Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

64

OPATŘENÍ,

kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce

Č. j.: 282/73 390/2001 ze dne 15. listopadu 2001

OBSAH DOKUMENTU

Opatření

Příloha č. 1

Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

Příloha č. 2

A.

Obecná ustanovení

B.

Zvláštní ustanovení ke směrné účtové osnově pro finanční instituce

Účtové třídy

Účtová třída 0

Zúčtovací vztahy ČNB

Účtová třída 1

Pokladní, bankovní a mezibankovní účty

Účtová třída 2

Účty klientů

Účtová třída 3

Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty

Účtová třída 4

Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství

Účtová třída 5

Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty

Účtová třída 6

Náklady

Účtová třída 7

Výnosy

Účtová třída 9

Podrozvahové účty

C.

Zvláštní ustanovení pro investiční, podílové, penzijní fondy

D.

Zvláštní ustanovení pro spořitelní a úvěrní družstva (družstevní záložny)

Příloha č. 3

Přechodná ustanovení

64

XXXXXXXX,

xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx: Ing. Xxxxxxxx, xxx. 5704&xxxx;4208

Xxx. Xxxxxxx, xxx. 5704&xxxx;4354

X. x.: 282/73 390/2001 xx xxx 15. listopadu 2001

Obsah dokumentu

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx §4 odst. 2 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, (xxxx jen “xxxxx”), xxxxxxx:

Xx. X

1. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účtování xxx:

x) xxxxx1,

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx2,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx4,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx5,

x) xxxxxxxx xxxxx6,

x) Českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7

(xxxx xxx “účetní xxxxxxxx”).

2. Xxxxx opatřením xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4.

3. Účtová osnova x postupy účtování xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření.

4. Xxxx opatření bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx ve Xxxxxx zákonů.

Xx. XX

Xxxx 31. xxxxxxxx 2001 xxxxxxx xxxxxxxxx účtová xxxxxx x postupy xxxxxxxx x. j. 282/41 410/1993 xx xxx 9. xxxxxxxx 1993 ve xxxxx xxxxxxxx

x. x. 282/73 572/1993 ze dne 30. xxxxxxxx 1993,

x. x. 282/40 517/1994 xx xxx 18. července 1994,

x. x. 282/70 876/1994 xx dne 27. xxxxxxxx 1995,

x. x. 282/74 788/1995 xx dne 21. xxxxxxxx 1995,

x. x. 282/44 662/1996 ze xxx 12. xxxx 1996,

x. x. 282/17 530/1997 xx xxx 14. xxxxxx 1997,

x. j. 282/79 783/1997 xx dne 2. xxxxxxxx 1997,

x. x. 282/64 554/1998 xx xxx 20. xxxxx 1998,

x. x. 282/60 822/1998 xx dne 26. xxxxx 1998,

č. x. 282/93 485/1998 ze xxx 7. ledna 1999,

x. x. 282/4 990/1999 xx xxx 2. srpna 1999,

x. x. 282/83 709/1999 xx dne 22. xxxxxxxx 1999 a

č. x. 282/65 327/2000 xx xxx 8. xxxxxxxxx 2000.

Čl. III

Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti x 1. xxxxx 2002 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2002 xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxx:

x xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, x. x.

1 Xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxxxxx.

2 Xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

3 Zákon č. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstvech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4 Xxxxx č. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5 Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

6 Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

7 Xxxxx č. 239/2001 Sb., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx.

Obsah stránky

Na úvod

Příloha x. 1

Směrná xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx instituce

Účetní xxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx účty:

Obsah:

Účtová třída 0 Xxxxxxxxx vztahy XXX (jen ČNB)

Účtová třída 1 Xxxxxxxx, bankovní x xxxxxxxxxxxx účty

Účtová třída 2 Xxxx xxxxxxx

Účtová třída 3 Xxxxx papíry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Účtová třída 4 Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Účtová třída 5 Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účty

Účtová třída 6 Xxxxxxx

Účtová třída 7 Xxxxxx

Účtová třída 8 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Účtová třída 9 Xxxxxxxxxxxx účty

Účtová třída 0 - Xxxxxxxxx xxxxxx XXX (xxx XXX)

01 Měnové pohledávky

Pohledávky xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx bankami Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx úvěry x ostatní pohledávky

Opravná xxxxxxx xx klasifikovaným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

02 Měnové xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx měnovému xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx vůči ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx

Xxxxxxx vůči ostatním xxxxxxxxxxx subjektům - xxxxx

Xxxx peněžních rezerv

Emitované xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 1 - Pokladní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

11 Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx xxxxxxxx hodnoty

12 Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx bank

Běžné účty x emisních xxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx bank

Termínové vklady x emisních xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx emisním xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx emisních bank

Přijaté xxxxx xx xxxxxxxx xxxx

13 Xxxxxx, úvěry x ostatní xxxxxxx x pohledávky xx xxxxxx bankami

Běžné účty x jiných xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za jinými xxxxxxx

Xxxxx účty jiných xxxx

Xxxxxxxxx vklady xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bank

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx ke klasifikovaným xxxxxx, vkladům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

14 Vklady xxxxxxxxxxxx záložen (jen xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny

Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx termínové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen

Dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx záložen

Běžný xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen

15 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx družstevních xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úvěry xxxxxxxxxx záložně

Poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxx družstevní záložně

Přijaté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx položka ke xxxxxxxxxxxxxx úvěrům

16 Xxxxxxx x jiných xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx hodnot

17 Závazky x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx bezkuponových xxxxxxxxx

Xxxxxxx x bezkuponových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx směnek

Závazky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktivy

Závazky z xxxxx

Xxxxxxx z podílových xxxxx

Účtová třída 2 - Xxxx xxxxxxx

20 Xxxxxxxx agendy XXX (jen XXX)

21 Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx úvěry

Střednědobé xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx nekategorizované

Opravná xxxxxxx xx spotřebním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

22 Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx účty xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx lhůtou

Termínové vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výpovědní xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx klientů se xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx klientům

Vkladové certifikáty

Vkladní xxxxx

23 Přijaté úvěry xx klientů

Přijaté xxxxx xx xxxxxxx

24 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienty

Sledované xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx úvěry x ostatní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx položka ke xxxxxxxxxxxxxx úvěrům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx

25 Xxxxxx z xxxxxxxx (jen XXXX)

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx vládních xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxx aktiva xxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx nesměnitelných měn

Krytí xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měn

26 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

27 Účelově xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

28 Vklady x xxxxx členů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěry

Klasifikované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx klasifikovaným xxxxxx

