Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.
245/2023 Sb.
12.07.2023
08.08.2023
28.12.2024
Nařízení nabývá účinnosti dnem 28.12.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 15, které nabývá účinnosti 28.4.2026.
nařízení
nařízení vlády
Spoje a telekomunikace