek na xxxxxxx pravosti xxxxxxx x otisku xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx otisku xxxxxxx.

(5) Zahraniční fyzická xxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx zvláštního zákona 77) povinnost xxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí x xxxxxxxx xxxxxxxx x x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, která hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 181).

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx živnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Všeobecnými podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx k samostatnému xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx 182), x

x) xxxxxxxxxxx.

(2) Xx bezúhonnou xx xxx účely xxxxxx xxxxxx nepovažuje osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný úmyslně, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, anebo s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx žádá xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxxxx, jako xx xxxxxx odsouzena 79).

(3) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x x osob, xxxxx jsou občany xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. a). X osob, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. b) a xxxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů, xxxxxxx-xx xx o xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx bezúhonnost xxxxxx xxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx. Žádost x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezúhonnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx těch xxxxx trestního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudem xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx si xxxxxxx předložení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx. Nepředloží-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohlášení xxxx žádosti x xxxxxxx. Živnostenský úřad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 5 nebo §53 xxxx. 2.

§6a

§6a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx doplnění požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepožaduje xxxxxxxxx praxe x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx dotčené živnosti, x x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx vykonávala již xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným jedné xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxx podnikateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx předpisy. 21)

(4) Xxxxx xx x xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe v xxxxx, xxxxxx se xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xx oboru xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osobou xxxxxxxxx vedením xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odpovědným xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx činnosti, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx, xxxx osobou xxxxxxxxxxxx samostatné odborné xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, služebním, xxxxxxxx xxxx obdobném poměru (xxxx xxx "pracovněprávní xxxxx").&xxxx;Xxxxx xxxxx xx xxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konaných x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx kratší xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x tím xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx vedením xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx příbuzné xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo podobných xxxxxxxxxx postupů a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Odbornou xxxxxxxxxxx může xxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx doklady o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx

x) xx xxxx 6 po xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x přípravu, které xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu,

c) xx xxxx 4 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském státě xxxxxx,

x) po dobu 3 po sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x koncesi,

e) xx dobu 5 xx sobě xxxxxxxx xxx xx vedoucím xxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx 3 roky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx a potvrzujícího xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx původu,

f) po xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx o koncesi,

g) xx xxxx 3 xx xxxx jdoucích xxx jako samostatně xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, prokáže-li, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxx činnosti xxxxx xxx ukončen xxxx než 10 xxx xxxx ohlášením xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xx sobě xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí členského xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přípravu, které xxx odborně připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) po xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx připravují xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) po xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx ohlášením živnosti xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx,

x) po xxxx 2 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x členském xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx, nebo

m) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx x pracovněprávním xxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx institucí xxxxxxxxx xxxxx x potvrzujícího xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx státě xxxxxx,

xxxxx xxx stanoví §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx živností uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx koncesovaných xxxxxxxx přílohy č. 2 xxxx 3 x tomuto xxxxxx; xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x uznávání xxxxxxx kvalifikace 118).

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 5 x tomuto xxxxxx, pouze fyzickými xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx splňujících xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti evidenci x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx; přitom xx povinen dodržovat xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 80).

§7a

§7a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

§8

Překážky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx provozování závodu.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dobu 3 xxx od právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx postačovat x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx právní moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx věřitelů je xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, x xx xx xxxx 3 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Byl-li xxxxxxx zrušen z xxxxxx xxxxxx, překážka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení nařídil xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podstatou, může xxxxxx osoba xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx, xxxxx úkony xxxxxxxxxxx xx vznikem, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti před xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx. Jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxx, nemůže xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, a to xx dobu xxxxxx xxxxxx zákazu; provozování xxxxxxxxx činností v xxxxx živnosti volné xxxxxxx xxxxxxxxx. Neexistence xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob též xxxxxxx podle §46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxx sídla. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 90). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx 3 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejnou živnost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zrušeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx trvaly xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3 této xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx statutárního orgánu, xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxx,

x) právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 nebo 3,

x) xxxxxxxxx osoba, členem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x době, kdy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vedly xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 nebo 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx osoba prokáže, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zabránil.

§9

Rozdělení xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, které smějí xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx oprávnění") xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx osobám xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, právnickým xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx živností xxxx xxxxxxxx; to xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §47 xxxx. 5 xxxx druhé, §47 xxxx. 6 xx 8,

x) x koncesovaných xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §54 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx osobám xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 115) xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx jejich xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx oprávnění

a) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §60 odst. 5 xxxx. x), x) nebo x) (xxxx jen "výpis"),

b) xx xxxxxx výpisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy 144) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(4) Živnostenský úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování živnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx české xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx prokázáno, že xxxxxxxxx osoba byla xxxxxxxx, nebo zahraničním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xx zápis xx xxxxx 90 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx vyhověno, rozhodne xxxxxxxxxxxx úřad x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spisu x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx živnostenské xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx registru xxxx 164).

(7) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx na jinou xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx vykonávat, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx.

Provozování živnosti prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zástupce je xxxxxxx osoba ustanovená xxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x za xxxxxxxxxx živnostenskoprávních předpisů x je x xxxx xx smluvním xxxxxx. Xxxxx nemůže xxx ustanoven do xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 a 7.

(3) Osoba, které xxx uložen xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx být xx dobu xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx být ani xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3, x to xx xxxx 1 roku xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx

x) podnikatel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),

b) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7). Do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, který xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala. Oznámí-li xxxxxxxx xxxxxx funkce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx prokázat, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx ukončení xxxxxx své funkce xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Odpovědný xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx funkci xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx vyžadované xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xx schválení živnostenskému xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx právní moci. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx ukončení xxxxxx funkce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx funkce informoval xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, končí xxxxx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Uvedl-li xxxxxxxxx zástupce ve xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx den xxxxxxxx, končí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx odpovědný xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx nesplňuje-li xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx nového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxx oznámí-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dočasně xxxxxxxxx (§31 xxxx. 11).

(9) Xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx zákon xxxxxxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx §11 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx xxxxxxxx přestal xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx, x xx podmínek xxx stanovených. Živnostenský xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x uvede, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zástupce.

(11) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 9 xx xxxxxxxxx.

§12

§12 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§13

Pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 až xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx pozůstalosti 183),

x) xxxxxxxx xx zákona, xxxxx xxxx xxxxxx xx závěti,

c) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx130), i xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 143), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x likvidační správce 184),

x) xxxxxxxxx manžel xxxx xxxxxxx 130) xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxx c), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dědicové, nebo

f) xxxxxxxxx xxxxxxx 185), xxxxx xxx závod xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx vložen do xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, náleží-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele, xx povinna xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Pokud tato xxxxx xxxxx uplyne, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx, svěřenský, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx x provozování živnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx 7 xxxx xxxx-xx u xx xxxxxxxx podle §8 anebo nemá-li xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxx první, xxxxx oznámila xxxxx xxxxxxxx 2 pokračování x provozování živnosti, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění zemřelého xxxxxxxxxxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxx 1 měsíce xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x pokud xxx xx funkce xxxxxxxxx xxxxxxx, xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Nesplňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §7, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce.

(5) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, může xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx živnosti, x xx x xxxx xxxxxxxxxx pokračování v xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxx správce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pořízením xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxx osoba xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a současně xxxxxxx živnost xxxx xxxxx žádost x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx jí xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx. Právo pokračovat x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx osobě, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, nejpozději xxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx oprávnění nebo x xxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxx 6 x x koncesovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxx marným uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 se xxxxxxx §45, 46 x 50 obdobně.

(7) Xxx účely xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14

Pokračování x živnosti xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 167) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx přejímající xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx x xxxx dosud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokračovat x xxxxxxxxxxx živnosti xx základě živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxx družstva xx xxxxxxxxxxx, xx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx účinků xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxxxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx ohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podá xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 x 6 a x xxxxxxxxxxxxx živností xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx.

§15

§15 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sloužící x prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "automat") x mobilní provozovna.

(2) Xxxxxxx provozovna je xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x není xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx provozována xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Na žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x automaty. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podnikatel xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prokázat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxx, xxxx x xxx provozovat živnost xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx neplatí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 odst. 2 xxxx. g) x §45 xxxx. 3 xxxx. x) nebo x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §50 x pro automaty x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozovna xxxx xxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 146). Xxx každou provozovnu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx provozovny; xx xxxxxxx xxx automaty.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx,

x) xxxxxx provozovny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zahájení (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx, který obdrží xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164), xxxxxx-xx xxx přiděleno, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podnikatele.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x zvenčí xxxxxxxxx označena obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx. Mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx označeny xxxxxx x sídle xxxx adrese, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx určená xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 83) xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx provozní xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx provozovnu xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx povinen, xxxxxxx-xx xxxx závažné důvody, xxxxxx xx vhodném x zvenčí viditelném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x konec uzavření, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x automatů.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo poskytovat xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxx, xxxxxx automatů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx automatů xxxxx xxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx 147).

§18

(1) Xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx obce 117). X xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") x xxx nabídku x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx") mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem 35). Xxxxxx xxxxx xxxx tržnice x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx tržišti,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnosti na xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Obec xxxx xxxxxx xxxxx dále

a) xxxxxxxx tržiště xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xx tržní řád xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx může nařízením xxxx 117) xxxxxxxx, xx xxxxxxx formy xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxxxx služeb prováděné xxxx xxxxxxxxxx jsou x obci xxxx x xxxx části xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ŽIVNOSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX OHLAŠOVACÍ

§19

Ohlašovacími xxxxxxxxx xxxx

x) živnosti xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxx x §21 x 22,

x) živnosti xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, u které xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 1

Xxxxxxxx řemeslné

§20

Živnosti xxxxxxxx jsou živnosti xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

Odborná xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) řádném xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 148) x příslušném oboru xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou 150) x příslušném oboru xxxxxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) řádném ukončení xxxxxxxxxxxxxxx vzdělání 119) x příslušné oblasti xxxxxxxxxx programů a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, vydaným xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 118), xxxx

x) získání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx stanoveny xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 176).

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx též

a) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x části X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x) xxxx x),

x) u xxxxxxxx uvedených v xxxxx B přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx h), nebo

c) x xxxxxxxx uvedených x xxxxx X přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x).

§22

Doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx být nahrazeny xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o vykonání xxxxxxxxxx praxe x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x příbuzném oboru xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx jednoroční xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx ukončení vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x příbuzném xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) x xxxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 149) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x dokladem x vykonání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx.

Xxx 2

Živnosti xxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vázané xxxxxxxx xx stanovena přílohou č. 2 k xxxxxx xxxxxx nebo je xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx příloze.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace vydaným xxxxxxxxx orgánem podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxx

§25

(1) Xxxxxxx volná xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx činností, pro xxxxxxx provozování tento xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxxxxxxxxx. X získání xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx všeobecné xxxxxxxx (§6 odst. 1).

