Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32020R0697 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/697 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2017/352, s cílem umožnit řídícím orgánům přístavu nebo příslušným orgánům poskytnout flexibilitu při účtování poplatků za přístavní infrastrukturu v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 R P
32019R0254 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/254 ze dne 9. listopadu 2018 o úpravě přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Text s významem pro EHP) R P
32017R0849 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP) R P
32017R0352 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/352 ze dne 15. února 2017, kterým se zřizuje rámec pro poskytování přístavních služeb a stanoví společná pravidla pro finanční transparentnost přístavů (Text s významem pro EHP) R P
32017R0006 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/6 ze dne 5. ledna 2017 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu R P
32016R0758 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/758 ze dne 4. února 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o úpravu přílohy III uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP) R P
32015R0909 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu nákladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Text s významem pro EHP) R P
32014R0473 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 473/2014 ze dne 17. ledna 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o doplnění přílohy III uvedeného nařízení o nové orientační mapy (Text s významem pro EHP) R P
32014L0103 SMĚRNICE KOMISE 2014/103/EU ze dne 21. listopadu 2014, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí potřetí přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP) R P
32014L0094 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) R P
32013R1315 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Text s významem pro EHP) R P
32012L0045 SMĚRNICE KOMISE 2012/45/EU ze dne 3. prosince 2012, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí podruhé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP) R P
32010R0913 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu (Text s významem pro EHP) R P
32010D0661 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 661/2010/EU ze dne 7. července 2010 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě (přepracování) (Text s významem pro EHP) R P
31996D1692 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě R P