Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022 do 31.12.2023.


Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
455/91 Sb.

ČÁST I. Všeobecná ustanovení

HLAVA I Předmět úpravy §1

Živnost §2 §3 §4

HLAVA II Provozování živnosti

Subjekty oprávněné provozovat živnost §5

Všeobecné podmínky provozování živnosti §6 §6a

Zvláštní podmínky provozování živnosti §7 §7a

Překážky provozování živnosti §8

Překážky provozování některých živností právnickými osobami §8a

Rozdělení živností §9

Živnostenské oprávnění §10

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce §11 §12

Pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele §13

Pokračování v živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva §14 §15 §16

Provozovny §17 §18

ČÁST II. Druhy živností

HLAVA I Živnosti ohlašovací §19

DÍL 1 Živnosti řemeslné §20

Odborná způsobilost §21 §22

DÍL 2 Živnosti vázané §23

Odborná způsobilost §24

DÍL 3 Živnost volná §25

HLAVA II Živnosti koncesované §26

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti §27

ČÁST III. Rozsah živnostenského oprávnění §28 §29 §30

Povinnnosti podnikatele §31 §31a §32 §33

Rozsah oprávnění §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

ČÁST IV. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, živnostenský rejstřík

HLAVA I Ohlašování živnosti §45 §45a §45b §46 §47 §48 §49

HLAVA II Řízení o koncesi

Náležitosti žádosti o koncesi §50 §51

Projednání žádosti §52

Rozhodování o koncesi §53 §54 §55

Změny údajů uvedených v žádosti o koncesi §56

HLAVA III Zánik živnostenského oprávnění §57 §58 §59

HLAVA IV Živnostenský rejstřík §60

ČÁST V. Živnostenská kontrola a přestupky

HLAVA I Živnostenská kontrola §60a §60b §60c §60d §60e

HLAVA II Přestupky

Přestupky fyzických osob §61

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §62 §63 §63a

Společná ustanovení §64

HLAVA III §65

HLAVA IV §66

ČÁST VI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I Společná ustanovení §67

Součinnost orgánů státní správy §68

Živnostenská společenstva §69 §69a §70

Místní příslušnost §71 §72

Mezinárodní smlouvy §73 §73a

HLAVA II Přechodná a závěrečná ustanovení

Zachování dosavadních oprávnění §74 §75 §76 §77 §78

Likvidace majetku pro předlužení §79

Zrušovací ustanovení §80 §81

Příloha č. 1 - Živnosti řemeslné

Příloha č. 2 - Živnosti vázané

Příloha č. 3 - Živnosti koncesované

Příloha č. 4 - Živnost volná

Příloha č. 5 - Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Příloha č. 6 - Seznam živností a oborů činností živnosti volné, jejichž výkon právnickou osobou vyžaduje bezúhonnost jejího skutečného majitele a osoby, která je členem jejího statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, a oborů činností živnosti volné podléhajících povinnému ohlášení

č. 303/1993 Sb. - §11

č. 286/1995 Sb. - Čl. III

č. 95/1996 Sb. - Čl. V

č. 159/1999 Sb. - §14

č. 356/1999 Sb. - Čl. VI

č. 358/1999 Sb. - Čl. III

č. 124/2000 Sb. - Čl. IV

č. 149/2000 Sb. - Čl. IV

č. 309/2000 Sb. - §34

č. 409/2000 Sb. - Čl. IV

č. 119/2002 Sb. - §86

č. 174/2002 Sb. - Čl. II a čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 130/2003 Sb. - Čl. IV

č. 274/2003 Sb. - Čl. V

č. 354/2003 Sb. - Čl. IV

č. 438/2003 Sb. - Čl. XIII

č. 167/2004 Sb. - Čl. II

č. 499/2004 Sb. - §90

č. 58/2005 Sb. - Čl. III

č. 95/2005 Sb. - Čl. IX

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 131/2006 Sb. - Čl. III

č. 191/2006 Sb. - Čl. III

č. 212/2006 Sb. - Čl. IV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 225/2006 Sb. - Čl. VI

č. 315/2006 Sb. - Čl. VI

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XIV

č. 130/2008 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XVII

č. 254/2008 Sb. - Čl. XXVII

č. 274/2008 Sb. - Čl. XIX

č. 227/2009 Sb. - Čl. XXII

č. 145/2010 Sb. - §26

č. 155/2010 Sb. - Čl. VIII

č. 119/2012 Sb. - Čl. V

č. 169/2012 Sb. - Čl. II

č. 199/2012 Sb. - Čl. IV

č. 221/2012 Sb. - Čl. VII

č. 234/2013 Sb. - Čl. IV

č. 309/2013 Sb. - Čl. II

č. 313/2013 Sb. - Čl. VII

č. 140/2014 Sb. - Čl. II

č. 206/2015 Sb. - §73

č. 267/2015 Sb. - Čl. V

č. 126/2016 Sb. - Čl. IV

č. 229/2016 Sb. - Čl. VI

č. 65/2017 Sb. - §48

č. 289/2017 Sb. - Čl. II

č. 111/2018 Sb. - Čl. IV

č. 171/2018 Sb. - Čl. II

č. 39/2020 Sb. - §25

č. 527/2020 Sb. - Čl. VII

č. 217/2022 Sb. - Čl. II

Nález ÚS - č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") x kontrolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

§2

Xxxxxxxx je soustavná xxxxxxx provozovaná samostatně, xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx odpovědnost, xx xxxxxx xxxxxxxx zisku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxx právnické xxxxx, 2)

x) využívání xxxxxxxx xxxxxxx tvůrčí činnosti, xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, 93)

x) výkon xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x práv xxxxxxxxxxxxx s právem xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 94)

x) xxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi, 71)

x) xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx. 110)

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxx xxxxxxxxx osob:

a) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 154), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 155) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx lékařů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxx odborné xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx hospodářských xxxxxx, 38)

x) advokátů, 55) xxxxxx, 64) patentových xxxxxxxx, 65) x xxxxxxxx exekutorů, 102)

x) xxxxxxxx tlumočníků a xxxxxxxx překladatelů, 66)

x) xxxxxxxx 67) x xxxxxxxx poradců, 68)

f) xxxxxxxxxx dohodců 161),

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 70) x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sporů, 72)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3)

i) autorizovaných xxxxxxxxxx x autorizovaných xxxxxxxx činných xx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx inženýři, 107)

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx 173),

l) zapsaných xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx:

x) činnost xxxx 4), poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx 165), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz 165), provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 165), xxxxxxxxxxx xxxxxxx 163), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn, xxxxxxx xxxxxxxxxx 92), zajišťoven, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx osob podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 6), xxxxxxxxxx společností 175), xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 7), komoditních xxxx 161), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 123), xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx 123) a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxx x cennými xxxxxx 122), xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx zákonem 123) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 166), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx údajů, činnost xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx akreditovaných xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr,

b) provozování xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 11)

x) výroba xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx elektřiny, distribuce xxxxx, xxxxxxxxxxxx plynu, xxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxx s plynem, xxxxxx tepelné xxxxxxx x xxxxxx tepelné xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 12) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x energetických xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dalšího xxxxxxx, xxxxx-xx x provozování xxxxxxxxx činností xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x živočišných výrobků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, 13)

h) xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx dopravy, 14)

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 125)

x) xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, 96)

k) zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 18)

x) xxxxxxx autorizovaných nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx 74) x oznámených xxxxxxxx 196) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 20)

x) xxxxx xxxxxxxx práce 126),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezprostředně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 23)

x) provozování xxxxxx xxxxxxxxx kontroly, 25)

x) xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, magisterských a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x programech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 75)

x) xxxxxxxxx x látkami xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 1 v xxxxxxx Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, 27)

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, činnost xxxxxxxxx letců a xxxxxxxxxxxxx odborné přípravy x xxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 28),

x) xxxxxxx organizací zřízených xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx 95) vykonávaná x xxxxxxx x xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 91)

x) xxxxxxxxxxx, průzkum x xxxxx nerostných zdrojů xx dna moří x oceánů x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, 99)

xx) provozování xxxxxxxxx, 103)

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 104)

xx) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agens x toxinem, 105)

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 106)

xx) archivnictví, 124)

xx) xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 129),

ag) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dosažení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x profesní kvalifikaci xxxxx xxxxxxxxxx zákona 131),

xx) pronájem xxxxxxxxxxx, xxxx x nebytových xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 174),

xx) provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 179),

ak) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxxx poštovních služeb xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 180),

al) výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 201),

am) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

§4 zrušen právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, splní-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "podnikatel"); xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, která nemá xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "zahraniční xxxxx"), xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx xxxxx, pokud x tohoto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx xx sídlem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx území 77),121).

(3) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povinnost předložit xxxxxx potvrzující xxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x tlumočníků, 66) xxxxx tento xxxxxx xxxxx vydán x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx tlumočníkem xxxxxxxx xx seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx x požadavek na xxxxxxx xxxxxxxx podpisu x otisku razítka xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx místem své xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pravosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovat živnost x která xx xxxxx zvláštního zákona 77) xxxxxxxxx mít xxx pobyt xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx živnosti x x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx udělení xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxxxx xx zahraniční fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odštěpného xxxxxx 181).

(6) Xxxxxxx xxxxx, xxx byla udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx rodinní příslušníci xxxxx xxxxxxxxxx živnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx podmínky provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 182), x

x) bezúhonnost.

(2) Xx xxxxxxxxxx xx xxx účely tohoto xxxxxx nepovažuje xxxxx, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný úmyslně, xxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx xxx spáchán x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxx xxxxx ohlašuje, xxxxx xx na xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx 79).

(3) Xxxxxxxxxxx se prokazuje x občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x xxxx, xxxxx jsou občany xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x). X xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, nejedná-li xx o osoby, xxxxx mají na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx trvalý xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx bezúhonnosti, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx trestního xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudem xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předložení opisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ohlášení xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 5 xxxx §53 xxxx. 2.

§6a

§6a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§7

Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Zvláštními podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pokud je xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx změny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxx, x x xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx odbornou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným podnikateli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21)

(4) Xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx se xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oboru xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x oboru xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídající oboru xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměru (xxxx xxx "pracovněprávní xxxxx").&xxxx;Xxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxxxxx doba výkonu xxxxxx činností konaných x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx s xxx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxxx pověřenou vedením xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odpovědným xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie prokázat xxx doklady o xxxxxxx kvalifikaci, které xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonával v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie

a) po xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx výkon činnosti xxxxx být xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li držitelem xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,

c) xx xxxx 4 xx xxxx jdoucích let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského státu x potvrzujícího xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, které jej xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx dobu 3 po xxxx xxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxxxx předmětnou činnost xxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx než 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx,

x) xx xxxx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x toho xxxxxxx 3 xxxx x xxxxxxx xxxxxx x odpovědností xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx držitelem xxxxxxx x dosažené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tříleté xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx odborně xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) po xxxx 5 po xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx samostatně xxxxxxxxx činná osoba xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 5 xxx x pracovněprávním vztahu, xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx xxx ukončen xxxx xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx dobu 5 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušným orgánem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx připravují xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 6 xx xxxx xxxxxxxx xxx x pracovněprávním xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx 3 po sobě xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx více xxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx,

x) po xxxx 2 xx xxxx xxxxxxxx let xxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx xxxx xx vedoucím postavení, xx-xx držitelem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxx xxxxxxx připravují xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,

l) po xxxx 2 xx xxxx jdoucích xxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx osoba xxxx xx vedoucím postavení, xxxxxxx-xx, že vykonával xxxxxxxxxx činnost xxxxxxx 3 roky v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxx nesmí xxx ukončen více xxx 10 let xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxx, nebo

m) xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a přípravu, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu,

pokud xxx xxxxxxx §21 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přílohy č. 2 xxxx 3 x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 118).

(6) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxx předpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeny. Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxx xxx dne xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx osobami; přitom xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 80).

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

§8

Překážky provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, na jejíž xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ode dne

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx provozování xxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, x xx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx věřitelů je xxxxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Živnost xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxx právnická osoba, x to po xxxx 3 let xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxx mocí xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx druhé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx podnikání x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xx x xxxxx xxxxxx xxxx, omezil x nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, změnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předběžného insolvenčního xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx, činit xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx nebo zrušením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxx pokračování x xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx bylo provozování xxxxxxxx přerušeno, xxx x xxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxxx správce.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, nemůže xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx, provozovat. Xxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx provozovat činnost x rámci xxxxxxxx xxxxx, na kterou xx vztahuje xxxxx xxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nedotčeno. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 xxxx. x) nebo b) xx státu sídla. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyžádat xx xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 90). Žádost o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, nemůže xx xxxx 3 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stejnou xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx právnické xxxxx; xx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx, že vynaložila xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení živnostenského xxxxxxxxx, zabránila,

c) xxxxxxxxx xxxxx, členem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 2 xxxx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx.

§8a

Překážky provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x obor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, která je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup z xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (xxxx jen "evidence xxxxxxxxxx xxxxxxxx") úplný xxxxx platných xxxxx x údajů, které xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§9

Rozdělení xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx provozovány xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx koncese.

§10

Xxxxxxxxxxxx oprávnění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx oprávnění") xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsaným do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x fyzickým osobám:

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxx neplatí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 5 xxxx druhé, §47 xxxx. 6 xx 8,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx; xx neplatí x xxxxxxx xxxxxxxx x §54 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklým xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 115) které xx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku až xx xxxxxx vzniku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §60 xxxx. 5 písm. x), x) nebo x) (xxxx jen "xxxxx"),

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ohlášení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 144) xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx provozování živnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, které xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx závodu, nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobám, xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx prokázáno, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám.

(5) Osobám xxxxxxxx v odstavci 4 xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx zákona xx takového xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nepodají-li xxxxx xx zápis xx xxxxx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxx o xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplnil; x případě koncese xxxx xxxxxxxxxx poznamená xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx dosud nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx jí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164).

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx. Xxxx osoba xx xxxx vykonávat, xxx xxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx.

Provozování xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxxx xx řádný provoz xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x xx k xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nikdo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §6 x 7.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odpovědným xxxxxxxxx xxx živnost, xx xxxxx obsahové xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Odpovědným xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ani xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2 nebo 3, x to xx xxxx 1 xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právnické osoby.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx ustanovit

a) podnikatel, xxxxx xx fyzickou xxxxxx x nesplňuje xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti (§7). Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x která xxxxxxx podmínky pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx odpovědného xxxxxxxx ustanovit x xxxxxxxxx osob, ustanovuje xxxxxxxxxx odpovědného zástupce x jiných xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost ohlašovací x xxxxxxxx výkonu xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxx nastala. Oznámí-li xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx současně prokázat, xx o ukončení xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit xxx ukončení xxxxxx xxxxxx odpovědného zástupce xxxxx oznámení xxxxxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx oznámení xxxx xxx ukončení xxxxxx xxx funkce xxx xxxxxxxx, končí xxxxx jeho funkce xxxxx dnem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx funkci ode xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx výkonu funkce xxxxxxxxxxx zástupce podnikatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx ukončení výkonu xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx den xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx podnikatele, xxxxx xxxxx funkce odpovědného xxxxxxxx xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxxx výkonu xxx xxxxxx den xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx funkce tímto xxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxx nového odpovědného xxxxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx provozování živnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 11).

