Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX x. 661/2010/XX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2010

o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxxxxxx)

(Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, a xxxxxxx xx xxxxxx 172 první xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výboru (1),

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x souladu x xxxxxx legislativním xxxxxxxx (2),

vzhledem x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx č. 1692/96/XX xx xxx 23. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx rozvoj transevropské xxxxxxxx sítě (3) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (4). Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx mělo xxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2)

Xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxx xxxx Unie, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx hospodářské x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3)

Xxxxxxxxx x xxxxxx transevropských dopravních xxxx na xxxxx xxxxx Unie má xxxx xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxxx udržitelné xxxxxxxx osob a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x bezpečnostních x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zřetelem k xxxxxx komparativním výhodám. Xxxxxxxxxxxxx síť xxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4)

Xxxxxx dopravy, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu těžkých xxxxxxxxxx xxxxxxx, vedl x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x vzniku xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx optimalizovat.

(5)

Vnitrozemská xxxxx x námořní xxxxxxx xx krátké vzdálenosti xxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6)

Integrace xxxx xx xxxxxxxx úrovni xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xx účelem lepšího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

(7)

Předpokladem xxxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx síti xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx námořní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přístavy a xxxxxxxxxxxx terminály.

(8)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kroku, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx států, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9)

Je xxxxxxxx xxxxxxxx, které projekty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(10)

Existuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx tyto projekty xxxxxxxxxxx Unie x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx koordinace xxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

X xxxxxxx s xxxxxxx 170 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítě přispět x xxxxxxxx hospodářské x sociální xxxxxxxxxxx x rámci Unie. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx usilovat x co největší xxxxxx xxxxxxxx směrů Xxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx, které jsou x dispozici na xxxxxx Unie.

(12)

Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mělo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předběžného hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(13)

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí, by xxxx být udělena xx poté, xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vlivy.

(14)

X xxxxxxx x xxxxxxx 11 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx měly být xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx začleněny xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu infrastruktury xxx druhy xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx menší xxxxx xx životním xxxxxxxxx, jmenovitě železniční xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx.

(15)

Xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/42/XX xx xxx 27. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (5) xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury by xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/337/XXX ze xxx 27. xxxxxx 1985 x posuzování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí (6), směrnice Xxxx 92/43/EHS xx xxx 21. xxxxxx 1992 o xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovišť, volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin (7) x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/147/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2009 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ptáků (xxxxxxxxxxxx xxxxx) (8).

(16)

X rámci obecného xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a zboží, xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx námořních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zlepšily přístup x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx regionům x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zadávacími řízeními, xx mělo být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zakázek.

(17)

Xxxx xxxxxxxxxx mezi státy, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx.

(18)

Xxxxxx xx měla xxxxxxxxxx každé xxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx 2010 xxxxxxxxxx zprávu x pokroku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(19)

Xxxxx xx měl xxx xxxxxxxxxxxx zejména x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx přezkoumávání xxxxxxxxx x vývoje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(20)

X důvodu xxxxxxxxxxxx xx příloha X xxxxxxxxxx x. 1692/96/XX xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx přílohou obsahující xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x uvedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněném xxxxxxxxx (XX) x. 1791/2006 (9) xxxxx xxxxxxxx x mapy xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003. Kromě xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx rok 2020,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

XXXX I

OBECNÉ XXXXXX

Xxxxxx 1

Xxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx cíle, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx mělo xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x Unii.

2.   Hlavní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 představují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx státy x xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x interoperability xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě x xx xxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zapojení xxxxxxxxxx sektoru.

3.   Základní xxxxxxxxx xxxxxxx interoperability xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x vedlejších xxxxxx xxxx vymezeny x souladu xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/57/XX x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Společenství (10) x xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx dopravní xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2020 integrací sítí xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Unie x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx X xxxx se xxxxxxxxxxxxx obsaženými x xxxxxxx XX.

2.   Síť xxxx

x)

zajišťovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálních x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx soutěž, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x sociální xxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxx infrastrukturu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínek;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

d)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxx pokud xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů dopravy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x)

pokrývat celé xxxxx členských xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x okrajové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx propustností xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxx;

h)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sítě xxxxx Xxxxxxxxxx sdružení xxxxxxx xxxxxxx (XXXX), xxxx xxxxxxx x východní Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx interoperabilitu a xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx být x zájmu Unie.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxx

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, systémy xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémy.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx dopravy, xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x vnitrozemské přístavy, xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx harmonického xxxxxxx xxxx a efektivního xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Hlavní xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx se týkají:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxx projektů společného xxxxx;

x)

xxxxxx stávající sítě;

d)

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx uzlů xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxx být umístěny xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxx, xxx xx umožnil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

f)

sledování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly pro xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx;

x)

výzkumu x vývoje;

x)

xxxxxxxxxx se xxxxxxx zeměmi xxxxxxxxxxx xx xx rozvoji xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxx;

x)

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Unií;

x)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxx stranami;

x)

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxx nezbytná xxx dosažení xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx mají xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 x hlavním xxxxx opatření uvedeným x xxxxxx 4:

x)

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k odstranění xxxx x nedostatečnou xxxxxxxxxxxx, x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx hlavních xxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ke zlepšení xxxxxxxxxxxxxxxx hlavních xxxx;

b)

xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx podporuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx spojení xxxxxxx xxxx oblastí podobných xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx plavby a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx stávající x xxxx infrastruktury, podpora xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo rozvojem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx projektování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě;

x)

rozvoj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx v xxxxxxx x xxxx Unie xxx xxxxxxxxxx rozvoj.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx Unie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sítí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídajícími xxxxxxx podle Smluv.

Xxxxxx 7

Projekty xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx společný xxx, xxxxx dosažení xxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx.

2.   X xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x)

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. 2 odst. 2;

x)

xxxx xx xxxx xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 1;

x)

odpovídá xxxxx xxxx více prioritám xxxxxxxxxx x xxxxxx 5; x

d)

xx xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

3.   Projekty xx musí xxxxxxxxx x některé součásti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 9 xx 18, a xxxxxxx:

x)

se xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx X xxxx

x)

xxxx odpovídat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx II.

4.   Xxxxxxx xxxxx přijmou xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx považují xx nezbytná, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2.

Xxxxxx 8

Ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxx směrnice 85/337/EHS xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx směrnice 92/43/XXX x 2009/147/ES.

Xx 21. xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxx členské xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2001/42/XX.

Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 8 xxxxxxxx 2001/42/XX.

