Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008.


Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

54/1956 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OSOBNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Okruh pojištěných osob §2 §3

Výkon několika činností §4

Vynětí z pojištění §5

Příležitostné zaměstnání §6

Vznik pojištění §7

Zánik pojištění §8 §9

ČÁST DRUHÁ - PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ PÉČE O ZAMĚSTNANCE A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY §10

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

Oddíl první - Přehled dávek §11

Oddíl druhý - Věcné dávky §12 §13 §14

Oddíl třetí - Peněžité dávky

Nemocenské §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Podpora při ošetřování člena rodiny §25

Peněžitá pomoc v mateřství §26 §27 §28 §29

Oddíl čtvrtý - Přídavky na děti §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39

ČÁST ČTVRTÁ - ZVYŠOVÁNÍ VYMĚŘOVACÍHO ZÁKLADU §40 §40a

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH Z NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Rodinní příslušníci §41

Vznik nároku. Ochranná lhůta §42 §43 §43a

Promlčení dávek §44

Přechod nároku §45

Povinnosti zaměstnanců a jiných oprávněných §46 §47

Změna a vrácení dávek §48

Vynětí z daňové povinnosti §49

Neplatná právní jednání §50

Výplata dávek do ciziny §51 §51a

ČÁST ŠESTÁ - ORGANIZACE A HOSPODAŘENÍ NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Oddíl první - Organizace nemocenského pojištění §52 §53 §54

Oddíl druhý - Hospodaření nemocenského pojištění §55 §56 §57

Oddíl třetí - Řízení v dávkových a v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění §57a §57b §58

ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §59 §60 §61 §62 §62a §63 §63a §64 §65

č. 182/1994 Sb. - Čl. VII

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 61/1999 Sb. - Čl. IV

č. 420/2002 Sb. - Čl. III

č. 421/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IV

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXX

č. 305/2008 Sb. - Čl. XIX

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 166/2008 Sb.

INFORMACE

54

Xxxxx

xx dne 30. xxxxxxxxx 1956

x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

§1 xxxxxxxx xxxxxxx č. 37/1993 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx pojištěných xxxx

§2

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pojištěni, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx činni v Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx družstva, jestliže xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx odměňováni,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x komanditisté xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx společností xxxxxxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx jim xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx funkce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolení xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx, členové Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx arbitr, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx výkon xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13), xxxx kterým je xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 14),

x) osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxx xx 1.1.2012,

m) xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 11)

(xxxx xxx "zaměstnanci").

(2) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osoba xxxxx x poměru, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

§3

(1) Vykonává-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práci xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xx jeho pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx trvale x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx, jakož x sídlo její xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx vedena xx xxxxxxxxx evidenci u xxxxxxxxxxx orgánu x Xxxxx republice, x x fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jde-li x xxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, místo xxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx činností

Kdo xxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx z xxxxx x nich. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x), je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxx.

§5

Vynětí x pojištění

Z xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx vyňati:

a) xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx vojenských xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x povolání, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů;

b) xxxx xxxxxx příslušníci, xxxxx nemají xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxx x Xxxxx republice xxx zaměstnavatele, kteří xxxxxxxx diplomatických xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státě;

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x České republice xxx zaměstnavatele, kteří xxxxxx sídlo na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice xxx zaměstnavatele, kteří xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, kteří vykonávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxxxxx zaměstnání

(1) Za xxxxxxxxxxxxx xx považuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx ujednání xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx sedm kalendářních xxx po xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx příležitostné xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsahem xx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, x němž započitatelný xxxxxx (§15 xxxx. 1) nedosahuje ani 400 Xx xx xxxxxxxxxx měsíc.

§7

Vznik pojištění

Pojištění vzniká xxxx vstupu xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xxxx, od xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx x jednatele xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c). Xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx x zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxx xxx před xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxx za xxxxx xx mzda xxxx xxxx xxxxxxx.

§8

Zánik pojištění

Pojištění xxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnání, xxxxx zakládá pojištění xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) však zaniká xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx družstvem xxxxxxxxx; to platí xxxxxxx xxx společníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §2 xxxx. 1 xxxx. x).

