Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
32/2020 Sb.
31.01.2020
06.02.2020
01.03.2020
Vyhláška nabývá účinnosti 1.3.2020, s výjimkou bodu 22, který nabývá účinnosti 1.4.2020.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Zdravotnictví a zdravotní pojištění