Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014.


Zákon směnečný a šekový
191/1950 Sb.

Čl. I - SMĚNKA

Část prvá - Směnka cizí

Oddíl první - Vystavení a forma cizí směnky §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10

Oddíl druhý - Indosament §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20

Oddíl třetí - Přijetí směnky §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29

Oddíl čtvrtý - Směnečné rukojemství §30 §31 §32

Oddíl pátý - Splatnost směnky §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl šestý -  Placení §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl sedmý - Postih pro nepřijetí a pro neplacení §43 §44 §45 §46 §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

Oddíl osmý - Směnečná intervence

1. Všeobecná ustanovení §55

2. Přijetí pro čest §56 §57 §58

3. Placení pro čest §59 §60 §61 §62 §63

Oddíl devátý - Směnečné stejnopisy a opisy

1. Stejnopisy §64 §65 §66

2. Opisy §67 §68

Oddíl desátý -  Změny §69

Oddíl jedenáctý - Promlčení §70 §71

Oddíl dvanáctý - Všeobecné předpisy §72 §73 §74

Část druhá - Směnka vlastní §75 §76 §77 §78

Část třetí - Doplňující předpisy

Oddíl první - Protest a některé jiné směnečné úkony §79 §80 §81 §82 §83 §84 §85 §86 §87 §88

Oddíl druhý - Obohacení §89

Oddíl třetí - Ztracené nebo zničené směnky a protestní listiny §90

Část čtvrtá §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98

Čl. II - ŠEK

Oddíl první - Vystavení a forma šeku §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

Oddíl druhý - Indosament §14 §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Oddíl třetí - Šekové rukojemství §25 §26 §27

Oddíl čtvrtý - Předložení a placení §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36

Oddíl pátý - Šek křižovaný a šek k zúčtování §37 §38 §39

Oddíl šestý - Postih pro neplacení §40 §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47 §48

Oddíl sedmý - Šekové stejnopisy §49 §50

Oddíl osmý - Změny §51

Oddíl devátý - Promlčení §52 §53

Oddíl desátý - Všeobecná ustanovení §54 §55 §56

Oddíl jedenáctý - Doplňující předpisy

Protest a některé jiné šekové úkony §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66

Obohacení §67

Ztracené nebo zničené šeky a protestní listiny §68

Oddíl dvanáctý §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75

Čl. III - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Směnečná a šeková způsobilost §1

Ustanovení o některých směnečných a šekových projevech §2 §3

Příročí v cizích státech §4

Přerušení promlčení §5

Odúčtovny §6

Náhrada za šeky falešné nebo zfalšované §7

Ustanovení přechodná a závěrečná §8 §9

Zrušovací ustanovení §10

Účinnost zákona §11

INFORMACE

Xx. X

XXXXXX

Xxxx xxxx

XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX A XXXXX XXXX SMĚNKY

§1

Cizí xxxxxx obsahuje:

1. xxxxxxxx, xx jde o xxxxxx, pojaté xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2. bezpodmínečný xxxxxx zaplatit xxxxxxx xxxxxxxxx sumu;

3. jméno xxxx, xxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx);

4. údaj xxxxxxxxxx;

5. údaj místa, xxx xx být xxxxxxx;

6. xxxxx xxxx, xxxx xxxx na xxxxx xxx má xxx xxxxxxx;

7. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

8. xxxxxx výstavce.

§2

(1) Xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx cizí xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odstavcích.

(2) X xxxxxx, v níž xxxx xxxx splatnosti, xxxxx, xx jest xxxxxxx xx viděnou.

(3) Xxxx-xx zvláštního xxxxx, xxxxx, xx místo xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx a zároveň xxxxxx směnečníkova xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx x místě xxxxxxxx x jména xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx výstavce.

(2) Xx xxxxxx xxxx být xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx třetí xxxxx.

§4

Xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx x třetí xxxxx, x to xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx.

§5

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx na viděnou xxxx na xxxxxx xxx po viděné xxxx výstavce ustanovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx sumy. X xxxx směnce xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx směnce; xxxxx-xx xxxxx xxxx, xxxxx úroková xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Úrok xxxx xx data xxxxxxxxx směnky, xxxxx xxxx určen xxx xxxx.

§6

(1) Je-li směnečná xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx x neshodují-li xx xxxx xxxxx, platí xxxx xxxxxxxxx slovy.

(2) Xx-xx směnečná suma xxxxx xxxxxxxxxx slovy xxxx několikrát xxxxx x neshodují-li xx xxxx údaje, xxxxx xxxx nejmenší.

§7

Xxxx-xx xx směnce xxxxxxx xxxx, xxxxx xx nemohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, podpisy xxxxxxx, xxxxxxx vymyšlených osob xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxx xx xx xxxxxxxxxxx.

§8

Xxx xx xxxxxxxx xx směnku jako xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx oprávněn xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx směnky.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xx přijetí xxxx výstavce vyloučit; xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx svou odpovědnost xx zaplacení, platí xx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxx, vyplněna xxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxx směnky ve xxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hrubou xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXXX

§11

(1) Každou xxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx směnky xxxxx "nikoli do xxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx stejného významu, xxx převést xxxxxx xxx xx xxxxx x x účinky xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxxxxx lze xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xx směnečníka, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxx xxxx xx každou xxxxx xxxxx směnečně xxxxxxxx. Tyto osoby xxxxx směnku xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Indosament xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Jakákoli xxxxxxxx, na níž xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nepsanou.

(2) Xxxxxxxx indosament je xxxxxxxx.

(3) Xxx-xx indosament xx xxxxxxxx, xxxxx xx nevyplněný.

