Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx přestupků

Rozhodnutí, x. x. MSK 66565/2021, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje udělil xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx moci xxx 10.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 63/2021/7 ze xxx 08.03.2021 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxx xxx „smlouva“):

1. Xxxxx Frýdlant xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: RNDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx 3, 739 11, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

XXX: 00296651

xxxxxxxx spojení: Komerční xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 19-1322781/0100

xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností (dále xxx „xxxxx“)

2. Obec Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: Xxx. Xxxxxxxxx Šebelovou, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 569, 739 13, Kunčice xxx Xxxxxxxxxxx

XXX: 00296856

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.

xxxxx účtu: 1682010349/0800

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Frýdlant nad Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“)

XX. II

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxx xxx „xxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovením §60 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Na základě xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x řízeních xxx xxxxxxx obvod obce.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uložených xxxxxxxxxx, zpracování sdělení xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx řízení, sdělení xxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxx. další úkony xxxxxxxxxxx svedením xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obec předá xx 15 xxx xxx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx agendu xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx dle xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

(5) X případě ukončení xxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxx obci do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx agendu související x výkonem činnosti xxx xxxx. 1 xxxxxx článku.

ČI. III

Úhrada xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx určeném čl. XX xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xx. X xxxxxxxxx xx xxxx 2.200 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obec xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx faktury xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx období xxxx x datu 31. 12. příslušného xxxx. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx vystaví xxxxx x xxxxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx splatnosti faktury xxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx město xxxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města při xxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx. Výpovědní xxxxx xx 3 xxxxxxx x začíná xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů nejméně xx xxxx 15 xxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x uzavření této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx rozhodnutím x. x. MSK 1513/2012 xx xxx 19.01.2012, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 08.02.2012, x xx xx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Smlouva xxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxx č. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx č. 63/2021/7 xx xxx 08.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 smlouvy.

Ve Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx 26.4.2021

RNDr. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

X Xxxxxxxxx xxx Ondřejníkem xxx 20.4.2021

Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. r.

starostka xxxx Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx