Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon směnečný a šekový
191/1950 Sb.

Čl. I - SMĚNKA

Část prvá - Směnka cizí

Oddíl první - Vystavení a forma cizí směnky §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oddíl druhý - Indosament §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Oddíl třetí - Přijetí směnky §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

Oddíl čtvrtý - Směnečné rukojemství §30 §31 §32

Oddíl pátý - Splatnost směnky §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl šestý -  Placení §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl sedmý - Postih pro nepřijetí a pro neplacení §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

Oddíl osmý - Směnečná intervence

1. Všeobecná ustanovení §55

2. Přijetí pro čest §56 §57 §58

3. Placení pro čest §59 §60 §61 §62 §63

Oddíl devátý - Směnečné stejnopisy a opisy

1. Stejnopisy §64 §65 §66

2. Opisy §67 §68

Oddíl desátý -  Změny §69

Oddíl jedenáctý - Promlčení §70 §71

Oddíl dvanáctý - Všeobecné předpisy §72 §73 §74

Část druhá - Směnka vlastní §75 §76 §77 §78

Část třetí - Doplňující předpisy

Oddíl první - Protest a některé jiné směnečné úkony §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Oddíl druhý - Obohacení §89

Oddíl třetí - Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny §90

Část čtvrtá §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98

Čl. II - ŠEK

Oddíl první - Vystavení a forma šeku §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl druhý - Indosament §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Oddíl třetí - Šekové rukojemství §25 §26 §27

Oddíl čtvrtý - Předložení a placení §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl pátý - Šek křižovaný a šek k zúčtování §37 §38 §39

Oddíl šestý - Postih pro neplacení §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

Oddíl sedmý - Šekové stejnopisy §49 §50

Oddíl osmý - Změny §51

Oddíl devátý - Promlčení §52 §53

Oddíl desátý - Všeobecná ustanovení §54 §55 §56

Oddíl jedenáctý - Doplňující předpisy

Protest a některé jiné šekové úkony §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Obohacení §67

Ztracené nebo zničené šeky a protestní listiny §68

Oddíl dvanáctý §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75

Čl. III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Směnečná a šeková způsobilost §1

Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech §2 §3

Příročí v cizích státech §4

Přerušení promlčení §5

Odúčtovny §6

Náhrada za šeky falešné nebo zfalšované §7

Ustanovení přechodná a závěrečná §8 §9

Zrušovací ustanovení §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

Xx. X

XXXXXX

Xxxx xxxx

XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx obsahuje:

1. označení, xx jde o xxxxxx, pojaté do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x kterém xx xxxxxxx sepsána;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxxx xxxx, kdo má xxxxxx (xxxxxxxxxx);

4. údaj xxxxxxxxxx;

5. údaj xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

6. jméno xxxx, xxxx xxxx na xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx;

7. xxxxx x místo xxxxxxxxx xxxxxx;

8. xxxxxx výstavce.

§2

(1) Listina, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx, v xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxx xx viděnou.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx místo xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx a zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx v místě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xx vlastní xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx může xxx xxxx jako xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Směnku xxx xxxxxxxx xx xxxx třetí xxxxx.

§4

Směnku xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx.

§5

(1) Ve směnce xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx směnečné xxxx. X jiné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx třeba xxxx xx směnce; xxxxx-xx tento xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxx xxxx.

§6

(1) Je-li xxxxxxxx xxxx xxxxx jak xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyjádřená slovy.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx několikrát xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§7

Jsou-li xx směnce xxxxxxx osob, které xx xxxxxxx směnečně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx vliv xx xxxxxxxx závazků ostatních xxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

§8

Kdo se xxxxxxxx xx směnku xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zavázán, x xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, jaká xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx podle svých xxxxx jednal. Xx xxxxx i x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx přijetí x xxxxxxxxx směnky.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx za přijetí xxxx výstavce xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, platí xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx-xx směnka, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, vyplněna tak, xxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ujednání xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx směnky ve xxx xxxx anebo xx při xxxxxxxx xxxxxx provinil hrubou xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxx xxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Pojal-li xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx "xxxxxx do xxx" nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu, xxx xxxxxxx směnku xxx ve xxxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxx postupu (xxxxx).

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) i xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebo xx, xx výstavce xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoby xxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxx musí xxx bezpodmínečný. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx závislým, xxxxx za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx indosament xx xxxxxxxx.

(3) Zní-li indosament xx xxxxxxxx, platí xx nevyplněný.

§13

(1) Indosament xxxxx xxxxxx xx směnku xxxx xxxx x xx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx převádí).

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx záležet i x pouhém xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nevyplněný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx na xxx směnky nebo xx xxxxxxxx.