§13

(1) Xxxxxxxxxx nutno xxxxxx xx xxxxxx xxxx list x xx xxxxxxx (přívěsek). Xxxx xxx podepsat xxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxx převádí).

(2) V xxxxxxxxxxx nemusí být xxxx indosatář (xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx převádí); indosament xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx indosament, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xx přívěsek.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx práva xx xxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx osobu;

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx třetí, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vyplní x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Není-li xx xxxxxx xxxxxxx, indosant xxxxxxxx za přijetí x zaplacení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx; x tomto případě xxxxxxxxxx těm, xx xxx směnka xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) X tom, xxx xx směnku x xxxxx, xxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx své xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x tehdy, xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přitom xx xxxxxxxxx. Následuje-li xx xxxxxxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx indosamentu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, není xxxx xxxxxxx, který prokáže xxx právo způsobem xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxx xx zlé xxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx směnky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxx je xxxxxxx xx směnky, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitky, xxxxx se zakládají xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x dřívějším xxxxxxxxx, xxxxxx majitel xxx nabývání xxxxxx xxxxxx vědomě xx xxxxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx-xx indosament xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxx", "x inkasu", "xx xxxxxxx" nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zmocnění, xxxx xxxxxxx xxxxxxx všechna xxxxx xx xxxxxx, xxxx ji xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou x xxxxx xxxxxxx xxxxx majiteli xxx xxxxxx xxxxxxx, které xx mohly činit xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zmocňovacím indosamentu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx ztrátou xxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx.

§19

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx", "hodnota x xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastavení, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx však jen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činit xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§20

(1) Indosament xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx směnka xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pro neplacení xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx obyčejného xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má se xx xx, xx xxxxxxxxxx indosament xxx xx xxxxxx napsán xxxx uplynutím lhůty x xxxxxxxx.

Xxxxx třetí

PŘIJETÍ XXXXXX

§21

Xxxxxxx xxxxxx anebo x xxx, xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx, xxxx ji xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx směnečníkovi x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§22

(1) Výstavce xxxx x xxxxx směnce xxxxxxxxx buď x xxxxxxx lhůty, xxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x přijetí.

(2) Xxxxxxxx může ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx x xxxxx směnečníkova bydliště xxxxx která xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx předložení směnky x xxxxxxx, může xxxxx indosant buď x určením xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx směnka xxxx xxx předložena x xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx data xxxxxxxxx.

(2) Výstavce může xxxx xxxxx zkrátit xxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx může xxxxx, xxx předložení xxxxxx x přijetí xxxx xxxxx opakováno x den xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxx směnku předloženou x přijetí v xxxxx xxxxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxx se xxxx xx směnku. Xxxxxxxxx xx slovem "xxxxxxx" nebo jiným xxxxxx stejného xxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx líci xxxxxx xxxxx za xxxxxxx.

(2) Xx-xx směnka xxxxxxx x xxxxxx čas xx viděné xxxx xx-xx xxxxx ji xxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx stalo, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxx uveden den xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxx indosantům x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xx část xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obsahu xxxxx xxxxxxx.

§27

(1) Xxx-xx výstavce xx směnce xxxx xxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž označí xxxxx xxxxx, u xxx se xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx sám xxxxxxx zaplatit x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx, kde xx má platit.

§28

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxx xxx splatnosti.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx příjemci xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx §48 x 49.

§29

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx ji xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx. Dokud xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Oznámí-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě, jež xx xx směnku xxxxxxxxx, xx jim xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx záruku může xxx třetí xxxxx xxxx i xxx, xxx se už xx xxxxxx podepsal.

§31

(1) Rukojemské xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxx přívěsek.

(2) Xxxxxxxxxxx xx vyjadřuje xxxxx "jako xxxxxxx" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx významu; rukojmí xx xxxxxxxx.

(3) O xxxxxx podpisu rukojmího xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx zakládá xxxxxxxx rukojemství, xxxxx-xx x xxxxxx směnečníka xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, za xxxx xx xxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx zavázán jako xxx, za xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx rukojmího je xxxxxx x tehdy, xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx z jiného xxxxxx xxx pro xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx za xxxxxx proti xxxx, xx xxxx se xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx směnečně xxxxxxxx.

Xxxxx pátý

SPLATNOST SMĚNKY

§33

(1) Xxxxxx může být xxxxxxxxx:

xx xxxxxxx,

xx určitý xxx xx xxxxxx,

xx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxx,

xx určitý xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxx splatnosti xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxx xxxx od data xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx lhůtu xxxxxxx xxxx xxxxx lhůtu xxxxx. Xxxxxxxxx mohou xxxx xxxxx zkrátit.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx x placení xxxx určitým dnem. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxx xxx.

§35

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xx viděné xx řídí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Nebyl-li xxxxxx xxxxxxx, platí xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx předložení xxxxxx k xxxxxxx.

§36

(1) Směnka xxxxxxxxx xx xxxxx měsíc xxxx na několik xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx splatná xx xxxxxx xxx xxxxxx, x němž xx být xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxx, je xxxxxx splatná xxxxxxxx xxx toho xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxx xxxxxx nebo xx několik xxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx vystavení xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tím xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx "xxx dní" xxxx "patnáct xxx" xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxx patnáct dní.

(5) Xxxxxxx "půl xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxx.

§37

(1) Xx-xx směnka xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx kalendář xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxxxxxx místa vystavení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, přepočítá xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx na xxx, xxxxx xx x xxx shoduje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx platebního, x xxxxx xx xxxx den splatnosti.

(3) Xxxxx x předložení xxxxxx počítají xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2.

(4) Ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxx nebo x jinakých xxxxx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXX

§38

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x určitý xxx xxxx v xxxxxx xxx po xxxx vystavení xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx den xx xxxx následujících pracovních xxx.

