Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
208/2022 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela R P
208/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů R P
208/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. R P
208/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů R P
208/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů R P
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry R P
208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh R P
208/2014 Sb. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015 R P
208/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení R P
208/2009 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů R P
208/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání R P
208/2006 Sb. Sdělení o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
208/2005 Sb. Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních R P
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat R P
208/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby R P
208/1999 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně R P
208/1996 Sb. Vyhláška o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny R P
208/1994 Sb. Sdělení o Dohodě o ochraně populací evropských netopýrů R P
208/1993 Sb. Sdělení o Úmluvě o právním postavení uprchlíků R P
208/1949 Sb. Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení zákazu dovozu a průvozu říšských marek R P