(9) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx se vztahuje §11 xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovený xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx, xx xxx stanoví xxxx xxxxxx předpis, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a uvede, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 9 xx nepoužijí.

§12

§12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§13

Pokračování x provozování xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxx x provozování xxxxxxxx pokračovat za xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 2 xx 5 xx xx xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) správce xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx mu xxxxxx pozůstalosti 183),

x) xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx130), i když xxxx dědicem, xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti,

d) xxxxxxxxxxx správce ustanovený xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 143), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení, x xxxxxxxxxx správce 184),

x) pozůstalý xxxxxx xxxx xxxxxxx 130) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x), xxxxx v živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx 185), xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelem, anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) hodlá xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx oznámit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě 3 xxxxxx ode xxx úmrtí xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxx tato xxxxx xxxxx uplyne, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxx xxxxx, nepokračuje-li x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenovaný xxxxxx, xxxxxxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx větě, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx, xxxxxxxx stanovené x §6 xxxx 7 xxxx jsou-li x xx xxxxxxxx podle §8 nebo §8a xxxxx nemá-li xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxx xxxxx vyžaduje, xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx uvedená x odstavci 2 xxxx první, která xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti, xx xxxxxxxx nadále xxxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx, xxxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jí xxxxxxx xxxx doručení oznámení xxxxxxxxxxxxxx úřadu, a xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého podnikatele.

(4) Xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxxx xxxxxx, svěřenský, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx ve xxxxx 1 měsíce ode xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xx funkce ustanoven xxxxxxx, do 1 xxxxxx ode xxx, xxx byl xx xxxx funkce xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikatele xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx, xx nabyla xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x provozování xxxxxxxx, a to x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x současně xxxxxxx xxxxxxx nebo podat xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jí právo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zanikne marným xxxxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která oznámila xxxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 5 xxxx 6 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx nebo xxxx zániku xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xx použijí §45, 46 a 50 xxxxxxx.

(7) Xxx xxxxx zápisu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxxxx x pozůstalosti xx zemřelém xxxxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxx xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 167) xxxx nástupnická xxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx, xxxxx dosud xxxx příslušné živnostenské xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou a xxxx xxxxx příslušné xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodní společnosti xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx ohlásí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká xxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxxxxx nebo u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx §47 xxxx. 5 x 6 x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxx.

§15

§15 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Provozovny

§17

(1) Provozovnou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována. Za xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x automat xxxx xxxxxxx zařízení sloužící x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb (xxxx jen "xxxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx.

(3) Živnost může xxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx. Na žádost xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx povinen prokázat xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx provozovny; to xxxxxxx pro mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. X mobilních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oprávněnost xxxxxxxx provozovny. Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxx provozovat živnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozování živnosti x provozovně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x provozovně, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle §45 odst. 2 xxxx. x) a §45 xxxx. 3 xxxx. f) xxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §50 x pro xxxxxxxx x mobilní xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx podnikatel xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 146). Xxx každou provozovnu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovědná xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 podnikatel xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx název xxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx umístění x xxxxxxx podnikání x xxxx provozovně, u xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datum zahájení (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozovně.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správcem základního xxxxxxxx xxxx 164), xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx provozovny xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx označena obchodní xxxxxx nebo názvem xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx. Mobilní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx adrese, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx závod zahraniční xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx prodej zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 83) xxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx odpovědné xx xxxxxxx provozovny, x výjimkou automatů,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx určenou pro xxxx se xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxxxx povinen, nebrání-li xxxx závažné xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x zvenčí viditelném xxxxx xxxxxxx počátek x konec xxxxxxxx, x xxxxxxxx mobilních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obsluhovaných xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zboží xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx 147).

§18

(1) Xxxx xxxx xxxxx tržní řád xxxxxx xxxxxxxx obce 117). V tržním xxxx vymezí xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx") x pro xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 35). Těmito xxxxx xxxx tržnice x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx").

(2) Obec xxxx xxxxxx řádem xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zboží x poskytování xxxxxx xx tržišti,

c) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozu, xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx užívání tržiště xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Obec může xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx prodávaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovnu.

(4) Xxxx může nařízením xxxx 117) stanovit, xx xxxxxxx formy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozovnu jsou x xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX ŽIVNOSTÍ

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx podmínkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilost xxxxxxx v §21 x 22,

b) xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxx podmínka xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovena.

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx nebo xxxxxxx x

x) řádném ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem 148) x příslušném xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119) x příslušné oblasti xxxxxxxxxx programů a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kvalifikace, vydaným xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace 118), xxxx

x) získání xxxxx xxxxxxxxxx kvalifikací xxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikací 176).

(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. b), c) xxxx x),

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx B přílohy č. 1 x tomuto zákonu xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), f) xxxx x), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx C přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x) nebo x).

§22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 148) v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx praxe v xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x příbuzném xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vykonání xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxx 150) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vykonání jednoroční xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx ukončení vysokoškolského xxxxxxxx 119) x xxxxxxxxx příbuzné xxxxxxx xxxxxxxxxx programů a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx rekvalifikace 149) xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x dokladem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) vykonání šestileté xxxxx v xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx zákonu.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odborná xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx stanovena přílohou č. 2 x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx příloze.

(2) Občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 3

Živnost volná

§25

(1) Xxxxxxx volná je xxxxxxx opravňující k xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx tento xxxxx nevyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxxx. X získání xxxxxxxxxxxxxx oprávnění pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§6 odst. 1).

(2) Živnost volná x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxxx volné, xxxx xxxxxxx x příloze č. 4 x tomuto xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§26

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

§27

Odborná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přílohou č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx České xxxxxxxxx xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx dokladem x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx uznávacím xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx anebo xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§28

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxx") se xxxxxxxx podle předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x ustanovením xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx opravňuje k xxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 4 k xxxxxx zákonu; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k tomuto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx pouze, pokud xxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx příloh č. 2 x 3 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je rozsah xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxx rozhodne xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§30

§30 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§31

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Podnikatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného zástupce (§11), je xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti x potřebném xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxx, popřípadě xxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxxxx, v němž xx sídlo, liší-li xx xx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2), x zahraniční xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx prostor, x xxxxx xx xx území České xxxxxxxxx sídlo x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sídlo, xx-xx xxxxx totožné se xxxx bydlištěm (§5 xxxx. 2), x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), zvláštní matriky 186) xxxx na xxxxxx sídla xxxxxxxxx xxxxxx 178), který xxxxxx xxxxxx údaj x místu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx a x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx používaného x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx použitého xxxxx xxxx zboží xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx památek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zástavy nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nákupu xx přijetí do xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmět xxxxxxxxx xxxxxx, vést xxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx uzavření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx evidence xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxx x identifikaci x xxx se xxxx zboží xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxxx, xxxx xxxxxx x výrobního xxxxx, xxxx-xx xx výrobku xxxxxxx, jinak xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx podnikatel povinen xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx není-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(8) Podnikatel xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx znalosti xxxxxxx jazyka xxxx xxxxxxxxxxx jazyka. Xxxxx xx živnostenský xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zkoumat xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vztahující xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx tisku.

(9) Podnikatel xxxxxxxx xx xx, xx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců vyžaduje.

(10) Xxxxxxxxxx a fyzické xxxxx provozující xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem x xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx totožnost.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxx pozdějším xxxxx xxxxxxxx x oznámení x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx povinností stanovených x xxxxxxxx 2, xxxxx se týkají xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 9 x 17, x §17 xxxx. 4 x 8 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxx xxxx způsobilosti, xxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přerušeno xxxxx xxxxxxxx 11, xx podnikatel xxxxxxx xxxxxx písemně oznámit xxxxxxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxxxxx živnosti je xxxxx pokračovat nejdříve xxxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

(13) Xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 11 a 12 xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxx skutečnosti xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x provedeném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xx xxxxxx zákazníka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx, x doložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx xxx ukončení činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu, na xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxx první xx dobu 4 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx bydliště xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 186), zvláštní xxxxxxx 186) xxxx xxxxxx xxxxx správního xxxxxx 178); xx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx užívání xxxxxxx xx těchto xxxxxxxx.

(17) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xx, že xxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx činnosti, xxxxxxxx x xx to, xx xx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 100)

(18) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxxx řídit xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. 75)

(19) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržovat povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

§31x

§31x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 155/2010 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§33

§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx

§34

(1) Podnikatel xxxxxxxxxxx živnost, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, je oprávněn, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, také

a) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zprostředkovávat xxxxx x prodej xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx změny, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx potřebám xxxxxxxxxx na jeho xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx odborných znalostí.

(2) Xxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxxx xx podnikatel provádět, xxx pokud xxxxxxx xx.

(4) Xxxxxxxxxx má xxxxx přijímat xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx oprávněn, a xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb.

§38

§38 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§39

§39 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§40

§40 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 286/1995 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 356/1999 Sb. (x xxxxxxxxx xx 1.3.2000) x č. 27/2000 Sb. (x xxxxxxxxx od 1.5.2000). *)

§42

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx činnosti xx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxxxxx x dále xxxxxxxx x opravovat, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx:

x) nakupovat xx xxxxxx dalšího xxxxxxx a prodávat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x příslušenství, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výrobky xxxxxxx výroby, nebo x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x potiskovat xxxxx, etikety x xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx prodej xxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výroby x xxxxxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příslušenství,

d) xxxxxxxx xxxxxx, seřízení x xxxxxx výrobků.

(3) Xxxxx, prodej, zprostředkování xxxxxxx a pronájem xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) xxxx xxx prováděn xxx v xxxxxxx, xxx kterém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Ustanovení §42 odst. 2 a 3 xx vztahuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, hostinskou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx zachována xxxxxx xxxxxxxx.

§44

Podnikatel xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx může vykonávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, překládat, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, provozovat xxxxxxx x poskytovat xxxxxxxxxxxx x dopravních prostředcích.

ČÁST XXXXXX

XXXXX, XXXXX X ZÁNIK XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx

x) jméno a xxxxxxxx, popřípadě obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (obec, xxxxx, xxxx) x rodné xxxxxxxx,

x) x odpovědného xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, xxxx adresu xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx byl xxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, uvede xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx podnikání s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx,

x) provozovnu nebo xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x automatů,

h) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxx, na kterou xx vztahuje povinnost xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 5,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x), xxxxx je budou xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx,

x) případný xxxxxxxxx xx automatickou xxxxx xxxxxx sídla na xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx osoba v xxxxxxxx xxxxx

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, a x právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, adresu sídla x identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx týkající xx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 197) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"),

x) x odpovědného xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx. x) obdobně, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) označení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu x Xxxxx republice, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xx-xx odpovědným xxxxxxxxx osoba s xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, uvede xxx xxxxxx xxxxx xxxx pobytu x Xxxxx republice, xxxxx xx xxx pobyt xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xx vzniku živnostenského xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx c), xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx doručování xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vymezit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. U xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohlašovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxx xxxxx podnikání xxxxxxxxx. Předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx ohlášen v xxxxxxx x xxxxxx xxxxx činnosti uvedeným x příloze č. 4 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vázané musí xxx xxxxxxx x xxxxxxx x přílohami č. 1 x 2 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvést x případě, že xxxx xxxxx xxxx xxx evidovány x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§45x

(1) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x důchodovému xxxxxxxxx,

x) podat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obsazení,

e) podat xxxxxxxx xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) podat žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx společně x xxxxxxxxx živnosti xxxx žádostí x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx oznámit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx.

(3) Ohlášení živnosti xxxx xxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x), Xxxxx xxxxx České republiky - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) x xxxxx xxxxxxxx 2 x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. e). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f).

(5) Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x obsažených na xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx změn, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 5 pracovních dnů; xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§45x

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx podání xxxxxxxxxx xxxxx požadované x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x dani x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu xxxx x příjmů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx na živnostenském xxxxx učinit xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx registračních xxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x dani xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx o xxxxxx xx paušálního xxxxxx nebo x xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxx

x) elektronicky ve xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx x obchodu, nebo

b) xxxxx do protokolu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx podle odstavců 1 a 2 x elektronické xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx přihlášku x registraci, pro xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx režimu x xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X předání xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dojít xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podání xxxxxxxxxx xxxx údaje.

(6) Na xxxxxxx xxxxx živnostenským xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x registraci , xxxxxxxx x xxxxxx xx paušálního xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

§46

(1) Xxxxxxx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x evidence xxxxxx xxxx rovnocenný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x přílohou 90) xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx občanem, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx posledního xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx tento xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čestné xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx písmene může xxx nahrazen dokladem x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx-xx občanem xxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx a) x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x evidence xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx státem, jehož xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Nevydává-li xxxxx xxxx výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx notářem xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xxxxx xx občanem, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx být starší xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx-xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie x xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, doklady xxxxx xxxxxxx b); xxxx doklady nesmí xxx xxxxxx než 3 xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxx ji xxxxx xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 5; xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxx území Xxxxx republiky, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx (§5 xxxx. 2), xxxx xx-xx xxxxxxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxxx 186), zvláštní xxxxxxx 186) xxxx xx adrese xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 178), xxxx do nichž xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx odštěpný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx právního xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx postačí písemné xxxxxxxxxx vlastníka nemovitosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x umístěním souhlasí,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx živnostenským xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podepsané xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx 198),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 151).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

x) je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxx než Xxxxx xxxxxxxxx, výpis x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doklad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xx x xx není xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; tyto xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x písmenu a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxxxxx před notářem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu x xxx, že x ní xxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5; xxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xx-xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, doklady xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, doklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx xxxxxxx xxxxx být starší xxx 3 měsíce,

d) xxxxxx prokazující odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxx, xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x tom, xx právnická xxxxx xx zapsána do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxx xxxxxxxx; zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx rejstříku vedeného xx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx; doklad x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx správou nebo xxxxxxx místem xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky sídlo, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je tento xxxxxx stanoven xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem jako xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx právního důvodu xxx užívání xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důvod xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx odštěpný xxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxx-xx ohlašovaná xxxxxx xxx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jako podmínka xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx; x doložení xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxx prostor xxxxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bytu xxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx; podpis na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx živnostenským xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 198),

x) xx-xx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx zákonu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx právnické xxxxx x tomto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů,

j) xx-xx právnickou osobou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx x xx-xx skutečný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x); xxxx doklady nesmí xxx starší xxx 3 měsíce,

k) xxxxxx x xxxxxxxxx správního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 49)

(3) Xxxxxx-xx ohlášení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zákonného zástupce x samostatnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, doloží xxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx svéprávnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx x souhlasu zákonného xxxxxxxx.