(2) Xxxxxxx volná x obory xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnosti xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxxxx přílohou č. 3 k xxxxxx xxxxxx xxxx xx upravena xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx oprávnění") xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x výkonu xxxxxxxx xxxxx opravňuje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle příloh č. 2 x 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xx rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podnikatele živnostenský xxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§31

Povinnosti podnikatele

(1) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§11), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx provozování živnosti x potřebném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a identifikačním xxxxxx&xxxx;xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxxx, x němž xx sídlo, xxxx-xx xx xx xxxxxxxx (§5 odst. 2), x zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zřizuje. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx sídlo x xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž má x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má-li xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 2), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), xxxxxxxx matriky 186) xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 178), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx používaného k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo zboží xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx přijetí xx xxxxxxx, před uzavřením xxxxxxxxx vztahu identifikovat xxxx účastníky podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a předmět xxxxxxxxx vztahu, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx smluvního vztahu. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx přístupná v xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx x identifikaci x kde xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x výrobního xxxxx, xxxx-xx xx výrobku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, umožňující xxxx dostatečnou xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx x uchovávat xx dobu 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx není-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ho do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x provozovně xxxxxx xxx prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x prodejní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxxxxx přítomna xxxxx xxxxxxxxx podmínku znalosti xxxxxxx jazyka nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx živnostenský xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx této podmínky xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx, zda je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vztahující xx x běžným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x zda xxx xxxxx sdělit xxxxx xxxxx x xxxxxxx tisku.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců vyžaduje.

(10) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem x xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prokázat totožnost.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přerušení xxxxxxxxxxx živnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x končí xxxx xxxxxxxx v oznámení; xx-xx živnostenské oprávnění xxxxxxx na dobu xxxxxxx, xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxx xxxxxx xxxxxx oprávnění. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx povinností stanovených x odstavci 2, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx závod, xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxxxx 9 x 17, x §17 xxxx. 4 a 8 a xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxx jiné způsobilosti, xxxxx xx tento xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžadují.

(12) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušeno xxxxx xxxxxxxx 11, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx úřadu. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx živnosti živnostenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeným x xxxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 11 x 12 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmou, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, datum xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby, druh xxxxx xxxx služby x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(15) Podnikatel xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx, xxx živnost xxxxxxxxx, a doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx.

(16) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx adresy xxxxx věty xxxxx xx dobu 4 xxx ode dne xxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x adresu xxxxx xxxxxxxxx 186), zvláštní xxxxxxx 186) nebo xxxxxx xxxxx správního xxxxxx 178); xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právní důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx jeho xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx práce nebo xxxx činnosti, xxxxxxxx x xx xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)

(18) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 75)

(19) Podnikatel xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31x

§31x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnost, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx oprávněn, xxxxxxx-xx zachována povaha xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx koupi x xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přizpůsobuje potřebám xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx montáž xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádět výměnu xxxxxxx součástí u xxxxxxxx zboží, pokud xxxx xxx provedena xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Vyžadují-li xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, může xx xxxxxxxxxx provádět, xxx pokud koncesi xx.

(4) Podnikatel xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx oprávněn, x xxx xxxx xxxxx xxxxxxx oprávněným výrobcem.

§35

§35 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§38

§38 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§39

§39 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§40

§40 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.3.2000) x č. 27/2000 Sb. (s xxxxxxxxx od 1.5.2000). *)

§42

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající xx xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x opravovat, xxxxxxx-xx zachována povaha xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx má xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a prodávat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx výroby, xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxxxxxx prodej xxxxxx xxxxxxx x příslušenství,

b) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, etikety x xxxx pomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stejného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx montáž, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pronájem xxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x c) xxxx xxx xxxxxxxx xxx x rozsahu, xxx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobní xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxxx §42 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxx poskytuje xxxxxx xxxx xxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx zachována povaha xxxxxxxx.

§44

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osob x xxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, provozovat úschovu x poskytovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích.

XXXX XXXXXX

XXXXX, XXXXX X XXXXX ŽIVNOSTENSKÉHO XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX REJSTŘÍK

HLAVA X

XXXXXXXXXX ŽIVNOSTI

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx bydliště, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxx, xxxx) x xxxxx xxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x) obdobně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxx xxxxxx bydliště xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podnikání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x automatů,

h) xxxx povoleného pobytu, xxxxx-xx xx o xxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx povinnost xxx povolený xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) titul nebo xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x) xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazech (xxxx xxx "titul xxxx xxxxxxx hodnost"), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx,

x) případně xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx osob, xxxxx jsou členy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, jméno, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bydliště xxxx xxxxxx místa xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxxxx osoby, xxxxx je členem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, adresu xxxxx x identifikační číslo xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x xxxxx vzniku xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvádí právnická xxxxx, která vzniká xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rejstříkovým xxxxxx 197) (xxxx xxx "veřejný xxxxxxxx"),

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, jde-li x zahraniční xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxx adresu xxxxx xxxx pobytu x Xxxxx republice, xxxxx xx byl pobyt xxxxxxx,

x) identifikační číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx provozovny, ve xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx zahájeno bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven x xxxxxxxx,

x) titul xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), xxxxx xx budou xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx podnikání xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx určitostí x xxxxxxxxxxxxxx. X ohlášení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude v xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podnikání xxxxxxxx volné xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx x vázané xxxx xxx ohlášen x xxxxxxx s přílohami č. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx v xxxxxx nebo částečném xxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx údaje jsou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx jeho identifikačních xxxxx.

§45a

(1) Fyzická osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xx živnostenském xxxxx xxx

x) xxxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x nemocenskému pojištění,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obsazení,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o koncesi xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovního xxxxx xxxx jeho obsazení.

(3) Xxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx krajské xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) a xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánům do 5 xxxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxx počíná xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxx dne, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§45x

(1) Osoba xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x koncesi xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxx x xxxx silniční.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx požadované x xxxxxxxxx x registraci xxxx x oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx učinit xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) ústně xx protokolu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx údajů správci xxxx xxxx xxxxx xx 3 pracovních xxx ode dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx úřadu podání xxxxxxxxxx xxxx údaje.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem správci xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 289/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2017

§46

(1) Fyzická xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x evidence trestů xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx xxxx správním orgánem xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx výpis x evidence Rejstříku xxxxxx x přílohou 90) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trestů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx xxxxxxxxx státu posledního xxxxxx; xx-xx členským xxxxxx posledního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §6 xxxx. 3 věty xxxxx. Nevydává-li tento xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bezúhonnosti xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je občanem, xxxx před xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxx nesmí být xxxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx x) x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx, výpis x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx doklad, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o bezúhonnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pobyt, doklady xxxxx xxxxxxx x); xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě odbornou xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, doklady x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx z §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx závod, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx nichž xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx jejího bydliště (§5 xxxx. 2), xxxx xx-xx xxxxxxxx xx adrese sídla xxxxxxxxx 186), zvláštní xxxxxxx 186) xxxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx 178), xxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x doložení xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx souhlasí,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xx souhlasí x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx, neučinil-li odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx živnostenským xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení tomuto xxxxx podepsané xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 151).

(2) Právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx trestů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx x ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5; tyto doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x tom, xx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §8 odst. 5; xxxx doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanem xxxxxx státu než xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxx-xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx, doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); tyto doklady xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 měsíce,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x tom, xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx osoba xx zapsána xx xxxxxxxxxxx rejstříku, s xxxxxxxx obchodního nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxx proveden; zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xx xxxxx sídla x doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx místem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx; výpis z xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx evidenci, xxxxx je xxxxx xxxxxx stanoven zvláštním xxxxxxx předpisem jako xxxxxxxx zápisu xx xxxx evidence; x xxxxxxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou prostory xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx prostor postačí xxxxxxx prohlášení vlastníka xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx; podpis xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx, neučinil-li xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo nezaslal-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

x) doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 49)

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx u xxxxx xxxx přivolil x xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doloží xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx o vysokoškolském xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 169)

(5) Xxxxxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osvědčením x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx předkládané xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připojit x xxxxxxxx doklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx živnostenský úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ohlašovatel xxxx není povinen xxxxxxxx doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxxxx 2 písm. x), b), d), x) x x) xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx připojeny k xxxxxxxxx x ohlášení, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx x pokud xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx; doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) a v xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx.

(7) Xxxx-xx doklady uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a), b), x) x f) x x xxxxxxxx 2 písm. x), x), d), x) x g) předloženy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxx, provede živnostenský xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx x vydá xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxx vědecká xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx České republiky, xxxxxx místa xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxx-xx zřízen,

b) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx fyzická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje vztahující xx k rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění; x xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx povolený pobyt xxxxx §5 odst. 5, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) den xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x místo xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, adresa sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx republice,

b) předmět xxxxxxxxx x úplném xxxx částečném xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje vztahující xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedl,

c) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

d) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx výpisu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 a 46, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohlašovatele xx xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxx odstranění, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Jsou-li x xxxx xxxxxxx důvody, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx. Po dobu xxxxx uvedené ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx výpisu.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx lhůtě xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx závady xx xxxxxxxxx xxxx prodloužené xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení a xxxxxxxx x xxx, xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo; xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx nesplnil podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud ohlašovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx nevzniklo. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx osoby xxxxx §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx úřad rozhodne x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx-xx se x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx doložit xxx doklad x xxxxxxxx x pobytu xxxxx §5 odst. 5 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx účely xxxxxx o povolení x xxxxxx výpis x údaji xxxxx §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x). Xxxxx provozovat živnost xxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx udělení xxxxxxxxxxxx xxxx nebo povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx, že ohlašovatel xxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77) xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky 172), xxxxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx výpis xxxxx §47 xxxx. 2. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Stejně živnostenský xxxx rozhodne x x xxxxxxx, že xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu ve xxxxx 6 měsíců xxx xxx doručení xxxxxx podle odstavce 7. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provést xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydat výpis xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx nadřízený xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prodloužení informovat.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx ohlášení byl xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx v psaní x xxxx zřejmé xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x něj živnostenský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydá xxxxx.

§48

(1) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxx, případně xxxxx xxxxxxxx (§60 xxxx. 7) sdělí xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávajícímu správu xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx statistickému úřadu, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné podle xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně, xx-xx xx známa, xxxxxx xxxx organizaci, xxxxx podle zvláštního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx u xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x na xxxxx v živnostenském xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §47 odst. 10 x 11.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx neprodleně oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydání xxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pozastavení x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx nesplnil podmínky xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Živnostenský úřad xxxx povinnosti uvedené x xxxxxxxx 1 xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx všechny změny x xxxxxxxx xxxxxxxx xx údajů a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxx, a předložit xxxxxxx x nich xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 170) xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx 171), pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. a), b), x), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx změn x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 přiměřeně.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (§47 xxxx. 2 nebo 3) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doložena xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dokladů, stanoví xxxxx xxx xxxxxxx xxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxx, x zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx rozsahu předmětu xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxx nevzniklo. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx oznamovací povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x živnostenský úřad xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zapíše ji xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 x xxxxxxxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxxxxxxx ustanovený odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxxxxxx xxxxx do živnostenského xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce, xxxxxx to xxxxx xxxxxxxx, zahájí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §58 odst. 3.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx adresa bydliště, xxxx povinen při xxxxx xxxxxxxx změnu xxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxxxx.

(6) Zjistí-li xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 10 obdobně.

(7) Xxx nápravě xxxx x xxxxx a xxxxxx zřejmých nesprávností x xxxxxx změny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 11 xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX O XXXXXXX

§50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, podá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x živnostenského xxxxx.

(2) Xxx náležitosti žádosti x xxxxxxx platí xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2, 3 a 5 x §46 xxxxxxx. Xxxxxxx podnikání xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x žádosti x xxxxxxx přiloží:

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odbornou x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx prokazující xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xx povinen uvést xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §52 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

§51

§51 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 169/2012 Sb.

