Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/VS/2021

Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Frýdlant xxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxxx přestupků

Rozhodnutí, č. x. XXX 66556/2021, xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxxxx x uzavřením xxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx moci xxx 11.6.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx základě xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Ostravicí x. 63/2.1 ze xxx 12.04.2021 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x. 15.8.459 xx xxx 08.03.2021 xxxxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx“):

Xx. I

Smluvní strany

1. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Helenou Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xx sídlem: Xxxxxxx 3, 739 11, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx - Frýdlant

IČO: 00296651

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx a.s.

číslo účtu: 19-1322781/0100

xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“)

2. Obec Xxxxx

xxxxxxxxxx: Xxxxxx Blokšou, xxxxxxxxx

xx xxxxxx: Pržno 201, 739 11, Xxxxx

XXX: 00494216

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxx a.s.

číslo xxxx: 23628781/0100

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nad Ostravicí (xxxx xxx „xxxx“)

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

(1) Na xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx namísto orgánů xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx“), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx základě xxxx xxxxxxx xxxxx orgány xxxxx xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 tohoto článku xxxxxxxx xxxxxx přestupkové xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činné x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, sdělení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx předá xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxx smlouvy městu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxx. 1 tohoto článku.

(5) X případě ukončení xxxxxxxxx vztahu xxxxx xxxxx xxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx xxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx čl. XX xxxx. 1 xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx městu xx xxxx xxxx xxxxxxx x xx. X xxxxxxxxx ve xxxx 2.200 Kč (xxxxx: dvatisícedvěstěkorunčeských) xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupek.

 (2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě faktury xxxxxxxxx městem, jejíž xxxxxxxx xxxx údaj x počtu projednaných xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx 31. 12. xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vystaví město x xxxxxxx měsíce xxxxx následujícího roku. Xxxxx xxxxxxxxxx faktury xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx dřívějšího ukončení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx po ukončení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Výnosy x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uložených xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx této xxxxxxx xxxx příjmem rozpočtu xxxxx.

Xx. XX

Xxxx trvání xxxxxxx

(1) Tato xxxxxxx xx uzavírá na xxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Moravskoslezského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx. Smlouvu xx možno xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxxx a xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx doručení písemné xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx xxxxxxxx deskách xxxxx úřadů xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úřadů xxxxxxxxx x xxxxxxxx této xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi městem x obcí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx uzavření xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxxxxxxxxx x. x. XXX 147340/2016 xx xxx 12.12.2016, které xxxxxx právní moci xxx 16.12.2016, x xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obdrží Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx schválena xxxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxx x. 63/2.1 xx xxx 12.04.2021 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx x. 15.8.459 xx xxx 08.03.2021. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 smlouvy.

Ve Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx xxx 26.4.2021

XXXx. Helena Xxxxxxxx x. r.

starostka

V Xxxxx xxx 20.4.2021

Xxxx Xxxxxx .x. x.

xxxxxxxx