Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2013.


Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
363/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ §1 §2 §3 §4 §5 §5a §5b §5c §6 §6a §6b §6c §7 §8 §8a §9 §10 §10a §10b §11 §12 §13 §13a §13b §14 §15 §15a §16 §17 §18 §18a §19 §20 §21 §21a §21b §21c §22 §23 §24 §25 §26 §26a §26b §26c §26d §26e §27 §28 §29 §30 §30a §31 §32 §32a §32b §33 §34 §35 §35a §35b §36 §37 §37a §38 §38a §39 §39a §39b §40 §41 §42 §43

ČÁST DRUHÁ §44 §45

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů §46 §47

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů §48

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů §49

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů §50

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST §51

Příloha č. 1 - Odvětví a skupiny pojištění

Příloha č. 2 - Rozdělení pojistných odvětví pro výkaznictví pojjišťoven podle §26 odst. 4

č. 316/2001 Sb. - Čl. II

č. 39/2004 Sb. - Čl. II, Čl. IV

č. 377/2005 Sb. - §39

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 57/2006 Sb. - Čl. IX

č. 198/2009 Sb. - §18

č. 223/2009 Sb. - Čl. XXVI

INFORMACE

363
ZÁKON
ze xxx 21. xxxxxxxx 1999
o pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví)

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

§1

§1 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§2

§2 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

§3

§3 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§4

§4 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§5

§5 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§5a

§5a (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§5x

§5x (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§5c

§5c (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§6

§6 (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§6x

§6x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§6x

§6x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§6x

§6x (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§7

§7 (část první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§8

§8 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§8a

§8a (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§9

§9 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§10

§10 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§10x

§10x (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§10x

§10x (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§11

§11 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

§12

§12 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§13

§13 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§13a

§13a (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§13x

§13x (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§14

§14 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§15

§15 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§15x

§15x (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§16

§16 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§17

§17 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§18

§18 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§18x

§18x (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§19

§19 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§20

§20 (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§21

§21 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 39/2004 Sb.

§21x

§21x (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§21x

§21x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§21x

§21x (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§22

§22 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§23

§23 (část první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§24

§24 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§25

§25 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 39/2004 Sb.

§26

§26 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§26x

§26x (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§26b

§26b (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§26c

§26c (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§26d

§26d (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§26x

§26x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

§27

§27 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§28

§28 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§29

§29 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§30

§30 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§30a

§30a (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§31

§31 (část xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§32

§32 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§32x

§32x (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§32x

§32x (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

§33

§33 (xxxx první) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§34

§34 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§35

§35 (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§35x

§35x (xxxx první) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§35x

§35x (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§36

§36 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§37

§37 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§37x

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 377/2005 Sb.

§38

§38 (část xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§38x

§38x (část první) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

§39

§39 (xxxx první) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§39x

§39x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§39x

§39x (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§40

§40 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§41

§41 (xxxx xxxxx) xxxxxx právním předpisem č. 278/2009 Sb.

§42

§42 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2009 Sb.

§43

§43 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 278/2009 Sb.

XXXX XXXXX

§44

§44 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

§45

§45 (xxxx druhá) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§46

Xxxxxxx k xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Sb., xxxxxx č. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 352/1999 Xx., zákona č. 357/1999 Sb. x xxxxxx x. 360/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

X xxxxxxx 64 xxxxxxx a) x x) xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx
Xx 50 000,-
b) xxxxxx xxxxxxx
- o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištění jako xxxxxxxxxxxxx nebo zajišťovacího xxxxxxx
Xx 20&xxxx;000,-
- x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx
Xx 20&xxxx;000,-
- x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx pojišťovny
Kč 20&xxxx;000,-
- x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, rozdělení xxxx přeměny pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, nejedná-li xx x rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx 20 000,-
- x xxxxxxxxx všeobecných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx
Xx 20 000,-".

§47

Xxx xxxxxxxx splatné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxx předpisy.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§48

X §61 xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx. a xxxxxx x. 127/1998 Xx., xx xxxxx "31. xxxxxxxx 1999" xxxxxxxxx xxxxx "31. xxxxxxxx 2000".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x. 593/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§49

Xxxxx č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Xx., xxxxxx č. 211/1997 Xx. x xxxxxx x. 333/1998 Xx., xx xxxx takto:

1. X §6 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx9)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8) xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) x 11) xxxxx:

"9) §13 xxxx. 2 xxxx. x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 363/1999 Sb.