§52

Xxxxxxxxxx žádosti

(1) Xx-xx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přílohy č. 3 xxxxxx xxxxx oprávnění xxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, živnostenský xxxx xx předloží xxxxxx x xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx orgán je xxxxxxx zaujmout stanovisko xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx vázán. Xxxx xxxxxxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx orgán xxxxxxx v příloze č. 3 x tomuto zákonu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx o koncesi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxxx též xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx podle §47 odst. 7 x 8 xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx živnostenský úřad xxxxxxxx, zda jsou xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Je-li současně xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x §47 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx provede xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx vydání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2, 3 a 11 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxx §5 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x povolení k xxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 8, xxxxx doklad xxxxxxxx, xx se xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx v souladu x rozhodnutím x xxxxxxx koncese, xxxx xx údaje, xxxxx xx zapisují do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx informuje xxxxxxxxxxx x opravě xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48 platí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení koncese, x xxxx změně xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx též xxxxxx, xxxxx je příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1.

§56

Změny údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx

(1) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx všechny změny x xxxxxxxx týkající xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx jejich xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxx x doplnění xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x informačním xxxxxxx evidence obyvatel 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 171), xxxxx xx xxxxxxxxxx cizincem. Xxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Předloží-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) a x) x x xxxxxxxx 2 písm. x), x), d), x) a g), xxxxxxxxx živnostenský xxxx xxxxx §46 odst. 7 xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx první xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx okolností xxxxxxx změní rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx výpis (§47 xxxx. 2 xxxx 3) nebo informuje xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxx xxxx rozhodne x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Změny xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx jiného podnětu. Xxxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaji xx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1

(5) Xx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení §52 x 53. Xxxxxx o změně xxxxxxxx uložených v xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx bydliště, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx opravu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §54 xxxx. 4 nebo §47 xxxx. 11.

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§57

(1) Živnostenské oprávnění xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §13,

x) zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x případy xxxxx §14,

x) uplynutím xxxx, xxxxx bylo živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby povinně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(2) Živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxx podnikatel před xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat, xxxx požádá x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx oprávnění provozovat xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx na povolení x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx x pobytu. Xxxxxxxx-xx toto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx přiměřenou xxxxx, a xx xxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, živnostenské xxxxxxxxx xxxxxx posledním xxxx této xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx oprávnění, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48 x x §55 odst. 2.

§58

(1) Živnostenský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxx překážky xxxxx §8, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5 x živnosti xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xx požádá, nebo

d) xxxxxxxxxx neprokáže xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 odst. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovisko podle §52 xxxx. 1 x důvodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxx x odpovídajícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže podnikatel xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese, tímto xxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx státu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 5), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 4 roky; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 11.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx pozastaví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně, xxxx-xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx podnikatele ke xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx oznámí, nejdříve xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxx podnikatelem xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živnostenského xxxxx. Xx-xx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo 3.

(8) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nebo x xxxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx doba xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxx. Nebudou-li xx xxxxxxxxx době xxxxxxxxxx důvody, xxxxx x pozastavení xxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxx.

§59

Živnostenský úřad xx xxxxxxxx uložit podnikateli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx protiprávního xxxxxxx 141) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxxxxxxxx 142) x xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxx xx důvodem xxx xxxxxxx nebo pozastavení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx rejstřík je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140) vedeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxx statistického x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx přebírány xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a registrů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xx 5 a xxxxxx živnostenské xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x odstavcích 2 xx 5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prokazující xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx x §46 xxxx. 7.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zapisují xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx změn:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx x

1. fyzické osoby xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, identifikační číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx firma x adresa xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 a xxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice, pokud xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x bodě 7 xxxxxxxx se vedoucího xxxxxx odštěpného závodu,

3. xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 5 x 6 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx uvedené x xxxx 3 x xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx závodu umístěného x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx uvedené x bodě 7 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odštěpného závodu,

5. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou osobu, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnost, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

7. vedoucího xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnost, xxxxxx xxxxxxxxx, adresa xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx x adresa bydliště xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx,

x) druh xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx automatů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx podle §17 xxxx. 5 xxxx. x) x d), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxx podle §58 xxxx. 6,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doba pozastavení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx zániku xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §10 odst. 4,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx x úpadku, rozhodnutí x způsobu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx majetek xxxxxxxx zcela xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx právnické osoby xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §8,

x) pokuty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx správními xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxx příkazem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§45 xxxx. 2 xxxx. x), §45 xxxx. 3 xxxx. x) x §45 xxxx. 4] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27),

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxx vypořádat případné xxxxxxx po ukončení xxxxxxxx x provozovně,

p) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podnikateli; údaje x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5, §47 xxxx. 8 x §52 xxxx. 2,

r) xxxxxx xxx doručování xxxxx §45 odst. 2 xxxx. k) x xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznamem x xxxxx tvořené xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Živnostenský rejstřík xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x r), xxxxx x xxxxxxxx x místě pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x rodnými xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 4 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx části neveřejné; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx znovu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5, §47 xxxx. 8 a §52 xxxx. 2,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se týkají, xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje xxxxxxx v odstavci 3 xxxx. x) x x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x) xx x).

(5) Na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v žádosti x živnostenského xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3; tento výpis xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx,

x) xxxxx výpis xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx podle odstavce 2,

x) částečný xxxxx xxxxxxxx xx jedné xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxx x požadovaném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx x tom, xx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x veřejné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sestavu x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxx, x to jméno, xxxxxxxx, xxxx obchodní xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x dále, pokud xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platné xx dni zpracování xxxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxx poskytnout xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sestavy.

(8) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx podání xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lhůta xxx xxxx poskytnutí xx x 30 xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byť i xxx xxxxxxxx, vydá xx xxxxx podle xxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxx údaje než xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4, 5 x 6 se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx 52) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajům. Xxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140). Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Živnostenský xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §48, xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45a xxxx. 4 x §45b xx xxxxxxxxx obdobně.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 52) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úřady xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxx xxxxx jejich kontrolní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 199)

a) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. a) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxxxxx; x subjektu xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a stát, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, den, xxxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí,

g) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) xxxxx x místo xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,

f) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí došlo,

g) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí soudu x prohlášení za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx.

(14) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx změna, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx občanství,

g) xxxx x adresa xxxxx pobytu,

h) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

m) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx den, xxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx.

(15) Údaje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(16) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx nezbytné xx xxxxxxx daného úkolu.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

ŽIVNOSTENSKÁ XXXXXXXX

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx, xxx a jak xxxx plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx vztahujícími xx xx živnostenské podnikání, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69a x na x xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxx značení lihu x nakládání s xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx porušení xxxxxx povinností xxxxxx xxx xxxxxx své xxxx působnosti, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§60x

Xxxxxx-xx xxxx nebo xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při kontrole xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx nebo kraj xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, prokazují se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo x výsledku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx žádosti x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 52).

§60c

Podnikatel xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxx zvolenou xxxxx osobu. Xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§60d

(1) Živnostenský xxxx xxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění nedostatků xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§60x

§60x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§61

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx správa pozůstalosti, xxxx osoba xxxxxxx x §13 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxxxxx s §13 xxxx. 2 xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx, likvidační nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxx. 4 neoznámí, xx xxxxx pokračovat x provozování xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) §46 xxxx. 1 xxxx. a), xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) §46 xxxx. 1 písm. x), xx-xx občanem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx dále xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx volnou, xxxx xx xxx tuto xxxxxxx měla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vázané, xxxx by xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx měla xxxxxxxxxxxx oprávnění.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 3 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Přestupky xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§62

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §7 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx po zákonem xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nebo xxxxxxxxxx xx zákonem stanovenou xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx pro živnost xxxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §11 odst. 5,

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 7 xxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx živnost xxxxxxxxxxxx xxxx neoznámí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkonu xxxx funkce,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) v rozporu x §17 xxxx. 3

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §17 xxxx. 4 neustanoví xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

h) x xxxxxxx x §17 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx stanovených nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

j) v xxxxxxx x §31 xxxx. 2 neoznačí xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) neprokáže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3,

l) x xxxxxxx s §31 xxxx. 4 neidentifikuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxxx, nebo nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxx xx toto xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxx §31 xxxx. 6,

x) x rozporu x §31 xxxx. 7 xxxxx zboží xxxx xx xxxxxx xx zástavy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxx určené pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx době xxxxxx xxx xxxx xx spotřebiteli xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 9,

q) xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,

x) nevydá xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §31 odst. 14,

s) x rozporu x §31 odst. 15 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx živnost, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti,

t) v xxxxxxx x §31 xxxx. 16 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx adresu místa, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 17 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx stanovenou zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

x) x xxxxxxx s §49 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx x xxxxxxxx týkající xx údajů x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x koncesi, xxxx nepředloží xxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §69a xxxx. 1 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §69a odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a odst. 4 xxxx. b) a §7 odst. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxx

x) x xxxxxxx s §69a xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx §7.

(3) Právnická xxxxx uvedená v §69a xxxx. 2 xx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x rozporu x §69a xxxx. 4 xxxx. x) neprokáže xxx kontrole oprávněnost xxxxxxxxxxx služeb,

b) x xxxxxxx s §69a xxxx. 4 xxxx. x) a §7 xxxx. 6 nezajistí xxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, nebo

c) v xxxxxxx s §69a xxxx. 5 neoznámí xxxxxxxxxx xxxxxx poskytování xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti podle §7.

(4) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. h), x), x), x), x), x), x), x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f), x), i), x), x), x), s), xxxx xxxxx odstavce 2 nebo xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x),

x) xx 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) živností volnou,

b) xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxx vázané, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxx xx xxx tuto xxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxx uložit xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 750&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 nelze projednat xxxxxxxx xx xxxxx.

§63x

§63x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§64

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Přestupky xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx.

XXXXX XXX

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

XXXXX XX

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 130/2008 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Adresou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx kombinace údajů x xxxxxxxx místě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx 200). Xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x) název xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze xx xx xxxxxx obce xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) název části xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx název xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo přidělené xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx.

(2) Xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky xx xx živnostenského xxxxxxxxx zapisuje x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx ulice a xxxxx domu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

§68

Součinnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Orgány, provádějící xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závažném xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx lhůtě příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné xxx xxxxxx jejich činnosti. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem. 58)

(2) Xxxxxxxxxxxx úřady xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxx na dodržování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§69x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby x xxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xx. 56 x xxxxxxxxxxxxx Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx, ústřední xxxxxx xxxx hlavní xxxxx své podnikatelské xxxxxxxx x některém x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie x xx xx území xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, může xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 56 x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(3) Xxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx paragrafu se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx kontrole xxxxx §60a oprávněnost poskytování xxxxxx, x xx xxxxxxxx totožnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx poskytující xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx předpisy vykonává xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx osoby poskytující xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5 k xxxxxx zákonu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx splňujícími xxxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx za splněnou, xxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x závislém postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx připravuje pro xxxxx xxxxxxxxx regulované xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, doklad o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo více xxxxxxxxx státech xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx během předcházejících xxxxxx let.

(5) Fyzické xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytující xxxxxx x činnosti, xxxxx xx živností x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx se vyžaduje xxxxxxx zvláštní podmínky xxxxxxx způsobilosti xxxxx §7 (dále xxx "xxxxxxxxxx činnost"), jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxxx dokladů, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 156). Na xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xx §36a xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx praxi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx poskytování xxxxxx.

