Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006 do 31.12.2007.


Zákon o konkursu a vyrovnání

328/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §1a §2
Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu §3
ČÁST II. Konkurs
Návrh na prohlášení konkursu §4 §4a §4b
Záloha na náklady konkursu §5
Ochranná lhůta §5a §5b §5c §5d §5e §5f
Konkursní podstata §6
Účastníci konkursu §7
Správce podstaty §8 §9
Předběžný správce §9a §9b §9c
Součinnost poskytovaná správci §9d §9e §9f
Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor §10 §11 §11a
Dohled soudu §12
Prohlášení konkursu §12a §13 §13a §13b
Účinky prohlášení konkursu §14 §14a §14b
Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů §15 §16
Zjištění podstaty §17 §17a §17b §17c §18 §18a §19
Přihlášky pohledávek §20
Přezkumné jednání §21 §22 §23 §24 §25 §25a §25b
Společné jmění manželů §26 §26a §26b
Zpeněžení §27 §27a §27b §28 §29
Nucené vyrovnání §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43
Zrušení konkursu §44 §44a §45
ČÁST III. Vyrovnání
Návrh na vyrovnání §46 §47
Účastníci vyrovnání §48
Účinky podání návrhu §49
Rozhodnutí o návrhu §50 §51
Účinky povolení vyrovnání §52
Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání §53
Přednostní pohledávky §54
Společné jmění manželů §55
Přihlášky pohledávek §56
Seznam přihlášek §57
Vyrovnací jednání §58
Popření pohledávky §59
Potvrzení vyrovnání §60 §61 §62
Účinky potvrzeného vyrovnání §63
Následky neplnění §64
Následky podvodných jednání §65
Zastavení a skončení vyrovnání §66
ČÁST IV. Společná ustanovení
Ustanovení o řízení §66a §66b §66c
ČÁST V. Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, zahraničních bank a osob oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky podnikajících na území České republiky
Hlava I Obecné ustanovení §66d
Hlava II Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a pobočky zahraniční banky uvedené v §66d odst. 1 písm. c)
Návrh na prohlášení konkursu §66e §66f
Informování orgánů dohledu a veřejnosti §66g
Zpráva o postupu konkursního řízení §66h
Správce §66i
Zjištění pohledávek a závazků §66j
Hypoteční podstata §66k §66l
Hlava III Úpadek zahraniční banky nebo osoby oprávněné vydávat elektonické peněžní prostředky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence §66m §66n §66o
ČÁST VI. Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky
Hlava I Obecná ustanovení §66p
Hlava II Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §66q §66r
Informování orgánů dohledu a veřejnosti §66s §66t
Správce §66u
Zjištění pohledávek a závazků §66v
Zvláštní ustanovení o rozvrhu §66w
Hlava III Úpadek pojišťovny z členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §66x §66y
ČÁST VII. Přechodná a závěrečná ustanovení §67
Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka §67a §67b
Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě §67c §67d
Vztah k restitučním nárokům §68 §68a
Konkursy s cizím prvkem §69
Přechodná a závěrečná ustanovení §70 §71 §72
Účinnost §73
č. 122/1993 Sb. - Čl. II
č. 471/1992 Sb. - §1
č. 94/1996 Sb. - Čl. V
č. 12/1998 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 105/2000 Sb. - Čl. II
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII; Čl. IX
č. 179/2005 Sb. - Čl. XXX
č. 377/2005 Sb. - §44
č. 264/2006 Sb. - Čl. LIV
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů dlužníka, xxxxx xx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxx a není xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx zastavil platby, xx se za xx, xx xxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazky.
(3) Xxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx, x právnická xxxxx xx x xxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx. X předlužení xxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxx majetek; xx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx zahrne i xxxxxxxxx výnos z xxxxxxxxxxx podnikatelské činnosti, xxx-xx příjem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pokračování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx.
§1x
(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxx samosprávného celku,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 45),
x) xxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx převzal xxxx xxxxx xxxx xx za xx xxxxxxx.
(2) Tohoto xxxxxx nelze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nositeli xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "xxxx") xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") nebo xxxxxxxxx řízení (dále xxx "xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx x vyrovnání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
§3
Povinnost xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxx na prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx osoba x likvidaci má xxxx povinnost, xxx xx-xx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx osoby xxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxx xxxx xxxx, odpovídají xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx splněna, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zastaveno xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
(4) Místo xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx návrh xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX
§4
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x uvést xxxxxxxxx, xxxxx osvědčují xxxxxx dlužníka. X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx připojit xxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx-xx o návrh xxxxxxxx, musí navrhovatel xxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dlužníků, xxxxxxxx x jejich xxxxx. Xxxxxxxxxx seznam xxxxxxx x závazků xxxx dlužník podepsat x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx a xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podaný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx soud rozhodne x xxxxxxxxxx konkursu, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x řízení; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Navrhovatel xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx konkursu. Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxx navrhovatelé, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(6) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxx je sídlo xxxx xxxxxxxx dlužníka. X xxxxxx návrhu xx prohlášení xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx 43), nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x výkonu advokacie 44), vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§4x
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx soudu xxxx xx doručení xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) na xxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dlužníků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a odevzdat xxx soudu xx xxxxx určené soudem; xxxx lhůta nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx.
(2) Xxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx prohlásit, xx xx xxxxxxx a xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx právnická osoba, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx nucený xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx; xxxx povinnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx odstoupí xxxx se jí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítne xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxxxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx povinnosti se xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx.
§4b
Byl-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 23) xxxxx, xx xxxx věcí, práv x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx patřících x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podniku, 16) xx správce xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xx majetek dlužníka; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxx xx náklady xxxxxxxx
(1) Navrhovatel je xxxxxxx zaplatit xxxxxx xx xxxxxxx konkursu xx xx xxxxxx 50&xxxx;000 Xx, x xx x opakovaně; xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Ochranná xxxxx
§5x
(1) Xxxxxxx xxxx navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xx 15 xxx od xxxxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx xxxxx věřitel xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxx zástavních x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, seznam xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jejich pohledávek, xxxxxx majetku x xxxxxxx dlužníka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxx.
§5x
(1) Xxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx, jestliže
x) xxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podán xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxx 50 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) nejde x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ochranné lhůty x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx ochrannou xxxxx povolí, jestliže xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a jestliže xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx; jinak xxxxx xx povolení xxxxxxxx lhůty xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné.
(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx evidují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx státní organizace, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochranné xxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dne, xxx bylo xxxxxx, x xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxx věstníku.
(4) Věřitelé xxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx lhůtu x xxxxx věřitelé, xxxxx xx k řízení xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx konkursních věřitelů (§7); dojde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx doručit.
(5) Xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§10), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatrovníka (§11a). Schůze xxxxxxxx xxxxx věřitelský xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx svolávání schůze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku.
§5c
Xxxxxxxx xxxxx xxxx tři xxxxxx x začíná xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx měsíce, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/1993 Xx. x účinností xx 16.4.1993
§5x
(1) Xx xxxx trvání xxxxxxxx lhůty
x) xxxx se v xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx úkony xxxxxxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxx poměru a x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx zahájená xxxxxx xx přerušují,
x) xxxx xxxx rozhodnout xx xxxxx věřitelského xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx nečinil xxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; právní xxxxx uskutečněné x xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx věřitelům neúčinné,
x) dlužníkem xxxxxxxxx xxxxxx úkony, kterými xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxx xx xxxxxxx soustavně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx, a x xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 31) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx příjemcem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytnuto
x) xxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nevěděl x xxx xxxxxx x xxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx ochranné lhůty xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx trhu 32).
§5x
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, prohlášením xxxxxxxx nebo povolením xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §5d; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §5d xxxx. x) xx x), x xx xx xx prohlášení konkursu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§5x
§5x xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 94/1996 Xx.
§6
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx").
(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx patřil xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx; tímto xxxxxxxx xx xxxxxx také xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x podstaty xxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xx podstaty také xxxxxxx jiných osob, xxxxxxx xxxx, které xxx nabyly na xxxxxxx neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), x xxxxxxx.
Správce xxxxxxxx
§8
(1) Správce xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxx ze seznamu xxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx. Xx seznamu xxxxxxx xxx zapsat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnou xxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, o nichž xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsání xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx společnost, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxx funkci xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx ustavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Výjimečně xxxx xxxx ustavit xxxxxxxx x osobu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x odpovídá xx škodu xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností, xxxxx xx ukládá xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpovídají xx xxxxx způsobenou v xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Správce má xxxxx xx odměnu x na náhradu xxxxxxxx výdajů; xxxxx xxxxx správce, xx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dani, xxxxxx xx správce xxxxxxx z xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 26); xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx této dani, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx z odměny x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 33). Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxxxx řízení x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx provede xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxx-xx xx, xxx zrušení xxxxxxxx; xxxxxxx xx soud xxxx xxxxxxx zálohy. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx výdajů, x xx i xxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxx má xxx xxxxxxxxxx, x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx povinen, může xxxxxxx zadat xxxxxx xxxxxx xx účet xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx věřitelského výboru.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx povinnosti, xxxx mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč.