§9

Zvláštní xxxxx xxxxxxx, xxx a v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, x xx jako xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 1)

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X JEJICH XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 550/1991 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXX NEMOCENSKÉHO XXXXXXXXX

Xxxxx první

Přehled dávek

§11

Dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx:

1. nemocenské,

2. xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx,

3. vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxx dávky

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/1993 Sb.

§13

§13 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§14

§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx dávky

Nemocenské

§15

(1) Xxxxxxxxxx náleží zaměstnanci, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxx neschopným x xxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx započitatelný příjem x xxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxx xx xxxxxxxxxx poskytováno, x xxxxxxxx těch xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, za xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15) xxxxx nemocenského xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxx zvláštního zákona. 6)

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx kalendářní xxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx uznání xxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxx. Nemocenské se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (dále xxx "xxxxxxxx xxxx").

(4) Xxx nové pracovní xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx do xxxx xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx xx však xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, nebo

b) jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxxx; pracovnímu xxxxx xx klade xx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx doby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx podpůrčí xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; takto xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§16

Xxxxxxxxxx náleží zaměstnanci xx xxxx karantény xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12); §15 odst. 1 xxxx druhá platí xxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěného xxxxx §18.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx činí

a) 25 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 1. xxxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3. kalendářního xxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 4. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) 66 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 61. xxxxxxxxxxxx dne pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxxxxx xxxxx č. 366/2008 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

(1) Denní vyměřovací xxxxxx se xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx x rozhodného xxxxxx xxxx xxxxxx kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práci, xx xxxxx xx xxxxxxxx náhrada příjmu, xxxxxx xxx, za xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování člena xxxxxx x peněžitá xxxxx x xxxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx x ozbrojených xxxxxx x civilní xxxxxx 2) x xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx družstva xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; xx platí obdobně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx komanditní společnosti xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x období, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx do zaměstnání xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neuplynulo 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx období xx vstupu do xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx pracovní xxxxxxxxxxx vznikla.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vznikla x kalendářním měsíci, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do zaměstnání, xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Nemá-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx v rozhodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx základ, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vždy o xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, aby x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x alespoň xxxxx xxxxxxxxxx den, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxxxxxx xx zaměstnání. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx x rozhodném xxxxxx xxxxx kalendářní xxx, xxxx se xxxx vyměřovací základ, xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx započitatelný příjem xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx základ.

(6) X zaměstnankyně xxxxxxxxx xx jinou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni převedení xx xxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxx xx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx rodiny xxx, xx x xxxxxx xx 550 Xx xx xxxxxx 90 %, x xxxxxx xxx 550 Xx xx 790 Xx se počítá 60 % x x xxxxxx xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xxxxxx do 550 Xx xx xxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxx xxx 550 Xx xx 790 Xx xx xxxxxx 60 % x x xxxxxx xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

§19 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/1982 Sb.

§20

§20 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§21

Poživateli starobního nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx poskytuje xxx xxxx pracovní xxxxxxxxxxxx nejdéle po xxxx 81 kalendářních xxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx neschopnostech xx dobu 81 xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxx kalendářním xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx pracovním xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne, xxxx xxxxx zaměstnání.

§22

§22 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§23

§23 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§24

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xx přivodil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx nemocenské, xxxx

x) xxxxxxxxx účastí xx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx úmyslného xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xx-xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx jim xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx výše xxx xxxxxxx; zaměstnanci xxx rodinných příslušníků xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxx. x), c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx při ošetřování xxxxx rodiny

(1) Podpora xxx ošetřování xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxx xxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, poněvadž xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxx

2. pečovat x xxxx mladší xxx 10 xxx x xxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx výchovné xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx příslušných xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxx pro nařízenou xxxxxxxxx v péči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, nebo

c) osoba, xxxxx xxxxx x xxxx pečuje, onemocněla, xxxx xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx (karanténní xxxxxxxx), x xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ošetřování jinou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx člena xxxxxx xx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x domácnosti; xxxxxxx podmínky domácnosti xx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx 10 xxx xxxxxxx.

(3) Podpora xxx ošetřování člena xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, pokud potřeba xxxxxxxxxx (xxxx) x xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx dítě ve xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x je jinak xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 16 xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) v nich xxxx.

