Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.06.2010.


Zákon, kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
156/2010 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platebním styku Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII
156
ZÁKON
xx xxx 22. xxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, xx znění xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., zákona x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 453/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 433/2008 Xx., xxxxxx č. 215/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx. x xxxxxx č. 287/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:
"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/19/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/1/XX x směrnice 2009/14/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx dne 4. xxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/48/ES ze xxx 14. června 2006 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x jejím xxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx 2007/18/XX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/44/XX, 2007/64/XX x 2008/24/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2009/83/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/49/ES ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/23/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2009/27/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/ES ze xxx 15. xxxxxxxx 2004 x harmonizaci požadavků xx průhlednost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx, a x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/22/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2007/14/ES ze xxx 8. xxxxxx 2007, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/44/ES xx xxx 5. xxxx 2007, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 92/49/EHS x xxxxxxxx 2002/83/XX, 2004/39/ES, 2005/68/XX x 2006/48/ES, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kritéria pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabývání x zvyšování xxxxxx xx finančním sektoru.".
2. X §39 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §41x xxxx. 2 a §41x.".
3. X §41a xxxx. 4 xx xxxxx xx slovem "xxxx" zrušuje x xxxxxxxx xx slova "x další xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx".
4. X §41x odst. 5 xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")" xxxxxxx.
5. X §41x xx doplňují odstavce 6 x 7, xxxxx znějí:
"(6) Xxxxxx xxxxxxx Fondu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxx při xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou x Ministerstvem xxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xx povinna Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1.".
6. V §41x xx na xxxxx xxxxxxxx 7 doplňuje xxxx "Souhlas Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se vyžaduje xxx ke změně xxxxxxx Xxxxx.".
7. X §41x xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Členové xxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx náhrad z Xxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx získaných x souvislosti s xxxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 4 x 6, §41x odst. 1, §41x x §41x xxxx. 2. Ustanovení §38 xxxx. 5 x §39 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.".
8. V §41x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x údaje x výši x xxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x vkladu".
9. X §41x xxxx. 6 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxx xxxx 0,04 % x průměru objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx čtvrtletí.". V §41x xxxx. 6 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxxx roce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx čtvrtletí".
10. X §41x xxxxxxxx 7 x 8 znějí:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx 0,02 % x xxxxxxx objemu pojištěných xxxxxxxxxx z vkladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Průměrný xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxx spořitelna xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xx jejichž připsání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x témuž xxx, xxx xxxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx podporu.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxx prostředků Xxxxx 1,5 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx pojištěných x Xxxxx, xxxx x xxx Xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0,01 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,005 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 7.".
11. V §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 11, xxxxx znějí:
"(9) Poklesne-li xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx 1,5 % xxxxxxxxx xxxxxx pohledávek x vkladů pojištěných x Fondu x xxxxx-xx x případy xxxxxxx v §41x, xxxx o xxx Xxxx oznámení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxx sazba xxxxxxx x odstavci 6,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7.
(10) Příspěvek xx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx korunách. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx neprodleně Českou xxxxxxx banku. Xx-xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx povinna z xxxxxx částky xxxxxx Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§41x xxxx. 2 a §41x) poskytovat tyto xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx vedení a xxxxxxxxxxx xxxxx.".
12. X §41x xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "21 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "5 xxxxxxxxxx dnů".
13. X §41x se xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věty "Xxx, xxx Fond xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za rozhodný xxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx rozhodný xxx xxxxxx.".
14. V §41x xxxxxxxx 2 až 5 xxxxx:
"(2) Banka xxxx bývalá xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx vedené xxxxx §41c odst. 3.
(3) Fond nejpozději xx 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx způsobem je xxxxxxxx x vyrozumí x tom Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx banku. Fond xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne. Po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx.
(4) Nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx Fond xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(5) Likvidátor, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 2. Xx xxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx národní xxxxx xxxxxx pokutu do 500&xxxx;000 Xx. Xxxxx xxxx xxxxxx bance, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxx Česká xxxxxxx banka pokutu xx 500&xxxx;000 Xx.".
15. X §41x odstavec 1 xxx:
"(1) Pro xxxxxxx náhrady xx xxxxxx všechny pojištěné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osoby u xxxxx, xxxxxx jejích xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx 2 x xxxx spolumajitelů xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dni. Podíl xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx zlomku, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby xxx založení či xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Banka vyznačí xxxxx xxxx xxxxxx xx své evidenci. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx x české xxxx, u pohledávek x vkladů xxxxxxxx x xxxx měně xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx vyplácí x xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx osoby na xxxxxx z Xxxxx xx xxxxxx spojeným x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.".
16. X §41x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx částka "50&xxxx;000 XXX" xxxxxxxxx xxxxxxx "100&xxxx;000 xxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §41x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xx xxx, xxx byla Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1" xxxxxxxxx slovy "x rozhodnému xxx".
18. X §41x odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x xxx:
"(3) Vláda xxxx nařízením x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx12x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
12a) Xx. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 94/19/ES xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/14/ES.".
19. X §41x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxx, kdy xxxx Xxxxx písemně xxxxxxxx skutečnost podle §41x xxxx. 1," xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxx".
20. X §41x xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx xxx".
21. V §41x se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41x odst. 3 x předat xx bance na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx stanovených x §41x xxxx §41x.".
22. X §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Xxxxx, xxxxx xxxxx získá xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 7 xxxx 8, xx xxxxx oprávněna xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a x případech xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 4 x 6.".
23. V §41x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxxxx výplaty náhrad xxxxxxxxxxxx x vyměňuje xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad.".
