Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.01.2019.


Nález ÚS ze dne 27.11.2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16/2019 Sb.

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

16

XXXXX

Xxxxxxxxx soudu

Jménem xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl xxx xx. zn. Xx. XX 41/17 xxx 27. listopadu 2018 x xxxxx složeném x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx a xxxxxx Ludvíka Xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx), Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Filipa, Jaromíra Xxxxx, Tomáše Lichovníka, Xxxx Musila, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Milady Tomkové, Xxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené Xxx. Pavlem Čižinským, xxxxxxxxx, AK se xxxxxx Ječná 548/7, Xxxxx 2 - Xxxxxxxxx, na zrušení xxxxxxxxxx §169r odst. 1 xxxx. x) x §172 odst. 6 zákona x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxxxxxx §46a xxxx. 9 x §73 xxxx. 8 zákona x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx vedlejšího účastníka xxxxxx,

xxxxx:

X. Xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) x §172 xxxx. 6 xxxxxx x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx ruší xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Sbírce zákonů.

II. Xxxxxxxxxx §46a xxxx. 9 x §73 xxxx. 8 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nálezu xx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

X.

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx 18 xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx Ústavnímu xxxxx, xxx x xxxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (dále xxx "zákon o pobytu cizinců") zrušil xxxxxxxxxx §169r odst. 1 písm. x) x ustanovení §172 xxxx. 6. Skupina xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx ustanovení §46a xxxx. 9 x xxxxxxxxxxx §73 xxxx. 8 xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o azylu"). Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: na otázku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx [viz xxxx §169r odst. 1 xxxx. j) xxxxxx o pobytu xxxxxxx] xxxxxxxx, xxxxx xxxx rodinnými příslušníky xxxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zajištění osoby, xxxxxxxx nepovolení xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z přijímacího xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx zbylá xxx ustanovení xxxx).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu, xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx" xxxx xxx xxx "žadatel"), xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx pobývat xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx výjezdního xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

3. Navrhovatelé xxxxxxxx, že toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx. 1 §169r zákona x xxxxxx cizinců xxxxxxxx výčet důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x návětí xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx "xxxxxxxx cizinec" x xxx některými xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx větou xxxxxxxx xxxxxxxx zájmenem "který"; xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx normě xxx x), začínající xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx věta xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx x textu zájmeno xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Předmětné xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx použít x xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Soudní xxxx") xxxxxxxxxx se k xxxxx volného xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Popsaný xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahuje xxxxx xx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxx bod 2 xxxx).

5. Z xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxxxxxx, xx xxxxx ze xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx území členských xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 1612/68 x o xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/XXX, 90/364/EHS, 90/365/XXX x 93/96/XXX (xxxx xxx "směrnice č. 2004/38") xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Evropské xxxx, xxxxx xxxx x povolení x xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jehož občanství xxxxxxx občan Evropské xxxx xx. Xxxxx xx též x xxxxxxx, ve které xxxxx Evropské unie xxxxxx xxxxx volného xxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x mezidobí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx unie zamezuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cizinci, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie možnost xxxxxxxx xxxxxx podstatné xxxxx xxxxx statusových xxxx.

6. Xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx situacích nerovné xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a rodinnými xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občana Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobývá x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx oprávnění xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx příkaz není - xxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx aktem, xxxxx xx zakládal xxxxxxxxx cizince vycestovat x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §67 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx přitom například xxxxx, že žádost x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx může xxxxx za tam xxxxxxxxxxx xxxxxxxx cizinec, xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx tvrdit, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Osoby, xx xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx vycestovat z xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vízum xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 810/2009 o xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx kodex). Xx získání xxxxxx xxxx mohou přicestovat xx xxxx vízum xx České xxxxxxxxx x xxxxx žádost x xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx České republiky. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx strpění xxxxxx xxxxx §33 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxx vycestování xxxx xxxx cizinec-rodinný xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx překážkám xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhovatelé xxxxx, xx podle xxxxxxxx xxxxxx v zákoně o pobytu cizinců xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o udělení xxxx za účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx §171 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyňato xx xxxxxx xxxxxxxx.