(5) Xxxxxxxx xx mohou xxxxxx xx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx může takový xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx o xxxxx x xxxxx xxxxxxx závažné xxxxxxxxxxx.
(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx některého x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zprostí-li xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správcova xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxx výkonu xxxxxx. Xxxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx mu x dispozici xxxxxxx xxxxxxx.
(7) Pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 4 a 5).
(8) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx, x xxxx xx povinen xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoví povinnost xxxxxxxxxxxx, xxxxx se x nich xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx, a to x xx xxxxx xxxxxxxx; této xxxxxxxxxxxx xx xxxx zprostit xxx, v jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx.
§9
(1) Xxxxxxxx to vyžaduje xxxxxx správy, xxxx xxxx ustavit xxx xxxxx správci zvláštního xxxxxxx pro xxxxxx xxxx správy. Zvláštní xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x odpovědnost xxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx to xxxxxx, xxxx soud xxxxxxx xxxxxxx zástupce xxx xxxxxx, xx xx ze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, odměňování x zprošťování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správce platí xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxxx správce
§9x
(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxx x úpadku, x xx-xx xx xxxxxxxx xxx zjištění xxxx xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx, xxxx xxxx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx úřad xxxxx, x xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx (§13 odst. 4 a 5). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; usnesení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§9x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které mu xxxxxx zákon xxxx xx xxxxx soud. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zejména zjištění x xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxx funkce; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxx xxxxxx až xx xxx, kdy xxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo do xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení. Xxxx zároveň x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx náklady xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx ji xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxx majetku; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx podstatou podle §31 odst. 2.
(3) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 8, §9d, 9e, 9f, §17 xxxx. 1 a §18 xxxx. 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.
§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2000
§9x
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx úkon xxxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§9d
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxxxxx motorová vozidla x jiné xxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxx oprávněné x xxxxxx xxxxxxxx investičních xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásilek, xxxxxxxxxx, zajišťovny, vydavatelé xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx x osoby x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) x některé xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xx poskytly xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx orgánů x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxx xxxx xxxxxxx.
(3) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx x xxx, xx orgány x xxxxx x xxx uvedené, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx (úpadcova) xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správci xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) účtů x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxx; xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x vkladních xxxxxxxx,
x) pošta x xxxx osoby, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníkových (xxxxxxxxxx) doručovacích místech, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx dlužník (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxxxxxx x adresách, které xxxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx seznamech,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x dlužníkových (úpadcových) xxxxxxxxxx smlouvách x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx povinni xxxxxx xxxxxxx xxxxx x inzerci, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx,
f) xxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx dlužníkově (xxxxxxxx) xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxx a xxxx, od xxxxx xxxxxxxx součinnost, je xxxxxxx povinen xxxxxxx, xx xxx ustaven xxxxxxxx.
§9x
Xxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx §9d bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2000
§9x
Správce xxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx x potřebnou xxxxxxxxxx xxxxx §9d xxxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxx xx xxxxxx správce xxxxxxx.
§9f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx
§10
(1) Xxxx xxxxxxx schůzi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx stanovisek xxxxxxxxxx xxx další xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxx jednání; xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svolává vždy. Xxxxxx konkursních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx jednání.
(2) X xxxxxxxxx usnesení x k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodne, zda xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx věřitelé, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, je sporná, xxxxxxxxx xx podmíněná.
(4) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 122/1993 Xx.
§11
(1) Xxxxx xxxxx konkursních xxxxxxxx xxxxxxxxx 50, xxxx xxxxxxx ustavit xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx počtu konkursních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvolit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zástupce xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxx x nejvýše xxxxx členů; x xxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx konkursních xxxxxxxx. Xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Členy xxxxxxxxxxxx výboru x xxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x §67b; xxxxx je xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx věřitelského xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schůze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo správce xxxxx x xxx xxxxxx odvolat xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo některého x xxxx xxxxx xxxxxx nebo nemůže-li xxxx svou funkci xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx anebo xx nemůže xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru zúčastnit, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxx doplňující xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx volí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a správnost xxxxxxxx xxxxxx správce x xxxxxxx spojených x udržováním x xxxxxxx podstaty x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx. Xx oprávněn xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx iniciativy xxxxx xxx svolá soud xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx svých xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx výbor xx xxxxxxx chránit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů; xxxxxxx x náhradníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx.
(8) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelského výboru xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx určí xxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §31 odst. 2.
§11x
Xxxxx xxxx ustaven věřitelský xxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx, vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx schůze xxxxxxxx.
§12
Xxxxxx xxxxx
(1) Soud xx oprávněn xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx a vysvětlení, xxxxxxxx xx xxxx xxxx x konat xxxxxxxx xxxxxxx. Může xxxxxxx uložit, xxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx může xxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx výkonu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x záležitostech, xxxxx se týkají xxxxxxx konkursu, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxx.
§12a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx (§3) osvědčeno, xx xx xxxxxxx x xxxxxx (§1), xxxx konkurs prohlásí xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prohlášení konkursu; xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odvolat.
(2) Xxxx-xx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx dlužník x xxxxxx (§1), a xxxxx-xx xxxxxxx ostatní xxxxxxx stanovené podmínky (§1a, §12a odst. 3 x §67c xxxx. 1), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; proti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nepřistoupil xx xxxxxx (§4 xxxx. 4).
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí x xxxx ode xxx xxxxxxxxx celostátních xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx měst x xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
b) xx xxxx ochranné lhůty, xxxxxx by bylo xxxxxxxx, že v xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx.
(4) Xx-xx xxxxxx, že majetek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě nákladů xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; přitom je xxxx oprávněn xxxxxx xx úsudek o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o dobytnosti xxxx pohledávek. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx dlužníka x obchodního xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx konkursu xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ustaven xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxxx jej xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx (obchodní xxxxx nebo název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úpadce,
x) xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přihlásili x xxxxx všechny xxx pohledávky; xxxx xxxxx nesmí být xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxx xxxxxx,
x) výzvu, xxx osoby, xxxxx xxxx závazky xxxx xxxxxx, již plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxx věřitelé xxxxxxx, xxx neprodleně sdělili, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx označit předmět, x xxxxx xx xxxxxxxx zajišťovací xxxxx, xxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x zajišťovanou xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxx správci, xxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2, xxxxxx xxxxxxxxx úpadce, jakož x příslušným daňovým xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx se vyvěsí xxxx xxx, xxx xxxx vydáno, v xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx zkráceném xxxxx na úřední xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu, x jehož xxxxxx xx dlužníkův xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx sídlo xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx zapsán x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx řízení x změně zápisu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu katastrálním xxxxxx, xxxxx evidují xxxxxxxxxxx, x nichž xx xx známo, xx xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastanou xxxxxxxxx xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx úpadcem.
(7) Xxxxxxx xxxxx odstavců 4 a 5 xx xxxxxxxxx, jestliže xxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12a xxxx. 4.
(8) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, soud xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx x prohlášení konkursu xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.
(9) Xx-xx dlužník xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x seznamu České xxxxxxx xxxxx, 24) xxxx současně x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx se České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
§13a
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx po xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx. Likvidátor po xxxx dobu vykonává xxxx působnost xxxxx x rozsahu, x xxxxx nepřešla xx xxxxxxx; xx působnosti xxxxxxxxxxx náleží rovněž xxxxxxxxxx se správcem. Xx xxxx činnost xx nárok na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxx a xxx postavení x xxxxxxx nuceného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konkursu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxxx správci do xxxxxxx přezkumného jednání.
§13x
(1) Xxx-xx prohlášen xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
(2) Správce xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxx týkající se xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx součinnost xx xxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx správce se xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx, byl-li xxxxxxx podniku ustaven xxxxxxxx konkursní podstaty xxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu
(1) Xxxxxxxxxx konkursu má xxxx účinky:
a) xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxx xxxxxxxx přechází xx správce. Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx majetku, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x době xxxxxx uzavření xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx,
x) xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x nárocích, xxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xx xxxxxx, xx přerušují, xxxxxx xxx o xxxxxxx řízení (v xxxx xxxx nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx), o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxxxx x výkon rozhodnutí; x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x konkursu (§20), xxx x řízení xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx které mají xxx uspokojeny x xxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§20 odst. 1), xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 x 24,
x) nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x tomuto majetku xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28),
x) xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx prohlášení konkursu xxxxx xx podání xxxxxx xxxxxx; byly-li xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx době xxxx xxxxxxxxx, patří xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx mají xxx uspokojeny x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 32),
x) zanikají xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 34) xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a dosud xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx konkursní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx právní xxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx majetek patřící xx podstaty xxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx 32),
j) xxxxxxxx věcná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx podstaty, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx měsících xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, přičemž xx xxxx část, s xxx xxxxxx podnikal, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx manželství, xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 18) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx nebo k xxxxxxx jmění na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx souhlasu konkursních xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx na zajištění, xxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxx, xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, x Evropské xxxxxxxxx bance
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Prohlášením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx, xxxx
x) x den xxxxxxxxxx konkursu xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x ani xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxx úpadcem, xxx xxxxxx účastníkem xxxxxxx, xxxxx xxxx splněna xxx částečně, každá xxxxxxx strana může xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx smlouvy x xxxxx najaté věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxxx z xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx od xxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání na xxxxxxxxxxx xxxx 32), xxxx vliv xx xxxxxxxxx závěrečného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnájemní smlouvu x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx sjednána xx xxxx určitou; xxxxxxxxx xxxxx však xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxxx §711 občanského zákoníku xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxx §20.
