Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
156/2010 Sb.
22.04.2010
21.05.2010
05.06.2010
Ustanovení čl. I bodů 12, 14, 16 a 34 nabývají účinnosti dne 31.12.2010.
zákon
zákon Parlamentu
Bankovnictví