Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022.


Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

42/94 Sb.

ČÁST I. Penzijní připojištění

HLAVA 1. Základní ustanovení §1 §2 §2a

HLAVA 2. Penzijní fond §3 §4 §5 §6 §7 §8

HLAVA 3. Statut a penzijní plán §9 §10 §11

HLAVA 4. Vznik a zánik penzijního připojištění §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

HLAVA 5. Nároky z penzijního připojištění §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26

HLAVA 6. Příspěvky účastníků §27

HLAVA 7. Státní příspěvky §28 §29 §30

HLAVA 8. Hospodaření penzijního fondu §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38

HLAVA 9. Ukončení činnosti penzijních fondů a vypořádání nároků z penzijního připojištění §39 §40 §41

HLAVA 10. Dohled nad penzijními fondy §42

HLAVA 11. Přestupky §43

Přestupky fyzických osob §43a

Přestupky právnických osob §43b

Společná ustanovení §43c §43d §43e §44 §45

HLAVA 12. Státní dozor nad poskytováním státního příspěvku §45a §45b

ČÁST II. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

HLAVA 1. Společná ustanovení §46 §46a

HLAVA 2. Přechodná ustanovení §47

HLAVA 3. Změna některých zákonů §48 §49 §50 §51 §52 §53 §54

HLAVA 4. Účinnost §55

č. 170/1999 Sb. - Čl. III

č. 36/2004 Sb. - Čl. II

č. 444/2005 Sb. - Čl. LXVI

č. 57/2006 Sb. - Čl. XII

č. 306/2008 Sb. - Čl. XII

č. 230/2009 Sb. - Čl. XIV

č. 160/2010 Sb. - Čl. XIV

č. 199/2010 Sb. - Čl. XIII

č. 420/2011 Sb. - Čl. XII

č. 99/2013 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

PENZIJNÍ XXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Tento xxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx shromažďování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastníků xxxxxxxxxx připojištění (xxxx xxx "xxxxxxxx") a xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 nesmějí vykonávat xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let x trvalým pobytem xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzavře x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxx xx xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx x xxxxxxxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uzavře s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxxxxx účastníci xxx xxxxxx číslem přiděleným xxxxxxxxxx orgánem České xxxxxxxxx 36), x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vedeným x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 37).

§2x

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, jazyka, xxxx x náboženství, xxxxxxxxxxx či jiného xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušnosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, majetku, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

HLAVA DRUHÁ

PENZIJNÍ XXXX

§3

(1) Xxxxxxxx fond je xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 1) xxxxx xx x xxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx funkci xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), x xxx právnická xxxxx, v xxx xx xxxxxxxxx přímý xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 %, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx penzijního xxxxx xxxxx nabývat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 16) Xxxxx, které xxxxxxx xxxxx penzijního xxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx se x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx neplatnosti xxxxxxxx valné xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx "penzijní fond". Xxxx xxxxx nesmějí xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx názvu xxxx označení xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx znějící na xxxxx.

(3) Penzijní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zvýhodněných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 32) x xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxx alespoň 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžitými xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu xxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx akcie xxxxxxx xxx nabídnuty x xxxxxx na xxxxxxx veřejné nabídky x xxxxxxxxx akcií.

(6) X xxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve shodě, 17) x x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxx xxx 10 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxxxx nabyvatel xxxx xxxxxxxxxx. Pokud Česká xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx doručení žádosti x udělení xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nesouhlasí, xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx. Akcionář, xxxxx xxxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. a) xx x).

(7) Xxxxx národní xxxxx souhlas xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx, xxxxx by nabytí xxxxxxxxx xxxxxxx akcií xxxxxxxxxx fondu xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx důvěryhodnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx penzijních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, nemohou xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xx vzniku x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxx Xxxxx národní banka. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxx požádá Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx žadatel xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx jsou splněny xxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §7 odst. 2 xx 4 x navrhovaných xxxx,

x) xxxxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx přiloženy

a) listiny xxxxxxxxxxx založení akciové xxxxxxxxxxx, splacení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx základního kapitálu,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx"),

x) návrh penzijního xxxxx penzijního fondu (xxxx xxx "penzijní xxxx"),

x) xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx zakladateli xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx nemůže xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx navrhovaných členů xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, pokud si xx xxxxxx vyžádat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xx předepsaném xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) x x). Xxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

(5) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx připojištění,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx představenstva x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xx 4, xxxxxxxxxx nesplňuje požadavek xxxxxxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důvěryhodnosti.

§6

(1) X žádosti x povolení podle §5 xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx statut x xxxxxxxx plán, xxxxxxxxx osob navrhovaných xx xxxxx představenstva x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx uděluje na xxxx neurčitou a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx osobu.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxx xxxxx; xxxxxxx xxxx penzijního xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x členem xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx osoba xxxxxx 18 let, xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3 x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou. Xxxxx Xxxxx národní xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na nového xxxxx xxxxxx penzijního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx za xx, xx xxxxx schvaluje.