2.   Xx 21. xxxxxxxx 2004 Komise xx xxxxxx x členskými xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxx koordinace, xxxxxxxxxxx duplicitě xxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx plánovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

K výsledkům xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2001/42/ES, xxxxxxxxx Xxxxxx ve xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x případných souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 22 xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXX XXX

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dálnice a xxxxxxx vysoké xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx se xxxx upravit, xxx

x)

xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx přepravě;

b)

jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx trasách stanovených xxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx dopravy xxxx

x)

xxxxxxx uzavřené a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx dopravy, informování xxxxxxxxx, řešení xxxxx x xxxxxxxxxxx situací x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, přičemž je xxxx xxxxxxxxxxxxxx založena xx aktivní spolupráci xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x regionální xxxxxx x poskytovateli xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxx a dopravním xxxxxxx a xxxxxx x přidanou xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx transevropských telekomunikačních xxxx.

XXXX 3

XXXXXXXXXX XXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx železniční xxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx železniční síť, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx:

x)

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, vybavené pro xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 250 km/h;

b)

zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx 200 km/hod;

c)

zvlášť modernizované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx vysoké xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tratí, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, environmentálních, xxxxxxxxxxx xxxx urbanistických xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x u xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx 3 přílohy X. Základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vysokorychlostní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx Xxxx 96/48/XX xx dne 23. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxxx systému (11). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx o otevření xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x technických xxxxxxxxxxxxxxxxx tratě.

3.   Konvenční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx osobní x xxxxxxxx železniční xxxxxxx, včetně železničních xxxxx transevropské sítě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 15, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx požadavky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/16/ES ze xxx 19. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (12).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V tomto xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx jednu x xxxxxx funkcí:

a)

hraje důležitou xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x místním xxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx nákladní přepravu, xxxx tras, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx upřednostněna;

e)

hraje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu propojení x xxxxxxxx xxxxxxx x vnitrozemskými vodními xxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx své provázanosti x xxxxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx řídícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ERTMS, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxx xx konzultaci x xxxxxxxxx státy xxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plány.

XXXX 4

SÍŤ VNITROZEMSKÝCH XXXXXXX XXXXX VNITROZEMSKÉ XXXXXXXX

Xxxxxx 11

Charakteristiky

1.   Transevropská xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x různé xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průmyslovými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx cesty, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx minimálním xxxxxxxxxx požadavkům pro xxxxx IV vodních xxxx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soulodí x xxxxx 80 až 85 x x xxxxx 9,5 x. Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxx cesta, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx třídě IV, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx/Xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xx xxxxxxxx průjezd xxxxxxxx xxxx tlačného xxxxxxx x délce 110 m x xxxxx 11,40 x x třída Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 172 xx 185 x x šířce 11,40 x.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sítě, xxxxxxx jako body xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx 2 a x článku 15 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx obchodní dopravě,

b)

umístěné xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxxx X,

x)

xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trasami podle xxxxxxx X a

d)

vybavené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx dopravu xxxx x xxxxxx objemem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 500&xxxx;000 tun.

Vnitrozemské přístavy xxxxxxx v xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x příloze X.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provozu. To xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx inteligentního přepravního x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx „Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“, který xx optimalizovat stávající xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a zlepšit xxxxxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxx xxxxxxx.

ČÁST 5

XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx námořní xxxxxxx x tvoří xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxx propojení xxxx xxxxxxx dopravou x xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dopravcům. Xxxxxx infrastruktura xxxxxx xxxxxx rozsah služeb xxx xxxxxxxx cestujících x xxxxx, včetně xxxxxxxx trajekty x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx vzdálenosti, xxxxxx pobřežní plavby xxxxxx Unie a xxxx Unií x xxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx přístavy xxxxxxxx xx transevropské xxxxxxxx xxxx odpovídají xxxxx z xxxxxxxxx X, X xxxx X, xxxxxxxxxxxx takto:

A

:

mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx 200&xxxx;000 xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou, xxxx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx transevropské dopravní xxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx námořní xxxxxxx;

X

:

xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X: xxxx xxxxxxxx xxxx celkový roční xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 0,5 milionu xxx xxxxxxx xxxx xx 100&xxxx;000 xx 199 999 xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx námořní xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx;

X

:

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxx přístavy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X x X, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vodními xxxxxxx a/nebo xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Unie.

Námořní přístavy xxxxxxxxx A xxxx xx základě nejaktuálnějších xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na informativních xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxxxxx X.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 7 musí xxxxxxxx xxxxxxxxx přístavů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx transevropských xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x specifikace xxxxxxx x xxxxxxx XX.

Xxxxxx 13

Xxxxxxx dálnice

1.   Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trasy xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pravidelná x xxxxx využívaná, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx členskými xxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx silnic xxxx xx zlepšila xxxxxxxxxx okrajových a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Námořní xxxxxxx xx neměly vylučovat xxxxxxxxxxxx přepravu xxxx x xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dálnic xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx nejméně dva xxxxxxxx xx dvou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x infrastruktura xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx přístavu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x infrastrukturu xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxxx, xxxxxx způsobů xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zimního xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3.   Součástí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx kanály xxxxxx x xxxxx 4 xxxxxxx X, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx přispívají xx zkrácení xxxxxxxxx xxxx, zvýšení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx času xxxxxxxx.

4.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxx xxxxxxx státy x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebám. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecně zahrnují xxxxxx x soukromý xxxxxx x xxxxxxx x postupy, xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx Xxxx, stanoví xxxxxxxx řízení x xxxxx x těchto xxxxx:

x)

xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx xx účelem xxxxxxx nových xxxxxxx x přístavu xxxxxxxxx X xxxxx definice x čl. 12 xxxx. 2, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx projektu x. 21 xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX;

x)

xxxxx xx poloha přístavů xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčenými xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přístavy, xxxxx xx nacházejí v xxxxx x námořních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 21 xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX.

5.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x)

xx xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tvoří xxx xxxxxxxxx xxxxxx;

b)

xxxx xxxx xxxxxxx články 107 x 108 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahájení xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx zadávacího xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx a xxxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxx xxxxx odůvodněných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpora xxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částku xxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nesmí xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx trzích v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxxx, které xxxx xxxxx přínosy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například zpřístupnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx informačních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlášení.

6.   Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx námořních xxxxxx xx předkládají Komisi xx schválení.

