Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32019D1963 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU, Euratom) 2019/1963 ze dne 17. října 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro průmyslovou bezpečnost s ohledem na utajované veřejné zakázky R P
32019R1829 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1829 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh R P
32019R1828 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1828 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh R P
32019R1827 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1827 ze dne 30. října 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančního limitu pro koncese R P
32016R0007 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Text s významem pro EHP) R P
32015R2172 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2172 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R2170 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů používaných při postupech zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
32015R1986R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 ( Úřední věstník Evropské unie L 296 ze dne 12. listopadu 2015 ) R P
32015R1986 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32015R1986R(02) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 ( Úřední věstník Evropské unie L 296 ze dne 12. listopadu 2015 ) R P
32015R1929 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, EURATOM) 2015/1929 ze dne 28. října 2015, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie R P
32014L0023 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Text s významem pro EHP) R P
32014L0023R(01) Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( Úřední věstník Evropské unie L 94 ze dne 28. března 2014 ) R P
32009R1150 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1150/2009 ze dne 10. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1564/2005, pokud jde o standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v rámci postupů zadávání veřejných zakázek podle směrnic Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS (Text s významem pro EHP) R P
32007L0066 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP) R P
31992L0013 Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací R P