(6) X osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x regulovaných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx podle §60a xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 157). Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx povinnosti osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx činností, xxxxx xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx.

§70

(1) Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxxxx za občana xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx i

a) občan xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru a xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx uvedené x xxxxxxx a) 189),

x) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx, x xxxx xxxxxxx příslušník,

d) xxxxx xxxxx xxxx, kterému xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190),

e) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx byl na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, stáže nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx 191),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx d) xxxx x), kterému byl xx území České xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobý xxxxx 192),

g) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, byl-li xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx 194),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx 195).

(2) Xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §69a.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právnická osoba, xxxxx vnitřní poměry xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx správu nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, nebo xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx právním xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předložení dokladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxx i xxxxxxx vydané příslušným xxxxxxx smluvního státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx konfederace x výkon činnosti xx území xxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X postupu xxxxx tohoto zákona xx příslušný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxx doručeno xxxx prvnímu.

(2) X xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu určuje xxxxx xxxxxxxxx řádu; xx xxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x živnostenského úřadu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zápisu.

(5) Xxxxxxx podle §60 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx provozovna nachází. Xxxxxxx xxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodě xx xxxxx nebo provozovnu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx živnosti v xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxx §45 xxxx. 3 xxxx. x), jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxx xx doručovat xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§72

(1) Podání xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné správy 144); to neplatí x případě xxxxxxx x xxxxxxx podle §60 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx místo xxxxxxx xxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zvolí. Xxxxx xx podatel xxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx příslušnému xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx je xxx xxxxxx stanovena xxxxx, xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doručením xxxxxx xxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(4) Podání xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup x xxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx živnostenského rejstříku, xxxxx xx dovoluje xxxxxx podání. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73

Mezinárodní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x která xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§73x

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§74

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Fyzické osoby, xxxxxx uplynutím lhůty xxxxx odstavce 1 xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, nabývají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx vázané nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx prokazující, xx xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxx. Xx xxxxxx předpokladu xxxx živnostenský úřad xx xxxxx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koncesní listinu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx živnostmi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 9 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X pochybnostech xxxxxxxx o xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

§75

(1) Žádosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, x nichž xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx ohlášení xxxx xx xxxxxx x koncesi.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx průkaz způsobilosti x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx postoupí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx x koncesi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nahrazují xxxx doklady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

§76

Xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx organizace, xxxx xx xxxxxxx rozsahu x za xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněny provozovat x fyzické xxxxx.

§77

Oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podnikatelská xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§78

Živnostenský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxx xxxx první před xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx zřízené xxxx 1. xxxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 164).

§79

Likvidace xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx vzniklou xxxx xxxxxxx účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxxx likvidace majetku xxx předlužení. 62)

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, která xxxx provedena před 1. xxxxxx 1990, xx nepřihlíží.

§80

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx zrušuje:

1. xxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx., xxxxx §12x xx 12e,

2. §2 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 114/1948 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx podniků x xxxxxx a x xxxxxx některých poměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. §4 xxxxxx č. 114/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných x xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. §3 xxxxxx č. 115/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx výrobních xxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podniků xxxxxx oboru, ve xxxxx xxxxxx x. 108/1950 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. §3 xxxxxx č. 120/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků x 50 xxxx xxxx činnými osobami,

6. §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 121/1948 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1951 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

7. §3 zákona č. 123/1948 Sb., x znárodnění xxxxxxxxxxxxxx podniků,

8. §8 xxxxxx č. 124/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx.

§81

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxx x. x.
Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 455/1991 Sb.

ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ

(K §20)

Xxxx A

Řeznictví a xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kůží x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx obuvi

Broušení x leptání xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx směsí

Zpracování xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, instalace, opravy xxxxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení

Hodinářství

Zlatnictví x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx strojů

Zednictví

Montáž, xxxxxx, revize x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx a rekonstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx plynových xxxxxxxx x xxxxxx nádob xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení

Izolatérství

Malířství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx silničních xxxxxxx

Xxxxxxxxx, kadeřnictví

Část B

Barvení x chemická xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x praní xxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx č. 455/1991 Sb.

ŽIVNOSTI VÁZANÉ

(K §23 x 24)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí**)

POZNÁMKA

*) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx hornickou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx xxxxx §2 x §3 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 128/1999 Xx. x xxxxxx x. 206/2002 Xx.

**) §3 xxxx. 3 xxxxxx x. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 3/2005 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx potravinářskou xxxxxx nebo zemědělství x 1 rok xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx chemii xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost provozována, x 4 xxxx xxxxx v oboru

POZNÁMKA

zákon č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx chemických xxxxx x nebezpečných chemických xxxxx x prodej xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx*) x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, strojírenství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx lesnictví x 1 xxx xxxxx x oboru, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vědy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chemii, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, strojírenství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ochranu, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, veterinární xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), b), x), d) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx;

xxx prodej chemických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx lze odbornou xxxxxxxxxxx prokázat též:

a) xxxxxxxx o nejméně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x nejméně xxxxxxxx nepřetržité xxxxx x oboru x xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx x oboru, xxxx

x) dokladem x xxxxxxx tříleté xxxxxxxxxxx xxxxx v oboru x postavení xxxxxxxxxxx xxxx vedoucího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) dokladem x nejméně tříleté xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx v postavení xxxxxxxxxxx x dokladem x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxx státu

POZNÁMKA

*) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 350/2011 Xx., x chemických xxxxxxx a chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx); pro xxxxxx chemické látky x chemického směsi xx nepožaduje živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx nebo x příloze č. 3 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx. x zákona x. 155/2010 Sb.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x opravy xxxxxxx zhotovovaných

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx,

- končetinových xxxxx,

- měkkých xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) ,nebo

b) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx povolání ortoticko - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v němž xx živnost provozována, x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), d) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxx optika

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického povolání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxxxx oční optik xxxx xxxxxxxxxxx oční xxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání a 1 xxx praxe x oboru, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§4 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví xxxx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe x xxxxxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a 5 let praxe x xxxxxxxxxxxx staveb

POZNÁMKA

§158 x 159 xxxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx č. 360/1992 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx nebo architekturu x 3 roky xxxxx x provádění xxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví xxxx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), c), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§160 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie P2, X2 x X4 x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

pro xxxxx, prodej, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 206/2015 Xx.; xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxxx §66 odst. 8 xxxxxx č. 206/2015 Xx.

XXXXXXXX

xxxxx č. 206/2015 Sb.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx*) nebo xxxxxxxx kulturní xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxx, restaurátorství xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uměleckořemeslnou xxxxxx x 1 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výtvarné xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výtvarnou x xxxxxxxxxxxxxxxxx tvorbu a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 71/1994 Sb., o xxxxxxx x vývozu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo veterinární xxxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), k), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnost xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 5 let xxxxx x oboru

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Stavebnictví xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přípravu x xxxxxxxxx staveb, xxxx xxxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx, xxxxx bylo získáno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 xxx xxxxx x absolvování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §60a xxxxxx x. 111/1998 Sb. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx akreditovaném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx odborné xxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx dobrovolných xxxxxx movitých věcí xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x obchodní činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky praxe x oboru, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx majetku pro*)

- xxxx movité,

- věci xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nemovitých:

a) vysokoškolské xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx majetku, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 4 semestrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx kterém xx xxx oceňování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikačního studia x xxxxxxx xxxxxxx 2 školních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x 2 xxxx praxe x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné kvalifikaci xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 5 xxx praxe x xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, finančního xxxxxxx x obchodního xxxxxx:

x) vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorie, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**) x rozsahu xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oceňování xxxxxxx dané xxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 130/2008 Xx., x xxxxxxx s předloženými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) §60 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx**), xxxx

x) osvědčení o xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx souvisejících s xxxx zavedením, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

**) §14 xxxxxx x. 200/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§47 x 48 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 23/2000 Xx. x xxxxxx x. 191/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, ale jsou xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx*) xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx xxxxxxxx umění, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx restaurátorském, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oboru xxxxxxxx x 5 let xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 6 xxxx praxe x oboru

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx muzejní xxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) xxxxx č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxx*), s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozech,

- x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx směsí xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. a xxxxxx č. 267/2015 Xx., nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských provozech:

a) xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 odst. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) profesní kvalifikace xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) nebo x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako toxické xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx provozech:

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 písm. x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX:

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) §44a xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 267/2015 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Vodní záchranářská xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx mistra plavčího xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Technicko - xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx ochranu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na požární xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 2 xxxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

§11 xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 237/2000 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x 1 xxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx a 2 xxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx provozována, x 3 roky praxe x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx při práci, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §8 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxx x. 592/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Xx., x xxxxxxx x předloženými doklady x xxxxxxx způsobilosti

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx autoškoly

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem*) x 1 rok xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 478/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx x získání xxxxxxxx x xxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxx způsobilost xxxxx §58 xxxx. 1 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o ochraně xxxxxxxxx zdraví a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Péče x xxxx do xxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu****);

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

***) zákon č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx poradenství x xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 rok xxxxx x xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx zvířat, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 rok xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky praxe x xxxxx, nebo

f) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnosti, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

c) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x oboru vzdělání xxxxxxxxxx x osvědčení x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx kůže, vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kosmetičku a xxx činnosti, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx x činností, při xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***) x 1 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) zákon č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx, rekondiční x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx specializace xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx medicína xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x slabozrakého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rehabilitačního xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx sportovní xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx znění zákona x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*) x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx asistenta, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, biomedicínského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, fyzioterapeuta, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx jehož působnosti xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx kulturu, xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x rekvalifikaci pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx živnost xxxxxxxxxxx, x 1 rok xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***) x 1 xxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 96/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 125/2005 Sb.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI

(K §26 a 27)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx x xxxxxx kvasného lihu, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x ostatních alkoholických xxxxxx (s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx a ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx)

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, lékařství xxxx xxxxxxxxxxx lékařství, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na potravinářskou xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx veterinární xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx technologii, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx laborant xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx provozována, x 3 roky xxxxx v oboru, xxxx

x) doklady podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

ORGÁN XXXXXX XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX K XXXXXXX O KONCESI

pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) Xxxxxxxxxxxx zemědělství

POZNÁMKA

zákon č. 61/1997 Sb., x xxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x lihu), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx syntetického

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 roky xxxxx x xxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), x), x) nebo e) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X KONCESI

Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Výzkum, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x munice, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxx, vývoj, výrobu x zpracování xxxxxxxx x výzkum, xxxxx x xxxxxx munice:

vysokoškolské xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx;

xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx pyrotechnika*);

pro xxxxx, prodej a xxxxxxxxxx výbušnin:

a) oprávnění xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx*);

xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*),

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx průkazu xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x odborné způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx muničního xxxxxxx**) x 5 xxx xxxxx v xxxxx;

xxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx munice:

a) minimálně xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu**) x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx průkazu**) a 5 xxx xxxxx x oboru;

pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx*), nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

spolehlivost podnikatele xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx***);

xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, prodej a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx****)

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X KONCESI

pro xxxxxx, vývoj, výrobu, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad*****)