(3) Xxxxx xxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx a senátoři Xxxxxxxxxx x členové xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky,

b) xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx 18), xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních služeb, xxxxxxx xxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxx xxxxxx investičních xxxxx 42) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 43); xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx osob, xx kterými penzijní xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 35) x xxxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxx obchodník s xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxx,

x) osoby, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 35),

(4) Členy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nesmějí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx jim xxxxxx 11) nesmějí xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemovitosti x xxxxxx věci xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 platí xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx penzijního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce nebo xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx s xxxx; xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nad finančním xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §45a xxx xxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušnému xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx terorismu xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Návrh podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§8

(1) Xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx upravující xxxxx xxxx funkce xxx xxxxxxxxxx společnost a xxxxxxxxxx xxxx 44), xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx depozitáře xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx. Xxxxx Česká národní xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx depozitáře xxxxxxx, xx se změnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx změna xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx může rozhodnout x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniká dnem, xxx nabude xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bankou.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx zřídit u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) poskytování a xxxxxxx xxxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx připojištění (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx u jiné xxxxx, xxx je xxxxxxxxx, si xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx oznámení svému xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladového účtu. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(6) Xxx změně depozitáře xxxx xxx penzijní xxxx otevřen xxxxxxxxxx xxxxx účet pro xxxxxxxxx x vracení xxxxxxxxx účastníků x xxxxx, s níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx této xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxx nesmějí xxx tvořeny xxxx xxx x jedné xxxxxxx zaměstnanci penzijního xxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXX PLÁN

§9

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx x penzijního xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovy xxxxxxxxxx fondu.

(2) Změny xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, jinak xxxx xxxxxxxx. Pokud Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 30 dnů xxx xxx doručení návrhu xx xxxxx xxxxxxx, xx xx změnou xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být schváleny Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxxx neplatné. Xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxxxx návrhu xx xxxxx nesdělí, xx xx změnou nesouhlasí, xxxxx, xx xxxxx xx schválena. Xxxxx xxxxxxx banka návrh xx xxxxx neschválí, xxxxx xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx §5 xxxx. 5 xxxx. a) x x). Před xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxxxx plán musí xxx xxxxxxx přístupné.

§10

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 x §32,

x) zaměření x xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx majetkových hodnot, xxxxx budou pořizovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního fondu,

d) xxxxxx použití xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxx depozitáře,

f) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx obdržet.

§11

(1) Penzijní plán xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx penzijního připojištění,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx penzijního připojištění x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx výpočtu dávek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxx a postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x penzijního xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podílejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx penzijní xxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účastníků xx xxxxxxxx penzi [§21 odst. 1 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx upravit xxxxxxxx pro vznik xxxxxx účastníků xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně, xxxxx to xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx je sestavován xxxx příspěvkově xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx úhrnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx účastníka, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxx x věku, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx, může být xxxx xxxxxx penzí xxxxxx vedle pravidel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dohodnutou xxxx, xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx plán"); x tomto xxxxxxx xxxx penzijní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na část, x xxx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxx penze podle xxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxx, x xxxx, x xxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxx výsluhovou xxxxx, xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx tuto xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx určené na xxxxxxxx penzi.

(6) Xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx v penzijním xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxxx hospodaření penzijního xxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXX A XXXXX PENZIJNÍHO XXXXXXXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je způsobilá xxx xxxxxxxxxx (§2), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníka. X jedním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxx. x).

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 45).

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx být xxxxxxxxxx (§2), může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx penzijní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx (§5 xxxx. 1).

(4) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx účastníka.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnavateli xxxxx §27 odst. 5 xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výhodu (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaně, xxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedná se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x informace, anebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx formě informuje xxxxxxx x podstatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, své xxxxx xxxx zprostředkovatele, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a x jiných souvisejících xxxxxxxxx penzijního xxxxx.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výhody xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxx uzavřením smlouvy xxxx xxx budoucí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a penzijním xxxxxx.

§14

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem x xxxxx smlouvou x xxxxxxxx xx zavazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za podmínek, xx xxxx x xxxxxxxx stanoveným penzijním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Součástí xxxxxxx xx xxxxxxxx plán, xx který xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx k xx připojen.

(3) Penzijní xxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx penzijního xxxxx, které xx xxxxxx nároků x xxxxx z penzijního xxxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx svého xxxxx xxxxx osobu, které xxxxxxx nárok na xxxxxxx [§23 xxxx. 1 písm. x)]; xx-xx určeno xxxx xxxx, musí účastník xxxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivým xxxxxx.

