Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

8/XX/2020

Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Albrechtičky

- xxxxx přenesené působnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, x. x. XXX 4248/2020, kterým Xxxxxxx xxxx Moravskoslezského xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 22.2.2020.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx x. 357/18/19 xx dne 31.10.2019 x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x. 7/10/2019 xx xxx 16.12.2019 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x §105 xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za přestupky“), xxxx

xxxxxxxxxxxxx smlouvu

(dále xxx „xxxxxxx“):

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Studénka

zastoupené: Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: xxx. Xxxxxxxxx 762, 742 13 Xxxxxxxx

XXX: 00298441, XXX: XX00298441

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka, x.x.

x. xxxx: 924801/0100

xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx

(xxxx xxx „xxxxx“)

x

2. Xxxx Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: Ing. Xxxx Tripskou, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx 131, 742 55

XXX: 00600814, XXX: XX00600814

xxxxxxxx spojení: XXXXXX Money Xxxx, x. s.

č. účtu: 70121764/0600

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx orgány města xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxxx:

x) vedení přestupkové xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sdělení xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx řízení, případně xxxxx orgánům x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokut a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této smlouvy.

4. Xxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx města x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx města.

Článek XXX.

Xxxxxx xxxxxxx

1. Za výkon xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx určeném xxxxxxx XX. xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx městu xx xxxx xxxx uvedený x xxxxxx 1. xxxx. 1 této xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 2.000,00 Kč (xxxxx: Xxx tisíce xxxxx xxxxxxx) za xxxxx vyřízený xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx přestupek xxxx xxxxxxxxx xxxxx přestupek, xxxxx projednání bude xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přestupku xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uložením xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

x) převzetím xxxx postoupením xxxx.

3. X případě, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx. znalecký xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.), xx xxxx zavazuje xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxx budou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxx článku xx xxxxxxxx obec xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx kalendářní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Faktura xx splatná xx 15 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx uzavřena xxxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Tato smlouva xxxxxx účinnosti uplynutím xxxxx uvedené x xxxxxx X. odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx 01.01.2020, x xx x xxxxxxxxxx xx tom, xxxxx x těchto xxxxxxxxxxx nastane xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx písemně x xxx udání xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 dnů.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx úředních xxxxxxx svých úřadů xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx agendy.

4. Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx město, xxxxx xxxxxxxxx obec x xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxx xxxxx Studénka č. 357/18/19 ze xxx 31.10.2019 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxxxx x. 7/10/2019 xx xxx 16.12.2019. Tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 x 2 této xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx dne 7.1.2020

Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Studénka

V Xxxxxxxxxxxxxx xxx 17.12.2019

Xxx. Xxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx