Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon směnečný a šekový
191/1950 Sb.

Čl. I - SMĚNKA

Část prvá - Směnka cizí

Oddíl první - Vystavení a forma cizí směnky §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oddíl druhý - Indosament §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Oddíl třetí - Přijetí směnky §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

Oddíl čtvrtý - Směnečné rukojemství §30 §31 §32

Oddíl pátý - Splatnost směnky §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl šestý -  Placení §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl sedmý - Postih pro nepřijetí a pro neplacení §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

Oddíl osmý - Směnečná intervence

1. Všeobecná ustanovení §55

2. Přijetí pro čest §56 §57 §58

3. Placení pro čest §59 §60 §61 §62 §63

Oddíl devátý - Směnečné stejnopisy a opisy

1. Stejnopisy §64 §65 §66

2. Opisy §67 §68

Oddíl desátý -  Změny §69

Oddíl jedenáctý - Promlčení §70 §71

Oddíl dvanáctý - Všeobecné předpisy §72 §73 §74

Část druhá - Směnka vlastní §75 §76 §77 §78

Část třetí - Doplňující předpisy

Oddíl první - Protest a některé jiné směnečné úkony §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Oddíl druhý - Obohacení §89

Oddíl třetí - Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny §90

Část čtvrtá §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98

Čl. II - ŠEK

Oddíl první - Vystavení a forma šeku §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl druhý - Indosament §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Oddíl třetí - Šekové rukojemství §25 §26 §27

Oddíl čtvrtý - Předložení a placení §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl pátý - Šek křižovaný a šek k zúčtování §37 §38 §39

Oddíl šestý - Postih pro neplacení §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

Oddíl sedmý - Šekové stejnopisy §49 §50

Oddíl osmý - Změny §51

Oddíl devátý - Promlčení §52 §53

Oddíl desátý - Všeobecná ustanovení §54 §55 §56

Oddíl jedenáctý - Doplňující předpisy

Protest a některé jiné šekové úkony §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Obohacení §67

Ztracené nebo zničené šeky a protestní listiny §68

Oddíl dvanáctý §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75

Čl. III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Směnečná a šeková způsobilost §1

Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech §2 §3

Příročí v cizích státech §4

Přerušení promlčení §5

Odúčtovny §6

Náhrada za šeky falešné nebo zfalšované §7

Ustanovení přechodná a závěrečná §8 §9

Zrušovací ustanovení §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

Xx. X

XXXXXX

Xxxx prvá

SMĚNKA XXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx listiny xxxxxxxxx v xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2. bezpodmínečný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx (směnečníka);

4. xxxx xxxxxxxxxx;

5. xxxx místa, xxx xx být xxxxxxx;

6. xxxxx xxxx, xxxx nebo xx xxxxx řad má xxx xxxxxxx;

7. datum x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

8. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, v xxxxx xxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx, x xxx xxxx xxxx splatnosti, xxxxx, xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx místo xxxxxxx x jména xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx ve xxxxxx xxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx, že byla xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx může xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxx xxxx jako směnečník xxx výstavce.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, a xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx bydliště, xxxx x xxxxx xxxxx.

§5

(1) Ve směnce xxxxxxx na viděnou xxxx na xxxxxx xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovit xxxxxxxxxx směnečné xxxx. X xxxx směnce xxxxx xxxx doložka xx xxxxxxxxxx.

(2) Úrokovou xxxx je xxxxx xxxx ve směnce; xxxxx-xx xxxxx údaj, xxxxx úroková doložka xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xx data xxxxxxxxx směnky, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx.

§6

(1) Xx-xx směnečná xxxx udána jak xxxxx, tak čísly x xxxxxxxxx-xx se xxxx údaje, xxxxx xxxx vyjádřená xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx slovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxx-xx xx směnce xxxxxxx xxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, podpisy nepravé, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jménem byla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ní xxxxxxxxxxx.

§8

Xxx xx xxxxxxxx xx směnku jako xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx není oprávněn xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxx, jaká xx xxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx svých xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávnění

§9

(1) Výstavce xxxxxxxx xx přijetí x xxxxxxxxx směnky.

(2) Svou xxxxxxxxxxx za přijetí xxxx xxxxxxxx vyloučit; xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx-xx směnka, která xxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx směnky, xx xxxx ujednání xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

Xxxxx druhý

INDOSAMENT

§11

(1) Každou xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxx převést xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx do směnky xxxxx "xxxxxx do xxx" nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx ve formě x s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxxxxx xxx indosovat (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx směnku xxxx xx, xx výstavce xxxx xx xxxxxx xxxxx osobu směnečně xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Indosament musí xxx bezpodmínečný. Jakákoli xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx indosament xx xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxxxxx xx majitele, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxx nutno xxxxxx na směnku xxxx list x xx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxx podepsat xxxxxxxx (kdo směnku xxxxxxxxx xxxxxxx).

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxxx (xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx záležet x x pouhém xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nevyplněný xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx přívěsek.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx všechna xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) vyplnit xxxxxxxxxx xxxx jménem xxxx xxxxxx xxxxxx jiného;

b) xxxx xxxxxxxxx směnku xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x aniž xxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x zaplacení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zakázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě xxxxxxxxxx těm, xx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) O xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přitom xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabyl xxxxxx blankoindosamentem.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx směnky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nový xxxxxxx, který xxxxxxx xxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, povinen xxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxx xx xxx xxxx anebo xx xxx nabývání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxx je xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx majiteli xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx vlastních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dřívějším xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx nabývání xxxxxx xxxxxx vědomě na xxxxx dlužníka.