8. Navrhovatelé xxxxxxxxxx, xx ze xxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Klučky, xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovna Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Poslanecká xxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dovodit xxxxx legitimní cíl, xxxxx xx sledovalo. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx možné xxxxxxxxx cíle: x) xxxxxx pro xxxxxxx xx to, že xx xxxxxxx do xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx. že x Xxxxx republice pobývají xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx správní xxxxx xxxxx výjezdní xxxxxx), x) opatření xxxxxxxx xx prevenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx. X prvnímu xxxxxxx cíli xxxxxxxxxxxx xxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nutné, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní povinnost. Xxxxx cíl xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx: xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka x xxx splňuje x xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x žádném xxxxxx pomoci, pokud xxxxxxx xxxx podáním xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxx xx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx tedy xxxxx xxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Navrhovatelé xx xxx navíc domnívají, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejnému xxxxx.

9. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx vědí, xx xxxxxxxxxx ústavně zaručené xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx k pobytu x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxx nejen xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx života českých xxxxxx, kteří s xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx státoobčanského xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxxxx (xxx bod 1) xxxxxxxx xx soudní xxxxxx správní, x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx příslušných omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx základě této xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

11. Xx xxxxxx x těmto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxx vyskytly xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx a vyslovil xxx xxxxx, že xxxxxxxxxx §46a xxxx. 9 xxxxxx x xxxxx xxxxx aplikovat x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění ani x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxx xx dne 23.11.2017 x. j. 10 Xxx 252/2017-43). Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx připravilo xxxxxxx x jakýkoli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx svobody. Podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx xx xxxxxxxx paušální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx kasačních xxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opětovně xxxxxxx xx. xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx omezuje xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; dále xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o pobytu cizinců xx zákona o azylu a xxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxx, přičemž xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx věcného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; opět xxx věcného zdůvodnění xxxxxxx některým osobám xxxxx na náhradu xxxxxxx xxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx práva xx xxxxxxxxxxx, protože xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezákonnosti xxxxxxx xxx osobní xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztah xxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. K těmto xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xx zbytku xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxx xxxxxxxx napadených ustanovení xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. (X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.) X xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx, to xxxxx xxxx. Napadená xxxxxxxxxx xxxxx x úplnému xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx skončí xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx soudní ochranu xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx xxx "Listina") xxxxxxxx xxxxx toho, xxx xxxxx zkrácení xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxx žalobu.

14. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, (xxxx xxx xxx "s. ř. s.") x tím, xx napadená xxxxxxxxxx xxxx širší xxxxx xxx tento institut. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx mají xxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx dále xxxxx, xxxx zda xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx toto xxxxx nemají.

15. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení také xxxxx xxxxxxxxxx správní xxxxxxxxxx. Důsledkem xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx propuštění xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. To xx však xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx žalobci brojící xxxxx xxxxxxxxxxx omezujícím xxxxxx osobní svobodu xxxxxxxxx sledovat. Dalším xxxxx je tu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx tzv. přezajištění, xxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. podle zákona o pobytu cizinců x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxx. podle zákona o azylu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nedochází x xxxxxxxxxx cizince xx xxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx způsoby: xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xx již na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; dále po xxxxxxx realizaci xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xx přezajištění. Xxxxx ustanovení §172 xxxx. 4 x 5 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x §46a odst. 8 x §73 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxx xxxx krajské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Žalovaný xxxxxxx xxxxx xxxx do xxxx xxx xxxxxx xxxxx spis x xxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dnů rozhodnout. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx cizinec podat xxx xx lhůtě 30 xxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx. Propuštění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx bude xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx v řádu xxx xx omezení xxxxxx svobody xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx délku zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.

17. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx častěji xxxxxxxxx v xxxxxxxx x kasačních xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tento soud xxxxxx lhůty x xxxxxx rozhodnutí nevážou. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí x omezení xxxxxx xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podání xxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxx tento xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoví x správní xxxxxxxxxx x omezení osobní xxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxx domnívat, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu má xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx jeho rozhodovací xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xx něž xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx omezena xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxxxx x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním postupem x x změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o odpovědnosti státu") xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx. Podle xxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx mít xx xxxxxxxx zastavení xxxxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxxxxxxxxx dodávají, xx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §47 písm. x) s. x. x. xxxxxx žalobci xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxx xxxxxx xx důvodnost xxxxxx (xxx §60 xxxx. 3 x. x. s.). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx, který oprávněně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu [xxx xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 3.5.2006 xx. xx. I. ÚS 351/05 (X 94/41 XxXX 253)].

