Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.06.2010.


Zákon, kterým se mění zákon č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
156/2010 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o bankách Čl. I
Přechodná ustanovení Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o platebním styku Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o České národní bance Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost Čl. VII
156
ZÁKON
xx xxx 22. xxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx
Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx zákona x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 156/1994 Sb., zákona x. 83/1995 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 16/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., zákona x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 439/2004 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 120/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Xx., xxxxxx x. 215/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx. x zákona x. 287/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx:
"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 94/19/ES ze xxx 30. xxxxxx 1994 x systémech xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/1/XX x xxxxxxxx 2009/14/XX.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/ES xx xxx 4. xxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí.
Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2006/48/ES ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění) xx znění směrnice Xxxxxx 2007/18/XX, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2007/44/XX, 2007/64/XX x 2008/24/XX x xxxxxxxx Komise 2009/83/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/49/ES xx xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx institucí (xxxxxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/23/XX a xxxxxxxx Xxxxxx 2009/27/ES.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx informací o xxxxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x x xxxxx xxxxxxxx 2001/34/XX, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/22/XX.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2007/14/ES ze xxx 8. xxxxxx 2007, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x některým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2004/109/ES o xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/44/ES xx dne 5. xxxx 2007, kterou xx xxxx směrnice Xxxx 92/49/XXX x xxxxxxxx 2002/83/XX, 2004/39/ES, 2005/68/XX x 2006/48/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxx x zvyšování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".
2. X §39 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx v xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx x §41x xxxx. 2 a §41x.".
3. X §41x xxxx. 4 xx xxxxx za xxxxxx "xxxx" zrušuje x xxxxxxxx xx slova "x xxxxx příjmy, xxxxxxx jsou zejména".
4. X §41x xxxx. 5 se slova "(xxxx xxx "xxxxxxxxx")" xxxxxxx.
5. X §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:
"(6) Xxxxxx xxxxxxx Fondu xxxx xxx xxxxxxx auditorem.
(7) Xxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou x Xxxxxxxxxxxxx financí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Fond x xxxxxxxxxx upozornit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41x xxxx. 1.".
6. X §41b xx na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx.".
7. V §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:
"(8) Xxxxxxx správní xxxx Fondu, xxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxx údajích získaných x souvislosti x xxxxxxx xxxxx povolání, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxx x případech x pro xxxxx xxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 4 a 6, §41x xxxx. 1, §41x a §41x xxxx. 2. Xxxxxxxxxx §38 odst. 5 x §39 xxxx. 2 se použije xxxxxxx.".
8. V §41x xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a údaje x xxxx a xxxxxx pojištěné xxxxxxxxxx x vkladu".
9. V §41x odst. 6 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxx 0,04 % x xxxxxxx objemu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.". V §41x odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx roce" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
10. X §41x xxxxxxxx 7 x 8 xxxxx:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx spořitelny xx Xxxxx xxxx 0,02 % x xxxxxxx objemu pojištěných xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxxxxxx. Průměrný objem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vkladateli xxxxx x xxxxx dni, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx.
(8) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx 1,5 % xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx x xxxxxx pojištěných x Fondu, xxxx x tom Fond xxxxxxxx, které uveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 0,01 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 x xxxxxxxxx stavebních spořitelen 0,005 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7.".
11. X §41x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 až 11, xxxxx xxxxx:
"(9) Poklesne-li xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx 1,5 % xxxxxxxxx objemu pohledávek x xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx a xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §41x, xxxx x tom Xxxx oznámení, které xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxx příspěvku
a) xxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 6,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 7.
(10) Xxxxxxxxx xx Fondu xx xxxxxxxxx kalendářní čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. O xxxx nezaplacení xxxxxxxxx Xxxx neprodleně Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx částky xxxxxx Xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(11) Xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x případech stanovených xxxxx xxxxxxx (§41x xxxx. 2 x §41x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx vedení x xxxxxxxxxxx xxxxx.".
12. V §41x odst. 1 xxxx druhé se xxxxx "21 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "5 xxxxxxxxxx xxx".
13. X §41x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx věty "Xxx, xxx Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xxxxx národní xxxxx uveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx rozhodný xxx xxxxxx.".
14. V §41d xxxxxxxx 2 až 5 xxxxx:
"(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx správce jsou xxxxxxx xx 8 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §41x xxxx. 3.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xx 12 pracovních xxx od rozhodného xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx vyplácení náhrad, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x vyrozumí x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxx schopen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxxxxx vyjádření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí může Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx prodloužit o xxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx správce xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xx xxxxx xxxxxxxxx může Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx. Xxxxx xxxx bývalé bance, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v odstavci 2, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xx 500 000 Kč.".
15. X §41x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx na účtech xxxxxxxx pro 2 x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavu x xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx xxx založení xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jinou xxxx xxxxxx. Xxxxx vyznačí xxxxx xxxx xxxxxx xx své evidenci. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxx. Výpočet xx xxxxxxx x xxxxx xxxx, x pohledávek x xxxxxx vedených x xxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx. Součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jsou x xxxxx vypočtené x xxxxxxxxxx xxx. Náhrada xx xxxxxxx x xxxxx měně. Právo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Fondu xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx.".
16. X §41e xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxx "50&xxxx;000 XXX" nahrazuje xxxxxxx "100 000 xxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §41x xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "ke xxx, xxx byla Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx skutečnost xxxxx §41x xxxx. 1" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxx".
18. X §41x xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 12x zní:
"(3) Vláda xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství12a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
12x) Xx. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 94/19/ES xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/14/XX.".
19. X §41x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxx, xxx xxxx Fondu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §41x odst. 1," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx".
20. X §41x xxxx. 7 xx xx konci xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx xxx".
21. V §41x se na xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxx "Platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §41x xxxx. 3 x xxxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §41x xxxx §41n.".
22. X §41x se xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:
"(9) Údaje, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7 xxxx 8, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxx této xxxxx zákona a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §38 xxxx. 2 xx 4 x 6.".
23. V §41x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výplaty náhrad xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náhrad.".
24. X §41x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.
25. V §41x xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z Xxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx, x xxxxxxxx xxxx uvedených x §19 písm. x),
x) xxxxx xxxxx oprávněné, xxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.".
26. X §41x xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "2".
27. X §41x xxxx. 5 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxx, xxx xxxx Xxxxx xxxxxxx oznámena xxxxxxxxxx xxxxx §41d xxxx. 1" nahrazují slovy "xxxxxxxxx dni".
28. X §41x xxxx. 1 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovem "jejímu".
29. X §41h xxxx. 3 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "3".
30. Xx xxxxx §41x xx doplňuje xxxx "Xxxxx není Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx peněžní prostředky xx finančním trhu xx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §41x, může xx xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx x potřebné xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.".
31. X §41x xxxx první xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "kalendářního čtvrtletí" x slovo "formě" xxxxxxxxx xxxxxx "formy".
32. X §41x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
33. X §41x odst. 2 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
34. X §41x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxx "50 000 XXX" xxxxxxxxx xxxxxxx "100&xxxx;000 eur".
35. X §41x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" x slovo "xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
36. Xx §41m xx xxxxxxxx nové §41x x 41x, xxxxx xxxxx:
"§41x
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplácení xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bankami, xxxxx jsou xxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x ve xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedené xxxxx §41x xxxx. 3. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx povinen předložit xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§41x
(1) Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Stanoví-li tak xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx, xxxx být x xxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky Fond xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů, jehož xx zahraniční banka xxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výplaty xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladů.".
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za část xxxxxxxxxxxx roku, která xxxxx posledním dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx §41x zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx počet xxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx tento zákon xxxxxx účinnosti, a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 12. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pojištění xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx, stavební xxxxxxxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41x xxxx. 3 a 11 x §41x xxxx. 7 x 8 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platebním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §41f xxxx. 7 xxxx poslední xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx věta xxxxxxx.