§18

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx", "k xxxxxx", "xx prokura" xxxx xxxxx doložku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zavázané xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx smrtí xxxxxxxxxx, ani xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx", "hodnota x xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vědomě xx xxxxx dlužníka.

§20

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx. Xxxx-xx však xxxxxx xxxxxxxxxx teprve xx xxxxxxxx xxx neplacení xxxx xx uplynutí xxxxx x protestu, xx indosament jen xxxxxx xxxxxxxxxx postupu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx se xx to, že xxxxxxxxxx indosament xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx uplynutím lhůty x protestu.

Xxxxx třetí

PŘIJETÍ XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxx anebo x xxx, xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx, může xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx jeho bydliště x xxxxxxx.

§22

(1) Výstavce xxxx x každé xxxxxx xxxxxxxxx buď x xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxx, že xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k přijetí, xxxxx-xx x směnku, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx bydliště xxxxx která je xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx x přijetí před xxxxxxx xxxx.

(4) Nezakáže-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, může xxxxx indosant xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx bez něho xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být předložena x přijetí.

§23

(1) Směnka xxxxxxxxx xx určitý čas xx viděné musí xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Indosanti xxxxx xxxx lhůty xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx může xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx toho, že xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxxx x protestu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx "xxxxxxx" nebo jiným xxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx podpis xxxxxxxxxx xx xxxx směnky xxxxx za xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx splatná x xxxxxx xxx xx xxxxxx nebo xx-xx xxxxx ji xxxxx zvláštní doložky xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx dnem, kterého xx stalo, xxxxxx xxxxxxx žádá, aby xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxx indosantům x xxxxxxxx, xxxx opominutí xxx zjistit xxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx však xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx přijetí xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx zavázán xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx místo jiné xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx osobu, x xxx xx xx xxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijetí. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zaplatit v xxxxxxxxx místě.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxx adresu v xxx místě, xxx xx má xxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx splatnosti.

(2) Xxxx-xx xxxxxx zaplacena, xx xxxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx příjemci xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx §48 x 49.

§29

(1) Xxxxxxxxx-xx směnečník xxx přijetí napsané xx xxxxxx, xxxxx xxx ji xxxxx, xxxxx, že přijetí xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx opak, má xx za xx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx však xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx osobě, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jim xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX RUKOJEMSTVÍ

§30

(1) Xxxxxxxxx směnky může xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx směnečným xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxx, xxx se xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§31

(1) Rukojemské xxxxxxxxxx xx píše na xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "jako xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; rukojmí xx podepíše.

(3) O xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx líci xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx rukojemství, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výstavce.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxx xx přejímá. Xxxx-xx xx udáno, xxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxx, xx koho xx zaručil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rukojmího je xxxxxx x tehdy, xx-xx xxxxxxx, za xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx formy.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx směnku, xxxxxx xxxx xx xxxxxx proti tomu, xx xxxx se xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl xxxx

XXXXXXXXX XXXXXX

§33

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx:

xx xxxxxxx,

xx určitý xxx xx viděné,

na xxxxxx xxx po xxxx vystavení,

na určitý xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se splatností xxxxxxxxx xxxx neplatné.

§34

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx předložení. Xxxx xxx předložena x xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zkrátit xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx lhůty zkrátit.

(2) Xxxxxxxx xxxx ustanovit, xx směnka xx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. X tomto xxxxxxx xxxxxx lhůta k xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

§35

(1) Splatnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx po viděné xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx datem xxxxxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k příjemci, xx xx nedatované xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx den xxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx k xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx jeden xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx je splatná xx xxxxxx den xxxxxx, x němž xx xxx placeno. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx den, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a xxx měsíce nebo xx několik měsíců x půl měsíce xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx viděné, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx určena xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, rozumí xx xxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx "xxx xxx" xxxx "xxxxxxx xxx" xx xxxxxxxxxx jeden xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxx "půl měsíce" xx rozumí xxxxxxx xxx.

§37

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx určitého dne x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byla vystavena, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx kalendář xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Různí-li xx xxxxxxxx místa vystavení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se x směnky splatné xxxxxx xxx xx xxxx vystavení den xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxx shoduje xxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2.

(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx nelze užít, xxxxxxx-xx z xxxxxxx xx xxxxxx nebo x xxxxxxxx údajů xx xx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx šestý

PLACENÍ

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx v xxx xxxxxxxx nebo v xxxxx xxx ze xxxx xxxxxxxxxxxxx pracovních xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se rovná xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§39

(1) Směnečník xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, aby xx xxxx vydána opatřená xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx placení xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx placení xx může směnečník xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§40

(1) Majitel směnky xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, který xxxxx xxxx splatností, xxxxx xx vlastní xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zprošťuje xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx nelze-li xx přičíst xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxx-xx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x oběhu x xxxxxxxxx místě, xxx směnečný xxxxx xxxxxxxx x tuzemské xxxx podle xxxxxxx, xxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx majitel volit, xxx má xxx xxxxxxxx peníz xxxxxxxx x tuzemské měně xxxxx xxxxx x xxx splatnosti nebo xxxxx kursu v xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může ustanovit, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ve směnce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx užít, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx měně (doložka x xxxxxxxxxx xxxxxxx x cizí xxxx).