24. X §41g xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.
25. V §41x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxx nárok
a) xxxxx, xxxxx mají x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. x),
x) xxxxx jinak xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx pravomocným xxxxxxxxx xxxxxxxx původ xxxxxx v trestné xxxxxxxx.".
26. V §41x xxxx. 3 x 4 xx číslo "3" nahrazuje xxxxxx "2".
27. X §41x xxxx. 5 xxxx. x) x b) xx xxxxx "xxx, xxx xxxx Fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx dni".
28. X §41x xxxx. 1 xx xxxxx "jeho" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
29. X §41x xxxx. 3 se slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
30. Xx xxxxx §41x xx xxxxxxxx xxxx "Pokud není Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxxxxxxx trhu xx xxx zahájení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x, xxxx xx xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
31. V §41x xxxx první xx xxxxx "roku" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x slovo "formě" xxxxxxxxx xxxxxx "formy".
32. X §41x xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx čtvrtletí" x xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
33. X §41x odst. 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
34. X §41m xxxx. 1 větě druhé xx částka "50&xxxx;000 XXX" nahrazuje xxxxxxx "100&xxxx;000 xxx".
35. V §41x xxxx. 2 xxxx první xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "kalendářního xxxxxxxxx".
36. Xx §41x xx xxxxxxxx xxxx §41x x 41x, xxxxx xxxxx:
"§41x
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát ročně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx tom xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxxx x bankami, xxxxx jsou xxxxxxx Xxxxx xx jeho xxxxxxxx a ve xxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje vedené xxxxx §41x xxxx. 3. Zprávu o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§41x
(1) Xxxx xxx své xxxxxxxx spolupracuje s xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Stanoví-li xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx být x xxxxxxx úpadku
a) xxxxxxxxxx xxxxx podnikající xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) banky xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výplaty xxxxxx x Fondu xxxxxxxxxx xxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, stavebních xxxxxxxxxx a spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §41x xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 12. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx banky, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.
2. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx §41x xxxx. 3 a 11 a §41f xxxx. 7 a 8 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 12 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxx §41f xxxx. 7 větě xxxxxxxx xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx předchozí xxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx osoby na xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §41x odst. 3 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady x. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., zákona x. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 285/2009 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §2a xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §2a odst. 9 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx a číslo "6" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".
3. X §4 xxxx. 5 se xxxxx "§2x" nahrazují xxxxx "§2x" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2x xxxx. 3.".
4. §14 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 x 17x zní:
"§14
(1) Družstevní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx17). Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx upravují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx vyplývající x xxxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx upravující povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx, a xx xxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x družstevní xxxxxxx, je oprávněnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pohledávku x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx vztahu x xxxxx17x), jsou
a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny x xxxxxx osoby,
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, osoby s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,
c) xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osobám x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záložnu,
x) xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxx rady Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §41x až 41x xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 156/1994 Xx., xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 319/2001 Sb., xxxxxx x. 120/2002 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 285/2008 Xx. a zákona x. 156/2010 Xx.
17x) §41x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx x. 156/2010 Sb.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona x platebním xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:
"2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 924/2009 xx dne 16. xxxx 2009 x xxxxxxxxxxxxxx platbách xx Xxxxxxxxxxxx a zrušení xxxxxxxx (XX) x. 2560/2001.".
2. X §84 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxx, xxx xx xxxxxxx x úvahu, xxxxxxxxx x tom, x xxxxx banky, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx veden xxxxxxxxxx účet, na xxxxx poskytovatel xxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) převádí xxxx vkládá xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x x systému xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx, jehož xx xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účastní.".
3. X §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,".
4. X §116 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx".
5. X §117 xxxx. 2 písm. x) xx slova "nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".
6. X §117 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx úplaty a xxxxxx úroků,".
7. X §117 se xx xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" a doplňují xx xxxxxxx a) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, x němž xx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) vrátí nesprávně xxxxxxxxxx úplatu a xxxx xxxxx plátci, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx x xxxxx.".
8. X §117 xxxx. 5 xxxx. b) xx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx,".
9. V §125 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx bance, xxxxxxxxxxxx x úvěrnímu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bance xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx bank.".
10. X §125 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx c)" xxxxxxxxx xxxxx ", x), x) xxxx x),".
11. X §133 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Společenství2)
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) a svůj xxxxxxxxxxxxx xxx banky (XXX),
x) neuvede xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (IBAN) xxxxxxxxx a svůj xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx (XXX) na výpisu x účtu xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx, nebo
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx nacházejícího se x kterémkoli xxxxxxxx xxxxx.".
12. Xx §136 xx vkládá xxxx §136x, který xxx:
"§136x
Xxxxxx
Xxxxxx xxx dodržováním povinností xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz stanovených xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx platby xx Xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
13. X §137 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx2),".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 635/2004 Xx., zákona č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., zákona x. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §15x odst. 1 xxxx. x) se xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx budou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
2. X §15x větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx 1 x 2," xxxxxxx.
3. X §157 odst. 7 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) poruší povinnost xxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx
x) poruší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pojištěných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxx.".
4. X §157 xxxx. 14 xxxx. x) xx xx xxxxx "odstavce 7 xxxx. x)" xxxxxxxx slova ", x) nebo x)".
XXXX PÁTÁ
Xxxxx zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xx. XX
X §44 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Sb., xx znění xxxxxx č. 442/2000 Xx., zákona x. 57/2006 Xx. x xxxxxx x. 285/2009 Xx., xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Evropských xxxxxxxxxxxx".
XXXX ŠESTÁ
Xxxxxxxx
Čl. VII
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx dni xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 12, 14, 16 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2010.
Vlček x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 156/2010 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.6.2010, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 12, 14, 16 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2010.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.