§15

Xx smlouvě xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16

Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx x penzijní xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§17

(1) Účastník může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kdykoliv xxxxxxx vypovědět. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx účastníku xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti, které xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx skutečností, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 a 26.

§18

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vypovědět xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx alespoň xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z penzijního xxxxx, x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx údaje mající xxxx xx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx připojištění xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stanovenou xxxxxxxxx plánem nebo xx splnil xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby stanovené xxxxxxxxx plánem.

§19

(1) Xxxxxxxx připojištění xxxxxxxxx zaniká dnem

a) xxxxxxxx xxxxxxx poslední xxxxx,

x) výplaty xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx fond písemně xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxx penzijní připojištění xxxxxxxxxx xxxxx §17 x 18,

e) výplaty xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx penzijním fondem,

f) xxxxxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx ukončení xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx nebo ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice,

h) xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx dnem, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxxxxx může penzijní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, jen xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxxx xx xxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx fondu.

Přeruší-li xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx výnosech x penzijního xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx uzavřít, xxxxx

x) dříve vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaniklo xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx přerušeno xxxxx odstavce 2, xxxx

x) xxxxxxxx, kterému xxxxxx nárok na xxxxx penzijního připojištění xxxxx §20 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxx dávky; xxxxx xxxxxxx lze uzavřít xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX PÁTÁ

NÁROKY X XXXXXXXXXX PŘIPOJIŠTĚNÍ

§20

(1) Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx tyto dávky:

a) xxxxx, kterou xx xxxxxx doživotní pravidelná xxxxxxx xxxxxxx částky, x xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) jednorázové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplácet xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijním xxxxxx xxxx dohodnutým x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx penzijního připojištění xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§21

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem,

b) xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánem (dále xxx "xxxxxxxxx doba"), xxxxx xxxx činit xxxxxxx 36 kalendářních xxxxxx a xxxxx xxx delší xxx 60 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxx xxxx 36 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx starobní penzi xxxx xx, aby xxxxxxxxx xxxx činila xxxxxxx 60 kalendářních xxxxxx, xxxxxxx tuto xxxx xxxxx v xxxxxxxxx plánu xxxxxx; xxxxxxxxx doba nesmí xxx xxxxxx delší xxx 120 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx penzi a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx nároku xx výsluhovou xxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx činila nejméně 180 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxx 60 xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxx xxxx délky xxxxxxxxx xxxx nelze x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxx stanovený xxx xxxxx na starobní xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx i xxxx, x nesmí xxx nižší xxx 60 let; xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx smlouvě; xxxxxxxx přitom může xxxxx xxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx a kteří xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vyplácet xxxxx xx ciziny xx výši a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx dávku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kteří xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxx fond povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx ve výši x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijním xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijním xxxxxx xxxxx penze.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xx xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx připojištění před xxxxxxxxxx žádosti x xxxx výplatu přerušil, xx xxxxxxxx fond xxxxxxx jednorázové vyrovnání xxxxxxxx xx xxx xxxxxx po doručení xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§23

(1) Odbytné náleží

a) xxxxxxxxx, xxxxx zaplatil xxxxxxxxx alespoň xx 12 kalendářních xxxxxx x jehož xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx není vyplácena xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx účastník zemřel x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx odbytného xx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovídajícího xxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx penzijní xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Odbytné je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do tří xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xx smlouvě x jeho xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx požádá x xxxxxxx odbytného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxx povinen vyplatit xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x nebylo vyplaceno xxxxxxx, má xxxxx xx převedení xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx x svého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx xxxxx penzijní xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx účastník x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx penzijní xxxx xxxxxxx je převést xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx připojištění. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přiložit xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx, který nebyl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx před xxxxxxxxxx prostředků podle xxxxxxxx 1 x 2, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx převedení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx. Xxxx poplatku xxxxx přesáhnout 800 Xx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xx lhůtě xxxxx §23 xxxx. 3, poskytne xxxxxxxx xxxx odbytné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxx požadovat xx xxxxxxxx 5 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx připojištění.

(6) Penzijní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xx xxxxxxxxxx do 5 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx účastníka x xxxxxxxxxx odbytného xxxx o převedení xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx-xx účastník, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxxxxxxxxx penzi, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 xxxxxxxxx dědictví, xxxxx jsou xxxxxx.

