Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče
208/2023 Sb.
27.06.2023
30.06.2023
01.07.2023
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2023, s výjimkou ustanovení §2 až 6, §11 a 13, která nabývají účinnosti 1.4.2024.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Silniční doprava, Trestní právo