(6) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx x §9d x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu uvedenými x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxx xxxxx xx podstaty ušlé xxxxxx; xxxxxxx xx xxxx může správce x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věřitelů.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx 32).
§14a
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx povinnosti, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úpadci, xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx s majetkem xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx zejména xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx práva x xxxxx povinnosti zaměstnavatele, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozím souhlasu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx účetnictví a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x daních. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 18 xxxxxx od prohlášení xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx nestanovil xxxxx přiměřenou xxxxx. Xxxxx 18 xxxxxx x xxxxx stanovenou xxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx, odůvodňují-li to xxxxxxxxx xxxxxxx.
§14x
K xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx úpadce xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx společníka, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů.
§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.10.2000
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů
§15
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) se podílí xx xxxxxxxx právnické xxxxx anebo xx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx družstvu, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) převádí xxxx, práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x obvyklým xxxxxxxxxxxxx,
x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx, xxxx x xxxx měl xxxxxxx xxxxx, xxxxx nespočívá x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věřitelů.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na závěrečné xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 32).
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 31) xxxx xx xxxxxxx právní xxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx odporovat právním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §42a xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úkonům lze xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx jejich xxxxxxx; proti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Odporovatelným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vzájemná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(4) Xxx, x co xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxxx zkrácen, xxxx xxx vráceno xx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu 32) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxx §42a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Poskytnutí x realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 31) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx úkonům xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxx §42a občanského xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§17
(1) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx seznam svého xxxxxxx x závazků x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx účetnictví x xxxxxxx potřebné xxxxxxx x poskytnout xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, účetnictví x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx dlužníkem xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x likvidaci, nebo xxxxxx správce podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nemohou xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx vzdají v xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§17a
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxx nejpozději do 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nestane-li xx tak, xxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou, xxx xxxx povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx o xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v sestaveném xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx úpadce. 19)
(2) Xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 3 platí xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Vykonává-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxxxx xx právnická xxxxx (§17 xxxx. 3), xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povinností xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx x xxxx, co xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.
§17x
(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby uvedené x §17 xxxx. 3 za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podstaty rovněž xxxxxxxxx k výslechu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xxx x xxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx x důvodné xxxxxx, xxxx k xxxxx předveden; x xxx musí být xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
§17c
(1) Xxxx xxxxxxxxx výslechu xxxx předvolaného xxxxx xxxxx o následcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(2) O výslechu xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předvolaný, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx údaje, nebo xxxxxxxx tento xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§18
(1) Xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x za součinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravňuje xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx zapisují x xxxx, práva nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§6 xxxx. 3), xxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx je xxxxxxx povinen oznámit xxxxxx vlastníku xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x nimi nakládá, x xxx-xx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx práva x xxxx, xxxxx xxxx jiné majetkové xxxxxxx, xxxx správce xxxxxxxxx x xxx, xxx konkrétní xxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zapsána xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jakmile je xxx, právo xxxx xxxx majetková hodnota xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx x ní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, jíž x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx, jakmile xx dozví x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx umožnit xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx; na xxxxx xxxxxxx je povinen xxx x xxxxx; xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxx vzniklou.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx provedené xxxxxxx nebo xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx znalcem. Ocenění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
(6) Nelze-li soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nedostatečnou součinnost xxxxxx (§17), xx xxxxxxx se souhlasem xxxxx oprávněn učinit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xx xxxxxx xxxxxx úpadce xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxx, která xxxx na xxxx xxxxxxxxxx. O prohlídce xxxxxxx xxxxxx protokol.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxx úpadce, xxxxxxxxx xx jiném místě, xxx má úpadce xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Úpadce xx xxxxxxx umožnit xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, kde xx xxx věci umístěny. Xxxxxxx přibere x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxx. O xxxxxxxxx správce xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Je-li xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxx do soupisu, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vhodné xxxxxxxxx.
§18x
(1) Xxxxxx 5) se xx soupisu xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxxx musí xxx zřejmé, co xxx xx xxxxxx xxxxxxx patří xx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxxx xxxx ukončeno xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xx vyjádření xxxxxxxxxxxx výboru xxxx.
(3) Po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxx, 6) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úvěru xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx (§14a odst. 1); ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
§19
(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx jinými osobami xxxxx x poznámkou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zpochybňují xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx.
(2) Xxxx uloží xxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxx, právo xxxx xxxx majetková hodnota xxxxxx xxx xx xxxxxxx zařazena, aby xx lhůtě xxxxxx xxxxxx podal žalobu xxxxx správci. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xx za xx, že věc, xxxxx nebo jiná xxxxxxxxx hodnota xx xx soupisu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx uplynutí xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xx pravomocného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžit xxx x xx xxxxx xxxxxxxx, ledaže xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§20
Přihlášky xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu, x xxxx se x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uspokojení (§28), xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pořadí při xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx dvojmo. X přihlášce xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X přihlášce xx xxxxx xxxxxxxx kopie xxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx pohledávky vyplývají. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx třeba ji xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx odhadnuta x xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxx xx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přezkumném xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx přezkoumat, xxxxx správce xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; současně xxx poučí, jak xx xxxxx opravu xxxx doplnění provést. X xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx nebyly xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx poučen.
(4) Xxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínku. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx úpadci vznikne, xxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxx závazek xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxx, jejichž xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zajišťují pohledávky xxxxxxxxxx věřitelů vůči xxxxxx (§27 xxxx. 5).
(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx nezařazují xxxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 3 x §22 xxxx. 2), xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x uspokojení (§33), a xxxxxxxxxx xxxxxxx x §31 xxxx. 2 x 3. V xxxxxxx xx třeba xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§28) a jednotlivé xxxxx konkursních xxxxxxxx (§32 xxxx. 4). X každého věřitele xxxx xxx uvedeny xxxx xxxxx a xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx číslo), xxxxxxxxx další údaje xxxxxxxx k jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx pohledávky. X xxxxxxxxxx věřitelů xx třeba xxxxx xxxxxxx xxx, právo xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Správce přezkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx dokladů x xxxxx xxxxxx, xxx xx k xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx seznam xxxxxxxx xxxxx.
(7) Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx nahlédnout xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vyhotoví xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(8) Přihláška xxxxxxxxxx má xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x soudu.
Přezkumné xxxxxxx
§21
(1) K xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx; správce x xxxxxx x němu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx x poučením x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx seznamu sestaveného xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pravost, xxxx i xxxxxx xxxxx přihlášených pohledávek.
(3) Výsledek přezkumného xxxxxxx se zapíše xx seznamu přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o přezkumném xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxx, přezkoumá xxxxxxx x přihlášky xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxx xx xxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxxxx jednání. Xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přezkumných xxxxxxxxx. Ustanovení §21 xxxx. 3 platí xxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §20 xxxx. 8; x xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx, xxxxx opožděnou xxxxxxxxx xxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx zjištěnou, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx-xx popřena žádným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx.
(2) Konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx pořadí, xxxxx xx domáhat xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelům i xxxxxxx; xxxxx se x ní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx v přihlášce xxxx xxx přezkumném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxx xx xxxx x xxxx uvedené. X xxxxxx pohledávky rozhoduje xxxx soud.
(3) Xxx popřel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx konkurs.
(4) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, 30xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x popřené nevykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxx přihlížet.
(5) X uplatnění xxxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxxx správce konkursnímu xxxxxxxx, který vykonatelnou xxxxxxxxxx xxxxxx, 30xxxxx xxxxx x poučením, xx při zmeškání xxxxx xx považuje xxxxxxx vykonatelná pohledávka xx xxxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele, x xxxxx xxxxx xxx, a xxxxxxxx xx vyzve, xxx xxxx xxxxx, jeho xxxx nebo xxxxxx xxxxx uplatnil do 30 xxx x xxxxx, který prohlásil xxxxxxx, s xxx, xx xxxxx nelze x popřenému nevykonatelnému xxxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx své xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxx prohlásil xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zjištěný.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx pohledávka xxxxxxx xxxxxx x konkursních xxxxxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písemně uznat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xx taková xxxxxxxxxx xxxxxx pokládá xx xxxxxxxxx; o xxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné; xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx věřitelům.