§26

(1) Xxxxxxxxx musí xxx každoročně penzijním xxxxxx xxxxxxx informováni x xxxx všech xxxxxxxxxx, xxxxx penzijní xxxx eviduje ve xxxxxxxx xxxxxx nároků x xxxxxxxxxx připojištění x x xxxxx xxxxxx nároků, včetně xxxxx x výši xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxx dne xxxxxx xxxxx hromady, která xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x dále xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx penzijní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx účastníkům včetně xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x uložení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxx x počtu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx akcionářů penzijního xxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxxxx zákona, 19) xxxx xxx x xxxxxxxxx veřejnosti x xxxxx a všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

§27

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx měsíc; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx nižší, xxx xx částka xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (§29 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění x více xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, na xxxxx xx xxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx účastníka xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx připsán xx účet xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx má xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx příspěvku xx xxxxx pouze xx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx lhůta pro xxxx změnu, která xxxx xxxxx xxx xxxxx než xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx oznámení x změně xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx třetí xxxxx; účastník je xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Podle xxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx 20) xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jeho xxxx xx své xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxxx penzijního xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobídku v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx placení xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx započítává xx xxxxxxxxx xxxx. Doba xxxxxx xxxxxxxxx placení xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxx nezapočítává.

HLAVA XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

§28

(1) Xx xxxxxxxx rozpočtu xx poskytují xx xxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx.

(2) Penzijní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§29

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx každého xxxxxxxxx, xxxxx včas (§27 xxxx. 3) zaplatil xx tento měsíc xxxxxxxxx, jeden státní xxxxxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příspěvkového xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx:

&xxxx;
xxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxxxxx x Xx
&xxxx;
xxxxxxxxx x Kč
 
100 xx 199
&xxxx;
50 + 40 % x xxxxxx xxx 100 Kč
 
200 xx 299
&xxxx;
90 + 30 % z xxxxxx xxx 200 Xx
&xxxx;
300 až 399
&xxxx;
120 + 20 % x částky xxx 300 Xx
&xxxx;
400 xx 499
&xxxx;
140 + 10 % z xxxxxx xxx 400 Kč
 
500 x xxxx
&xxxx;
150 Xx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za delší xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, stanoví se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připadající na xxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxx xxx příspěvek xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx stanovené x §27 xxxx. 3 x depozitáře penzijního xxxxx xxxx provedením xxxx změny, xxxxx xx dobu šesti xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx ministerstvu x xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Žádost xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému ministerstva, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx 46). V xxxxxxx neúplné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx penzijní fond xxxxxx žádosti. Xxxxxx xxxxxxx xx podává xxxxxxx xx žádostí x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xx vztahu k xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx žádosti týká, xxxxxx.

(2) Ministerstvo je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxx fondu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx příspěvku poukázané xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxxxxx, x xx xx 30 dnů, kdy xxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx dnů xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx ministerstva o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poukázané částky xx promlčuje xx xxxxx xxx ode xxx jejich xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, které xxxxxx použity xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §23, 24 x 25, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx

x) xx šesti měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odbytné xxxxx §23 x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25,

x) do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx penzijního připojištění x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §23 x xxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24.

(5) Xxxxxxxx xxxx předává xxxxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jestliže xxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx částce, než xxxxxxx, x xx x prodlení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xx xxxxxxx platit penále xx výši 1 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx lhůt xx do dne, xxx byly neprávem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvu. Xxxxxx xx výši 1 xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nároků, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 4. Xxxxxx xx počítá ode xxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx do dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx rozhodnutím.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA OSMÁ

HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍHO XXXXX

§31

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxx a s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jakmile penzijní xxxx zjistí, xx xxxx způsobilý krýt xxxxxx xx dávky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx x neprodleně xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx nesmí xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byl x xxxxxxx se zájmy xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx připojištění xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx jiného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obdobně 48).

§32

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§33

(1) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijním xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku.

(2) Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx, za které xxxxxxx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x rozvoj xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx obnovu a xxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zahraničním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 54) země Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx záruku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Peněžní prostředky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx knížkách x xx vkladech xxxxxxxxxxx vkladovým certifikátem xxxx vkladním xxxxxx, x xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jedné xxxxx nesmí tvořit xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, popřípadě ekvivalent xxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx koupit xxx za xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxx, x prodat xxx xx nejvyšší xxxx, xx kterou xx xxx bylo xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodat. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxx penzijního xxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který stanoví xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx papírů v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx 49), x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti, x xx maximálně xx xxxx 30 % x majetku penzijního xxxxx, xxxxxxx emitentem xx členský xxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ratingovou agenturou xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x xxxxxxxxxxx agenturách 53) dosahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx věcí se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx ve lhůtách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, nejméně xxxx xxxxxxxxx ročně. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxx provádí. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx fondu.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxx, xx slouží xx snižování xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nacházejících xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pouze xx veřejném trhu x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx spolehlivým x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x penzijní xxxx xx možnost xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx hodnotu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx uvedené x §33 odst. 2 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxx hodnota xxxxxxxx x nemovitých xxxx xxxxx tvořit xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V majetku xxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx více než 20 % z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem. Toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedené x §33 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx účastníkům. Xxxxxxx 50 % xxxxxxx penzijního xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Nejvíce 5 % majetku xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx umístěno jinak, xxx je xxxxxxx x §33 odst. 2 xxxx. a) xx x) x §33 odst. 3.

