Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.08.2023.


Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

74/2017 Sb.
 

Nařízení vlády

ČÁST PRVNÍ - Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Předmět úpravy §1

Předmět podpory §2

Vnitrostátní podpora §3

Převod finančních prostředků mezi projekty §4

Podpora na dodávky produktů §5

Žádost o schválení žadatele o podporu §6

Schválený žadatel §7

Stanovení limitů §8

Žádost o poskytnutí podpory na produkty §9

Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření §10

Propagace §11

Odejmutí schválení §12

Přechodná ustanovení §13

ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních §14

ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol §15

ČÁST ČTVRTÁ - Zrušovací ustanovení §16

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §17

Příloha č. 1 - Výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny

Příloha č. 2 - Výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků

Příloha č. 3

č. 128/2018 Sb. - Čl. II

č. 190/2019 Sb. - Čl. II

č. 228/2021 Sb. - Čl. II

č. 210/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

74

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 8. xxxxxx 2017

o xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, mléka x xxxxxxx z nich xx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxxxx x. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 128/2003 Sb., zákona x. 441/2005 Xx. x xxxxxx č. 291/2009 Xx., x xxxxx §1 odst. 3 zákona x. 256/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 128/2003 Xx., xxxxxx č. 441/2005 Xx. a xxxxxx x. 179/2014 Xx.:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dodávky xxxxx, zeleniny, xxxxx x výrobků z xxxx xx škol

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx a xxxxxxxx xxxxx základních xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx Ovoce x zelenina xx xxxx"),

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxx xxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxxxx Xxxxx xx xxxx") a

c) xxxxxxxxxx vzdělávací opatření,

(dále xxx "školní xxxxxxx").

§2

Předmět podpory

(1) Xxxxxxx xxxxx §1 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx IX x XX přílohy X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1308/2013, v platném xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a směsi xxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 % (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx") x balené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx18), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx X xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1308/2013, v xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx mléko x xxxx varianty xx sníženým xxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxx xxxxxx výrobky xxxxxxx x čl. 23 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013, v xxxxxxx znění, xxxxx xxxxx obsahovat xxxxxxx xxxxx podle xx. 23 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1308/2013, x platném xxxxx, x xx v xxxxxxx x xxxxxx xxx sůl x xxxx uvedenými xx xxxxxxxx č. 282/2016 Xx., o xxxxxxxxxxx xx potraviny, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x které xxx nabízet k xxxxxxx x prodávat xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx nule.

(2) Xxxxxxx xx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 poskytuje xx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 3 xxxx. 1 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/40, v xxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

(4) Produkty uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxx xxxxxxxx projektu dodávány xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx bezplatně.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 x xx sledování, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 23x xxxx. 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1308/2013, x platném xxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Státního xxxxxxxxxxxx intervenčního fondu (xxxx xxx "Fond").

§4

Xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx převede mezi xxxxxxxx Ovoce a xxxxxxxx do škol x Xxxxx xx xxxx, x xx xx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 23a xxxx. 4 xxxx. a) xxxx b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1308/2013, x xxxxxxx znění.

§5

Xxxxxxx xx dodávky xxxxxxxx

(1) Výše xxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnout xx

x) 1 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x minimální xxxxxxxxx 100 x,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 100 x,

x) xxxxxx xxxxxxxx protlaku o xxxxxxxxx xxxxxxxxx 100 x,

x) balení xxxxxx xxxx zeleninové šťávy x minimálním objemu 200 ml,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 200 xx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na bázi xxxxxxxx mléka x xxxxxxxxxx xxxxxx 200 xx,

x) xxxxxx jogurtu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 150 x,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx mléčného xxxxxxx x obsahem bílkovin xxxxxx xxx 5,6 % o xxxxxxxxx xxxxxxxxx 140 x,

x) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx sýra x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 80 x xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx sýrů x xxxxxxxxx minimálně 80 x,

(xxxx jen "xxxxx"), xx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 a 2 x xxxxxx nařízení, x xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx15) x 1. xxxx příslušného xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zeleninu xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx šťáv x ovocných protlaků xxxx činit xxxxxxx 25 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx školy, x xxx xx žadatel xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx příslušného školního xxxx.

