Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2022.


Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
245/2000 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Ostatní svátky §2

Dny pracovního klidu §3

Významné dny §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

245
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu

Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx svátky

Dny 1. xxxxx - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 8. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx, 5. červenec - Xxx slovanských věrozvěstů Xxxxxx a Metoděje, 6. xxxxxxxx - Xxx xxxxxxx mistra Xxxx Xxxx, 28. xxxx - Xxx xxxxx státnosti, 28. xxxxx - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a 17. listopad - Den boje xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxx studentstva xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "státní xxxxxx").

§2

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. leden - Nový rok, Velký xxxxx, Velikonoční xxxxxxx, 1. květen - Xxxxxx práce, 24. xxxxxxxx - Xxxxxx xxx, 25. prosinec - 1. svátek xxxxxxx a 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx vánoční (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§3

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx dny xxxxxxxxxx klidu, xxxxx xxx nepřetržitého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx xxxx 16. xxxxx - Xxx památky Xxxx Palacha, 27. xxxxx - Den xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x předcházení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 8. xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxx,&xxxx;9. xxxxxx - Xxx památky xxxxx xxxxxxxxx terezínského xxxxxxxxx tábora x Xxxxxxxx - Březince, 12. xxxxxx - Xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), 28. xxxxxx - Den xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 7. xxxxx - Xxx xxxxxxxxxxx, 5. květen - Xxxxxxxx povstání českého xxxx, 15. xxxxxx - Xxx xxxxx, 27. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, 10. xxxxxx - Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obce Xxxxxx, 18. xxxxxx - Xxx hrdinů druhého xxxxxx, 25. červen - Den odchodu xxxxxxxxxx vojsk, 27. xxxxxx - Xxx xxxxxxx obětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 21. srpen - Den xxxxxxx xxxxx invaze a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx smlouvy, 8. xxxxx - Památný xxx xxxxxxxxx a 11. xxxxxxxx - Xxx válečných veteránů (xxxx jen "xxxxxxxx xxx").

(2) Xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 93/1951 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x památných x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 65/1965 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.

2. Zákon č. 56/1975 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx x x památných x xxxxxxxxxx dnech.

3. Xxxxxxx opatření Předsednictva Xxxxxxxxxxx shromáždění č. 141/1988 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 93/1951 Xx., x státním xxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Zákon č. 167/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx a významných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Zákon č. 204/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx Jana Xxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

6. Xxxxx č. 218/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x památných x xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 245/2000 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 9.8.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.2004

129/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 101/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

162/2013 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx pracovního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 11.8.2013

359/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x významných xxxxx x o xxxxx pracovního xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

226/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x o dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2017

48/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.2.2019

49/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, o významných xxxxx x x xxxxx pracovního xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2019

356/2019 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2020

92/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx a x dnech xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.