POZNÁMKA

*) §35 x 36 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

****) §70i xxxxxx x. 119/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 229/2016 Xx.

*****) §23 xxxxxx x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxx, přeprava, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání, xxxxxxxxxxxxxx a ničení xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x oboru;

pro xxxxx, xxxxxx, přepravu, xxxxxxxxx x uschovávání xxxxxx x střeliva:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, policii, xxxxxxxxx vědy xxxx xxxxxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx vzdělání v xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, technické vědy xxxx xxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměřením x 2 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx listem x oboru vzdělání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zbraně x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx oboru x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx puškař xxxx xxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx a nebo 1 xxx xxxxx x obchodní činnosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

f) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe x oboru;

pro xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 xxx;

xxx xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, studijní xxxx teorie a xxxxxxxxxxx výbušnin x 3 roky praxe x xxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx*), xxx xxxxxxxx výbušnin x xxxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX K ŽÁDOSTI X KONCESI

pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Český xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

**) §21 xxxx. 1 x 2 zákona x. 61/1988 Sb. , ve xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Xx.

***) pro xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx střeliva §17 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 156/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 155/2010 Xx. a xx znění xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx s xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pyrotechnice)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, uschovávání, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnostního xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru zaměřeném x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 let, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ekonomickým, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věk xxxxxxx 21 xxx, nebo

d) xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx x oboru x xxx xxxxxxx 21 xxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXX STÁTNÍ SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxxxxxx krajského ředitelství Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXX

§3 xxxx. 2 xxxxxx x. 310/2006 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx pohonných xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chemii x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní zkouškou x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, a 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx chemika xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*) x 4 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*) x 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx úřad

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx tepelné energie x xxxxxx tepelné xxxxxxx, nepodléhající licenci*) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx energie s xxxxxxxxxxxx výkonem xxxxxxx xxxxxx xxx 50 xX

XXXXXXXXXX ODBORNÁ A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 6 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx x 6 xxxx praxe x xxxxx;

x zdrojů tepelné xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 MW xxxxxx x samostatného xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx x instalovaným xxxxxxx do 1 XX xxxxxx postačuje:

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx vzdělání s xxxxxxxxxx zaměřením x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné kvalifikaci xxx provozování malých xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx akreditovaným Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX VYŽADUJE PODLE §27 ODST. 3

fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx a licence xx rozvod xxxxxxx xxxxxxx*), xxxx xxxxxxxx, xx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx**), x že touto xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob, majetku xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxx koncese, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxx energetická xxxxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §9 xxxxxxxx x. 426/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx xxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx motorová xxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx nejvýše 9 xxxx xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a zákona x. 111/1994 Xx. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxx 9 xxxx včetně xxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI O XXXXXXX

xxxxxxxx xxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) x. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§33a zákona x. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

Ministerstvo xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, lesnictví, zemědělskou xxxx xxxxxxxxx techniku, xxxx obecné xxxxxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx aplikaci xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 3

schválení xxxxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxx kontrolní a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§65 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 199/2012 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxx pyrotechnika*) vydané xxxxxxxx xxxxxxx úřadem, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxxx**)

XXXXXXXX, JEJICHŽ SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 zákona x. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f zákona x. 119/2002 Xx., xx xxxxx zákona x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provádění xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- nedobrovolných

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání a 1 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x 5 xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx jehož působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 9 xxx praxe x xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) xxxx x) živnostenského xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x) vysokoškolské vzdělání x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 4 xxxx praxe v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x 6 xxx praxe x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 10 let xxxxx x dražební nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), l) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§6 zákona č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 315/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

- pořádání xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, nebo

d) vysokoškolské xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x 6 let praxe x oboru, nebo

g) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 6 let xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 2 xxxx praxe x xxxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), c), x), x), h) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování a xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) xxxxx č. 159/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ruchu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST PODLE §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo právním x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx x oboru a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*)

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx statutárního xxxxxx**) x bezúhonnost xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Sb.)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) vysokoškolské xxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx, 3 xxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx x oboru x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx detektiv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

spolehlivost xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx**) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx podnikatele předmětnou xxxxxxx vykonávají (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 odst. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Poskytování technických xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace xxxx výpočetní xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x oboru, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strojírenství, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxxx nebo výpočetní xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx pro podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonávají (§6 odst. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A JINÁ XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x administrativě, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Sb.)

ORGÁN STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

Státní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§68 odst. 4 zákona x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx a výcvik xx xxxxxxx se xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vojenství, xxxxxxx xxxx tělesnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sport x 2 roky xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
b) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání zaměřeném xx xxxxxxxxx, policii xxxx tělesnou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo
d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx trenéra xxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx střelnic

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §1 odst. 5 xxxxxx č. 451/1991 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provozování xxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X ŽÁDOSTI X KONCESI

krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx balzamace a xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§10 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x pohřebnictví x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

ORGÁN STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§10 odst. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx krematoria

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§13 xxxx. 2 xxxxxx č. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§13 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 4 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXX VOLNÁ

(K §25 xxxx. 2)

Xxxxxxx xxxxxxxxx: Výroba, obchod x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona

Obory xxxxxxxx náležející xx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, lesnictví x myslivost

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

3. Diagnostická, zkušební x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x ošetřování rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx ochranu rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

5. Xxxx zvířat a xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx

7. Xxxxxx potravinářských x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxxxxxx xxxxxx

9. Výroba xxxxx, xxxxxxx xxxxx, doplňkových xxxxx x xxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx, textilních xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doplňků

11. Xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

12. Zpracování xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x slaměných xxxxxxx

13. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výroba, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

15. Výroba, rozmnožování, xxxxxxxxxx, xxxxxx, pronájem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nenahraných xxxxxx xxxxx x záznamů

16. Xxxxxx koksu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx

17. Xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxx směsí xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Výroba xxxxxx

19. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

20. Výroba x xxxxxxxxxx xxxx

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, keramických x xxxxxxxxx výrobků

22. Výroba xxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

23. Xxxxxxxx technického x xxxxxxxxxx kamene

24. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx kovů x xxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů

27. Xxxxxxxxx xxxxxx x svařování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zařízení

29. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracujících xx xxxxx xxxxxx

30. Xxxxxx neelektrických zařízení xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx x zařízení

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidel a xxxxxxxxx

33. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

34. Xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x konstrukční xxxxx xxxxxxx, motorů xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x zařízení x leteckých xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx parku

36. Xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxx

37. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38. Xxxxxx, opravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx potřeb, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

39. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

40. Xxxxxx x opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

41. Výroba xxxxxxxx a kancelářských xxxxxx, kromě xxxxxxx x papíru, výroba xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Xxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx a xxxxxx xxxx

44. Nakládání x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

47. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

48. Xxxxxxxxxxx x maloobchod

49. Zastavárenská xxxxxxx x maloobchod x xxxxxxxx xxxxxx

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x jejich xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx a pozemní xxxxxxx (vyjma xxxxxxxxxx x silniční xxxxxxxx xxxxxxx)

52. Xxxxxxxxxx, balení xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

53. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

54. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

56. Poskytování xxxxxxxx, poradenství x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií, xxxxxxxxxx dat, hostingové x související xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxxx kanceláří

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

59. Pronájem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

60. Poradenská x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studií a xxxxxxx

61. Projektování xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx technických návrhů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

63. Projektování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

64. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxx

65. Testování, měření, xxxxxxx a kontroly

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

67. Návrhářská, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x modeling

68. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

69. Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

70. Služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průvodcovská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

72. Xxxxxxxxxx výchova x vzdělávání, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx

73. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zábav, xxxxxx, xxxxxxxx, přehlídek, xxxxxxxxxx x obdobných xxxx

74. Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x organizování xxxxxxxxx xxxxxxxx

75. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

76. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidel

78. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxx hygienu

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx

80. Výroba, xxxxxx x služby xxxxx xxxxxxxxxx

Příloha č. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(X §7 odst. 6)

XXXXXXX

Xxxxxx se zvířaty xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx veterinární xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zootechniku, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx veterinářství, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. k) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho ukončení

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Realitní xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou a 1 rok praxe x oboru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání*),

d) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v oboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského zákoníku) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx optika

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) způsobilost x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx optometristy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx technik, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oční xxxxx nebo xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx brýlovou techniku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), nebo

f) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx";

XXXXXXXX

*) zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x nelékařských zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx**) xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu***)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxx záchranářská xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci*) nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx**) - potápěč, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx záchranáře xx xxxxx vodě, nebo xxx xxxxxxx mistra xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****), xxxx

x) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx odborné kvalifikace xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxxxxx č. 447/2001 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění vyhlášky x. 87/2006 Xx.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti...

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sport, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tělovýchovných xxxxx), xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx zákoníku) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Péče x xxxx do xxx let věku x xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ošetřovatele nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx způsobilost k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****), nebo

e) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx v xxxxx x nezávislém postavení (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*****)

POZNÁMKA

*) zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických povolání x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx pracovnících a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) zákon č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, při xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a osvědčení x rekvalifikaci***) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxx, při kterých xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx kůže, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kosmetičku a xxx činnosti, při xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kosmetičky x pro xxxxxxxx x xxxxxxxx, při xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx lidské kůže (xxxxxxxx xx permanentní xxxx-xx, piercér xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*****), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu****)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 524/2004 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, rekondiční x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxx a specializovaná xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rehabilitační x xxxxxxxxx medicína nebo xxxxxxxxxxxx lékařství podle xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx nebo maséra xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx klasickou masáž xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*****), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 96/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 125/2005 Sb.

***) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Provozování xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost obsluhy xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxx x vykonání xxxxxxx praxe x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxx služby

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kosmetička, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx s předměty xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, nebo

c) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ***), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. k) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx odborné přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a studijního xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

f) doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v pracovněprávním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ***), nebo

h) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,**) xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů

ŽIVNOST

Ostraha xxxxxxx x osob

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), nebo

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vysokoškolské xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) doklad o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu 1) xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx do 28. xxxxx 1994.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx 28. xxxxx 1994.

§11 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/1993 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, x jehož xxxxxx xxxx pravomocně rozhodnuto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zánik se xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxx odlišných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 7, xxxxxxx jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx místa xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výzvy. Xx xxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 6. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx úřad, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listiny. Xxxxx-xx xx xxxxxx ke xxxxx ohlašovací xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, místo xxxxxxxxxx o změně xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx podnikatel xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x závažné xxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x xxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx živností, xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x téže lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx lhůtě xxx xxxxxxx provozovat xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx. Řízení x uložení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x postihu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravomocně rozhodnuto, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řemeslné, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx volnou x která byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx vydání xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nepožaduje šest xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Fyzická xxxxx x xxxxxxxxxxx pobytem xx území České xxxxxxxxx, xxxxx provozuje xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx živností, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxx účinností. Xxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o tom, xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

8. Odpovědný zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Xx. x účinností xx 1.1.1996

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. XX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jejich xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx od doručení xxxxx. Xx neplatí x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X vložen právním xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. x účinností xx 26.4.1996

§14

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, které xx tímto xxxxxxx xxxx xx živnost xxxxxxxxxx vázanou (provozování xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx provozovat xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad zjistí, xx předložené doklady xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x doplnění nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že pokud xxx neučiní ve xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury, xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx hodlají po xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx cestovní kanceláře, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxxxx zákona. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx.