(5) Xxx uplatnění xxxxxxxxx x předkupních práv xxxxxxxxxxxxx z cenných xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, změnách ocenění xxxxxxxxxxx x movitých xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx měsíců, během xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

(6) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx neprodleně oznámit Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 4.

(7) Penzijní xxxx xxxxx nakupovat xxxxx xxxxxx penzijního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

(1) Penzijní fond xxxxxxxxx zisk xxx, xx xxxxxxx 5 % xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx 10 % xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx zisk xxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu skončí xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx 26) x xxxxx fondy xxxxxxx xx zisku. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, musí xxx ztráta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx základního kapitálu xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx uvedenou x §4 odst. 4.

§36

(1) Xxxxxxxx fond xx povinen xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx hospodaření x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§33 xxxx. 1), xxxxxx uložení (§33 xxxx. 2) a xxxxxx výši.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xx xxxxxxxx xxx xxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx předkládají Xxxxx národní bance, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxx xxxx xx povinen průběžně xxxxxxxx xxxx příspěvků xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na příspěvky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx odpočet xx xxxxxxx daně x příjmů 27) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatelem x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx. Dále xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Příspěvky xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x účetními xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(3) Xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx výsluhová penze, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx dávkového penzijního xxxxx.

(4) Penzijní xxxx xx povinen doklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxx následujících xx podání xxxxxxx x státní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx prokazující xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx roky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx penzijního připojištění xxxxxxxxxxx xxx doklady xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx připojištění.

§38

(1) Používat údajů xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(2) Informace, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx jen x jeho xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výkonu dohledu xxx finančním xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x vracením xxxxxxxx xxxxxxxxx (§45a).

HLAVA DEVÁTÁ

UKONČENÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§39

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx též dnem xxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x důvodů uvedených x §43 odst. 1 xxxx. d).

(3) X xxxxxxxxx xxxx xxxx penzijních xxxxx xx xxxxx povolení Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 x 6. Při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx penzijní xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Návrh na xxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx §12 xxxx. 1.

§40

(1) Účastník x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy byl xxxxxxx vyrozuměn x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx připojištění x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Nároky x xxxxxxxxxx plánů xxxxxxxxx penzijních xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění u xxxx vzniklých xxxxxxxxxx xxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx postupuje xxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§41

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx nástupce se xxxxxx xxxxxxxxx vypořádají xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x převedení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX

§42

(1) Činnost xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx depozitáře podle xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném x §45a vykonává ministerstvo. Xxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx x státního xxxxxx si Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx plnění vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx požadovat xx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, a xx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnanci České xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Orgány, jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu jsou xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxx dohledu xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 31. ledna, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 19),

b) xxxxxxxxxx Xxxxxx národní banku x xxxxx změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx zápisu xxxxx x seznamu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx usnesení rejstříkového xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxxxx rejstříku.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx penzijních xxxxx x uveřejňuje xxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§43

(1) Jestliže Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zjistí, xx penzijní xxxx xxxxxxxx xxxx neplní xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx zákoně, porušuje xxxxxx xxxx penzijní xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijnímu xxxxx

x) xxxxxx, xxx xxxxxxxx nedostatky ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x určené lhůtě xxxxxxx xxxxxx penzijního xxxxx x xxx xxxxxxxxxx Českou národní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pozastavit xx xxxxxxxxx dobu, xxxxxxx xxxx na xxxx měsíců, x xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxx představenstva nakládat x majetkem xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxx, než xxxx xxxxxx hromadou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xxxxxx penzijního xxxxx xx likvidace do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Správce xxxxxxx xx nárok xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku. Xxxxxx x úhrada xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx vymezenou xxxx, xxxxxxx xxxx xx dva kalendářní xxxx, xxxx zisku, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §35 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5, xxxx-xx dány xxxx xxxxxx:

1. x žádosti x xxxxxxx povolení xxxx xxxxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx krýt xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

3. penzijní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jímž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx depozitářskou xxxxxxx (§8 odst. 3).

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxx uložit xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx se Xxxxx xxxxxxx banka dozvěděla x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do tří xxx ode dne, xxx x porušení xxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxx statutu nebo xxxxxxxxxx plánu došlo.