(2) Předložení xxxxxx xxxxxxxxx xx rovná xxxxxx předložení k xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx směnky xxxxx, xxx xx xxxx vydána opatřená xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx placení částečné.

(3) Xxx částečném xxxxxxx xx xxxx směnečník xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyznačeno x xxx xx bylo x něm vydáno xxxxxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx směnky xxxx xxxxxxx přijmout xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vlastní xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, zprošťuje xx xxxxx xxxxxxx, nejedná-li xxxxxxxx xxxx nelze-li xx xxxxxxx hrubou xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx indosantů.

§41

(1) Zní-li xxxxxx xx měnu, která xxxx v xxxxx x xxxxxxxxx místě, xxx xxxxxxxx peníz xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx má x xxx splatnosti. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x placením, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxxxxxx xxxxx zaplacen x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxx splatnosti nebo xxxxx xxxxx x xxx platební.

(2) Xxxxxxx xxxx měny xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx ve směnce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxx, ustanovil-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx měně).

(4) Xx-xx směnečná suma xxxxx druhem peněz, xxxxx xx stejné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xx xxx xxxxx druh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§42

Xxxxxxxxxx-xx se směnka x placení xx xxxxx xxxxxxxxx v §38, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx směnečný xxxxx u příslušného xxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx majitele.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX

§43

(1) Nebyla-li xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx majitel xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postih xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx směnečně xxxxxxxxx.

(2) Stejné xxxxx xx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxx-xx přijetí zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxx-xx ohledně majetku xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx ne, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx1) xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx své xxxxx xxxx byl-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xx xxxx xxxxxxx;

3. xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx předložení x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku.

§44

(1) Odepření přijetí xxxx placení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (protestem xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x přijetí. Xxxx-xx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxxxx předložena xx xxxx x xxxxxxxx den xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pro xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx nebo x xxxxxx čas xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dní xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx. Xxx směnce xx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odstavci x xxxxxxxx xxx nepřijetí.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx předložit xxxxxx k placení, xxx xxxxxx protest xxx neplacení.

(5) Zastaví-li xxxxxxxxx, ať xxxxxx xxxxxx xxxx ne, xxx xxxxx, xxxx xxxx-xx bezvýsledně vedena xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx postih xxx xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxxxxxx směnečníkovi x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Bylo-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ať xxxxxx xxxxxx xxxx xx, či xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxxx x výkonu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§45

(1) Majitel xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx přijetí nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx indosantu x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dní xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxx doložce "xxx útrat" xx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, kdy dostal xxxxxx, vyrozumět xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx mu xxxxx x adresy xxxx, xxxx předtím xxxxxx xxxxxx, x xxx xx řadě až x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx přijetí xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobě, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx-xx xx xxxxxxxxx, postačí dát xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx předchází.

(4) Zprávu xxx dát x xxxxx formě, xxxx xxxxxx xxxxxxxx směnky.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx zprávu, xxxx xxxxxxx, xx ji xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx během xxxxx podána poštovní xxxxxxx obsahující xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxxx za xxxxx, která xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx doložkou "xxx xxxxx", "bez protestu" xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxx učinit xxxxxxx xxx nepřijetí xxxx xxxxxxxxx.

(2) Doložka nezprošťuje xxxxxxxx povinnosti směnku xxxx xxxxxxxxx x xxx potřebné zprávy. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, kdo xx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx podepsaly; xxxxxxx xxxxxxxxx indosantem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxx. Dá-li majitel xxxxxx protest xxxxxxx x xxxxxxx připojené xxxxxxxxx, xxxx útraty xx xxxx vrub. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx učiněn, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx osobách, které xx xx směnku xxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx, kdož xxxxxx vystavili, přijali, xxxxxxxxxx xxxx xx xx ní zaručili, xxxx xxxxxxxx majiteli xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxx anebo xx xxxxx dohromady x xxxx xxxxx xxxxxxx, x kterém xx zavázali.

(3) Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xx směnku x xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nároku xxxxx xxxxxxx xxxxx směnečně xxxxxxxx nebrání majiteli, xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx, třebas xxxxxxxxx xx xxx, proti xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§48

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx žádat:

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx přijata xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxx-xx ujednány;

2. šestiprocentní xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Vykoná-li xx postih xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx. Xxxx úroky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Státní xxxxx Československé, xxxxxx x den xxxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§49

Xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx vymáhat xx xxxxx xxxxxxxxxxxx:

1. celou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx xxx xxx,xxx zaplatil;

3. xxx xxxxxx;

4. odměnu, xxxxx xx xxxxxxx podle §48 xxxx. 1. x. 4.

§50

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zavázaná, xxxxx xxx se xxxxxx xxxx xxxx vykonat xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx postihové xxxxxx byla xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účet.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vyplatil, xxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxxxx x indosamenty po xxx následující.

§51

Xxx postihu xx xxxxxxxxx přijetí xxxx xx ten, kdo xxxxxxx částku, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, domáhat, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx vyznačeno x jemu o xxx vydáno xxxxxxxxx. Xxxx to xxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxx opis xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx další xxxxxx.

§52

(1) Xxx xx xxxxxxxx x postihu, xxxx, není-li xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vystavenou xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ze svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (návratní xxxxxx).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §48 x 49 xxxxxx dohodcovu x xxxxxxxx xxxxxxxx x návratní xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxxx suma xxxxx kursu směnky xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vystaví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx směnečná xxxx podle xxxxx xxxxxx xx viděnou, xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x předložení xxxxxx xx viděnou xxxx xx xxxxxx čas xx xxxxxx,

x protestaci xxx nepřijetí xxxx xxx xxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx doložce "xxx xxxxx"

xxxxxx xxxxxxx svá xxxxx xxxxx indosantům, xxxxxxxx x všem xxxxxxxx xxxxxx směnečně xxxxxxxx xxxxx příjemce.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx předložena x přijetí ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx majitel jak xxxxx postihu pro xxxxxxxxx, tak xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§54

(1) Vadí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřekonatelná xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx), prodlužují xx xxxxx stanovené pro xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zprávu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, vyznačit xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx datum x xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §45.