29 Xxxxxxxxx s orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxx XXX)

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtu

Rozpočtové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x rozpočtem České xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x závazky xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky z xxxxxxxx let

Účtová třída 3 - Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

31 Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx operace x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx termínové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx termínové xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroji

Pevné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úvěrovými xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

32 Pohledávky a xxxxxxx z inkasa x xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx přijaté od xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platby po xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platby xx xxxxx inkasu

Uspořádací xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx styku

33 Pobočky x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pobočky x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx pobočky x xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx

34 Různé xxxxxxxxxx x závazky

Různí xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxx x příjmů

Odložená xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

35 Časové xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx období

Výdaje příštích xxxxxx

Xxxxxx příštích xxxxxx

Xxxxxxx xxxx aktivní

Dohadné xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx kurzových xxxxxxx

36 Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx podíly

Státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx dluhopisy emisních xxxx

Xxxxxxx bezkuponové dluhopisy

Kuponové xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x prodeji

37 Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x obchodování x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx vlastních xxxxxxx xxxxxx, závazky x xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů

Upsané xxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x příkazci

Závazky z xxxxxxx xxxxxx klientů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x členům xxxxxxxxxxxx záložen

Závazky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx penzijní xxxxx)

38 Xxxxx papíry k xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy

Bezkuponové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

39 Xxxx

Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx na xxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxx nástroje

Účtová třída 4 - Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxx držené xx splatnosti x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční pobočky x xxxxxxxxxxxx

41 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx investice

Účasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisích xxxxxxxx x obchodování

Státní bezkuponové xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx bezkuponové dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx držené do xxxxxxxxxx

Xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx

Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxxxx držené xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx finančním investicím

42 Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru xxxxxxxx a jednatelstvím x xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteru

43 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx položka

47 Nehmotný xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

48 Xxxxxx

Xxxxxx

Účtová třída 5 - Kapitálové xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x závěrkové xxxx

50 Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

52 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx listy

Směnky

53 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx přijaté xxxxx a xxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a vklady xx xxxxxxxxxxxx subjektů

Podřízené xxxxxxxxx xxxxxxxxx

54 Xxxxxxx

Xxxxxxx

55 Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx

Xxxxxxxx fondy

Ostatní fondy xx zisku

Rizikový fond (xxx družstevní xxxxxxx)

56 xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxx ážio

Vlastní xxxxx

Xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx (jen xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x přepočtu xxxxxxx investic spojených x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx x přepočtu zajišťovacích xxxxxxxx

Xxxx xx nové xxxxxxx zlata (xxx XXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxx investiční, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx)

57 Převedený hospodářský xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx zisk z xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

58 Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx x xxxxxx

59 Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Účtová třída 6 - Xxxxxxx

61 Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xx ostatní xxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx x cennými papíry

Náklady xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxx mincí (xxx XXX)

63 Xxxxxxx náklady

Náklady xx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx náklady

Daně x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx výkony

Odpisy xxxxxxxx majetku

Odpisy xxxxxxxxxx xxxxxxx

65 Tvorba xxxxxx x opravných xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx rezerv

66 Xxxxxxx xxxxxxxx náklady

Odepsané xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záložnami

Odepsané xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bankami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x členy xxxxxxxxxxxx záložen

Podíl na xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx

Xxxxxx x převodu xxxxxx

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

67 Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

68 Xxx x příjmů

Daň x xxxxxx - xxxxxxx

Xxx x xxxxxx - xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx

69 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Účtová třída 7 - Výnosy

71 Xxxxxx z finančních xxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx x cenných papírů

Výnosy x ostatních úroků

Výnosy x akcií x xxxxxx

Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxx x operací x cennými papíry

Výnosy x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x ostatních xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x mincí (xxx XXX)

75 Použití xxxxxx x opravných položek

Použití xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx rezerv

76 Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy

Výnosy x xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx družstevních xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx účastí x ekvivalenci

Zisky x xxxxxxx účastí

Výnosy x xxxxxxx hmotného a xxxxxxxxxx majetku

Jiné xxxxxxxx xxxxxx

77 Mimořádné výnosy

Mimořádné xxxxxx

79 Vnitropodnikové xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Účtová xxxxx 8 - Vnitropodnikové účetnictví

Účtová třída 9 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

91 Pohledávky a xxxxxxx x příslibů xxxxx x půjček

Poskytnuté xxxxxxxx úvěrů a xxxxxx

Xxxxxxx přísliby úvěrů x půjček

92 Xxxxxxxxxx x závazky ze xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx záruky a xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx směnek

Poskytnuté záruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

93 Xxxxxxxxxx x závazky x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx záruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx záruky x xxxxxxxxx akreditivů

94 Xxxxxxxxxx x závazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operací s xxxxxxxxx nástroji

Pohledávky xx xxxxxxxxx operací x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nástroji

Pohledávky xx xxxxxxxxx operací s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroji

Pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

95 Pohledávky x xxxxxxx x xxxxxxx termínových operací

Pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxxx nástroji

Pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x xxxxxxxx nástroji

Závazky x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x akciovými xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací x úvěrovými nástroji

Závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

96 Xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nástroje

Závazky x opcí xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxx xx měnovém xxxxxxxx

Xxxxxxx x opcí xx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x opcí xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditní nástroje

Závazky x opcí na xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nástroje

97 Xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx x kolaterálu

Poskytnuté xxxxxxxx zástavy

Přijaté xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papíry

Přijaté xxxxxxx - cenné xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy

Přijaté xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx

98 Xxxxxxxxxx x závazky x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx předané do xxxxxxx

Xxxxxxx převzaté do xxxxxxx

Xxxxxxx předané do xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx předané x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx české měny (xxx XXX)

99 Xxxxxxxxxx x evidenční účty

Uspořádací xxxx operací s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s měnovými xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx operací x akciovými xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

&xxxx; &xxxx;

Obsah stránky

Na úvod

Příloha č. 2

X. Xxxxxx ustanovení

Xxxxx:

Článek I Vymezení xxxxxxxxx xxxxx x pojmů xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a postupů xxxxxxxx

Článek II Okamžik uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxx

Článek III Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx)

Článek IV Xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Článek V Xxxxxxx xxxxxxx oceňování

Článek VI Xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Článek VII Xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx opravných položek

I. Xxxxxx xxxxxx

II. Xxxxxxx xxxxxxx k cenným xxxxxxx

III. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Článek VIII Xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Článek IX Xxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx

Článek X Cenné xxxxxx

Článek XI Repo obchody

Článek XII Xxxxxxxx

Článek XIII Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx

Článek XIV Xxxxxx xxxxxxx

Článek XV Xxxxxxxx xxxxxxx

Článek XVI Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Článek XVII Daň x příjmů

Článek XVIII Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Článek XIX Xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx

I. Otevírání účetních xxxx

II. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx

Článek XX Hlediska pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx

Článek XXI Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty a xxxxxxxxxx účtů

Článek XXII Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

* * *

Článek X

Xxxxxxxx některých xxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx

1. O skutečnostech, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx x ekonomické skutečnosti x xxxxxxx xx zákonem o účetnictví, xxxxx se xxxx xxxxxxxx jen xxxx “xxxxx” x x xxxxxxx s obchodním x občanským zákoníkem. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x účtovou osnovou x postupy účtování xxxxxxxxxxx xxxxx opatřením.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx vzniká finanční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx (xxx. peněžní xxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx peněžní prostředky xxxxxxx na xxxxxxxx),

x) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) právo xx směnu finančních xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzniklé xx základě xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nástroj xxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinému xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) závazek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx potenciálně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx).

6. Xxxxxxxx činností xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 zákona x bankách x §2 xxxxxx x XXX, §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 87/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx x úvěrových xxxxxxxxxx, §2 zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, §1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, §8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx a finanční xxxxxxx, o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx budou splaceny xx po xxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou vázány xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podřízenosti.

8. Kapitálovým xxxxxx xx rozumí xxxx, který je xxxxxx z xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxx, bezplatným xxxxxxx xxxxxxx, vydáváním xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxx.

9. Xxxxxx xx xxxxx xx rozumí fond, xxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxxxx zisku xxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx tvořit xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx pasivní xxxxxxxx.

11. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dotaci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojů (xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxxx xxxxx popřípadě z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Grantové xxxxxxxx, x programu XXXXX xxxx obdobnému xxxxxxxx, x veřejného rozpočtu xxxxxx xxxxx). Dotace xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní náklady. X majetku a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx cenou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účtuje na xxxxxx, na xxxxxxx xx o něm xxxxxx bez xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx derivát xxxx x omezených xxxxxxxxx jiné finanční xxxxxxx xxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxx xxxxxxxxxxx měnového xxxxxx. Xxxxx zajišťovací xxxxxxx xxxx sloužit xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx druhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Penzijními xxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ročních příjmů, xxxx xxxxxx vyplacení xxxxxxxxxxx částky, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx určit xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondy.

Xxxxxx II

Okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu

1. Okamžikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx xxxxxxx den xxxxxxx nebo převzetí xxxxxxx, xxx nákupu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxx klienta, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx k provedení xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx centrem XXX, xxx xxxxxxxx (valuty) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx XXXXX, avízo xxxxx, xxxxxxxx medium, xxxxx z xxxx, xxxx. jiné dokumenty), xxx sjednání x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxxxx, xxxxxx popř. xxxxxx xxxxxxxx, den xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx, den xxxxxxxx xxxxxx xx úschovy.

2. X xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, se xxxxx xxxx rozumí xxxxxxx den, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. práv x xxxxx věcem, xx vzniku xxxxxxxxxx x závazku, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx zjištění škody, xxxxx, xxxxxxx, přebytku, x xxxxxx majetku xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx potřebné xxxxxxx tyto skutečnosti xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. X případě, xxx xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx sestavení účetní xxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu účetnictví xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxxxxx).

4. Účetní případy xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx) jsou xx xxxxxxxx sjednání xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx podrozvahových xxxxxx (xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podílové xxxxx). V okamžiku xxxxxxxxxx obchodu se xxxxx xxxxxxxxxxxx zápis x vypořádání xx xxxxxxxx x xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx aktivum xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx odúčtuje x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx definované xxxxxxxx, tato xxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxx aktivem, xxxxxx xxxxxxxx aktivum x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odúčtováno.

6. Xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx xxxx finančního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx si xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx převodu xx xxxx, xxxxxx si xxxxxxx, x na xxxx, xxxxxx převádí. Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zaúčtuje xxxx zisk nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx aktiva. Xxxxxx-xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx ponechává, ocení xxxxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx aktiva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx xx podrží xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx poplatek, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

7. Převede-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tím xx sebe převezme xxxx finanční závazek (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx kupujícího, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 16, xxxx Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx). Jestliže příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx je předem xxxxxxxxx, účetní xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx aktivum x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxxx x rozvaze. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předem stanovena, xxxxxx xxxxxxxx rozdíl xxxx příjmy za xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do výnosů, xxx xxxxxxxx xxx x rozvaze jako xxxxxxx. X případě, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxx, xxxxxx jednotka tvoří xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rezervu.

8. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx finančním xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx nakoupila xxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx bude xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx nedosáhne xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx záruku xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Finanční xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx xxx. xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platnost a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx. Xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxx převeden xx jiný xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxx vzájemného xxxxxxxxx (kompenzace)

1. X xxxxxxxxxx účetní jednotky xx xxxxxxxx započíst xxxxxxx a závazky xxxx náklady x xxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxxxxx x závazky xxxxxxx právnických, popř. xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy (xxxx. xxxxxx a xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x xxxxx jedné xxxxxxx).

2. Xxxxxx jednotky xxxx xxxxx xxxxxxxx částky:

a) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úvěru x xxxxxxxxxxx úvěrem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. debetů xx xxxxxxx xxxxxx),

x) dobropisů (xxxxxxxxx) týkajících se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popř. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx z příjmů, xxxxxxxxx daní x xxxxxxxx; x to x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxx či xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx,

x) pokladních xxxxxxx x xxxxxxxx, pokud xx prokázána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), x xx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních nástrojů x xxxxx účetního xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx účtování xxxxxxx finančních aktiv, xxx xxxxxx je xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou x oceněním v xxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxx prodeje (xxxxx xxxxxx).

4. Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx (xxxx. §580 x §581 občanského xxxxxxxx, §358 xx §364 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx časové xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxxx xx účtují xxxxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx x výnosy xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx x věcně xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxx podat věrný x xxxxxxx obraz xxxxxxxx účetnictví xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odchylně (xxxx. xxxxxxxx xxxxx x vybraných xxxxxxxxxx xx splatnosti. Opravy xxxxxxx nebo výnosů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xx při xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx počáteční xxxx xxxxxxxxxxxxx zisku xxxx xxxxxxxxxx ztráty.

b) přijaté xxxxxxx vynaložených nákladů xxxxxxxx účetních xxxxxx xx účtují xx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx,

x) náklady x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx rozlišit xx xxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 35, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx období),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 35, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx formě

1. xxxxxx příštích xxxxxx (xxxxxx skupina 35, xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (účtová xxxxxxx 35, xxxx Příjmy xxxxxxxx xxxxxx).

