Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Seznam xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný standard xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13b xxxx. 2, §13x odst. 7, §13g xxxx. 5 a §13x xxxx. 2 x xxxxxx pro účely xxxxxx informační povinnosti xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, v xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx České republiky x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x oboru xxxx x xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxx informací xx Úmluva

F - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (tzv. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx jde x povinnou automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech ke xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx jurisdikcí a xxxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxx EU (sjednaná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x některými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přidruženými xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Pozn.: MF xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx budou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx sloupec xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b odst. 2)

Xxxxxx XXXX, xxxxx AVI xxxxx X, D xxxx X

xxxxxxxxxx xx x 1. xxxxxx informací xx xxxxxxx závazku jurisdikce xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Kontaktním orgánem (§13p odst. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Andorra

EU

EU

31.12.2016

Září 2018 Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua a Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Září 2019

Xxxx 2019

Argentina

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx Panenské Ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Dánsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Září 2019

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

xxxxxxxxxx

Xxxx 2021

Xxxx 2021

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Etiopie

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Faerské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Grónsko

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (JAR)

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kanada

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (ostrovy Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx x Xxxx – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx republika)

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx republika

U, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Kostarika

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Libanon

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Litva

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Ostrov Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Moldávie

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Mongolsko

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Niue

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Holandsko)

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Norsko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Ruská federace

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx and Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Singapur

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Spojené xxxxxxx xxxxxxx (SAE)

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Velká Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxx americké (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx přechodná ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Srí Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Turecko

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Venezuela

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxx, Bahamy, Bahrajn, Xxxxxx, Xxxxxxx, Britské Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Grenada, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Niue, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx and the Xxxxxxxxxx, Samoa, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx; avšak XX xxxx takové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústřední xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxx nepředá.

2) Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Dominika, Grenada, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Vanuatu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx správní pomoci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech (xxxx xxx „xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, rozeslané xxx 13. xxxxxx 2019, xxxxxxxxx lze xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xx pozdější x xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx XXX XXXX v xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx přechází xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx hlášeny xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi 1. xxxxxx 2016 x 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx XXX x 30. xxxx 2016) musí být xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- stávající xxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxxx (≤ 1 mil. XXX k 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx xxxxxx 25