(4) Doklady x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 169)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nostrifikační xxxxxxxx xxxx osvědčením x xxxxxx xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x odstavcích 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx xxxxx xx tyto skutečnosti xxxx živnostenský úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x), x) x x) vztahující xx x xxxxx zapsané x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx již připojeny x některému x xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x oznámení xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx změny; xxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) x x) a x xxxxxxxx 2 xxxx. a) a x) xxxxx xxx xxxxxx než 3 xxxxxx.

(7) Xxxx-xx doklady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) a x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x), x) a x) předloženy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xx živnostenského rejstříku.

§47

(1) Xxxxxx-xx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxx xxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výpis.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx se xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx místa pobytu x Xxxxx republice, xxxxx xxx povolen, xxxxxxxx a adresa xxxxxxxx odštěpného xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx zřízen,

b) xxxxxxxx xxxxx, xx-xx fyzická xxxxx zapsána do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x úplném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx uvedl,

d) xxxxxx xxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx, xx xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pobyt xxxxx §5 xxxx. 5, xx xxxxx xxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx pobytu,

f) xxx xxxxxx živnostenského oprávnění,

g) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, u xxxxxxxxxx xxxxx označení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předmět xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4, případně další xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx podnikatel v xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx živnostenského oprávnění,

d) xxx vzniku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum a xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §45 x 46, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxxxx. Ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich odstranění, xxxxxxx však 15 xxx. Xxxx-xx k xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx živnostenský xxxx xx xxxxxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx závady xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxx, xx živnostenské oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx xx o ohlášení xxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x tom, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstraní a xxxxxxxxxxxx xxxx zjistí, xx jsou xxxxxxx xxxxxxxx pro vznik xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx.

(6) Nesplňuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx se x xxxxxxxx osoby xxxxx §10 xxxx. 4, xxxxxxxxxxxx úřad rozhodne x tom, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx vznik xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Jedná-li xx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 5 x xxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxx x povolení x pobytu xxxxx x xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 x xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx e). Xxxxx provozovat živnost xxxxxxx této osobě xxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx úřad x xxx, xx ohlašovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(8) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77) xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx cizince na xxxxx České xxxxxxxxx 172), xxxxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2. Nedoloží-li xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodne x xxx, že xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7. Živnostenský úřad xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nesplnil xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx provést zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vydat výpis xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx živnosti xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat.

(10) Xxxxxx-xx živnostenský xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(11) Xxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§48

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výpis, případně xxxxx způsobem (§60 xxxx. 7) xxxxx xxxxx o živnosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávajícímu správu xxxx x xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxx, x zahraniční xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně, xx-xx xx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně změn xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx, na přerušení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx vydané xxxxx §47 xxxx. 10 x 11.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 7, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vznik živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Živnostenský xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx lhůtě 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Podnikatel xx xxxxxxx živnostenskému úřadu xxxxxxx všechny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx rejstříku 170), v xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx 121), xxxxx xx podnikatel xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců 171), xxxxx je podnikatel xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do živnostenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x) x x odstavci 2 písm. a), x), x), x), x) x x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx první xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx provede xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (§47 xxxx. 2 xxxx 3) xxxx xxxxxxxxx podnikatele x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx splnění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxx 15 xxx, x xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx doložena xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, rozhodne xxxxxxxxxxxx xxxx v samostatném xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ohlášením xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Jedná-li xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx doložit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx živnosti xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxxx xx zákon xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx §58 odst. 3.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx požaduje změnit xxxxx xx stejnou xxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxx, není xxxxxxx při změně xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovat.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx zápis změny xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v rozporu xx zákonem, xxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 10 obdobně.

(7) Xxx xxxxxxx chyb x xxxxx x jiných xxxxxxxx nesprávností v xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo ve xxxxxx x něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 11 obdobně.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXX

§50

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxx, která xxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx náležitosti xxxxxxx x koncesi xxxxx xxxxxxxxxx §45 xxxx. 2, 3 x 5 a §46 xxxxxxx. Xxxxxxx podnikání xx třeba x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x žádosti x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou x xxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Žadatel x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx uvést xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

§51

§51 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2012 Sb.

§52

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přílohy č. 3 zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, spolu xx xxxxx doklady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx jsou nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx, xxxxx x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nevyžaduje x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx o koncesi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle §5 xxxx. 5, postupuje xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §47 xxxx. 7 x 8 xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxxxx x koncesi

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx všeobecné x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx živnosti x xxx netrvá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx nesouhlasí-li x xxxxxxxx koncese xxxxx státní správy xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx současně xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx předkládáno xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx koncesi xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx náležitosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2 xxxx. x) xx x) x §47 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxxx. X xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.

§54

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 2, 3 a 11 xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxx §5 odst. 5 xxxxxxx doložit doklad x povolení x xxxxxx xx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, má xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx a zapíše xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxx x souladu x rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opravě xxxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §48 xxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx změně xxxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 1.

§56

Změny údajů uvedených x žádosti x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx x koncesi, x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, pokud xx jedná o xxxxx x doplnění xxx zapsané x xxxxxxxxxx registrech 164), x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel 121), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx systému cizinců 171), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, systémů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x), x), d) x x) x x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d), x) a x), xxxxxxxxx živnostenský úřad xxxxx §46 xxxx. 7 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle odstavce 1 věty první xxxxx §46 xxxx. 6 přiměřeně.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změní rozhodnutí x xxxxxxx koncese, xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxxxx (§47 xxxx. 2 nebo 3) xxxx informuje xxxxxxxxxxx o provedeném xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxxxxxx xxxx změnu xxxxx xxxxxxxxxxxx zjistí, xxxxxx xx bez zbytečného xxxxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx.

(4) Změny xxxxxxxx xx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínek xxxxxxxxxxx živnosti provede xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx. Xxxxxxxx provede zápis xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx údaji xx xxxxx xxxxx §54 xxxx. 1

(5) Xx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §52 a 53. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx požaduje xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx adresu, xxxx xx adresa bydliště, xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx opravu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přiměřeně xxxxxxx ustanovení §54 xxxx. 4 xxxx §47 xxxx. 11.

HLAVA XXX

XXXXX ŽIVNOSTENSKÉHO XXXXXXXXX

§57

(1) Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx:

x) smrtí podnikatele, xxxxx-xx o xxxxxxx xxxxx §13,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku,

e) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezaniká xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezeno, xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx požádá x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vydané xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx doložit nové xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx povolení, xxxxxxxxxxxx úřad ji xxxxx, xxx xxx xxxxxxx, a stanoví x xxxx přiměřenou xxxxx, x xx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx pobytu. Xxxx-xx xxxxxxxx doloženo xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká posledním xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx živnostenské xxxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §48 a x §55 odst. 2.

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx 8a, xxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5 x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 1 x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zrušit xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozastavit, xxxxxxxx podnikatel xxxxxxxx xxxxxxxx porušil nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx státu.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší živnostenské xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§5 xxxx. 5), tuto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 odst. 11.

(6) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozovně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxx xxxx-xx porušovány xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx živnostenské xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx mu podnikatel xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx podnikatelem xxxxxxx, xx živnostenské oprávnění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx zahájeno řízení x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx rozhodnout x xxxxxxx téhož živnostenského xxxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 nebo o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti x provozovně podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než 1 xxx. Nebudou-li xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodne x pozastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v provozovně, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zruší.

§59

§59 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 238/2020 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§60

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x údaje statistického x xxxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx x provozováním xxxxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxx přebírány xxxxxxxxx x údaje x xxxxxx informačních xxxxxxx x registrů. Xxxxxxxx živnostenského rejstříku xx Živnostenský úřad Xxxxx republiky a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx živnostenské úřady x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 5 x xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady x rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5. Obecní xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem uvedené x §46 odst. 7.

(2) Do živnostenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x to x

1. fyzické osoby xxxxx, xxxxxxxx, titul xxxx vědecká xxxxxxx, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, má-li obchodní xxxxx, xxxxxxxx firma x adresa xxxxx,

2. xxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxxx x xxxx 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závodu x České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx 7 xxxxxxxx se vedoucího xxxxxx xxxxxxxxxx závodu,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 x 6 týkající xx xxxxx jejího statutárního xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxx x bodě 3 x xxxx též xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umístěného x Xxxxx republice x xxxxx xxxxxxx x xxxx 7 xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jméno, příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx narození, datum xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

8. odpovědného zástupce xxxxx, příjmení, xxxxx xxxx xxxxxxx hodnost, xxxxxx občanství, xxxxxx xxxxxxxx xxxx adresa xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx x ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx provozována, x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx provozoven, s xxxxx xxxxx §17 xxxx. 5 xxxx. x) x x), xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx §58 xxxx. 6,

e) doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

f) xxxxx xxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,

x) xxxx pozastavení xxxx xxxxxxxxx provozování xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění,

i) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4,

j) xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxx x úpadku, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x důvodu, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zcela nepostačující,

k) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 x 8a,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a sankční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx,

x) další doplňující xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§45 xxxx. 2 písm. x), §45 xxxx. 3 xxxx. x) x §45 xxxx. 4] x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§27),

x) xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxx x provozovně,

p) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zemřelém xxxxxxxxxxx; xxxxx o xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) nesplnění xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 5, §47 xxxx. 8 x §52 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxx §45 xxxx. 3 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx údaji xxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx rejstřík je xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x r), údaji x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx mimo území Xxxxx republiky a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx 4 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx živnostenského rejstříku x případě, xx xxxxxxxxxx znovu xxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 5, §47 xxxx. 8 x §52 odst. 2,

x) xxxxxxxxx uloženými xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx potřebuje pro xxxxx své činnosti, x x případech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) a x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 5 písm. x) až x).

(5) Xx žádost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx §47 xxxx. 2 xxxx 3; xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, kterého xx týká,

b) xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxx, který xxxxxxxx všechny xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) xxxxxxxx výpis xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x požadovaném rozsahu,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zápis xxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx části živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxxxxx identifikační údaje x podnikateli, a xx jméno, xxxxxxxx, xxxx obchodní firma, xxxxxxxxx název, adresa xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, x xxxx, pokud xx xxxxxxx požaduje, předmět xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sestava obsahuje xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetí xxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 je možné xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx; xxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem xxxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx žádosti. Xx-xx xxxxxxxxxx zvlášť rozsáhlá xxxxxxx, lhůta xxx xxxx xxxxxxxxxx xx x 30 xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevyhoví, xxx x xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx, případně věty xxxxx, rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(9) Jiné xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 4, 5 x 6 se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku Xxxxxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxx 52) zpřístupňuje x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxx. Údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 5 písm. x) xx rovněž vydávají xxxx xxxxxxx výstupy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 140). Údaje z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje Xxxxxxxxxxxx úřad České xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x §48, xxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx své xxxxxxxx, x elektronické xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx údajů podle §45a xxxx. 4 x §45b xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

HLAVA I

ŽIVNOSTENSKÁ XXXXXXXX

§60x

(1) Xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxx, které xxxxxxx, xxx a xxx xxxx plněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenským xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zvláštních právních xxxxxxxx vztahujícími xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §69a x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložené x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx značení xxxx x nakládání x xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistí xxx xxxxxx své xxxx působnosti, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřební daně.

§60x

Xxxxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx kontrolu, xxxxxxxxx xx zaměstnanci živnostenského xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxx kraj xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivé xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx žádosti a xxx účely kontroly xxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 52).

§60x

Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxx osobu. Nepřítomnost xxxxx xxxxx není xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

§60d

(1) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§60e

§60e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXXX

§61

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxx pozůstalosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx pozůstalosti, xxxx xxxxx uvedená x §13 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx e) x xxxxxxx x §13 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, likvidační nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxx. 4 xxxxxxxx, xx xxxxx pokračovat x provozování xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) §46 xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx

x) §46 xxxx. 1 xxxx. b), xx-xx občanem xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx

x) xxxxxxxx volnou, aniž xx pro tuto xxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xx xxx xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx koncesované, xxxx xx pro xxxx živnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 750 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x),

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

Přestupky právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

§62

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx evidenci x xxxx neuchovává xx zákonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dokladů x jejich odborné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5,

x) v xxxxxxx x §11 odst. 7 nepředloží xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx živnost koncesovanou xxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx ukončení xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 8,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 3

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxx důvod pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §17 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neoznačí xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 7, 8 xxxx 9,

x) x xxxxxxx x §17 xxxx. 10 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určité druhy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy,

i) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx živnostenským úřadem xxx xxxxxxxxxxx koncesované xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx provozuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx zákonu,

k) x xxxxxxx x §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx podle §31 xxxx. 3,

m) v xxxxxxx s §31 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovně, x xxx dochází x xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx §31 xxxx. 6,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 7 xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xx zástavy xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho nákup,

p) xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx určené pro xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx provozní xxxx xxxxxx xxx xxxx xx spotřebiteli přítomna xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §31 xxxx. 8,

x) xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §31 xxxx. 9,

r) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 12,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo poskytnutí xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 odst. 14,

x) x xxxxxxx x §31 odst. 15 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxxxx živnost, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §31 xxxx. 16 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxx. 17 zaměstnává xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů xxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §49 odst. 1 xxxxxxxx živnostenskému úřadu xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx a doplnění xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oboru xxxxxxxx u živnosti xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §56 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x dokladů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich.

(2) Xxxxxxxxxxx fyzická osoba xxxxxxx x §69a xxxx. 1 se xxx dočasném poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §69a xxxx. 4 písm. x) neprokáže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §69a xxxx. 4 xxxx. b) x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §69a odst. 5 uznávacímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx, xxxxx xx živností a xxx xxxxx provozování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(3) Xxxxxxxxx osoba uvedená x §69a xxxx. 2 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §69a xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu x §69a xxxx. 4 xxxx. x) x §7 xxxx. 6 xxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxx jsou obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 5, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

c) x xxxxxxx s §69a odst. 5 xxxxxxxx uznávacímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §7.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), s), u), x),

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x), d), x), x), x), x), x), p), x), x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) xx 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x),

f) do 10&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx volnou,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx,

xxxx xx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) do 750&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě.

§63x

§63x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§64

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Přestupky xxxxx tohoto zákona x prvním xxxxxx xxxxxxxxxxxx obecní živnostenské xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

HLAVA XXX

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/2008 Sb.