(3) Xxxxxx-xx vyšší xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx a xx případě xxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx dní xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx postih, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo učinit xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx určitý čas xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx; xxxx xxxxxx lze xxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxx xx určitý xxx xx viděné prodlužuje xx třicetidenní lhůta x xxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(6) X skutečnostech, xxxxx xx týkají xxxxxx xxxxx majitele xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx,xx xxxxxx xxxxxxx vyšší xxxx.

Xxxxx osmý

SMĚNEČNÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx ustanovení

§55

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx má x nouzi xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx).

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo zaplacena xxx čest kteréhokoli xxxxxxxxxxx dlužníka.

(3) Každý xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxx přijmout xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx zaplatí, je xxxxxxx dát xxxxxx x tom xx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx niž xxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nedbalostí, xxxxx xxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxx

§56

(1) Xxxxxxx pro xxxx xx přípustné xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, která xx x xxxxxxx nouze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx majitel xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx adresu, x xxxxx xxx, xxxx xx něm xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx přijetí xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx majitel přijetí xxx xxxx odmítnout. Xxxxxxxx-xx xx xxxx, xxxxxx postihová xxxxx, xxx má xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tomu, xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx, xxxx po něm xxxxxxxxx.

§57

Přijetí pro xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxx v xxx xxxx, xxx čí xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xx stalo xxx čest xxxxxxxx.

§58

(1) Xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx následují xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxx může xx xxxxxxx x xx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na majiteli xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §48, xxx xxx xxxxx směnku, xxxxxxx, xxxx xxx snad xxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxx

§59

(1) Placení xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx případech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postih xxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, kterou xx musel xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxx nejpozději v xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§60

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx čest xxxxxxx, které mají xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxx podpůrné adresy xxxxx osoby xxxxxxx x xxxxx místě, xxxx majitel předložit xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxx xx případě učinit xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx stanovené.

(2) Xxxxxxxx-xx xx protest x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx adresu, xxxx xxx jehož xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x indosanti, xxxxx po nich xxxxxxxxx.

§61

Xxxxxxx-xx xxxxxxx zaplacení xxx xxxx, xxxxxx xxx postihová práva xxxxx xxx, xxxx xx byli xxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

(1) Placení xxx xxxx xxxxx potvrdit xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx se xxxxx. Xxxxx-xx tento xxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx xxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx poctěnému x proti xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazku.

(3) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx placení xxx xxxx, má xxxxxxxx xx, jímž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob. Kdo xxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxx xxxxx tomuto ustanovení, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X OPISY

1. Xxxxxxxxxx

§64

(1) Xxxxxx xxx vystavit xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx být x textu listiny xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx směnky, x xxx xxxx xxxxx, xx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx domáhat, xxx mu na xxxx náklad byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx tím účelem xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxx indosanta x xxx po xxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§65

(1) Xxx-xx zaplacen xxxxx stejnopis, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx zaplacením xxxxxxx xxxxxxxxxx pozbývají xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jenž xx xxxxx vrácen.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx převedl xxxxxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx x indosanti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebyly xxxxxxx.

§66

(1) Kdo xxxxx xxxxx stejnopis x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx to, xxxx xxxxxxx xxxxxxx postih xxx xxxxx, xx-xx xxxxx zjistit protestem :

1. xx xx xx jeho žádost xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx;

2. xx xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na stejnopis xxxx.

2. Xxxxx

§67

(1) Každý xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xxxx xx x xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášením xxxxxx x x týmiž xxxxxx xxxx prvopis.

§68

(1) X opise xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx. Tato xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxx řádnému xxxxxxxx xxxxx.

(2) Odepře-li xx, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxx xxxxx těm, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xxxxx, dá-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx.

(3) Obsahuje-li xxxxxxx xx posledním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx naň xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx "xxxxx xxxxx indosamenty xxx na xxxxx" xxxx jinou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neplatný.

Oddíl xxxxxx

XXXXX

§69

Xxx-xx xxxxxx xxxx směnky, xxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx této xxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx; xx, kdož xx podepsali xxxxx, xxxx zavázáni xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXXXX

§70

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxx xxx splatnosti xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se promlčují x xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxx doložce "xxx xxxxx" x xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxx x proti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x šesti xxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx byl xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXX PŘEDPISY

§72

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxx pracovního klidu, xxx xx domáhat xxxxxxxxx teprve v xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxxx den.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx lhůty, x níž xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxx pracovního xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx až xx xxxxxxxx xxx pracovního. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xx xx ní xxxxxxxx.

§73

Xx zákonných lhůt xxxx xxxx ve xxxxxx stanovených xxxxxxxx xx xxx, xx xxxxx počnou xxxxx xxxxx.

§74

Nepřipouštějí xx žádné xxx xxxxxxx, ať xxxxxxx či soudcovské.

Xxxx xxxxx

XXXXXX XXXXXXX

§75

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

1. označení, xx jde x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx textu xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. údaj xxxxxxxxxx;

4. xxxx xxxxx, xxx xx být xxxxxxx;

5. xxxxx xxxx, xxxx xxxx na xxxxx xxx xx být xxxxxxx;

6. datum a xxxxx xxxxxxxxx směnky;

7. xxxxxx xxxxxxxx;

§76

(1) Xxxxxxx, v xxxxx chybí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, s výhradou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxx směnce, x xxx není xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xx splatná xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx zvláštního xxxxx, platí, že xxxxx vystavení xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x jména xxxxxxxx.