(2) Xxxxxxx sporu x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podstaty, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitelé nárok xx náhradu xxxxxxx x podstaty xxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Účastník, xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§21 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§25a
(1) Xx sporu x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx popřených xxxxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx popřených pohledávek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podstaty.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zaviněním xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x účinností xx 1.5.2000
§25x
(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx byly x podstaty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx sporu vznikl xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxx řízení nahradil xxx, komu xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, přiznáno xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přechází xxxx právo xx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x podstaty xxxxx xxxxxxxx 1.
§25x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
§26
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx do xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx xxx předtím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úpadce x jeho manžela xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáno xxx xxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx úpadce x jeho xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx vypořádání.
(2) Xxxxxxx-xx řízení o xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx společného xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxx x xxxx manžela, xxxxxxxx xx na xxxxxx základě stal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úpadce x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx staly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazky xxxxxxx xx té xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, a dohody x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x posledních xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na prohlášení xxxxxxxx nebo po xxxxxx tohoto xxxxxx.
§26a
(1) Xxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společného jmění xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx dohodou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxx dohody o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§12). Xxxxxx smí být xxxxxxxxx xxxxx, vysloví-li x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx manželu xxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxxxxxx, není xxxxx ji xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§26a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§26b
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (§14) xxxx xxxxxxxxx; uzavře-li xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx manželství, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxx prohlášení konkursu.
(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odporují xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx, jsou neplatné.
§26x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Zpeněžení
§27
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dražbou xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiných penězi xxxxxxxxxxxx majetkových hodnot xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
(2) Xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxxx přihlédne xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelského výboru, x xxxx předpokládaného xxxxxxxxx, xxxxx i x nákladům, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx udržování x správu xxxxxxxx. Xxxxx-xx soud xxxxxxx, xxxx xxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxx dražbu x xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx sporné xxxx xxxxxxx vymahatelné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxx k xxxxxxx věcí bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx šetřena xxxxxxx zachování podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx chráněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Smluvními xxxxxxxxxxx právy xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxx na návrh xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx postavení xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx úpadce xx svými dlužníky xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx pohledávku, xx správce xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx; xx xxxxx přiměřeně x xxx nepeněžité xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx možné xxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx krýt x xxxxxxxx, xxxxxx xx konkursní věřitelé xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxx x jejich xxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxxxx xxxx, práva xxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxxx (§28) xxxx xxxxxx, správce vyzve, xxx xx 30 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx stejné xxxxx xxxxxxx cenu xxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx, práva xxxx pohledávky, zapíše xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx (§18). Xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddělených xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x ručitele xxxxxx xxxxxxxx záruky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, záruky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).
(6) Xxxxxxxxx pohledávky x xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, může správce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx výbor x xxx xxxx předem xxxxxxxx souhlas.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právy xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 27). Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob - xxxxx družstva, xxxxx xxxx nájemci bytů xx nebytových xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx nebytových xxxxxxx xxxxx §23 odst. 1 x 3 x §24 xxxxxx x. 72/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx nabídnout k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k výlučnému xxxxxx vlastnictví xx xxxxxxxx stanovených zvláštním xxxxxxx 28). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkony, které xxxx k převodu xxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx to xx xx xxxx oprávněných x xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxx nezbytně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úkonů a xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx oprávněná x výlučnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabídku xx tří xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nájemců 29) se x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§27x
Xx xxxxxxxxx soudu x xx xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podniku xxxxxx xxxxxxxx; jinak xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použijí ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku 8) ; z xxxxxx xx xxxxxxxxxx přecházejí xxxxx x povinnosti x pracovněprávních vztahů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27b
(1) Xxx xxx, kdy xx xxxxxxx dozvěděl x xxxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx úpadce xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkázou nebo xxxxxxxxxxxxx (§27 xxxx. 2) nebo odvrací-li xxxxxxx zpeněžením xxxxxxx xxxxx na majetku (§19 xxxx. 3).
(2) Ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxx.
§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 25.10.2000
§28
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx právem, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva dle §553 xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §554 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zpeněžení xxxx, xxxxx nebo pohledávky, xxxxx xxxx zajištěna.
(2) Výtěžek xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x udržováním, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Nebyla-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx xxxxx pořadí, x xxxxx vznikl xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx uspokojení. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx pořadí xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doba, xxx xxxxx došel návrh xx jeho xxxxxxx.
(4) Oddělení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx 70 % xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx pohledávky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xx xxxxx, xx níž xxxxxxxxxx xxxxx své xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx zpeněžením věci, xxxxx nebo xxxxxxxxxx x konkursu, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§29
(1) Xxxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxx zprávu spolu x xxxxxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx, xxx xxxx soudem x xxxxxxx řízení funkce xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx chyby xxxxx nejasnosti a xxxxxxx x konečné xxxxxx x vyúčtování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přitom, xx do 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx podat xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud při xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx správce, úpadce x xxxxxxxxx věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx, které xxx doručí a xxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu.
Rozvrh
§30
(1) Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx, x němž xxxxx, kolik by xxxx být xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyplaceno. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx usnesení.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům x xxxxxxxx konkursních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x dále xx xxxxxx v xxxxx xxxx xx vhodném xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx částečný xxxxxx, xxxxxxxx xx umožňuje xxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxx, xx provedení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x jakém xxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx (§19 xxxx. 2), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxx na oddělené xxxxxxxxxx (§28) x xxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx konkursního xxxxxx. Xxxx nároky lze xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pohledávkami za xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
a) hotové xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx podstaty,
x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x správou xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prováděnou xx prohlášení xxxxxxxx,
x) daně, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx správcem podstaty, xxxxxx xxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxx zvláštního xxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxx, xxxxx x xx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2,
f) xxxxxx xx vrácení xxxxxx xx smluv, xx xxxxx xxxx odstoupeno xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),
x) pohledávky výživného xx xxxxxx,
h) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 35).
(3) Pracovními xxxxxx xxxx
x) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx odměna xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) nároky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx překážkách x xxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx výdajů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
ch) xxxxxxx příslušející úpadcovým xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nářadí, zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx práce,
x) splátky xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx jinak, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) a x) xxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xx xxxxxxxx tři xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxxxxxxx konkursu; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx i) xxxx xxxxxx, které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxx x xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx prohlášen.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx ustavena xxxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podniku x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx prodejem podniku xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 23), a xxxx nárok xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx výkon xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, uhradí se x konkursu xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).
§32
(1) X rozvrhu se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky za xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3). Xxxxxxxxxxx-xx výtěžek xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx podstaty, xxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx úplném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se pohledávky xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xx zbývajícího xxxxxxx xx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xx xxxxx xxxxx x 70 % na xxxxxx xxxxx. Nebudou-li x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx připadající xx uspokojení do xx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxx uspokojit xxxxxxx pohledávky patřící xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neuspokojené xxxxxxxxxx či jejich xxxxx x první xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx druhé.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nároky xxxxxxxxxx zaměstnanců z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxx z penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Pohledávkami xxxxx xxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxx rozvrhu nebudou xxxxxxxxxx náklady spojené x udržováním x xxxxxxx podstaty, včetně xxxxxx správce xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxxx, který xxxx xxxx; jinak xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x podřízených xxxxxxxxx x pohledávky, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx podřízenosti, se x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx uspokojení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x podřízených xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxx xxxxx pořadí.
§33
(1) X uspokojení xxxxxxxxxx xxxx vyloučeny
x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přirostly x xxxx xx prohlášení xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx řízení;
x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx smluv;
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx daní, xxxxxxxx, xxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včas x xx xxxxxxx výši, xxxxx povinnost zaplatit xxxx penále xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxx xx ně xxxxxx xx po prohlášení xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx na
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx popřel x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx, které správce xxxxx;
c) nároky, xxxxx xxxxxxxx včas xxxxxxxxx x správce xx xxxxxx,
xx xxxxx xx xxxxxxx x soudu x xx splnění xxxxxxxx xx rozvrhnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů nelze xxxxxx prostředky, x xxxxx xx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx podstaty xxxxxx xx souhlasem xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x jejich účelovým xxxxxxx.
Nucené xxxxxxxxx
§34
(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x vydání rozvrhového xxxxxxxx, xxxx úpadce xxxxxxxxx, xxx konkurs xxx ukončen nuceným xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X návrhu musí xxx xxxxxxx, jaké xxxxxxxxx úpadce nabízí. Xxxx přitom nabídnout xxxxxxxxx formou xxxx xxxxx akcií nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání, xxxx xxxx osoby xxxxx spolupodepsat a xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
§35
Nucené xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x navrhovatele xxx x poctivý xxxxx. Xxxxxxxx okolnostmi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zkracování xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x neúměrně xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§36
(1) Xxxx návrh na xxxxxx vyrovnání xxxxxxx,
x) xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxx, práva na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x §31 xxxx. 2 a 3 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx soud, xx xxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podstaty.