§14

(1) Indosamentem xx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) vyplnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx indosovat směnku xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx blankoindosament xxxxxx x xxxx směnku xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, indosant xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx směnky.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx směnka xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) O xxx, xxx xx xxxxxx x rukou, platí, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx své xxxxx nepřetržitou xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, je-li xxxxxxxx x nich xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx indosamenty xxxxx přitom za xxxxxxxxx. Následuje-li po xxxxxxxxxxxxxxxxx další indosament, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx blankoindosamentem.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx právo způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Kdo xx xxxxxxx xx směnky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx vlastních xxxxxxxx x výstavci xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx k xxxxxxx", "x inkasu", "xx prokura" xxxx xxxxx doložku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx ze xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx námitky, xxxxx xx mohly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx, xxx ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Obsahuje-li indosament xxxxxxx "hodnota x xxxxxxxxx", "xxxxxxx v xxxxxxx" nebo jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx indosamentu.

(2) Xxxxx směnečně zavázané xxxxxxx majiteli činit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx majitel xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Indosament po xxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx směnka xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro neplacení xxxx po xxxxxxxx xxxxx k protestu, xx xxxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx směnku xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXX XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxx xx jen v xxxxx, může xx xx xx splatnosti xxxxxxxxx směnečníkovi x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxx x každé xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xx xxxxxx zakázat xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x třetí xxxxx xxxx x jiném xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bydliště xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxx indosant xxx x xxxxxxx lhůty, xxxx bez něho xxxxxxxxx, xx směnka xxxx xxx předložena x přijetí.

§23

(1) Směnka xxxxxxxxx xx určitý čas xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zkrátit xxxx určit lhůtu xxxxx.

(3) Indosanti xxxxx xxxx xxxxx zkrátit.

§24

(1) Směnečník může xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k přijetí xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx následující xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byla-li xxxxxxxxx x protestu.

(2) Xxxxxxx není povinen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetí v xxxxx xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx xx xxxx xx směnku. Xxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxxx xx směnečník. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx přijetí.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x určitý xxx xx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxx ji xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x určené lhůtě, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx stalo, ledaže xxxxxxx xxxx, xxx xxx uveden xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx majitel, xxx xx zachoval xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx opominutí xxx zjistit včas xxxxxxxxx.

§26

(1) Přijetí xxxx xxx bezpodmínečné; směnečník xx však xxxx xxxxxx xx část xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx přijetí xx xxxxxx směnky xxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx přijetí. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Udá-li xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx místo xxxx xxx místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž označí xxxxx xxxxx, u xxx se xx xxxxxx, xxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, xx xx příjemce sám xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx splatná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx směnka zaplacena, xx xxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx směnky xx xxx, xx xxx xxxxx podle §48 a 49.

§29

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx napsané xx xxxxxx, dříve xxx ji xxxxx, xxxxx, že přijetí xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx opak, xx xx xx to, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Oznámí-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijetí xxxxxx majiteli nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, jež xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, je jim xxxxxxx podle obsahu xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx může xxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rukojemstvím.

(2) Xxxx záruku xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x ten, xxx se xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§31

(1) Rukojemské xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx podepíše.

(3) O xxxxxx podpisu rukojmího xx xxxx směnky xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x podpis xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx třeba xxxx, za xxxx xx přejímá. Xxxx-xx xx udáno, platí, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) Směnečný rukojmí xx zavázán xxxx xxx, xx koho xx xxxxxxx.

(2) Závazek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i tehdy, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx pro xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx rukojmí xxxxxx, xxxxxx práv za xxxxxx xxxxx xxxx, xx koho xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx

XXXXXXXXX SMĚNKY

§33

(1) Xxxxxx může být xxxxxxxxx:

xx xxxxxxx,

xx xxxxxx xxx po viděné,

na xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxx,

xx určitý xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§34

(1) Směnka xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx data xxxxxxxxx. Výstavce může xxxx lhůtu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Indosanti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx ustanovit, xx směnka na xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

§35

(1) Xxxxxxxxx směnky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stalo v xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx k přijetí.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx několik xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, v němž xx být xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx den, je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx směnka xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx měsíce xxxx xx několik měsíců x půl xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx viděné, xxxxxxxx se nejprve xxxx měsíce.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx měsíce, xxxxxx xx tím xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx toho xxxxxx.

(4) Xxxxxx "xxx xxx" xxxx "xxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dva xxxxx, xxxxx celých xxx xxxx xxxxxxx dní.

(5) Xxxxxxx "xxx xxxxxx" xx rozumí xxxxxxx xxx.

§37

(1) Xx-xx směnka xxxxxxx xxxxxxxx dne x místě, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xx kalendáře místa, xxx xxxx vystavena, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa xxxxxxxxxx.

(2) Různí-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x směnky xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx s xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x takto se xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx počítají xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx směnce xxxx x xxxxxxxx údajů xx ní, že xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx odchylně.

