Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ze dne 20.10.2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/91 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
568/2004 Sb.
20.10.2004
11.11.2004
26.11.2004
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)