§14 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopravu xxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxx povinni do 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx-xx v xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x tyto xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx koncesní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x právnické xxxxx uvedené x §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provoz nejpozději xx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 358/1999 Xx. x účinností xx 14.1.2000

Čl. XX

1. Živnostenská xxxxxxxxx, která vznikla xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxx xxxxxx, získané xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a jeho xxxxx xx řídí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxxxxx byl podnikatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mohou právnické x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx doložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx živnostenský úřad xxxx doklady x xxxxxxxxx z předchozích xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 3 živnostenskému xxxxx xxxxxxx x splnění xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, živnostenský xxxx xxxx živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §52 x 53. Nesouhlasí-li xxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx-xx xx zákona xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxxx, není xxxxxxx dokládat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx mu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx věty druhé, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx živnosti, xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx ve xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx list xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx názvem xxxxxxxx.

7. Xxxxx-xx tímto zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které získaly xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, v provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 roku xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x předcházejících xxxxxx.

9. Xxxxxx-xx xxxxx uvedené x bodě 8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady x splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxx vydáním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo rozhodne x xxxxxxx koncesí x xxxx koncesní xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx orgán uvedený x §52 xxxx. 1 s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění zruší.

10. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 8 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle xxxx 3, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zástupce, xx-xx ustanovován xx xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx.

12. Živnostenské xxxxxxxxx k provozování xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxxxx již xxxx živností, zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx; v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx xx nadále xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx povinen xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které směřují xx xxxxxx konečného xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx podnikateli, který xxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona, vydat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx 13 jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 8 tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx místě xxxxxxxxx, sídle nebo xxxxxxxxxxx složce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x souladu s §45 odst. 2 xxxx. x) a x) a xxxx. 3 xxxx. x) x x), pokud xxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx nemá x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, kterým byl xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx provozovat xxxxxxx jim xxxxxxx xx zápisem do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedeným xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx živnostenskému xxxxx xx 1 xxxx xxx dne účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, v xxxxx xx umístěno xxxxx, xxxxx podnikání (liší-li xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

17. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx koncesovanou živnost xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, koncesní xxxxxxx xxxxx §54, x xx xx 30 xxx xxx xxx podání žádosti.

18. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx změně koncesované xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxx xxxx.

19. Žádost o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx, která xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Žádosti x xxxxxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx projednají xxxxx xxxx právní úpravy.

22. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx řízení xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxx 19, se xxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx úpravy.

23. Řízení x xxxxxxx xxxxxx, x zrušení živnostenského xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení příznivější.

24. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx provozuje xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a na xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx podnik, xx povinna xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 4) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx-xx pro xxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§58 xxxx. 2).

25. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx.

26. Úkony provedené xxxxx bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 x 25 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizacemi státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státní báňské xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Platnost osvědčení xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx báňské správy xxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živností x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

4. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xx xxx xxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxx "Xxxxxx, opravy, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických zařízení". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx elektrických zařízení" x xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxxxxxx živnosti ohlašovací xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx podnikání.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxx, instalace x xxxxxx elektrických xxxxxx a xxxxxxxxx" x "Výroba, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona: Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx x opravy elektronických xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx podnikatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x bodech 3 xx 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 124/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

Čl. XX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx živnostenské oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčiv xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx vyhrazených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zemědělství č. 21/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx léčiva x xxxxxxx xxxxx prodejců xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 12 měsíců xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx léčiva x správná praxe xxxxxxxx vyhrazených léčiv, xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhrazená xxxxxx (§2 xxxx. 19 xxxxxx č. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx), xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou povinna, xxxxx xxxxxx vykonávat x xxxxxx svoji xxxxxxx, xx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, nejdéle xxxx xx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx žádosti xxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx povolení x xxxxxx (§42 xxxx. 2 zákona x. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx) prodlužuje na 180 xxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výrobě xx 9 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx od správního xxxxxxxx.

4. Xxxxx 30 xxx podle §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 79/1997 Sb., x léčivech a x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxx 210 xxx xxxxx §25 xxxx. 2 xxxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx podané po xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx podaných xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx rozhodne nejpozději xx 18 xxxxxx xx xxxxxx doručení, xxxxxxx doba, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx, se xx xxxx lhůty xxxxxxxxxxxx.

5. Xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 98) x 1. xxxxxx 2000 x xx xxxxx datu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Výroba x xxxxxx zubních xxxxxx" x xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 98) xx 1 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx pokračovat xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xx změnám xxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 98)

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx 13.6.2000

§34

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx x živnostem uvedeným x xxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xx xxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. VI (přechodná xxxxxxxxxx) zákona x. 356/1999 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx.

2. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednoho roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§34 xxxxxx právním předpisem x. 309/2000 Sb. x účinností xx 1.4.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, živnostenský úřad xx živnostenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním předpisem x. 409/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

§86

Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxx xxxxxxxx x. 455/1991 Sb.

(1) Fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx x koncesovaných xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zbraní xxxxxxxxxxxxx registraci xxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střeliva" xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, výrobu, xxxxxx xxxx úpravy xxxx znehodnocování xxxxxxxx, xxxx nejpozději xx xxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx-xx xxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx, příslušný xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

(2) Předloží-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx o koncesi xxxxx §53 x 54. Xxxxxxxxxx xxxxx §52 se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zbraní podléhajících xxxxxxxxxx podle xxxxxx", "Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x znehodnocování xxxxxxxxxx xxxxxx" x "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx střeliva xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx registraci xxxxx xxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx podle xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, přeprava, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x znehodnocování xxxxxxxxxx střeliva" v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx přepravu vojenského xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xx živnostenská xxxxxxxxx x předmětem podnikání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx ve lhůtě 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx x žádosti x koncesi, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vyžádat xx stanoviska podle §52 x 53.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§86 xxxxxx právním předpisem x. 119/2002 Sb. x účinností xx 1.1.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx živnosti "Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxxxx tohoto zákona xx změně xxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení změny xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx x xxxxxxxxx vymezeným xxxx "Xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plynů v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx projednají xxxxx nové právní xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx živnostenských oprávnění xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxx §73a, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 61/2001 Sb., a xxxxx název xxxxxxxx xxxxxxxxx na průkazu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění neodpovídá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx zřízeny xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x provozuje-li xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělení x xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx uvedené xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zamítne x nahrazení xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxx odstraní-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx průkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxx odstraněny xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxx rozsahem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx článku VI xxxx 25 xxxxxx x. 356/1999 Xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zákonem xxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx držitel xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §50.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s přílohou č. 3 xxxxxxxx 315 "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxx, že xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx živnost uvedenou x příloze č. 2 ve xxxxxxx 214 "Xxxxxxx".

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 130/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx názvem xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě oznámení xxxx x doplnění, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxx živnostenského úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2003 Xx. x účinností xx 1.10.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která se xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncesovanou "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů 108) (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx vín a xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

2. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx a úprava xxxxxxxx xxxx, konzumního xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx destilátů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pálením)", xxxx xxxx uplynutím xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu doklady, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx adresu provozovny x xxxxxxx doklady xxx §3a xxxx. 3 xxxxxx x xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona vztahující xx xxxxx tohoto xxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx "Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x výjimkou xxxx, ovocných xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx a ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)" se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, nebylo-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx dnem 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 živnostenského zákona "Xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx" se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxx vydán xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxxxx účetních xxxxxxx, vedení účetnictví" xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx xxxxxxxxxx x podnikatelem xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx čl. XXX xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx získaly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona oprávnění x xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pokračovat x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx §45 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 živnostenského xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx povinnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx uplynutím xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx ohlašovacích, zůstávají x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxx živnost ohlašovací, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou, živnostenský xxxx xxxx živnostenský xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx nové xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nově vydaném xxxxxxxxxxxxx listu xx xxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Došlo-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxx xxxxx §56 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx xx živnost ohlašovací xxxxxx, vydá živnostenský xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx změny podle §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx, xxxxx získal xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, revize x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx", vydá xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx pro xxxxxx xxxxxx zařízení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx činnosti xxxx. Xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, revize x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plyny" xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem živnosti "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel" xxxxx tohoto zákona x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost, xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx uvedenou živnost, xxxxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxxx nad rámec xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenou xxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský xxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všeobecných x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxx xxxx změní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxx předchozí xxxxxx úpravy. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx a rekonstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" živnostenskému xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

9. Vydání xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

10. Nedokončená řízení xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokončí podle xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 167/2004 Xx. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§90

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné, na xxxxxxx základě byla xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx mění xx xxxxxxx koncesovanou "vedení xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 roku ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx a fyzické xxxxx, kterým xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx hodlají xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx koncese x xxxxxx doložit doklady xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx původního živnostenského xxxxxxxxx až xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o udělení xxxxxxx.

(3) Ohlášení živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxxxxx spisovny" xx xxxxxxxx xx žádost x xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Nedokončená xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 jsou xxxxxxxxxx xx správních poplatků.

§90 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 499/2004 Xx. x účinností od 1.1.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,*) které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických prostředků", xxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vázanou xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,*) xxxxx mohou být xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx", průkaz živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo částečném xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxxxxxxxxxxxx zákona. Vydání xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 58/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2005

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx živnosti "Xxxxxxxxxxx poštovních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb". Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxx změně xxxxxxxx xxxxx §49 živnostenského xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx úpravy.

Čl. IX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 95/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx zachována, xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Živnostenský xxxx xxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx "Xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin", xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx toxickými xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx, xxxx chemickými xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx ochranné dezinsekce x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" nebo xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx chemických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxxxxx péče", živnostenský xxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a to xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx právnickou xxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rostlin", xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx přípravky" a "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x potravinářských nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", x xx xx její xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Vydání xxxxxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 131/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 14.4.2006

Čl. III

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vleků se xxxxxxxx xx provozně xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nejpozději xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx požádá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vleku Xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx provozovatel x xxxx xxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vleku xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. Xx uplynutí xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx. Fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx prokazující, xx splňují podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx ustanovily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx splňuje. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad ve xxxxx 60 dnů xx předložení dokladů xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx lyžařského vleku.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. x účinností xx 11.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx a právnické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti v xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx rozptylových studií x v xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřování xxxxxxxx xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; živnostenský xxxx xxxx xxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnikání x xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pachových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zpracování rozptylových xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx pro volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby se xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Vývoj, projektování, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx změny xxxxxxx, xxxxxx součástí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, letadlových xxxxx x zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení".

2. Xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vázanou skupiny 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx", xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x) dobrovolných, x) xxxxxxxxxxxxxx", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá xx xxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnost x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx" x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx koncesní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx x) xxxxxxxxxxxx". Vydání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

3. Xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb", a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxx x dispozici již x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x prokázat splnění xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 26/2000 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx údaji. Xxxxxxx-xx tak tyto xxxxx, živnostenský úřad xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu provádění xxxxxxxxx dražeb dobrovolných. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxx "Provádění veřejných xxxxxx" zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx zákona č. 26/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XIV

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx neskončeného xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §13 xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty; pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx ustanovení §57 xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Právo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Živnostenský xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxx xxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxxxx pobytu, xxx xxxxx místa xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx) xxxxx do 6 měsíců xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, pokud xx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uvedenou xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se prokazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výpis xxxx živnostenský xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxx 56 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x xxxxxxxxx deliktech, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxx úprava xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx řemeslnou, xxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxx xxxxxxx vázanou, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxxxxx živností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovat živnosti x rozsahu podle xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vázaných, xxxxxxx-xx xxxxx, které ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupci, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx xxxxxx úpravou pouze xxx xxxxxxxxxxx živnosti x částečném xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování vázané xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx živností koncesovaných, xx xxxxxxxxxx oprávněn xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx živnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Podnikatel, který xx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx živnosti, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx, xx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx i xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 154/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 235/2000 Xx., xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stávají xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx x xxxxxxx x přílohou č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx podle bydliště xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx podle povoleného xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, pak xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku) xxxxxxx zápis do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx výpis x xxxxx činností xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx při první xxxxxxxx xxxxx nebo xx žádost podnikatele.

11. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx zachována. Xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provozoval xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost zaniká.

12. X xxxxxxx, xx xxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rozvrhového usnesení, xxxxxx xx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, který ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx živnosti "Xxxxxxxx, xxxxxx a opravy x) protéz, x) xxxxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, d) xxxxxxx bandáží" x xxxxxxx, xxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxx pokračovat xx 31. xxxxxxxx 2010. Xx xxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxxxx ortéz, x) xxxxxxx bandáží" xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx protéz, xxxxxxxxx xxxxx, končetinových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXX xxxxxx právním předpisem x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Nedokončená xxxxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Směnárenská xxxxxxx" xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx žádost o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx poučí o xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle devizového xxxxxx. Živnostenský xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, byl-li zaplacen.

Čl. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x účinností xx 1.9.2008

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikající v xxxxxxxxxxxxx živnostech xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 36 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx živnostech xxxxx přílohy č. 3 živnostenského zákona x předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx majetku a xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx ve xxxxx 36 měsíců xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 5 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx způsobilost xxxxx §31a tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§26

Přechodná ustanovení

Podnikatel, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx nebo zprostředkovával xxxxxxxxxxxxxx úvěr x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, obchod x xxxxxx neuvedené x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona", xxxx v xxxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx hodlá x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokračovat, x xxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx zprostředkování spotřebitelského xxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxxx.

§26 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 145/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx živnosti "Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx" xxxx "Služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxx nejpozději xx xxxxx 2 xxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xxxxxxx odborné způsobilosti xxx podnikatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zahájí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx pro xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx detektivů", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona zajistit x na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu doložit, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 155/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xx. V

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, kteří byli xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Silniční motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx provozovaná vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nad 3,5 xxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 3,5 tuny včetně, - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - vnitrostátní příležitostná xxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx veřejná linková, - xxxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx, - mezinárodní xxxxxxx, - mezinárodní xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 v xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní vnitrostátní xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx" xxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 tuny xxxxxx", xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu podnikání "Xxxxxxxx motorová doprava - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí". Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxx xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx živnostenského xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxx podnikatelem podle §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxx x bodě 1 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxx", xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx vozidly určenými xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx". Živnostenský xxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxxxx příležitostná xxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Silniční xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx", xxxx xx 1 roku xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doložit xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zákona č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zněním xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx, xx změní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx" nebo "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx". Xxxx-xx žádost podána xx 1 xxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxx xxxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx na "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx řidiče".

5. Podnikatelé, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx nad 3,5 tuny" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx" x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx motorová xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx", xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx základě xxxxxxx podnikatele a xxxxxxxxxx dokladů změní xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x udělení koncese x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zněním xxxxxxxx podnikání podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx jízdními xxxxxxxxxx x největší povolené xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí". Xxxx-xx xxxxxx podána xx 1 roku ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x omezí xxxxxx předmětu podnikání xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx".

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti do 3,5 tuny xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx osobní, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - vnitrostátní xxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx linková, - xxxxxxxxxxx kyvadlová, - xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx tohoto dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Pokud xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx-xx být x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo věcí" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 a 5 xx osvobozeno xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx xxxxxx uplynutí xxxx lhůty zaniká xxxxxxxxxxxx oprávnění zemřelého xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx nepokračuje x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §13 odst. 1 xxxx. b), x) nebo x) xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx x živnosti na xxxxxxx oprávnění zemřelého xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §13 xxxx. 4 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx podnikatele příznivější.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, objektů x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx testování mechanizačních xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxx", xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachována.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vázané živnosti x předmětem xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, zkušební x xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky na xxxxxxx rostlin xxxx xxxxxxxxxx přípravky", xx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 živnostenského xxxxxx".

3. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volné "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a půdy xxxxx xxxxxxxxx organismům xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodů 2 x 3 xx xx doby vydání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpisem xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Řízení xx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a zahraničních xxxxxxxxxx služeb" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a x xxxxxx dni xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx zastavují.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx. x účinností od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx vyrábět x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx prodávat xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx podnikatel v xxxx lhůtě xxxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxx "Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot" x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy, nemá-li xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x x xxxxxxx pohonných hmot xxxxx než na xxxxxxx stanici na xxxxxxx oprávnění podle xxxx první pokračovat xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx anebo x xxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právo vyrábět x xxxxxxxxxxx paliva x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Přijetí xxxxxxx x koncesi xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 234/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prodávat xxxxxx xxx, xxxxxxxx líh xxxx xxxxxxxx, může x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, může v xxxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx prodej xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu xxxx xxxxxxx podnikateli xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, konzumní xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx bodu 1 nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 309/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 17.10.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx živnostenského rejstříku, xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §46 odst. 6 xxxx druhé xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nevztahuje xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx doložili xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx zahájená podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx úpravou xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohňostrojných xxxxx" xx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx pravomocně xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prací" x xxxxxx xxxxxxx xxxx x částečném xxxxxxx předmětu podnikání "xxxxxxxxx trhacích xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických výrobcích x xxxxxxxxx s xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx "Výzkum, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákup x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx prací". Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx).

(3) Podnikatelé, kterým xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x zacházení x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování živnosti "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků kategorie X2, T2 a X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx), trvalo živnostenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx, ničení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x F4 xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x pyrotechnice). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx uplynutím xxxx doby ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx, prodej, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X2 x X4 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání x doložit odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), se dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x pyrotechnice).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poplatků.

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 4.9.2015

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx oprávnění s xxxxxxxxx podnikání "Speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x deratizace - xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vysoce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx x potravinářských x zemědělských xxxxxxxxx, - v potravinářských xxxx zemědělských provozech, - xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinsekce x deratizace v xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachována.

2. Živnostenský xxxx zapíše xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x účinností od 1.5.2016

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x provádění xxxxxxx, vývoje, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, delaborace, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx munice, xxxx v uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x změnu rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx x doložit doklady xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx v provozování xxxxxxxx pokračovat xx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxx. Neučiní-li xxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

§48

Xxxxxxxxx ustanovení

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lihovin x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/2017 Xx. x účinností xx 31.5.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provozování xxxxxx živnosti "Zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona", xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 až 3 živnostenského xxxxxx" x plném xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx provede xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx změny živnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx u xxxxxxxx "Výroba, obchod x služby neuvedené x přílohách 1 xx 3 živnostenského xxxxxx" uvede xxxx xxxxxxxx "60. Xxxxxxxxxx x konzultační činnost, xxxxxxxxxx odborných posudků" x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 289/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx živnost "Provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxx živnost "Výroba, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou živnost "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx oprávněn provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře - xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxxxxx spojených xxxxxxxxxx xxxxxx" pouze v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx - xxxxxxxx zájezdů". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Podnikatel, který xxx oprávněn provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Provozování xxxxxxxx kanceláře" xxxx xxxxxx xxxxxxx "Výroba, xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 živnostenského xxxxxx" x xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx x xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře - xxxxxxxx xxxxxxx, - zprostředkování spojených xxxxxxxxxx xxxxxx" nebo x změnu koncese x rozsahu předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx oprávněn zprostředkovávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x této žádosti xxxx xx xxxx xxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx", x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx projednají xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1112018 Sb. x účinností xx 1.7.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx, xxx byl xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 38/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a likvidátorech xxxxxxxxxx událostí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx, xxx ohlásí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx po dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx 1 nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2018 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkování x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx před xxxxxxxxx doby 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uplynutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 130/2008 Xx. a xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxxxxxx do 2 xxx ode xxx nabytí účinnosti

§25 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 39/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 455/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

231/92 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.92

591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

600/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx zákona x. 591/92 Xx. (xxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx předpisem). Xx zapracován, xxx xxx dalších změnách xx k této xxxxxx xxxxxxxxxx.

x xxxxxxxxx xx 28.12.93

273/93 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x některých dalších xxxxxxxx

x účinností xx 11.11.93

303/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.94

38/94 Xx., x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Sb., trestní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.94

42/94 Xx., x penzijním připojištění xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením

s xxxxxxxxx xx 21.3.94

136/94 Xx., o barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

200/94 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

237/95 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx autorskému xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

286/95 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 570/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.96

94/96 Xx., kterým xx xxxx a doplňují xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.96

95/96 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 136/94 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, o xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX č. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxx XXX č. 588/92 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.4.96

147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.97

19/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o xxxxx x doplnění xxxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákona x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.2.97

49/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.4.97

61/97 Xx., o xxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.97

79/97 Xx., x xxxxxxxx a x změnách x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

217/97 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 284/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, xx znění zákona XXX x. 38/93 Xx., x doplňuje xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.9.97

280/97 Sb., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.11.97

15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.98

83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 50/76 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.98

157/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx

x účinností od 1.1.99

167/98 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2000

356/99 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.3.2000

358/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.1.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví)

s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

27/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 12.5.2000

123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

124/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 174/68 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

149/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 79/97 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxxxx x. 20/66 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2000, x xxxxxxxx přílohy x. 3 skupiny 307, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.8.2000

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

158/2000 Sb., x vyhledávání, průzkumu x xxxxx nerostných xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx hranicemi xxxxxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.7.2000

247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti k xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

249/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 19/97 Xx., o některých xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx chemických zbraní x o změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 9.8.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2000 Xx., x xxxxxxx standardizaci, xxxxxxxxxxxx x státním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státu x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

362/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

409/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 147/96 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

458/2000 Xx., o podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

61/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 361/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 20/87 Xx., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 242/92 Xx., x xxxxx č. 356/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 19.2.2001

100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2001

164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx léčivých zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (lázeňský xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.6.2001

256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

477/2001 Sb., x xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

478/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.1.2002

501/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.6.2002

119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., o střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o zbraních)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

174/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 356/99 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.5.2002

281/2002 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

308/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., nález XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx ČR a xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx č. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. a xxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

130/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2003

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x zoologických xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

224/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 360/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2004

228/2003 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx od 1.10.2003

354/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2005

119/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 283/91 Xx., o Xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.3.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx ČR k XX (1.5.2004)

257/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2004

374/2004 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 455/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 122/2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

635/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

s xxxxxxxxx xx 16.1.2005

695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2004

58/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 8.2.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s účinností xx 1.5.2005

215/2005 Xx., x registračních xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx pokladnách)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x xxxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x inspekci xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

358/2005 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx společností XXXXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel a x změně xxxxxx x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2005

428/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.2005

62/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 124/2002 Xx., o převodech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., x xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

76/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou potřebu x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 15.3.2006

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

131/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 14.4.2006

161/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 325/99 Xx., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/91 Xx., x Policii XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.8.2007

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

191/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/94 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 11.6.2006

212/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxx č. 86/2002 Xx., x ochraně xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