Oddíl xxxxx

XXXXXXX

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx nebo x xxxxxx čas xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx viděné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x den xxxxxxxx xxxx x xxxxx den xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx opatřená xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částečné.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx bylo x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx směnky xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxx xxxx splatností.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx platí xxxx xxxxxxxxxx, jedná xx xxxxxxx nebezpečí.

(3) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zprošťuje xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx hrubou xxxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nikoli však xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxx-xx směnka xx xxxx, xxxxx xxxx x oběhu x xxxxxxxxx xxxxx, xxx směnečný xxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxx splatnosti. Prodlévá-li xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx měně xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx v xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx ustanovit, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx užít, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx placení x xxxxxx xxxx (doložka x xxxxxxxxxx placení x xxxx xxxx).

(4) Xx-xx směnečná xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxx xx státě xxxxxxxxx x xx xxxxx placení, xx xx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxxx peněz xxxxxxxxxx místa.

§42

Nepředloží-li xx xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx v §38, může xxxxx xxxxxxx složit směnečný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx náklad x nebezpečí majitele.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX PRO XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX

§43

(1) Nebyla-li směnka xxxxxxxxx, xxxx majitel xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx majitel xxxxx xxxx splatností směnky:

1. xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxx;

2. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx přijal xxxxxx xxxx ne, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx1) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx1) xxx nedostatek xxxxxxx, xxxxxxxx-xx směnečník xxx xxxxx nebo xxx-xx xxxxxxxxxxx veden xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx;

3. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx předložení x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x zamítnutí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku.

§44

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx).

(2) Protest pro xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předložení x xxxxxxx. Byla-li xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v den xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xx viděnou musí xxx učiněn protest xxx neplacení xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx odstavci x xxxxxxxx pro nepřijetí.

(4) Xxxxx-xx xx protest xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx, xxx xxxxxx protest xxx xxxxxxxxx.

(5) Zastaví-li xxxxxxxxx, ať směnku xxxxxx xxxx xx, xxx platy, nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebo xx, či xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek majetku, xxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxx zprávu o xxxxxxxxx přijetí nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do čtyř xxxxxxxxxx xxx následujících xx dni protestu xxxx xxx doložce "xxx xxxxx" xx xxx předložení. Xxxxx xxxxxxxx musí xx xxxx pracovních xxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxx, vyrozumět xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx těch, xxxx xxxxxxx podali xxxxxx, x tak xx xxxx až x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx směnečnému xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx ji xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx dát x xxxxx formě, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxx x předepsané xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxx xxxxx", "bez xxxxxxxx" xxxx xxxxx doložkou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx napsanou a xxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Doložka nezprošťuje xxxxxxxx povinnosti směnku xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx připojená xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx podepsaly; xxxxxxx xxxxxxxxx indosantem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx jen proti xxx. Dá-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nehledě x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jdou útraty xx jeho xxxx. Xxxxxxx-xx doložku indosant xxxx xxxxxxxx rukojmí, xxxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx osobách, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx společnou a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x nich xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx vázán xxxxxxx, x kterém xx zavázali.

(3) Xxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxx xxxxx směnečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, třebas xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxx-xx ujednány;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx x podaných xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. xxxxxx xx xxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx směnečného xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx výši.

(2) Vykoná-li xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, odečtou se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx sazby Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, platné x den xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. celou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx částky ode xxx,xxx xxxxxxxx;

3. xxx xxxxxx;

4. xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx §48 xxxx. 1. x. 4.

§50

(1) Xxxxx osoba xxxxxxxx zavázaná, xxxxx xxx xx vykoná xxxx může xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x potvrzený xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx vyplatil, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§51

Při xxxxxxx xx xxxxxxxxx přijetí může xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx nebyla směnka xxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx směnce xxxxxxxxx x jemu x xxx xxxxxx potvrzení. Xxxx to xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§52

(1) Xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x splatnou x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedených x §48 a 49 odměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směnky xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x platebního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vystaví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, určí xx její xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka.

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x předložení xxxxxx xx viděnou xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx,

x protestaci xxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxxxxx k placení xxx xxxxxxx "xxx xxxxx"

xxxxxx majitel svá xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x všem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx předložena x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx nepřijetí, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xx přijetí.

(3) Xx-xx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§54

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směnky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx), prodlužují xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Majitel xx xxxxxxx neprodleně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případu xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx zprávu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx platí ustanovení §45.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, musí majitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přijetí xxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx dát xxxxxx protest.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxx třicet dní xx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxx nebo učinit xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx čas xx viděné xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx vyšší moc; xxxx xxxxxx xxx xxx již před xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx. U xxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx prodlužuje xx třicetidenní xxxxx x čas xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxx, koho xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx,xx nejsou xxxxxxx vyšší xxxx.

Xxxxx osmý

SMĚNEČNÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§55

(1) Výstavce, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxx adresa).