HLAVA XX

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 130/2008 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§67

(1) Adresou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx 200). Xxxxxx xx xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů:

a) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx části xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxx místu,

d) název xxxxx, pokud xx x xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) číslo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx mimo xxxxx České xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx domu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolupracují, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x závažném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelem, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěné při xxxxxx xxxxxx činnosti. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx. 58)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisů a xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštních předpisů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§69

§69 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 167/2004 Sb.

§69x

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx v souladu x xx. 56 x následujícími Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Právnická osoba, xxxxx vnitřní xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx x xxxxx xx xxxxx, ústřední xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x členských států Xxxxxxxx xxxx x xx na xxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, může xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx podnikatelského xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 56 a xxxxxxxxxxxxx Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx dalších smluvních xxxxx Dohody o Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx konfederace x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx států xx xxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Na xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dokladem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx regulované xxxxxxxx, xxxx není-li xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx původu xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxx, xx předmětnou xxxxxxx vykonávaly x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejméně xx xxxx jednoho xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7 (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 156). Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx §36a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxxx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx xx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxx xxxxxxxx xxxxx §60a xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxx uznávacímu orgánu 157). Živnostenský xxxx xxxx kontrolovat též xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx služby zajistit xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx živností xxxxxxxxx x příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§70

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x

x) občan xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx konfederace,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) 189),

c) xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen trvalý xxxxx, x její xxxxxxx příslušník,

d) xxxxx xxxxx xxxx, kterému xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 190),

x) xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx dobrovolné xxxxxx 191),

x) rodinný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x), xxxxxxx byl xx území České xxxxxxxxx povolen xxxxxxxxxx xxxxx 192),

g) občan xxxxx země, xxxxx xx obětí xxxxxxxxxxx x lidmi xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxx orgány, xxx-xx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxx 194),

x) držitel xxxxx karty Xxxxxxxx xxxx 195).

(2) Na xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx §69a.

(3) Za xxxxxxxxxx osobu xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx předchozí xxxx se xx xxxxxxxx x x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx osob považuje xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx vnitřní poměry xx xxxx xxxxxxx xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx x xx sídlo, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx místo své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§71

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Podání xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx obecního xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterému xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozování živnosti xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx určuje xxxxx xxxxxxxxx řádu; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx o zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vyplývající xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Tento xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad, který xxxxxxx xxxx, x xxxxx důsledku xx xxxxx provést xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto zápisu.

(5) Xxxxxxx podle §60 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, krajský živnostenský xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxx živnostenský xxxx, x jehož xxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živnostenský xxxx, v xxxxx xxxxxxx obvodě xx xxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání.

(6) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx žadatel x xxxxxxx v xxxxxxx adresu pro xxxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 2 písm. x) xxxx podle §45 xxxx. 3 xxxx. x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx tato osoba xxxxxxx datovou schránku.

§72

(1) Podání xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 144); to xxxxxxx x případě xxxxxxx x sestavu xxxxx §60 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxx místo veřejné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx podatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxx správního řádu.

(3) Xxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx zachována, je-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podání x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx podání počíná xxxxx xxxx doručením xxxxxx příloh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xx doručuje v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxx komunikační xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxx podání. Xxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§73

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nepoužijí, xxxxxxx-xx něco jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jíž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§73x

Xxxxx nařízením xxxxxxx xxxxxxxxx náplň jednotlivých xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volné.

XXXXX XX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§74

Zachování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx tato oprávnění xxxxxxxx.

(2) Fyzické xxxxx, xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, nabývají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vázané xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xx xxxxx 9 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 xxx od předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx koncesní listinu.

(4) Xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx živnostenskému úřadu xx xxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona doklady xxxxxxxxxxx, že ustanovily xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx lhůtě 60 xxx od xxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jim xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o tom, xxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx úřad.

§75

(1) Žádosti xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx, podané xxxxx dosavadních předpisů, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za ohlášení xxxx xx žádost x koncesi.

(2) Žádosti x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx považují xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx x k xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx pro rozhodnutí.

(3) Xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx oprávnění, povolení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x žádosti x xxxxxxx nebo x ohlášení živnosti xxxxxx. Xxx rozhodování x koncesi nahrazují xxxx xxxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx.

§76

Živnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x za stejných xxxxxxxx oprávněny xxxxxxxxxx x fyzické xxxxx.

§77

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podnikatelská xxxxxxxxx k činnostem, xxxxx nejsou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx.

§78

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 2 xxxxx xxxx první před xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2012 xxxxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 164).

§79

Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx

(1) Překážkou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx majetku xxx předlužení. 62)

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx předlužení, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1990, xx nepřihlíží.

§80

Xxxxxxxxx ustanovení

Ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušuje:

1. xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 219/1991 Xx., xxxxx §12x xx 12x,

2. §2 dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 100/1945 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 114/1948 Xx., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxx některých poměrů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. §4 xxxxxx č. 114/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx znárodněných x xxxxxxxxx podniků,

4. §3 xxxxxx č. 115/1948 Sb., x xxxxxxxxxx dalších průmyslových x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závodů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x národních xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 108/1950 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

5. §3 xxxxxx č. 120/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 50 nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

6. §1 odst. 2 xxxxxx č. 121/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 58/1951 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

7. §3 zákona č. 123/1948 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

8. §8 xxxxxx č. 124/1948 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx.

§81

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Havel x. x.
Xxxxxx x. r.
Čalfa x. x.

Příloha č. 1 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXXXX

(X §20)

Xxxx X

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx kůží x xxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx obuvi

Broušení x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx kamene

Slévárenství, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, elektronických a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx, podlahářství

Výroba x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx elektrických zařízení

Montáž, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx čerpadel

Vodoinstalatérství, xxxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxxx, revize x xxxxxxx plynových zařízení x xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxxxx, opravy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nádob xx plyny

Montáž, xxxxxx, xxxxxx a zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx, tesařství

Klempířství x xxxxxx karoserií

Kamnářství

Opravy silničních xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

Xxxx B

Barvení x chemická xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x oděvů

Kominictví

Část X

Xxxxxxxxx činnost

Kosmetické služby

Pedikúra, xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2 x zákonu x. 455/1991 Xx.

XXXXXXXX XXXXXX

(X §23 x 24)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prací, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x §3 xxxxxx č. 61/1988 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 128/1999 Xx. x xxxxxx x. 206/2002 Xx.

**) §3 odst. 3 xxxxxx č. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 3/2005 Xx.

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Zpracování xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1 rok xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 353/2003 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klasifikovaných xxxx vysoce xxxxxxx*) x toxické*)

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské vzdělání xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, hutnictví, strojírenství, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx vědy, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx, hutnictví, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx vědy, zemědělství xxxx lesnictví x 3 roky xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chemii, hornictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, farmacii, xxxxxxxxxxx xxxx, zemědělství xxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) x 4 xxxx praxe v xxxxx;

xxx xxxxxx chemických xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x oboru v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x ukončeném xxxxxxxx v oboru, xxxx

x) dokladem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi v xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx vzdělání x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx x čtyřleté xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x postavení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXX

*) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemických xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon); xxx xxxxxx chemické látky x chemického xxxxx xx xxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx výroba xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx přípravku je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx xxxxxxx nebo x příloze č. 3 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx. x xxxxxx x. 155/2010 Sb.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxx,

- xxxxxxxxx ortéz,

- končetinových xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) ,nebo

b) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx ortoticko - protetický xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) xxxxx odborné vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx technik, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 4 xxxx praxe v xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 rok praxe x oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§4 písm. x) xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) autorizace nebo xxxxx do seznamu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx stavebnictví nebo xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 5 let praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a 5 xxx praxe x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 5 let xxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb

POZNÁMKA

§158 x 159 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx č. 360/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxx architekturu x 3 roky xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x 5 xxx praxe v xxxxxxxxx staveb, nebo

d) xxxxx odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stavebnictví x 5 xxx xxxxx v provádění xxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx a 5 xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), b), c), x) nebo c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

§160 xxxxxx x. 183/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, ničení x zneškodňování pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 x xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 206/2015 Xx.; xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx T2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxxx xxxxx §66 odst. 8 zákona x. 206/2015 Xx.

XXXXXXXX

xxxxx č. 206/2015 Sb.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx x prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx*) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném na xxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxx umění, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo výtvarnou x uměleckořemeslnou xxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx starožitnostmi x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, restaurátorství, konzervátorství xxxx výtvarnou a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe v xxxxx

XXXXXXXX

*) zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx chovatelství zvířat, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx živnost provozována, x 4 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 odst. 5 xxxx. j), k), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x 5 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 5 xxx praxe x xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchod xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx přípravu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx získáno xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nezařazeným xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1 rok xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §60a xxxxxx x. 111/1998 Sb. xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) zákon č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Provádění dobrovolných xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské vzdělání, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x obchodní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 písm. x), x), l) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 26/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx majetku pro*)

- xxxx movité,

- xxxx xxxxxxxx,

- nehmotný majetek,

- xxxxxxxx xxxxxxx,

- obchodní xxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx a studijním xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**) x rozsahu xxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorie, xxxx

x) xxxxxxxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru, xx kterém má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**) x xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, ve kterém xx xxx oceňování xxxxxxxxxx, x absolvování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studia x rozsahu xxxxxxx 2 školních xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, ve kterém xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 5 xxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodního xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx nejméně 4 xxxxxxxx zaměřeného xx oceňování majetku xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 4 věty xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 130/2008 Xx., v xxxxxxx x předloženými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 147/2001 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 200/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §14 xxxxxx č. 200/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem

POZNÁMKA

§47 x 48 zákona x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 23/2000 Xx. x xxxxxx x. 191/2006 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx děl z xxxxx xxxxxxxxxx umění, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, ale xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx*) xxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx**)

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx restaurátorství xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx uměleckořemeslném xxxxx vzdělání x 3 roky praxe x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x 5 xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří odvětví, x němž xx xxxxxxx provozována, a 6 roků xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx

**) zákon č. 71/1994 Sb., x prodeji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace

- xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo vysoce xxxxxxx*), s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x deratizace v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxxxxxxx xxxxx klasifikovaných xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx*), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x zemědělských xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu**), nebo

c) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), k), l) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx ochrannou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 392/2005 Xx. x xxxxxx x. 267/2015 Sb., xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**), nebo

c) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směsmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxx toxické xxxx vysoce xxxxxxx*), x xxxxxxxx speciální xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §58 odst. 3 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 392/2005 Xx. a zákona x. 267/2015 Xx., xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x fumiganty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 písm. j), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX:

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx praxe x xxxxx

XXXXXXXX

*) §44a odst. 3 x 4 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 267/2015 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx doklad x odborné kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx pro xxxxxxx mistra plavčího xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx požární ochrany

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX

§11 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 237/2000 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x 1 xxx xxxxx x oblasti bezpečnosti xxxxx nebo ochrany xxxxxx při xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, nebo

c) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx zkouškou a 3 xxxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 3 roky xxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX

*) §10 xxxx. 1 xxxx. x) x §10 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovněprávních xxxxxxxx x o zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při činnosti xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x §8 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxx č. 592/2006 Sb., o xxxxxxxxxx akreditace x xxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx*)

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním xxxxx zaměřeném na xxxxxxxx kulturu, tělovýchovu x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx na tělesnou xxxxxxx, tělovýchovu a xxxxx, nebo

c) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 4 xxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 130/2008 Xx., x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx autoškoly

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxxx xxxxxxxxx vydané xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem*) x 1 rok xxxxx v xxxxx

XXXXXXXX

*) §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změnách některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §58 odst. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 392/2005 Sb. x xxxxxx x. 267/2015 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx x xxxx xx tří xxx věku v xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx*), nebo

b) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx***), nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro činnost xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****);

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., x pedagogických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx psychologie x x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1 rok xxxxx x xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zvířat, zootechniku xxxx xxxxxxxxxxx lékařství x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství zvířat, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx o odborné xxxxxxxxxxx pro příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX PODNIKÁNÍ

Činnosti, při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx lékaře nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*), xxxx

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sestry, xxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotnického záchranáře xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kosmetička a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována integrita xxxxxx xxxx, vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xx porušována xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***) a 1 xxx praxe x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxxxxxxx integrita xxxxxx kůže

POZNÁMKA

*) zákon č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx lékaře x farmaceuta, ve xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

***) zákon č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx, rekondiční x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x slabozrakého maséra xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx rehabilitačního nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx xxxx zubního xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu*) x xxxxxxxxx o rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx příslušnou pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) odborná xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, asistenta xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, biomedicínského xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx fyzika, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odborného pracovníka x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx provozována, x 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***) x 1 xxx xxxxx x oboru

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 455/1991 Xx.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

(X §26 a 27)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, konzumního xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických nápojů (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx vín, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x ovocných destilátů xxxxxxxxx pěstitelským xxxxxxx) x xxxxxx kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (x výjimkou xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx a ovocných xxxxxxxxx získaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)

x) vysokoškolské vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, chemii, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx technologii, chemii, xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx laborant pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. a), x), x), x) nebo x) živnostenského xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxx xxxxxx x úpravu xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx alkoholických nápojů (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pěstitelským pálením) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., x lihu x x změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 587/1992 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx a úprava xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx syntetického

POŽADOVANÁ ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx na xxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x), x), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx zákona

ORGÁN STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 61/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

pro xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výzkum, vývoj x výrobu xxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a studijním xxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx vědy nebo xxxxxxxxxxx;

xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*);

xxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo střelmistra*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstřelů*);

pro znehodnocování, xxxxxx x delaboraci xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx*),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx**) x 3 xxxx praxe v xxxxx, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx**) x 5 let xxxxx v oboru;

pro xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx munice:

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx, ekonomickým, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx průkazu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průzkumu**) x 3 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vydání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx**) a 5 xxx xxxxx x oboru;

pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx***);

xxxxxx, vývoj, výroba, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, delaborace, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx munice xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx****)

XXXXX XXXXXX SPRÁVY, XXXXX XX XXXXXXXXX K XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad*****)

POZNÁMKA

*) §35 x 36 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 229/2016 Sb.