20. Navrhovatelé xxxxxxx vytýkají napadeným xxxxxxxxxxx nedostatek racionality. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxx zajištění, xxxxxxxxx propuštění cizince xx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx ani xxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxx xxxxx kasační xxxxxxxx k Nejvyššímu xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxx zákona o pobytu cizinců x zákona o azylu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vyhoví, xxxx xxxx žádná xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxx

21. Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §69 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, vyzval Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a Senát Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") xxxx účastníky xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účastníky xxxxxx, aby xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vyjádření xx x xxxxxx xxxxx §48 odst. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Senát xx k návrhu xxxxxxxxx. Jejich xxxxxxxxx Xxxxxxx soud shrnuje xxxx x částech XX. x) x XX. x).

23. Xxxxx xx xxxx zasedání xxxxxxx xxx 31.1.2018 xxxxxxx usnesení x. 74, xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxx.

24. Ministr spravedlnosti xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákony, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx dbát, xxx xx xxxx xxxxxxxx nedostávalo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxx nekonkurovalo xx xxxxx. Pokud xxxxx xxxx celek xxxxxxxxx xxxx vůli xxxxxxxxxxx xx xxxxxx před Xxxxxxxx soudem, x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx procesní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx stanoviskem xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádný xxxxxxxx xxxxx. Vyjádření xxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rekapitulace xxxx.

25. Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxx xxx podání xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx veškeré xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx to ani xxxxxx xxxxxxxx.

XX. a)

Vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

26. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx popsala xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx rozeslán jako xxxx č. 990 xxx 13.12.2016. Návrh xxxxxx prošel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx 20.3.2017. X podrobné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svými xxxxxxxxxxxxx návrhy dva xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx písmeno x). X xxxxx části xxxxx pozměňovacího xxxxxx xxxxxx xxx poslanec xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx §172 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 9 xx §46a zákona x xxxxx x xxxxxxxx 8 xx §73 zákona o xxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 159 xxxxxxxxxx xxxxxxxx 104 xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx návrhu. X xxxxxxx druhé části xxxxxxxxx xxx xxxxx 98 xxxxxxxx x 26 xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx 7.4.2017 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxx Poslanecká xxxxxxxx schválila svým xxxxxxxxxx xxx 27.6.2017, xxx x xxxxxxxxxx 145 xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx většinou 113 xxxxxxxx, 9 xxxx proti.

II. x)

Xxxxxxxxx Xxxxxx

27. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na 7. xxxxxx xxxxxx xxx 31.5.2017. Xxxx xxxxxxxxx x. 166 z xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx 73 senátorů xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 42. Xxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxxxxx.

XX. x)

Xxxxxxxxx Veřejné xxxxxxxxxx xxxx

28. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ústavnost legislativního xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhnulo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Změny, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx §169r odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx stalo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které rozlišuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů (Xxxxxxxx xxxx) x nemigrujících xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xxxxxxx příslušníci občanů Xxxxx republiky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx unijního xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx domovského xxxxx xxxx, xx s xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx život xxxxx pobytu v xxxxx členském xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx o xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx. To xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx takovému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nenarušují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx cizincům-rodinným příslušníkům xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k pobytu, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právu. Současně xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx x x čl. 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva").

30. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k zastavení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedla, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxx. xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx proto x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochranu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody. X případech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx cizincům možnost xxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx případnou xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx neukládá xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx soudní instanci xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxx xxxx vytvořil xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx instancí xxxxxx, musí podle xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxx stupni. Xxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxxx ve xxxxx xxxx rozhodování x xxxxxxxxxxxx praxe Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx x nálezu ze xxx 27.6.2001 xx. xx. Pl. ÚS 16/99 (X 96/22 XxXX 329; 276/2001 Sb.) xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx: "požadavek xx xxxxxxxxx mechanismu sjednocení xxxxxxxxxx (...) vyplývá x požadavků xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxx definuje xxxx xxxx právní."