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx čest xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx x směnečník, xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjma xxxxxxxx, xxxx směnku xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx směnku xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x tom do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx směnečně zavázané, xx xxx xxx xxxxx. Nedodrží-li xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx způsobenou snad xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxx

§56

(1) Xxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x směnku, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zakázáno.

(2) Xx-xx xx xxxxxx udána xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxxx x platebním xxxxx xxxxxx přijmout nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx její splatností xxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx těm, xxxx xx něm xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx odepřeno xxxxxxx xxx čest, dá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx však, xxxxxx xxxxxxxxx práva, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx proti xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx, xxxx po něm xxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx pro čest xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xx podepíše. Xxxx x něm xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx tu takového xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx čest xxxxxxxx.

§58

(1) Příjemce xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x indosantům, xxxxx následují xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xx, xxxx jsou xx xxxxxxxx zavázáni, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxx zaplacení xxxxxx xxxxxxx x §48, aby xxx xxxxx xxxxxx, protest, xxxx xxx xxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxx

§59

(1) Xxxxxxx xxx xxxx je přípustné xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx nebo před xxxxxxxxxx.

(2) Placení xxx xxxx musí xxxxxxxxx xxxxx částku, xxxxxx xx musel zaplatit xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§60

(1) Byla-li xxxxxx xxxxxxx pro čest xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx bydlící x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx předložit xxxxxx všem těmto xxxxxx x dát xx případě učinit xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx uplynutí lhůty x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx kdo udal xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx čest xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x indosanti, xxxxx po nich xxxxxxxxx.

§61

Odmítne-li majitel xxxxxxxxx xxx xxxx, ztrácí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx těm, xxxx xx byli xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx směnce s xxxxxxxx toho, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx-xx tento xxxx, platí, xx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx výstavce.

(2) Xxxxxx xxx čest xxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx, byl-li xxxxxx.

§63

(1) Čestný xxxxxx xxxxxx xxxx ze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x proti osobám, xxxxx jsou xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemůže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx poctěném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx několik placení xxx čest, xx xxxxxxxx xx, xxxx xx zprostí xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdož xx xxxxx xxxx xxxxxxx zproštěni.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X OPISY

1. Xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx xxx vystavit xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxx, xx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx domáhat, xxx mu na xxxx náklad xxxx xxxxxx další xxxxxxxxxx. Xx xxx účelem xx xxxx obrátit xx indosanta a xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx řadě, xx dospěje k xxxxxxxx.

(4) Indosanti jsou xxxxxxx opakovat xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

(1) Xxx-xx zaplacen xxxxx xxxxxxxxx, zanikají xxxxx xx všech xxxxxxxxxx, x xxxx x nich xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Směnečník xxxx xxxxxxx xxxxxxx x každého přijatého xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx vrácen.

(2) Indosant, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx podpisy a xxxxx xxxxxx vráceny.

§66

(1) Kdo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, musí v xxxxxxxxx stejnopisech xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xxx xxxxx řádnému xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx, může xxxxxxx vykonat xxxxxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx :

1. xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přijetí;

2. xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx přijetí xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx

§67

(1) Xxxxx xxxxxxx směnky xx xxxxxxxx pořizovat xx xxxx xxxxx.

(2) V xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx doložkami x xxx xxxxxxxxx. Musí xx x xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx.

(3) Opis lze xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxx prvopis.

§68

(1) X opise xxxx být označena xxxxx, která xx xxxxxxx. Tato osoba xx xxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxx majiteli xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxx proti xxx, xxxx opis indosovali xxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, dá-li dříve xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxx xx posledním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx "xxxxx platí xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx" xxxx jinou doložku xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl desátý

ZMĚNY

§69

Byl-li změněn xxxx xxxxxx, jsou xx, xxxx xx xxxxxxxxx xx směnku xx této xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; ti, xxxx xx podepsali dříve, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx jedenáctý

PROMLČENÍ

§70

(1) Směnečné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx letech ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednom roce xx data xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx "xxx xxxxx" v xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiným xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx kdy byl xxxxx xxxxx němu xxxxxx uplatněn.

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx jen xxxxx xxxx, x něhož xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXX PŘEDPISY

§72

(1) Xxxxxxx-xx směnka x xxx pracovního xxxxx, xxx xx domáhat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx všechny ostatní xxxxx týkající se xxxxxx, xxxxxxx předložení x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx den.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx lhůty, x xxx se xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx pracovního xxxxx, prodlužuje xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx pracovního. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

§73

Xx zákonných xxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx den, od xxxxx xxxxxx lhůty xxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, ať xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Část druhá

SMĚNKA XXXXXXX

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxxx textu listiny x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx slib xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. údaj xxxxxxxxxx;

4. xxxx místa, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx xxxx, komu xxxx na jehož xxx má xxx xxxxxxx;

6. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

7. xxxxxx výstavce;

§76

(1) Xxxxxxx, x xxxxx chybí xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx směnce, v xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx vlastní xxxxxx xxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx v místě, xxxxxxxx x jména xxxxxxxx.