11) §13 xxxx. 2 xxxxxx x. 363/1999 Xx.".

2. X §6 xxxxxxx x) xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 7) x 10) xxx:

"x) rezerv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx10) xx xxxx, která xxxxx xxxxxxxxx objem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,7)

7) Xxxxx č. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx).

10) §13 odst. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§50

X §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., zákona č. 273/1993 Xx., zákona x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., zákona č. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Sb., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx č. 94/1996 Xx., zákona x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx. x zákona x. 358/1999 Xx., se xx xxxxx "pojišťoven" xxxxxxxx slova "zajišťoven, xxxxxxxxxxxxx agentů, pojišťovacích x zajišťovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,12)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) zní:

"12) Xxxxx č. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx).".

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§51

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2000, xxxxx xxxxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxx x. 363/1999 Xx.

Xxxxxxx x xxxxxxx pojištění

Část X

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx pro případ xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx stanoveného xxxx xxxx dřívější xxxxx, pojištění spojených xxxxxx, životní pojištění x xxxxxxxx pojistného.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx dětí.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx 3 xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx trvání x xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úroku,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx pojišťovnou xx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx pro případ xxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1 xx 5.

Část X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx nemoci

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Pojištění xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx dopravních xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx škod xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx.

7. Pojištění xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zavazadel x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx 3 až 7 xxxxxxxxxxx

x) požárem,

b) výbuchem,

c) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx než vichřicí (xxxx. xxxxx, povodně, xxxxxxx),

x) jadernou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx poklesem xxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx x bodech 3 xx 7 vzniklých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jinými příčinami (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx způsobené xxxxx xxxxx), nejsou-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odvětví x. 8, včetně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxx pozemního motorového x xxxx přípojného xxxxxxx,

x) x provozu xxxxxxxx vozidla,

c) z xxxxxxxx dopravce.

11. Pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx dopravce.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx užití xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jinou xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx č. 10 xx 12,

x) odpovědnost xx xxxxx xx xxxxxxxx prostředí,

b) xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxx úvěru

a) xxxxxx xxxxxxxx neschopnost,

b) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) zemědělský xxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx)

x) přímé xxxxxx,

x) xxxxxxx záruky.

16. Xxxxxxxxx xxxxxxx finančních ztrát xxxxxxxxxxxxx

x) z xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek,

d) xx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx nákladů,

f) x xxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu,

i) x xxxx nepřímé xxxxxxxx finanční xxxxxx,

x) x ostatních finančních xxxxx.

17. Pojištění právní xxxxxxx.

18. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nouzi xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxx bydliště, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (asistenční xxxxxx).

Xxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

a) "Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx" xxx xxxxxxx x. 1 a 2,

x) "Xxxxxxxxx motorových xxxxxxx" xxx odvětví x. 3, 7 x 10,

x) "Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxx xxxxxxx x. 8 x 9,

x) "Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcí" pro xxxxxxx č. 4, 5, 6, 7, 11 x 12,

x) "Xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx" pro xxxxxxx x. 10, 11, 12 x 13,

f) "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx" pro odvětví x. 14 x 15,

x) "Pojištění xxxxxx xxxxx" xxx xxxxxxx x. 16, 17 x 18.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 363/1999 Sb.

Rozdělení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4

X. Pojištění xxxxxxx v části X přílohy č. 1, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx II., XXX., VI. x XXX.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 2 přílohy č. 1.

III. Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx A xxxx 4 přílohy č. 1.

IV. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X bodu 5 xxxx. x) přílohy č. 1.

XXX. Xxxxxx skupinových xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxx A xxxx 5 písm. x) přílohy č. 1.

XXXX. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx 1, Xxxxx 4, Xxxxx XX francouzského "Code xxx Xxxxxxxxxx".

XX. Pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx upraveno xxxxxxxx xxxxxxxx sociálního pojištění, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx řízeno pojišťovnou xx její xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v části X bodech 1 x 2 přílohy č. 1.

XX. Xxxxxxxxx s xxxxxx xx motorová xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X bodech 3, 7 x 10 přílohy č. 1.

XXX. Xxxxxxxxx proti xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx škodám xxxxxxx x xxxxx B xxxxxx 8 x 9 přílohy č. 1.

XXXX. Xxxxxxxxx xxxx xx drážních xxxxxxxxx, xxxxxxx, námořní x xxxxxxxx pojištění xxxxxxx v části X xxxxxx 4, 5, 6, 7, 11 a 12 přílohy č. 1.

XXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx 13 přílohy č. 1.

XX. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx záruky xxxxxxx x xxxxx X xxxxxx 14 x 15 přílohy č. 1.

XXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxx X xxxxxx 16, 17 x 18 přílohy č. 1.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 39/2004 Xx. x xxxxxxxxx ode dne, xxx vstoupila v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxx správa x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x době xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 316/2001 Xx. x účinností xx 7.9.2001

Xx. II

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9 xxxxxx č. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění tohoto xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx zákon").

2. Xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx uzavřít pojistnou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx bylo Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uděleno xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

3. Bylo-li xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx uděleno xxxxxxxx x provozování pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx změně, xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby, pak x případě občanů, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo přechodného xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx tomto xxxxx. X opačném případě xx xxxxx adresa xxxxxxxx v zahraničí. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, uvádí xx adresa xxxxx xxxxxxxxx.

5. Ustanovení §9 xxxx. 1 ve xxxxx xxxxxx zákona xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nevztahuje.

6. Xxxxxxxx pojišťovna je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2005; xx-xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx, xx tuzemská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodloužit xxxxx xxxxx xxxx prvé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx 5. března 2007 x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odvětví xxxxxxxxx pojištění až xx 5. xxxxxx 2009, xxxxxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stability xxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 39/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x platnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, §8 xxxx. 3, §10 xxxx. 1, §13 xxxx. 8, §21, §22 xxxx. 7, §27 xxxx. 1 xxxx. x), §31 odst. 2 xxxx xxxxx x §33 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Dnem 1. xxxxx 2005 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxx. x), §2 xxxx. 1 xxxx. xx) xx ii) a §25 zákona x. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 316/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.9.2001

Přechodné ustanovení

§39

Pojišťovna je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21c zákona x. 363/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx působnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxxx ze xxxxxx č. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona (xxxx xxx "dosavadní xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxxx") přechází dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx Českou xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona stávají xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx Českou xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx bylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxx xx stává xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona majetkem Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxx xx stávají xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Podrobnosti xxxxxxx dohoda mezi Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

4. Vyhlášky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxx o pojišťovnictví xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxx bankou na xxxxxxx zákona x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxx, kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx státním xxxxxx, xxxxxx xx xxx dohled.

5. Xxxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxx uveřejnilo xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7, §26 xxxx. 3 xxxx. x), §26a odst. 3, §31 odst. 2, §33 xxxx. 6 x §39a xxxx. 4 dosavadního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Česká národní xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx národní bankou x xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zaplacena, xxx xxxxx vybírání x xxxxxxxx se xxxxxxxxx podle zákona x. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxxxxxxxx ministerstva před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x věc xxxxxxx x novému xxxxxxxxxx, je x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx je x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

9. Xxxx-xx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydáno rozhodnutí xxxxxxxxxxxx, proti xxxxx xxx xxxxx rozklad, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx rada České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx bankovní rada xxxxxx rozhodnutí zruší x xxx vrátí x xxxxxx projednání, xx x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx příslušná Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X obnově xxxxxx x x přezkumném xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

10. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxx ministerstva xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx ministerstvo vystupuje xx stát x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx takových xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, uhradí xxxx. Xx xxxxx x xxx závazky, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx úpravy.

11. Xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnosti.

12. Povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxx, xxxxx počaly běžet xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx xxxxxxx dotčeny.

14. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx státu xx xxxxxxx xx 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x ministerstva xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

15. Osoba xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx věty první Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx odpovědných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 57/2006 Xx. x účinností od 1.4.2006

§18

Xxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo financí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 3 xxxxxx x. 363/1999 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2012, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozdílného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx sdělí Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 21. prosince 2012.

