Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Frýdlant xxx Ostravicí a xxxx Xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx přestupků

Rozhodnutí, x. x. XXX 66581/2021, xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVA

Na xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx dne 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2021 xx dne 16.03.2021 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx strany xx základě xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, tuto xxxxxxxxxxxxx smlouvu (xxxx xxx „xxxxxxx“):

Xx. l

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Frýdlant xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: RNDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, starostkou

se xxxxxx: Xxxxxxx 3, 739 11, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

XXX: 00296651

bankovní xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 19-1322781/0100

jako xxxx x rozšířenou působností (xxxx jen „xxxxx“)

2. Xxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx Ing. Xxxxxxx Halatou, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Metylovice 495, 739 49, Xxxxxxxxxx

XXX: 00535991

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx účtu: 27-3599820227/0100

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (dále xxx „xxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), x xxxxxxx vymezeném xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx orgány města xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx odst. 1 xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx přestupkové xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx orgány xxxxx v trestním x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. další xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx této smlouvy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

(5) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx 15 dnů xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx veškerou agendu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určeném xx. XX xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx obec xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx v xx. X xxxxxxxxx xx xxxx 2.200 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx vystavené xxxxxx, xxxxx součástí bude xxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x datu 31. 12. příslušného xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Lhůta xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx koncem xxxxxxxxxxx xxxxxx, vystaví xxxxx xxxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx obci.

(4) Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx.

Xx. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx xx uzavírá xx dobu neurčitou. Xxxx smlouva je xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavření nabude xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xx 3 xxxxxxx x xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

XX. V

Společná xxxxxxxxxx

(2) Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úředních xxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené mezi xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx svým rozhodnutím x. x. MSK 112928/2006 xx xxx 10.07.2006, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 28.7.2006, x xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jeden xxxxxxxxx obdrží xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí x. 63/2.1 ze dne 12.04.2021 a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Metylovice x. 3/2021 ze xxx 16.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 smlouvy.

Ve Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx 26.4.2021

XXXx. Helena Xxxxxxxx x. r.

V Metylovicích xxx 20.4.2021

Ing. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx