Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
16/2019 Sb.
27.11.2018
21.01.2019
21.01.2019
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)