Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.1999.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.05.1999 do 31.12.1999.


Zákon o pobytu cizinců na území ČSFR

123/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení
Účel a působnost zákona §1
Vstup na území České a Slovenské Federativní Republiky §2
ČÁST II. Pobyt na území České a Slovenské Federativní republiky §3
Krátkodobý pobyt §4 §5
Dlouhodobý a trvalý pobyt §6 §7 §7a §8 §9 §10 §11
ČÁST III. Skončení pobytu na území České a Slovenské Federativní republiky §12
Zánik oprávnění k pobytu §13
Zákaz pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky §14 §15
Vyhoštění §16 §17
Překážky vyhoštění §18
ČÁST IV. Hlášení a evidence pobytu cizinců
Hlášení pobytu §19 §20
Evidence pobytu §21
ČÁST V. Povinnosti cizinců a dalších osob
Povinnosti cizinců §22 §23 §24 §25 §26
ČÁST VI. Přestupky §27 §28 §29
ČÁST VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §30 §30a §31 §32 §32a §33 §34 §34a §35 §36
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Účelem xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup x pobyt xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx cizinců x xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx zahraničí.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kterým bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
§2
Xxxxx xx xxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(1) Cizinec xxx vstoupit na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx nevyžaduje, xxxxxxx-xx xxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx z xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx smí xxxxxxx překročit xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx. Xxxxxxxx xxx o xxxxxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx krátkodobého pobytu (§4), pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx požádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prokázal, nebo
x) doklady potvrzující xxxxxxxxx peněžní částky xxxxx xxxxxxx a), xxxxx
x) pozvání xxxxxxx Ministerstvem vnitra xxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxx příslušnou mezinárodní xxxxxxxx (§2 xxxx. 1), xxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxx, xxx cizince xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxx náklady xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx.
(4) Vízum xxxxxxx x zahraničí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx úřadem xxxx xxx před xxxxxxx cizince xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §14 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).
(5) Xxxxxxx, x něhož se xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §14 odst. 1 xxxx. b), d) x x), a xxxxxxxx-xx se xx xxxx povinnost stanovená x odstavci 3, xxx x xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXX NA XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
§3
Xxxxxxx smí xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dlouhodobě xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx
§4
(1) Cizinec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky po xxxx xxxxxxxxxx vízem; xxxxxx-xx být cestovní xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxx x Slovenská Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx vázána.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 180 xxx. Xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 180 dnů, xxxx xxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx nejpozději xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx federální ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxxxxx pobytu.
§5
(1) Xxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) X žádosti x udělení xxxx x x žádosti x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění prostředků x xxxxxx a x xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx zahraničí.
(3) Xxxxx oprávněný k xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxx udělení podmínit xxxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxx nezbytných xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx cizinec xxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxx xx xx xxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxx stanovené xx xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. 2)
Xxxxxxxxxx x xxxxxx pobyt
§6
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx v povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx povoluje xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx jednoho roku. Xxxx xxxx může xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxx x jeden xxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx uplynutím xxxx xxxx.
§7
Xxxxxxx xx xxxxxxxx pobývat xxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx na xxxxxxx povolení x xxxxxxxx pobytu. Xxxx xxxxxxxx pobytu xxx xxxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxxxx rodiny; xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx přímém xxxx sourozenec xxxxxxx xx xxxxxx pobyt xx xxxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§7x
Xxxx xxxxxxx do náhradní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xx jejím xxxxx, xx oprávněno trvale xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rodinné xxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx alespoň xxxxx xxxxx, jíž xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx umístěno. Xxxx oprávnění vzniká xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o přijetí xxxxxx do xxxxxxx xxxx, nejdříve xxxx xxxx 1. xxxxx 1996.
§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1996
§8
(1) Xxxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx též xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx.
(2) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx pobytu x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 3)
§9
(1) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Vyhoví-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mise xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; cizinci xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx.
(2) Na xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolením x xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx §47 xxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozsahu, xxxxxxx xx starší 15 xxx a nebyl xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§10
(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx údaje x totožnosti xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pobytu x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutečnostech.
