Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

1

Xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x odst. 2, §13e odst. 7, §13x xxxx. 5 x §13p xxxx. 2 x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx informační povinnosti xxxxx §13x xxxx. 1 xxxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx a x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, x xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

X - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záležitostech xx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxx 2010, č. 2/2014 Sb. m. s., (xxx http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm)

X - xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxxxx, xxxx. x příjmu x x xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv)

X - xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záležitostech, xxxxx xx k xx uzavřen protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uzavřen xxxxx); (xxx http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/prehled-dohod-tiea)

XXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

XXXX - Mnohostranná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx o finančních xxxxxx (viz http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/) - xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informací xx Xxxxxx

X - Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na právní xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o informacích x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxx. XXXXX), č. 72/2014 Sb. m. s.

X - xxxxxxxx Xxxx 2014/107/EU xx dne 9. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx

XX - xxxxxx o automatické xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx unií x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx EU (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(xxx http://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/personal-taxation/taxation-savings-income/international-developments_en)

ZMSSD - xxx. č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x x xxxxx dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx

Xxxx.: XX xxxxxxxxxx, xx seznamy xxxxxxxxx Úmluvy x Xxxxxxxxxxxx dohody příslušných xxxxxx xx budou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx Kontaktní xxxxx informace xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx stát - xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx právní xxxxx pro automatickou

výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(§13b xxxx. 2)

Podpis XXXX, xxxxx AVI xxxxx X, X xxxx T

xxxxxxxxxx xx k 1. xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx CRS

Postupy náležité xxxx

Xxxxxxxx xxx

(§13g xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx xxxx uplatňující XXX xx xxx

(§13e xxxx. 7)

- 1. xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx (§13p xxxx. 2)

- xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018 Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Antigua a Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 2)

Září 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Austrálie

U, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Ázerbájdžán

U, X

xxx

xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Září 2019

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Belgie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxx a Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Brunei

Darussalam

U

Připravuje xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxçxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2018

Cookovy xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2017

31.12.2017

Září 2019

Září 2019

Xxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

xxxxxxxxxx

Xxxx 2021

Xxxx 2021

Xx Salvador

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Francie

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Gruzie

U, D

Připravuje xx

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha č. 2 XXXXX

31.12.2017

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 2)

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxx

X, D

ano

Září 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxx

X, D

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2019

Xxxx 2019

Jamajka

U

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Eustach x Saba – XXX)

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2019

31.12.2019

--- 1)

Xxxx 2021

Xxxxxxxxxx

X, D

ano

Září 2020

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

předpoklad

Září 2020

Xxxx 2020

XXXX (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxx republika

U, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Kuvajt

U, X

xxx

Xxxx 2019

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Lucembursko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Září 2017

Xxx (Xxxxxx Xxx)

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxxxx Ostrovy

U

ano

Září 2018

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Moldávie

U, X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxx (Xxxxxxx knížectví)

EU

EU

31.12.2016

Září 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Montserrat

U

ano

Září 2017

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2020

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Xxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2019

Nizozemsko (Xxxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 1)

Září 2018

Peru

U

Září 2020

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2018

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Polsko

S

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017/2018 3)

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxx xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

Xxxxx Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2017

31.12.2017

--- 2)

Září 2019

Xxxx 2019

Saint Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Xxxx 2018

Xxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

--- 1)

Září 2018

San Xxxxxx

XX

XX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx Xxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxx

X

Xxxxxxxxxx se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2019

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx xxxxxxx emiráty (XXX)

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Září 2019

Xxxxxxx království (Xxxxx Xxxxxxxx)

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2019

Září 2019

Xxxxxxx xxxxx americké (USA)

F

F

30.6.2014

Září 2017

(xxxxxx fikce - xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx. č. 105/2016 Sb.)

Xxxx 2015

Srbsko x Xxxxx Hora

U, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx č. 2 ZMSSD

31.12.2015

Srí Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxx 2017

Xxxx 2017

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Září 2017

Září 2017

Xxxxxxxxx

XX

XX

31.12.2016

Xxxx 2018

Xxxx 2018

Xxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 ZMSSD

31.12.2015

Thajsko

D

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

Xxxxxxxxxx xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X, X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

xxxxxxxxxx

Xxxx 2020

Xxxx 2020

Turkmenistán

D

Příloha x. 2 ZMSSD

31.12.2018

Turks &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2017

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

31.12.2015

--- 1)

Xxxx 2017

Uganda

U

Připravuje xx

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

Xxxxxxxx

X, D

Připravuje se

Příloha x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2016

31.12.2016

Xxxx 2018

Září 2018

Xxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

xxx

Xxxx 2018

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2018

31.12.2018

--- 1) --- 2)

Xxxx 2019

Xxxxxxxxx

X

Xxxxxxx x. 2 XXXXX

31.12.2015

Xxxxxxx

X

Xxxxxxx č. 2 XXXXX

31.12.2015

1) Anguilla, Xxxxx, Bahamy, Bahrajn, Xxxxxx, Bermudy, Britské Xxxxxxxx ostrovy, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Ghana, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Katar, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Libanon, Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Ostrovy, Xxxxxxxxxx, Nauru, Xxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx, Saint Xxxxxxx and the Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXX), Xxxxx &xxx; Xxxxxx Xxxxxxx, Vanuatu neprojevily xxxxx zájem o xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx; avšak XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jurisdikci nepředá.

2) Xxxxxxx x Barbuda, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x datu xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Protokolu x xxxx 2010 xxx xxxxxx informací xxxxx Mnohostranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „prohlášení"). Xxxxxxxx x xxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxx 14. xxxxxx 2019 rovněž učinila xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx č. 26/2019, Xxxxxx 18/2019, rozeslané xxx 13. xxxxxx 2019, informace xxx xxxxxxx xxxx vyžadovat xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx XXX XXXX v xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx společný xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx:

- xxxx účty xxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017. Toto se xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2016 a 31. xxxxxxxxx 2016. Xxxxx xxxx už xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx (xx. &xx; 1 xxx XXX x 30. xxxx 2016) xxxx xxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2018

- xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x nízkou hodnotou (≤ 1 xxx. XXX k 30. xxxx 2016) xxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 2019.

Xxx. Bc. Xxxxxx Xxxxxxxx, x. x.

xxxxxxx odboru 25