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnost, že xx xxxx jejich xxxxx (xxxxx vymezení), xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Časové xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x případech, xxx xx jedná x xxxxxxxxxx částky, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx výnosů bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx časového xxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záměrnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. příjmy.

4. Účetní xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx rozlišovat, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ovlivněny mezitímní xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Účty xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladové xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vnitřním xxxxxxxxx x xxxxx xxx každoročně xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxx xxx zcela xxxxxxxxx.

7. Naběhlé xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x závazkům xxxxxx jednotka xxxxxxxx x xxxx sestavení xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Naběhlé xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx skupin, x xxxxx xx x xxxxxxxx a závazcích xxxxxxxx.

8. O úrokových xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxx metodou xxxxxxxxx xxxxxxx míry. X xxxxxxx xxxxxx x obchodování, k xxxxxxx, x závazků x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxx než xxxxx xxx, u cenných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx splatností v xxxxxxxx vypořádání xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotka xxxx použít lineární xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx také pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx splátkami, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx míry xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx použití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota budoucích xxxxxxxxx toků x xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

10. Účetní xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx vyúčtuje v xxxxxx účetním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx pohledávku vůči xxxxxxxxxx. Obdobně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx své xxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x prodlení, xx xxxx úroky xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx princip. X xxxxxxx, xx účetní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, uvede xxxx xxxxx neuplatněných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx (xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

11. Účetní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x běžném xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx věřiteli. Xxxxxxx účetní jednotka xxxxxxxxx, xxxxx uplatnění xxxxx x prodlení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

12. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 35 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx položky, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx dohadné xxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx za pojišťovnou x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxx pojistná náhrada x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx uzavírání xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx účtech xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobami xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dodávky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedený xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x případě dohadných xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Různí xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 34 x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zápisem xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 34.

Xxxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) majetek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x §25 xxxx. 3 xxxxxx.

4. X xxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx neúčtuje, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxx xxxxxxx hodnoty závazku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zjištěný rozdíl xxxxxxxx do výnosů xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdíl, xxx zvýšení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zjištěný xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. K xxxxxxxxxxx xxx, x okamžiku xxxxxxxxxxxxxxx úbytek majetku x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx reálnou xxxxxxx přeceňuje xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx §27 zákona.

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen “tržní xxxx”) vyhlášená xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx prokáže, xx xx tržní cenu xx možné xxxxx xxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx cenného papíru xx xx xxxxxx xxxxxxxxx úrokového výnosu). Xxxx-xx xxxxx stanovit xxxxxxx hodnotou jako xxxxx xxxx (např. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxx hodnota se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru.

7. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxx zveřejněná xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k obchodování xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trhů xxxx XXXX nebo xxxx, xxxxx xxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondem xxxxxxxxx dohody o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x výpůjčkách (k xxxxxx 2001 se xxxxxxx o tyto xxxx: Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Francie, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Lucembursko, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Slovensko, XXX, Španělsko, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, XXX, Velká Xxxxxxxx).

x) xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx směrnice XX x. 93/6/XX nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. xxxxxxx země EU, Xxxxxx, Lichtenštejnsko, Norsko, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kanada, Xxxxxxxxx a XXX).

8. Xx xxxxx toho, xx cenný xxxxx xx možné xx xxxxx xxxx prodat, xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xx s xxxxxx papírem se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxx xxxxx xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx zobchodovaných za xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 1/100 xxxxxx emise.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxx:

x) xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti, pokud xx jedná x xxxxx,

x) míře xxxxxx xx xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx jedná o xxxxxxxx listy,

c) xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx se xxxxx x dluhopisy x xxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx bere x xxxxx rizikovost xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxx směnky (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxx.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x případech x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se rovná xxxx, xxxxx emitent xxxxxxx xxxxxx

x) je xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojů),

b) xx jeho xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx,

x) xxx x xxxx xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxx zrušen xxxxxxx x xxxxxx, xx majetek společnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx konkurzu.

11. Xxxx xxxxxx xx vlastním xxxxxxxx podílového xxxxx xx neuplatní x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xx rovná nule, xxxxx xxxxx podílového xxxxx xxx pozastaven xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 31 xxx.

12. Nemá-li xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxx, ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx nebo mezitímní xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 2 xxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde x xxxxxxxxxx xxxxx). V xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx nemá x xxxxxxxxx žádné xxxx xxxxxxx xxxxx, upravená xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

13. Oceněním ekvivalencí (xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxxx, xx účast s xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxxx. Xxxxxxxx zahrnutý x pořizovací ceně xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx ocenění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podniku. Xxxxxxx xxxxxx xx následně:

- xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxx xxxxxxxxx x xxx x příjmu), popř. x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozdělení, x

- xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklých xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xx xxxxx / ztrátě účastí x xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 76 xxxx. 66.

Xxxxxxx dividendy xxxx. další xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx účtují xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx Podíl na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx v účtové xxxxxxx 76 xx xxxxxxxxxxx zápisem xx xxxxxx x účtové xxxxxxx 12 resp. 13 xxxx 35. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx účastí o xxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x účtové skupině 76.

Xxxxxxx účasti je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dceřiné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyly zahrnuty xx xxxxxx zisku xxxx ztráty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Rozdíly x xxxxxxxxxx přecenění účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxx na xxxxx / ztrátě xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 76 resp. 66. Xxxxxx, x kterou xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnutý xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zisku a xxxxxx (účet v xxxxxx skupině 76 Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx) převyšuje xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx přijaté příspěvky x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx převede xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ztrátách xxxxxxx xxxx přidružené xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v účetnictví xxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx jednotka xx xxxxxxx záruky nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

14. Účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxx k xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejnému xxxxxxxx xxxx je okamžik, xx kterému účasti xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx xxxx přidružená společnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejnému xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přecenění xx xxxx než o xxx xxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx cena xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výnosy a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vytvořenou x xxxxxx xxxxxx (pokud xx x tomuto xxxxxx tvořena). Xxxxxxxx xxxxxxxx finančního závazku xx xxxxxx xxxx xxxxxxx při prvotním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

16. Reálná xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen “xxxxx xxxx”) xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxx x okamžiku xxxxxxx nepracuje, xxxxxxx xx xxxx platná xxxxxxxx xxxxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxx okamžiku xxxxxxx.

17. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx souvztažně s xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů, x xxxxx je xxxxxxxx podle Čl. XII.

Xxxxxx VI

Použití xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx

1. Účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. X majetku x jiných aktivech x závazcích x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx x cizí měně, xxxxxx xxxx x xxxx měně.

2. Při xxxxxxxx xxxxxx xxx xx českou xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a x účetní závěrce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cizoměnových xxxxx a xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (účtová xxxxxxx 61, xxxxxx skupina 71) x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) x xxxxxxx investic xxxxxxxxx x cizoměnovými xxxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx vlivem; x xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx účet (xxxxxx xxxxxxx 56, xxxx Oceňovací rozdíly x xxxxxxxx xxxxxx) x na účty xxxxxxx xxxx výnosů (xxxxxx xxxxxxx 66 xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 76, xxxx Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx investicemi xxxxxxxxx x účastmi xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx čisté xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx vypořádání xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx x dohledné xxxxxxxxxxx nastalo, x xx své xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným vlivem; x xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (účtová xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x přepočtu xxxxxx) x na xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 66 účet Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 76, xxxx Zisky x xxxxxxx účastí) jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx;

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx obě xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx realizace, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx; o nich xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx do xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx uvedené smlouvy,

d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxx dosud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx uskutečnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 56 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) až xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx, xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozvahového xxxx (xxxxxx xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx) xx xxxxxxx (xxxxxx skupina 61, xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx operace) nebo xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx x devizových xxxxxxx),

x) x cizoměnových xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx oceněných xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx reálné xxxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) x cizoměnových xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx účtují xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x přecenění ekvivalencí.

4. Xxxxxx jednotka může x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na rozvahovém xxxx (xxxxxx xxxxxxx 35, Uspořádací účet xxxxxxxxx rozdílů) s xxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx kurzové xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 61, xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 71, účet Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx).

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx spotových xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 94) xxxx součástí xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (účtová xxxxxxx 61, xxxx Xxxxxxx xx devizové xxxxxxx, xxxxxx skupina 71, xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx operací) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx účtu (xxxxxx skupina 35, xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdílů). Účetní xxxxxxxx x výjimkou xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek VII

Zásady xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx položky xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx oceňován xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x účetnictví xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. x xxxxxxxxxxxx, podílových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) provede xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx části do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x účtové xxxxxxx 56.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx tvoří:

a) x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxxx xxxxxx, pohledávky z xxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností),

b) x pohledávkám z xxxxxx xxx finančních xxxxxxxx (např. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) k xxxxxx papírům drženým xx xxxxxxxxxx a xxxxxx papírům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx,

x) x podílům x xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným xxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxxx položek xx účtuje xx xxxx účtů xxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx opravných xxxxxxx. Použití xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx prospěch xxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx tvoří) x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx opravných položek. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx prospěch xxxx xx vrub xxxxxxxxxxx xxxx majetku xxxx dovoleno.

5. Xxxxxxx xxxxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx. Rozpuštění opravných xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx aktiv se xxxxxx x cizích xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx účtovaných x xxxxxx měnách xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, k nimž xx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx xx netvoří:

a) xx xxxxxxx hodnoty xxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx (xxxx opravných xxxxxxx nesmí mít xxxxxxx zůstatek),

b) k xxxxxxxx,

x) x aktivům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx, k xxxx xx vztahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ocenění xxxxxx x xxxxxxxxxx.

8. Při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx např. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), zástavy, přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx současně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxx, xx xx při selhání xxxxxxxx může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx prodlení x platbami xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx nezaplacení,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx čisté xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx. x hodnotě, kterou xxxxxx xx odečtení xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx třetích osob (xxxx-xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxxx) maximálně do xxxx ocenění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxx kvalitním xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotce x případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) subjektem, xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx předpisu ČNB xxxxxxxxx nulové xxxxxxxx xxxx (např. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX),

x) cennými xxxxxx, x nimž xx x xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx obvykle xxxxxxx xxxxxxx položky (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx xxxx XXXX),

x) x vkladů xxxxxxxxx x xxxxxx jednotky, x xxxxx xx xxxxxx jednotka xxxxxxx, xx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tvorby xxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x cenných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisích x xxxxxxxxxx x obchodování.

2. Xxxxxxx položky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxxxx, tzn. xx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zemí XXXX.

3. Opravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx drženým xx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx aktivy x x titulu zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx emitenta.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx drženým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x primárních xxxxxxx x neurčených x xxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx ČNB.

5. Xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x:

x) cenným xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx poskytla x xxxx obchodech,

b) xxxxxx xxxxxxx drženým xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx papírům pořízeným x primárních emisích x neurčeným x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

III. Xxxxxxx položky x xxxxxxx x xxxxxxxx podílům

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ekvivalencí x

x) k xxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxx akciové společnosti, xxxxx není xxxxxx x rozhodujícím nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxx x účasti x xxxxxx se xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xx vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepoužije v xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x společnost:

a) xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xxx zrušen xxxxxxx x důvodu, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx.

4. Xxxx-xx účetní xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxx položky, xxxx xxxxxx xxxxxxxx dostupné xxxxx z xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx závěrky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 2 xxxx (u xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx údaje). V xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx nemá x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx údaje, opravná xxxxxxx se xxxxx xx xxxx ocenění xxxxxx xxxx ostatních xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Článek XXXX

Xxxxxx xxx xxxxxx x použití xxxxxx

1. Xxxxxxx představuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx časovým xxxxxxxx x xxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx, pro který xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx povinnost (xxxxxx xxxx věcná) xxxxx, xxxxx je výsledkem xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ekonomický xxxxxxxx, xxxxxxx “xxxxxxxxxxxxx” znamená xxxxxxxxxxx pravděpodobnost xxxxx xxx 50%,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx v xxxx, x níž xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx plnění. Xxxxx-xx předpoklad přiměřeně xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx korunách. Pokud xx xxxxxxxx x xxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxx rozdíly xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rozdíly x jiných xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 65 se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 54 Xxxxxxx, x to xx xxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx nejlepšího odhadu xxxxxxx xx berou x úvahu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx nevyhnutelně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Budoucí xxxxxxxx, které xxxxx xxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazku, se xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx rezervy xx neberou x xxxxx zisky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiv, x to ani x případě, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rezervy. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx závazků ve xxxxxxxxxxx budoucnosti, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxx xx současnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx navyšování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úrokových xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx inventuře x xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxx, x xxxx byly vytvořeny (xxxx. xx záruky, xx xxx x xxxxxx, xx restrukturalizaci, xxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx je účtuje xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 75) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 54. Xx-xx xxxxxxx rezervy xxxxx xxx její xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx část xxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

9. Rezerva xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx bankovních xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rizik. X xxxxx xxxxxx slouží xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných xxxxxx.

10. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx oficiální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx:

- obor xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx,

- xxxxxx xxxxx, kterého xx xxxx,

- xxxxxxxx, funkci x xxxxxxxxx počet xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx,

- výdaje, xxxxx xxxxx vynaloženy,

- xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejího xxxxx xxxx zveřejněním xxxxxx xxxxxxxx rysů.

11. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxx přímé xxxxxx xx restrukturalizaci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx spojeny s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx investice xx nových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

12. Xxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xx plánován x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx.

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx zemi nebo xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxx země nebo xxxxxxx do xxxx,

- xxxxxxx xx struktuře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

- zásadní xxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx dopad xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx zánikem xxx xxxxxxxxx se zruší xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx o xxxxxxx společnosti xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Účast x xxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx x přidružené xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx společností (ovládanou xxxxxx) se rozumí xxxxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vykonává xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xx řízení nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Přidruženou xxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx účetní jednotky xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, když

a) xx většinovým xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx většinou hlasovacích xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx jmenování xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx statutárním orgánem xxxx jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx většinou xxxxxxxxxxx práv xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rozhodující xxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, v nichž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jedna x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx společných xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxxx podílet se xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

9. Xxxxxxxxx vliv xxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxxx má xxxxx xxxx nepřímý xxxxx xxxxxxx 20% xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, pokud x této společnosti xxxxxxxxxx rozhodující xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx menším xxx 20% xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx existuje.

10. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx zejména:

- xxxxxxxxx xx statutárním orgánu xxxxxxxxxx společnosti,

- účastí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

- významnými xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a účetní xxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx podstatný xxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, která x xx uplatňuje xxxxxxxxx xxxx,

- přístupem x xxxxxxxxxx technickým informacím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Akcie, x xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným vlivem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx samostatných xxxxxxxxxxxx účtech xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx bylo xxxxxxxx xxxx půjčením nebo xxxxxxxxxxx v repu x xxxxxxx xx xxxxxxxx použitým xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx nadále xxxxxxxx pro vykonávání xxxxxxxxxxxxx xxxx podstatného xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx.

12. Účasti x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným xxxxxx xx xxxxx nulou x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx

x) xxxxx je xxxxxxxxxx řízení,

b) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx,

x) x xxx xxx zrušen xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxx.

14. X xxxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx položky.

Článek X

Cenné papíry

1. Xxxxx papíry jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony (xxxxxxx zákonem o cenných papírech) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx papíry x pevným xxxxxxx (xxxxxxx cenné xxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx x

x) pevnou xxxxxxxx xxxxx,

x) proměnlivou úrokovou xxxxx, xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) je xxxxxx určena xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx x proměnlivým výnosem.

3. Xxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, se xxxxx xx cenné papíry

a) x xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxx,

x) držené xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisích xxxxxxxx x obchodování; při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx

x) xxxxxxx x xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Cenným xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx cenný papír, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx obchodování x xxxxxxxxxx zisku z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx časovém xxxxxx.

6. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodování (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx účetní xxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti xx xxxxxx cenný xxxxx, xxxxx xx finančním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx do xxxxxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx schopnost xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdroje xxx držení xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx držet cenný xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prodejní opcí xx tento xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx má xxxxx xxxxx tento cenný xxxxx xx xx xxxx splatnosti x xxxx x úmyslu xxxxxxxx xxxxxxxx opci. Xxxxxx papírem xxxxxxx xx splatnosti xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx právo xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nižší xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx do splatnosti xx neúčtuje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x účastech x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx účastmi. Xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx x primárních xxxxxxx, x nimiž xxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx obchodovat, se xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 41 (xx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx emisích neurčené x xxxxxxxxxxx) oceňují xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx papírem x prodeji se xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx finančním xxxxxxx x není xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxx účastmi (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx). Xx účtech xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x primárních xxxxxxx, s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obchodovat; tyto xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 41 (xx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodování).

9. Cenným xxxxxxx zajištěným aktivy xx rozumí cenný xxxxx vzniklý v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx hypotečních xxxxx, xxxxxxxxxx x kreditních xxxxx xxxx., xx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Cenné papíry xxxxxxxxx aktivy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x obchodování, x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisích xxxxxxxx x obchodování.

10. Xxxxxx xxxxxxx poskytnutým x xxxx xxxxxxxxx xxxx půjčeným xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, cenný xxxxx k prodeji, xxxxx xxxxx pořízený x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx cenných papír xxxxxx xx splatnosti.

11. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx se účtují xx xxxxxxxxxxxx analytických xxxxxx syntetických xxxx, xxx x nich xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo poskytnutím x xxxx x xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx.

12. Xxxxx papíry xxxxxxxxx xxxx přijaté x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuty x xxxx xxxxxxxxx xxxx jsou půjčeny, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Při prodeji xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx prodejní xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 17). Cenné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx krátkého prodeje xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

13. Xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Její xxxxxxxx xxxx přímé xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx papíry, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. poplatky x xxxxxxx makléřům, xxxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prémie xxxx diskonty, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci termínové xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx hodnota opce.

14. X xxxxxxx papírů x obchodování x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx dluhopisy, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypořádání xxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx spotové xxxxxxx) do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodeje, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přeceňuje xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxxxxxx - x xxxx jsou x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx na reálnou xxxxxxx). Změny reálných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nákladů xxxx výnosů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx denně, x xxxxxxx xxxxxx x prodeji x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo mezitímní xxxxxx závěrky xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. X xxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx cenných papírů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx výnosy. Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx splatnosti xxxx xxxxxxx papírů pořízených x primárních xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xx rozdíl mezi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x opravené položky x xxxxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

16. U xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x obchodování, xxx-xx x xxxxxxx x kuponových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx sjednání xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx sjednání zpětného xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazky xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o nabíhající xxxxxxx náklady - xxxxxx, diskont - xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx přeceněny xx xxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx hodnot jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx závazků z xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxx.

17. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx cena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx cenné papíry.

18. Xxxxxxxxx výnosy xxxx. xxxxxxx xx xxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. pořizovací cenou xxxxxxxxxx transakční xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papíru) x xxxxxxxxxx kupon xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenou.

19. K xxxxxx xxxxxxx drženým xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx položky v xxxxxxx x Čl. VII Xxxxxxxx ustanovení.

20. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v primárních xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx papírů k xxxxxxx xxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

21. Pro přesuny xxxx cennými xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx x drženými do xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x prodeji xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanou-li xx xxxxxxxx portfolia xxxxxxx xxxxxx, s nímž xxxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxx x cílem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle písm. x), x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx papírů držených xx splatnosti.

d) Přesuny x cenných xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxx záměru nebo xxxxxxxxxx xxxxx cenné xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxxxx prodeje xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx opce) xxxx x xxxxxxx více xxx xxxxxxxxxx části xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xx xxxxxxx papírů x xxxxxxx. Do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx prodej (xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxx více xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx držených xx splatnosti xx xxxxxxx papírů x xxxxxxxxxxx nebo k xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařadit xxxxx cenné papíry xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti.

f) Xxxxxxxxxx xxxxx písm. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx měr xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů,

2. uskutečněné xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx 90% pořizovací xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

3. xx xxxxxx došlo x důsledku ojedinělé xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx kterou xxxxxx jednotka xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx emitenta, x xxxxxxxx změn xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx redukují xxxxxx . xxxxxxxx x xxxxxx osvobozených xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

22. Při přesunu xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx reálná xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x nabíhající xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papírů k xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přecenění na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx cennému xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xx splatnosti xxxxxxxxx xxxxxxx položka, xx před xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxx. xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx k obchodování xx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx).

23. X xxxxxxxxx akciích xx xxx xxxxxx xx účel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatném xxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxx jednotky. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zúčtuje xxxx xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxx ážia, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxx-xx x prodeji xxxxxxxxx akcií, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx prodeje xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx předání xxxxxxxxx xxxxx, pořizovací cena xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu.

24. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx účtových xxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx. Xxx prvotním zachycení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cenou, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx vlastních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx hodnota pevné xxxxxxxxx operace xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx mezi pořizovací xxxxx zpětně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

X hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvyšování xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx snižovány xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx.

25. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx xxx zúčtování x xxxxx cenných xxxxxx (xxxxxx skupina 37, xxxx Zúčtování x xxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxx xxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou-li xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx burz. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx o xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx zachytí xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 97, xxxx Xxxxxxxxxx zástavy - xxxxx xxxxxx).

26. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x obhospodařování, xx úschovy, správy xxxx k uložení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x datu xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx papíry xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx skupina 98, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování).

Xxxxxx XX

Xxxx obchody

1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx repo nebo xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx aktiv (xxxxxx xxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx jinou xxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijmout xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datu xx xxxxxx rovnající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx x xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx než xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx úhrady x xxxxx.

4. Xxxx x xxxx xxxxxxx xx účtováno o:

a) xxxxxxxxxx repu a xxxxxxxxxx reverzním xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xx současně sjednaným xxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx úvěru xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxx převodem xxxxxxx xxxxxx.

6. Kolaterál, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poskytnuté x xxxx, xxxxxxx x rozvaze x xxxxxx jednotka x xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx analytických účtech xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Zároveň účetní xxxxxxxx účtuje u xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxxx sjednaným xxxxxxx x x xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přijatém xxxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijaté x xxxxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycuje x reálné hodnotě x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx krátkého xxxxxxx; x xxx se xxxxxx x účtové xxxxxxx 17. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx reverzního xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutém xxxxx.

Článek XII

Deriváty

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky:

a) xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxxx xxxx, ceny cenného xxxxxx, ceny xxxxxxxx, xxxxxxxx kurzu, cenového xxxxxx, xx úvěrovém xxxxxxxxx (xxxxxxx) nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx proměnné,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyžaduje malou xxxxxxxxx čistou investici, xxxxx xx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx reagují xx xxxxx x úvěrových x xxxxxxx faktorech,

c) xx xxxxxxx a xxxxxxxx k budoucímu xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx vypořádání je x xxxx xxxxx xxx u spotové xxxxxxx.

2. Xxxxxxx má xxx nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čisté xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxx xx situace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxx produkty, nerostné xxxxxxxx (xxxxxx xxxx), xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vypořádat. Xxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, prodeje nebo xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se očekává, xx xxxxx vypořádány xxxxxxx komodity,

c) xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx vyžadují xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx v těchto xxxxxxxxx vychází z xxxx ztráty xxxxxxx x účetní jednotce.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

5. Xxxxxxx termínovými xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx, futures x xxxxx.

6. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx nástroje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podkladových xxxxxxxx, xxx xxxxx ho xxx nepříznivém vývoji xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x obchodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx:

x) sjednány xxxxx xxxxxx jednotkou xxx xxx, xxxxx může xxxxx zákona o cenných papírech xxxx xxxxxxx vykonávat, xxxx

x) xxxxxxxx účetní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle zákona o cenných papírech tuto xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotkou xx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxx cen xxxxxx xxxxxxxxx (xxx, xxx, cena xxxxx, xxxx. cena xxx), xx které xx xxxxxx xxxxxxxx ochotna xxxxxxxx sjednat.

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx člení xx deriváty xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx nástroji) xx xxxxxxxx nástroj, který xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx podkladových úrokových xxxxxxxx, které jsou xxxxx x xxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrokovou xxxxx určitého subjektu. Xx xxxxxxx deriváty xx považují i xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx nástroj, xxxxx xx skládá xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx dvou xxxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skládá xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx také z xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx hodnota xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mírou určitého xxxxxxxx.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx) je xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx alespoň z xxxxxxx podkladového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx ovlivněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektu.

13. Xxxxxxx xxxxxxx (derivát x xxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ze xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx úrokových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx či xxxx xxxxxxxxxxxx akciových xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ovlivněna rizikovou xxxxxxxx xxxxx určitého xxxxxxxx.