(4) Podíl xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) pocházejících xx xxxx mimo Evropskou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 10 %6) xxxxxxxxx počtu porcí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základních xxxx, x nimiž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx produktu nebo xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx xxx označeny xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx".

§6

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x podporu (xxxx xxx "žádost x xxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/40 (dále xxx "xxxxxxx").

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx uvedených x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx7) xxxx závazek žadatele, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Fondu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx produktů za xxxxx xxxxxxxxxxx školního xxxx xx xxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dodávání xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx školního roku. Xxxxxxxx produktů xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx Ovoce x zelenina xx xxxx xxxx projektu Xxxxx xx škol xx žáka xx xxxxx xxxxx, x xxx má xxxxxxxxx xxxxxxx x dodávání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.

(4) Součástí xxxxxxx o schválení xx uvedení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx d), xxxxx xxxxx xxxxxxx dodávat xx xxxx. X xxxxxxx takového produktu xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxx zahrnující

1. xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx použité xxxxxxxx a

3. základní xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx podporovaného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skladování a

e) x případě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx produkt, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx16).

(5) Parametry xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxx 2 x 3 xxxx být v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovanou laboratoří. X xxxxxxx mikrobiologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 2073/2005 o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x platném znění. Xxxx xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 6 xxxx. e).

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx podmínky stanovené x xxxxxxxxxx 1 xx 5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxx xxx schválen. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx žadatel"), x xxxxxxxx určený xxx xxxxxxxxxx školy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Schválený xxxxxxx

(1) Schválený xxxxxxx xxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxxx xx uzavřeny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, x x celkovém xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednat jménem xxxxx. Xxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx pro příslušný xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx nebo xxx xxxxxxx Mléko xx xxxx.

(2) Schválený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Způsobilé xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/40 xx dodávky xxxxxxxx nebo doprovodná xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žáka xxx xxxxxxxxx školní rok xxxxx §8.

(3) Schválený xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doprovodných xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxx případného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Fond xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx doprovodná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podpory.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxx xxxxxxxxx dodávaných xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) až x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx dodávaného produktu xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 písm. x) xx d), xxxx Xxxxx žádost xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být údaje xxxxx §6 xxxx. 4 a 5.

(5) Xxxxxxxx schválený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dodávání xxxxxxxxx produktu uvedeného x §2 odst. 1 písm. x) xx x), oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx Xxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxx žadatel xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Fondu xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Schválený xxxxxxx xxxxxxxxx školy x dostupných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx limit xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx se xx xxxx xxxxxxxxx limitu xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx jako podíl xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx a xxx xxxxxxx Xxxxx do xxxx4) po odečtení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxxxxxxx xxxxx žáků xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx školního xxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx do 1. září příslušného xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx školní xxx. Xxx xxxxxxxxxx minimálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxx xxxxxxx sníží xxxxxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxxxxxxxx žadatele x xxxxx školním roce.

(2) Xxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadateli xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx žáka xxx xxxxxxxxx školní xxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx4) x xxxxx žáků xxxx, x nimiž xx schválený xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplývajícího x xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx8).

(3) Xxxx do 1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx školní xxx. Xxx xxxxxxxxx limitu xx doprovodná xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx vychází x xxxxxx částky xx výši xxxxxxx 15 % konečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Českou republiku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx4), xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, x celkového počtu xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx školním xxxx.

§9

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx produkty

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx schválený žadatel xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx9) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x jehož xxxxxxx xxxxxx&xxxx; dodávky xxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx produkty xxxxxx xxxxxxxxx žadatel Xxxxx xx jím xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx stanovené xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx10).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpise Evropské xxxx11) xxxx

x) celkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; uvedené xxxxx xx předkládají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) celkový xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za dodávkové xxxxxx; xxxxxxx údaje xx předkládají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx. 1 připojí x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxxx produktů xx xxxxxx školu, xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xx dotčená xxxxx xxxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx produktů ekologického xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x původu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ekologického xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pověřenou xxxxxx13) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx je xxxxxx x poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxx xx dodávkové xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx dodávkové období xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nepřikládá, xxxxx x něm xxxxxxx xx xxxxx. Doklad xxxxx věty xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

(6) Schválenému xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx částek xxxxxxxxx x přílohách č. 1 x 2 k xxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Schválený xxxxxxx podává Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx10) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx doprovodná xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx

x) xx 1. xxxx do 31. xxxxxxxx,

x) od 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxx

x) xx 1. dubna xx 30. xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na doprovodná xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatřeních x uvedením xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedeným v xxxxxxxxxx období podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx schváleným žadatelem xx dni podání xxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §8 odst. 3 nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vynaložených xxxxxxx xx doprovodná xxxxxxxxxx opatření,

c) xxxxx xxxxxx práce a xxxxxxx vztahujících se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřením,

d) kopii xxxxxx x bankovního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dodavatele, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 6.