(5) Podpora xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Peněžitá xxxxx v xxxxxxxxx

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§29

§29 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxx

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§31

§31 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§39

§39 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX VYMĚŘOVACÍHO XXXXXXX

§40

Čl. III právního předpisu č. 420/2002 Sb.

(1) Vláda xxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 7 nebo xxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 7 naposledy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 8) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx větší xxx 1; zvýšení xx xxxxxxx xxx, že xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx koeficientem uvedeným x části xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nahoru.

(2) Xxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšeny částky xxxxxxx x §18 xxxx. 7, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx žádosti xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx §40 xx xxx roky 2004 x 2005 x xxx xxx 2008 xxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nárok xx xxxxxxxx dávky nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx pojištěni, popřípadě xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx do xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx,

x) xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 26 let, xxxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx studiem xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx pro nemoc xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vadu xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx,

x) xxxxxx (xxxx), pokud xxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx aspoň xxx měsíce.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx sami xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx odkázáni na xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x sourozenci xx xxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx 26 xxx, xxxxx se xxxxxxxxx připravují předepsaným xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx nebo tělesnou xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, prarodiče, xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dcera, xxxxx vede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx v xx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxx xx skončení povinné xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx (manžel) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxx zaměstnanec xx xxxx ní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§42

Vznik nároku. Ochranná xxxxx

(1) Dávky nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v době xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pobírá xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx, anebo jestliže xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lhůta xxxx 7 dnů xx xxxxxxxx zaměstnání; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, činí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. U xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx těhotenství, xxxx ochranná lhůta xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbytku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxx 7 dnů. Vznikem xxxxxxxxx, popřípadě zabezpečení xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxx ochranná xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x nárok xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůta zaniká xx xxxx xxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, plyne ochranná xxxxx z xxxxx x xxxx.

§43

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx samostatně.

§43x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx x xx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx.

§44

Promlčení xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx, podporu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vyrovnávací příspěvek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx jednotlivé xxx xx promlčuje, nebyl-li xxxxxxxx do tří xxx ode xxx, xx xxxxx náleží.

(2) Xxx-xx xxxxx xx xxxxx uplatněn, promlčuje xx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx neprávem (§48 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx vyplacené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dávky nebo xxxxxxxxxxxxxxx příjmu.

(4) Nárok xx náhradu xxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xx xxxxxxxxx xx xxx roků ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx ode xxx xxxxxx xxxxx.

§45

Přechod nároku

(1) Zemře-li xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, nabývají nároku xx částky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx), xxxx, otec, xxxxx, xxxx (xxxxxx) nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx nelze platně xxxxxxxxx xxx xxx xx zástavy. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x exekuci xx xxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx vyplacena. Příjemce xxxxx xx xxxxxxx xx použít xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxx určena.

Povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx oprávněný, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakož i xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx nebo xxx xxxx výši x výplatu, x xx xx lhůtě xxxx dnů xxx xxx, kdy xx x xxxxxxxxxxx dozvěděl; xxxxxxx o vzniku x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx režim, 4) xxxxx se pokyny xxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxx se toho, xx ztěžuje obnovení xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx vyžádat xx ke změně xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Nemocenské xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1. Má-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx dočasně snížit xxxx odejmout xxxxxxxx xxx xxx porušení xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1; xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx vyplacené xx xxxxxxxxxxx xx přeplatek, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx nemocenské, xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx rodiny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2, xxx pro xxxxxxxx; zvýšení xx xxxx provede xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxx byla vyplacena xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx zejména, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předpisy. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit, se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx za dobu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v §21, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance podle xxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx vymáhat xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 10 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Takový xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx z xxxxx xxxx xx xxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisy x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx.

§49

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

(3) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

§51

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx, dávky xx xx ciziny xxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx povolit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx se oprávněný xx státě, s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména z xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 x 2, pokud xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx ciziny, x xx x x xxxx xxx xxxxx xxxx; xx-xx však xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx), popřípadě xxxx xxxx (xxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx povinen, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx ciziny x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx (poměru), x xxxxx mu v xxxx xxxx vyplácí x mzdu (plat).

