Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

2/VS/2021

Veřejnoprávní smlouva xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx xxx Ostravicí x xxxx Metylovice - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, x. j. XXX 66581/2021, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2021 xx xxx 16.03.2021 uzavírají xxxx xxxxxxx smluvní strany xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu (xxxx xxx „xxxxxxx“):

Xx. x

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx 3, 739 11, Frýdlant xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

XXX: 00296651

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka x.x.

xxxxx xxxx: 19-1322781/0100

xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „město“)

2. Xxxx Metylovice

zastoupená Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Metylovice 495, 739 49, Metylovice

IČO: 00535991

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 27-3599820227/0100

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí (xxxx xxx „xxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx města vykonávat xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnost xxxxx zákona č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 odst. 2 zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů.

(2) Na xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx orgány města xxxxxx xxxxxxxxxxx správními xxxxxx x řízeních xxx správní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx působnosti xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zpracování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx agendy.

(4) Xxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxx. 1 tohoto xxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx dle odst. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xx. XX odst. 1 této xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxx uvedený x xx. X příspěvek xx výši 2.200 Xx (slovy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx městem, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků v xxxxx kalendářním xxxxxx xxxx x xxxx 31. 12. příslušného xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxx. Lhůta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx ode dne xxxxxxxx faktury xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx koncem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx fakturu xx 1 měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx smlouvy

(1) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu x xxxxxx uzavření nabude xxxxxx xxxx. Smlouva xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx xx možno xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx udání důvodu. Xxxxxxxxx lhůta xx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

(3) Xx xxxx platnosti xxxx xxxxxxx vyvěsí smluvní xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x zajišťování přenesené xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxxxx x. x. XXX 112928/2006 xx dne 10.07.2006, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 28.7.2006, a xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

ČI. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Smlouva xxxx schválena xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí č. 63/2.1 xx dne 12.04.2021 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx x. 3/2021 xx xxx 16.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx dne 26.4.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

X Metylovicích xxx 20.4.2021

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Metylovice