Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standard xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx. 2, §13e odst. 7, §13x xxxx. 5 x §13p xxxx. 2 a xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx §13x odst. 1 xxxxxx x. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx o vzájemné xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx záležitostech ve xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

D - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x oboru xxxx z xxxxxx, xxxx. x xxxxxx x z xxxxxxx, xxxxx umožňuje automatickou xxxxxx informací (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x výměně informací x daňových xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx uzavřen xxxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

CRS - xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx

X - Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v mezinárodním xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich oznamování xxxxxx xxxxx jako Xxxxxxx Account Xxx Xxxxxxxxxx Act (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

S - xxxxxxxx Rady 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená Xxxxxxxxx unií x xxxxx jurisdikcí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx EU (sjednaná xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x savings xxxxxxx). Xxxxxxxxxx bilaterální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx x x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění

Pozn.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se budou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx pro určení xxxxx, xxx Kontaktní xxxxx informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx jurisdikce

Mezinárodní xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, pokud AVI xxxxx X, X xxxx X

přihlášení xx k 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy náležité xxxx

Xxxxxxxx den

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující XXX od xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánem (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Andorra

EU

EU

31.12.2016

Září 2018 Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua a Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Argentina

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Aruba

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Září 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Belgie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Hercegovina

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Panenské Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Cookovy xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Ekvádor

U

ano

Září 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

xxxxxxxxxx

Xxxx 2021

Xxxx 2021

Xx Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Grónsko

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Gruzie

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

Japonsko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Kamerun

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Svatý Eustach x Xxxx – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

KLDR (Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx republika

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, X

xxx

Xxxx 2019

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Malta

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Maroko

U, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Mauritius

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Mexiko

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

Niue

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxx (Holandsko)

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Pákistán

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Září 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx federace

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Saint Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxx Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Saudská Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

Seychely

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (SAE)

U, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx fikce - xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Xxxxxx x Xxxxx Hora

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Španělsko

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Tunisko

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Turecko

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Turkmenistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

Turks &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Venezuela

D

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Britské Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Grenada, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Libanon, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxx, Xxxxxx, Saint Xxxxx xxx Nevis, Xxxxx Xxxxxxx and xxx Xxxxxxxxxx, Samoa, Spojené xxxxxxx emiráty (XXX), Xxxxx &xxx; Caicos Xxxxxxx, Xxxxxxx neprojevily xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx; avšak XX xxxx takové xxxxxxxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx kontaktní xxxxx oznámené xxxxx xxxx jurisdikci xxxxxxx.

2) Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Dominika, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Saint Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx výměně informací x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x tomu, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 2019 rovněž učinila xxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxxxx xx Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, xxxxxxxxx xxx 13. xxxxxx 2019, informace xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx účinná XXX XXXX x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Rakousko xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx:

- xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx poprvé xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx xx xxxx nových účtů xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 x 31. prosincem 2016. Xxxxx xxxx xx xxxxx probíhat hlášení xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 mil USD x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nízkou hodnotou (≤ 1 xxx. XXX k 30. xxxx 2016) budou xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Ing. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxx xxxxxx 25