(2) Xxxxxx povolení x xxxxxx xx xxxxxx s platností xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx pěti xxx, xxx-xx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývat xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jiného státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx pobývat xx území České xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx cestovním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Průkaz xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx cizinci xxxxxxxx 15 let x xxxxxxx zbavenému xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X prodloužení xxxx xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 14 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxxx; o provedení xxxxxx xxxx údajů x xxxxxxx je xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxx nastala.
§11
X xxxxxxxxxxxx cizinců při xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX POBYTU XX XXXXX ČESKÉ A XXXXXXXXX FEDERATIVNÍ XXXXXXXXX
§12
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx dlouhodobého xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra xx 30 dnů xxx xxx podání xxxxxxx.
(2) Udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx v České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx
x) nařízen xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx trvalého xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 2)
§13
Xxxxx xxxxxxxxx k pobytu
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému nebo xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 180 xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx neoznámil xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva vnitra.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxxxx též xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx účel xxxx zanikly podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalému pobytu xxxxx §7a zaniká xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené x uvedeném xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx pobyt na xxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxx
x) xxx pravomocně odsouzen x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx odsouzen,
x) xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, 5)
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxxx, 6)
e) xx xx nevyhnutelné xxx xxxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ochranu xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx,
x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 159/1998 Xx.
(2) Xxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx") xxxx být xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx důvody.
(3) X xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx ministerstvo vnitra.
§15
(1) Xxxxxxx, kterému byl xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Republiky, xx xxxxxxxx vstup xx území České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxx uplynutím xxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxx povolit xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x nepovolení xxxxxx by znamenalo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxx zakázán xxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přiměřená, xxxxxxx xxxx 30denní xxxxx.
Xxxxxxxxx
§16
(1) Cizinec, xxxxx xxxxxxxxxxx vstoupí nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, xxxx xxx xxxxxxxx.
(2) O vyhoštění xxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx, xxxxx též xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx x vyhoštění xx xxxxxxxxxx obecné předpisy x xxxxxxxx xxxxxx. 2)
§17
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyhoštění xx místě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra.
(2) Xxx-xx důvodně xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx mařit xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajištěn, xxxxxxx však xx xxxx 30 xxx.
§18
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Cizinec xxxxxx xxx vyhoštěn xx xxxxx, kde xx xxx xxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxx, náboženství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx skupině xxxx xxx politické xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx. 5)
(2) Xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xx xxxxx, který xxxx o xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXX X EVIDENCE XXXXXX XXXXXXX
Hlášení xxxxxx
§19
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tří xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, místo x xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx nemá vízovou xxxxxxxxx, je xxxxxxx xx tří pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxx, místo x xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Republiky, xxxxx tento xxxxx xxxx déle xxx 30 dnů.
(3) Xxxxxxx xxxxxx cizinců, xxxxx na xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo trvale, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. 7)
(4) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx v ubytovacím xxxxxxxx hlásí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§20
Provozovatel xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx
a) zapsat xxxxxxx x skončení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx knihy x xxxxxxxxx xxxxx zápisu xx xxxx dnů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx počátek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx víza,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému oprávněnému xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx posledního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx ji předložit xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx.
§21
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx informací x údajích xxxxxxxx x xxxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx občanů. 7)
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
Cizinec xx povinen
a) xxxxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx platné xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uvádět pravdivě x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
c) xxxxxxxxxx hlásit federálnímu xxxxxxxxxxxx vnitra nebo xxxxxxxxxxx útvaru Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Policejního sboru Xxxxxxxxx republiky případnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o udělení xxxx xxxx průkazu xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxx dlouhodobého nebo xxxxxxxx pobytu na xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx prokázat, xx xxxx dlouhodobého xxxxxx x podmínky, xx xxxxxxx byl tento xxxxx povolen nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2), xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.
§23
Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx průkaz xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx policejního xxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx sboru Slovenské xxxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxxx orgán xxxx xxxxxx xxxxx správy xxxx povinny neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x zahájení řízení x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu.
(3) Xxxxx Federálního policejního xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx oznámit federálnímu xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxx zajištění cizince xxxx jeho xxxxx xx vazby.
