Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2022.


Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
245/2000 Sb.

Zákon

Státní svátky §1

Ostatní svátky §2

Dny pracovního klidu §3

Významné dny §4

Zrušovací ustanovení §5

Účinnost §6

INFORMACE

245
XXXXX
xx xxx 29. xxxxxx 2000
x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x významných xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

§1

Xxxxxx svátky

Dny 1. xxxxx - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 8. xxxxxx - Xxx vítězství, 5. xxxxxxxx - Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx, 6. xxxxxxxx - Xxx xxxxxxx mistra Xxxx Husa, 28. xxxx - Xxx xxxxx xxxxxxxxx, 28. xxxxx - Xxx xxxxxx samostatného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;17. listopad - Xxx xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx studentstva xx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "státní xxxxxx").

§2

Xxxxxxx svátky

Ostatními xxxxxx xxxx 1. xxxxx - Nový rok, Velký xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 1. xxxxxx - Xxxxxx xxxxx, 24. xxxxxxxx - Xxxxxx xxx, 25. xxxxxxxx - 1. xxxxxx xxxxxxx x 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§3

Dny xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

Významné xxx

(1) Významnými xxx České xxxxxxxxx xxxx 16. xxxxx - Xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 27. xxxxx - Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zločinům xxxxx xxxxxxxxx, 8. xxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx žen, 9. xxxxxx - Den xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx terezínského xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx - Březince, 12. xxxxxx - Xxx přístupu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (NATO), 28. xxxxxx - Xxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 7. xxxxx - Xxx vzdělanosti, 5. xxxxxx - Xxxxxxxx povstání xxxxxxx xxxx, 15. květen - Xxx rodin, 27. xxxxxx - Xxx xxxxxxxxx vzdoru, 10. xxxxxx - Xxx xxxxxxx obětí xxxxxxxxx xxxx Lidice, 18. xxxxxx - Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 25. xxxxxx - Den odchodu xxxxxxxxxx vojsk, 27. xxxxxx - Xxx xxxxxxx xxxxx komunistického xxxxxx, 21. xxxxx - Xxx památky xxxxx invaze x xxxxxxxx xxxxxxx vojsky Xxxxxxxxx xxxxxxx, 8. xxxxx - Památný xxx xxxxxxxxx a 11. xxxxxxxx - Xxx válečných xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx").

(2) Významné xxx xxxx dny xxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 93/1951 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o památných x významných xxxxx, xx xxxxx zákona x. 65/1965 Xx. x zákona x. 74/1994 Xx.

2. Xxxxx č. 56/1975 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 93/1951 Sb., o xxxxxxx svátku, x xxxxx pracovního xxxxx x o památných x xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 141/1988 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x dnech xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx a významných xxxxx.

4. Zákon č. 167/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 93/1951 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx pracovního xxxxx x o xxxxxxxxx x významných xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5. Zákon č. 204/1990 Sb., x prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx, dne xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx, za státní xxxxxx České xxxxxxxxx.

6. Xxxxx č. 218/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x památných x xxxxxxxxxx dnech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§6

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 245/2000 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 9.8.2000.

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., x státních svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x významných xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx klidu

s xxxxxxxxx xx 5.3.2004

129/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx pracovního klidu, xx xxxxx zákona x. 101/2004 Xx.

x xxxxxxxxx od 14.4.2006

162/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., o xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 11.8.2013

359/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx pracovního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2015

226/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x dnech xxxxxxxxxx klidu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2017

48/2019 Xx., kterým se xxxx zákon x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 15.2.2019

49/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 245/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

356/2019 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 245/2000 Xx., x státních xxxxxxxx, x xxxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxxx dnech x x xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

92/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 245/2000 Sb., x xxxxxxxx svátcích, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech a x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.