§37
(1) X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úpadce, osoby, xxxxx se xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele, jakož x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vyrovnání. Xxxxxxxx x stanoveném xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Úpadce je xxxxxxx xxxxxxxx xx x jednání. Xxxxxxxxx-xx xx xxx náležité xxxxxx, xx xx xx xx, že xx návrhu xx xxxxxx vyrovnání xxxxxxx.
(3) Xxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxx majetku, x xxxx hospodaření, xxxxxxxxx xxxxxx x x xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx. Soud xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx k xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx soud zjistí, xxxxx xxxxxxxxx věřitelé xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxx xxxxxxx konkursních xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přihlásili xxx pohledávky x xxxxxxx xxxxx představují xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx přihlášených xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx nemají
x) xxxxxxxxx věřitelé, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrovnáním xxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx);
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx úpadci xxxxxx, 7) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, která není xxxxxx blízká, dříve xxx šest měsíců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxx osob xxxxxxxx, 7) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyli od xxxxx xxxxxx během xxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx se však xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx na nucené xxxxxxxxx;
d) xxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx slyšení ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx právo přiznal.
(3) Hlasovat xxxxx xxx ti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatněné xxxxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxx hlasování xx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky, x xx x xx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§39
(1) X potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx obsahujícím xxxxx xxxxxxxx vyrovnání.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx dále xxxxxx xx xxxxxx desce xxxxx x den xxxxxxxx se xx xxx vyznačí. Dále xx xxxxxxxx v xxx vyvěšení xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx vlastních xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx konkursním xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Proti xxxxxxxx x potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ručitelé.
§40
(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx x xxx konkursní xxxxxxxx vyslovili xxxxxxx, xxxxx-xx najevo, xx
x) xxxx tu xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§35);
x) byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkursnímu xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxx;
x) xxxxxx poskytnuté x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejsou úměrné xxxx hospodářským xxxxxxx;
x) nucené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů;
e) xxxxxxxxx věřitelé pohledávek xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 15 % xxxxx xxxxxxxxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo lehkomyslné xxxxxxxxxxx.
(2) Usnesení x zamítnutí xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx doručí úpadci, xxxxxxx, všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osobám, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxx ručitelé xxxx xxxxxxxxxxxxx. Úpadci x xxxxxxxxxx věřitelům, xxxxx xxxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx moci, soud xxxxxxxxx
x) vrátí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkem náležejícím xx xxxxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x)];
x) xxxxxxxx, xx úpadce vstupuje xx postavení správce xx xxxxx řízeních, xxxxx vedl namísto xxxxxx [§14 odst. 1 písm. x)], x že xxxxxxxxxx xx x nich xxxxx něho xxxxx xxxxxx;
c) vrátí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx tato xxxxx xxxx xxxxxxx.
§42
(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx zproštěn závazku xxxxx ručitelům a xxxxx osobám, xxxxx xx xxxx proti xxxx xxxxxx. Ujednání xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx. Úroky z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx konkursu xxxxx xxxxxxx.
(2) Konkursní xxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlédlo, xxxxx x xx xxxxxxx konkursu požadovat xx dlužníka xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx museli xxxxx.
(3) Xxx-xx xx xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dříve, xxx úpadce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxx vyrovnání. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx uspokojené jen xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečně vyplacena.
§43
(1) Xxxxxx-xx nucené xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx konkursním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx x xxxx výhody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx podvodným xxxxxxxx xxxx nedovoleným poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx věřitel xx xxx let xx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx byla xxxx xxxxxx pokládána xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxx nedovolených xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx o potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx úpadce xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx dosáhl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nucené vyrovnání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xx úpadci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx úpadcův xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájení xxxxxxxxxxx řízení.

Xxxxxxx xxxxxxxx
§44
(1) Soud xxxxxxxxx zruší konkurs, xx xxxxxx nedošlo x xxxxxxxxx nuceného xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx konkurs;
b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x úředně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx;
x) xxxxxx-xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepřihlíží x xxxxx, xxxxxx, pohledávkám xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§27 xxxx. 6);
x) *),
x) xxxxx-xx x xxxx úpadce xxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx konkursu, podá xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxx x xxxxxxxx ji xxxxx; při vyhotovení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 x 3; xx místo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx dědici, x není-li xxxx, xxxx. Xx schválení xxxxxx xxxx zruší xxxxxxx x zprávu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Došlo-li x xxxxxxxxx nuceného xxxxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx, xx zajištění xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x podstaty, xxxxxx oddělených xxxxxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx (§28), jakož x xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx. Jestliže nedošlo xx xxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Správce xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavře xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx případů, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Poté xxxx xxxxxxx správce xxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx konkursu platí xxxxx, xx xxx xxxxxxxx a zveřejnění xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (§14) xxxxxxx s právní xxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx jinak.
§44x
(1) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx změnil nebo xxxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx; o xxxx doručení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx o usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxx, co xxx doručení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx; potřebné xxxxx provede xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (§14) xxxxxxx vyvěšením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce xxxxx prvního xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx.
(3) O xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zálohy xx náklady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§45
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx v §14 xxxx. 1 písm. x) až x), x) x) x x); platnost x xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dotčena.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX
Xxxxx xx xxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxx, u kterého xxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1) xxxxx xx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxxx xxxxx, xxx nebyl-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X návrhu xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx části aktiv, xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx zavázat xx xx xxxxxxx vyrovnání xxxx spoludlužníci nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx podepsat x xxxxxx dlužníka xx xxxxx, xx xxxxxxxx x použitím xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxx.
(3) Xx-xx navrhovatel xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx počet zaměstnanců xxxxxxx x opatření, xxxxx provede x xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx financování podniku.
(4) X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx 43), nebo xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx x xxxxxx advokacie 44), vyrozumí xxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x předsedu Xxxxx xxxxxxxxx komory.
§47
(1) X xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xx nacházejí; u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx jsou k xxxxxxxxxx v poměru xxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx manžela, xxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx ze seznamu xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx předlužení.
(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxx dlužníkem podepsán x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 3 písm. x)].
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx podstatné vady xxxxxx xx xxxxx xxxxxx soudem, xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§48
Účastníci xxxxxxxxx
Účastníky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníka, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, kteří včas [§50 xxxx. 3 xxxx. c)] přihlásili xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx plně uspokojeni.
§49
Xxxxxx xxxxxx návrhu
(1) Xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx x povolení vyrovnání (§50 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zatěžovat xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28) xx svého majetku, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxx poskytovat nepřiměřené xxxx xx svého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx úkony, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx; kterýkoli xxxxxxx xxxx neúčinnost xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx.
Rozhodnutí o xxxxxx
§50
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, že
x) xxxxxxx xxx x posledních xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx poškozování xxxxxxxx xxxx plyne-li x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo
x) x době xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx ustanovení §60 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§54), nebylo xxxxxxxxx zaplacení xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx dvou let xx podání xxxxxx, xxxxx
x) návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §46 xxxx. 3, pokud xx xxxxxxxxx xx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx xxx navrhovateli.
(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 1), x xxxxx xxxxxxx, povinnostech x odpovědnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;
b) xxxxxx vyrovnací jednání xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx dne vyvěšení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx;
x) xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx přihlásili xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxx dlužníkova xxxxxxx.
(4) X právech x povinnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxx platí přiměřeně xxxxxxxxxx §8, §9d xx 9f.
§51
(1) Xxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xx doručí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, dále xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx uvedeným x §46 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x dlužníka x majetkem xxxxxx xxxxxxx rozsahu, lze xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx nahlédnout. Xxxxxxxx xx xxxxxx toho xxx, kdy bylo xxxxxx, v xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx zkráceném xxxxx xx xxxxxx desce xxxxx x dále xx xxxxxx desce xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx zveřejní xxxx obdobně podle §13 odst. 5.
(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx veden výkon xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis xxxxxxxx.
(3) Věřitelé x xxxxxxx mohou xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zprostí správce xxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud vzal xx vědomí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxx xxxx odvolání.
(4) Xxxxx usnesení, xxxxxx xxxx vyrovnání xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx právo. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx.
§52
Xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyvěšení xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účinky:
a) xxxxxxx nesmí samostatně xxxxxxxx právní úkony, xxxxxxx by byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx určit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnit xxxx xxxxxxx xxxxx dlužníka;
x) xxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx právní úkony xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x předchozím xxxxxxxxx vyrovnacího správce; xxxx xxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku;
c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxx a) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
e) xxxxxxxx nemohou navrhnout xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx vést xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx (§54);
f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 31) nebo xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx finančního zajištění xxxxxxx, xx nevěděl x xxx nemohl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího podnikání xx kapitálovém xxxx 32).
§53
Xxxxx, xxxxxxxxxx a nároky xxxxxxxx ve xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx na základě xxxxx soudu [§50 xxxx. 3 písm. x)] xxxx xxxxx. Xxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nároků xx xxxx až x potvrzeném vyrovnání (§60), nebude-li xxxxx xxxxxxxxx uspokojení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Z xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxx x xxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabylo právní xxxx, x xxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v §14 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§54
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vyrovnání xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §31 x 32.