7.   Xxxxxx do xxx let xxxxxxxx xxxxxx uvedenému x xx. 21 odst. 1 počáteční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 6

LETIŠTĚ

Článek 14

Xxxxxxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx letecké xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stanovená v xxxxx 6 xxxxxxx XX. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsahu x xxxx přepravy, kterou xxxxxxxx, a xxxxx xxx funkce x xxxxx sítě. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spojů x xxxxxxxxx letecké xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx spojovací xxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sítě xxxxxx. Xxxxxxx mezi Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx převážně prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodů. Xxxxxxxxx body Unie xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uvnitř Xxxx, xxxxxxx přeprava xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx. Regionální xxxxxxxxx xxxx x přístupové xxxx usnadňují xxxxxxx x jádru xxxx xxxx přispívají k xxxxxxxxxx xxxxxxxx ostrovních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx Unie xx případně xxxxxxxx xxxxxx xx vysokorychlostní xxxxx železniční xxxx. Xxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx, které xxxxxxxx integraci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a případně x námořních dopravních xxxxxx.

XXXX 7

XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 15

Charakteristiky

Transevropská xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x)

xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx kombinovanou xxxxxxx x námořní xxxxx, xxxxx případně v xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybavené xxxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, námořními xxxxxxx x silnicemi;

c)

po xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx park, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST 8

XXXXXX A XXXXXXXXXX SÍŤ NÁMOŘNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 16

Charakteristiky

Transevropská xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxx:

x)

xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx systémy pro xxxxxxxx přepravující xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x)

xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx.

XXXX 9

XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 17

Charakteristiky

Transevropská xxxxxx síť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, navigační zařízení, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx provozu x xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx střediska, xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x evropském xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST 10

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX SÍŤ

Článek 18

Xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx lokalizačních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx systémy x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a efektivní xxxxxx pro stanovení xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dopravy.

XXXX 11

KOORDINACE XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 19

Evropský xxxxxxxxxxx

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 25, xxxx Xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x po xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jmenovat osobu „xxxxxxxxxx koordinátora“.

2.   Evropský xxxxxxxxxxx xx vybírán xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x evropskými xxxxxx x znalostí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsob, xxxxxx xx plnit xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x v xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx jednoho projektu, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektu, ale x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rozšířena x může xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx osu. Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx koordinátor

a)

ve xxxxxxxxxx x dotčenými xxxxxxxxx xxxxx prosazuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x otázkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x)

xxxxx rok vypracovává xxxxxx pro Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx a xxxxxxx členské xxxxx x xxxxxxx dosaženém xxx provádění xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, x novém xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projektů, x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedeným v xxxxxxx XXX;

x)

xxxxx x xxxxxxxxx členskými xxxxx xxxxxxxxxx s regionálními x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, uživateli xxxxxxx x xxxxxxxx občanské xxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx znalost xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx úkolů xxxxx odstavce 5.

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx dotčeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx Xxxx a xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy, xxxx Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx projektů, xx xxxxx evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX 12

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

Xxxxxx 20

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx prohlášené za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxx x článcích 24 až 27. Xx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx členské xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Výbor xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxx sledování hlavních xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“); skládá xx xx xxxxxxxx členských xxxxx a předsedá xx xxxxxxxx Xxxxxx.

2.   V xxxxx výboru xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.

Xxxxxx 22

Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx roky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx hospodářskému a xxxxxxxxxx výboru a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxx popsaných x xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx nápomocen xxxxx.

Ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hlavních xxxxx; xxxx legislativní xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx III xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx projektů, xxxxx xxxx v xxxxxxx x čl. 23 xxxx. 1. Xxxxxx xx zaměří zejména xx projekty, xxxxx xxxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxx s xx. 23 odst. 1 xxxx. e).

Xxxxxx 23

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1.   Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx projekty xxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx 7, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx:

x)

xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx propustností xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sítě, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úsekem;

x)

xxxx xxxxxx rozsah, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx;

c)

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx;

x)

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zboží x xxxx xxxx členskými xxxxx, x xxx xxxx přispívají x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sítí;

x)

přispívají x územní xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx členských xxxxx x zlepšováním xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x)

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxx, xx zlepšují xxxxxxxxxx x snižují xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, intermodální xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx dopravy;

g)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provést xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x předem xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se daného xxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxx projekty, u xxxxx měly xxxxx xxxxx xx xxxx 2010, xxxxxx úseky x data xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prací xxxxx odst. 1 xxxx. g) xxxx xxxxxxx v příloze XXX.

3.   Xx xxxx 2010 Xxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxx prioritních xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze XXX v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxxxx evropského xxxxx

Xxxxxxxxx projekty určené x příloze XXX xxxx prohlášeny za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx x x právních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxx prohlášené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

1.   Xxxx xx dotčen xxxxxx základ xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje Unie, xxxxxxx státy:

a)

xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxx soudržnosti xxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1084/2006 xx dne 11. xxxxxxxx 2006 x Xxxxx xxxxxxxxxxx (13) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx projektům xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu;

b)

při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx sítě v xxxxxxx x xxxxxx 5 x 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 680/2007 ze xxx 20. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx Společenství v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopravních x xxxxxxxxxxxxx xxxx (14), xxxxxxx náležitou xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu.

2.   Aniž xx dotčen xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx:

a)

xxxxxxxxx xxxxxxx státy, aby xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strukturálních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vztahuje cíl „Xxxxxxxxxxx“, x ohledem xx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxx, které spadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxx;

x)

zajistí, xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX), přiřazovaly xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1085/2006 ze xxx 17. xxxxxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) (15), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášeným xx xxxxxxxx evropského xxxxx.

3.   Xxx xxxxxx svých finančních xxxxxx přiřadí Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za projekty xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 26

Xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášených xx xxxxxxxx evropského xxxxx

1.   X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oproti konečnému xxxxxxx roku 2010 xxx zahájení xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx prohlášených xx xxxxxxxx evropského xxxxx xxxxxx Xxxxxx dotčené xxxxxxx státy, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x výborem x x xxxxx xxxxx aktivního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx evropského xxxxx, x x řádným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx opatření. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx přijetím xxxxxx xxxxxxxx příležitost xx x xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx parlament xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx informován.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx každého dotčeného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx ovlivnila provádění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2.   Pokud xxxx projekt xxxxxxxxxx xx projekt xxxxxxxxxx xxxxx z větší xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx datu dokončení xxxxxxxx x xxxxxxx XXX x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy, Xxxxxx xxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx prohlášen xx xxxxxxx evropského xxxxx, x využitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 22 xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx přezkoumá xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx 15 let xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx projekt xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx prostředí

1.   Pět xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx provedou xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxx jeho xxxxx na obchod x xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj. X výsledcích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

2.   Pokud xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x technického x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, koordinují xxxxxxx xxxxxxx státy xxx xxxxxxx při posuzování xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx x xxxxxxxx veškeré xxxxx na provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxx.

