Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32015R0428 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/428 ze dne 10. března 2015, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93 a nařízení (EU) č. 1063/2010, pokud jde o pravidla původu v souvislosti se systémem všeobecných celních preferencí a preferenčními celními opatřeními pro určité země a území R P
32013R0530 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 530/2013 ze dne 10. června 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31991R3580 Nařízení Rady (EHS) č. 3580/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 4/91, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska k Evropským společenstvím mění protokol o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P
31991R3579 Nařízení Rady (EHS) č. 3579/91 ze dne 25. listopadu 1991 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Jordánsko č. 3/91, kterým se v důsledku zavedení harmonizovaného systému mění protokol 2 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P
31990R3071 Nařízení Rady (EHS) č. 3071/90 ze dne 22. října, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Libanonskou republikou R P
31990R3070 Nařízení Rady (EHS) č. 3070/90 ze dne 22. října 1990, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Jordánským hášimovským královstvím R P
31990R3069 Nařízení Rady (EHS) č. 3069/90 ze dne 22. října 1990, kterým se znovu mění články 6 a 17 protokolu o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce k Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptskou arabskou republikou R P
31989R3172 Nařízení Rady (EHS) č. 3172/89 ze dne 16. října 1989 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Egypt č. 2/89, kterým se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska k Evropským společenstvím mění protokol o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P
31989R3171 Nařízení Rady (EHS) č. 3171/89ze dne 16. října 1989 o používání rozhodnutí Rady pro spolupráci EHS-Egypt č. 1/89, kterým se v důsledku zavedení harmonizovaného systému mění protokol č. 2 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce R P