§51a

Ministerstvo práce a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx doby x xxxxxxxx lhůty x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x povolání), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx upravit xxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zřetelem na xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odměňování.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§52

§52 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§53

§53 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§54

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úprav x nemocenském xxxxxxxxx, xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, koordinuje xxxxxxxx xxxxxxxxx nemocenského pojištění, xxxxxxxxxx návrhy mezinárodních xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§55

(1) Příjmy a xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x jiné xxx xxxxx měně (§51), xxxx x xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxxx xxxxxx 5) v české xxxx.

§56

§56 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 589/1992 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 589/1992 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§57x

§57x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§57x

§57x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§58

§58 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

XXXX SEDMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§59

Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx interní vědečtí xxxxxxxxx.

§60

(1) Xxxxxxxxxx pokračování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 31. ledna 1957.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x ve výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1957.

§61

(1) Xxx xx x jiných xxxxxxxxxx xxxxx o národním xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, pokud xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od 1. xxxxx 1957 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xx podle xxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 148/1983 Sb.

§62

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx 31. xxxxxxxx 1956 byl xxxxxxxxx xxxxx xxx nemoc xxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx člena rodiny, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1957 mzda (xxxx), popřípadě xxxx xxxx; náleží xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx rodiny, x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx 31. prosince 1956 xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx mateřství, xxxxxxxx x toho xxxxxx xx 1. xxxxx 1957 xxxx (xxxx), náleží xx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x mateřství x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxx 1957.

§62x

§62x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/1991 Sb.

§63

§63 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/1991 Sb.

§63a

§63a vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§64

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx:

x) xxxxx č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx x tomuto xxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx č. 90/1949 Sb., x xxxxxxxxx přídavcích, xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx;

x) ustanovení §14 xxxx. 2 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx moci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) zákon č. 102/1951 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) ustanovení §§13 xx 15 xxxxxx č. 103/1951 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx x předpisy xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx č. 109/1952 Sb., x úpravě zaměstnavatelské xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 84/1953 Xx.;

x) vládní xxxxxxxx č. 46/1954 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebními a xxxxxxxxx družstvy a xxxxxx družstevními xxxxx.

(2) Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pojištěné podle xxxxxx zákona nároky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 66/1950 Sb., o xxxxxxxxxx x platových xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čekatelů;

c) xxxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 68/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxx platový xxx xxx správní xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §23 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 69/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx řád xxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 70/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 71/1950 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx soudce x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx čekatele;

g) xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Rovněž xx xxxxxxx všechna xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxxx nárok xx xxxx (xxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx §1154 x) obecného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx 1. června 1811, xx znění zákona x. 155/1921 Sb.;

b) xxxxxxxxxx §6 zákona x. 244/1922 Xx., xxxxxx se všeobecně xxxxxxxx právní poměry xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx na Slovensku;

c) xxxxxxxxxx §§19 xx 23 xxxxxx č. 154/1934 Sb., x soukromých xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx č. 68/1950 Sb., č. 69/1950 Sb., č. 70/1950 Sb., č. 71/1950 Sb., č. 121/1950 Sb., jakož x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §5 xxxx xxxx xxxxxx č. 189/1936 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1957; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxxx x. r.

Široký x. x.

Xxxxxxxx x. r.

Tesla x. x.

Xxxxxxx v. x.

Xxxx x. r.

Ing. Xxxxxxxxxx x. r.

Beran x. r.

Poláček v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxx. Šimůnek v. x.

Xx. Škoda x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Plojhar x. x.

Xxxxxx x. x.

Xx. Šlechta x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxľx x. r.

generál xxxxxxxxx Xxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Ďuriš x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Púčik v. x.

Xxxxxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx společná x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx úhradu xx xxxxxxx bytu xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxx 1994; xxx dávky xx xxxxx bez xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx ve xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxx 1994.