214/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá účinnost xxxx 1.1.2007

225/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

310/2006 Xx., o nakládání x xxxxxxxxx věcmi xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům xx území XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

315/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 26/2000 Xx., x xxxxxxxxx dražbách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

160/2007 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitele

s xxxxxxxxx xx 2.7.2007

269/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

230/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

254/2008 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.11.2009

292/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

145/2010 Xx., x spotřebitelském xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xx zkvalitnění jejich xxxxxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

160/2010 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx x ratingových xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

424/2010 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxx x. 100/2010 Sb., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.12.2010

427/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx práce ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

152/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

350/2011 Xx., o chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

351/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

355/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx a xxxxxx xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxx x xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

53/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

119/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

167/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

169/2012 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2012

199/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 321/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x vinohradnictví x xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpis

s účinností xx 1.7.2012

201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

202/2012 Xx., o xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

221/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

234/2013 Xx., kterým xx mění zákon x. 311/2006 Sb., x pohonných hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pohonných hmotách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

241/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivátů

s xxxxxxxxx od 19.8.2013

279/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 147/2002 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

308/2013 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x povinném xxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.12.2013

309/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.10.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2014

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

140/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení x nimi x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.9.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.12.2015

88/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2016

91/2016 Xx., kterým se xxxx zákon č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.4.2016

126/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dani x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

258/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2016

304/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

204/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

261/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 16.11.2017

289/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

111/2018 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 159/99 Xx., x některých podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2018

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, znaleckých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx tlumočnících x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2022

39/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

117/2020 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2020

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxxx chyby v xxxxxx č. 193/2004

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 x 2 xxxxxx XXX x. 531/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Xx., x poště (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. a xxxxxx x. 88/1950 Xx.
3) Xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.
4) Xxxxx XXX č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
5) Zákon XXX č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
7) Zákon č. 87/1995 Sb., x spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Např. §25 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
9) §70b xxxxxx ČNR x. 591/1992 Sb.
10) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx.
11) §2 x 3 xxxxxx XXX č. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 61/1952 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 42/1980 Xx.
Nařízení ministra xxxxxxx č. 75/1953 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
14) §60 xxxx. 3 zákona x. 266/1994 Xx., x dráhách.
15) Xxxxx č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx.
Xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně topografií xxxxxxxxxxxxxx prvků.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx.
17) §62 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1966 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX x. 284/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx xxxxxxxxx léčiv x prostředků zdravotnické x xxxxxxx xxxxxxxx. - Právní xxxxxxx x. 284/1990 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Zákon č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ČSR č. 86/1989 Sb., x povolování ověřování, xxxxxx, dovozu a xxxxxxx do oběhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
18) Zákon č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
19) Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 38/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů.
22) Zákon č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Zákon č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jaderných xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 38/1995 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
26) Zákon č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, středních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x o změně x xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 49/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §8a xxxxxx XXX č. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §7 xxxxxx č. 123/1992 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky.
Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x evidenci pobytu xxxxxx.
31) Zákon č. 498/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 317/1993 Xx.
32) Zákon XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §175e xxxxxxxxxx soudního řádu.
34) §24 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

35) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 237/1995 Sb., x hromadné xxxxxx autorských práv x xxxx autorskému xxxxx příbuzných x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
37) Zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 220/1991 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx komoře a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona XXX č. 160/1992 Xx.
38) §25 xxxx. 1 zákona x. 87/1987 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 240/1991 Sb., x šlechtění x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 110/1972 Sb., x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 256/1991 Xx.
39) Např. §14 a 14a xxxxxx č. 227/1859 x. z., živnostenský xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §15 xxxx. 1 xx 5 xxxxxx x. 259/1924 Sb., xxxxxxxxxxxx xxxxx pro území Xxxxxxxxx x Podkarpatské Xxxx, §3 odst. 2 xxxxxxxx nařízení x. 186/1949 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 22/1952 Xx., x nové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, §19 xxxxxx x. 89/1958 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x učebním xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství XXX x. 5/1981 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x studijních xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX č. 16/1981 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x učebních x xxxxxxxxxx oborech, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx středních školách x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 38/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, §25 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx XX x. 102/1991 Xx., x ukončování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončování xxxxxxxx x odborných učilištích x učilištích, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí ČR č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o zaměstnání x zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx XX x. 324/1992 Sb.
41) §9 xxxx. 1 a 2 x §25 xxxx. 1 x 7 xxxxxx x. 29/1984 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.
42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx hospodářství ČR, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ČR x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX č. 525/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živností.
43) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 309/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami (zákona x xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 575/1990 Sb., x xxxxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., o požární xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §13 xxxx. 2 zákona x. 526/1990 Sb., x cenách.
45) Zákon č. 505/1990 Sb., x metrologii.
46) Např. xxxxx č. 20/1966 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 547/1990 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 133/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon, xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 204/1988 Sb.
§11 vyhlášky ministerstva xxxxxxxxxxxxx XXX č. 103/1984 Xx., x xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx.
48) §28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
50) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury XX č. 241/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
51) Xxxx. §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §8 xx 26 zákona XXX č. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
54) Nařízení xxxxx XXXX č. 464/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
55) Xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., x xxxxxxxxx.
56) §118 xxxxxxxxx xxxxxx.
57) §85 xxxxxx č. 200/1990 Xx., ve znění xxxxxx č. 67/1993 Xx.
58) Xxxx. xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x poplatků, xx xxxxx pozdějších předpisů.
59) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 29/1984 Sb., ve znění xxxxxx x. 171/1990 Xx. a xxxxxx x. 522/1990 Sb.
61) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
62) §352 xx 354 občanského xxxxxxxx řádu x. 99/1963 Xx.
63) Xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., x xxxxxxxxxx právnících a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
64) Xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx.
65) Zákon č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 14/1993 Xx.
66) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích a xxxxxxxxxxxx.
67) Xxxxx XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
68) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky.
69) Xxxxx XXX č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx papírů, xx xxxxx zákona x. 216/1994 Xx.
70) §11 x §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x xxxxxx x. 155/1995 Sb.
71) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 216/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
73) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§62 xxxxxx č. 20/1966 Xx., o péči x zdraví lidu, xx znění xxxxxx x. 548/1991 Sb. x xxxxxx x. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 83/1998 Xx.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx).
74) Zákon č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx.
75) Zákon č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§45 xx 47 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
76) Xxxxx č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
77) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
80) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
86) §11 xxxxxxxx x. 91/1984 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx přenosným xxxxxxx.
87) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx.
88) Xxxx. §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §35 xxxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
91) §4 xxxx. 2 xxxx. x) x §48 xx 50 xxxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx.
92) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví).
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
93) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 519/1991 Sb.
Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 116/2000 Xx.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 116/2000 Xx.
94) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
95) Například §31 zákona x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx x xxxx x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
96) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
97) Zákon č. 151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
98) Xxxxx č. 160/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1993 Sb.
99) Zákon č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
100) Například xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
101) §45a xxxxxx č. 591/1992 Xx.
102) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
103) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
104) Zákon č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x obalech).
105) Zákon č. 281/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
106) Xxxxx č. 162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zahradách).
107) §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniků xxxxxxx xx výstavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou xx xxxxxxx §18 xxxx. x), d), x), x), j) x x) xxxxxx č. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx nealkoholické xxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x medovinu, xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, ostatní alkoholické xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
109) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 226/2002 Xx.
110) §21 xxxx. 2 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
111) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
112) §21 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
113) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
114) Xxxxxxxx xxxxx č. 209/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž výkon xx podnikatel xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
115) Xxxxxxxxx xxxxx č. 250/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §69 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §45, 46 a §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
120) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb.
121) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
122) §82 x 83 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu.
123) Xxxxx č. 256/2004 Sb.
124) Xxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.
125) Xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích).
126) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
127) §18b xxxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zákon x platebním styku), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Sb.
128) §30 xxxxxx č. 124/2002 Xx.
129) Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
131) Zákon č. 179/2006 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků dalšího xxxxxxxxxx).
132) §144 xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx).
133) §175e x 175f občanského xxxxxxxx řádu.
§480a xx 480e xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
135) §48 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
136) §48a xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §145b xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
138) §35 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
139) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb.
140) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
142) Xx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování zákonů xx xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxx spotřebitele).
143) Zákon č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
144) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
145) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
146) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
147) Xxxxxxxxx xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx škodami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
148) Například xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 31/1987 Xx., x ukončování xxxxxx xx středních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx odborném a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
149) Vyhláška č. 21/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování rekvalifikace xxxxxxxx o zaměstnání x zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx x. 324/1992 Xx.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., o akreditaci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx a zájemců x xxxxxxxxxx.
150) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
151) Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
152) §84 x 85 xxxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
153) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
154) Zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
155) Zákon č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
156) §36a xxxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
157) §36a xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Sb.
158) Xxxxxx 23 x článek 24 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2004/38/XX xx dne 29. xxxxx 2004 o xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx členských xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 1612/68 a x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.
159) Xxxxxx 11 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxx 21 odst. 1 směrnice Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. listopadu 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
160) Xxxxxx 14 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 o právu xx sloučení xxxxxx.
161) Xxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
162) §2a xxxxxx č. 124/2002 Xx., xx znění xxxxxx x. 253/2008 Xx.
163) Xxxxx č. 219/1995 Sb., devizový zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
164) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
165) Zákon č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
166) Xx. 3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1060/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
167) Zákon č. 125/2008 Sb., x přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
168) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 324/1992 Xx.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rekvalifikačním zařízení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.
169) §89 x 90 zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx. x xxxxxx x. 189/2008 Sb.
170) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
171) §158 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Xx.
172) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
173) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 152/2011 Xx.
174) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách).
175) Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
176) Zákon č. 179/2006 Sb.
177) Xxxxxxxxx §10 odst. 5 xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 424/2010 Xx.
178) §98a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 274/2008 Xx.
179) §81 xxxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 199/2012 Xx.
180) Xxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
181) §503 občanského xxxxxxxx.
182) §33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
183) §1553 xx 1560 občanského xxxxxxxx.
§157159 xxxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
184) §197, 203 xx 205 xxxxxx č. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.
185) §1448 xx 1456 občanského xxxxxxxx.
186) §10 xxxx. 5 x §10a xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.
187) §503 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
188) §420 x 421 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

189) Xxxxxx 23 x xxxxxx 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX xx xxx 29. dubna 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x pobývat na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx nařízení (XXX) x. 1612/68 x x zrušení xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/EHS.

190) Článek 11 xxxx. 1 xxxx. x) x článek 21 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

191) Čl. 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/801 xx xxx 11. května 2016 x xxxxxxxxxx vstupu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žáků xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx au-pair.

192) Článek 14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Rady 2003/86/XX ze dne 22. xxxx 2003 x xxxxx na xxxxxxxx rodiny.

193) Článek 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/114/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx studia, výměnných xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

194) Článek 11 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/81/XX xx xxx 29. dubna 2004 x povolení x xxxxxx pro xxxxxx příslušníky xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx obdrželi xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

195) Článek 14 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx Xxxx 2009/50/XX xx xxx 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx x pobyt xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

196) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování shody xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

197) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx a x xxxxxxxx svěřenských fondů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

200) Vyhláška č. 359/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx.

*) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx §41, xxxxx xxx xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 356/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2000.