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§43x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Člen xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu koupí xxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věc, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Kč, xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 7, xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx dohledu nebo xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Fyzická xxxxx xxxxx §12 odst. 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xx zprostředkováním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x rozporu x §12 xxxx. 4 xx 6.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx ve výběru xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx, že x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx na penzijní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§43x

Xxxxxxxxx právnických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §5.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx xxx účastníkem xxxxx §2,

b) xxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx xxxxx §2a,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx penzijního fondu (§4 xxxx. 8),

x) x rozporu x xxxxxxxxxxx §8 xxxx. 5 xx xxxxxx xxxxx xxxx u xxxx banky, xxx xx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx x uzavíráním xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedná x rozporu x §12 odst. 4 xx 6,

f) neinformuje xxxxxxx účastníky x xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x dávek x penzijního xxxxxxxxxxxx (§14 odst. 3),

g) xxxxxxxxx účastníku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohodnutým x xxxxxxxxx penze (§20 xxxx. 2),

x) nepřevede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx připojištění u xxxxxx penzijního fondu xx xxxxx xxxxxxx x §24 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxx účastníky xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx §26 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtách x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §30 xxxx. 3 xxxx xxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 4,

x) xxxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 3),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2,

n) vykonává xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (§32),

x) umístí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §33, nebo xxxxx x xxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx penzijního xxxxx v rozporu x xxxxxx podle §34 xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx limitů,

q) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v rozporu x ustanovením §34 xxxx. 7,

r) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx informaci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1,

x) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §37 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §38 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx seznam xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 6 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 6 xxxx. x),

x) neodstraní ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx členy xxxxxx penzijního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx nedostatky xxxxxxxx xxx xxxxxx dohledu, xxxx
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx přijatých xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §12 odst. 4 až 6.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §27 xxxx. 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx ovlivní xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx, xx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Penzijní xxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §33 xxxx. 5.

(7) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 6 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxx xx 5 000 000 Xx.

§43x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) O xxxx xxxxxx, uložené xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §35 xx xxxxxxx rozhodnutí valné xxxxxxx.

(2) Při xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené x §43a odst. 1 xx xxxxxxx x xxxx, za xxxxxx se xxx, xxxxx xxxx koupena xxxx xxxxxxx, x xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx takto xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stejné nebo xxxxxxx věci.

(3) Přestupky xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x §43b xxxx. 2 písm. x) x x),

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx v §43a xxxx. 2 x x §43b xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) Xxxxx xxxxxxx banka, xxx-xx x ostatní xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §43b xxxx. 2 písm. x) ten xxxxxxx xxxxx, xxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Je-li správní xxxxxx zahájeno x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, přestupek xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§43x

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§43x

§43x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 36/2004 Sb.

§45
§45 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 36/2004 Xx.

HLAVA DVANÁCTÁ

STÁTNÍ XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§45x

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x depozitáře xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x souvislosti x xxxxxxxxxxxx x vracením xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx plánu x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxx státního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznamy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxxxx příspěvek xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednou.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx prověřit, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 1 x xxx penzijní xxxxxxxxxxxx nezaniklo xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxxx, xxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx x informačním xxxxxxx evidence xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx státním xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) jméno, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx pobytu účastníka, xx-xx xxxxxxx,

x) datum xxxxx xxxxxxxxx 50).

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) xx xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 4 písm. x) dvakrát xx xxxxxxxxxx rok. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx aktuálního stavu xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získávat údaje x informačního systému xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(6) Xx účelem xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §2 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx fyzická xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České republice. Xx splnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, číslu pojištěnce x o datu xxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vedeného Ústředím Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16). Xxxxx xxxxxxx x xxxxx odstavci xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx výkonu xxxxxxxx dozoru ministerstvo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx příspěvků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uloží, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx dozvěděli xxx xxxxxx státního xxxxxx; ustanovení §7 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(10) Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx fondem x depozitářem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 x 5.

§45x

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§46

(1) Není-li x xxxxx zákoně xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx x tomto xxxxxx stanoveno jinak, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu 51). X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxx-xx o xxxxxxxxxx, kterým byla xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo x penzijní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx přiděleno.

(4) Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, §9 xxxx. 3 a §43 odst. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx.

§46x

Xxxxx národní xxxxx xxxx vyhlášku xxxxx §5 odst. 4 x §7 xxxx. 8.

§46x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

XXXXX DRUHÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§47

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx označení "xxxxxxxx xxxx", xxxx povinny xx šesti xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx uvést xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (§3 xxxx. 3).

(2) Xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx do xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

§48

§48 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 340/2013 Sb. x 344/2013 Sb.

§49

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 35/1993 Sb., xxxxxx č. 96/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Xx. x xxxxxx x. 323/1993 Xx., xx xxxx x doplňuje xxxxx:

1. X §8 xxxx. 1 se xx písmeno x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx x. 9x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx 9x) xxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvky x o státní xxxxxxxxx xx penzijní xxxxxxxxxxxx,

9x) Xxxxx x. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx."

Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x), x) x x).

2. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxx. x), b), x), x), x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. a) xx f)".

