Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13x xxxx. 2, §13x xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13x xxxx. 2 a xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13s odst. 1 xxxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx znění

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx České republiky x zamezení dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x příjmu, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uzavřen xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx x x xxxxxxx xx právní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x jejich oznamování xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní

EU - xxxxxx o automatické xxxxxx informací o xxxxxxxxxx účtech ke xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přímo členský xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uzavřené Xxxxxx xxxxxxxxxx s některými xxxxxxxxx a nizozemskými xxxxxxxxx x přidruženými xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x budoucnosti dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Kontaktní xxxxx informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx stát - xxxxx jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b odst. 2)

Podpis XXXX, pokud AVI xxxxx U, D xxxx X

xxxxxxxxxx xx k 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy náležité xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g odst. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX od dne

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018 Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua a Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Září 2019

Xxxx 2019

Argentina

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Belgie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Brazílie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Brunei

Darussalam

U

Připravuje xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Curaçao

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Cookovy xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Září 2019

Dominikánská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

xxxxxxxxxx

Xxxx 2021

Xxxx 2021

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

Připravuje xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Kong

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Irsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Japonsko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Nizozemsko (ostrovy Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Saba – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Korejská xxxxxx demokratická xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kolumbie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx republika

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Litva

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Macau

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Malta

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Maroko

U, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Moldávie

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Německo

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Niue

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Holandsko)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx Xxxxx and Nevis

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2019

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx xxx Grenadines

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Maarten

U

ano

Září 2018

xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (USA)

F

F

30.6.2014

Září 2017

(xxxxxx fikce - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Srbsko x Xxxxx Hora

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Španělsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Švédsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Turkmenistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

Turks &xxx; Caicos Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Bermudy, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Libanon, Xxxxx, Marshallovy Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx & Caicos Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx nereciproční, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámené údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx a Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Saint Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o datu xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx účtech (xxxx jen „xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x tomu, xx Česká republika xxx 14. xxxxxx 2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxx XXX XXXX v xxxxxxxxxxx, nebo zasílající xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx přechází xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Toto se xxxx nových xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx roky xx xxxxx probíhat hlášení xx celoroční xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (tj. &xx; 1 xxx XXX x 30. xxxx 2016) xxxx být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nízkou hodnotou (≤ 1 xxx. XXX k 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Ing. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx odboru 25