Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo vyhlášky Název vyhlášky Akce
3/2021 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Pržno - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
2/2021 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Metylovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
1/2021 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2021 ze dne 14.6 2020, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS na území Moravskoslezského kraje pro tarifní oblast REGION R P
1/2021 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Kunčice pod Ondřejníkem - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
1/2021 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského kraje R P
9/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Studénka a obcí Pustějov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
8/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Studénka a obcí Albrechtičky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
7/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Písek - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
6/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Písečná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
5/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Horní Lomná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
4/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Dolní Lomná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
3/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Bukovec - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
2/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 2/2020 ze dne 12.10.2020, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 5/2019, kterým se vydává Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje R P
2/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablunkov a obcí Bocanovice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech R P
1/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) NAŘÍZENÍ Moravskoslezského kraje č. 1/2020 ze dne 12.10.2020, kterým se mění nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany R P
1/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Informace o veřejnoprávních smlouvách, u nichž není stanovena povinnost zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje a k jejichž uzavření udělil souhlas Krajský úřad Moravskoslezského kraje R P
1/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Bílá - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
1/2020 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Zveřejnění počtu volených členů Zastupitelstva Moravskoslezského kraje R P
47/2019 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Odry a obcí Vražné - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků R P
46/2019 (Vyhláška kraje Moravskoslezský kraj) Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Odry a městysem Spálov - výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny R P