(2) Nositelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx přednostními xxxxxxxx.
§55
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx dlužníka přejímá xxxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx závazek xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx jmění xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. Xxxxx podepsaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x to společné xxxxx manželů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx šesti xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx, xxxx být xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx vyrovnání xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx neběží xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 21)
§56
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v §50 xxxx. 3 písm. x).
(2) X xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx výši x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§54 xxxx. 2).
§57
Seznam xxxxxxxxx
(1) Správce xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx, v xxxxx xxxxx soudu, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodních xxxx x jiných xxxxxxxxxx. Xxxx si xxxxxx vyjádření xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx důvody. Xxxxxxxxx-xx xx dlužník xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Správce xxxxx xxxxxxxx, aby ve xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxx x do xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx sdělí, xx xx xxxxx vyjádřit x xxxxxxx a x vyjádření dlužníka x xx xxxxxx xxxxxxxxx budou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx.
§58
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podávat xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx x hlasovat x xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx možné xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [§50 odst. 3 xxxx. x)] xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx ochotni xxxxxxxx xxxxx xx vyrovnání. X právu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §38 s těmito xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx se dlužník xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx zahájení jednání xxxxxx vzít návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx zastaví;
x) věřitelé dlužníka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Hlasovat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
x) hlasovací xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx (§28) xxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nebude uhrazena x práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28);
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právem a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pohledávku postoupením xx xxxxxxxx v xxxx, xxx dlužník xx byl v xxxxxx.
§59
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx pravosti xxxx výše xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx, správcem xxxx xxxxxxxx z věřitelů xxxxxxxxxx hlasovat, má xxxx xxxxxx:
a) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx popřenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxx; xxxxxxx určí xxxxxxxx popřené pohledávky xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxxx, nebude-li xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xx za xxxxxxxx, že pro xx nelze xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx soudem potvrzeného xxxxxxxxx (§63 odst. 4); xx-xx xxxx xxxxxxx pohledávka xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 11)
x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxx xx xxxx výkon xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§63 xxxx. 4),
x) popření pohledávky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx vyrovnání
§60
(1) Xxxx xxxxxxxxx vyrovnání potvrdí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§28) x xxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dotčeny,
x) xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zaplacení xxxxxxxxx,
c) věřitelé xxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx nesouhlasili x xxx, xxx některý xxx xxxxxxxxx výhodněji,
x) není xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x výhodu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),
e) xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx, xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyrovnání, xx xxxxx vykonatelným xxxx xxxxxx mocí. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání (§39 x 40). Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx vyrovnání, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jen jestliže xxxxxxxxx dlužníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x navrženým vyrovnáním xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§61
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx x ním xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas,
a) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx, xxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx (§50 xxxx. 1),
x) xxxx-xx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhody [§60 xxxx. 1 xxxx. x)],
c) xxxxxx-xx xx 30 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, i xxxx xxx x xxxx dlužník xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxx, že nevedl xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) jestliže přijaté xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx věřitelů.
§62
(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx odvolání xxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxx x vyrovnání, xxxxx i ručitelé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání, se xxxxx xxxxxxx dlužník x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx vyrovnání.
§63
Xxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrovnání právní xxxx x xxxxxxx xxxxx x včas xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx splnil, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazku, x jejímuž plnění xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vyrovnání, x xx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrovnání xxxx xx xxxxxxxxx nezúčastnili. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx povinnost dlužníka xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx §56 xxxx. 1 xxxx §58 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena xxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ručitelům xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx práv xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx-xx xx dlužníkův majetek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx úplně xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášek xxx xxxx výkon xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jež byly xxxxxx xx vyrovnání, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx [§61 xxxx. 1 xxxx. c)].
§64
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Nebylo-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byl dlužník xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osmidenní lhůty x dodatečnému xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxx xxxxxxxx; práva poskytnutá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachována.
§65
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání
(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx úplné uspokojení xxxxx nároků, xxxx-xx xxxxxxxxx dosaženo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxx xxx xxx od xxxxxx xxxx usnesení x xxxxxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx neúčinnou; xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x vyrovnání. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx zúčastnili xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Neplatnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, která xxx xx z xxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
Zastavení x skončení vyrovnání
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx zpět xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxx vyrovnacím xxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx přijat xx 90 xxx xx xxxxxxxx vyrovnání; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx prodloužit, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) nabylo-li xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zamítnuto potvrzení xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx dědici dlužníka xxxxxxxxxx xxx vyrovnacím xxxxxxx, xx souhlasí x xxxxxxxxx vyrovnáním (§60 xxxx. 2).
(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx úřední xxxxx soudu a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx. Toto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx proti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x vyrozumění x xxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2.
(4) Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx skončení xxxxxxxx xxxx usnesením x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx-xx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx k prohlášení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx x řízení
§66x
(1) Pro xxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení občanského soudního řádu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx to xxxxx xxxx xxxxxxxx xx soud považuje xx xxxxx.
§66x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 214/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
§66x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlužníka. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx i bez xxxxxx.
(2) Proti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §12 není xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx přípustné.
(5) Xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx.
§66b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.7.2000
§66c
(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx vyrozuměním xx úřední xxxxx xxxxx x současným xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění. Xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx považuje den xxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx, nestanoví-li zákon xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx zákon xxx určité xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, předvolání xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx nelze xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x předběžném xxxxxxxx, xxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx na prohlášení xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty, xxxxxxxx správce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxx xx znalce.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soud xxxxxxx x zveřejnění prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx to xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.
(4) Předvolání xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxx xxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2000 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.7.2000
ČÁST XXXX
XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX DRUŽSTEV, XXXXXXXXXXXX XXXX A XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX NA XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
§66x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 36) x xxxxxxx xx xx xxxxxx
a) banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxxx prostředky podnikající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 37),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx uvedené x xxxxxxx b).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) je v xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
a) kolektivní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx xxxxxxx xxx dozorem nebo xxxxxxxx těchto orgánů, xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx uchovat xxxx xxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxx osoby x xxxxx xxxx xxx xxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pozastavení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x vyrovnání.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s účinností xx 29.9.2005
XXXXX XX
XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX X ÚVĚRNÍHO XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXX POVOLENÍ A XXXXXXX ZAHRANIČNÍ XXXXX XXXXXXX X §66d XXXX. 1 XXXX. x)
§66x
Návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na majetek xxxx xxxxxxxxx v §66d odst. 1 xxxx. x) x x) podává xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx těchto xxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxx dlužníka, x x xxxxxx připojí xxxxxxx x osvědčení xxxxx tvrzení. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
§66x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx třetích osob x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx postupem doby xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx
1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zcizit x xxxxxxxxx se x výnosu nebo xxxxxx plynoucího x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
2. výhradní xxxxx xx plnění, xxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx postoupením xxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hodnotu drží xxxx užívá xxxxx xxxx oprávněné xxxxx,
4. xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxx prodávajícím x xxxxx xxx xxxx dodáno xxxxxxxxxx, xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx smlouvy, a xxxxxxx kupujícímu v xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx prodeje, xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxx právo považuje xxxxx zapsané xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66g
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstva xxxxx dohledu ve xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxx usnesení o xxxxxxxxxx konkursu (xxxx xxx "výtah") x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xx xxxx celostátních xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, na jehož xxxxx xxxxxx podnikal xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx
x) xxxxx potřebné k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x tom, xx xxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx českého xxxxx,
x) den xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx věřitelů xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxx xx považují za xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) adresu xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx.
(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxx v českém xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lhůty!" x "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jazyků Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx, který prohlásil xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx před vyvěšením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx obsahuje x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx státech xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x nichž xxxx xxxxx xx pobočku.
(5) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konkursního xxxxxx.
§66x
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Správce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx ročně xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxx xxx xxxxxxxx x veřejnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx věřitelským výborem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1).
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxx
(1) Správce xxxx xx souhlasem soudu xxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx své pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxx xxxx x pravomoci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, správní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx odstavce 1.
(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx x svém jmenování x překladem do xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxxxx vykonává xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxx třetích xxxxx.