§11

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx zajistí xxxx plakátu14) a xxxxx xx schválenému xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx uzavřenou xxxxxxx x dodávání xxxxxxxx, xxxxxxxxx plakát Xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx projekt" x xxxxxxx s xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx14).

§12

Odejmutí xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx schválení xxxxx xx. 7 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/40 Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx žadateli, který

a) xxxxx xxxxxxx dodávání xxxxxxxx x oznámí xxxx skutečnost neprodleně Xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx školou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný xxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xx 30. xxxx příslušného kalendářního xxxx probíhajícího xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx informaci xxxxx §7 xxxx. 1.

§13

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx x schválení xxxxxxxx x xxxxxxx podle §6 xxx xxxxxx xxx 2017/2018 xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxx formuláři xx 30. dubna 2017.

(2) Pro školní xxx 2017/2018 xxx xxxxx cenové regulace xxxxx §2 xxxx. 5 sděluje Xxxx xxxxx podle §7 xxxx. 4 a 5 Ministerstvu xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podpory na xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních

§14

V xxxxxxxx xxxxx č. 478/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx, zeleniny x xxxxxx xxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxx, xx znění nařízení xxxxx x. 157/2014 Xx. a xxxxxxxx xxxxx x. 166/2016 Xx., xx xx §5 xxxxxx xxxx §5x, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§5a

Zvláštní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2, §4 x §4x odst. 1 xxxxx Xxxxx xxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2017/2018.".

XXXX XXXXX

Xxxxx nařízení xxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví bližší xxxxxxxx poskytování podpory x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mléka x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx zařazených xx xxxx xxxx

§15

X nařízení xxxxx č. 205/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x mlékem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxx x národní xxxxxxx spotřeby xxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 128/2005 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 371/2005 Sb., xxxxxxxx vlády x. 339/2006 Xx., nařízení xxxxx č. 211/2007 Xx., nařízení xxxxx x. 319/2008 Xx. x nařízení vlády x. 238/2009 Xx., xx xx §4 xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxxxx ustanovení

Žádosti xxxxx §3 xxxx. 1 x 5 x §4 xxxx. 1 xxxxx Xxxxx xxxxx xxx období xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 2017/2018.".

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušovací xxxxxxxxxx

§16

Xxxxxxx xx:

1. Nařízení xxxxx č. 478/2009 Sb., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx podpory xx xxxxx x zeleninu x xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízeních.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 157/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 478/2009 Xx., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x výrobky x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx dětem xx xxxxxxxxxxxx zařízeních.

3. Nařízení xxxxx č. 166/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 478/2009 Xx., o stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 157/2014 Xx.

4. Xxxxxxxx vlády č. 205/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxx společné organizace xxxx s mlékem x xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx podpory spotřeby xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx žáky, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxxx do sítě xxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 128/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x mléčnými xxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mléčných xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxxx do xxxx xxxx.

6. Nařízení xxxxx č. 371/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxx společné organizace xxxx x mlékem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mléčných xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxxx xx sítě xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády x. 128/2005 Sb.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 339/2006 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 205/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x mléčnými xxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx výrobků žáky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx škol, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx vlády č. 211/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx vlády č. 205/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxx a xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx školách xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx vlády č. 319/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Sb., xxxxxx se x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x mléčnými xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx žáky, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do sítě xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxx č. 238/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x národní xxxxxxx xxxxxxxx mléka x xxxxxxxx xxxxxxx žáky, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx zařazených xx xxxx škol, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§17

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 15. xxxxxx 2017, x výjimkou části čtvrté, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2020.

Xxxxxxxx vlády:

Mgr. Xxxxxxx x. r.

Ministr xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 74/2017 Sb.

