Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Seznam smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx zveřejňovaný xxxxx §13b xxxx. 2, §13x xxxx. 7, §13x xxxx. 5 x §13p xxxx. 2 a xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §13s xxxx. 1 zákona č. 164/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx daní x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx znění

Vysvětlivky:

U - Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxx Protokolu x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx. z příjmu x z xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxxx (doposud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx standard xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x automatické xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx (xxx http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx výměny informací xx Xxxxxx

X - Xxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržování daňových xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx xxx 9. xxxxxxxx 2014, kterou xx mění směrnice 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní

EU - xxxxxx x automatické xxxxxx informací o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx souladu x xxxxxxxx předpisy v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřená Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx XX (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx bilaterální savings xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x některými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

XXXXX - xxx. č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, v xxxxxxx znění

Pozn.: XX xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy x Xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x budoucnosti xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx sloupec je xxxxxxxxxx pro určení xxxxx, xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Xxxxxx XXXX, pokud XXX xxxxx X, X xxxx X

přihlášení xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx jurisdikce xxxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx Kontaktním xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Andorra

EU

EU

31.12.2016

Září 2018 Xxxx 2018

Anguilla

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua x Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Argentina

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X, X

xxx

xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Brazílie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx Panenské Ostrovy

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Brunei

Darussalam

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Dánsko

S

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2019

předpoklad

Září 2021

Xxxx 2021

Xx Salvador

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Faerské xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2017

Guernsey

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx republika (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxxxx Nizozemsko (xxxxxxx Xxxxxxx, Svatý Xxxxxxx x Saba – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Kolumbie

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx republika

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Libanon

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx

X, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Monacké xxxxxxxxx)

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Nauru

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Německo

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Nizozemsko (Holandsko)

S

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxx Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxx

X

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Portugalsko

S

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Grenadines

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Samoa

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Senegal

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx republika

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx království (Velká Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Spojené xxxxx xxxxxxxx (XXX)

X

X

30.6.2014

Xxxx 2017

(xxxxxx xxxxx - xxx přechodná ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Září 2015

Srbsko x Černá Xxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxx Lanka

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Španělsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Tádžikistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Turecko

U, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

Xxxxx &xxx; Xxxxxx Islands

U

ano

Září 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Připravuje se

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Uruguay

U

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Uzbekistán

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, Curagao, Xxxxxxxx, Ghana, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Katar, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (SAE), Xxxxx & Caicos Xxxxxxx, Vanuatu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx XX bude takové xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx nereciproční, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámené údaje xxxx xxxxxxxxxx nepředá.

2) Xxxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxx, Dominika, Xxxxxxx, Xxxx Kong, Saint Xxxxx, Xxxxxxx učinily xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx Úmluvy o xxxxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010 xxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxx x tomu, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx 14. března 2019 rovněž xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, rozeslané xxx 13. června 2019, xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx vyžadovat xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxx XXX XXXX x xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx osob musí xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Xxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx celoroční xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x vyšší xxxxxxxx (tj. > 1 mil XXX x 30. září 2016) musí xxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2018

- stávající xxxx fyzických osob x nízkou xxxxxxxx (≤ 1 mil. XXX x 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx k 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Xx. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx odboru 25