Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
80/2021 Sb.
16.02.2021
19.02.2021
06.03.2021
Účinnost nabývá 6.3.2021 s výjimkou bodů 8 a 15, které nabývají účinnosti 27.11.2022.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Obchod a služby, Zdravotnictví a zdravotní pojištění