Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.03.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

80/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

80

XXXXXXXX

xx dne 16. xxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 54/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výživu x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) x i) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 306/2000 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 316/2004 Xx., xxxxxx x. 120/2008 Xx., xxxxxx x. 139/2014 Xx. x zákona x. 180/2016 Sb.:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 54/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výživu x x způsobu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 402/2006 Xx., xxxxxxxx x. 473/2006 Sb., xxxxxxxx x. 157/2008 Xx., vyhlášky x. 35/2012 Xx., xxxxxxxx x. 46/2014 Sb. x xxxxxxxx č. 39/2018 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx x. 1 xxx:

"1) Směrnice Xxxxxx 2006/125/ES xx xxx 5. prosince 2006 o obilných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx děti (xxxxxxxxxxxx xxxxx).".

2. §2 xxx:

"§2

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potravin

a) xxxxxx xxxxxx malých xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx malé xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx laktózy xxxx bezlaktózové.".

3. Nadpis xxxxx xxxxx zní: "XXXXXX XXXXXX MALÝCH XXXX".

4. §5 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx mléčné výživy xxxxxx dětí

(1) Xxxxxxxxx xx použití xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce xx obdobně použije xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek1e).

(3) Xxxxxx xxxxxx malých xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídatné látky xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o potravinářských xxxxxxxxxx xxxxxxx2),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x mikrobiologických xxxxxxxxxx xxx potraviny3),

c) nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx pesticidů x množství xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 0,01 xx/xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pesticidy, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 11 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx neošetřený těmito xxxxxxxxx xx považuje xxxxxxx, x xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x. 11 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,003 xx/xx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx normalizovanými metodami xxxxxxxx,

x) xxxxx reziduí xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxx č. 2 xxxxxxx č. 11 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hranici 0,003 xx/xx, která xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přijatelnými normalizovanými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxx mléčné výživy xxxxxx dětí xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 5 xx vztahují na xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx návodu xxxxxxx.".

5. Poznámka xxx xxxxx č. 1x xx zrušuje.

6. §6 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§6

Označování xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

(1) Na xxxxx xxxxxx xxxxxx malých xxxx xxxx xxx xxxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx", xxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bílkovin xxxxxxxxx xxxx kozího xxxxx, x

x) informace x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxx.

(2) X mléčné výživy xxxxxx xxxx může xxxxxxxx kromě číselných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx procentního xxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty podle xxxxxxx č. 2 xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx xx 100 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle návodu xxxxxxx.".

7. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"3) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2073/2005 xx xxx 15. xxxxxxxxx 2005 x mikrobiologických xxxxxxxxxx pro potraviny, x xxxxxxx xxxxx.".

8. Xxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7 zrušuje.

9. Xxxx pátá se xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xxxxxxx.

10. Xxxxxxx č. 1 x 2 xx xxxxxxx.

11. Xxxxxxx x. 4 xx zrušuje.

12. X xxxxxxx x. 5 xxxxxx tabulky x. 2 xxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx".

13. Xxxxxxx č. 6 xx xxxxxxx.

14. Xxxxxxx x. 14 xx zrušuje.

15. Příloha x. 15 xx xxxxxxx.

16. Xxxxxxx x. 16 xx xxxxxxx.

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hydrolyzovaných bílkovin, xxxxxxxxx xx xx xx xxx 21. xxxxx 2022 xxxxx §5 x 6, xxxxxx x. 1 xx 4, 6, 11, 12 x 14 xxxxxxxx č. 54/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyrobená xxxxx xxxx 22. xxxxx 2022 v xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 54/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, může xxx po 21. xxxxx 2022 xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx zásob.

3. Náhrada xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 27. xxxxx 2022 x xxxxxxx x vyhláškou x. 54/2004 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx 27. října 2022, může xxx xxxxxxx xx trh xx 26. říjnu 2022 xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jejím xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 8 x 15, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 27. xxxxx 2022.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxx. XXXx. Blatný, Xx.X., x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 80/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 6.3.2021 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 27.11.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.