3.   Xxxxxxx xxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx mnohostranném xxxxxxx.

4.   Xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx, aniž jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x ochraně xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí. Dotčené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx informace xx xxxxxx uvedené x xx. 22.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxxxxx úseky

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx přeshraniční xxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx, a xxxxxx je Komisi.

Xxxxx xxxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nedělitelné xxxx xx kterým x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x. 1692/96/XX xx zrušuje.

Xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx srovnávací xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X.

Xxxxxx 30

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí vstupuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx Štrasburku dne 7. xxxxxxxx 2010.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

J. XXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. XXXXXXX


(1)  Úř. xxxx. C 128, 18.5.2010, x. 147.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxx 5. xxxxxx 2010 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx ze xxx 24. června 2010.

(3)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 228, 9.9.1996, x. 1.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxx IV.

(5)  Úř. věst. L 197, 21.7.2001, x. 30.

(6)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 175, 5.7.1985, s. 40.

(7)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 206, 22.7.1992, x. 7.

(8)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 20, 26.1.2010, x. 7.

(9)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 363, 20.12.2006, s. 1.

(10)  Úř. xxxx. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(11)  Úř. věst. X 235, 17.9.1996, x. 6.

(12)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 110, 20.4.2001, x. 1.

(13)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 210, 31.7.2006, s. 79.

(14)  Úř. xxxx. X 162, 22.6.2007, x. 1.

(15)&xxxx;&xxxx;Xx. věst. X 210, 31.7.2006, s. 82.


PŘÍLOHA I

SCHÉMATA XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX &xxxx;(1)

Xxxx 2:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx

2.0.

Xxxxxx

2.1.

Xxxxxx

2.2.

Xxxxxxxxx

2.3.

Xxxxx xxxxxxxxx

2.4.

Xxxxxx

2.5.

Xxxxxxx

2.6.

Xxxxxxxx

2.7.

Xxxxx

2.8.

Xxxxx

2.9.

Xxxxxxxxx

2.10.

Xxxxxxx

2.11.

Xxxxxx

2.12.

Xxxx

2.13.

Xxxxxxxx

2.14.

Xxxxx

2.15.

Xxxxxxxxxxx

2.16.

Xxxxxxxx

2.17.

Xxxxx

2.18.

Xxxxxxxxxx

2.19.

Xxxxxxxx

2.20.

Xxxxxx

2.21.

Xxxxxxxxxxx

2.22.

Xxxxxxxx

2.23.

Xxxxxxxxx

2.24.

Xxxxxxxxx

2.25.

Xxxxxx

2.26.

Xxxxxxx

2.27.

Xxxxxxx království

Část 3:   Železniční xxx

3.0.

Xxxxxx

3.1.

Xxxxxx

3.2.

Xxxxxxxxx

3.3.

Xxxxx republika

3.4.

Dánsko

3.5.

Německo

3.6.

Estonsko

3.7.

Irsko

3.8.

Řecko

3.9.

Španělsko

3.10.

Francie

3.11.

Itálie

3.12.

Lotyšsko

3.13.

Litva

3.14.

Lucembursko

3.15.

Maďarsko

3.16.

Nizozemsko

3.17.

Rakousko

3.18.

Polsko

3.19.

Portugalsko

3.20.

Rumunsko

3.21.

Slovinsko

3.22.

Slovensko

3.23.

Finsko

3.24.

Švédsko

3.25.

Spojené xxxxxxxxxx

Xxxx 4:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.0.

Xxxxxx

4.1.

Xxxxxx

4.2.

Xxxxxxxxxx

4.3.

Xxxxxxx

4.4.

Xxxxxxx/ Rakousko

4.5.

Francie/Itálie

4.6.

Francie

4.7.

Bulharsko

4.8.

Česká xxxxxxxxx

4.9.

Xxxxx

4.10.

Xxxxxxxx

4.11.

Xxxxxx

4.12.

Xxxxxxxx

4.13.

Xxxxxxxxx

Xxxx 5:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx přístavy — Xxxxxxxxx X

5.0.

Xxxxxx

5.1.

Xxxxxxx xxxx

5.2.

Xxxxxxx xxxx

5.3.

Xxxxxxxxx xxxxx

5.4.

Xxxxxxxxxxx xxxx — xxxxxxx xxxx

5.5.

Xxxxxxxxxxx xxxx — xxxxxxxx xxxx

5.6.

Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx

5.7.

Xxxx

5.8.

Xxxxx

Xxxx 6:   Letiště

6.0.

Evropa

6.1.

Belgie / Xxxxxx / Německo / Xxxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxx

6.2.

Xxxxxxxxx

6.3.

Xxxxx xxxxxxxxx

6.4.

Xxxxxxxx

6.5.

Xxxxx/ Xxxxxxx xxxxxxxxxx

6.6.

Xxxxx

6.7.

Xxxxxxxxx/ Xxxxxxxxxxx

6.8.

Xxxxxxx

6.9.

Xxxxxx

6.10.

Xxxx

6.11.

Xxxxxxxx

6.12.

Xxxxx

6.13.

Xxxxxxxx

6.14.

Xxxxx

6.15.

Xxxxxx

6.16.

Xxxxxxxx

6.17.

Xxxxxxxxx

6.18.

Xxxxxxxxx

6.19.

Xxxxxx/Xxxxxxx

Xxxx 7:&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1

X.

Xxxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

Xxxx.:: Xxxxx „xxxxxxxxx“ v xxxxxxxxx x xxxxx xx vztahuje na xxxxxxx etapy projektu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prvních xxxxxx xx po výstavbu. Xxxx

XXXX 2

SILNIČNÍ XXX

XXXX 3

XXXXXXXXXX SÍŤ

ČÁST 4

XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX CEST X VNITROZEMSKÉ XXXXXXXX

XXXX 5

XXXXXXX XXXXXXXX — XXXXXXXXX A

ČÁST 6

XXXXXXX

XXXX 7

XXX XXXXXXXXXXX DOPRAVY


(1)  Mapy xx vztahují x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx textu xxxx k xxxxxxx XX.


XXXXXXX XX

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX &xxxx;(1)

Xxxx 2

:

Xxxxxxxx xxx

Xxxx 3

:

Železniční xxx

Xxxx 4

:

Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 5

:

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 6

:

Xxxxxxx

Xxxx 7

:

Síť kombinované xxxxxxx

Xxxx 8

:

Xxxxxx x xxxxxxxxxx síť xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx 9

:

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx 10

:

Lokalizační x xxxxxxxxx xxx

XXXX 2

XXXXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxx X xx xx infrastrukturní projekty xxxxxxxxxx zájmu považují xxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx:

X.

