Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
245/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů R P
245/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví R P
245/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 R P
245/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 R P
245/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů R P
245/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města R P
245/2016 Sb. Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona R P
245/2013 Sb. Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu R P
245/2012 Sb. Nález ÚS ze dne 15.5.2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/09 ve věci návrhu na zrušení §34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/95 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů R P
245/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
245/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů R P
245/2007 Sb. Sdělení o vydání cenového rozhodnutí R P
245/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel R P
245/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem R P
245/2002 Sb. Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu R P
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu R P
245/1999 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) R P
245/1949 Sb. Zákon o úpravě některých věcí v odboru školství a knihovního pořádku zákonem Slovenské národní rady podle §96 odst. 2 Ústavy R P
245/1948 Sb. Zákon o státním občanství osob Maďarské národnosti R P
245/1946 Sb. Zákon, jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost R P