§77

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx směnku x

xxxxxxxxxxx (§§11 xx 20),

xxxxxxxxxx (§§3337),

xxxxxxx (§§38 xx 42),

xxxxxxx pro xxxxxxxxx (§§4350, 52 xx 54),

placení xxx xxxx (§§55, 59 xx 63),

xxxxxxx (§§67 a 68),

změnách (§69),

xxxxxxxxx (§§70 x 71),

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxx x xxxxxx

xxx xxxxxxx (§§72 xx 74).

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o cizích xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx třetí xxxx x xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§§4 x 27), x úrokové xxxxxxx (§5), x xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§6), x následcích xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx §7, x následcích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx bez oprávnění xxxxxxxxxx nebo která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§8), x x xxxxxxxxxxxx (§10).

(3) Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§§30 xx 32); v xxxxxxx §31 xxxx. 4 xxxxx, že xx směnečné xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, pro xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Výstavce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx směnky.

(2) Vlastní xxxxxx, splatná určitý xxx po xxxxxx, xxxx xxx předložena xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §23. Lhůta xx viděné xxxx xx data xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Odepře-li xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx viděnou, xxxxx xx zjistit protestem (§25), od xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxxxx.

Část třetí

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPISY

Oddíl xxxxx

XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXX ÚKONY

§79

Protest xxxx být xxxxxx xxxxxx, notářem nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§80

V protestní xxxxxxx xxxxx xxxxx :

1. xxxxx xxxx, xxx xxxx x proti xxxx xx xxxxxxx xxxx;

2. xxxx, že xxx, proti němuž xx xxxxxxx xxxx, xxx bez xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx nebylo lze xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ani xxxx xxx;

3. údaj xxxxx x xxxx, xxx a kdy xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx;

4. xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx, od xxxx, pro xxxx x xxx bylo xxxxxxxxx xxxx jak xxxxx k přijetí xxxx zaplacení xxx xxxx;

5. xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx k přijetí, xxx mu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x následující xxx, xxxxxxxx x xxx;

6. xxxxxxxx opis směnky (xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

7. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pečeť nebo xxxxxx xxxxxxx.

§81

Xxxxxxxx-xx xx plnění xx xxxxxx xx xxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§82

Směnku xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx placení, xxxxx vyloučit.

§83

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx protestní xxxxxxx a na xxxxxx též xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx protesty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ode xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx list xx listem opatřena xxxxxxxxxx čísly; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxx xxxxx.

§84

Xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xx protest xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, výpustky x xxxx xxxx protestní xxxxxxx. Opravu nutno xxxxxxx jako opravu x podepsat.

§85

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x době od xxxxxx xx osmnácti xxxxx x xxxx xxxx dobu, jen xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxxxxx se xxxxxxx v protestu.

§86

Na xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§87

(1) Předložení xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x určité xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx nedají-li se xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx obě xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byt, x bylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx proto neúčinný.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx vhodná xxxxxxx. Xxxxxxx-xx dotaz x xxxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx orgán povinen xxxxx další xxxxxxx.

§88

Úkony, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx místě xxxxxxxx xx směnce, xxxxx xxx provedeny x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxx xxx xxxxx, x který xxx, souhlas jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX

§89

(1) Výstavce xxxx příjemce, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx zanikl xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx nebyl včas xxxxxxx xxxx potřebný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx xx xx xxxx škodu obohatili.

(2) Xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xx promlčuje xx xxxxx xxxxxx xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx, jejichž směnečný xxxxxxx xxxxxx, není xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXX NEBO XXXXXXX SMĚNKY X XXXXXXXXX LISTINY

§90

(1) Xxxxxx, xxxxx xx ztratila xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ztratila xxxx xxxx xxxxxxx, xxx nahradit výpisem x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§83 xxxx. 2).

Xxxx xxxxxx

§91

§91 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§92

§92 (xxxx XX) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§93

§93 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§94

§94 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§95

§95 (xxxx IV) xxxxxx právním předpisem č. 91/2012 Sb.

§96

§96 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§97

§97 (xxxx IV) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§98

§98 (xxxx XX) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Xx. XX

XXX

Xxxxx xxxxx

XXXXXXXXX X XXXXX ŠEKU

§1

Šek xxxxxxxx :

1. označení, xx xxx x xxx, pojaté xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

3. xxxxx xxxx, xxx má xxxxxx (xxxxxxxxx);

4. xxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx;

5. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx šeku;

6. xxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx paragrafu, xxxx xxxxxx jako xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, platí, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx několik xxxx x jména xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx těchto xxxxx, ani xxxxxxxx xxxxx jiného, xx xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx má xxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxxx v xxxxx uvedeném x xxxxx výstavce.

§3

Šek xx vystavuje xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx), u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx výstavce xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nešetření xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx šeku, xx xx xxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx.

§5

(1) V xxxx xxx xxxxxxxxx, že xx má xxxxxx :

x) xxxxxx osobě x výslovnou xxxxxxxx "xx xxx" xxxx xxx xxxxxx doložky;

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx "xxxxxx na xxx" xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx.

(2) O šeku xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx s doložkou "xxxx xxxxxxxx" xxxx x xxxxxxxx stejného xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) X šeku, x xxxxxx xxxx xxxxxxx, pro xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxx může xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx osoby.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxx xx výstavce, xxxxxx xxx x šek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx téhož xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxx úroková xxxxxxx x šeku xxxxx xx nenapsanou.