Xxxxxxx xxxx, zejména

rozšíření xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx silnic,

výstavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sítí.

B.

Rozvoje xxxxxxx řízení provozu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx

xxxxxxxxx telematické infrastruktury xxx xxxx xxx x xxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxx dopravními xxxxxxxxxxxx centry x xxxxxxx zemích,

vytvoření silničních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxx XXX-XXX&xxxx;(2),

xxxxxxxxx interoperabilita xxxxxxxxxxxxx infrastruktur.

ČÁST 3

XXXXXXXXXX XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx, xxxxx xx týkají:

interoperability mezi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxxxxx xx xxxxxx jiných xxxxx xxxxxxx.

XXXX 4

SÍŤ XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX PŘÍSTAVY

A.   Vnitrozemské xxxxxxxx

Xxxxxxxx společného xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxxxxxxxx xx nediskriminačním xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístavům xxxxxxxx x xxxxxxx X xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x těchto xxxxxxxxx:

1.

xxxxxxx x přístavu xx vodních cestách;

2.

přístavní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

3.

xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx areálu;

4.

ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístav x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx projekt xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx: xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx dopravního systému xxxxxx přístupných xxxx xxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx síti. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x údržbu xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ploch x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx značení x xxxxxxx xxxxxx plavebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx

Xx infrastrukturní xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx, zejména pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látky,

tísňové xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXX 5

XXXXXXX XXXXXXXX

1.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx projekt xxxxxxxx se: xxxxxxxx x údržby všech xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítí. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x údržbu areálu xxx obchodní x xxxxxxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx bagrování xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ploch x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x komunikačních x informačních xxxxxxx x přístavu a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxxx společného zájmu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx projektu

Kategorie xxxxxxxx

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvoj xxxxxxx a xxxxxxx-xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vztahující se x přístavům kategorie X

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx přístavů xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx kategorií A x X

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Baltském xxxx umístěných přibližně xx 60° severní xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx X, X x X

Xxxxxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxx xx vnitrozemí xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojů

Projekty xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx A

Rozvoj xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x vnitrozemských vodních xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x přístavům kategorií X a X

XXX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx přístavní xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx intermodální xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx X x X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx ostrovních, xxxxxxxxxx x nejvzdálenějších xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx kategorie C

Rozvoj x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx XXX (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení nákladní x osobní dopravy x xxxxxxxx integrovaných xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx kategorií X, X x X

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx A, X x X.

XXXX 6

XXXXXXX

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu:

Letiště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

1.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;(3) s ročním xxxxxxx přepravy xxxxxxx

5&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 10&xxxx;%

xxxx

100&xxxx;000 komerčních xxxxxx xxxxxxx

xxxx

xxxxxxxxxx 150 000 x xxxxx

xxxx

1&xxxx;000&xxxx;000 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx;

xxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodního xxxxxxxxxxx bodu, který xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx rozvíjet.

2.

Spojovací xxxx Xxxx zahrnují:

všechna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx systémy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

xxxx 1 000 000 xxxxx 10&xxxx;% x 4&xxxx;499&xxxx;999 xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx

xxxx 50 000 x 149&xxxx;999 x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxx 500 000 x 899&xxxx;999 xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx 30&xxxx;% xx xxxxxxxxxxxxx,

xxxx

xxxx 300&xxxx;000 x 899&xxxx;999 xxxxxx cestujících x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxx 500 xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

xxxx

xxxxxxxx xxxx letiště xxxxxxxxx x nahrazení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, který xx xx xxxxxx xx xxx lokalitě xxxx xxxxxxxx.

3.

Xxxxxxxxxx spojovací xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx 500 000 x 899&xxxx;999 pohybů cestujících, x xxxxx xxxx xxx 30&xxxx;% je xxxxxxxxxxxxx,

xxxx

x xxxxxx objemem xxxxxxxx xxxx 250 000 xxxxx 10&xxxx;% x 499&xxxx;999 xxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx

x xxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx 10&xxxx;000 x 49&xxxx;999 x xxxxxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nad 10 x.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx oblasti, xx-xx více xxx 100 xx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zkrátit na 75 xx, xxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx špatné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vztahujících se x xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

Specifikace xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx který xx xxxxxxx zejména xxxxxxxx&xxxx;(4)

X.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx 1: xxxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx navigačního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bod

Spojovací xxx Xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx 2: xxxxxxxx letištního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx bod Xxxx

Xxxxxxxxxx spojovací xxx x xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx 3: úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxx xxxxxxxxx společného xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxx volný xxxxx xxxx x Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bod

Spojovací bod Xxxx

Xxxxxxxxxx spojovací xxx x přístupový xxx

XX.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxx xxxxxxxx letišť

Opatření 4: rozvoj infrastruktury x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx letiště, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, zboží xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxx

Xxxxxxxx 5: xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxx Unie

III.   Zlepšení ochrany xxxxx hluku x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx 6: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxx Unie

IV.   Zlepšení xxxx rozvoj xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx 7: xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx letištěm x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxx Xxxx

Xxxxxxxx 8: zlepšení x xxxxxx vzájemného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx spojovací xxx

Xxxxxxxxx bod Xxxx

XXXX 7

XXX XXXXXXXXXXX DOPRAVY

Kromě xxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx I xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx považují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx projekty, xxxxx se xxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx železniční xxxx xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a ekonomicky xxxxxxxxxxxxxx;

xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxx;

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, vnitrozemskými xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dopravu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx infrastruktury, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x danou infrastrukturou x xx příslušní xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX 8

XXXXXX X INFORMAČNÍ XXX XXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

xx xxxxxxxx k xxxxx bezpečnostní politiky Xxxx v xxxxxxx xxxxxxx

xxxx

xx xxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x xxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx (IMO) x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx

xxxxxxxx systému Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx připlouvajících xx xxxxxxxx Xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxx, xxxxxxxxxxxx také xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx transpondérů, xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx (XXX) xxxxxx slučitelných xxxxxxxx;

xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx radionavigačních xxxxxxxxxx xxxxxx XXXXX-X;

xxxxxx xxxx zlepšení xxxxxxxxxx x přístavních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX) a xxxxxx xxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxxxxxx x účinnějšího xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x oblastech, xxx xx sbíhá doprava, xxxxxxxxx dopravně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxxxxxx nástrojů ke xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx: xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx v námořní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozbor dopravních xxxx XXXX (Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx);

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tísňového x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX);

xxxxxxxx xxxxxxx telematické xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxxx xxxxxxxxx plavidel.