***) §1 xxxx. 5 zákona x. 451/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx státních xxxxxxxx x organizacích Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

****) §70i zákona x. 119/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 229/2016 Sb.

*****) §23 xxxxxx x. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, přeprava, xxxxx, xxxxxx, půjčování, uschovávání, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A JINÁ XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 1 X 2

xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx technologie x 3 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) střední xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx puškař nebo xxxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 roky xxxxx x xxxxx;

xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x střeliva:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve studijním xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměřeném na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx a 1 xxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ekonomii, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx vědy xxxx technologie a 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx, ekonomickým, vojenským xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x výučním listem x xxxxx vzdělání xxxxxxxx se specializací xx zbraně x xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx oboru x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxx 1 rok praxe x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 4 roky praxe x xxxxx;

xxx výrobu, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x ničení xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená pro xxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, oprávnění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x věk xxxxxxx 21 xxx;

xxx xxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, studijní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výbušnin x 3 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx statutárního orgánu*), xxx xxxxxxxx výbušnin x xxxxxxxxx předmětů**) x xxxxxxxxx činností x xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

**) §21 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 61/1988 Xx. , ve znění xxxxxx č. 542/1991 Xx.

***) xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 155/2010 Xx. x xx znění xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení s xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx, vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přeprava, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx 21 xxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx vědy, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 let, nebo

c) xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx listem x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx 21 let, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 1 xxx xxxxx x xxxxx x xxx nejméně 21 xxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX VYŽADUJE XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky

POZNÁMKA

§3 xxxx. 2 xxxxxx x. 310/2006 Sb., x nakládání x xxxxxxxxx věcmi využitelnými x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx materiálem)

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx pohonných xxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 A 2

pro xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a maziv:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chemii x 3 roky xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x 3 xxxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 4 xxxx praxe x oboru, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podle §7 odst. 5 xxxx. a), b), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx odborné xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx činnost xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*) x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx licenci*) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 50 xX

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

a) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx programu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x 3 roky xxxxx v xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxx x technickým xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 6 xxxx xxxxx v xxxxx;

x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx instalovaného xxxxxx 1 XX xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxx x instalovaným xxxxxxx xx 1 XX včetně xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a 3 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx malých xxxxxxxxxxxxx zdrojů vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

fyzická xxxx právnická osoba, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobu xxxxxxx xxxxxxx x licence xx xxxxxx tepelné xxxxxxx*), xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx**), x xx touto xxxxxxxx nedojde x xxxxxxxx života a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX K XXXXXXX X KONCESI

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

**) §9 xxxxxxxx x. 426/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx udělování xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx zvířat nebo xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxx nebo xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx x. 111/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, KTERÝ SE XXXXXXXXX K XXXXXXX X XXXXXXX

xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx

- nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými x přepravě xxxxxx xxxx věcí,

- osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx určenými xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí

POZNÁMKA

zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx směrnice Rady 96/26/XX

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBILOST XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

§33a xxxxxx č. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx.

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

xxxxx č. 114/1995 Sb., x vnitrozemské plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx přípravků

POŽADOVANÁ ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) minimálně xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, pěstitelství, xxxxxxxxxxxx, chmelařství, vinohradnictví, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 4 roky xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx aplikaci přípravků

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

schválení provozovny

ORGÁN XXXXXX SPRÁVY, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX O KONCESI

Ústřední xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§65 xxxxxx x. 326/2004 Sb., x rostlinolékařské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 199/2012 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx pyrotechnického průzkumu

POŽADOVANÁ XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

a) oprávnění xxxxxxxxxxxx*) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx pyrotechnického průzkumu**)

PODMÍNKY, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx***)

XXXXXXXX

*) §35 x 36 xxxxxx č. 61/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) §70f xxxxxx x. 119/2002 Sb., xx xxxxx zákona x. 229/2016 Xx.

***) §1 xxxx. 5 zákona x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

xxx provádění veřejných xxxxxx dobrovolných:

a) vysokoškolské xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx vzdělání x 5 xxx xxxxx x dražební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx doklad x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, x 9 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 5 xxxx. x), x), x) nebo x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx praxe x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) střední vzdělání x 6 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) osvědčení o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, x 10 xxx praxe v xxxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxx, xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 písm. x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj

POZNÁMKA

§6 xxxxxx x. 26/2000 Xx., x veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/2006 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) vyšší odborné xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx ruch, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx cestovní ruch, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 rok xxxxx x xxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, nebo

f) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 6 xxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx provozována, a 6 xxx xxxxx x oboru, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*) x 2 xxxx xxxxx x xxxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 písm. x), c), x), x), x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, KTERÝ XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání)

**) xxxxx č. 159/1999 Sb., o některých xxxxxxxxxx podnikání x x výkonu některých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxx a xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 A 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bezpečnostního xxxx obdobného zaměření, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru bezpečnostním xxxx xxxxxxx x 3 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx xxxxx v xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3 xxxx praxe v xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*)

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx**) x xxxxxxxxxxx xxxxx osob, xxxxx xxx podnikatele xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Sb.

PŘEDMĚT XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX ODBORNÁ X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx v oboru, xxxx

x) střední vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oboru bezpečnostním xxxx xxxxxxx x 3 roky praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo xxxx doklad x xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, 3 xxxx xxxxx v xxxxx a profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx koncipient xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu*)

PODMÍNKY, XXXXXXX SPLNĚNÍ XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

spolehlivost podnikatele, xxxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu**) x xxxxxxxxxxx všech xxxx, xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

**) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx majetku x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x studijním oboru xxxxxxxxx xx strojírenství, xxxxxxxxxxxxxxx, telekomunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx praxe x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx techniku x 3 xxxx xxxxx v oboru, xxxx

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxx

XXXXXXXX, JEJICHŽ XXXXXXX XX XXXXXXXX PODLE §27 XXXX. 3

xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx předmětnou xxxxxxx xxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 155/2010 Xx.)

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání x 1 xxx xxxxx v administrativě, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x 2 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci pro xxxxxxxxxx pracovní činnost xxxxxx zařízením akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx odvětví, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x 4 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX SE XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (§6 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 155/2010 Xx.)

XXXXX STÁTNÍ XXXXXX, XXXXX SE VYJADŘUJE X XXXXXXX X XXXXXXX

Xxxxxx oblastní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx

XXXXXXXX

§68 xxxx. 4 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výuka x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 ODST. 1 X 2

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx a 2 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x sport x 2 roky xxxxx x řízení střeleb xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx vzdělání x maturitní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vojenství xxxx xxxxxxx x 2 roky xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx provozování xxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 3 roky xxxxx x řízení xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 3

spolehlivost xxxxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxx členů xxxxxxxxxxxx orgánu*)

POZNÁMKA

*) §1 xxxx. 5 xxxxxx x. 451/1991 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxx pohřební xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX §27 XXXX. 1 X 2

§6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE XXXXXXXXX X XXXXXXX O XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§6 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x konzervace

POŽADOVANÁ XXXXXXX X JINÁ XXXXXXXX ZPŮSOBILOST PODLE §27 ODST. 1 X 2

§10 xxxx. 2 zákona x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX SE VYJADŘUJE X ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxxxxxx hygienické xxxxxxx

XXXXXXXX

§10 xxxx. 4 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Provozování xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX ZPŮSOBILOST XXXXX §27 ODST. 1 A 2

§13 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ORGÁN XXXXXX XXXXXX, KTERÝ SE XXXXXXXXX K ŽÁDOSTI X XXXXXXX

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXXXX

§13 xxxx. 3 xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Příloha č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Sb.

ŽIVNOST VOLNÁ

(K §25 xxxx. 2)

Xxxxxxx xxxxxxxxx: Výroba, obchod x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 13 živnostenského xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx náležející do xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx lesního hospodáře x vyhotovování lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

3. Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

5. Xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x bahna

7. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

8. Pěstitelské xxxxxx

9. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

10. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

11. Výroba x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx

12. Xxxxxxxxxx dřeva, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

13. Výroba xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx výroba, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

15. Xxxxxx, rozmnožování, xxxxxxxxxx, prodej, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nosičů xxxxx x xxxxxxx

16. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxx

17. Výroba xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx směsí xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

18. Xxxxxx xxxxxx

19. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx

20. Xxxxxx x zpracování xxxx

21. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx, keramických a xxxxxxxxx xxxxxxx

22. Xxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx nekovových výrobků

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kamene

24. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx kovů a xxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků

26. Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx kovů

27. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx

28. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, navigačních, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxxx

29. Výroba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, elektrických xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xx malém napětí

30. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

31. Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx

32. Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

33. Xxxxxx x xxxxxx plavidel

34. Xxxxxx, xxxxx, projektování, zkoušky, xxxxxxxxx, xxxxxx, opravy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx letadel, motorů xxxxxxx, vrtulí, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

35. Výroba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx vozidel xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

36. Výroba xxxxxxxx xxx, vozíků xxx xxxxxxxx x xxxxxx nemotorových dopravních xxxxxxxxxx

37. Výroba x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

38. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

39. Výroba xxxxxxxxxxxxxx prostředků

40. Xxxxxx x opravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření

41. Výroba xxxxxxxx x kancelářských xxxxxx, kromě xxxxxxx x xxxxxx, výroba xxxxxxxxx, kartáčnického x xxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

42. Xxxxxx xxxxxxx výrobků zpracovatelského xxxxxxxx

43. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací x xxxxxx x xxxxxx xxxx

44. Xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxx)

45. Xxxxxxxxx x dokončovací xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti

46. Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

47. Zprostředkování obchodu x služeb

48. Velkoobchod x xxxxxxxxxx

49. Zastavárenská xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbožím

50. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

51. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (vyjma xxxxxxxxxx x silniční motorové xxxxxxx)

52. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx v dopravě

53. Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

54. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2012 Xx.

55. Xxxxxxxxx xxxxxx

56. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dat, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

57. Xxxxxxx informačních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx

59. Pronájem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

60. Poradenská x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

61. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

62. Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhů, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

63. Xxxxxxxxxxxx elektrických xxxxxxxx

64. Xxxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

65. Testování, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx

66. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx

67. Návrhářská, xxxxxxxxxxx, aranžérská činnost x xxxxxxxx

68. Fotografické xxxxxx

69. Překladatelská x xxxxxxxxxxx činnost

70. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

71. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x průvodcovská xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

72. Mimoškolní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx činnosti

73. Provozování xxxxxxxxxx, kulturně-vzdělávacích x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

74. Xxxxxxxxxxx tělovýchovných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sportovní xxxxxxxx

75. Xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx textilu x xxxxxxxx zboží

76. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

77. Opravy x xxxxxx potřeb xxx domácnost, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výrobků xxxxx mechaniky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x měřidel

78. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx hygienu

79. Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro rodinu x domácnost

80. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x svěřenské xxxxx

81. Poskytování xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

82. Výroba, xxxxxx x služby xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5 x zákonu x. 455/1991 Sb.

Seznam xxxxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(X §7 odst. 6)

XXXXXXX

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx veterinární xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zootechniku, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx chovatelství xxxxxx xxxx zootechniku, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němž je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx v xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace podle xxxxxxxxxx právního předpisu**), xxxx

x) doklady xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho ukončení

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x jiné způsobilosti xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) vysokoškolské xxxxxxxx získané x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxxxx Stavebnictví xx xxxxxxxxx xx stavitelství xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx staveb, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx vzdělávání,

b) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx xxxxx x oboru,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxx x nezávislém postavení (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) doklad x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx optika

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oční xxxxx nebo oční xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx optika xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**), xxxx

x) doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v nezávislém xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu";

POZNÁMKA

*) zákon č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

**) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x profesní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu*), xxxx

x) osvědčení o xxxxxxxxxxxxx**) nebo xxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx v nezávislém xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o uznání xxxxxxx kvalifikace podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

**) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx záchranář**) - potápěč, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx záchranáře na xxxxx xxxx, nebo xxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****), nebo

d) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxx právním xxxxxx, xxxx

x) doklad o xxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx***)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxxxxx č. 447/2001 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 87/2006 Sb.

***) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Poskytování xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti...

POŽADOVANÁ XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) vyšší xxxxxxx vzdělání x xxxxx vzdělání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx a tělovýchovy, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx patří xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx svazů), xxxx

x) profesní kvalifikace xxx příslušnou oblast xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu***), xxxx

x) doklad o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxx x xxxx xx xxx xxx věku x xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBILOST

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx asistenta xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu***), nebo

d) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx****), xxxx

x) doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x nezávislém xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****)

XXXXXXXX

*) zákon č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a uznávání xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx povoláních), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

***) xxxxx č. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů

*****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kůže

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) odborná xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx lékaře nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) střední xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x rekvalifikaci***) xxxx jiný doklad x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lidské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) střední xxxxxxxx x výučním listem x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxxxx***) nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx porušována integrita xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kosmetičku x xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo zařízením xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx živnost provozována, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx činnost kosmetičky x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx-xx, xxxxxxx nebo xxxxx) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****), nebo

g) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x specializované xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Sb.

**) xxxxx č. 96/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 125/2005 Xx.

***) vyhláška č. 524/2004 Sb.

****) zákon č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

*****) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu povolání xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx lékařství xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx maséra xxxx nevidomého x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx studijním xxxxxxxx x studijním xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx***) xxxx xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní kvalifikace xxx klasickou xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*****), nebo

f) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx****)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 95/2004 Sb., ve znění xxxxxx x. 125/2005 Xx.

**) zákon č. 96/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 125/2005 Xx.

***) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

****) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů

*****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxx solárií

POŽADOVANÁ XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) osvědčení x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx praxe x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 občanského xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

d) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ŽIVNOST

Kosmetické xxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) střední xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělání kosmetička, xxxx x předměty xxxxxxx přípravy x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) vysokoškolské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxxx xx oblast xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx*) xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx akreditovaným xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx provozována, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ***), nebo

g) xxxxxx x vykonání xxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**), xxxx

x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxx. x) živnostenského xxxxxx

XXXXXXXX

*) xxxxxxxx č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x rekvalifikaci*) xxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydaný zařízením xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx, xxxx ministerstvem, xx xxxxx působnosti xxxxx odvětví, x xxxx xx živnost xxxxxxxxxxx, xxxx

x) doklad x vykonání xxxxxxx xxxxx x oboru x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx manikérka x nehtová xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx ***), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,**) xxxx

x) xxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXXXXX

*) vyhláška č. 176/2009 Sb.

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

***) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů

ŽIVNOST

Ostraha xxxxxxx a xxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právním, xxxx

x) xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxx zkouškou x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxxx akreditovaným Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx*), xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu**)

POZNÁMKA

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx právním, xxxx

x) střední xxxxxxxx x maturitní zkouškou x osvědčení x xxxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxx x odborné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) profesní xxxxxxxxxxx pro činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx*), xxxx

x) doklad x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)

XXXXXXXX

*) xxxxx č. 179/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

**) xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 6 x zákonu č. 455/1991 Sb.

Seznam xxxxxxxx x xxxxx činností xxxxxxxx volné, jejichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bezúhonnost jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(X §8a x 28)

1. Živnost xxxxx x oboru xxxxxxxx

x) poskytování xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence

Příloha č. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Přechodná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx x skladují xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 1) xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x odstavci 1 xxxxx prodávat xxxxxxxxx xxxxxxxx ze zásob xxxxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx 28. xxxxx 1994.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx reklamy, xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxxxx 28. xxxxx 1994.