§77

(1) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx, xxxxx xxx xx ustanovení xxxx xxx cizí směnku x

xxxxxxxxxxx (§§11 xx 20),

xxxxxxxxxx (§§33 xx 37),

xxxxxxx (§§38 xx 42),

xxxxxxx xxx neplacení (§§4350, 52 xx 54),

xxxxxxx xxx čest (§§55, 59 xx 63),

opisech (§§67 x 68),

xxxxxxx (§69),

xxxxxxxxx (§§70 x 71),

xxxxx pracovního xxxxx,

xxxxxxxx xxxx a zákazu

dní xxxxxxx (§§72 xx 74).

(2) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x cizích xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx bydliště xxxxxxxxxx (§§4 a 27), x úrokové xxxxxxx (§5), o xxxxxxxxxxxxxxx x údajích xxxxxxxx xxxx (§6), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx §7, x následcích xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8), a x xxxxxxxxxxxx (§10).

(3) Xxx xxxxxxx směnku platí xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§30 xx 32); v xxxxxxx §31 odst. 4 platí, xx xx směnečné xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Výstavce xxxxxxx xxxxxx xx zavázán xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xx viděné, xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx lhůtách uvedených x §23. Lhůta xx viděné xxxx xx data xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx směnce. Odepře-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, třeba xx zjistit xxxxxxxxx (§25), od jehož xxxx počíná běžet xxxxx xx viděné.

Xxxx třetí

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPISY

Oddíl xxxxx

XXXXXXX A NĚKTERÉ XXXX XXXXXXXX XXXXX

§79

Xxxxxxx xxxx xxx učiněn xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výborem.

§80

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx :

1. xxxxx xxxx, pro xxxx x xxxxx xxxx xx protest xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx bez výsledku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxx xxx vypátrat xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxx xxx;

3. xxxx xxxxx x data, xxx a xxx xxxxx k xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o ni;

4. xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, xx xxxx, xxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx;

5. xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx byla xxxxx xxxxx předložena x následující xxx, xxxxxxxx x tom;

6. xxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx) se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

7. xxxxxx protestního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx-xx se plnění xx směnky na xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxxxx možno xxxxxxxx xx rukou protestního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xxxxxx placení, xxxxx vyloučit.

§83

(1) Xxxxxxxxx orgán xx povinen xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx vydat majiteli xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx xxx její xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx protesty podle xxxxxx jejich obsahu xxx xxx dne x xxxxxxx časovém x xxxxxxxx vpisovat xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx listem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; účastníkům xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx musí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxx.

§84

Kdo xxxx xxxxxxx, xxxx až do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx protest činí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx opravu x podepsat.

§85

Protesty xxxxx činit x xxxx xx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx dobu, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx protest xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§86

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx vykonán. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxxxxx směnky x přijetí xxxx x xxxxxxxxx, pořízení xxxxxxxx, vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx u určité xxxxx, xxxxx vykonat x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, souhlasí-li xxx xxxxxx; souhlas se xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x protestu xxxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byt, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx možné, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx nedotýká odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x ohlašovacího xxxxxx xxx výsledku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxx šetření.

§88

Xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx místě uvedeném xx xxxxxx, xxxxx xxx provedeny x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x tomu xxx xxxxx, x xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx druhý

OBOHACENÍ

§89

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xx nebyl xxxx xxxxxxx xxxx potřebný x zachování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx majiteli xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se na xxxx škodu obohatili.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx nároku.

Oddíl xxxxx

XXXXXXXX NEBO XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX

§90

(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx, xxx prohlásit za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx protestů, xxxxx vydá xxxxxxxxx xxxxx (§83 xxxx. 2).

Část xxxxxx

§91

§91 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§92

§92 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§93

§93 (část XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§94

§94 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§95

§95 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§96

§96 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§97

§97 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§98

§98 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Xx. XX

XXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX

§1

Xxx xxxxxxxx :

1. xxxxxxxx, xx jde x xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx listiny x xxxxxxxxx v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx listina xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxxxxx xxxx;

3. jméno xxxx, xxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx);

4. xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx x xxxxx vystavení xxxx;

6. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není xxxxxx xxxx šek, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxx u xxxxx šekovníka xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x jména xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li těchto xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx v xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxx hlavní xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx místo xxxxxxxxx, platí, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx uvedeném x xxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxx xx xxxxxxxxx xx peněžní xxxxx (xxxxxxx), x xxxxx xx výstavce xxxxxxxxxx, x podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx šekem x xxxxx pohledávkou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx šeku, xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§5

(1) V xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx :

x) xxxxxx xxxxx x výslovnou xxxxxxxx "xx řad" nebo xxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "nikoli xx xxx" xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx.