ČÁST 9

XXX XXXXXX XXXXXXX DOPRAVY

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucí ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x optimalizaci jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx harmonizace a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxx definovanými Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx (XXXX) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx (Xxxxxxxxxxx).

Xxxx projekty xx xxxxxxxx x

xxxxxxx x lepším xxxxxxx xxxxxxxx prostoru různými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx tras,

plánování a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby nabídka xxxx odpovídala xxxxxxxx x zlepšilo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních xxxxxxx,

xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb se xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX),

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pomoci xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx situací,

příspěvkům xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x dohledu xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technik, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítí, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavků.

ČÁST 10

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionavigačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx součást xxxx xxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování a xxxxxxxx,

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxx xxxxxxxxx stanic.


(1)  Tato xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx vztahují x&xxxx;xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným xx xxxxxxxx textu xxxx k příloze I.

(2)  Radiodigitální xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx: Xx. xxxx. X 240, 24.8.1992, x. 14.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx odůvodněných a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx další body xxxx.


PŘÍLOHA III

PRIORITNÍ XXXXXXXX, X KTERÝCH XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXX 2010

1.   Železniční xxx Berlín — Xxxxxx/Xxxxx — Bologna — Xxxxxx — Xxxxxxx — Xxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxx — Xxxxxxxxx (2015),

Xxxxxxxxx — Xxxxxxx (2006),

Xxxxxxx — Xxxxxxxx (2015),

Kufstein — Innsbruck (2009),

Brennerský xxxxx (2015), xxxxxxxxxxxx xxxx,

Xxxxxx — Xxxxxx (2007),

Xxxxx — Xxxxxxx (2006),

xxxxxxxxxx/xxxxxxxx most xxxx Xxxxxxxxxx úžinu — Xxxxxxx (2015).

2.   Vysokorychlostní železniční xxx Paříž — Xxxxxx/Xxxxxx — Xxxxx xxx Rýnem — Xxxxxxxxxx — Xxxxxx

xxxxx xxx Xxxxxxxxxx průlivem — Xxxxxx (2007),

Xxxxxx — Xxxxxx — Xxxxx xxx Rýnem (2007),

Xxxxxx — Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxxx (2007)&xxxx;(1).

3.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osa xxxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxxxxxx/Xxxxx — Xxxxxx (2011)&xxxx;(2),

Xxxxxx — Barcelona (2005),

Xxxxxxxxx — Figueras — Xxxxxxxxx (2008),

Xxxxxxxxx — Montpellier (2015),

Xxxxxxxxxxx — Xîxxx (2010),

Madrid — Vitoria — Xxxx/Xxxxxxx (2010),

Irún/Hendaye — Xxx, xxxxxxxxxxxx úsek (2010),

Xxx — Xxxxxxxx (2020),

Xxxxxxxx — Tours (2015).

4.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx

Xxxxx — Xxxxxxxxxxx (2007),

Xxxx — Xxxxxxxxx (2007),

Xxxxxxüxxxx — Xxxxxxxx (2007).

5.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxx Xxxxxx (2007)

6.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx — Xxxxx — Xxxxxx/Xxxxx — Xxxxxx — Xxxxxx — Xxxxxxxx — ukrajinská xxxxxxx&xxxx;(3)

Xxxx — Xx. Xxxx xx Maurienne (2015),

xxxxx Xxxx — Cenis (2015-2017), xxxxxxxxxxxx úsek,

Bussoleno — Xxxxx (2011),

Xxxxx — Benátky (2010),

Xxxxxxx — Xxxxxx Xxx — Xxxxx — Xxxxxx (2015),

Xxxxx — Xxxxxx — Xxxxxx (2015),

Xxxxxx — Xxxxxxxx (2015).

7.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxx — Xxxxx — Xxxxx — Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxx (2006),

Xxxxx (2008),

xxxxxxx Xxxxx — Kulata — xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx (2010), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx — Xxxxxx,

xxxxxxx Nadlac — Xxxxx (xxxxx k Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx) (2007).

8.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxx — ostatní Xxxxxx&xxxx;(4)

xxxxxxxxx Xx Xxxxñx — Xxxxxxx — Xxxxx (2010),

xxxxxxxxx Xxxxxxx — Xxxxxxxxxx (2010),

xxxxxxxxx Xxxxxxx — Xxxx (2004),

xxxxxxx Xxxxxxx — Xxxxxxxxxx (2010),

xxxxxxx Xx Xxxxñx — Xxxxxxx (2003),

dálnice Xxxxxxx — Xxxxxxx (xxxxxxxxx v x. 2001),

xxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx (2015).

9.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx osa Xxxx — Xxxxxx — Xxxxxxx — Xxxxxxxxx&xxxx;(5) (2001)

10.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx (xxxxxxxxx 2001)&xxxx;(6)

11.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxx spojení Öresund (xxxxxxxxx 2000)&xxxx;(7)

12.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxx

xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxx&xxxx;(8) (2010),

xxxxxxx Helsinky — Turku (2010),

xxxxxxxxx Xxxxxx — Xxxxx (2006),

xxxxxxx Helsinky — Xxxxxxxx (2015),

xxxxxxxxx Helsinky — Xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx) (2014).

13.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx/Xxxxx/Xxxxxxx (2010)

14.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (2007)

15.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx (2008)

16.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx osa Xxxxx/Xxxxxxxxx — Xxxxxx — Xxxxx

xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přes Xxxxxxxx,

xxxxxxxxx Xxxxx — Xxxxxxx (2010),

železniční xxxx Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx (2010).

17.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx — Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx — Vídeň — Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx — Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx (2015) x Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx — Ulm (2012),

Xxxxxxx — Xxxxxxxx (2015), přeshraniční xxxx,

Xxxxxxxx — Xxxxx (2012),

Vídeň — Bratislava (2010), xxxxxxxxxxxx úsek.

18.   Vnitrozemská xxxxx xxx Xxx/Xxxx — Xxxxx — Dunaj (9)

Rýn — Mása (2019) x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

Xxxxxxxxx — Xxxxxxxx (2013),

Xxxxx — Bratislava (2015) — přeshraniční xxxx,

Xxx — Moháč (2014),

xxxxx x nedostatečnou xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (2011).

19.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx — Xxxxxxxxx (2010)

xxxxxxxxxxxx (2010)

Madrid — Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx (2010)

xxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxx — Xxxxx (2010)

Estremadura (2010).

20.   Železniční xxx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxx přes Xxxxxxx (2014),

xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxx x Öxxxxxxx (2015),

xxxxxxxxx pro xxxxxxx v Xxxxxxx x Xxxxxxxx (2015),

xxxxxxxxx Xxxxxxxx — Xxxxxxx/Xxxxx (2015).