II. x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitra

31. Xxxxxxx vnitra xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zákon o pobytu cizinců je xxxxx složitým zákonem, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx předpisu. Xxxxxx xxx nemá xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx legislativně-technická xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx slova "xxxxx". Xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxx rozvíjet, jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

32. K §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, kteří pobývají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nelegálně, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx pobyt xx území České xxxxxxxxx byl xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právu x xxxx diskriminační xxxxxxxxx. Xxxxxx působnost xxxxxxxx 2004/38 xx xxxxxxx xx občany Evropské xxxx, kteří se xxxxxxx xxxx pobývají x jiném členském xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Soudního xxxxx, xx kterou poukazují xxxxxxxxxxxx x Veřejná xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx které dopadá xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxxx xxx namítat xxxxx x souvislosti x určitým právem. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2004/38 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx právo xxxxxxx pohybu nevykonali. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2017 bylo xxxxxx celkem 1 569 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx bylo xxxxxxxxx zatím xxxxx xx 22 xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx existence xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. Svědčí xx xxxxxx x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neztěžuje.

34. Xxxx-xx cizincům prodlouženo xxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx ministra xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx zájmu, aby x xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxx (tedy xxxxx v době xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění) x vyhnuli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx. Má-li xxxxxxx-xxxxxxx příslušník občana Xxxxx republiky xx xx, že jeho xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xx země, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, pak xx xxx sám požádat x udělení dlouhodobého xxxx podle §33 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxx cizinců. Jestliže xxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx měl z Xxxxx republiky xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx cizinců xxxxxx xxxxxxxxx českým xxxxxxx x trestní xxxxx. Xxxxxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 8 Xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx základ. Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mocí, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o pobytu cizinců x zákona o azylu x xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a posílit xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx-xx xxxxxx kasační xxxxxxxx, xx třeba xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xxxxxxx již xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xxx x českého xxxxxxxxx pořádku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvojinstančního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

36. Navrhovatelé zcela xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx osobní xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgán xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nejrychleji, jakmile xxxxx xxxxxxxxx pominul. Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx tentýž xxxxxx, jaký předvídá §62 x. ř. x. x xxxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx diskriminovat cizince, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, může x tomu využít xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nezákonným zásahem xxxxx xxxxxxxxxx §82 x. ř. x., xxxxxxxx xxxx požadovat xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx zákona č. 160/2006 Sb. O povinnosti xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí, cizinci xx tedy mohou xxxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

37. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx zneužívá xxxxxx x vydání xxxxxxxx k přechodnému xx trvalému xxxxxx x xxxxxxx legalizaci xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxx zjevně xxxxxxx jednání, lze xx xxx xxxxxxx xx legitimní a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 14.6.2011 xx xxxx Xxxxx proti Xxxxxx, xxxxxxxx x. 38058/09, §58). Proto ministr xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §172 xxxx. 6 zákona o xxxxxx xxxxxxx x §46a xxxx. 9 x §73 odst. 8 xxxxxx x xxxxx.

XXX.

Xxxxxxx xxxxxxxx legitimace x podmínky řízení

38. Xxxxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxx jeho jednotlivých xxxxxxxxxx skupina xxxxxxx 17 xxxxxxxx. Tento xxxxx xxxxxx skupina 18 xxxxxxxx. X xxxxxxx s §64 xxxx. 5 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xx xxxxx zákona č. 320/2002 Sb., x xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx, na které xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

39. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §66 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 48/2002 Sb. Xxxxxxxx neexistuje xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xxxxx §67 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx napadených xxxxxxxxxx

40. Xxxxxxx soud v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním soudu, xx znění zákona č. 48/2002 Sb., xxxxxxxxxx, xxx xxxx napadená xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x mezích Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx legislativní proces xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavkům, jak xx xxxxxx již x xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x Xxxxxx (xxxx 26 x 27 xxxx).

X.

Xxxxx napadených xxxxxxxxxx

41. Xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců xxx xxxxx:

"§169x

Xxxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx x žádosti, xxxxxxxx xxxxxxx

(...)

x) který xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxx x trvalému xxxxxx xxxxx xxxxx IVa x xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pobývat xx území, nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx podána x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, nebo xxxx, co xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,."

42. Xxxxxxxxxx §172 xxxx. 6 zákona x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx:

"§172

Xxxxxx

(...)

(6) X xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx zajištění xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x nepropuštění xx xxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx první x xxxxx se xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx."

43. Xxxxxxxxxx §46a xxxx. 9 xxxxxx o xxxxx xxx xxxxx:

"§46x

(...)

(9) X xxxxxxx, že xx zajištění žadatele x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx cizince xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx řízení x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx."

44. Xxxxxxxxxx §73 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx:

"§73

Xxxxxx x xxxxxxxxxx středisku xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(...)