(2) O xxxx xxxxxxxxxx pro určitou xxxxx x xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx" nebo x xxxxxxxx stejného xxxxxxx xxxxx, že xx vystaven xx xxxxxxxx.

(3) X xxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx vystaven, xxxxx, xx je xxxxxxxx xx majitele.

§6

(1) Šek může xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Šek xxx xxxxxxxx xx xxxx třetí xxxxx.

(3) Xxx xxxxx vystavit xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx výstavce.

§7

Xxxxxxxxx úroková doložka x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§8

Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ať xx x místě, xxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx jiném, xxx xxx tehdy, xx-xx xxxxx třetí xxxxxx peněžní xxxxx (xxxxxx).

§9

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx jak xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx, platí xxxx vyjádřená xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx slovy xxxx xxxxxxxxxx čísly x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxx-xx xx šeku xxxxxxx osob, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, podpisy nepravé, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, jež x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezavazují xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx byl xxx xxxxxxxx, nemá xx vliv na xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx xx něm xxxxxxxxxxx.

§11

Xxx xx podepíše xx xxx jako xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxxx, xx xxx xxxxxx zavázán, x xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, jaká xx xxxx osoba, za xxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx překročil xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx doložka, xxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědnost, xxxxx xx nenapsanou.

§13

Xxxxx-xx xxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx šeku, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx šeku xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX

§14

(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), i xxxx xxxxx xxxxxxxx "xx xxx".

(2) Xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x doložkou "xxxxxx xx xxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx ve xxxxx x s xxxxxx obyčejného xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx (převést rubopisem) xxxx na xxxxxxxx xxxx xx každou xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Indosament xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx závislým, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx indosament na xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx jiný xxxxx, xxx na xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§16

(1) Indosament xxxxx xxxxxx na xxx xxxx na xxxx x ním spojený (xxxxxxxx). Xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx (xx xxxx se šek xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x pouhém podpisu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, může xxxxxxx :

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx osobu;

c) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, aniž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx doložky, odpovídá xxxxxxxxxx za zaplacení xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxx; x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx těm, xx xxx byl xxx xxxx indosován.

§19

X xxx, xxx xx šek, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Přeškrtnuté indosamenty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx podpisovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx na majitele xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx však xxxxxxx x xxx xx xxx.

§21

Xxxxxxx-xx někdo xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxx nový xxxxxxx - xx xxx x xxx na xxxxxxxx xxxx o xxx, xxxxx xxx xxxxxxx indosamentem, a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §19 - xxxxxxx xxx vydat, xxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xx xxx nabývání xxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

§22

Xxx xx žalován xx xxxx, nemůže xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dřívějším xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vědomě na xxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx k xxxxxxxx", "x xxxxxx", "xx prokura" xxxx xxxxx xxxxxxx vyjadřující xxx zmocnění, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx šeku, xxxx xxx xxxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obsažené xx xxxxxxxxxxx indosamentu xxxxxxxx ani smrtí xxxxxxxxxxxxx, xxx ztrátou xxxx způsobilosti k xxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx protestem xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x předložení xxxx.

Oddíl xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxxx šeku xxxx xxx xxx celý xxxxxx xxxxx anebo xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rukojemstvím.

(2) Xxxx záruku může xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x ten, kdo xx už xx xxx podepsal.

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx" nebo jinou xxxxxxxx stejného xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx podpisu xx xxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx výstavce.

(4) X prohlášení xxxxx xxxx, za xxxx xx přejímá. Xxxx-xx xx udáno, xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§27

(1) Šekový xxxxxxx xx zavázán xxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx rukojmího xx xxxxxx i xxxxx, xx-xx závazek, xx který xx xxxxxxx, neplatný x xxxxxx xxxxxx xxx xxx vadu xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx šekový xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xx šeku proti xxxx, za koho xx zaručil, x xxxxx xxxx, kdož xxxx xxxx osobě xxxxxx zavázáni.

Oddíl xxxxxx

XXXXXXXXXX A XXXXXXX

§28

(1) Xxx xx xxxxxxx na xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x placení xxxxx dnem, xxxx xx v něm xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx splatný x xxx xxxxxxxxxx.

§29

(1) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x placení xx xxxx dní.

(2) Xxx, který xx xxxxxxxx v jiném xxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xx třeba předložit x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jsou-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx světadílu, x xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx místo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx světadílech.

(3) Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx jsou vystaveny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx naopak, xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx x splatny v xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx běží xxx xxx, xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§30

Je-li xxx xxxxxxxx xx místo, jehož xxxxxxxx xx xxxxx xx kalendáře xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx.

§31

Předložení šeku xxxxxxxxx xx rovná xxxx xxxxxxxxxx x placení.

§32

(1) Odvolání xxxx xx účinné teprve xx xxxxxxxx xxxxx x předložení.