21.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx společného xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx 13 x týkající xx xxxxxx námořních xxxxxx:

xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx členské xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x západní Xxxxxx, xxxxxx trasy xxxx Xxxxxxx xxxx/Xxxxxxx xxxx (Xxxxxxx kanál) (2010)),

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx z Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx moře x Xxxxxxx moře) (2010),

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx Jaderské moře x Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx) (2010),

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Evropy (xxxxxxx Xxxxxxxxxx), spojující Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxx xxxxxx Malty x xxxxxxxxxx se xx námořní dálnici xxxxxxxxxxxx Evropy (10) (2010).

22.   Železniční xxxxxxx Atény — Xxxxx — Xxxxxxxx — Xxxxx — Xxxxx — Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx&xxxx;(11)

xxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx hranice — Xxxxxx — Xxxxx — Xxxxx/Xxxxxxx (2015),

železnice Xxxxxxx — Xxxxxx (xx Bukurešť a Xxxxxxxxx) (2010),

xxxxxxxxx Budapešť — Xxxxx (2010), xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxxx Břeclav — Xxxxx — Xxxxxxxxx (2010), x xxxxxxxxxxxxx úsekem Norimberk — Xxxxx,

xxxxxxxxxx xxx Xxxxx — Xxxxx (2016).

23.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx — Xxxxxxx — Xxxx/Xxxxxxxxxx — Vídeň (12)

Železnice Xxxxxx — Xxxxxxx — Xxxxxxxx (2015),

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx — Břeclav (2010),

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx — Xxxxxx — Xxxx Xxxxx nad Váhom (2010).

24.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxx Lyon/Janov — Xxxxxxx — Xxxxxxxx — Xxxxxxxxx/Xxxxxxxx

Xxxx — Mylhúzy — Xüxxxxx&xxxx;(13), x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx — Xüxxxxx (2018),

Xxxxx — Xxxxx/Xxxxxx — xxxxxxxxx xxxxxxx (2013),

Basilej — Xxxxxxxxx (2015),

Frankfurt nad Xxxxxxx — Mannheim (2012),

Xxxxxxxx — Emmerich (2009)&xxxx;(14),

Xxxxxxx Xxx Xxxxxx — Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx (2010).

25.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx osa Xxxxxx — Xxxx/Xxxxxxxxxx — Vídeň (15)

dálnice Gdaňsk — Katowice (2010),

xxxxxxx Xxxxxxxx — Xxxx/Xxxxxx (2010), xxxxxxxxxxxx xxxx,

xxxxxxx Xxxx — Xxxxx (2009), xxxxxxxxxxxx xxxx.

26.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxx Xxxxx/Xxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxx — Xxxxx) x xxxxx (Cork) (2010)&xxxx;(16),

xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxx Hull — Xxxxxxxxx (2015),

xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx — Xxxxxxxx (2011),

xxxxxxxxx Xxxxx — Xxxxxxxx (2008).

27.&xxxx;&xxxx;&xxxx;„Xxxx Xxxxxxx“, xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx — Xxxxxx — Xxxx — Tallinn — Xxxxxxxx

Xxxxxxx — Xxxxxx (2010),

Kaunas — Xxxx (2014),

Xxxx — Xxxxxxx (2016).

28.   „Eurocaprail“ na xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx — Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxx

Xxxxxx — Lucemburk — Štrasburk (2012).

29.   Železniční xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx — Xxxxxxxxx — Xxxxxxxxxx (2012),

Xxxxxx — Xxxxxxxx — Xxx — Kalamata (2014).

30.&xxxx;&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxx cesta Xxxxx — Xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Deulemont — Xxxx (2012-2014-2016),

Xxxxxèxxx — Xxxxxxx (2012-2014-2016).

Předem sjednané xxxxx xxxxxxxxx díla xx uvedeno x xxxxxxxxx. Data xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 1 xx 20 x 30 a xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx.


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zahrnuty xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx rada xx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxx 1994.

(2)  Včetně xxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx (2013), Xxxxxxx-Xxxxxx (2010) a Xxxxxx-Xxxxxxxxx (2015).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx V. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x letišť (2015) x xxxxxxx x obsahem, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx a Xxxxxxx.

(5)&xxxx;&xxxx;X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx trati bylo xxxxxxxxxx x xxxx 2003 x byl xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx dokončen.

(7)  Projekt xxxxxxxx.

(8)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2010 xx 2015.

(9)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxx trasy odpovídá xxxxxxxx VII. panevropského xxxxxxxx.

(10)&xxxx;&xxxx;Xxxx x Xxxxxxx xxxx.

(11)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxx xx velké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx IV. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx definici XX. panevropského xxxxxxxx.

(13)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx xxxxx XXX Rýn-Rhôna, xxx západní větve.

(14)  Projekt x. 5 (xxxx Xxxxxx) xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx.

(15)&xxxx;&xxxx;Xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx odpovídá xxxxxxxx XX. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(16)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 13: xxxxxxxx osa Xxxxx/Xxxxxxx xxxxxxxxxx/Xxxxxxx.


XXXXXXX IV

Zrušené rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1692/96/ES

(Úř. xxxx. X 228, 9.9.1996, x. 1)

Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx x. 1346/2001/XX

(Xx. věst. X 185, 6.7.2001, x. 1)

Xxx 8.X xxxxxxx II aktu x xxxxxxxxxxx x xxxx 2003

(Úř. xxxx. X 236, 23.9.2003, x. 447)

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 884/2004/XX

(Xx. věst. X 167, 30.4.2004, x. 1)

Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1791/2006

(Xx. xxxx. L 363, 20.12.2006, x. 1)

Xxxxx xxx 6.X přílohy


XXXXXXX X

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx 1692/96/XX

Xxxx rozhodnutí

Čl. 1 xxxx. 1

Xx. 1 xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. 2 xxxxx xxxx

Xx. 1 odst. 2 xxxxx věta

Xx. 1 xxxx. 2 xxxxx věta

Xx. 7 xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. 2 třetí xxxx

Xx. 1 xxxx. 2 xxxxx věta

Xx. 1 xxxx. 3

Xx. 1 xxxx. 3

Články 2 xx 6

Xxxxxx 2 až 6

Xx. 7 odst. 1 xxxxxx

Xx. 7 odst. 2 xxxxxx

Čl. 7 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx

Xx. 7 odst. 2 písm. x)

Xx. 7 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx

Čl. 7 xxxx. 2 písm. x)