§11 vložen xxxxxxx předpisem č. 303/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx živnosti na xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zánik xx xxxx tímto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je povinen, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxx xxxxxxxx odlišných od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x xxxx 7, xxxxxxx xxxxxx splnění xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx podle xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx devíti měsíců xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxx x dokladů, xxxxx xxxxxxxxxx předložil x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx bodu 6. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxx x doložení xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx podmínky provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx listiny. Došlo-li xx zákona ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx ke změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlašovací, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx podnikatel na xxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jedná xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx splnění xxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenskému úřadu x předcházejících xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změně, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx devíti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx činnost, xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak; x xxxx xxxxx xxxxxxx platnosti x xxxxxx živnostenského oprávnění. X xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx živností xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx lze xxxxxxx provozovat xxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx pokuty, x zrušení živnostenského xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x postihu za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění, xxxxx získala před xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této lhůty xxxxxx.

8. Odpovědný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jazyka xxxxx §11 odst. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxx osvobozeny xx správních poplatků.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení x xx. XX

Xxxxxxx xx právnické xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx koncesní xxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx vyžaduje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, a xx do devíti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. To neplatí x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dosavadních předpisů. Xxxxxxxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/1996 Xx. s účinností xx 26.4.1996

§14

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Živnostenská xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byly dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxx provozovat xxxxxxxx, xxx jsou ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, kterými prokáží, xx splňují podmínky xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx, xx předložené xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, její xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxxxx vázané živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx této xxxxx zaniká.

(3) Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, jež xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxxxx zákona. Xx xxxxxx předpokladu xxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x koncesi.

(4) Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxx účinnosti; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx x xxxx vzniklé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14 vložen právním xxxxxxxxx č. 159/1999 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2000

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vodní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx základě koncese, xxxx povinni xx 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydané plavebním xxxxxx; nepředloží-li x xxxx xxxxx osvědčení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx a tyto xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxx koncesní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x právnické xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 4 xxxx xxxxxxx zahájit xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 358/1999 Xx. x účinností xx 14.1.2000

Xx. VI

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vznikla xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pozůstalého manžela xxxxxxxxxx v provozování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Provozování xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle xxxx 1 x jeho xxxxx se řídí xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx posuzuje xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx po xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu doklady xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x předchozích xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx v xxxx 3 xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx o splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxx živnostenský list xxxx xxxxxxxx listinu, xx xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §52 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx zruší. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

5. Xxxxx-xx xx xxxxxx ke xxxxx živnosti volné xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx řemeslnou, xxxxx xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx povinny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx živnost xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx dokládat xxxxxxxxxxxxxx xxxxx splnění podmínek xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxx úřad xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Došlo-li xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx podnikateli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx živnosti.

7. Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx lhůtě 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenského oprávnění, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxx-xx tímto xxxxxxx x xxxxxxxxx jedné xxxxxxxx xx xxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxx x fyzické osoby xxxxxxxxx k podnikání xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxx získaly xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat. Xx xxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x předcházejících řízení.

9. Xxxxxx-xx osoby xxxxxxx x xxxx 8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxx změnu živnostenského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx rozhodování x koncesích se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §52 x 53. Xxxxxxxxxx-xx orgán uvedený x §52 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zruší.

10. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 8 xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

11. Podnikatelé, kteří xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona pro xxxxxxx, x xxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxx, aniž by xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx podle bodu 3, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zástupce, xx-xx xxxxxxxxxxx až xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která podle xxxxxx xxxxxx již xxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx; v této xxxxx pozbývá xxxxxxxxx x průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx podnikatele xxxxxxx upozorní ve xxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx povinen xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona předložit xxxxxxxxxxxxxx úřadu seznam xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx dílčími xxxxx technologického procesu.

14. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 13 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxx podle §7a xxxx. 8 tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámit xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x svém místě xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx umístěné xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §45 odst. 2 xxxx. x) x x) a odst. 3 xxxx. x) x x), xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jim xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xx 6 měsíců ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

16. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxx (xxxx-xx xx xxxxx podnikání xx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx průkaz xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxx provozovat xxxxxxx jim xxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisem xx obchodního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

17. Živnostenský xxxx xx povinen vydat xx xxxxxx podnikatele, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx koncesovanou živnost xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §54, x to xx 30 xxx xxx xxx podání xxxxxxx.

18. Xxxxx-xx xx xxxxxx xx změně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, je živnostenský xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

19. Žádost x xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovací, x které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x živnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx řízení ukončeno xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx projednají xxxxx xxxx právní xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxxxx doručené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx řízení xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx ohlášení xxxxx xxxx 19, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx úpravy.

23. Řízení x xxxxxxx pokuty, x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxxx, xx povinna doklad x splnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§5 odst. 4) doložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve lhůtě 1 xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vyplývá-li xxx xxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§58 xxxx. 2).

25. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx.

26. Úkony xxxxxxxxx xxxxx bodů 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18 x 25 nepodléhají xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

1. Platnost xxxxxxxxx vydaných xxxxxx x organizacemi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx organizacím x xxxxxxxxxxxx fyzickým osobám xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxx uplynutím xxx xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx vydaná xx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

2. Platnost osvědčení xxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaná přede xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxx skupiny 202 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx opravňují x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx oprávnění vydaného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx skupiny 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx elektrických zařízení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" se xxx dne účinnosti xxxxxx zákona považují xx živnostenská oprávnění xxx provozování xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx báňské xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provozování živnosti xxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx zákona "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení" x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k výrobě xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx považují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Živnostenská xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 205 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx elektrických xxxxxx x přístrojů" x "Výroba, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxx 105 přílohy č. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona: Elektrické xxxxxx x xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx x opravy xxxxxxxxxxxx strojů a xxxxxxxxx" x "Instalace x xxxxxx elektronických xxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x bodech 3 až 6, xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 124/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Čl. XX

1. Prodejci xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x prodeji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Státnímu xxxxxx xxx xxxxxxxx léčiv xx 6 xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx léčiv xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx vyhrazených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 21/1998 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx praxe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx zemědělství č. 21/1998 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vyhrazená xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhrazená léčiva (§2 odst. 19 xxxxxx x. 79/1997 Xx., x léčivech x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx), xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx od správního xxxxxxxx.

3. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx svoji xxxxxxx, xx 2 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx §41 xxxx. x) xxxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx musí zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx od nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx dobu xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xx xx xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxx xxxxxx do 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx lhůta xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx (§42 odst. 2 xxxxxx č. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx) prodlužuje na 180 dnů. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x výrobě xx 9 měsíců xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx od správního xxxxxxxx.

4. Xxxxx 30 xxx xxxxx §25 xxxx. 1 zákona x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, x xxxxx 210 xxx xxxxx §25 xxxx. 2 zákona č. 79/1997 Xx., o xxxxxxxx a o xxxxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění tohoto xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x žádostech podaných xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx nezapočítává.

5. Xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx "Zubní laborant" xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 98) x 1. xxxxxx 2000 a po xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Výroba x opravy xxxxxxx xxxxxx" x které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 98) xx 1 xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx pokračovat ve xxx činnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx registraci. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 98)

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 149/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2000, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxxxxx účinnosti 13.6.2000

§34

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zákoně, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx dvou xxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se na xx povinnost xxxxxxx x čl. VI (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) zákona x. 356/1999 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

2. Došlo-li xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx živnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ve xxxxx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 309/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2001

Čl. XX

Xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxx škodlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 409/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

§86

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x. 455/1991 Xx.

(1) Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx x koncesovaných xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x předmětem xxxxxxxxx "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a znehodnocování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, uschovávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaného xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxx, výrobu, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx střeliva, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxx xxxxx doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx zruší.

(2) Předloží-li xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx §53 x 54. Stanovisko xxxxx §52 se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxxxx živnostech podle přílohy č. 3 xxxxxxx 302 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxx, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx", "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, půjčování, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx vojenských xxxxxx" x "Vývoj, xxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxx, prodej, půjčování, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx střeliva xx zbraní podléhajících xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Vývoj, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, přeprava, xxxxx, prodej, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x znehodnocování xxxxxxxxxx střeliva" v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, získaná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx oprávnění x předmětem podnikání xxxxx xxxx právní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxx ve xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §52 x 53.

(5) Xxxxx provedené podle xxxxxxxx 2 a 3 xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx poplatků.

§86 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 119/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx živnosti "Xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx zkapalněných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxx trvala xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx-xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Úkony xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vázané x xxxxxxxxx vymezeným xxxx "Xxxxx, xxxxxx x skladování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxx doručená živnostenskému xxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x kterých xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 24.5.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx živnostenských xxxxxxxxx xxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nařízení vlády xxxxxxxx xxxxx §73a, xxxxxxxxx v platnosti. Xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 61/2001 Xx., x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neodpovídá xxxxxxx xxxxx živností xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx průkazy xxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx podnikatel xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxx. Xx výzvě xxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxx xxxx 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx neodstraní, xxxxxxxxxxxx xxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx průkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xx xxxx žádost xxxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxx, zanikají dnem xxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxxxxxxxx oprávnění. Xxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxx správnímu poplatku.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx živnosti ohlašovací xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx článku VI xxxx 25 xxxxxx x. 356/1999 Xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v platnosti.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 174/2002 Xx. x účinností xx 24.5.2002

Xx. IX

Přechodné ustanovení

Živnostenské xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxxx živnost, která xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx živnost xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx platnosti xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx 1 xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady uvedené x §50.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 308/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.7.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s přílohou č. 3 xxxxxxxx 315 "Zdravotnické xxxxxxxxxx" x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx x platnosti x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x koncesní xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 xx xxxxxxx 214 "Ostatní".

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2003

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx první xxxxx xxxxxxxxxxxxxx listu provedené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a doplnění, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx živnosti. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx koncesovanou "Xxxxxx x úprava xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů 108) (x výjimkou xxxx, ovocných xxx, xxxxxxxxx vín x xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", zanikají xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx podle odstavce 1 a které xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lihovin a xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx piva, xxxxxxxx xxx, ostatních xxx a xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)", xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx koncese, předložit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, xxxxxx adresu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx §3a odst. 3 xxxxxx x xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx původního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx živnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx lihu, xxxxxxx x ostatních alkoholických xxxxxx (x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx x ovocných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)" xx považuje xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx-xx řízení xxxxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nedokončená xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004 xxx xxxxxxxxxxx živnosti ohlašovací xxxxxx, xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Činnost xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence".

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro živnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, skupiny 214 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx" xx živnostenský xxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2006 xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx. XXX xxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 438/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Přechodná ustanovení

Čl. XX

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx živností ohlašovací, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Jsou xxxx povinny xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §45 a xxxxxxx xxxxxxx podle §46 živnostenského zákona. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Průkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx x přeřazení xx xxxxxxxx koncesovaných xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx ohlašovací, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Živnostenský úřad xxxx xxxxxxxxxxx živnostenský xxxx v xxxxxxx xxxxx oznámené xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v živnost xxxxxxxxxx xxxxxxx, živnostenský xxxx xxxx živnostenský xxxx xxx tuto xxxxxxx podle nové xxxxxx úpravy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx změny xxxxx §49 živnostenského zákona. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nově vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx získaného přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Došlo-li xx základě tohoto xxxxxx ke změně xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podnikateli xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx základě oznámení xxxxx xxxxx §49 xxxx xxxxx §56 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx změně xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx xx živnost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx s nařízením xxxxx vydaným xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 živnostenského xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxx "Výroba, montáž, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x zkoušky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zkoušky xxxxx xx plyny", xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §73a xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud podnikatel xxx xxxxxxxxx k xxxx činnosti xxxx. Xxx xxxxxxx "Montáž, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx plyny" xxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nejpozději xx xxxxxxx oznámení xxxxx podle §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznámit živnostenskému xxxxx, že hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xx nehodlá xxxxxxxxxx xxx rámec xxxx živnosti xxxxx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx zahrnujícího xxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx živnostenský úřad xxxx živnostenský list xxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxxx musel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxx živnostenský xxxx změní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle předchozí xxxxxx xxxxxx. Neoznámí-li xxxxxxxxxx, že hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx "Montáž, xxxxxx x rekonstrukce xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené xx větě xxxxx xxxxxx. Toto ustanovení xxxxx obdobně xxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx".

9. Vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxx-xx xx x xxxxx x předmětu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx provedených xxxxx xxxxxxx.

10. Nedokončená xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokončí podle xxxx právní xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 167/2004 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

§90

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx základě byla xxxxx provozována xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx "vedení xxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno jinak.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx trvá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxx jsou xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx", xxxx xx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxxxx splnění zvláštních xxxxxxxx provozování živnosti. Xx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x udělení xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x živnosti xxxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xx xxxxxx x koncesi, nebylo-li xxxxxx ukončeno přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokončí podle xxxx xxxxxx úpravy.

(4) Xxxxx provedené podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§90 xxxxxx právním předpisem x. 499/2004 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,*) které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx, zůstávají zachována, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikateli, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx živnost "Xxxxx, skladování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků,*) xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx částečném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správnímu poplatku.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx živnosti "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb", xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xx oprávnění k xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx názvu xxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 živnostenského xxxxxx. Ohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Provozování xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 95/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 1.4.2005

Čl. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx vydá fyzické xxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx pro živnost "Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx", pro xxxxxxx "Xxxxxxxxx ochranná xxxxxxxxxx, dezinsekce a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx chemickými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zemědělských xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx" xxxx xxx živnost "Xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských zemědělských xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xxxx žádost xxxx nejpozději na xxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §49 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx právnické osobě, xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx", vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění s xxxxxxxx předmětu podnikání "Xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky" a "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", x xx xx její xxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx živnostenského xxxxx xxxxx bodů 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx živnostenského zákona, xx znění účinném xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 131/2006 Xx. s účinností xx 14.4.2006

Čl. XXX

1. Zařízení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx vleku Xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx způsobilosti určeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§47 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o dráhách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx provozovatel x xxxx xxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pokračovat xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění, které xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxx xxxx oprávnění xxxxxxxx. Fyzické xxxx xxxxxxxxx osoby provozující xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx doklady prokazující, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx předpokladu vydá xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx 60 dnů xx předložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx list x xxxxxxxxxxx lyžařského vleku.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 11.6.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Měření xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx látek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studií x v oboru Xxxxxxxxx xxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxx Xxxxxx znečišťujících xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ověřování množství xxxxx skleníkových xxxxx x xxxxxxxxxx rozptylových xxxxxx; živnostenský xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Měření znečišťujících xxxxx x pachových xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxx ohlášené xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx správního xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 212/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx živnost x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, skupiny 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Vývoj, projektování, xxxxxx, zkoušky, údržba, xxxxxx, modifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx techniky" xx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx považují za xxxxxxxxxxxx oprávnění xxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxx, xxxxxxx 203 přílohy č. 2 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, údržba, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx pozemních zařízení".