3. X §8 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) x h)".

4. X §8 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, který xxx:

"(7) Xxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem 9x) se považuje xx xxxxxx xxxx xxx zdanění zvláštní xxxxxx xxxx po xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx rozdíl xxxx střední délkou xxxxxx 14) x xxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx dávky xxxxx xxxxxx pobírat."

5. X §36 odst. 2 xxxx. x) bodu 2 se xxxxx x závorce "§8 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§8 xxxx. 1 xxxx. e) a x)".

6. V §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx fondů, 16) " xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxx 16) x u penzijních xxxxx, 9a) ".

7. §36 xx doplňuje xxxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xx xxx sražená xxxxxxxx sazbou xx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx §77 xxxxxx č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx."

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2004 Sb.

§51

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx. a xxxxxx č. 307/1993 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 9, xxxxx včetně xxxxxxxx č.40) zní:

"9. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx penzijnímu fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem 40) svých xxxxxxxxxxx,

40) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx."

§52

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 10/1993 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx. x xxxxxx x. 324/1993 Xx., xx doplňuje xxxxx:

X §3 xxxx. 1 xx doplňuje písmeno x), xxxxx včetně xxxxxxxx x. 5a) xxx:

"x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx 5a) xxxxx xxxxxxxxxxx.

5x) §27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx."

§53

§53 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 296/2007 Sb.

§54

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 600/1992 Xx., xx xxxxxxxx xxxxx:

X §3 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx, 13) " xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx fondů, 48) ".

Xxxxxxxx x. 48) xxx:

"48) Zákon x. 42/1994 Sb., o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxx xxxxxxxxx."

XXXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§55

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx x. r.

Havel x. x.

Xxxxx v. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxxxx č. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. I xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxx povinnost xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx mimořádné valné xxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxxx hromady.

2. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do souladu x §4 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Penzijní fond xx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je penzijní xxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx předložit xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změny penzijního xxxxx x xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čl. X xxxxxx zákona.

5. Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prokuristy, xx penzijní xxxx xxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx ke schválení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o návrhu xxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx z xx. X xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění x xxxxxxxxx fondem xxxxxxxx xx schválení xxxx xxxxxxxxxx plánu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplývajícím z xx. X xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx potřebné doby xxxxxxx příspěvků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 60 let xxxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx. X xxxxxx zákona.

7. X účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x čl. I xxxxxx zákona, xxxxx xx týkají potřebné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x věku 60 xxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx připojištění stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; u xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx příspěvků xx penzijní xxxxxxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx 60 xxx stanovený xxx xxxxx xxxxxx na xxxx penzi xxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx splněny, xx xxxx stanovené xxxxx xx. X xxxx 37 xxxxxx zákona, x xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx smlouvy.

8. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xx. X xxxx 37 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 2000. Xx 31. xxxxxxxx 1999 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxxxx xx. II xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nejdříve xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2000.

9. Umístění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fond xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §33 xxxx. 1, §33 odst. 2 x §34 odst. 2 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxxx fond vykazuje x účetnictví xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx do 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx x §35 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxx xx x xxxxxxxx čl. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx určité xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx pro splnění xxxxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxxxx, je-li podán xxxxxxxx xxx lhůty xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/1999 Xx. x účinností xx 3.8.1999

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx povinen xx 6 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §33 a 34 zákona č. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 2 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Pokud ministerstvo xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxx a statutu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx platnosti xx xxxxxxxxxx penzijního xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanoveními článku X xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx I xxxxxx xxxxxx xx vztahují xxxxx xx xxxxxxx x penzijním připojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 36/2004 Xx. x účinností xx 1.4.2004

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, týkající xx xxxxxxxxxx fondů, přechází xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x věci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx a povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx první a xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxx dozor v xxxxxxx státní xxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění podle xxxxxx č. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x výjimkou nemovitostí, xx xxxxxx bylo xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle zákona x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx státním xxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx stává xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetkem Xxxxx xxxxxxx banky a xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Informační xxxxxx "Xxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxx xxxxx", provozovaný xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xx správním řízení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nejde-li x xxxx v působnosti xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují za xxxxxxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx, která xxxxx xxxxxx zaplacena, xxx xxxxx vybírání x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Seznam penzijních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Řízení xxxxxx ministerstvem nebo Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, jde-li x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx je x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx pokuta, xxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx-xx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx podán xxxxxxx, rozhodne x xxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx x působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx takové xxxxxxxxxx zruší x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, je x tomuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx banka, xxxxx xxxxxxxx podle dosavadní xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx x x přezkumném řízení xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx účastníkem xxxxxx, xx xxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx. Finanční xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx. Xx platí x xxx závazky, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx se x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx připojištění se xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxx x souvislosti s xxxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx xxxxxxx dotčeny.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 57/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx x xxxxxxxxxx plánech xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx 1. xxxxx 2010 za xxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx stupně.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 306/2008 Xx. x účinností od 1.1.2010

Čl. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §24 odst. 4 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §24 odst. 1 xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx 5 xxx ode dne xxxxxxxx smlouvy.