(4) Při xxxxxx xxxxx pravomocí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řádem xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx konkursu byl xxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xx pořízení xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§66i vložen xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66j
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§20). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výši pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx do xxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx a případně xxxxxxxxx jeho pohledávky, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, věřitele x xxxxxxxxxxx xx podstatou, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx spojena x xxxxxxxx vlastnictví x xxxxxxxx xxxxxx xx závazkového xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xx nezapočítává xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx pojištěnou pohledávku x Fondu xxxxxxxxx xxxxxx, x Garančního xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, ze Xxxxxxxxxxxxx fondu družstevních xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxx daného xxxxxxxx xxxx těmto xxxxxx xxxx musí xxx x oznámení xxxxxx, x když k xxxxxxx náhrady xxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxxx xxxx následky xxxxxxx uplynutí xxxx xxxxx, informaci x xxxxxxx pro xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky,
x) xxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxx dalšího informování xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx místo, xxx se xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie nebo xxxxx xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx "Výzva x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lhůty!" xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx věřitel xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx ve xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx prohlášení xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xx x xxxxx uvedenými x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx nebylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 doručeno, a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §66d xxxx. 1 písm. x) nebo x) xx xxx prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx úředně ověřenými xxxxxxx případných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx výši, xxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx x pohledávku za xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), jinou xxxxxxxxxx s xxxxxx xx přednostní uspokojení (§31 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Věřitel, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, xx nachází x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiném xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx námitka xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxx povinen xxxxxxxxxxx xxx x námitce, xxxxx xxxx opatřena xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx obsah xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx námitkám nemusí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxxx, xx námitka xxxx xxxxxxxxx x poštovní xxxxxxxx včas. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx poskytl xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx nedojde xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx určení xxxx nebo charakteru xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nárok xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx soudu potvrzena xxxxxxxxxx x jiné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx tvrdil xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hrazeny x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevěděl x ani xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxxx z xxxxxxxx.
(8) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Zajišťovací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x cennými papíry xxxx věřiteli xxxxxx x pohledávkou ve xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. a) xx xxx xxxxxxxxxx osoba, xxxxx poskytla náhradu xxxxxxxxxx xx xxxxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přešla.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Je-li xxxxxxx banka, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx hypotečních zástavních xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu tvoří xxxxxxxxx podstatu.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xx xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx. Xxxxx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx podstaty, použije xx x rozvrhu x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx. Nepostačuje-li výtěžek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástavních xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx poměrně. Xxxxxxxxxxxx část těchto xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx konkursní xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §17a xx 25b xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§66x xxxxxx právním předpisem x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66l
Orgán xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx území xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx přijmout xxxxxxxx xxxxx §66d xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx s účinky xx xxxxx svého xxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX ZAHRANIČNÍ XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66d xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx, x němž xxxxx uvedená x §66d odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx práva a xxxxxxxxxx třetích xxxx, xx uznávají xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
(1) Xxxxx provádějící opatření xxxxx §66d xxxx. 2 a xxxx xxxxxxxx zástupce (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx své ustavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx elektronické peněžní xxxxxxxxxx obdržela xxxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxx ustaven; výkon xxxxxx pravomocí na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zahrnovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx řízení, k xxxx jsou příslušny xxxxx, správní orgány xxxx jiné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx, x xxx poskytování xxxxxxxxx zaměstnancům.
(4) Xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x němž xxxx uděleno oprávnění, xxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§66n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
(1) Xx-xx pravděpodobné, xx xxxxxxxx podle §66d xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přijetí xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nejméně ve xxxx celostátních xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(2) Výtah podle xxxxxxxx 1 musí xxx pořízen x xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) údaje xxxxxxxx x identifikaci úpadce,
x) xxxx a xxxxxx základ přijatého xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx těchto xxxx,
x) adresu orgánu xxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx projednání opravných xxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Zahraniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, v xxxx xxxx přijato xxxxxxxx xxxxx §66d xxxx. 2 xxxx. x), zajistí zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx dvou celostátních xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Výtah xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x musí xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) účel x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí,
x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx,
f) xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§66x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x účinností xx 29.9.2005
ČÁST ŠESTÁ
XXXXXX POJIŠŤOVEN A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX REPUBLIKY
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXX
§66x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 38) x xxxxxxx xx xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jim bylo xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx poté, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39),
x) xxxxxxx pojišťovny x členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx uděleno povolení x xxxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx 40).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) je x xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výnosu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nevyhnutelně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxx xx kolektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, bez xxxxxx xx to, zda-li xx xx xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx xxxx zda je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxxx xxxxxx xx uchovat xxxx obnovit zdravou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ochrannou xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§66x vložen xxxxxxx předpisem č. 377/2005 Xx. s xxxxxxxxx od 29.9.2005
XXXXX XX
XXXXXX XXXXXXXX POJIŠŤOVNY XXXX TUZEMSKÉ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX POVOLENÍ
§66x
Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §66p xxxx. 1 písm. x) x b) podává xxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx činnosti podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 41) (xxxx xxx "xxxxx dohledu"). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1. X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x úpadku xxxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxxxxx nepoužije.
§66r
(1) Xxxxxxxxxx konkursu
x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx majetku patřícímu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x okamžiku prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx
1. právo xxxxxx majetek xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x výnosu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx nebo postoupením xxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx užívá xxxxx xxxx oprávněné osoby,
4. xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx plynoucí x xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xx výhrada xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx důvodem xxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx, x xxx je úpadce xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx bylo dodáno xxxxxxxxxx, xxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x okamžiku prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx neplatnost xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Pro účely xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xx věcné právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x účinné vůči xxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §66p xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x všech xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x není-li xx xxxxx, neprodleně xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) informaci x tom, xx xxx xx úpadce xxxxxxxxx konkurs xxxxx xxxxxxx práva,
c) xxx prohlášení xxxxxxxx,
x) adresu xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx pojišťovny ze xxxxxxx státu [§66p xxxx. 1 písm. x)] xxxxxx xxxxxxx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xx xxxx vyvěšením usnesení x prohlášení konkursu xx xxxxxx desce, x není-li xx xxxxx, neprodleně poté. Xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu. Xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx třetího státu xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx je oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nejméně xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem zprávu xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem xxxx xxxxxxxxx věřitelů (§11 xxxx. 1).
(2) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx konkursního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle §66s xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx.
§66x
Xxxxxxx
(1) Správce xxxx xx souhlasem soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xxx zastupuje xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx síly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Správce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxxx x xxxx jmenování x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx výkonu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský prostor xxxxxxx dodržuje právní xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxx majetku x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx to právní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prosazení práv xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx. Náklady xxxxxx xxxx pohledávkou za xxxxxxxxx.
§66x vložen xxxxxxx předpisem č. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a závazků
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účetnictví xxxxxx xx pokládají xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§20). Xx xxxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx na xxxxx xxxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výši pohledávky xxxxxxxxx věřitele xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx do této xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx uspokojení, xxxxxxxx x podřízenou xxxxxxxxxxx nebo xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) jakým xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x komu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplynutí této xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx pro xxxxxx, xx nedojde k xxxxxx x xxxx xxxx charakteru pohledávky,
x) x případě xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx smlouvu, xx jejímž základě xxxx pohledávka vznikla, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx,
e) oznámení x místě a xxxx konání schůze xxxxxxxxxxx věřitelů,
x) xxxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx věřitelů.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, bydliště nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx zdržují, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx "Výzva x předložení námitek xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xx xxxxx úředních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx x pohledávku x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx jazyků xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, bydliště xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx své xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xx xxxxx 4 xxxxxx xxx dne prohlášení xxxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, xx s xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasí. Ve xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx podat xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 doručeno, a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případných dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky, zejména xxx xx jedná x pohledávku xx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§31 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx se xxxxx o podřízenou xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx, xxxxx §66w xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx, ústředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 4 v xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx. Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx poskytl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx námitky xxxxx xxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx jazyce. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" v xxxxxx jazyce. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx uvedeným xxxxxx, xx-xx mu obsah xxxxxxx zřejmý. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx věřitel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx českého xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx nedojde xxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxx ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx pohledávka x xxxx xxxx xxxx xxxxxx charakteru, než xxxxxx správce, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx podstaty, xxxxxx xxxxxxx, že x skutečné xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx soudního řízení xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx kterýkoliv x xxxxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx přednost xxxx jakýmikoliv xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx v §31 xxxx. 2 xxxx. x) xx c).
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s účinností xx 29.9.2005
XXXXX XXX
XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX STÁTU XXXXXXXX XXXX XXXX JINÉHO XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX PROVOZUJÍCÍ XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX ZÁKLADĚ XXXXX XXXXXXXX SVÉ XXXXXXX
§66x
Opatření podle §66p odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán státu, x xxxx osoba xxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx oprávnění, xx xxxxx základě xxxxxxxxx svoji xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxx účinků xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxx účinnosti xx státě, xx xxxxxx bylo opatření xxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66y
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66p xxxx. 2 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "zahraniční správce xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx") xxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxxxx x ustavení xxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provozuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx xxxxxxxxxx, překlad xx českého xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx pravomocí xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx užití xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx řízení, x xxxx xxxx příslušné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. V souladu x těmito xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které mu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx prodeji majetku, xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, a xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Zahraniční xxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx licence nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx veřejném xxxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. s účinností xx 29.9.2005
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb.
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§67a
(1) Xxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 46), které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx (§31 xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přesahující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxx nároky podle §31 odst. 4 xx uspokojují jako xxxxxxx pohledávky (§32 xxxx. 4 věta xxxxx).