(4) Xx-xx směnečná suma xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx je tím xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx x placení ve xxxxx xxxxxxxxx x §38, může xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx u příslušného xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX PRO XXXXXXXXX A XXX XXXXXXXXX

§43

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxx splatnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výstavci a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx splatností směnky:

1. xxxx-xx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx odepřeno;

2. xxxx-xx ohledně majetku xxxxxxxxxx, xx přijal xxxxxx xxxx xx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx1) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx1) xxx nedostatek majetku, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx xxxx majetek;

3. xxxx-xx ohledně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Odepření xxxxxxx xxxx placení xxxx xxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx (protestem xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx).

(2) Protest xxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx předložení x xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx §24 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x den xxxxxxxxxxx.

(3) Protest xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx den xxxx x určitý xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx po viděné, x některých xx xxxx xxxxxxxxxx dní xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Při xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx učiněn xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx lhůtách, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, není xxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxx x placení, xxx xxxxxx protest xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx směnku xxxxxx xxxx xx, xxx xxxxx, xxxx xxxx-xx bezvýsledně xxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxx, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx ohledně xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nebo xx, xx výstavce xxxxxx, který zakázal xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozhodnuto x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx postihu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§45

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x odepřeném xxxxxxxxx xxxxx indosantu x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni protestu xxxx xxx doložce "xxx xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxxx musí do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx dostal xxxxxx, xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx x zprávě, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx x adresy xxxx, xxxx předtím xxxxxx xxxxxx, a xxx xx řadě až x výstavci. Lhůty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávy.

(2) Dává-li xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva osobě, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ve stejné xxxxx xxxxxx stejná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Neudá-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxx adresu xxxx xxx-xx ji xxxxxxxxx, postačí dát xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxx v xxxxx xxxxx, také xxxxxx xxxxxxxx směnky.

(5) Xxx je povinen xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx poštovní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, neztrácí xxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx snad xxxx xxxx nedbalostí xxxxxxxxx, avšak xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

(1) Výstavce, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxx xxxxx", "xxx xxxxxxxx" xxxx xxxxx doložkou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx postihových xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směnku xxxx xxxxxxxxx x xxx potřebné xxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx dodrženy, náleží xxxx, kdo se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxx je účinná xxxxx všem xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx indosantem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxx. Dá-li xxxxxxx xxxxxx protest xxxxxxx x doložce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxxx-xx doložku indosant xxxx směnečný xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx, které xx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xx xx xx zaručili, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx může xxxxx plnění na xxxxxx x nich xxxx xx xxxxxxxx x xxxx anebo xx xxxxx dohromady x xxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Stejné xxxxx má xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxx x xx vyplatila.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě směnečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx nároků xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx byl nárok xxxxxxxx nejprve.

§48

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádat:

1. xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx přijata nebo xxxxxxxxx, s xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx;

2. šestiprocentní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx protestu x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ostatní xxxxxx;

4. odměnu ve xxxx xxxxx třetiny xxxxxxxx směnečného peníze xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx postih xxxx xxxxxxxxxx, odečtou xx xx xxxxxxxxxx peníze xxxxx za xxxxxxxx. Xxxx úroky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sazby Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x den xxxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxx xxxxxxx směnku, xxxx xxxxxxx xx xxxxx předchůdcích:

1. celou xxxxxx, xxxxxx zaplatil;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx částky xxx xxx,xxx zaplatil;

3. xxx xxxxxx;

4. xxxxxx, xxxxx xx vypočte xxxxx §48 xxxx. 1. x. 4.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx může vykonat xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, aby xx xxx zaplacení postihové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx indosant, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx svůj indosament x indosamenty po xxx xxxxxxxxxxx.

§51

Xxx postihu po xxxxxxxxx xxxxxxx může xx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx směnka xxxxxxx, xxxxxxx, aby xxxx placení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx opis xxxxxx x protest, aby xxxxxxx další postih.

§52

(1) Xxx xx xxxxxxxx k postihu, xxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxx bránící, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx směnka xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §48 x 49 xxxxxx dohodcovu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx směnky.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kursu xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místa xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx postižního xxxxxxxx. Vystaví-li návratní xxxxxx indosant, určí xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Zmeškáním xxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxx xx viděné,

k protestaci xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x předložení xxxxxx x placení xxx xxxxxxx "bez xxxxx"

xxxxxx majitel xxx xxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx znění xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx obsažena x xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxx dovolávat xxx xxxxxxxx.

§54

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx směnky xxxx xxxxxx protestaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxx), xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené pro xxxx xxxxx.

(2) Majitel xx povinen xxxxxxxxxx xxx xxxxxx svému xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx zprávu na xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; kromě xxxx platí xxxxxxxxxx §45.

(3) Xxxxxx-xx vyšší xxx, xxxx majitel xxxxxxxxxx předložit směnku x přijetí xxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx xxx xxxxxx protest.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx třeba předložit xxxxxx xxxx učinit xxxxxxx.

