Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.11.2004.


Nález ÚS ze dne 20.10.2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/91 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
568/2004 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
568
NÁLEZ
Xxxxxxxxx xxxxx
Jménem Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx soud xxxxxxx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxx xx xxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxx, XXXx. Xxxxxxxxx Duchoň, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx, XXXx. Xxxxx Xxxxäxxxx, JUDr. Xxxxx Xxxx, XXXx. Xxxxxx Lastovecká, JUDr. Xxxx Xxxxx, XXXx. Xxx Musil, XXXx. Xxxx Nykodým, JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxx, JUDr. Xxxxxxxx Výborný, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx x XXXx. Xxxxxxxx Židlická x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Xx., kterou xx zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
xxxxx:
X. Návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 405/2003 Xx., xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobě nezpůsobilých x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx.
II. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, geologie x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 19.12.2003 xx xxxxxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 405/2003 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., x pracovním uplatnění x hmotném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx navrhovatelé xxxxxx, xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/1991 Xx., xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx ČSFR na xxxxxxx zmocnění xxxxxxxxxx x §148a x §275 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx platném do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 74/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákoník xxxxx x. 65/1965 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další zákony.
Podle xx. I xxxx 95 xxxxxx x. 74/1994 Xx. se x zákoníku xxxxx xxxxxx §148a x xxxxx xx. I xxxx 146 xx xxxxxxx xxxxx §275 xxxx. 1 xxx, xx zmocnění x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx či rušit xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx o ústavní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx Parlamentem Xxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx i xx xxxxxxxx takové vztahy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, udržet xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx domnívají, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx se s xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx ji i xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Podle navrhovatelů xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.8.1998 xx. xx. 21 Xxx 1798/98.
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx přesto xxxxx xxxxxxxxxxxx vydal xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 x §24 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx by byl x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákonem. Xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") x čl. 79 xxxx. 3 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x orgány územní xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx právního xxxx podle navrhovatelů xxxx žádný zákon, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani §9 xxx §14 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx řád xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxx' by xx jednalo x xxxxxxxx obsahující pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro zrušení xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení, xx postup xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxx. Proto xxxxxxx, xxx Ústavní soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x podaném xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 23.3.2004 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obsazení Xxxxxxxxx xxxxx. Překážka xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadla xxx 16.6.2004, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvanáctého xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx Ústavní soud xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxx §69 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (dále xxx "zákon o Ústavním soudu") xx vyžádal xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "XXXX") xx svém xxxxxxxxx ze xxx 26.7.2004 xxxxxxx důvody, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx MPSV xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Ústavy a čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (dále xxx "Listina"). Listina xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx zakázáno, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx čl. 11 xxxx. 4 Listiny je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x xx náhradu. Ustanovení čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx územní samosprávy xxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx zmocněny.
MPSV x xxxxx směru xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx. xx. Xx. XX 45/2000 [Xxxxxx xxxxxx a usnesení Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx 21, xxxxx x. 30; xxxxxxxx xxx č. 96/2001 Sb.], podle xxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxx normotvorby exekutivy xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: jiný právní xxxxxxx xxxx xxx xxxxx oprávněným subjektem, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx) a musí x něj xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x úpravě xxx xxxxxxx xxxxxxxx (musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxx před přijetím Xxxxxx a Listiny xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zmocňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákoníku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ani citovanému xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nevyhovovala, xxxxx xxxxxxxx xxxx rámec x meze zákonné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.
Vyhláška č. 19/1991 Sb. xxx xxxx x rozporu x xxxx uvedenými xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zákonného omezení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Principům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx x ohledem xx svoji xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xx zaměstnavatele xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisu, který xxx vydán x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (uvedená xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1.2.1991 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 102/1987 Xx., x pracovním uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).
XXXX xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vyhlášky byli xxxxxxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxx xxxxx specifikovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xx 14xxxxxxx průměrného xxxxxxxxx výdělku, ačkoliv xxxxxxx meze poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx vyhlášky §60a xxxxxxxx práce xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx odstupné xxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxxxxxx xx zrušením xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx §60a xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstupného v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx x hornictví xxxx podle zrušené xxxxxxxx povinni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx mzdové xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mezi průměrným xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvázáním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx novém pracovišti. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem č. 1/1992 Sb., x xxxx , xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost x x xxxxxxxxx výdělku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, zmocňuje §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jakých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx náklady xx případný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx. Zákon č. 1/1992 Sb. xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxx vyrovnání (doplatek xxxx) x x xxxxxx případech, xxxxxxx x případech, xxxxx xxxx stanoveny §7 xxxxxxxx č. 19/1991 Xx.
Xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx dále povinni xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx vůči xxxxxxxxx okruhu zaměstnanců xxxxx vyhlášky č. 19/1991 Sb. xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx žádný xxxxx xxxxxxxx. Zaměstnavatelé xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxx umožněna xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, projednávat xxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatnění xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxxx xxxxx XXXX xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nahrazovala xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx výkonná xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x účinnosti x xx xxxxxxx Xxxxxx přisvojila oprávnění, xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx x čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx XXXX přistoupilo ke xxxxxxx této xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.5.1994 x §148a x §275 odst. 1 xxxx. b) zákoníku xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 74/1994 Xx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxx respektovat již xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx zákon xxxxxxxx, x xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx moc již xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx však xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. souběžně xxxxxxxxx, přestože xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 4 Xxxxxx, čl. 2 xxxx. 3 Listiny x čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, x xx xxxxxx x xxxxxx obavy z xxxxxxxxxxxx přijetí takového xxxxx zaměstnanci v xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx vyhlášky č. 19/1991 Sb. xxxxx teprve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 405/2003 Xx.
XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu s xx. 10 odst. 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx "je-li x návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx, x jehož provedení xx vydán právní xxxxxxx, navrhne se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx před xxxxxxxxxx tohoto postupu xx x právním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxx xx xxxxx: xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.". Xxxxxxxx x. 405/2003 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xx §9 x §24 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx jde x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx MPSV, xx xxxxxxx vyhláška xx v xxxxxxx x ústavním pořádkem, xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx, xx vyhláška xx xxxxxxx součástí xxxxxxxx xxxx, tj. že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a že xx nutné xxxxx xx postupovat xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s právním xxxxx xxxxxxx. V xxxxxx případě nebylo Xxxxxxxxx soudem, x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, zpochybněno právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxx.
Xxxxxxx soud xxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxx x zákonné xxxxx sdělil, zda xxxxxxxx do řízení xxxx vedlejší xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 13.7.2004 projevil xxxx xx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xx dne 2.9.2004 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx na ústním xxxxxxx před xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dne 20.10.2004 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že zrušením xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx XXXX xxx xxxxxx jednání xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxxxxx, xxxxx XXXX xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, druhý xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx vstoupila do Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mělo XXXX k xxxxxxxxx, xx setrvávání xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx nejprve xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektem x souladu s §64 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx (x xxxxx případě xxxxxxxx 40 xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoho x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx JUDr. Xxxxx Xxxxxxxx, poslankyně Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx (§66 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx).
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx nevyhověl xxxxxx, xxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx navrhovatel x xx, x xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxx jsou podle §28 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx pouze xx, xxxx xxxxx o Xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx přiznává. V xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx právních předpisů (xxxxxxxxxx kontrola xxxxx) xx účastníkem řízení xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx v xxxxxx x zrušení jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx v tomto xxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx vymezení xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxx na zásadě xxxxxxxx, xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - přibrat. Xxxxxxxx procesnímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podstata xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx, xx odborové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx oborech hospodářství xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx nezanedbatelnou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x agregace xxxxxxx zájmů a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx institucích xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx subjektů, které xxxx ze zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx účastníků řízení, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České republiky (xxxx především xxxxxxx xxxxxxxxxxxx legitimity xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení (xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky). Xxxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů (§64 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx. - xx bylo x xxxxxxx právě xx xxxxx uvedenými xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx se x xxxxxxx principů, xxx xxxx typické xxx xxxxxxxx xxxxxxx politické xxxxxxx (například xxxxxxxxxxxxxxxxxx - x xxxxxxxx xxxxx viz xxxx. Xxxxxxxx, X.: Interessenvermittlung xxx xxxxxxxxxx Regulation. Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 1989 - xxxx xxxxxxxxxxx model demokracie - viz x xxxx např. Lijphart, X.: Xxxxxxxxxxx Democracy. Xxxxx Xxxxxxxx, Xx. 2/1969, str. 207 - 225, x xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxx, B. - Lisa, X.(xxx.): Xxxxxxxxx světových xxxxxxxxxx. Xxxxx, VŠE 1995, xxx. 9 - 32).
Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx svaz xxxx x ani nemůže xxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebrání xxxx, aby je Xxxxxxx xxxx x xxxxx provádění důkazů xxxxxxx x xxxxxxxxxx: X projednávaném xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx považoval za xxxxxxxxxx, neboť - xxx xxxx patrno xxxx - předmětem xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálních x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomocí x xxxxxxxxxx a xxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti x odvozenou xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxxxxx na připuštění xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hornictví, xxxxxxxx x xxxxxxxxx průmyslu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
XXX.
X.
Xxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Ústavního soudu x řízení o xxxxxxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx napadeného předpisu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx byl xxxxx x xxxxxx Ústavou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx návrhem napadli xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 405/2003 Xx., xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1.12.2003 xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 19/1991 Sb. Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxxxx x §148a x §275 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 74/1994 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyhlášky xxxxxx.
X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb., xxxxxx x posouzením toho, xxx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášku x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx zákonné ustanovení, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx otázku, xxx xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) normotvornou xxxxxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxxxx právní xxxxxxx xx situace, kdy xx xx xxxxxx xxxxxxxxx zmocnění x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx obsahoval xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx' xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zrušovací ustanovení. Xxxxxx xxxxxx předpis xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zmocnění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx předkládají Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx, xxx zákonodárce xxxxxx exekutivu x xxxxxxxxxx xxxxxxx sekundárních xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxx postup, který x tomto xxxxxxx xxxxxxx XXXX, xx xxxxx navrhovatelů x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
X.
Xxxxxx xxx x České xxxxxxxxx xx založena xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pojistek x xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx kreování, xxxxxxx x obsahu xxxxxxxxx x kompetencí, jimiž xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Při posuzování xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z ústavněprávních xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vyvažování, xxxx x širší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dělby xxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx dělby xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x výkonnou xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx norem, moc xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx toliko k xxxxxx odvozených, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx-xx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zmocněna, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx výkonné rámec x obsahové meze xxxxxxxxxxx.
Xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jiné správní xxxxx a orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a x mezích zákona xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx trvat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kompetence. Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu je xxxxx xxxxxx samotnou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příslušné xxxxx (xx. ve formě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), zatímco kompetence xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymezením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxx. Xxx tímto úhlem xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, a xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx orgánů územní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx založena xxxxx xxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tvorbě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx kompetenci (k xxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx výkonu státní xxxx). Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxx xxxxxx normy xx založena přímo x Xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxx x čl. 79 xxxx. 3 Ústavy, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxxxx).
Xxxxxxx zakotvení xxxx xxxxxxxxx přímo v Xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx otázku xxxxx moci xxxx xxxx legislativní x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanoví xxx vlastně xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxx zákonodárné, xx xxxxx xxxxxx xx třeba toto xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonné xxxx protiústavními zásahy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx exekutivy xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, byla by x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, čímž xx xxx xxxxxxxxxxx sama x xxxx mohla xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx však počítá x tím, xx xxxxxxxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxx tuto pravomoc xxxxxxxxx, xxxxxx xx Ústava xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x konkrétním xxxxxxx x její xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x procesu výkonu xxxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx realizovat xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
X xxxxx směru xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxxxx xx. xx. Pl. XX 5/01, Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 149; xxxxxxxx pod č. 410/2001 Sb., xx.) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx normotvorbě xxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektem, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vyhrazených xxxxxx, xxxx xxx zřejmá xxxx zákonodárce x xxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx).
Xx xxxx třeba uvést, xx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx principu xxxxx xxxx působí xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx jedné xxxxxx xxxxxxx jasné limity xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx určují xxxxxxx pro zákonodárce xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx - xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moc xxxxxxx - nelze libovolně xxxxxxxxx.
Xxxx ustanovení xxx xx xxxxx straně xxxxxxxx exekutivu ve xxxxxx x moci xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx - x principu xxxxx xxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), xx xxxxx straně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx moci výkonné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx zákonodárce xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx držet xx xxxxxxxxxxxxxxx limitů.
Zmocní-li zákonodárce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xx nepřípustné x xxxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kompetenčního xxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxx ve formě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zákonodárce xx jinak, jak xxxxxx shora, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odpovídá, xx xxxxxx rozhraničení xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, tak moci xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud x xxxx již x xxxxxxxxx judikoval, xx "Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxxx x Senátem xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, příp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx pravomoc Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx disciplinárně xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x její xxxxx. Xxxxx tedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx jakkoli do xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx apod." (xxxx. sp. xx. Xx. ÚS 1/2000, Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 18, xxxxx č. 51; xxxxxxxx pod č. 107/2000 Sb.).
Xxxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů je xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x legislativní xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 79 xxxx. 3 Ústavy xxxxx xxxxxxxx "vyhláška" (§1 xxxx. 2 zákona x. 309/1999 Xx., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv), xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kompetencí xxxxxxxxxxx.
X.
Xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx není x teorii xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx jednoho přístupu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx (srov. Xxxxx, X. - Xxxxxxx, X. - Xxx, Z.: Ústavní xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx 1990, str. 184). Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx dostane xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xxx Xxxxxxxx, D.: Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. Praha 1994, xxx. 33). A xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx zanikat x xxxxxxxx prováděcí (Filip, X.: Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Ústavní xxxxxxx XX. XX - Xxxxxxx, Xxxx 1999, xxx. 254.). Xx xxxxx xxxxxx stojí x teorii xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxx právní život xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zmocnění (Xxxxxxxx, X.: Obecně xxxxxxx vyhlášky. XX Xxxx 1998, xxx. 83).
Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x exekutivy x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxx na tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx problematice xxx sám v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ..." (xx. xx. Xx. XX 3/2000, Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 18, xxxxx x. 93; xxxxxxxx xxx č. 231/2000 Sb. xx znění xxxxxxx Ústavního xxxxx x. 130/2001 Xx.).
X xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxxxx také xx xxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Ústavního soudu x xxx, xx xxxx možno xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx toliko x xxxxxx legislativně-technických, tedy xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx materiálním xxxxxxxxxxx proto vždy xxxx xxx zcela xxxxxxxxx a zřetelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zmíněný xxxxxxxxxx xxxxx k projevené xxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx XXX xx. xx. 5 X 75/2002).
X tomto xxxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxx, xx "xxxxx-xx xxxxxxxxx předpis xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx. Protože xx xxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydat, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx." (viz Xxxxxxx, X.: X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx x. 3/96, xxx. 140).
X.
Xx xxxxx uvedeného xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxx napadené vyhlášky xx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx x ústavněprávních hledisek xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx srovnání xx xxxxxxxxxx x hierarchií xxxxxxxx řádu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy x xx pravomocí, xxxxx xxxx jednotlivé xxxx Xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odrazem xxxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxx, xxxx je princip xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxx x legitimační xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zmocňovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §148a x §275 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky č. 19/1991 Sb., xxxxx tak x xx 31.5.1994 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx však xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vyjadřovala xxxxx, xxx předmět xxxxxx xxxxxxxx ve vyhlášce xxx napříště xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx. důvodovou xxxxxx x návrhu xxxxxx x. 74/1994 Sb., xxxx č. 548/93). Xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, který xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vyložit x x vůle zákonodárce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx exekutivě, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zrušena.
Pokud xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx dalšího xxxxxxxx formální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (účinnosti) takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx - dokud xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxx zůstává xxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxx xxxx aplikaci xx xxxx třeba xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx.
Xxx xx xxxxx k xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, že pokud xx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx předpis aplikovat, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx právě s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxxxxx, x takovému xxxxxxxx odepřít aplikaci (čl. 95 xxxx. 1 Xxxxxx).
Xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. proto xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxx x. 405/2003 Xx. xxxx platným xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, materie xxxxxxxx xxx xxxxxxx rozsah xxx.) nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v realitě xxxxxx účinky.
Pokud xxx x otázku pravomoci XXXX k xxxxxx xxxxxxx, xx třeba xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx zejména z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xx shora xxxxxxxxx xxxxxxx, xx XXXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx obsažená xx xxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zrušeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx navrhovatelé, xxxxx již samotným čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx, ve kterém xx odráží xxxxxxx xxxxxxx xxxxx moci. Xxxxxx xxxxx, po xxxxx dobu existence xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx exekutivní xxxxx pravomocí k xxxx změně - xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx x čl. 79 odst. 3 Ústavy - x x xxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx zákonného xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx pravomocí takovou xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx - xx. xxx bez xxxxxxx obsahu - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x obsahu takového xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx základě čl. 79 xxxx. 3 Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X naopak xx xxxx porušením principu xxxxx moci, xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákonodárce.
V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx deklaroval, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu (viz xxxxxxxx zpráva k xxxxxx xxxxxx č. 74/1994 Sb.), xxxx xxx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xx pouze xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx třeba xxxxx xx xxx, že xxxxx xx zákonodárce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 19/1991 Sb. xxxxxxxxxxx, musel xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx princip xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecnými xxxxx.
X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud dospěl x závěru, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x proto návrh xxxxx §70 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 568/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.11.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.