(3) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx nebo výchovné, xx xxxx xxxxx xxxxxx zákona poprvé xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxx za xxxx 1994 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se x xxxxxxx, xx mu xx xxxx 1994 xxxxxxx xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx 1994 xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx 140 Kč; xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1994, x to bez xxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx předpisem č. 182/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.1994

Xx. VIII

(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx placení xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx (xx. X xxx 20), xxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1995.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Čl. XX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poklesu xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jubileu.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x účinností xx 1.1.1995

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx na náhradu xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 1996, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxx dnem a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

(2) Xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potřebnosti xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 se xxxxxxxx xx čl. XI xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx. x účinností od 1.10.1995

Čl. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), podpory xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx které xxxxxx nárok xxxx 1. říjnem 1999 x xxxx x xx 30. xxxx 1999, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. října 1999 xxxxx tohoto xxxxxx; xxxx těchto xxxxx xxxx nesmí xxx xx 30. xxxx 1999 nižší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1999.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 61/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1999

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §40 xxxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 61/1999 Xx., a xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 61/1999 Xx., xx xxx xxx 2003 nepoužijí.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 420/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vznikl xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxx dávky xx xxxxxxx x poskytují xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2004, i xxxx xxxxx xx xx xxxx x po 31. prosinci 2003.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 421/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. IV

Přechodná ustanovení

1. X pracovníka x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (čl. III bod 4) se pro xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 1. xxxxx 2004, xxxxxxxx-xx xx zaměstnání xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx-xx toto xxxxxxxxxx xxxxx ještě x xxxxx xxx. Pokud xxxx zaměstnání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 8. lednem 2004, xxxxx xxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx v případě, xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Xxx 1 xxxx xxxxx a xxxxx platí obdobně xxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. III xxx 3).

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XXXX

1. Ustanovení x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XXX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x tento nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 31. prosinci 2007 xx podmínek, xx xxxx x xx dobu podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, xx řídí xx 31. prosinci 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

3. Xxxxx-xx x porušení léčebného xxxxxx před 1. xxxxxx 2008, xxx xx 31. prosinci 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo odejmout xxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 261/2007 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 x xxxx i xx 31. srpnu 2008, xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxx 2008 nemocenské xx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. srpna 2008.

Xx. XIX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 305/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Informace

Právní xxxxxxx x. 54/1956 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1957.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

16/1959 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.4.1959

58/1964 Xx., o xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxx a xxxxx

x xxxxxxxxx 1.4.1964

65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.1966

67/1965 Xx., x některých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1966

87/1968 Xx., x změnách x xxxxxxxxxxx pojištění x x nemocenské xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1968

88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského pojištění

s xxxxxxxxx od 1.7.1968

8/1982 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.1982

73/1982 Sb., x změnách xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.1982

148/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1984

109/1984 Xx., o xxxxxxx v nemocenském xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1985

51/1987 Sb., x xxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.1987

110/1990 Sb., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

180/1990 Sb., x xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1990

306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.1991

550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1992

235/1992 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx kategorií a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.1992

589/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

160/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.1993

308/1993 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 88/1968 Sb., x prodloužení mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

182/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dětem x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.10.1994

241/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1995, x xxxxxxxx ustanovení §11 xxxx. x), §44, §45 x §48, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.1996

160/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

103/1996 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 54/1956 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 34/1996

113/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 32/1957 Xx., x nemocenské xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1997

61/1999 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx přepisů, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích na xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.1999

18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 28.2.2000

132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru XX x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna na 1.1.2012)

420/2002 Sb., xxxxxx xx zkracuje xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx zástupcům xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.9.2002

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

421/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mateřství x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 32/57 Xx., x xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

424/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx x souvislosti xx stanovením xxxxx x dalších náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na území XX

x účinností xxx 15.6.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

530/2005 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

261/2007 Sb., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x vyjímkou §2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 16.10.2007

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

166/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 23.4.2008 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2008

381/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

Právní xxxxxxx x. 54/1956 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona XXX č. 10/1993 Xx.

2) Xxxxx č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx službě.

3) §19 odst. 3 zákona XXX x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 590/1992 Xx.

4) §11 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5) §9 xxxx. 1 a 4 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx.

6) §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx XX x. 31/1993 Xx., x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

7) §30 xxxx. 3 xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře.

8) §17 xxxx. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

10) Například §111 xxxxxxxxxx xxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 97/1963 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

12) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §4447 zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 168/2005 Xx.

15) Xxxxxxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., §40a odst. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.