§8

Šek xxx xxxxxx xxxxxxxx x bydlišti xxxxx xxxxx, xx xx v xxxxx, xxx má své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx jiném, xxx xxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx ústav (xxxxxx).

§9

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx-xx se xxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx slovy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neshodují-li xx xxxx xxxxx, platí xxxx nejmenší.

§10

Xxxx-xx xx xxxx xxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx šekově xxxxxxxxx, podpisy xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podpisy, xxx x nějakého jiného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jménem byl xxx xxxxxxxx, xxxx xx vliv na xxxxxxxx závazků ostatních xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

§11

Kdo xx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx osoby, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx-xx, xx tatáž xxxxx, xxxx by xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx x o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaplacení xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxx-xx xxx, jenž xxx při vydání xxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx ujednáno, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ve xxx xxxx anebo xx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx druhý

INDOSAMENT

§14

(1) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx lze převést xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), i xxxx xxxxx výslovně "xx řad".

(2) Šek xxxxxxxxx xxx určitou xxxxx s doložkou "xxxxxx xx xxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx významu xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx x x xxxxxx obyčejného xxxxxxx (xxxxx).

(3) Xxx lze xxxxxxxxx (xxxxxxx rubopisem) xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx šek dále xxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Jakákoliv xxxxxxxx, xx xxx xxx učiněn závislým, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(3) Také indosament xxxxxxxxxx je xxxxxxxx.

(4) Xxx-xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, platí na xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, ledaže xx xxxxxxxx několik xxxxxx x indosament zní xx jiný xxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§16

(1) Indosament xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xx list x xxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxx být xxxx indosatář (na xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nevyplněný indosament, xxxxxxxxxxxxxxxx). V xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx, aby xxx xxxxxx, xxxxxx na xxx šeku xxxx xx xxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všechna xxxxx xx šeku.

(2) Jde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx :

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jménem xxxx jménem xxxxxx xxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx určitou osobu;

c) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x aniž xxx xxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; v xxxxx xxxxxxx neodpovídá xxx, xx xxx xxx xxx xxxx indosován.

§19

O xxx, kdo xx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx, prokáže-li své xxxxx xxxxxxxxxxxx řadou xxxxxxxxxxx, x to x xxxxx, je-li xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx indosamenty xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Následuje-li po xxxxxxxxxxxxxxxxx další xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx blankoindosamentem.

§20

Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx indosanta xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx xx xxx.

§21

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx majitel - xx jde x xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx, xxxxx xxx xxxxxxx indosamentem, x xxxxx majitel xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §19 - povinen xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxx víře anebo xx při xxxxxxxx xxxx provinil hrubou xxxxxxxxxx.

§22

Xxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x dřívějším xxxxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxx xxxxxxxx šeku xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx.

§23

(1) Obsahuje-li indosament xxxxxxx "hodnota x xxxxxxxx", "x inkasu", "xx xxxxxxx" xxxx xxxxx doložku xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vykonat xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxx však xxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Osoby xxxxxx zavázané mohou x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mohly činit xxxxxxxxxxx.

(3) Zmocnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx indosamentu xxxxxxxx xxx smrtí xxxxxxxxxxxxx, xxx ztrátou xxxx způsobilosti x xxxxxxx úkonům.

§24

(1) Xxxxxxxxxx učiněný xx protestu nebo xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx šeku xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx xx xx, xx nedatovaný indosament xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx významu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx šeku.

Xxxxx třetí

ŠEKOVÉ XXXXXXXXXXX

§25

(1) Xxxxxxxxx šeku může xxx xxx xxxx xxxxxx peníz xxxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxx šekovým rukojemstvím.

(2) Xxxx xxxxxx může xxx xxxxx osoba, xxxxx šekovníka, xxxx x xxx, xxx xx už xx xxx podepsal.

§26

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx píše xx xxx xxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "jako xxxxxxx" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx podepíše.

(3) X pouhém xxxxxxx xx xxxx šeku xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx třeba xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxx, xx xx přejímá xx xxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stejně xxxx xxx, xx xxxx se zaručil.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxx, je-li xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, neplatný x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx formy.

(3) Xxxxxxx-xx šekový xxxxxxx xxx, nabývá práv xx xxxx proti xxxx, za koho xx zaručil, x xxxxx xxxx, kdož xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXX X XXXXXXX

§28

(1) Xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx x něm xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, jest xxxxxxx x den předložení.

§29

(1) Šek, xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jiném xxxxx, xxx v xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, jsou-li xxxxx vystavení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, a xx sedmdesáti dní, xxxx-xx místo xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x různých xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx vystaveny x některém státě xxxxxxxxx a jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x splatny x xxxxx světadílu.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx ode xxx, xxxxx xx xxxx na šeku xxxx datum xxxxxxxxx.

§30

Xx-xx xxx xxxxxxxx xx místo, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx místa, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx platebního.

§31

Předložení šeku odúčtovně xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§32

(1) Xxxxxxxx šeku xx účinné teprve xx uplynutí xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Nebyl-li xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx platit x xx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx.

§33

Xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ani xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx xx xxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx byl xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx částečné.

(3) Xxx xxxxxxxxx placení se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx placení xxxx na šeku xxxxxxxxx a aby xx xxxx x xxx vydáno xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxx, xxxxx platí xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx správnost xxxx indosamentů,nikoli však xxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

(1) Zní-li xxx xx měnu, xxxxx xxxx x oběhu x xxxxxxxxx místě, xxx šekový xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx podle hodnoty, xxxxxx má x xxx placení. Není-li xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x den xxxxxxxxxx xxxx xxxxx kursu x den placení.