(2) Xxxxx-xx xxx xxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

Xx splatnost xxxx xxxx xxxx ani xxxx výstavce, xxx xxxxxx xxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx po xxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částečné.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx domáhat, xxx toto xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxx xx bylo o xxx vydáno potvrzení.

§35

Šekovník, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

(1) Zní-li xxx xx xxxx, xxxxx xxxx x oběhu x xxxxxxxxx místě, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx má x xxx xxxxxxx. Není-li xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx určí podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xx platit podle xxxxx určeného x xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx výstavce placení x určité xxxx (xxxxxxx x efektivním xxxxxxx x xxxx xxxx).

(4) Xx-xx šeková xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx hodnotu ve xxxxx xxxxxxxxx x xx státě placení, xx xx za xx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa.

Xxxxx xxxx

XXX XXXXXXXXX X XXX X XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šeku xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedenými x §38.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx mezi xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (bankéř) anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx zvláštní, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx čáry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx křižování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx, xxxx by xx xxxxxxx.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx šekovník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Šek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx označenému peněžnímu xxxxxx (xxxxxxx), xxxx xx-xx peněžní xxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxxx. Označený xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx však x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxx (xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) může xxxxx xxxxxxxxxxx šeku xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx ústavu (xxxxxxx). Xxxx xxx vybrat xxx na xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Je-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx křižování, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tehdy, jde-li x xxx křižování x xxxxx x xxxx je x xxxxxxx xxxx odúčtovnou.

(5) Xxxxxxxx nebo peněžní xxxxx (xxxxxx), který xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx šekové xxxx.

§39

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx šeku xxxx xxxxxxx, aby xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, doložkou "xxx x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx napsanou napříč xx xxx šeku.

(2) X xxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jen xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxx zúčtování xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx "xxx k zúčtování" xxxxx, xxxx xx xx nestalo.

(4) Šekovník, xxxxx jedná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx škodu xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§40

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx šek xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx zjištěno :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx (protestem);

2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxxx, napsaným xx xxx x údajem xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx byl xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx šek xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx lhůty, xxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

§42

(1) Majitel xxxx xxx zprávu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx čtyř xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx doložce "xxx xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxxx xxxx xx dvou xxxxxxxx xxx poté, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx indosanta x zprávě, xxxxxx xxxxxx, x sdělit xx xxxxx x xxxxxx těch, xxxx xxxx xxx podali xxxxxx, a tak xx xxxx až x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

(2) Xxxx-xx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Neudá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx udá-li ji xxxxxxxxx, postačí dát xxxxxx indosantu, který xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxx v xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx nepodá zprávu xxxx, neztrácí xxx xxxxx; odpovídá však xx škodu, která xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx způsobena, xxxxx xxx do výše xxxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxx xxxxx", "xxx xxxxxxxx" xxxx jinou doložkou xxxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti šek xxxx předložit x xxx potřebné xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx dodržena, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx majiteli xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxx osobám, xxxxx se na xxx podepsaly; doložka xxxxxxxxx indosantem xxxx xxxxxxx rukojmím xx xxxxxx jen xxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx doložku xxxxxxxx nebo šekový xxxxxxx, xxxxxx protestu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, byly-li xxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx na všech xxxxxxx, xxxxx se xx šek xxxxxxxxx.

§44

(1) Všechny osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx žádat plnění xx xxxxx z xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx všech xxxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx šekově xxxxxxxx, xxxxx šek xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nároku xxxxx některé xxxxx xxxxxx zavázané xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx nároků xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za xxx, xxxxx komu byl xxxxx uplatněn xxxxxxx.

§45

Majitel xxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx úroky xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx protestu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx významu x xxxxxx zpráv, xxxxx i xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šekového xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§46

Kdo xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx předchůdcích :

1. xxxxx částku;

2. šestiprocentní xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx;

3. xxx xxxxxx;

4. odměnu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §45 x. 4.

§47

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx se xxxxxxx, xxx jí xxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx zjištěním stejného xxxxxxx x potvrzený xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx šek xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x indosamenty xx něm následující.

§48

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx protestaci nebo xxxxxxxx xxxxxxxx významu xxxxxxxxxxxxxx překážka (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxx moci), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx indosantu x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx tuto xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x podpis; xxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx §42.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, musí xxxxxxx neprodleně předložit xxx x placení x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxx déle xxx xxxxxxx dní ode xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, dal svému xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxx, xxx vykonat postihová xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx šek xxxx xxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx pověřil xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx moci.

Oddíl xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xxxxx-xx x šek xx xxxxxxxx, může xxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx téhož xxxxx x naopak, xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx několika xxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x textu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zvláštní xxx.

§50

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zanikají xxxxx xx všech xxxxxxxxxx, x xxxx x nich xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platnosti.