Xx. 7 xxxx. 1 xxxxx odrážka

Xx. 7 odst. 2 xxxx. x)

Xx. 7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx

Xx. 7 xxxx. 2 xxxx. d)

Čl. 7 xxxx. 2 xxxxxx

Xx. 7 xxxx. 3 xxxxxx

Čl. 7 xxxx. 2 první xxxxxxx

Xx. 7 xxxx. 3 xxxx. x)

Čl. 7 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx

Xx. 7 xxxx. 3 xxxx. x)

Xx. 7 xxxx. 3

Xx. 7 xxxx. 4

Xx. 8 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 8 odst. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Čl. 8 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx první xxxx

Čl. 8 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 8 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx věta

Xx. 8 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 8 xxxx. 2

Čl. 8 xxxx. 2

Čl. 9 xxxx. 1 xxxxxx

Xx. 9 xxxx. 1 xxxxxx

Xx. 9 odst. 1 první xxxxxxx

Xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x)

Čl. 9 xxxx. 1 druhá xxxxxxx

Xx. 9 odst. 1 xxxx. x)

Čl. 9 xxxx. 1 xxxxx odrážka

Xx. 9 xxxx. 1 xxxx. x)

Xx. 9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx

Xx. 9 odst. 1 xxxx. x)

Čl. 9 xxxx. 2 a 3

Xx. 9 odst. 2 a 3

Xx. 10 odst. 1

Xx. 10 xxxx. 1

Čl. 10 xxxx. 2 xxxxx pododstavec

Čl. 10 xxxx. 2 první xxxxxxxxxxx

Xx. 10 odst. 2 druhý xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

Xx. 10 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 10 odst. 2 xxxxx pododstavec xxxxx xxxx

Xx. 10 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 10 xxxx. 3 až 6

Čl. 10 odst. 3 xx 6

Čl. 11 xxxx. 1, 2 x 3

Čl. 11 xxxx. 1, 2 x 3

Xx. 11 xxxx. 3a

Xx. 11 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 11 xxxx. 3x

Xx. 11 xxxx. 4 druhý xxxxxxxxxxx

Xx. 11 xxxx. 4

Xx. 11 xxxx. 5

Xxxxxx 12

Xxxxxx 12

Xx. 12x xxxx. 1 až 4

Xx. 13 odst. 1 xx 4

Xx. 12x xxxx. 5 xxxxxx

Xx. 13 xxxx. 5 návětí

Čl. 12x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx

Xx. 13 odst. 5 xxxx. x)

Xx. 12x odst. 5 xxxxx xxxxxxx

Čl. 13 xxxx. 5 xxxx. x)

Xx. 12x xxxx. 5 xxxxx xxxxxxx

Xx. 13 odst. 5 xxxx. c)

Čl. 12x xxxx. 6 první x xxxxx xxxx

Xx. 13 xxxx. 7 xxxxx pododstavec

Xx. 12a xxxx. 6 třetí xxxx

Xx. 13 xxxx. 7 druhý xxxxxxxxxxx

Xx. 12x xxxx. 7

Xx. 13 xxxx. 6

Článek 13

Xxxxxx 14

Xx. 14 xxxxxx

Xx. 15 xxxxxx

Xx. 14 xxxxx odrážka

Xx. 15 xxxx. x)

Čl. 14 xxxxx xxxxxxx

Xx. 15 písm. x)

Xx. 14 třetí odrážka

Xx. 15 xxxx. x)

Xx. 15 návětí x xxxxxxxxx věta

Čl. 16 xxxxxx

Xx. 15 první xxxxxxx

Xx. 16 xxxx. x)

Xx. 15 xxxxx xxxxxxx

Xx. 16 xxxx. x)

Xx. 15 xxxxx xxxxxxx

Xx. 16 xxxx. x)

Xx. 15 xxxxxx xxxxxxx

Xx. 16 xxxx. x)

Xxxxxx 16

Xxxxxx 17

Článek 17

Xxxxxx 18

Xx. 17a xxxx. 1 první xxxx

Xx. 19 xxxx. 1

Xx. 17x xxxx. 1 xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx

Čl. 19 xxxx. 4

Xx. 17x xxxx. 2 x 3

Xx. 19 xxxx. 2 a 3

Xx. 17x odst. 4

Xx. 19 xxxx. 6

Xx. 17a xxxx. 5

Xx. 19 xxxx. 5

Xx. 17a odst. 6

Xx. 19 xxxx. 7

Xx. 18 xxxx. 1

Xxxxxx 20

Xx. 18 xxxx. 2 xxxxx xxxx

Xx. 21 xxxx. 1

Xx. 18 odst. 2 xxxxx xxxx

Xx. 21 xxxx. 2

Čl. 18 xxxx. 3 xxxxx xxxx

Čl. 22 xxxxx pododstavec

Xx. 18 xxxx. 3 druhá xxxx

Xx. 22 druhý xxxxxxxxxxx

Xx. 18 odst. 3 třetí x xxxxxx xxxx

Xx. 22 xxxxx pododstavec

Xxxxxx 19

Xxxxxx 23

Xx. 19x odst. 1

Xxxxxx 24

Xx. 19a xxxx. 2 xxxxxx

Čl. 25 odst. 1 xxxxxx

Xx. 19x xxxx. 2 písm. a) x x)

Xx. 25 xxxx. 1 xxxx. x) x x)

Xx. 25 xxxx. 2 xxxxxx

Xx. 19x xxxx. 2 xxxx. x) x x)

Xx. 25 xxxx. 2 xxxx. x) x b)

Xx. 19x xxxx. 3

Xx. 25 odst. 3

Čl. 19x odst. 4

Xx. 26 xxxx. 1

Čl. 19x xxxx. 5 xxxxx věta

Xx. 26 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 19a xxxx. 5 druhá xxxx

Xx. 26 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 19x xxxx. 6

Xx. 27 xxxx. 1

Xx. 19x xxxx. 7

Xx. 27 xxxx. 2

Čl. 19x xxxx. 8

Xx. 27 xxxx. 3

Čl. 19x xxxx. 9

Čl. 27 xxxx. 4

Čl. 19b xxxxx věta

Čl. 28 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. 19x xxxxx věta

Xx. 28 xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx 22

Xx. 29 první xxxxxxxxxxx

Xx. 29 xxxxx xxxxxxxxxxx

Článek. 23

Xxxxxx 30

Xxxxxx. 24

Xxxxxx 31

Xxxxxxx X

Xxxxxxx X

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx XX

Příloha XXX

Příloha XXX

Xxxxxxx XX

Xxxxxxx X