Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

32/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

32

VYHLÁŠKA

ze xxx 31. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 84/2008 Sb., x xxxxxxx lékárenské praxi, xxxxxxxx podmínkách zacházení x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivé přípravky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 378/2007 Xx., o léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 70/2013 Xx., xxxxxx č. 66/2017 Xx., zákona x. 44/2019 Sb., x xxxxxx x. 262/2019 Sb., (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxx") k xxxxxxxxx §8 xxxx. 1 x 5, §39 xxxx. 5, §77 xxxx. 5 písm. x), §79 xxxx. 2 x 10, §81g xxxx. 5, §82 xxxx. 1 x 4 x §83 xxxx. 2, 3, 5 a 7 xxxxxx o xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 84/2008 Sb., x správné xxxxxxxxxx xxxxx, bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x lékárnách, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 254/2013 Xx., xxxxxxxx č. 414/2017 Sb. a xxxxxxxx x. 204/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx ", změnu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1".

2. X §6 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisu, xxxxxxx ji xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx provedenou xxxxx xxxxx v požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uskutečněném xxxxx §13 odst. 1".

3. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "Změnu vyznačí xx lékařském předpisu, xxxxxxx xxxx podpisem" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1".

4. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 a xxxxxxx xx xxxx podpisem.".

5. X §8 xxxx. 1 xxxx. a) x v §41 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx x seznamech návykových xxxxx12)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 12 xxx:

"12) Xxxxxxxx xxxxx x. 463/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. V §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx", xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx věta "X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x zpracovávají informace x další xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx veterinárních xxxxxxxxxxxx x xxxxx.".

7. V §10 xxxx. 3 xxxx. x) se xx slovy "xxxxxxxx xxxxx k" xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx, za xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "užívaných xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx15); případné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "prodlení, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v požadavku xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 x v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lékařském xxxxxxxx x potvrdí xx xxxx podpisem,".

Poznámka xxx xxxxx x. 15 xx zrušuje.

8. X §10 xxxx. 3 se xx xxxxxxx písmene b) xxxxxxxx slova "xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx".

9. X §10 xxxx. 3 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) konzultuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého přípravku, xxxxx úhrada x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny x u kterého xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo podle xxxxx uvedených x Xxxxxx lékopisu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx receptu vyznačena,

d) xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předepisující xxxxx je nedosažitelný, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) dávkování xxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tom xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakmile xx xx možné,".

10. X §10 odst. 5 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "v xxxxxxxx xxxxxx".

11. V §12 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx:

"Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx v listinné xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxx".

12. X §12 odst. 1 xxxx. x) se xxxx xxxx za xxxxxxxxxx včetně středníku xxxxxxx.

13. X §12 xx xxxxxxxx 3 xx 5 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 18 a 19 zrušují.

Dosavadní xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

14. X §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lékárník xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx záznamu o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx".

15. V §13 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx receptu, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx léčivý přípravek xxxxx,".

16. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "vydávaného" x xx xxxxx textu xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ", xxx-xx xxxxxxxx".

17. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "množství" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".

18. X §13 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

19. X §13 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 zní:

"(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékárníka odeslán xxxxxxx eRecept v xxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xXxxxxx, které stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx38).

38) Xxxxxxxx x. 329/2019 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

20. X §13 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.

21. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx receptů" nahrazují xxxxx "Systém xXxxxxx" x slova "xxxxxxx, xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

22. V §13 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vystavený x jiném xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §83x xxxxxx o xxxxxxxx.".

23. Xx §13 se xxxxxx xxxx §13a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§13x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §81x xxxx. 5 xxxxxx x léčivech xx elektronické podoby xx xxxxx elektronického xxxxxxx zasílaného xx xxxxxxx eRecept.

(2) Neumožňují-li xxxxxxxx důvody xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx systému eRecept xxxxxxxxxxxxx při výdeji xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx došlo k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xXxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xXxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxx obnovena xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xXxxxxx.

(4) Elektronický záznam xxxxx §81x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xXxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 x 3 obdobně.".

24. §14 xxxxxx nadpisu xxx:

"§14

Xxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxx

Xxx xxxxx údajů x xxxxxxx o xxxxxx, x něhož bylo xxxxxxxx xXxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, platí §13 xxxx. 2 x 3 obdobně.".

25. X xxxxxxx §15 se xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxxxx" zrušují.

26. X §15 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

27. X §15 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x slova "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx," xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx eRecept, xxxx".

28. X §15 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxx středník x závětí.

29. X §15 se za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Zrušit xxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 5.

30. X §15 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x slova "centrálnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx receptů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xXxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dat podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb".

31. X §15 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xXxxxxx".

32. §17 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

33. X §17x xxxx. 3 xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx "§13 xx 16" se xxxxxxxxx xxxxx "§13 xx 15" x xxxxx "xxxxxxxx pro léčivé xxxxxxxxx x omezením" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xXxxxxx".

34. §17x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

35. Nadpis §20 xxx: "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návykové xxxxx xxxx prekursory xxxx".

36. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx39), xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx kategorie 1 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx drog40)" x xxxxx ", xxx opakovaně xx xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxx:

"39) §2 xxxx. x) xxxxxx č. 167/1998 Xx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 xxx:

"40) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 273/2004 xx xxx 11. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx znění.".

37. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "návykové látky xxxxxxx x příloze x. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x seznamech xxxxxxxxxx xxxxx12)".

38. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx psychotropní xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx39), xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prekursory drog40)".

39. X §21 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a 5 xxxxxxxx vlády x seznamech xxxxxxxxxx xxxxx12) x xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx".

40. X §21 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx léčivých přípravků. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx uchovávají xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx odděleně xx xxxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odlišit xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

41. X §22 odst. 2 písm. x) xxx 11 xxx:

"11. xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx léčivého xxxxxxxxx podle §13 x elektronického xxxxxxx xxxxx §13x xx xxxxxxx xXxxxxx,".

42. X §22 odst. 2 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".

43. V §22 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx24)" xxxxxxxxx xxxxx "návykových xxxxx a prekursorů24)".

44. X §22 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx látky xxxxxxx x příloze x. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12)".

45. Xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 33 a 34 xxxxxxx.

46. X §34 xx na xxxxx textu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx přípravky", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx přípravky," xx xxxxxxx, za xxxxx "dialyzační xxxxxxx" xx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xx slovo "očkování" xx xxxxxxxx slova "x hodnocené léčivé xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dialyzačních xxxxxxx x imunologických xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx".

47. V §35 xx text "§4 xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxxx "§4 xxxx. 1 x 2".

48. X §37 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a 5 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx návykových xxxxx12) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24)".

49. X §38x xxxx. x) xxxx 1 se slova "xxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx balení," xxxxxxx x na xxxxx textu xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx, velikosti balení, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx,".

50. X §38x se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx 7 x 8, xxxxx znějí:

"7. xxxxxxxx xxxx x daní x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

8. xxxxxxx xxxx xxxxxxx bez xxxx x xxxxxxx hodnoty x léčivých xxxxxxxxx, x xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

51. X §40 xxxx. 4 se xxxxx "omamné xxxxx xxxx psychotropní xxxxx12)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek12)".

Čl. II

ÚČINNOST

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxxx 2020, x výjimkou xxxx 22, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Ministr xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. xx Xxx. Vojtěch, XXX, x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Toman, XXx., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 32/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.3.2020, x xxxxxxxx xxxx 22, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.4.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.