Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx oznamování x xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 2, §13x odst. 7, §13x xxxx. 5 a §13x xxxx. 2 a xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx pomoci v xxxxxxxx záležitostech ve xxxxx Protokolu z xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx České xxxxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z příjmu, xxxx. z příjmu x x majetku, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx uzavřen protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebyl); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných orgánů x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - mezinárodně xxxxxxx xxxxxxxx výměny informací xx Xxxxxx

X - Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Spojených států xxxxxxxxxx x informacích x xxxxxx oznamování xxxxxx známé jako Xxxxxxx Xxxxxxx Tax Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud jde x povinnou automatickou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x automatické xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx měřítku xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx s xxxxx jurisdikcí a xxxxxxxxxx xxxxx členský xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxx dohodám). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx savings xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x některými xxxxxxxxx x nizozemskými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušných xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxx dále xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, kam Xxxxxxxxx xxxxx informace skutečně xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx jurisdikce

Mezinárodní právní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx o finančních xxxxxx

(§13b odst. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx XXX xxxxx X, D xxxx X

přihlášení xx x 1. xxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy náležité xxxx

Xxxxxxxx den

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX od xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p odst. 2)

- xxxxxx informací xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Andorra

EU

EU

31.12.2016

Září 2018 Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Září 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Belgie

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Září 2019

Dominikánská xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

xxxxxxxxxx

Xxxx 2021

Xxxx 2021

El Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Etiopie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Faerské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Hong Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx ostrovy

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Xxxx – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Září 2021

Xxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, X

xxx

Xxxx 2019

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Maďarsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Ostrov Man)

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Maroko

U, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mongolsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Nový Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx and Nevis

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Saint Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx the Grenadines

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxx Maarten

U

ano

Září 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Velká Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx americké (USA)

F

F

30.6.2014

Září 2017

(xxxxxx fikce - xxx přechodná ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Černá Hora

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Lanka

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Tádžikistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Turkmenistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vanuatu

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Vietnam

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxx, Bahamy, Bahrajn, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Curagao, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx ostrovy, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Kuvajt, Libanon, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxx, Samoa, Spojené xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx neprojevily xxxxx xxxxx o xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX xxxx takové xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámené údaje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx učinily xxxxxxxxxx o datu xxxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daňových záležitostech xx znění Protokolu x xxxx 2010 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx účtech (xxxx jen „prohlášení"). Xxxxxxxx k xxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx pozdější x xxxxxx, xxx xxxxx je účinná XXX XXXX v xxxxxxxxxxx, xxxx zasílající xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxx poprvé xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. > 1 mil USD x 30. září 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- stávající xxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxxx (≤ 1 mil. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Ing. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxx xxxxxx 25