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění, xxxxx xxx xxxxx xxxxx dosavadní právní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupiny 203 přílohy č. 2 živnostenského xxxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx letecké techniky", xx živnostenský úřad xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx ohlášené xxxxxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx živnostenská xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx veřejných dražeb", xxxxx trvala ke xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb x) dobrovolných, x) xxxxxxxxxxxxxx", xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiného.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona živnost x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxx veřejných dražeb" x xxxxx hodlá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dražby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxxx veřejných xxxxxx x) dobrovolných". Vydání xxxx xxxxxxxx listiny xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

3. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněny x xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb", a xxxxx hodlají nadále xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx ve xxxxx 1 roku ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx xxxx nemá x xxxxxxxxx již x předchozích řízení, x prokázat splnění xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxxxx x. 26/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx tyto xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx listinu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dražeb dobrovolných. Xxxx úkony xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx "Provádění xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 26/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VI vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxx neskončeného xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §13 ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx úmrtí podnikatele, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §57 ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení xx změně živnostenského xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx činnostmi x xxxxx živnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxx) vyzve xx 6 měsíců ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doložení xxxxxxx. Xxxxxxxx podnikatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doklady xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zruší.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazem živnostenského xxxxxxxxx až xx xxxx vydání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx 56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx x udělení x změně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx x správních xxxxxxxxx, xxxxx nebylo pravomocně xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výhodnější.

5. Xxxxx-xx xxxxx zákonem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx považují za xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxx-xx tímto xxxxxxx xx xxxxxxxx živností xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx provozovat živnosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxx sloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx provozovaly živnosti xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx ustanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxx xxxxxx úpravou pouze xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx podnikatel oprávněn x provozování xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Došlo-li xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx oprávněn xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnosti v xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ohlašovací xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozsahu.

9. Xxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxxxx x §21 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx x xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kvalifikační zkoušky xxxxx vyhlášky č. 154/1996 Sb., x provádění kvalifikačních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 235/2000 Sb., xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxxx podnikání ohlašovacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx stávají xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souladu x přílohou č. 4 k xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx umístění xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pak xxxxx xxxxx podnikání, x xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podniku) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx podnikateli xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx podnikatele.

11. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zachována. Podnikatel, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx provozoval xxxxxxxx xxxxxxx a hodlá x jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je povinen xxxx skutečnost xxxxxxx xx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx živnost xxxxxx.

12. X případě, xx xxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zahájeno a xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončeno xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx zastaví.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 130/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx živnosti "Aplikace, xxxxxx x xxxxxx x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxxxxxxx ortéz, x) xxxxxxx bandáží" i xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx není xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx pokračovat xx 31. xxxxxxxx 2010. Xx uplynutí této xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx "Xxxxxxxx, xxxxxx x opravy x) xxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxx, c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxx bandáží" se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx živnost "Xxxxxx x opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, trupových xxxxx, končetinových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Nedokončená xxxxxx ve xxxx xxxxxxx koncese "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxx poučí o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx zaplacen.

Čl. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 254/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Xx. XIX

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx živnostech xxxxx přílohy č. 3 živnostenského xxxxxx x předmětem podnikání xxxxxxx majetku x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxx nejpozději xx xxxxx 36 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx doklady x xxxx lhůtě doloženy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podnikající v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 živnostenského xxxxxx x xxxxxxxxx podnikání xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 36 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zajistit x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnostenského xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx k ostraze xxxxxx x xxxxxxx xxxx x služby xxxxxxxxxx detektivů xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §31a xxxxxx zákona.

Xx. XXXX

Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2010 Sb.

§26

Přechodná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo zprostředkovával xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby neuvedené x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 1 xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx doby podnikatel xxxxxx, xx hodlá x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx", xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§26 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx živnostenské oprávnění xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx x osob" xxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", musí xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx x tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx podnikatel živnostenskému xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx oprávnění.

3. Podnikatel, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx trvalo živnostenské xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx "Xxxxxxx majetku x xxxx" xxxx "Služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx žádost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx doložit, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx uvedených xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou uvedeny x příloze č. 5 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - taxislužba" xxxxx zákona č. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx provozovat živnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx provozovat koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx" xxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do 3,5 xxxx xxxxxx", xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx zapíše xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost xxxxxxxx v xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx", jsou ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 xxxx včetně xxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx koncese xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx, xxxxx byli xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou v xxxx 1 x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Silniční motorová xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx", "Silniční xxxxxxxx doprava - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx", "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx", "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x rozsahu předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxx xxx 9 osob xxxxxx xxxxxx", jsou xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx koncese x xxxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxx x xxxxxxx xx zněním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nejvýše 9 osob včetně xxxxxx" xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx provozovaná vozidly xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx než 9 xxxx xxxxxx xxxxxx". Xxxx-xx xxxxxx podána xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx".

5. Podnikatelé, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx xxxxxxxx x bodě 1 v xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx" xxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 tuny" x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxx motorová xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx xxxx", xxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede v xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" nebo "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x přepravě xxxxxx xxxx věcí". Xxxx-xx xxxxxx podána xx 1 roku ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, změní xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny k xxxxxxxx zvířat nebo xxxx".

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxx 3,5 xxxx, - xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 3,5 xxxx xxxxxx, - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná vozidly x největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 3,5 xxxx, - vnitrostátní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, a xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pro xxxx xx udělení xxxxxxx xxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x upřesnění předmětu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx-xx být x xxxxxx xxxxxxx koncese xxx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 tuny, xxxx-xx xxxxxx k přepravě xxxxxx xxxx věcí" xxxx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx 9 xxxx xxxxxx řidiče", xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx koncese xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxx č. 111/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Podání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 4 x 5 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 119/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx uvedené x §13 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx zemřelého xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, neučinily-li xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správce.

2. Jestliže xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx uvedené x §13 xxxx. 1 písm. x), x) nebo x) xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že budou xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxx podnikatele xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 169/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.6.2012

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, zkušební x xxxxxxxxxx činnost v xxxxxxx rostlin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xx koncesované xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxx živnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rostlin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky", je xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx podnikání "Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 živnostenského xxxxxx".

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 2 do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx "Diagnostická, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rostlinných xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3 se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 199/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2012

Čl. VII

Přechodné ustanovení

Řízení xx věci oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x x xxxxxx dni xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx paliva a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pokračovat xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o koncesi xxx "Xxxxxx a xxxxxxxxxx paliv a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx" x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx předmětu podnikání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nemá-li xx xxxxxxxxxxxx úřad x dispozici x xxxxxxxxxxx řízení, xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxx pohonných xxxx xxxxx než na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění podle xxxx první xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx paliva x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx hmoty xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx podnikateli xxxxxx.

2. Xxxxxxx žádosti x koncesi podle xxxx 1 nepodléhá xxxxxxxxx poplatku.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 234/2013 Xx. x účinností od 1.10.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x této xxxxxxxx xxxxxxxxxx po dobu 6 měsíců ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx koncese, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx uplynutím xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx prodej kvasného xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx podnikateli xxxxx xxxxxxxx kvasný xxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 309/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 17.10.2013

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx změny xxxxx xx živnostenského xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejpozději xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §46 xxxx. 6 xxxx druhé xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx ty xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla x souladu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx "Provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" se x xxxxxxx, xx byla xxxxxxx pravomocně udělena xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 140/2014 Sb. x účinností od 1.1.2015

§73

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Podnikatelé, xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), trvalo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prací" x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx trhacích xxxxx", xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx živnost "Xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nákup x xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx". Živnostenský xxxx provede zápis xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx a zacházení x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(3) Podnikatelé, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení s xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xxxxxx živnostenské oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu nebo x částečném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací", jsou xxxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Nákup, xxxxxx, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx předmětu podnikání "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx úřad provede xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pyrotechnice).

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volné, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2, T2 x X4 po xxxx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx větě první x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokračovat, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx, prodej, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx výrobků kategorie X2, X2 a X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x doložit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx živnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xx dokončí xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 206/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 4.9.2015

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx - xxx použití xxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxických xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x potravinářských x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, - x potravinářských xxxx zemědělských xxxxxxxxx, - xxxxxxxxx xxxx xxxxxx toxickými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranné dezinsekce x deratizace x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", která trvala xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx zachována.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx rejstříku nejpozději xx 30 dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2015 Xx. x účinností xx 1.12.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 126/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx x provádění xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx munice, xxxx v uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx hodlá x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx doby xxxxxxx xx xxxx první, xx xxxxxxx xxxxxxx x koncesi nebo x xxxxx rozhodnutí x udělení koncese x doložit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx x předchozích xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx dne xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx žádosti o xxxx udělení. Xxxxxxx-xx xxx ve stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx xxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 229/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2017

§48

Přechodné ustanovení

Kontrola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lihovin x tabákových xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2017 Xx. x účinností xx 31.5.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, který je xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona", xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx ohlašovací xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx "Xxxxxx, obchod x xxxxxx neuvedené x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" uvede xxxx xxxxxxxx "60. Xxxxxxxxxx x konzultační činnost, xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx" x vydá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx výpisu podle xxxx 1 xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 289/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 30.9.2017

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře" x xxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podnikatel, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx" xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře - xxxxxxxx xxxxxxx, - xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cestovních xxxxxx" xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx živnostenský xxxx xx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Provozování xxxxxxxx kanceláře" xxxx xxxxxx živnost "Xxxxxx, xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx o koncesi "Xxxxxxxxxxx cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, - zprostředkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - zprostředkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění až xx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře", x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx projednají xxxxx zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1112018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidátora xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxx činnost v xxxxxxx se xxxxxxx č. 38/2004 Sb., x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, do xxxx, než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx vázané xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2018

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx byl přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní zprostředkování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné "Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování pokračovat, xx povinen před xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxxxxx zprostředkování" a xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vázané živnosti, xxxxx uplynutím xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx č. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx. x xxxxxx č. 289/2017 Xx., nejpozději do 2 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 39/2020 Xx. x účinností od 3.3.2020

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxx §8a xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, nemusí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxx přílohy č. 6 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Osoba, xxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 6 x xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, který byl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx, - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx více xxx 9 osob xxxxxx řidiče, - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x největší povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí, - xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx xxxxxx" podle přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Podnikatel, který xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost x xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx soupravami o xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx živnostenského xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx uvedenou x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" x "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx určeny x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živnost x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx", "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x nepřesahující 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx" a "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx zvířat xxxx věcí a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx určenými x přepravě zvířat xxxx věcí". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx změnu xxxxxxx předmětu podnikání xxxxx zákona č. 455/1991 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku xx 1 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podnikatelem xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx jízdními xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí" a xxxxx xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxx 3,5 xxxx, xxxx-xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx" xxxxx přílohy č. 3 xxxxxx č. 455/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 tuny x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx", xx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti podle xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; do xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xx doby oznámení xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx koncesovanou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx koncese xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,5 xxxx x xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx věcí" x "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx určenými k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, živnostenský xxxx xxxxx v rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Xxxxxxxx motorová xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soupravami x největší povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx". Xxxx-xx žádost xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, živnostenský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx rejstříku změnu xxxxxxx předmětu xxxxxxxxx xx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - nákladní xxxxxxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 xxxx určenými k xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx x nákladní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx určenými x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx" a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Změnu rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx živnostenský úřad xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxx údajů oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxxxx x. 455/1991 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Úkony xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxx poplatků.

5. Xxxx-xx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx doprava - xxxxxxxx provozovaná vozidly xxxx jízdními soupravami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahující 3,5 xxxx, jsou-li xxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx", o xxx nebylo xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx splnění podmínky xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1994 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "Silniční xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3,5 tuny xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o největší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2,5 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířat xxxx xxxx".

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 217/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 455/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

231/92 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zákon x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.5.92

591/92 Xx., x xxxxxxx papírech

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

600/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx je x rozporu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 591/92 Xx. (xxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx předpisem). Xx zapracován, xxx xxx xxxxxxx změnách xx x xxxx xxxxxx nepřihlíží.

s účinností xx 28.12.93

273/93 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx audiovizuálních děl, x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.11.93

303/93 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.94

38/94 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.4.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením

s xxxxxxxxx od 21.3.94

136/94 Xx., x barvení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona XXX x. 587/92 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

200/94 Xx., o zeměměřictví x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

237/95 Xx., x hromadné správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

286/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 570/91 Xx., x živnostenských xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

94/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.6.96

95/96 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 136/94 Sb., x xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., x spotřebních xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx XXX x. 588/92 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 587/92 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 26.4.96

147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.97

19/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění zákona x. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.97

49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

61/97 Xx., o xxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx XXX x. 587/92 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxx)

x účinností xx 1.7.97

79/97 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.98

217/97 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 284/91 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech, xx znění xxxxxx XXX č. 38/93 Xx., x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.9.97

280/97 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 27.11.97

15/98 Sb., x Komisi xxx xxxxx papíry a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.98

83/98 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.98

157/98 Xx., x chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.99

167/98 Xx., o xxxxxxxxxx látkách a x změně některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.99

159/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně zákona x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2000

356/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.3.2000

358/99 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 114/95 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.1.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

27/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, o právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon)

s účinností xx 1.12.2000

122/2000 Sb., x ochraně sbírek xxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2000

123/2000 Xx., x zdravotnických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

124/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 174/68 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

149/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 79/97 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 20/66 Xx., o péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.6.2000, x výjimkou xxxxxxx x. 3 xxxxxxx 307, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od 1.8.2000

151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2000

158/2000 Sb., x vyhledávání, xxxxxxxx x těžbě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.7.2000

247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

249/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 19/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx chemických xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 9.8.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

309/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státu x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.4.2001

362/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

409/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 147/96 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2001

61/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/99 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 20/87 Xx., o státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/92 Sb., a xxxxx x. 356/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.2.2001

100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2001

164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.6.2001

256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

477/2001 Xx., x xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

478/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x kterým se xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 5.1.2002

501/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx ovzduší)

s xxxxxxxxx od 1.6.2002

119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx č. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x zákona x. 368/92 Sb., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

174/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 356/99 Xx.

x xxxxxxxxx od 24.5.2002

281/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 28.6.2002

308/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 12.7.2002

320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

476/2002 Xx., nález ÚS xx dne 2.10.2002 xx věci návrhu xx xxxxxxx zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 31.3.2003

88/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 370/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx. x nálezu XX xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2003

130/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2003

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2003

224/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 360/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

228/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x změně xxxxxx x. 288/95 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

274/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2003

354/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

438/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

38/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2005

119/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2004

167/2004 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.5.2004

374/2004 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 455/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 122/2004

499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně některých xxxxxx

x účinností od 1.1.2005

635/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.1.2005

695/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolenkami xx emise xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 31.12.2004