(5) X směnek xx xxxxxxx xxxx xx určitý xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx xxx; xxxx xxxxxx lze xxx xxx před xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx. X směnek xx určitý xxx xx viděné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx lhůta x xxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, platí,že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Oddíl xxxx

XXXXXXXX INTERVENCE

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo směnečný xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx adresa).

(2) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx i směnečník, xxxxx x každá xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyjma příjemce, xxxx směnku xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Kdo xxxxxx xxx čest xxxxxx xxxx zaplatí, xx xxxxxxx dát zprávu x tom xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx tuto xxxxx, xxxxxxxx za xxxxx způsobenou xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxx

§56

(1) Xxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx postih xxxx splatností, xxxxx-xx x xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Je-li xx xxxxxx udána xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx, xxxx xx něm xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxxx zjistit protestem.

(3) X xxxxxxxxx případech xxxx majitel xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx však, xxxxxx xxxxxxxxx práva, xxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx stalo, x xxxxx těm, xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxxxx pro čest xx xxxxxxx xx xxxxxx; příjemce xxx xxxx xx podepíše. Xxxx x xxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx přijímá; xxxx-xx tu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§58

(1) Příjemce pro xxxx xx zavázán xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxx.

(2) Přes xxxxxxx xxx čest může xx xxxxxxx x xx, kdož jsou xx xxxxxxxx zavázáni, xxxxxxx xx majiteli xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx uvedené v §48, xxx xxx xxxxx xxxxxx, protest, xxxx xxx snad xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx pro xxxx

§59

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xx přípustné xx všech xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx může xxxxxxx postih xxx xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx obsahovat xxxxx částku, kterou xx xxxxx zaplatit xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx po xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§60

(1) Byla-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxx podpůrné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx místě, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všem těmto xxxxxx x xxx xx xxxxxxx učinit xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x den xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxx lhůtě, xx xxxxx závazku xxx xxx udal xxxxxxxxx adresu, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx směnka přijata, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx nich xxxxxxxxx.

§61

Odmítne-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, ztrácí xxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx potvrdit xx směnce x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx čest xx xxxxx. Chybí-li tento xxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx.

§63

(1) Čestný xxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx zavázány. Xxxxxx xxxx směnku xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx následující xx poctěném jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nabízí-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxx čest, xx xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxxxx závazku xxxxxxx osob. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro čest xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxx xxx, xxxx xx jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX STEJNOPISY X XXXXX

1. Stejnopisy

§64

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx dvou nebo xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Tyto xxxxxxxxxx musí xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxx stejnopis xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx není udáno, xx xxxx xxxxxxxxx x jediném xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xxxx obrátit xx indosanta a xxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx a xxx po xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx nových xxxxxxxxxxxx.

§65

(1) Byl-li zaplacen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx není xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Směnečník xxxx zůstává xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxx.

§66

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx udat xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Tato xxxxx xx povinna xxx xxxxx řádnému xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx, může xxxxxxx vykonat xxxxxx xxx tehdy, xx-xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx :

1. xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx stejnopis xxxxxxx x xxxxxxx;

2. xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx

§67

(1) Xxxxx xxxxxxx směnky je xxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx text xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx uvedenými. Musí xx v něm xxxx, kde končí xxxx.

(3) Opis xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášením stejně x x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§68

(1) V opise xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx osoba xx xxxxxxx vydat xxxxxxx xxxxxxx majiteli xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx to, xxxx majitel vykonat xxxxxx proti xxx, xxxx opis xxxxxxxxxx xxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx dříve xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx jeho xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx indosamentu, xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxxx opisu, xxxxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxx" xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx desátý

ZMĚNY

§69

Byl-li xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx, kdož se xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx, kdož xx podepsali xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx původního.

Xxxxx jedenáctý

PROMLČENÍ

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxx xxx splatnosti směnky.

(2) Xxxxxx majitele xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx se promlčují x jednom xxxx xx data protestu xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx "xxx xxxxx" x jednom xxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx měsících xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxx vyplatil, xxxx xxx xxx xxxxx xxxxx němu xxxxxx uplatněn.

§71

Přerušení xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, u něhož xxxxxxx skutečnost zakládající xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxxxxx

XXXXXXXXX PŘEDPISY

§72

(1) Xxxxxxx-xx směnka x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx den xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx x xxxxxxxx den.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx, x xxx se xx xxxx některý x xxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx až do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx pracovního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx.

§73

Xx xxxxxxxxx lhůt xxxx xxxx xx xxxxxx stanovených nepočítá xx den, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§74

Nepřipouštějí xx xxxxx xxx odkladu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXX

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxx, pojaté do xxxxxxxxx textu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, ve xxxxxx xx tato listina xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx slib xxxxxxxx určitou xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxx xxxxxxxxxx;

4. xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx xxxx, xxxx xxxx na jehož xxx xx xxx xxxxxxx;

6. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

7. xxxxxx xxxxxxxx;

§76

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx některá xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx vlastní xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx směnce, v xxx není xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxx vystavení směnky xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že byla xxxxxxxxx x místě, xxxxxxxx u jména xxxxxxxx.

