Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
157/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
155/1965 Sb. Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod R P
154/1965 Sb. Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce č. 308/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Motokov, akciové společnosti pro dovoz a vývoz vozidel a výrobků lehkého kovoprůmyslu, na podnik pro zahraniční obchod R P
153/1965 Sb. Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce č. 307/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Kovo, akciové společnosti pro dovoz a vývoz výrobků přesného strojírenství, na podnik pro zahraniční obchod R P
145/1965 Sb. Vyhláška o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti R P
137/1965 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 R P
136/1965 Sb. Zákon o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie" a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie" R P
135/1965 Sb. Zákon o působnosti Československé tiskové kanceláře na Slovensku R P
131/1965 Sb. Usnesení ke zprávě vlády o postupu obnovovacích prací k odstranění škod způsobených povodněmi na jižním Slovensku R P
130/1965 Sb. Usnesení ke zprávě o činnosti Slovenské národní rady ve IV. volebním období zejména z hlediska uplatňování ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS ze 7. května 1964 R P
128/1965 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
127/1965 Sb. Vyhláška o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B R P
125/1965 Sb. Vyhláška o ochraně volně žijících živočichů R P
124/1965 Sb. Vyhláška o Protokolu o otázkách zproštění vízové povinnosti občanů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik při soukromých cestách do Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik R P
122/1965 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky o výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob hutních výrobků R P
119/1965 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
109/1965 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - úplné znění zákona č. 141/1961 Sb. R P
105/1965 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 3 Kčs a 5 Kčs R P
103/1965 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou R P
101/1965 Sb. Vyhláška o Úmluvě o pobřežních vodách a pásmu přilehlém R P