(3) Xxx xxxxxxxxx mají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx nejsou x dlužníka x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§67x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx 7) nesmějí xxx konkursu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x věcem, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxx xxxxxxxx xxxxxx dlužník, x to xxx x případě, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx nesmějí xxx xx xx xxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxx let od xxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxxx. Právní úkony xxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx neplatné.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx veřejná xxxxxxxx společnost, komanditní xxxxxxxxxx a společnost x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vedoucího pracovníka xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx akciových společností, xxxxx působí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 122/1993 Xx. s účinností xx 16.4.1993
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
§67c
(1) Xxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1. dubna xx 30. xxxx, xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxx ochranné xxxxx xxxxx §5a a 5c xxxx přerušen. Xxxxxx xxxxx §5d xxxxxx i po xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx prvovýrobou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§67x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 122/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.4.1993
§67x
§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx.
§68
Xxxxx x restitučním xxxxxxx
(1) Věci, které xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, 14) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxxx xxxx byly xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxxxx věřiteli x xxxx xxxxxx pohledávky xx uspokojují jako xxxxxxxxxx xxxxx třídy.
§68x
§68a xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 12/1998 Sb.
§69
Konkursy x cizím prvkem
(1) Nestanoví-li jinak xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, xxxxxxxx xx konkurs xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx majetek, xxxxx xx stal xxxxxxxxx konkursu x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx cizímu xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx majetek xxxx xxxx xxx xxxxx do ciziny xxxxxx xxxxx, když xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyloučení xxxx x podstaty x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příslušného xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42) xxxx xxxxx, xxxxx xx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s ustanovením §13 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxx, xx xx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx zmocněným x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, v xxxx bylo rozhodnutí xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku, x xx i xx xxxxxx správce podstaty, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§70
Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §352 xx 354 xxxxxxxxxx soudního xxxx 2) dokončí xxxxx xxxxx dosavadních předpisů.
§71
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx správců, xxxxxxxxxx správců, vyrovnacích xxxxxxx x zástupce xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx s přihláškami, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx do nich;
x) xxxxxxx řád xxx konkursní x xxxxxxxxx xxxxxx.
§72
Zrušují xx xxxxxxxxxx §352 xx 354 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx soudního xxxx.
§73
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxx účinnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtu xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx již xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx byl prohlášen xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §44.
(4) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xxxx svolá xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, a xx do 30 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §5b odst. 4 xx použije xxxxxxxxx xxx schůze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.4.1993
§1
Ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.10.1992
Čl. X
(1) Xxxxx zákon xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účinností; právní xxxxxx úkonů, xxxxx xxxxxxx dříve, zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po přezkumném xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1996
Xx. XX
1. Xxxxx xxxxx xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx soud xx xxxxxxxxx věřitelského výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §5c x dalších xxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 12/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.1998
Xxxxx XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx
1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx těchto právních xxxxxx, jakož x xxxxxx z xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx nového xxxxxxxxxx §27a xxxxxx x. 335/1991 Xx., o xxxxxxx a soudcích, xx xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx právního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášeno (vydáno) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Hlava III xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části první
Xx. XX
1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xx xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx začaly xxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. X xxxxxxxxxx prohlášených xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů. Soud xxxxx přihlášky xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx doručí podle xxxxxxxxxxx předpisů.
6. Xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, rozumí se xxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx konkurs xxxx na vyrovnání xxxxx §3 tohoto xxxxxx.
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx, která xx xxxxx vzniknout x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx splněna xx 3 měsíců xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000

Čl. VII
Společná ustanovení
1. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "základní jmění", xxxxxx xx tím "xxxxxxxx kapitál".
2. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx základní xxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
3. Xxxxxxx-xx xxxxxx předpisy xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx xxxxx" nebo "xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx, nebo název xxxxxxxxx xxxxx".
4. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx závěrka", xxxxxx xx tím "xxxxx účetní xxxxxxx".
Xx. IX
Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxx šesté
Podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx vyrovnání xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 25.10.2000
Xx. XXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Odměna xx xxxxx funkce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odměna xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx správci x xx řízení, xxxxx byla zahájena xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx konečná xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x podstaty x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 30.4.2005
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§44
1. Xxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx xx výkon xxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx správci x xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zpráva x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podstaty.
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x účinností xx 29.9.2005
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx uspokojování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§67a) xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. LIV xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 264/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 328/1991 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1991.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
471/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.10.92
122/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání
x xxxxxxxxx xx 16.4.93
42/94 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xx xxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 21.3.94
74/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony
x xxxxxxxxx od 1.6.94
117/94 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x politických xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx zákon x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Xx., a zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 122/93 Xx., x mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx
x účinností od 1.7.94
156/94 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 29.7.94
224/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 92/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/92 Xx., zákona č. 264/92 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/92 Xx., xxxxxx x. 544/92 Xx., xxxxxx x. 210/93 Sb. x xxxxxx x. 306/93 Xx., xxxxx XXX x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx ČR ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, ve znění xxxxxx XXX č. 285/91 Xx., xxxxxx XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 569/91 Xx., xxxxxx ČNR x. 282/92 Xx. x xxxxxx č. 210/93 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 122/93 Xx., zákona č. 42/94 Xx., zákona x. 74/94 Xx., xxxxxx x. 117/94 Xx. x zákona x. 156/94 Xx., x xxxxx x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 331/93 Xx. x xxxxxx x. 117/94 Sb.
x xxxxxxxxx xx 6.12.94
84/95 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 530/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.7.95
94/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.6.96
238/96 Xx., plné xxxxx xxxxxx č. 328/91 Xx. xxxxxxxxx v xxxxxx x. 70/96 Xx.
151/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)
x účinností xx 1.1.98
12/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 328/91 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.4.98
27/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
30/2000 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
s účinností xx 1.1.2001
105/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 328/91 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.5.2000
214/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 21.7.2000
368/2000 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 530/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
370/2000 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Komisi xxx cenné papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 25.10.2000
45/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 328/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 16/2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.5.2001
501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.12.2001
125/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
403/2002 Xx., nález XX xx xxx 25.6.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 1 věty xxxxx x §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.3.2003
476/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.10.2002 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Sb., x cenných papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., o Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR a xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s účinností xx 31.3.2003
88/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění zákona x. 501/2001 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.4.2003
101/2003 Xx., nález XX xx xxx 11.3.2003 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxx. 4 zákona x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 19.3.2003
210/2003 Xx., xxxxx XX ze xxx 24.6.2003 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §12x xxxx. 5 xxxx xxxxx zákona x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.7.2003
257/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)
499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o zrušení Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 30.4.2005
377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x finančních konglomerátech)
x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx trhem
x účinností xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 85/96 Xx., o xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
245/2006 Xx., o veřejných xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.5.2006
264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce
x xxxxxxxxx od 1.1.2007
191/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.4.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12x xxxx. 5 xxxx xxxxx zákona x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 8.8.2007 (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
x oprava provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 13/96 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 328/91 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání
2) Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) §29 xxxxxx x. 99/1963 Xx.
4) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).
5) §5 xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
6) Xxxx. §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
7) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §476 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx.
10) §149 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §80 xxxx. x) a §268 občanského xxxxxxxx xxxx.
12) §27 xxxx. 4 x 5 zákoníku práce.
13) Xxxxx č. 105/1990 Sb., x soukromém xxxxxxxxx občanů, xx xxxxx zákona x. 219/1991 Sb.
14) Například xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx křivd, ve xxxxx zákonů č. 458/1990 Sb. x x. 137/1991 Xx., xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zákon č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
15) Xxxxx č. 26/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §338n xxxx. 6 x §338w xxxx. 3 xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.
17) Xxxxxxxxx §38 xxxx. 6 zákona x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
18) §150 xxxx. 4 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) §126 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, xx znění zákona x. 253/1997 Xx.
20) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx některých zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §150 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
22) §21a xxxxxx č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §71 x xxxxxxxxxxx xxxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx zákona x. 308/2002 Xx. x xxxxxx č. 57/2006 Xx.
25) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
26) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §22, §23 xxxx. 1 x 3 x §27 zákona x. 72/1994 Xx., x xxxxxxxxxxx bytů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) §23 xx 28 xxxxxx x. 72/1994 Sb.
29) §22 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
30) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. xxxxxx 2002 x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x přidané hodnoty, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
34) §27 xxxx. 3 zákona x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku).
§86 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx.
35) §24 xxxx. 3 zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/24/XX xx xxx 4. dubna 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §5a xx 7a zákona x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 126/2002 Sb.
38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/17/XX xx xxx 19. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx.
39) §5c xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
40) §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 363/1999 Sb., xx znění xxxxxx x. 39/2004 Sb.
41) Zákon č. 363/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1346/2000 xx xxx 29. xxxxxx 2000 x úpadkovém řízení.
43) §4 xxxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii.
44) §15 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx znění xxxxxx č. 228/2002 Xx.
45) Xxxxx č. 245/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx.
46) §11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.

*) Novela x. 370/2000 Xx. xxxxxx xx §44 xxxx. 1 za xxxxxxx x) xxxxxxx x). Xxxxxxx x), xxx xxxxxxx znění neobsahuje xxx nebylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.