§77

(1) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx cizí xxxxxx x

xxxxxxxxxxx (§§11 xx 20),

xxxxxxxxxx (§§33 xx 37),

xxxxxxx (§§38 xx 42),

xxxxxxx pro xxxxxxxxx (§§4350, 5254),

xxxxxxx xxx xxxx (§§55, 5963),

opisech (§§67 a 68),

xxxxxxx (§69),

xxxxxxxxx (§§70 x 71),

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxx x zákazu

dní xxxxxxx (§§72 xx 74).

(2) Pro vlastní xxxxxx platí dále xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx splatných x xxxxx třetí xxxx x jiném xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§4 a 27), x xxxxxxx xxxxxxx (§5), x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sumy (§6), x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §7, x následcích xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx taková xxxxxxxxx (§8), x x xxxxxxxxxxxx (§10).

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení o xxxxxxxxx rukojemství (§§30 xx 32); v xxxxxxx §31 xxxx. 4 platí, xx xx směnečné rukojemství, xxxx-xx xxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx za výstavce xxxxxxx směnky.

§78

(1) Výstavce xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx příjemce xxxx směnky.

(2) Vlastní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xxx předložena xxxxxxxx k xxxxxx xx lhůtách uvedených x §23. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Odepře-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx viděnou, třeba xx xxxxxxx protestem (§25), od jehož xxxx počíná xxxxx xxxxx po viděné.

Xxxx xxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXX X XXXXXXX XXXX SMĚNEČNÉ XXXXX

§79

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, notářem nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§80

X xxxxxxxxx listině xxxxx uvést :

1. xxxxx toho, xxx xxxx x xxxxx xxxx se protest xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx k směnečnému xxxxxx nebo že xx nebylo lze xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx vypátrat xxxxxxxx, kde provozuje xxxx xxxxxx, xxx xxxx byt;

3. údaj xxxxx a xxxx, xxx x xxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o ni;

4. xxx-xx o xxxxxxx xxxx zaplacení xxx xxxx, poznámku, xx xxxx, xxx koho x jak xxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxx x přijetí xxxx zaplacení xxx xxxx;

5. xxxxxx-xx směnečník, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x následující xxx, xxxxxxxx o xxx;

6. xxxxxxxx opis xxxxxx (xxxxx) se všemi xxxxxxxxxxx a poznámkami;

7. xxxxxx protestního xxxxxx, xxxxxx pečeť xxxx xxxxxx razítko.

§81

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx směnky xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na téže xxxxx, xxxxx k xxxx xxx jedna xxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx placení, xxxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Protestní xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxx výdajů bez xxxxxxxx xxxxx majiteli xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx též xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxx xxx xxx dne x pořádku xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xx listem opatřena xxxxxxxxxx xxxxx; účastníkům xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx výpis x xxxx xxxxx.

§84

Xxx xxxx xxxxxxx, xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx protest xxxx, xxxxxxx chyby xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx vady xxxxxxxxx xxxxxxx. Opravu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§85

Protesty nutno činit x xxxx od xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx protest xxxx; souhlas xx xxxxxxx v protestu.

§86

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx vykonán. Opominutí xxxxxx záznamu xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxxxxx směnky x xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx, pořízení xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x místnostech, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, v xxxxx xxxx. Jinde xxxxx xxx provedeny xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx vypátrat místnosti, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx konat vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x ohlašovacího xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§88

Úkony, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x tomu při xxxxx, x xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Osvědčuje-li xx xxxxxxxxx úkonu xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX

§89

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx se na xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se promlčuje xx xxxxx letech xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, jejichž směnečný xxxxxxx zanikl, není xxxxxxxx nároku.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX LISTINY

§90

(1) Xxxxxx, xxxxx xx ztratila xxxx byla xxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx byla xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§83 xxxx. 2).

Xxxx xxxxxx

§91

§91 (část XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§92

§92 (část IV) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§93

§93 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§94

§94 (část IV) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§95

§95 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§96

§96 (část XX) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§97

§97 (xxxx XX) xxxxxx právním předpisem č. 91/2012 Sb.

§98

§98 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Xx. II

ŠEK

Oddíl xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX XXXX

§1

Xxx xxxxxxxx :

1. xxxxxxxx, xx xxx x xxx, xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx listiny x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžitou xxxx;

3. xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx);

4. xxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxx;

5. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx;

6. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, v xxxxx chybí xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx xxxx šek, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v následujících xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx platebním. Je-li xxxxxxx několik míst x xxxxx šekovníka, xx xxx splatný x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx splatný x xxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx místo xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§3

Šek xx vystavuje xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xx oprávněn šekem x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Xxx nelze xxxxxxxx. Xxxx xx xxxx, xx se xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

§5

(1) X šeku xxx ustanovit, že xx xx xxxxxx :

x) xxxxxx osobě x xxxxxxxxx xxxxxxxx "xx řad" nebo xxx xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx osobě x xxxxxxxx "nikoli xx xxx" nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxx xxx určitou xxxxx x xxxxxxxx "xxxx xxxxxxxx" xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) O xxxx, x xxxxxx není xxxxxxx, pro xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx xxxx xxxx xx vlastní xxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx třetí osoby.

(3) Xxx nelze vystavit xx výstavce, xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx úroková xxxxxxx x xxxx platí xx xxxxxxxxxx.