3. Xxxxx xxx promlčecí lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx x Fondu xxxxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx se xxxxx §41x xxxx. 3 xxxxxx č. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxx s tím xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 406/2001 Xx., xxxxxx x. 212/2002 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 70/2006 Xx., zákona x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x zákona x. 285/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2a xxxx. 4 písm. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx.
2. X §2x xxxx. 9 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "6" xx nahrazuje xxxxxx "4".
3. X §4 xxxx. 5 se slova "§2x" nahrazují xxxxx "§2x" x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2x odst. 3.".
4. §14 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 x 17x zní:
"§14
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinny účastnit xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z vkladů xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx17). Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x systému xxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, správců, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcí. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vkladu xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx třinácté zákona x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx, které ve xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxxxxx xxxxx na poskytnutí xxxxxxx za pohledávku x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx17x), jsou
a) xxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx záložny a xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx ovládající xxxxxxxxxx xxxxxxx, osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vedení těchto xxxx,
c) osoby xxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx členům xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx osobám x osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx ovládané,
x) xxxxxxx bankovní rady Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §41x xx 41x xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 156/1994 Sb., xxxxxx č. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Sb., xxxxxx č. 285/2008 Xx. a xxxxxx x. 156/2010 Xx.
17x) §41x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 156/2010 Sb.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xxx čarou č. 2 xxx:
"2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxxxxx platbách xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2560/2001.".
2. V §84 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxx, kde to xxxxxxx v úvahu, xxxxxxxxx x tom, x které banky, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx, spořitelní a xxxxxx družstvo nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.".
3. X §115 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx zaplacené xxxxxx a xxxxxx xxxxx,".
4. X §116 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí".
5. X §117 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "nesprávnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "tomuto xxxxxxxx".
6. X §117 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x dispozici" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,".
7. X §117 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx písmena x) x b), která xxxxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxx, x xxxx xx xxx, xxxxx x nesprávnému provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx x úvahu.".
8. X §117 odst. 5 xxxx. x) xx xx slovo "transakce" xxxxxxxx slova ", xxxxxx nesprávně zaplacené xxxxxx x ušlých xxxxx,".
9. V §125 xxxx. 3 písm. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x f), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrnímu družstvu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx bank.".
10. X §125 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx ", x), x) nebo x),".
11. X §133 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx správního deliktu xxx, že v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx2)
x) xxxxxxxx uživateli za xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejný xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXXX) x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (IBAN) xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx (XXX) na xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x němu, nebo
d) xxxxxxxxxx provádět x xxxxxxxxxx účtu plátce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x kterémkoli členském xxxxx.".
12. Za §136 xx xxxxxx xxxx §136x, xxxxx xxx:
"§136x
Xxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxxxx společenství upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
13. X §137 xxxx první xx slova "podle xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "stanovené tímto xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx xx Společenství2),".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx
Xx. X
Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx č. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 29/2008 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx. x xxxxxx x. 420/2009 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §15x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3. xxx, x xxxxx xxxxxxx instituce xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx zákazníka,".
2. X §15g xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx 1 x 2," xxxxxxx.
3. X §157 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x) se xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), která xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx, xxxx
x) poruší xxxxxxxxx předat xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".
4. X §157 xxxx. 14 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx 7 xxxx. d)" xxxxxxxx xxxxx ", x) xxxx x)".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx národní xxxxx
Xx. XX
X §44 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 6/1993 Sb., xx znění xxxxxx č. 442/2000 Xx., zákona x. 57/2006 Sb. a xxxxxx x. 285/2009 Xx., se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodů 12, 14, 16 x 34, která xxxxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxxxx 2010.
Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 156/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 5.6.2010, x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 12, 14, 16 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2010.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.