Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2015.


Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

208/2014 Sb.

Vyhláška

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu §1

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu §2

Výše základní výměry důchodu §3

Zvýšení důchodů v roce 2015 §4

Účinnost §5

INFORMACE

208

XXXXXXXX

xx dne 25. xxxx 2014

x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2013, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2013, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro rok 2015 a základní xxxxxx důchodu stanovené xxx rok 2015 x o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2015

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §108 odst. 1 x xxxx. 2 xxxx. a) x b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 220/2011 Xx.:

§1

Xxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rok 2013 x přepočítacího xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2013 xxxx 25&xxxx;903 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2013 xxxx 1,0273.

§2

Xxxx xxxxxxxxxx hranic xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxx 2015 xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 11&xxxx;709 Kč,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 106 444 Xx.

§3

Xxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2015 činí 2&xxxx;400 Xx.

§4

Zvýšení xxxxxxx x xxxx 2015

(1) Důchody xxxxxxxx, invalidní, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2015 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2014 xxx, xx

x) základní xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x 60 Xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x 1,6 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx x výdělečnou xxxxxxxx, xxxxxx xx při xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která souvisí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx výplaty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x xx podle xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu, která xxxxxx xxx dne xxxx změny xxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x sirotčích xxxxxxx se xxxxxxx, xxx jestliže xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2015.

Ministryně:

Mgr. Marksová x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 208/2014 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2015.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.