§8

Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx x místě, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x místě xxxxx, xxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx peněžní xxxxx (xxxxxx).

§9

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx čísly x neshodují-li se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx slovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§10

Jsou-li xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podpisy, xxx x nějakého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx podepsaly, xxxx xxxxxxx xxxxxx byl xxx podepsán, xxxx xx vliv na xxxxxxxx závazků xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§11

Xxx xx podepíše xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx není oprávněn xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx-xx, má xxxxx xxxxx, jaká xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. To xxxxx i x xxxxxxxx, xxxxx překročil xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx odpovídá xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx doložka, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx.

§13

Nebyl-li xxx, xxxx xxx při vydání xxxxxxx, vyplněn tak, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx namítat xxxxxxxx xxxx, xx xxxx ujednání nebyla xxxxxxxx, xxxxxx majitel xxxxx xxxx xx xxx víře anebo xx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx druhý

INDOSAMENT

§14

(1) Šek xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (rubopisem), x xxxx xxxxx xxxxxxxx "xx řad".

(2) Šek xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx na xxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x s xxxxxx obyčejného postupu (xxxxx).

(3) Xxx xxx xxxxxxxxx (převést rubopisem) xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxx učiněn xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx indosament je xxxxxxxx.

(3) Xxxx indosament xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, platí na xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx potvrzení x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zní xx jiný xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§16

(1) Indosament xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx na xxxx x ním xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxx xxxxxxxx indosamentem.

(2) V xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx (na xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx); indosament xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx). X posledním xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx byl xxxxxx, napsán na xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všechna xxxxx xx xxxx.

(2) Xxx-xx x blankoindosament, může xxxxxxx :

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxx xxxx jménem někoho xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osobu;

c) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, aniž xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx byl xxx xxxx indosován.

§19

O tom, xxx xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx indosamentem, x xxxxx, platí, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxx, je-li xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx po xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx indosament, xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx indosamentu xxxxx xxxx blankoindosamentem.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx indosanta podle xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x šek na xxx.

§21

Xxxxxxx-xx někdo xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxx xxxx nový xxxxxxx - xx xxx x šek xx xxxxxxxx xxxx o xxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx majitel xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §19 - xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xx nabyl xx xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx provinil hrubou xxxxxxxxxx.

§22

Xxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx majiteli námitky, xxxxx xx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dřívějším xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx nabývání xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx dlužníka.

§23

(1) Obsahuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx k xxxxxxxx", "k inkasu", "xx xxxxxxx" xxxx xxxxx doložku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx xx xxxx, xxxx jej xxxx xxxxxxx xxx dalším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, ani ztrátou xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům.

§24

(1) Indosament xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx šeku xx xxx xxxxxx obyčejného xxxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx za to, xx xxxxxxxxxx indosament xxx napsán xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx významu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxxx xxxx může xxx xxx xxxx xxxxxx peníz xxxxx xxx jeho část xxxxxxxx xxxxxxx rukojemstvím.

(2) Xxxx záruku xxxx xxx xxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x ten, kdo xx xx na xxx xxxxxxxx.

§26

(1) Rukojemské xxxxxxxxxx xx xxxx na xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu; xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xx xxxx šeku xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejde-li x podpis xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx rukojmí xx zavázán stejně xxxx xxx, za xxxx xx zaručil.

(2) Xxxxxxx šekového xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, je-li závazek, xx který xx xxxxxxx, neplatný x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xx šeku xxxxx xxxx, za xxxx xx xxxxxxx, a xxxxx všem, xxxx xxxx této xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX X XXXXXXX

§28

(1) Šek xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx odchylný xxxx xxxxx za xxxxxxxxx.

(2) Xxx, xxxxx se xxxxxxxx k placení xxxxx xxxx, xxxx xx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jest xxxxxxx x den xxxxxxxxxx.

§29

(1) Šek, xxxxx xx vystaven x xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxx, xxx v xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx vystavení x xxxxx platební x různých xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x některém xxxxx xxxxxxxxx x jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx vystaveny x splatny x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx, xxxxx xx xxxx xx šeku xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xx-xx šek xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx vystaven, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx se x xxx shoduje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x placení.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx odvolán, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

§33

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx vliv xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxx domáhat, xxx xx xxx byl xxxxx opatřený xxxxxxxxxx xxxxxxxx x placení.

(2) Xxxxxxx nesmí odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx placení xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx placení xxxx na šeku xxxxxxxxx x xxx xx xxxx x xxx xxxxxx potvrzení.

§35

Šekovník, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx šek, xx xxxxxxx zkoumat správnost xxxx indosamentů,nikoli však xxxxxxx indosantů.

§36

(1) Xxx-xx xxx xx měnu, xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v tuzemské xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx v xxx placení. Xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, zda má xxxxxx peníz xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx kursu x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx placení.

(2) Xxxxxxx cizí xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xx xxxxxx podle xxxxx určeného x xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxxx x efektivním xxxxxxx x cizí xxxx).

(4) Je-li xxxxxx xxxx xxxxx druhem xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, že je xxx xxxxx xxxx xxxxx platebního xxxxx.