58/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 8.2.2005

95/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s účinností xx 1.5.2005

215/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

358/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX na xxxxxxxxx xxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxx XXXXXXXX xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2005

428/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 24.11.2005

444/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 531/90 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 11.11.2005

62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx., x další zákony

s xxxxxxxxx od 8.3.2006

76/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

109/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

131/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 229/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 569/91 Xx., x Xxxxxxxxxx xxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.4.2006

161/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

165/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 325/99 Xx., x azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Policii XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

179/2006 Xx., o xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.8.2007

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

191/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.6.2006

212/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 695/2004 Xx., x podmínkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx skleníkových xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

214/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

225/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 49/97 Xx., o civilním xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

310/2006 Xx., x xxxxxxxxx x některými xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x bezpečnostním xxxxxx xx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

315/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

160/2007 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx spotřebitele

s účinností xx 2.7.2007

269/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 365/2000 Xx., o informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

270/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

130/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

230/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu

s účinností xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

285/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx styku

s xxxxxxxxx xx 1.11.2009

292/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

145/2010 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

155/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx zkvalitnění xxxxxx xxxxxxxx a ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

160/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.6.2010

424/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 100/2010 Sb., x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.12.2010

427/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx cizinců xx území XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 325/99 Xx., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

351/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

355/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 125/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

420/2011 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

458/2011 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

53/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání), xx xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

119/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2012

169/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.6.2012

199/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 321/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpis

s účinností xx 1.7.2012

201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

202/2012 Xx., o xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x účinností xx 1.9.2012

221/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

407/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

234/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 311/2006 Sb., x pohonných hmotách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

241/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.8.2013

279/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 147/2002 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zemědělském), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povinném xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

309/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.10.2013

303/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

127/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/97 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx zákona x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2015

140/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x účinností od 4.9.2015

267/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

91/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.4.2016

126/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.5.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

229/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2017

258/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx úvěru

s účinností xx 1.12.2016

304/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 277/2009 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 23.9.2016

64/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

65/2017 Sb., x xxxxxxx zdraví xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek

s xxxxxxxxx xx 31.5.2017

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx o nich x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

193/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 256/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2017

204/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2018

261/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 16.11.2017

289/2017 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2017

111/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/99 Xx., x xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti cestovního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

171/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 31.7.2019

255/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x soudních xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

277/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

39/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 3.3.2020

115/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/1994 Xx., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

238/2020 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2020

336/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a zákona x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2021

422/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 186/2016 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2021, x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

543/2020 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

362/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách podnikání x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2022

129/2022 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

177/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 222/2016 Xx., x Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zákon x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních smluv), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 277/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx x mezinárodních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2022

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx tiskové xxxxx x xxxxxx x. 193/2004

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 x 2 xxxxxx XXX č. 531/1990 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §1 x 2 xxxxxx x. 222/1946 Sb., x xxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 86/1950 Xx. x zákona x. 88/1950 Xx.
3) Xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením.
4) Zákon XXX č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx XXX č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Zákon č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.
7) Zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxx. §25 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 92/1991 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) §70b xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb.
10) Zákon XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx.
11) §2 x 3 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Xxxxx č. 458/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 61/1952 Sb., o námořní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 42/1980 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 75/1953 Sb., kterým xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx.
14) §60 xxxx. 3 zákona x. 266/1994 Xx., x dráhách.
15) Zákon č. 151/2000 Sb., x telekomunikacích, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 527/1990 Sb., o vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx návrzích, ve xxxxx zákona č. 519/1991 Xx.
Zákon č. 35/1965 Sb., x dílech xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (autorský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx topografií xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Zákon č. 478/1992 Sb., x užitných xxxxxxx.
17) §62 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1966 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX x. 284/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řízení xxxxxxx humánních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx techniky. - Xxxxxx předpis x. 284/1990 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 79/1997 Sb.
Xxxxx č. 87/1987 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx XXX č. 86/1989 Sb., x xxxxxxxxxx ověřování, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx do oběhu, xxxxxxxxx a kontrole xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých dalších xxxxxx.
19) Xxxxx č. 30/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 1/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 9/1991 Sb., x zaměstnanosti x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších předpisů.
24) Xxxxx č. 28/1984 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Zákon č. 38/1995 Sb., x technických xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 19/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 50/1976 Sb., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 140/1961 Sb., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Zákon č. 49/1997 Sb., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §8a xxxxxx ČNR x. 284/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §7 xxxxxx č. 123/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
31) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x uprchlících, xx xxxxx xxxxxx x. 317/1993 Sb.
32) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §175e xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
34) §24 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

35) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 237/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x práv xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx.
37) Zákon č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 220/1991 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, České xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx lékárnické komoře, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 160/1992 Xx.
38) §25 xxxx. 1 zákona x. 87/1987 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 240/1991 Sb., x xxxxxxxxx x plemenitbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx XXX x. 110/1972 Xx., x xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 256/1991 Xx.
39) Xxxx. §14 a 14x xxxxxx x. 227/1859 x. x., xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §15 xxxx. 1 xx 5 zákona č. 259/1924 Xx., xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Xxxx, §3 xxxx. 2 xxxxxxxx nařízení x. 186/1949 Xx., x xxxxxxx úpravě xxxxxxx xxxx, §2 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx x. 22/1952 Xx., x nové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, §19 zákona x. 89/1958 Xx., o xxxxxxx dorostu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 5/1981 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SSR x. 16/1981 Xx., o xxxxxxxxxxx učňovských xxxxxxxxx x učebních x xxxxxxxxxx oborech, vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČSR x. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o ukončování xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx učilištích, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x. 38/1987 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §25 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x sportu SR x. 102/1991 Sb., x xxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx školách x ukončování xxxxxxxx x odborných xxxxxxxxxx x učilištích, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx XX č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ČR č. 324/1992 Xx.
41) §9 xxxx. 1 a 2 x §25 xxxx. 1 x 7 xxxxxx x. 29/1984 Xx., ve xxxxx pozdějších předpisů.
42) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx XX, Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX, Ministerstva xxxxxx XX, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx XX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX č. 525/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nahrazujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živností.
43) Např. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx ovzduší před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x ovzduší), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 575/1990 Sb., x xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 238/1991 Sb., x xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., o požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 425/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx.
45) Xxxxx č. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx.
46) Xxxx. xxxxx č. 20/1966 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 87/1987 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 42/1980 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 547/1990 Sb., x xxxxxxxxx x některými xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 133/1985 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví XXX č. 91/1984 Xx., o opatřeních xxxxx přenosným xxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 204/1988 Xx.
§11 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx SSR x. 103/1984 Sb., o xxxxxxxxxx proti přenosným xxxxxxx.
48) §28 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 368/1992 Sb., o právních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) Xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury XX č. 241/1991 Sb., o xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupujících xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
51) Např. §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
52) Zákon č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) §8 xx 26 zákona XXX x. 552/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 166/1993 Xx.
54) Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 464/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mzdy xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
55) Xxxxx XXX č. 128/1990 Sb., o xxxxxxxxx.
56) §118 xxxxxxxxx zákona.
57) §85 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx.
58) Xxxx. xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
59) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x sdružování xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxx x. 522/1990 Xx.
61) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
62) §352 xx 354 občanského xxxxxxxx xxxx č. 99/1963 Xx.
63) Xxxxx XXX č. 209/1990 Sb., o xxxxxxxxxx právnících a xxxxxx xxxxxx jimi xxxxxxxxxxx.
64) Xxxxx XXX č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx.
65) Xxxxx č. 237/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX č. 14/1993 Xx.
67) Zákon XXX č. 524/1992 Sb., x xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
68) Xxxxx XXX č. 523/1992 Sb., o xxxxxxx poradenství x Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx republiky.
69) Zákon XXX č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx burzách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 214/1992 Sb., x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 216/1994 Xx.
70) §11 x §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 2/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx. x zákona č. 155/1995 Xx.
71) Xxxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 216/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
73) Zákon č. 79/1997 Sb., x léčivech x x změnách x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§62 xxxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx lidu, xx znění zákona x. 548/1991 Xx. x xxxxxx č. 79/1997 Xx.
Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Sb.
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx).
74) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
75) Xxxxx č. 564/1990 Sb., o státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx odborných škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§45 xx 47 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), ve xxxxx xxxxxx x. 147/2001 Xx.
76) Zákon č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
77) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxxxxxx §60, 60a, 70 xxxxxxxxx xxxxxx.
80) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx.
82) Xxxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 634/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
84) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
85) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 324/1992 Sb.
86) §11 xxxxxxxx x. 91/1984 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
87) §11 xxxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx.
88) Xxxx. §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
89) §35 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
90) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
91) §4 xxxx. 2 písm. x) x §48 xx 50 zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
92) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).
Xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona (xxxxx x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
93) Zákon č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 519/1991 Xx.
Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 529/1991 Sb., x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 116/2000 Sb.
Xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx vzorech, xx xxxxx xxxxxx č. 116/2000 Sb.
94) Xxxxx č. 121/2000 Sb.
95) Například §31 xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxxxxxx prostředky Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
96) Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
97) Xxxxx č. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx zákonů.
98) Xxxxx č. 160/1992 Sb., x zdravotní xxxx x nestátních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 160/1993 Xx.
99) Zákon č. 158/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
100) Xxxxxxxxx xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
101) §45a xxxxxx x. 591/1992 Xx.
102) Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx dalších xxxxxx.
103) Xxxxx č. 256/2001 Sb., x pohřebnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
104) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx).
105) Xxxxx č. 281/2002 Sb., o některých xxxxxxxxxx souvisejících se xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
106) Zákon č. 162/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
107) §14 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 360/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) Vyhláška č. 335/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx §18 písm. x), x), h), x), x) x x) zákona x. 110/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx nealkoholické nápoje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxx vína, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx líh, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ocet x droždí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
109) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 226/2002 Xx.
110) §21 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx.
111) Zákon č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
112) §21 xxxx. 3 obchodního xxxxxxxx.
113) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
114) Xxxxxxxx xxxxx č. 209/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pouze fyzickými xxxxxxx xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx.
115) Například xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
116) §69 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

117) §11 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

118) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §45, 46 a §98 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
120) §2 xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 517/2002 Xx.
121) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
122) §82 x 83 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
123) Xxxxx č. 256/2004 Sb.
124) Zákon č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
125) Zákon č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
126) Xxxxx č. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx.
127) §18b xxxxxx x. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x platebním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 62/2006 Xx.
128) §30 xxxxxx x. 124/2002 Xx.
129) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Zákon č. 115/2006 Sb., x registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
131) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).
132) §144 xxxx. 4 zákona x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).
133) §175e x 175f xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
§480a xx 480e xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) §33 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
135) §48 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
136) §48a xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
137) §145b xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
138) §35 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx.
139) §10a xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
140) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
141) Xx. 3 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 2006/2004 o xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xx ochranu zájmů xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
142) Čl. 3 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2006/2004 x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnými xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
143) Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
144) §8a xxxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
145) §62 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
146) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx).
147) Například xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
148) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství XXX č. 31/1987 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx přípravy ve xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx XX č. 354/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném a xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
149) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rekvalifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 324/1992 Sb.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a zájemců x zaměstnání.
150) Xxxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 561/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
151) Xxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
152) §84 x 85 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
153) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
154) Zákon č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x farmaceuta, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
155) Xxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povolání x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
156) §36a xxxxxx x. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
157) §36a xxxx. 4 xxxxxx x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 189/2008 Xx.
158) Článek 23 a článek 24 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx občanů Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 a o xxxxxxx xxxxxxx 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX a 93/96/XXX.
159) Xxxxxx 11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
160) Článek 14 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxx xx sloučení rodiny.
161) Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
162) §2a xxxxxx č. 124/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 253/2008 Xx.
163) Xxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
164) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
165) Xxxxx č. 284/2009 Sb., o platebním xxxxx.
166) Xx. 3 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1060/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x ratingových xxxxxxxxxx.
167) Zákon č. 125/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
168) Xxxxxxxx č. 21/1991 Sb., x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zaměstnanců, xx xxxxx vyhlášky x. 324/1992 Xx.
Xxxxxxxx č. 524/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a zájemců x zaměstnání.
Xxxxxxxx č. 176/2009 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení x způsob xxxx xxxxxxxx.
169) §89 x 90 xxxxxx x. 111/1998 Xx., xx znění xxxxxx x. 165/2006 Xx. x zákona x. 189/2008 Xx.
170) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
171) §158 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2009 Xx.
172) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
173) Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 152/2011 Xx.
174) Xxxxx č. 372/2011 Sb., o zdravotních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx).
175) Xxxxx č. 427/2011 Sb., o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.
176) Xxxxx č. 179/2006 Sb.
177) Xxxxxxxxx §10 xxxx. 5 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 424/2010 Xx.
178) §98a xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx xxxxx zákona x. 274/2008 Xx.
179) §81 xxxxxx x. 326/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 199/2012 Xx.
180) Zákon č. 29/2000 Sb., x poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
181) §503 občanského xxxxxxxx.
182) §33 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
183) §1553 xx 1560 občanského xxxxxxxx.
§157 xx 159 xxxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx.
184) §197, 203 xx 205 xxxxxx č. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
185) §1448 xx 1456 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
186) §10 xxxx. 5 x §10a xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
187) §503 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
188) §420 x 421 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

189) Xxxxxx 23 x článek 24 xxxx. 1 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/XX ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx a xxxxxx rodinných příslušníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x změně nařízení (XXX) č. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/XXX, 73/148/EHS, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

190) Článek 11 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxx 21 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2003/109/XX xx xxx 25. xxxxxxxxx 2003 o xxxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

191) Xx. 22 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/801 xx xxx 11. xxxxxx 2016 x podmínkách vstupu x pobytu státních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, dobrovolnické xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx au-pair.

192) Článek 14 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxx 2003/86/XX xx xxx 22. září 2003 x xxxxx na xxxxxxxx rodiny.

193) Článek 17 xxxx. 1 směrnice Xxxx 2004/114/XX xx xxx 13. prosince 2004 x podmínkách xxxxxxxxx státních příslušníků xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, neplacené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

194) Článek 11 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx 2004/81/XX xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx příslušníky třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x nedovolenému xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxx.

195) Xxxxxx 14 xxxx. 1 x 4 xxxxxxxx Rady 2009/50/XX ze dne 25. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx pro xxxxx x pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

196) Xxxxx č. 90/2016 Sb., x posuzování shody xxxxxxxxxxx výrobků při xxxxxx dodávání na xxx.

197) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

198) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., o službách xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

199) Xxxxxxxxx xxxxx č. 40/1995 Sb., o regulaci xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

200) Xxxxxxxx č. 359/2011 Sb., x základním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x nemovitostí.

201) Xxxxx č. 254/2019 Sb., x znalcích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx §41, xxxxx byl xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 356/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2000.