(8) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx vstup xx území xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx žalobu xxxxxxxxxx. Věty xxxxx x xxxxx se xxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx."

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

XX. x)

Xxxxxx xxxxxxxxxx

45. Xxxxx xxxxxx zakotvené x čl. 4 Ústavy České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x svobody xxx ochranou soudní xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx brání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odňala xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x svobod xxxxxx.

46. Xxxxxxxxxx čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx poskytuje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx každému právo xx xxxxxxx x xxxxx, tedy oprávnění xxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxx xxxxx práva x nezávislého x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx stanovených případech x xxxxxx orgánu.

47. Xxxxx na xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezením. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx do xx xxxx, že by xxxx xxxxx určité xxxxx xxxxxxxx ve xxx podstatě. Omezení xxxx ústavně souladná xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx použitými prostředky x xxxxxxxxxx cílem (xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 28.5.1985 xx xxxx Ashingdane xxxxx Xxxxxxxxx království, xxxxxxxx č. 8225/78, §57; rozsudek ze xxx 20.4.2004 xx xxxx Xxxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 57567/00, §29).

48. Xxxxxxx limity xxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx pouhým xxxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx řádném xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx práva xx xxx 15.10.2009 xx xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx, stížnosti x. 32921/03, 28464/04, 5344/05, §90; xxxxx Xxxx, X. Kosař, D., Xxxxxxxxxx, X., Xxxxx, X. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2012, x. 664-668, xxxxxxxx J. Xxxxx).

49. Xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, právo obrátit xx xx xxxx x návrhem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pravidla. Xxx x xxxxxxxxxxxx čl. 4 Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx, podle xxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení Listiny) xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx vyloučeno xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí týkajících xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle Listiny.

50. Ústavní xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení vychází x priority xxxx xxxxxxxxx procesních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem, xxxxx xxx skrze xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx materiální xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Legitimní xxx xxxxx ustanovení xxxx nutné dovodit xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx znění (x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx. Důvodová xxxxxx x návrhu xxxxxx č. 222/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx souvisejících, výhradně xxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozměňovacího xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx kontrole norem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XX. x)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx

51. X xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu zodpovědět xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx opustit.

52. Takto xxxxxxxxx xxxxx velel xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx cíl. V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx legitimním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx ze xxx 14.6.2011 xx věci Xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxx č. 38058/09, §58). Xxxxxxxx xxxxxx xxx kladen xx xxxxxxxxx nelegálních pobytů xxxxxxx a xx xxxxxxxx efektivitu správního xxxxxx, xxxxx následným xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxxx. Ministr vnitra xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx množství cizinců xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x občanu Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

53. Ústavní xxxx nemá xxxxx xxxxx xxx předchozí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx jakých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 26/07 ze xxx 9.12.2008 (X 218/51 XxXX 709; 47/2009 Sb.)]. Xxxxx xxxxxxxxxx čl. 42 xxxx. 2 Listiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx x svobody Xxxxxxxx xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xx území Xxxxx republiky neexistuje, Listina xxxxxxxx zaručuje xxxxx, která xxxxx xxx znemožněním xxxxxx xxxxxxx, xxxx něž xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx).

54. Xx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx cizinec xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxxxxx tedy též xxxxxxxxx faktické xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx práv xxxxxxx xx xxx realizována x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Ustanovení §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxx příkazem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochranu odnímá, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ale i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ve xxxxxx čl. 36 odst. 1 Xxxxxxx. Jde současně x soud, xxxx xx podle čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxx rozhodnutí, jestliže xxxxxxx tvrdí, xx xxx xxx na xxxxx právech zkrácen.

55. Xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zastavení xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx dochází, xxxxxx xxxxxx má. Xxxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx je sice xxxxxxxxx odvolání ke Xxxxxx xxx rozhodování xx věcech pobytu xxxxxxx xxx Ministerstvu xxxxxx, avšak v xxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxx zkoumat, xxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, ale pouze, xxx byly xxxx xxxxxx k zastavení xxxxxx. Xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxx republiky xxxx správní xxxxxx.