Xxxxx xxxx

XXX XXXXXXXXX X ŠEK K XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx šeku mohou xxx křižovat x xxxxxx xxxxxxxxx x §38.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na líci xxxx. Může xxx xxxxxxxxx xxxx zvláštní.

(3) Xxxxxxxxx xx všeobecné, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx žádného xxxxxxxx xxxx je-li mezi xxxx označení "xxxxxxx xxxxx" (xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx; xxxxxxxxx je zvláštní, xx-xx xxxxxxx mezi xxx čáry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře).

(4) Xxxxxxxxx všeobecné xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx změnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X přeškrtnutí xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře) xxxxx, xxxx by xx nestalo.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx (bankéři) nebo xxxxx zákazníkovi.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaplatiti xxx označenému peněžnímu xxxxxx (bankéři), xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) šekovníkem, jen xxxxx zákazníkovi. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx peněžního xxxxxx (xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx nabýt xxxxxxxxxxx šeku jen xx některého xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře). Xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxx.

(4) Je-li xx xxxx několikeré xxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx šekovník xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xx x xxxxxxx šeku xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx peněžní xxxxx (xxxxxx), který xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx šekové xxxx.

§39

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx může xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, doložkou "xxx x xxxxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx šeku.

(2) X xxxxx případě xxxx xxxxxxxx vyrovnat xxx jen xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, převodem, xxxxxxxxxx). Xxxxxx zúčtování se xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) X škrtnutí doložky "xxx x xxxxxxxxx" xxxxx, jako by xx nestalo.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xx xxxxxxxx xxxxx xx do xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§40

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx šekově zavázaným, xxxxxxxx xxx včas xxxxxxxxxx není zaplacen x xx-xx odepření xxxxxxx xxxxxxxx :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx);

2. xxxxxxxx, datovaným prohlášením xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx x údajem xxx předložení;

3. datovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx byl včas xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Protest nebo xxxxxxxx xxxxxxxx významu xxxxx učinit xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx této xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaplacení xxxxx xxxxxxxxx x výstavci xx xxxx pracovních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxx xx dni zjištění xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxx doložce "bez xxxxx" xx xxx xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxxxxx zprávu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx těch, xxxx xxxx tím xxxxxx xxxxxx, x xxx xx řadě xx x výstavci. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dává-li xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráva osobě, xxx se na xxx xxxxxxxxx, musí xxx ve xxxxxx xxxxx podána stejná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx udá-li xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx indosantu, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vrácením xxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, musí xxxxxxx, že xx xxx x předepsané xxxxx. Lhůta xx xxxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx zprávu xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, která xxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xx výše xxxxxxxx xxxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxx, indosant xxxx šekový xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "bez xxxxx", "xxx protestu" xxxx jinou doložkou xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx napsanou a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx postihových práv xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Doložka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx šek xxxx předložit a xxx potřebné zprávy. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, náleží xxxx, xxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx připojená xxxxxxxxx xx účinná xxxxx všem xxxxxx, xxxxx se na xxx podepsaly; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rukojmím je xxxxxx jen xxxxx xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jdou xxxxxx xx xxxx xxxx. Připojí-li xxxxxxx xxxxxxxx nebo šekový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx, byly-li přece xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx šek podepsaly.

§44

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx každé x xxxx xxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx pořadím, x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx šekově xxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxx.

(4) Uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx nároků xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx za tím, xxxxx xxxx xxx xxxxx uplatněn xxxxxxx.

§45

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxx xxxxx, xxxxx nebyl xxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx úroky xxx dne xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx protestu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x útraty zpráv, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu ve xxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx peníze xxxx x nižší xxxxxxxxx xxxx.

§46

Xxx vyplatí šek, xxxx vymáhat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx :

1. xxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx;

3. xxx xxxxxx;

4. xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podle §45 č. 4.

§47

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xx vykoná xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxxx byl vydán xxx x protestem xxxx xxxxxxxxx stejného xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Každý xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx škrtnout xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx následující.

§48

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx šeku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx překážka (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx moci), xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx dát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx zprávu xx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx; xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxxx §42.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx neprodleně předložit xxx x xxxxxxx x po xxxxxxx xxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Trvá-li xxxxx xxx déle xxx xxxxxxx xxx ode xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxxx, xxx svému xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx vykonat postihová xxxxx, xxxx třeba xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx protest xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx protest xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vyšší xxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX STEJNOPISY

§49

Nejde-li x xxx xx xxxxxxxx, xxxx být xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx státě x xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx zámořských xxxxxxx téhož státu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx šek xxxxxxxx x několika xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo x textu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxx.

§50

(1) Byl-li zaplacen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, i xxxx x xxxx není xxxxxxxxxx, že zaplacením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stejnopisy xx různé xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Oddíl xxxx

XXXXX

§51

Xxx-xx změněn xxxx xxxx, jsou xx, kdož se xxxxxxxxx xx šek xx této xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx, xxxx xx podepsali dříve, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl xxxxxx

XXXXXXXXX

§52

(1) Postihové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, výstavci x xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x šesti xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx osobám se xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx šek xxxxxxxx, xxxx kdy xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§54

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxx.

(2) Připadne-li xxxxxxxx xxx lhůty, x níž xx xx xxxx některý xxxx xxxxxxxx xx xxxx, zejména xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu, xx xxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx klidu xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx xx počítají.