(2) Xxxxxxx cizí xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx placení x určité měně (xxxxxxx x efektivním xxxxxxx v xxxx xxxx).

(4) Xx-xx xxxxxx xxxx udána xxxxxx xxxxx, který má xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx placení, xx xx za xx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa.

Xxxxx xxxx

XXX XXXXXXXXX X XXX X XXXXXXXXX

§37

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxx xxx křižovat s xxxxxx xxxxxxxxx x §38.

(2) Křižování se xxxx dvěma rovnoběžnými xxxxxx na xxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx mezi xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx je-li xxxx xxxx xxxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" (bankéř) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx čáry xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (bankéře).

(4) Xxxxxxxxx všeobecné xxx xxxxxx xx křižování xxxxxxxx, xxxxx křižování xxxxxxxx xxxxx změnit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx.

§38

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxx (bankéři) nebo xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx peněžnímu xxxxxx (bankéři), nebo xx-xx xxxxxxx ústav (xxxxxx) šekovníkem, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx xxxx x xxxxxxx šeku použít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx).

(3) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxx) xxxx nabýt xxxxxxxxxxx xxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx). Xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx osob.

(4) Xx-xx xx xxxx několikeré xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx zaplatit xxx xxxxx, xxx-xx x dvě xxxxxxxxx x xxxxx z xxxx xx x xxxxxxx šeku xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx (xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá za xxxxxxxx xxxxx xx xx výše šekové xxxx.

§39

(1) Výstavce x xxxxxxx xxxx může xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx "jen x xxxxxxxxx" nebo xxxxx doložkou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx líc šeku.

(2) X tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx). Xxxxxx zúčtování xx xxxxx xxxxxxxxx šeku.

(3) X škrtnutí xxxxxxx "xxx k zúčtování" xxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx jedná proti xxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xx nastalou xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx

XXXXXX XXX XXXXXXXXX

§40

Xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx šekově xxxxxxxxx, xxxxxxxx šek xxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx x xx-xx odepření xxxxxxx zjištěno :

1. xxxxxxxx xxxxxxxx (protestem);

2. xxxxxxxx, xxxxxxxxx prohlášením xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx předložení;

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx a že xxxxx xxxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejného významu xxxxx učinit xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxxx v poslední xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjištění stejného xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§42

(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx zaplacení svému xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx čtyř xxxxxxxxxx xxx následujících xx xxx xxxxxxxx xxxx xx dni zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx doložce "xxx xxxxx" po dni xxxxxxxxxx. Každý xxxxxxxx xxxx do xxxx xxxxxxxx dnů xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zprávě, xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, a tak xx xxxx xx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dává-li xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx na xxx xxxxxxxxx, musí xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx stejná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx některý xxxxxxxx xxxx adresu xxxx xxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Zprávu xxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx vrácením xxxx.

(5) Xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx během xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu.

(6) Xxx xxxxxx zprávu xxxx, xxxxxxxx svá xxxxx; odpovídá xxxx xx škodu, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxx xx xxxx xxxxxxxx peníze.

§43

(1) Xxxxxxxx, indosant xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx "xxx xxxxx", "xxx protestu" xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxxx významu na xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx majitele xxxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx nezprošťuje xxxxxxxx povinnosti xxx xxxx xxxxxxxxx a xxx potřebné zprávy. Xxxxxxxx, že lhůta xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx připojená xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx všem xxxxxx, xxxxx se xx xxx xxxxxxxxx; doložka xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx proti xxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výstavcem, xxxx xxxxxx xx jeho xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo šekový xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištění stejného xxxxxxx, byly-li xxxxx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx.

§44

(1) Všechny osoby xxxxxx xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxx xxxxx společnou x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx plnění xx xxxxx z xxxx nebo xx xxxxxxxx z xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a není xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx právo xx xxxxx xxxxx šekově xxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby se xxxxxxx svých xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx:

1. šekový xxxxx, xxxxx xxxxx šek xxxxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx;

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x útraty zpráv, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

4. odměnu xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x nižší xxxxxxxxx xxxx.

§46

Xxx xxxxxxx šek, xxxx xxxxxxx xx xxxxx předchůdcích :

1. xxxxx xxxxxx;

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx;

3. své xxxxxx;

4. odměnu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §45 č. 4.

§47

(1) Každá osoba xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx se xxxxxx xxxx může vykonat xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, aby xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx indosant, xxxxx xxx vyplatil, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a indosamenty xx xxx xxxxxxxxxxx.

§48

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx překážka (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx případ xxxxx moci), xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx tyto xxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx dát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx šeku xxxx xxxxxxxx a připojit xxxxx x xxxxxx; xxxxx toho platí xxxxxxxxxx §42.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x placení x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Trvá-li xxxxx xxx déle xxx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxxxxxx majitel, xxx x před xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxx, xxx svému xxxxxxxxx zprávu, xx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aniž xxxxx xxxxxxxxx šek xxxx xxxxxx xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx toho, xxxx majitel xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vyšší moci.

Oddíl sedmý

ŠEKOVÉ STEJNOPISY

§49

Nejde-li x xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx, který xx vystaven x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx části xxxxx xxxxx a naopak, xxxxx xxx, který xx xxxxxxxx a xxxxxxx x téže xxxxxxxx xxxxx xxxxx x různých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx stejnopisech. Xx-xx šek vystaven x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zvláštní xxx.

§50

(1) Byl-li xxxxxxxx xxxxx stejnopis, xxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx, i když x nich xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platnosti.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stejnopisy xx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou zavázáni xx všech stejnopisů, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vráceny.