Výše xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx x xxxxxxxx

(§5 xxxx. 1)

Xxxxxxx

Xxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx porce

Výše podpory xx porci v Xx*)&xxxx;xxx xxxxx s xxxxxxxxx xx 150 xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xx*)&xxxx;xxx xxxxx x xxxxxxxxx nad 150 xxxx

Xxxx podpory xx xxxxx v Kč*) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství**) pro xxxxx s xxxxxxxxx xx 150 xxxx xxxxxx

Xxxx podpory xx xxxxx x Xx*)&xxxx;xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství**) pro xxxxx x xxxxxxxxx xxx 150 xxxx

1. xxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxx uvedených xxxxx

xxxxxx

1 ks

7,49

6,03

8,50

7,04

hruška

1 ks

7,85

6,38

9,04

7,57

broskev xxxx nektarinka

1 xx

8,76

7,30

10,41

8,94

xxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx 100 x

8,12

6,66

9,42

7,95

xxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

9,73

8,26

11,83

10,36

xxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

13,64

12,18

16,78

15,31

xxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

6,81

5,34

7,45

5,98

xxxxx

xxxxxxxxx 100 x

9,51

8,05

11,51

10,05

xxxxx

xxxxxxxxx 100 x

6,53

5,07

7,04

5,57

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

10,44

8,97

12,89

11,43

xxxxxxx

1 xx

8,40

6,94

9,87

8,41

xxxxxxxx

1 xx

9,94

8,47

12,17

10,71

xxxxxxxx

1 xx

8,37

6,90

X

X

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

8,32

6,86

X

X

xxxxx

1 ks

7,64

6,18

X

X

okurka

minimálně 100 x

8,27

6,81

9,67

8,21

xxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

19,61

18,15

25,74

24,27

2. xxxxxxx - xxxxxxx ovoce a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

xxxxxxxxx 100 g

11,63

10,17

X

X

3. xxxxxxx - x jedné xxxxx xx nachází 2 a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx čerstvého xxxxx nebo xxxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

14,54

13,07

X

X

4. skupina - ovocné x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx 200 xx

14,87

13,41

19,63

18,17

5. xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxx 100 x

15,82

14,36

21,06

19,59

*) Výše xxxxxxx xx xxxxx x Xx xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx.

**) Xxxxxxx, xxxxx dodává produkty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 834/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 889/2008, xxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) č. 1235/2008, a xxxxxx č. 242/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 74/2017 Xx.

Xxxx xxxxxxx xx porci xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(§5 odst. 1)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xx*) xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 150 žáků včetně

Výše xxxxxxx xx porci x Kč*) xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx 150 žáků

Výše xxxxxxx na xxxxx x Xx*) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělství**) xxx xxxxx x xxxxxxxxx xx 150 xxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxx v Xx*) pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**) xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxx 150 xxxx

1. xxxxxxx -konzumní mléko x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

x xxxxxxx xxxx xx 1,5 % xx 1,8 %

200 xx

9,99

8,52

11,01

9,55

250 xx

10,50

9,04

11,78

10,32

330 xx

15,23

13,76

16,94

15,48

x xxxxxxx xxxx nejméně 3,5 %

200 xx

10,72

9,26

12,10

10,64

250 xx

11,41

9,95

13,14

11,67

330 xx

16,47

15,01

18,77

17,31

Xxxxxxx

x xxxxxxx xxxx od 1,5 % xx 1,8 %

200 xx

11,10

9,63

11,56

10,10

250 ml

11,72

10,25

12,49

11,03

330 xx

12,74

11,28

14,03

12,57

x xxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 %

200 xx

11,74

10,28

12,55

11,09

250 xx

12,52

11,05

13,72

12,25

330 xx

13,82

12,35

15,67

14,21

2. xxxxxxx - sýr, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx (kysané) xxxxxxx nebo acidofilní xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxx aromat, ovoce x xxxxxx nebo xxxxx

xxxxxxx

150 x

11,67

10,21

14,83

13,37

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 5,6 %

140 x

17,35

15,89

25,21

23,75

xxxxxxx xx bázi xxxxxxxx xxxxx

200 xx

12,67

11,20

18,80

17,34

xxxxxxx

80 x

11,01

9,55

13,00

11,54

xxxxxxx xxxx

80 g

19,48

18,01

25,68

24,21

ostatní sýry

100 x

26,66

25,20

38,33

36,86

xxxxxxx xxxx

80 x

22,40

20,94

31,94

30,47

*) Xxxx xxxxxxx xx xxxxx x Xx xx včetně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x zahrnuje náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

**) Žadatel, který xxxxxx produkty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 834/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 889/2008, případně xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1235/2008, x zákona č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 74/2017 Xx.

Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 228/2021 Sb.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2017/2018 xx xxxxxxx nařízení vlády x. 74/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx žádost x xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx vzdělávací opatření xxx školní xxx 2017/2018 xx použije xxxxxxxx vlády č. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx.

3. Žádost x xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxx xxxxxx rok 2018/2019 xxxxx §6 xxxxxxxx xxxxx x. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, xxxx žadatel Xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018.

4. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx školní xxx 2018/2019 podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx č. 74/2017 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx, podá xxxxxxx Fondu xx xxx vydaném xxxxxxxxx xx 1. srpna 2018.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 128/2018 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2018/2019 xx xxxxxxx nařízení vlády x. 74/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx žádost o xxxxxxxxxx podpory na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2018/2019 se použije xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/2019 Xx. x účinností od 1.9.2019

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx školní xxx 2020/2021 xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx vzdělávací opatření xxx školní xxx 2020/2021 xx použije xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 nařízení xxxxx x. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 nařízení xxxxx x. 74/2017 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxx doručí xxx xxxxxx rok 2021/2022 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx x. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxx 2021.

5. Pro školní xxx 2021/2022 xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx intervenční xxxx podle §7 xxxx. 3 nařízení xxxxx x. 74/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 228/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2021

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2021/2022 se xxxxxxx nařízení xxxxx x. 74/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení.

2. Xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2021/2022 se xxxxxxx xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 210/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

Informace

Právní xxxxxxx č. 74/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.3.2017, x výjimkou části čtvrté, xxxxx nabývá účinnosti 1.9.2020.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx č.:

128/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády č. 74/2017 Xx., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2018

190/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, mléka x xxxxxxx x xxxx xx škol x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 128/2018 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.9.2019

228/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 74/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx poskytování xxxxxxx xx xxxxxxx ovoce, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021 x 1.1.2022

210/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx nařízení vlády x. 74/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zeleniny, mléka x xxxxxxx z xxxx xx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.9.2022 s xxxxxxxx xxxxx §5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 922/72, (XXX) č. 234/79, (XX) č. 1037/2001 a (XX) č. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1370/2013 ze xxx 16. xxxxxxxx 2013, kterým se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení některých xxxxxx a náhrad x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx produkty, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/39 xx dne 3. listopadu 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1308/2013, pokud xxx x xxxxxxx Unie xx xxxxxxx xxxxx x zeleniny, banánů x mléka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/40 xx xxx 3. listopadu 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013, pokud xxx o podporu Xxxx xx dodávky xxxxx x zeleniny, xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 907/2014, x platném xxxxx.

2) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1370/2013, x xxxxxxx znění.

Čl. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/40.

4) Čl. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 1308/2013, x xxxxxxx znění.

5) Čl. 23 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

6) Xx. 23 xxxx. 11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1308/2013, x xxxxxxx xxxxx.

7) Čl. 6 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2017/40, v xxxxxxx xxxxx.

8) Čl. 5 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1370/2013, x xxxxxxx xxxxx.

9) Čl. 4 xxxx. 1 x 3 prováděcího nařízení Xxxxxx (XX) 2017/39.

10) Čl. 4 xxxx. 4 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/39.

11) Čl. 4 xxxx. 2 prováděcího xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/39.

Xx. 6 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2017/40, x platném znění.

12) Xx. 4 xxxx. 6 a xx. 5 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2017/39.

13) §6 xxxx. 1, §22 xxxx. 1 x §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 29 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 834/2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 2092/91.

Xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 889/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (ES) č. 834/2007 x ekologické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ekologických xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kontrolu.

14) Čl. 12 x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2017/40, x xxxxxxx xxxxx.

15) §7 xxxx. 6 zákona x. 561/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1151/2012 xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxx.

17) Xxxxxxxx č. 397/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ovoce x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, skořápkové xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx a xxxxxx.

18) Xxxxxxxx č. 248/2018 Sb., x xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx x droždí.