§18 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 198/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2009

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx dne neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x účinností xx 28.12.2009

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 363/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2000, xxxxx xxxxxxxxxx §48, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxxxx 1999.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

159/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2000

316/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 363/99 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 159/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 7.9.2001

12/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 363/99 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxx pomoci xxx xxxxxx území)

s xxxxxxxxx od 16.1.2002

126/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/95 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 593/92 Xx., x xxxxxxxxx xxx zjištění xxxxxxx xxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 239/2001 Sb., x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x České xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 15/2002 Xx., xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 363/99 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2002

39/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojišťovnictví), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2004 x xxxxxxxx, x výjimkou §5x xx 5x, §6x, §7 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §7 xxxx. 2 až 4, §8 xxxx. 4, §10 odst. 2 xx 7 x §10 odst. 8 xxxx. x), §13 xxxx. 9, §21x, §22 xxxx. 8, §26 xxxx. 4, §27 odst. 1 xxxx. e) x §27 xxxx. 5 až 7, §31 odst. 2 xxxx xxxxxx, §32x, §33 xxxx. 6 xx 8, §37 xxxx. 6, §37x x 39x a xxxxxxx č. 2, xxxxx nabyly účinnosti xxxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x části §3 x §35a xxxx. 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

257/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx, zákona x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

409/2004 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 363/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 132/2004

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad bankami, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx finančních xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx konglomerátech)

s xxxxxxxxx xx 29.9.2005

381/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 531/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

57/2006 Sb., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

349/2006 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 363/99 Xx. publikované v xxxxxx x. 108/2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

124/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 269/94 Sb., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

137/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 363/99 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/99 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2008

254/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

198/2009 Sb., x rovném xxxxxxxxx x o právních xxxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.9.2009

223/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

278/2009 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

a xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 29/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx xxxxxxxx Xxxx 73/239/EHS ze xxx 24. července 1973 x koordinaci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 76/580/XXX, xxxxxxxx Rady 84/641/EHS, xxxxxxxx Xxxx 87/343/XXX, xxxxxxxx Rady 87/344/XXX, xxxxxxxx Xxxx 88/357/EHS, xxxxxxxx Rady 90/357/EHS, xxxxxxxx Rady 90/618/XXX, xxxxxxxx Xxxx 92/49/XXX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/26/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/26/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/13/XX.
Xxxxxxxx Xxxx 78/473/EHS xx xxx 30. xxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx soupojištění v xxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 87/344/EHS xx xxx 22. června 1987 x koordinaci právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx směrnice Xxxx 88/357/EHS ze xxx 22. xxxxxx 1988 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx a kterou xx mění xxxxxxxx Xxxx 73/23/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Rady 90/618/XXX, xxxxxxxx Xxxx 92/42/XXX x směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/26/ES.
Směrnice Rady 92/49/EHS ze xxx 18. xxxxxx 1992 x xxxxxxxxxx právních x správních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přímého xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx směrnic 73/239/EHS x 88/357/XXX (třetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 95/26/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/64/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/78/ES xx xxx 27. xxxxx 1998 o xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/ES xx xxx 19. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/83/ES xx dne 5. xxxxxxxxx 2002 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění.
1x) Zákon č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 100/1988 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §788 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.
2x) Zákon č. 38/2004 Sb., x pojišťovacích xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
2x) §9b xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 137/2008 Xx.
2x) §9a xxxxxx x. 168/1999 Xx., ve znění xxxxxx x. 137/2008 Xx.
2d) Xxxxxxxxx xxxxx č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 42/1994 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx likvidátorech pojistných xxxxxxxx x x xxxxx živnostenského zákona (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
3) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3a) §31a xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §66a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §18 xxxx. 6 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §797 xxxx. 3 občanského xxxxxxxx.
8) §66a x 66b obchodního xxxxxxxx.
8x) §66r xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxx x. 377/2005 Sb.
§11d xxxx. 10 xxxxxx x. 97/1963 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 377/2005 Xx.
9) Zákon č. 377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx bankami, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
10) International Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx.
11) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11a) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 377/2005 Sb.
11x) §24 xxxxxx č. 377/2005 Xx.
12) Xxxxx č. 254/2000 Sb., o xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 165/1998 Xx., xx xxxxx zákona x. 209/2002 Xx.
12x) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 37/2004 Xx., x pojistné smlouvě x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
§9 odst. 3 xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx.
12x) §24a x 24b zákona x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx.
12d) Zákon č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Sb.
12x) §24a x 24b xxxxxx x. 168/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 47/2004 Xx. x xxxxxx x. 137/2008 Sb.
12x) Zákon č. 38/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a samostatných xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
12x) §24a x 24b xxxxxx x. 168/1999 Sb.
12h) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13x) Zákon č. 412/2005 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
14) §23 xxxx. 1 zákona x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15x) §2 xxxx. 5 xxxxxx x. 12/2002 Xx., x xxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx živelní nebo xxxxx xxxxxxxx x x změně zákona x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x státní xxxxxx xxx obnově xxxxx).