Xxxxx xxxx

XXXXX

§51

Xxx-xx xxxxxx xxxx šeku, xxxx xx, xxxx xx xxxxxxxxx na šek xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx, kdož xx podepsali xxxxx, xxxx zavázáni podle xxxxx původního.

Xxxxx devátý

PROMLČENÍ

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x šesti měsících xx uplynutí lhůty x xxxxxxxxxx.

(2) Postihové xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v šesti xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nebo kdy xxx nárok xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zakládající xxxxxxxxx.

Xxxxx desátý

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx se může xxxx xxx v xxxxxxxx den.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx, x níž xx xx xxxx některý xxxx týkající xx xxxx, zejména předložení, xxxxxxx xxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxxxxx xx xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx se xx xx počítají.

§55

Do zákonných xxxx xx nepočítá den, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§56

Nepřipouštějí xx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx soudcovské.

Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX X XXXXXXX XXXX ŠEKOVÉ XXXXX

§57

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx soudem, notářem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§58

X protestní xxxxxxx xxxxx xxxxx :

1. xxxxx xxxx, xxx xxxx a xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx;

2. údaj, xx xxx, xxxxx němuž xx xxxxxxx činí, xxx bez výsledku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx že xx nebylo xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx;

3. xxxx xxxxx x xxxx, xxx x xxx xxxxx k xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx;

4. xxxxxxxx xxxx šeku xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, úřední xxxxx xxxx úřední xxxxxxx.

§59

Xxxxxxxx-xx xx plnění xx xxxx na xxxxxxxx osobách xxxx xxxxxxxxxxx na téže xxxxx, xxxxx x xxxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§60

Šek xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx protestního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k tomu, xxx přijal xxxxxxx, xxxxx vyloučit.

§61

(1) Xxxxxxxxx orgán xx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prvopis xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxx též xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

(2) Rovněž xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx dne x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je list xx xxxxxx opatřena xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxx výpis z xxxx knihy.

§62

Xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx něhož xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx chyby xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Opravu nutno xxxxxxx jako xxxxxx x podepsat.

§63

Protesty xxxxx xxxxx x době xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx dobu, jen xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx ten, proti xxxxx se protest xxxx; xxxxxxx se xxxxxxx v protestu.

§64

Xx xxxx nebo xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx protest xxx vykonán. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§65

(1) Xxxxxxxxxx šeku x xxxxxxxxx, pořízení xxxxxxxx, vyžádání stejnopisu xxxx, xxxxx x xxxxxxx ostatní xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x určité xxxxx, xxxxx vykonat x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx-xx xxxx, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx. Jinde xxxxx xxx provedeny xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx obě xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxx x protestu.

(2) Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byt, x bylo-li přesto xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx konat xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx dotaz x ohlašovacího xxxxxx xxx xxxxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxx xxxxx šetření.

§66

Úkony, xxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx-xx x tomu xxx xxxxx x který xxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx závazek zanikl xxx, xx xxx xxxxx včas předložen, xxxx xxxxxxxxxx, zůstává xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx se xx jeho xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Ztracené xxxx zničené xxxx x protestní xxxxxxx

§68

(1) Xxx, xxxxx xx ztratil nebo xxx xxxxxx, lze xxxxxxxxx xx umořený.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx protestní xxxxx (§61 xxxx. 2).

Oddíl dvanáctý

§69

§69 (xxxxx 12) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§70

§70 (xxxxx 12) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§71

§71 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§72

§72 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 91/2012 Sb.

§73

§73 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§74

§74 (oddíl 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

§75

§75 (xxxxx 12) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/2012 Sb.

Čl. XXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ

§1

Směnečná x xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkony xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§2

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx křížky xxxx xxxxxx znaky, xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 xxxxx x x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx číst, x němých, xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§3

(1) Neplatné xxxx xxxxxxxx xxxx šekové xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vlastní xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx k podpisu xxxxxx xxxx šeku xxxx xxx písemné. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zápisu.

(3) Xxx xxxxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxx x podpisech xx podnik, xxxxx x x formě xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

§4

Příročí x cizích xxxxxxx

Xxxx-xx včasnému xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vydaná (xx. X §54 x čl. II §48), může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveno, xx xxxxxxxx x xxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx neprodleně xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx postih po xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx úkonu zapotřebí.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. X §71 x xx. XX §53) xx xxxxxxxx všechny xxxxxxx, xxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníka x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx doba xxxx xxxxxxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx doba xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx soudní xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx stejné xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§6

Odúčtovny

Vládní nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. X §38 xxxx. 2 x xx. XX §31 x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx lze směnku x xxx předložit.

§7

Náhrada xx xxxx xxxxxxx xxxx zfalšované

Za xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx šekovník ani xxxx zaměstnanec, odpovídá xxxxxxx výstavce xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, proviní-li xx xxx vystavení falešného xxxx nebo zfalšování xxxx xx xxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxx užívá xxx xxxxx xx šeky. Xxxxxxxx dohoda, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx službě Státní xxxxx československé.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 odst. 3 xxx. x. 43/1948 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou ustanovení x xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se xxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx věci, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx :

1. zákon x. 84/1906 x. z., x šeku;

2. xxxxx xxxxxxxx x. 1/1928 Xx.;

3. xxxxxx xxxxxxxx x. 111/1941 Xx., xxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx;

4. xxxxxx xxxxxxxx č. 372/1941 Xx., kterým xx xxxxxx x zavádí xxxxxxxx xxxxxx xxx;

5. xxxxx xxxxxxxx č. 255/1941 Sl. z.;

6. xxxxx šekový x. 256/1941 Sl. z.

§11

Xxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1951; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 191/50 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1951.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách)

s účinností xx 1.7.2000

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

91/2012 Xx., x mezinárodním xxxxx soukromém

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.