§25
(1) Xxxxxxxx, xxxxx dopraví xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx cizinci xxxxx xx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vstupem xx xxxxx Xxxxx x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx České a Xxxxxxxxx Federativní Republiky xxxx je xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx
x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §25,
b) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky,
c) xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) federální xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
§27
(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx dopustí xxx, kdo
a) xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) provede xxxx xx nechá provést xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx vstupu xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu,
x) xxxxxx jinou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ztíží xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) lze xxxxxx xxxxxx xx 10000 Xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 5000 Xxx a xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 1000 Xxx.
(3) Xxxxx x xxxxx je xxxxxxx státního rozpočtu Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
§28
(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx spáchání xxxxxxxxx.
(2) Pokuty za xxxxxxxxx mohou xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx úřady xx Xxxxxxxxx republice.
§29
Na xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se vztahují xxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx. 8)
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXXXX XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX
§30
(1) Způsobilost x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx starší 15 xxx, xxxxx-xx rozhodnutím xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx x právním xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx cizince xxxxxxxx 15 xxx x xxxxxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům xxxx xxxxx způsobilost x xxxxxxx úkonům je xxxxxxx, jedná xxxxxxx xxxxxxxx.
§30x
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opravňující xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu podle §10 xxxx. 3, xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x území České xxxxxxxxx x x xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx 180 xxx.
§30a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1996
§31
Působnost xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí.
§32
(1) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. 2)
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1998 Sb.
§32x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněno:
x) x řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opis z xxxxxxxx Rejstříku trestů Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx a evidovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cizince, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.
§32x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 150/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.1996
§33
(1) Xxxxxxx xxxxx §5, 8 x 12 xx podávají xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Vzor xxxxxxxxx xxxxxxx federální xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxxxxxxx x federálním xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.
(2) Cizinec xxxxx xxxx xxxxx xxxxx §19 x používání xxxxxxxxxx xxxxxxx registrovaného x xxxxxxxxx podle §22 xxxx. d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx tiskopisů xxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxx.
(3) Vzor xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxx xx xxxxxxx tiskopisu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§34
Víza x povolení x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx udělená podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
§34a
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 3 xxxx. a).
§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 190/1994 Xx. x účinností xx 27.11.1994
§35
Xxxxxxx se:
1. zákon č. 68/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 69/1965 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx x pobytu cizinců xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra č. 2/1949 Sb., x obnově vízové xxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxxx.
§36
Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. října 1992.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. r.
Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 123/92 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.10.1992.
Ve xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
190/94 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 123/92 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XXXX
x účinností od 27.11.94
150/96 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 123/92 Xx., x pobytu xxxxxxx na území XXXX, xx xxxxx xxxxxx x. 190/94 Xx., xxxxx č. 216/91 Xx., x xxxxxxxxxx dokladech a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx x. 498/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 317/93 Xx.
s účinností xx 1.8.96
159/98 Xx., xxxxx XX ČR xx xxx 13.5.98 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 4, §15 odst. 2 x §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 123/92 Sb., x xxxxxx cizinců na xxxxx XXXX, x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.7.98
160/98 Xx., xxxxx ÚS ČR xx xxx 26.5.98 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 2 xxxxxx x. 123/92 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx ČSFR, x xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 13.5.98
Xxxxxx xxxxxxx x. 123/92 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 326/99 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2000.
Xxxxxxxx:
Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx názvů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x Slovenská Federativní Xxxxxxxxx, federální ministerstvo xxxxxx xxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Inzag, x. x.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 498/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
2) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní řád).
3) §189 xx 192 x §195 xxxxxxxxx zákona.
4) §2 xxxx. 2 zákona x. 1/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
5) §41 xxxx. 2 trestního xxxxxx.
6) Zákon XXX č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxx XXX x. 46/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi.
Xxxxxxxx xxxxx ČSR č. 192/1988 Sb., x jedech x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády XXX č. 206/1988 Xx., x jedech x některých jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Zákon č. 135/1982 Sb., x hlášení x xxxxxxxx pobytu xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 146/1982 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o hlášení x evidenci xxxxxx xxxxxx.
8) Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX x. 372/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 385/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 40/1974 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 74/1990 Xx., x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 333/1991 Xx.