2. Xxxxxxxxxx §33 odst. 5 xxxxxx č. 42/1994 Xx., o penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2009 a xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2009 Xx. s účinností xx 1.8.2009

Xx. XIV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §33 odst. 5 xxxxxx x. 42/1994 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 7. prosince 2010. Xx té xxxx xxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 5 xxxxxx x. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho zavedením, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.6.2010

Xx. XIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních úřadů xx xxxxx úřady, xxxxxxxx před finančními xxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřady.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 199/2010 Sb. x účinností od 1.1.2011

Xx. XII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 42/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XII xxxxxx právním předpisem x. 420/2011 Xx. x účinností od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uzavřených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 99/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 25.4.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 42/94 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 21.3.1994.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.96

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.98

170/99 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 42/94 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx státním příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 3.8.99, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2000

353/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 563/91 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (zákonem x. 281/2003 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

36/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 42/94 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2004, x xxxxxxxx §2 xxxx. 2, §19 xxxx. 1 písm. x), §21 odst. 1 xxxx. x) x §21 xxxx. 8 xxxxxx x. 42/1994 Xx., které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004)

237/2004 Sb., xxxxxx xx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x dani x xxxxxxx hodnoty mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x zákon x. 338/92 Sb., x dani x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mění xxxxx x. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

257/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

626/2004 Sb., o xxxxx některých zákonů x návaznosti xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

377/2005 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodníky s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

444/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

56/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 8.3.2006

57/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony související x oblastí evidence xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 3.7.2006

353/2006 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 42/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 110/2006

531/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

124/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

126/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o přeměnách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x některých opatřeních xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

230/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

160/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.6.2010

199/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

409/2010 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

188/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 15.7.2011

420/2011 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxx xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

445/2011 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

99/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvislosti se xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 25.4.2013

241/2013 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých derivátů

s xxxxxxxxx xx 19.8.2013

340/2013 Xx., o xxxx x xxxxxx nemovitých xxxx

x účinností xx 1.1.2014

344/2013 Sb., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 19.9.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x účinností xx 1.2.2022

353/2021 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxx xxxxx xxxxx I díl I a V xxxxxxxxxx zákoníku.
2) §18 xxxxxx č. 530/1990 Xx., o dluhopisech.
3) §71 xxxxxx ČNR č. 591/1992 Sb.
4) §21 xxxxxx č. 248/1992 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x.x. X/20&xxxx;100/1992 xx xxx 15. xxxxxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxxx účtová xxxxxx x postupy účtování xxx xxxxxxxxxxx (vyhlášené x xxxxxx 106/1992 Xx.).
6) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
7) §45, 49 x §50 xxxx. 1 zákona XXX x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 248/1992 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
9) §1 xxxx. 3 a §55 xxxxxx ČNR x. 591/1992 Xx.
10) §86 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 591/1992 Sb.
11) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
12) Zákon č. 61/1996 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
13) §30 xx 33 xxxxxx x. 248/1992 Xx.
14) §788 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §30 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla republiky).
16) Xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Sb., zákona x. 60/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1996 Xx., xxxxxx x. 48/1997 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx. a xxxxxx x. 127/1998 Xx.
Xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., zákona č. 15/1993 Xx., zákona x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1996 Xx., zákona č. 48/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Sb. x zákona x. 127/1998 Xx.
17) §66b xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx. x xxxxxx x. 149/1995 Xx.
19) §156 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
20) Vyhláška č. 310/1995 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 167/1997 Xx.
21) §18 xxxxxx č. 530/1990 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx.
22) Zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1993 Xx. x xxxxxx x. 15/1998 Xx.
23) Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Xx., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 128/1998 Sb. x xxxxxx x. 165/1998 Xx.
24) §20 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxxxx x. 530/1990 Xx.
25) Xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
26) §67 x 217 obchodního xxxxxxxx.
27) §15 xxxx. 12 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 170/1999 Xx.
28) Xxxxx č. 256/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
29) §16 xx 18 zákona x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx.
30) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
32) §158 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) §4 xxxx. 15 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx.
36) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) §8 xxxxxx x. 133/2000 Xx.
39) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/XX ze xxx 6. xxxxxx 2002 o xxxxxxxx x finančním zajištění.
41) Zákon č. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 635/2004 Sb.
42) §4 x 5 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
43) §14 xx 19 zákona x. 189/2004 Xx.
44) Zákon č. 189/2004 Sb.
45) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné xxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
46) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx.
47) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
49) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x způsobu xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
50) §8 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx).
51) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx.
53) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
54) §55 xxxx. 3 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 230/2008 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.