(2) Indosant, xxxxx převedl xxxxxxxxxx xx různé osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou zavázáni xx xxxxx stejnopisů, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vráceny.

Oddíl xxxx

XXXXX

§51

Xxx-xx změněn xxxx šeku, jsou xx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xx této xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; xx, kdož xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx podle xxxxx původního.

Oddíl xxxxxx

XXXXXXXXX

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, výstavci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx měsících xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zaplacení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobám xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx ode xxx, xxx dlužník xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx nárok xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx proti tomu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přerušení.

Oddíl xxxxxx

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx den.

(2) Připadne-li xxxxxxxx xxx xxxxx, x níž xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx významu, na xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx lhůta xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx spadající xx lhůty xx xx xx počítají.

§55

Xx xxxxxxxxx lhůt xx nepočítá xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx či xxxxxxxxxx.

Xxxxx jedenáctý

PROTEST A XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

§57

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx soudem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx národním xxxxxxx.

§58

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx :

1. xxxxx toho, xxx xxxx x xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx bez xxxxxxxx xxxxxx x šekovému xxxxxx xxxx že xx nebylo xxx xxxxxxxxxx xxxx že xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provozuje xxxx xxxxxx, xxx xxxx byt;

3. údaj xxxxx a data, xxx a kdy xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx;

4. xxxxxxxx opis šeku xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, úřední xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§59

Požaduje-li xx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxxx na téže xxxxx, stačí x xxxx jen jedna xxxxxxxxx listina.

§60

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx přijal placení, xxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Protestní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx xxxx nebo jeho xxxxxxxxx xxxxxxx protestní xxxxxxx a xx xxxxxx xxx její xxxxxx xxxx ověřený xxxx.

(2) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x číselném xxxxxxxx xx zvláštní xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx opatřena xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx musí xx xxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx.

§62

Xxx xxxx protest, xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro něhož xx protest činí, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx opravu x podepsat.

§63

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx, jen xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxx xxx, proti xxxxx xx xxxxxxx xxxx; souhlas xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

§64

Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vykonán. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx platnost xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úkony, xxxxx musí být xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, nutno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx svůj podnik, x xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Jinde xxxxx xxx provedeny jen xxxxx, xxxxxxxx-xx obě xxxxxx; souhlas se xxxxxxx x protestu.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ani byt, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx možné, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx další xxxxxxx.

§66

Xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx učiněny v xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx při xxxxx x který xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Osvědčuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx písemně, xxxxxxx se x xxxxxxxxx i souhlas.

Xxxxxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zanikl xxx, xx xxx xxxxx včas xxxxxxxxx, xxxx promlčením, zůstává xxxxxxxx šeku zavázán, xxx xxxxx se xx jeho xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nárok na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jednom xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x protestní xxxxxxx

§68

(1) Xxx, který xx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx umořený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxx xxxx zničena, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§61 xxxx. 2).

Oddíl dvanáctý

§69

§69 (xxxxx 12) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§70

§70 (oddíl 12) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§71

§71 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§72

§72 (oddíl 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§73

§73 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§74

§74 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§75

§75 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Čl. XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ

§1

Směnečná x xxxxxx způsobilost

Směnečně xxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx způsobilý xxxxxxxxx úkony xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx křížky xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí i x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx projevech osob xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx šekové xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx podepíše xxxxx xxxxx zastoupené. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaj, xx koho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xx x platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx notářského nebo xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx dotčena zákonná xxxxxxxxxx x podpisech xx xxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

§4

Příročí x cizích xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx úkonu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práv, právní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx (xx. X §54 x xx. II §48), xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, provede-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Stejně xxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxx překážce xxxxx xxxxxxx postih po xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx úkonu xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx promlčení

(1) Přerušení xxxxxxxxx (čl. X §71 x xx. XX §53) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xx to na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podání xxxxxx.

§6

Odúčtovny

Vládní xxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xx. X §38 xxxx. 2 x xx. XX §31 x xxxxxxxx, xx jakých xxx xxx směnku x xxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx šeku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zaměstnanec, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo výstavce xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx falešného xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx přechodná a xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zůstává ustanovení §4 xxxx. 3 xxx. č. 43/1948 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x šecích, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx, xxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x protestu.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx :

1. xxxxx č. 84/1906 x. z., x xxxx;

2. zákon xxxxxxxx č. 1/1928 Xx.;

3. xxxxxx nařízení x. 111/1941 Sb., xxxxxx xx vydává x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řád;

4. xxxxxx xxxxxxxx č. 372/1941 Xx., xxxxxx se xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx šekový xxx;

5. xxxxx směnečný x. 255/1941 Xx. x.;

6. xxxxx xxxxxx č. 256/1941 Xx. x.

§11

Účinnost xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 1951; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 191/50 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1951.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx službách)

s účinností xx 1.7.2000

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

91/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.