Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí a xxxx Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupků

Rozhodnutí, č. x. XXX 66565/2021, xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx udělil xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 10.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Ostravicí x. 63/2.1 ze xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 63/2021/7 xx xxx 08.03.2021 uzavírají xxxx uvedené smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“):

1. Xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Helenou Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx sídlem: Xxxxxxx 3, 739 11, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Frýdlant

IČO: 00296651

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 19-1322781/0100

xxxx obec x xxxxxxxxxx působností (xxxx xxx „xxxxx“)

2. Obec Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: Xxx. Michaelou Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxxx xxx Ondřejníkem 569, 739 13, Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

XXX: 00296856

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.

xxxxx účtu: 1682010349/0800

příslušná xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“)

XX. XX

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

(1) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za přestupky x řízení o xxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky, případně xxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx města xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízeních xxx xxxxxxx xxxxx obce.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 tohoto xxxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx městu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx článku.

(5) X xxxxxxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obci xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxx odst. 1 xxxxxx xxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Za výkon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx čl. XX xxxx. 1 xxxx xxxxxxx bude xxxx ze svého xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx účet xxxxxxx x xx. X xxxxxxxxx xx xxxx 2.200 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx projednaný přestupek.

(2) Xxxxxxxxx xxxx uhradí xxxxxxxxxx jednou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx projednaných xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx k úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx město x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx obci.

(3) X xxxxxxx dřívějšího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx koncem xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx faktury činí 15 xxx ode xxx xxxxxxxx faktury xxxx.

(4) Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města xxx xxxxxx xxxx smlouvy xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx.

XX. IV

Doba xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Moravskoslezského xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nabude právní xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavření xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

XX. V

Společná xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx jejím uzavření xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx x jejím xxxxxxxx.

(4) Smluvní strany xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx městem x xxxx o xxxxxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx č. x. XXX 1513/2012 xx xxx 19.01.2012, xxxxx nabylo právní xxxx dne 08.02.2012, x to xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Moravskoslezského xxxxx.

(2) Xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxxx Xxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x. 63/2021/7 xx xxx 08.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxx x. 1 smlouvy.

Ve Xxxxxxxxx nad Ostravicí xxx 26.4.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

X Xxxxxxxxx xxx Ondřejníkem xxx 20.4.2021

Mgr. Michaela Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx