Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/VS/2021

Veřejnoprávní smlouva uzavřená xxxx xxxxxx Frýdlant xxx Xxxxxxxxx x xxxx Pržno

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, x. x. XXX 66556/2021, xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx smlouvy, nabylo xxxxxx moci xxx 11.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX SMLOUVA

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx nad Ostravicí x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x. 15.8.459 xx dne 08.03.2021 xxxxxxxxx níže uvedené xxxxxxx strany na xxxxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“):

Xx. I

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Frýdlant xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Helenou Xxxxxxxxx, starostkou

se xxxxxx: Xxxxxxx 3, 739 11, Frýdlant xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx

XXX: 00296651

xxxxxxxx spojení: Komerční xxxxx a.s.

číslo xxxx: 19-1322781/0100

xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „město“)

2. Obec Xxxxx

xxxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxx 201, 739 11, Xxxxx

XXX: 00494216

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx x.x.

xxxxx xxxx: 23628781/0100

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx“)

Xx. XX

Xxxxxxx rozsah výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o xxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), x rozsahu xxxxxxxxx ustanovením §60 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx.

(3) Výkon xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přestupkové xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, sdělení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obec xxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx agendu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx článku.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx obci xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx činnosti xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx určeném xx. XX xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx účet xxxxxxx x xx. X xxxxxxxxx xx xxxx 2.200 Xx (xxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx projednaný xxxxxxxxx.

&xxxx;(2) Xxxxxxxxx xxxx uhradí xxxxxxxxxx xxxxxx ročně xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bude xxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x daném xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxx. Xxxxx splatnosti xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx město xxxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Výnosy z xxxxx x náhrad xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxx města xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

(1) Xxxx smlouva xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejímu xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uzavření xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx důvodu. Xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx ustanovení

(2) Xxxxxxx strany zveřejní xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx úřadů nejméně xx dobu 15 xxx.

(3) Po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxx informaci x uzavření xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx městem x xxxx x xxxxxxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx úseku přestupků, x jejímuž xxxxxxxx xxxxxx souhlas Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx č. x. XXX 147340/2016 xx xxx 12.12.2016, xxxxx xxxxxx právní moci xxx 16.12.2016, x xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx byla schválena xxxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 a xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x. 15.8.459 xx xxx 08.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx tvoří přílohu x. 1 xxxxxxx.

Xx Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx xxx 26.4.2021

RNDr. Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx

X Xxxxx xxx 20.4.2021

Xxxx Xxxxxx .x. x.

xxxxxxxx