§55

Xx xxxxxxxxx lhůt xx xxxxxxxx den, xx xxxxx počnou xxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxx odkladu, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx jedenáctý

PROTEST A XXXXXXX XXXX ŠEKOVÉ XXXXX

§57

Xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§58

X xxxxxxxxx listině xxxxx xxxxx :

1. xxxxx xxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, xx xxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx xxxx, xxx bez výsledku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo že xxxxxx xxx vypátrat xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx podnik, ani xxxx xxx;

3. xxxx xxxxx x xxxx, xxx x xxx xxxxx k xxxxx xxxx x bezvýslednému xxxxxx x xx;

4. xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úřední xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx.

§59

Požaduje-li xx xxxxxx xx šeku xx xxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx listina.

§60

Šek možno xxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx, xxx přijal xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

§61

(1) Protestní xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výdajů bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Rovněž xx xxxxxxx protesty xxxxx xxxxxx xxxxxx obsahu xxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx x číselném vpisovat xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx opatřena xxxxxxxxxx čísly; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxx xxxxx x xxxx knihy.

§62

Xxx činí protest, xxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro něhož xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx chyby xx xxxxx, výpustky x xxxx vady xxxxxxxxx xxxxxxx. Opravu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x podepsat.

§63

Xxxxxxxx xxxxx činit x xxxx od xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x mimo xxxx xxxx, jen xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxx ten, xxxxx xxxxx xx protest xxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx x protestu.

§64

Xx šeku nebo xx přívěsku se xxxxxxx, že xxxxxxx xxx vykonán. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxxxxx šeku x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, vyžádání stejnopisu xxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx u určité xxxxx, nutno vykonat x xxxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx-xx jich, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, x jejím xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x protestu xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byt, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx možné, xxxx xxxxxxx proto xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nedotýká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x ohlašovacího xxxxxx xxx výsledku, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§66

Xxxxx, xxxxx xx xxxx vykonat v xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xxx xxxxxxx x xxxxx jiném, dají-li x tomu při xxxxx x xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Osvědčuje-li se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x souhlas.

Xxxxxxxxx

§67

(1) Výstavce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx včas předložen, xxxx promlčením, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx pokud xx xx xxxx škodu xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

§68

(1) Xxx, xxxxx xx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx umořený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ztratila nebo xxxx zničena, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, který xxxx protestní xxxxx (§61 xxxx. 2).

Xxxxx xxxxxxxx

§69

§69 (xxxxx 12) zrušen právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§70

§70 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§71

§71 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§72

§72 (oddíl 12) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§73

§73 (xxxxx 12) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§74

§74 (xxxxx 12) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§75

§75 (xxxxx 12) xxxxxx právním předpisem č. 91/2012 Sb.

Xx. XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx šekově xx xxxx zavazovat xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Směnečné nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx učiněny xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx platné xxx xxxxx, staly-li se xx xxxxx úředního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, hluchých, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x němých, které xxxxxxxxx psát.

§3

(1) Neplatné jsou xxxxxxxx xxxx šekové xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx někdo podepíše xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx podepsat xxx vlastní xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k podpisu xxxxxx xxxx šeku xxxx být xxxxxxx. X xxxxxxxxx uvedených x §2 xx x xxxxxxxxx zmocnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Tím xxxxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podnik, xxxxx x x formě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§4

Příročí x xxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx úkonu, xxxxx je x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx práv, právní xxxxxxxxxx tam xxxxxx (xx. I §54 x čl. II §48), může být xxxxxxx nařízením stanoveno, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvají xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx neprodleně xxxx, xxx překážka xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postih xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx promlčení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. I §71 a xx. XX §53) xx xxxxxxxx xxxxxxx případy, xxx podle ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kde xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nová.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že bylo xxxxxxxx xxxxxx řízení, xx xx na xxxxxxxxx xxxxxx účinky xxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxx xx. X §38 xxxx. 2 x xx. XX §31 a xxxxxxxx, xx jakých xxx lze směnku x xxx xxxxxxxxx.

§7

Náhrada xx šeky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx vzniklou z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx zaměstnanec, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx šeku xxxxxxxxx xxxx výstavce xxxx xxxxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx při xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxx dohoda, která xx xxxx xxx xxxxxxxxx výhodnější, xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx přechodná x xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx službě Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxxx §4 odst. 3 xxx. č. 43/1948 Xx., x zemědělském xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x šecích, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx nabude xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx, xx xxx se vztahuje xxxxx xxxxx, zejména :

1. xxxxx x. 84/1906 ř. x., x xxxx;

2. zákon xxxxxxxx x. 1/1928 Xx.;

3. xxxxxx nařízení x. 111/1941 Xx., xxxxxx xx xxxxxx x zavádí xxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

4. vládní xxxxxxxx x. 372/1941 Xx., xxxxxx xx xxxxxx x zavádí xxxxxxxx xxxxxx xxx;

5. xxxxx xxxxxxxx x. 255/1941 Xx. x.;

6. xxxxx xxxxxx x. 256/1941 Xx. z.

§11

Účinnost xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1951; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx zúčastněnými xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 191/50 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1951.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách)

s účinností xx 1.7.2000

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

91/2012 Xx., o mezinárodním xxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.