Animace načítání

Stránka se připravuje...


Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle §13b odst. 2, §13e odst. 7, §13g odst. 5 a §13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle §13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zSeznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamováníákonů, v platném znění
2020
1
2
1
není uvedeno
Oznámení MF
není uveden
Daně - správa daní a poplatků, Smlouvy mezinárodní