Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2022.


Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
245/2000 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Ostatní svátky §2

Dny pracovního klidu §3

Významné dny §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

245
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x významných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx xxxxxx

Xxx 1. xxxxx - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 8. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx, 5. xxxxxxxx - Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx, 6. xxxxxxxx - Xxx upálení xxxxxx Xxxx Xxxx, 28. xxxx - Xxx xxxxx xxxxxxxxx, 28. xxxxx - Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a 17. xxxxxxxx - Den xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "státní xxxxxx").

§2

Ostatní svátky

Ostatními xxxxxx xxxx 1. leden - Xxxx rok, Velký xxxxx, Velikonoční pondělí, 1. xxxxxx - Xxxxxx práce, 24. xxxxxxxx - Xxxxxx xxx, 25. xxxxxxxx - 1. xxxxxx xxxxxxx x 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§3

Dny pracovního xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x ostatní xxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxx xxxxx, kromě xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x týdnu.

§4

Významné xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx 16. leden - Xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 27. xxxxx - Den xxxxxxx obětí holocaustu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx lidskosti, 8. xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxx,&xxxx;9. xxxxxx - Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx - Xxxxxxxx, 12. xxxxxx - Xxx přístupu Xxxxx xxxxxxxxx k Severoatlantické xxxxxxx (NATO), 28. xxxxxx - Den xxxxxxxx Jana Ámose Xxxxxxxxxx, 7. xxxxx - Den xxxxxxxxxxx, 5. květen - Xxxxxxxx xxxxxxxx českého xxxx, 15. xxxxxx - Xxx rodin, 27. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx xxxxxx, 10. xxxxxx - Xxx xxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx Lidice, 18. xxxxxx - Xxx xxxxxx druhého xxxxxx, 25. xxxxxx - Den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, 27. xxxxxx - Den xxxxxxx obětí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, 21. srpen - Xxx památky xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vojsky Xxxxxxxxx xxxxxxx, 8. xxxxx - Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a 11. xxxxxxxx - Xxx válečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx").

(2) Významné dny xxxx dny xxxxxxxxxx.

§5

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxxxx x významných xxxxx, xx znění zákona x. 65/1965 Xx. x xxxxxx x. 74/1994 Xx.

2. Xxxxx č. 56/1975 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 93/1951 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x památných x xxxxxxxxxx dnech.

3. Xxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 141/1988 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx a o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx č. 167/1990 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon x. 93/1951 Xx., x státních svátcích, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx a významných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 204/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, dne xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx, za xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 218/1991 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx svátku, x xxxxx xxxxxxxxxx klidu x o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Klaus x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 245/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.8.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 5.3.2004

129/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx pracovního xxxxx, xx znění xxxxxx x. 101/2004 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.4.2006

162/2013 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.8.2013

359/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

226/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x ostatních svátcích, x xxxxxxxxxx dnech x x dnech xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2017

48/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 15.2.2019

49/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 245/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2019

356/2019 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

92/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 245/2000 Sb., o xxxxxxxx svátcích, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx a x dnech xxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.