56. Xxxxx xx přístup x xxxxx se xxxxx nevyčerpává pouhým xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxx moci, xxx xxxxxxxx také xxxxx xx to, aby xxxx za předpokladu xxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xx zákonem x xxxx meritorně xxxxxxxxxx (xxx 48 xxxx). Xxxxx přezkoumávané právní xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx nemůže xxx xxxxxxx, neboť xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx spravedlnosti (denegatio xxxxxxxxx), znamenajícímu protiústavní xxxxxxx práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

57. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrola xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx procesního prostředku (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx absolutizuje xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx individuální. X xxxxxxxxx vycestování xxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx popření xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx státu xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Listinou (xxxxxxxxxx čl. 42 xxxx. 2). Chce-li xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx jen xxxxx práva, xxxxxxx xx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx rovnováhy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (bod 47), xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx daného xxxxx nelze xxxxxxx.

58. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx, xxxxxxx společným xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx správního xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx x neposlední xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx život xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx, podle xxxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx čl. 32 Listiny o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, rodiny x xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je zajisté xxxxxx, že podal-li xxxxxx cizinec "xxxx xxxxxxx příslušník xxxxxx Xxxxx republiky", xx xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx. To však xxx xxxxxx na xxxxx, že xx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx možnosti svůj xxxxx x České xxxxxxxxx, xxx-xx by x němu xxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx (x fakticky) oprávněn, xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx státu x kontaktu xx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx.

59. X podstatě xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx. Přestože xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hypotézy předmětné xxxxxx xxxxx slova "xxxxxxxx cizinec", xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 §169r xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxxxxx se xx xx - xxx xxxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx před xxxxx "xxxxx xxxxxx" (xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) - xxxxxx "xxxxx". Takové xxxxxxx evokuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxx, x čemž xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx j) xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx než při xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx nic xxxxxxxxx xxxxxxx popsaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x (xxx)xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx.

60. Výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx prvního x napadených xxxxxxxxxx zákona o pobytu cizinců xx xxxxx, xx jím byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 x čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxx u prvních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx čl. 4 Ústavy Xxxxx republiky, podle xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x svobody xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

XX. x)

Xxxxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §172 xxxx. 6 xxxxxx x pobytu cizinců x xxxxxxxxxx §46a xxxx. 9 x §73 xxxx. 8 xxxxxx o xxxxx

61. Xxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxx x přijetí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx: bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx sledovaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a přezkumné xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx soudního řádu xxxxxxxxx může být xxxxxxxxx, ať xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx platí xx xxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§73 xxxx. 8 xxxxxx o xxxxx).

62. Navrhovatelé xx xxxxxxxxxxx porušením práva xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx garance xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x pravomoci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx citovaného základního xxxxx. X když xxxxxx přezkum xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxx x xxxxxxxx (stěžovateli xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

63. I zde xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivce. X xxxxx je xxxxx, xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x soudu. Xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx soustavou procesních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

64. Přístup x xxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x věci samé. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, pak - xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakou xx xxxxxxxx detence - xxxx ani xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x věci (srov. xxx 48) naplněno. Xxxxxxx procesní xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozoruhodný: xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cizince-rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx žaloby proti xxxxxx rozhodnutí prima xxxxx ("xxxxxxxx") xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ukončeno xxxxxxx osobní svobody. Xxxxxx navrhovatelé plédují xx "xxxxxx" xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, tedy za xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxx i po xxxxxxxx detence.

65. Kladná xxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úpravy i xxxxxxxxxx x je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx svobody, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x duševní xxxxxxxxx (xxxx. čl. 7 xxxx. 1 a čl. 8 odst. 1 Xxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být, x xx x x xxxxxxxx společenské xxxxxxxx xxxxxx druhu zásahů xx základních xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx x nezbytnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tří napadených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

66. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xx důležitost xxxxxxxx x urychlené xxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx (xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx práva xx xxx 3.10.2006 xx xxxx XxXxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 543/03, §30). X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx roli xxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dává xxxxx xxxxx zbavené xxxxxx xxxxxxx právo podat xxxxx na xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, x xxxxxx propuštění, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rozsudek xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 9.7.2009 xx xxxx Mooren xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 11364/03, §106; xxxxxxxx ze xxx 28.10.2003 xx xxxx Xxxxxxxx proti Rusku, xxxxxxxx č. 58973/00, §43).

