Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
207/1950 Sb. Vyhláška, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice R P
206/1950 Sb. Nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků R P
204/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu R P
203/1950 Sb. Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti R P
199/1950 Sb. Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí R P
198/1950 Sb. Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě R P
197/1950 Sb. Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951 R P
196/1950 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí R P
195/1950 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství R P
192/1950 Sb. Nařízení, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád) R P
191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový R P
183/1950 Sb. Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území R P
182/1950 Sb. Zákon o zrušení Fondů národní obnovy R P
181/1950 Sb. Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů R P
169/1950 Sb. Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů R P
168/1950 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku R P
166/1950 Sb. Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví R P
164/1950 Sb. Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky R P
163/1950 Sb. Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky R P
162/1950 Sb. Nařízení, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž R P