67. Xxxxxx přezkumu xxxxx čl. 5 xxxx. 4 Úmluvy xx xxxxxxx především xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx svobody xxxxx jako nezákonné (xxxxxxxx xxxxxxx senátu xx xxx 19.2.2009 xx xxxx X. x další xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 3455/05, §200; xx rozsudek xx xxx 9.10.2003 ve xxxx Xxxxxxxx proti Xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 48321/99, §158; rozsudek xx dne 9.11.2010 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 4634/04, §84-85). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nemůže xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xxxxxx dotyčnou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx takového opatření x xx jeho xxxxxxxx. Xxxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx se x xxxxxx xxxxxx vztahují x xx existující xxxxxxxx xxxxxx instance. Xxxxxxxxxx by xxxxx, xxxxxxxx xx soudní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pouze xx xxxx, xx kterou xxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 14.12.2006 ve xxxx Xxxxx proti Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 41124/02, §74; xxxx xxxxxxxx xx xxx 7.6.2011 xx věci X. X. S. xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 277/05, §61). Xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 27.9.2007, xxxxxxxx x. 18642/04, §82-91, 123, 137, 141) Evropský xxxx pro xxxxxx xxxxx konstatoval xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a osobní xxxxxxxxxx podle xxxxxx 5 Xxxxxx, x xx x odstavci 3 (xxxxxx uplatněné xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx stěžovatele xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxx 4 (x xxxxxxxxxx vazby stěžovatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxxxx 5 (vnitrostátní judikatura xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). X posledně xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxx xx. xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vazbě nebyla xxxxxxx xxxxx včetně Xxxxxxxxx zrušena xxxx, xx již bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

68. Xxxx-xx xxxx možnost x xxxxxxxx zastavení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx upřeno právo xxxxxx se xxxxx xxxxx případného odškodnění xx xxxxxxxxx zbavení xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, neboť nárok xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nezákonným xxxxxxxxxxx (xxx x omezení xxxxxx xxxxxxx) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 xxxx. 1 xxxxxx č. 82/1998 Xx. podmíněn xxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx tohoto orgánu xx soud xxxxxxxxxxx x xxxxxxx škody xxxxx.

69. Xxxxx čl. 5 xxxx. 5 Xxxxxx xx každý, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo jinak xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx splní xxx povinnosti x xxxxxx ustanovení, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za zbavení xxxxxx svobody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 čl. 5 Xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 17.1.2012 xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 36760/06, §182; xxxxxxxx ze xxx 13.10.2016 xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republice, xxxxxxxx x. 62507/12, §153; xxxxxxxx xx xxx 17.3.2009 xx xxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx Belgii, xxxxxxxx x. 22945/07, §43). X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dne 18.12.2002 xx věci N. X. proti Xxxxxx, xxxxxxxx x. 24952/94, §49). Xxxxxxxxx soudního xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

70. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x právě xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu; xxxxxx právě ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx žalobách xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (a Nejvyšší xxxxxxx soud xxx xxx xx. nemůže xxxxx svou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). V xxxxxxxx č. x. 6 Xxx 320/2017-20 xx xxx 29.11.2017 Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx nelze xxxxx §172 xxxx. 6 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxxx u xxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx řízení, xxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx rozpor x xxxxxx Evropské xxxx, x to x xx. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2008/115/ES o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při navracení xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí x x čl. 6 x 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, stejně xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx čl. 5 xxxx. 4 a 5 Xxxxxx.

71. Napadenými xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona o pobytu cizinců x zákona o azylu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx a čl. 5 xxxx. 4 x 5 Xxxxxx.

XXX.

Xxxxx

72. Ústavní xxxx xxxxxxx napadené xxxxxxxxxx §169r xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx podle čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny, obojí xx xxxxxxx s čl. 4 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x právem xx xxxxxxx xxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx xx soukromého x rodinného xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Listiny. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx zákona č. 48/2002 Sb., xxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx zákonů.

73. Xxxxxxx xxxx shledal xxxxxxxx xxxxxxxxxx §172 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx cizinců x §46a xxxx. 9 x §73 odst. 8 xxxxxx x xxxxx rozpornými x xxxxxx na xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Listiny x xx xxxxxx přezkum xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny, xxxx xx spojení x čl. 4 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x s právem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 Xxxxxx a x xxxxxx xx odškodnění xxxxx čl. 5 odst. 5 Úmluvy. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona x. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 48/2002 Sb., xxxxxx tato xxxxxxxxxx dnem vyhlášení xxxxxx nálezu xx Xxxxxx zákonů.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx x k xxxx odůvodnění xxxxxx Xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 16/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 21.1.2019.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.