Xxxx platí:

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úvěrový xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx subjekt xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) účetní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže sjednala xxxxxxx derivát xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxx-xx dlužník xxx xxxxxxx, xxxxxx xx subjekt nakupující xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijatou záruku xxxx úvěrový xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

14. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nástroj, xxx x derivát (xxx. xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx peněžní xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje. Xxxxxxx xxxxxxx se odděluje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx ustanovení xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx vlastnosti x xxxxxx vloženého xxxxxxxx nejsou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínkami xxxx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx samostatný nástroj xxxxxxxx definici xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nástroj xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx reálnou xxxxxxx, ale xxxxx x přecenění xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

15. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rizika vloženého xxxxxxxx nejsou v xxxxxx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx derivát xx xx hostitelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x případě

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxx xxxx vložená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- měnové xxxx vloženého xx xxxxxxxxx nástroje,

- xxxx xx prodloužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrokového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrokového xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tržní xxxxxxxx xxxx,

- derivátu, xxxxxx xx mění xxxxxxx hostitelský nástroj xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx komodity,

- derivátu, xxxxx xx xxxxxx xx úrokového xxxxxxxx, xxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- kupní xxxx prodejní xxxx xx xxxxxxx nástroj xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx prémií, x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Ekonomické xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx derivátu xxxx x těsném vztahu x ekonomickým xxxxxxxxxxx x riziky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. v xxxxxxx

- xxxxxxxxx swapu vloženého xx úrokového xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxx vložené xx xxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx je při xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

- měnového xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úrokového xxxxxxxx,

- xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

17. Xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxxxx, se v xxxxxxx že xx xxxxxxxx složeného finančního xxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxx xx. dluhopis x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

18. O derivátech xx účtuje xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx, uplatnění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxxx xxxxxx jednotky xx xx podrozvahových xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

19. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účtují xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx derivátů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrokových xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, změn xxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úrokových xxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podrozvahové pohledávky x závazky xxxxxxxxxx.

20. Xx rozvahových účtech xx xxxxxxxx účtují x reálných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xx, xxxxx dále xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

21. X xxxx xxxx xx xxxxx xx rozvahových xxxxxx derivát xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxx o úrokový xxxxxxx v xxxx xxxx,

x) účetní jednotka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x závazky z xxxxxx úrokového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx derivát x xxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx, x cizí xxxx xx xxxxxx x reálné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toků, x xxxx xxxx xx účtuje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x Kč xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx. Nejde-li x xxxxxxxxxxx úrokový xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx derivátu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

22. X případě xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje se xxxxxx xx sjednané xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx opce (xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx cenou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx-xx tento xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxx opce rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje při xxxxxxxxx opce, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxxx burzovních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx marží (účtová xxxxxxx 31, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

23. Do xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 61, xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx k okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, výkazů xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxxxxxx xxxxxx xxxx zisky xxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx podle:

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotou, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x obchodování,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx reálnou xxxxxxx, které nejsou x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx hostitelského xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

24. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx deriváty, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajišťovací vztah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx rizika, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajištění xx efektivní, xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťovacího xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnot zajišťovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (popřípadě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx 80 % až xxxxx 125 % xxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zajišťovanému xxxxxx. Xxxxxx jednotka xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx efektivní, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx alespoň k xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx sestavení výkazu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx zajišťování, xxxxx xxxxxxxxx některou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx části,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx obě xxxxxx x xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx množství, ceny, xxxxxxx realizace, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uskutečnění je xxxxxx pravděpodobné. Xxxxxx, xx uskutečnění očekávané xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx nutné xxx xxx také xxxxxx xxxxxx zjevné xxxxxxxxxxx, např. obchodní xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx transakce, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristikami. Identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx účtovanými xxxxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx,

x) právně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, sankcí xx xxxxxxxxxx podmínek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepokryté, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Určení, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxxx. Xx nutné xxx xxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx transakcí x xxxxxxxxx, finanční a xxxxxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xx mohly nastat xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, možnost xxxxxx xx stejným účelům xxxx xxxx xxxxxxxxx x podstatně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Identifikaci očekávané xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x z xxxxxxxx xxxx, kdy xx xx xxxxxxxxx xxxx uskutečnit (není xxxxxxxx stanovit přesný xxxxxxx uskutečnění, xx xxxxx stanovit a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx období, xxxx. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxxxxxxxx očekávané xxxxxxx xxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uskutečněného xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

26. Xxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxx transakce, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, právně xxxxxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx budoucích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxx a kategorie xxxxxx.

27. Účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxx platnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx derivát xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx právně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí transakce.

28. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx být buď

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx investice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodujícím nebo xxxxxxxxxx vlivem.

29. Zajištěním xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx, xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx), skupina xxxxx, xxxxxx závazků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx:

- přeceňován na xxxxxxx hodnotu se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotu; xxx xx při xxxxxxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx závazku xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx reálné xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§27 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx), x xxxx xxxxx xxxx účtovány x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, a to xxxxx xxxxxxxxxx zajišťovaného xxxxxx (xxxx. úrokové xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx rozdílů),

- xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x přecenění xxxx xxxxxxxxx xx rozvahovém xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikům xx xxxx trvání zajištění xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizika.

Na xxxxxx xxxx nákladů xxxx xxxxxx, kde se xxxxxx xxxxx reálných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx:

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx, pokud efektivnost xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx celkových xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojů,

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx efektivnost xxxxxxxxx xxxx splněna xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Změny xxxxxxxx xxxxxx zajišťovacích nástrojů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se v xxxxx xxxxxxx účtují xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 61 xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Výnosy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

30. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků se xxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxx toků, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxxx xxxxxxx transakcí, xx skupinami xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx druh x kategorie xxxxxx. Xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx toků, xxxxx xxxxxxxxxx zajištěným rizikům, xxxx ponechány v xxxxxxx (xxxxxx skupina 56). Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vynutitelná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxx, xxxxxxx výsledkem xxxx vznik rozvahového xxxxxx xxxx závazku, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ze změn xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vzniklých xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx výsledkem vznik xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx ztráty vzniklé xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx derivátů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výnosů x xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx. Zisky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjednaných x xxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizikům, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx přecenění xx xxxxxxx (účtová xxxxxxx 61, xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace) xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, účet xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

31. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do cizoměnových xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx plynoucího z xxxxxx účastí. Xxxxx xxxx ztráty vzniklé xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx (xxxxxx skupina 56). Xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx zúčtovány xx stejném období, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x odúčtováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx cizoměnových xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jinému xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do nákladů xxxx xxxxxx.

32. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx burzovní xxxxxxxx xx účtují xx xxxxxxxxxx účtu (xxxxxx xxxxxxx 31, účet Xxxxxxxxx xxxxx burzovních xxxxxxxx) x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxx x xxxxxxx na marže x xxxxxxxxx složené xxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx se zde xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X maržích xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx se účtuje x xxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx účtováno xxxx poskytnutím.

33. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účtují na xxxxxxxxxxx xxxxxx x účtové třídě 1 x 2 (xxxxxx xxxxxxx 13, xxxx Xxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x xxxx; xxxxxx xxxxxxx 21, xxxx Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty, xxx-xx x xxxxx složené x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

34. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx rozvahových xxxxxx x účtové třídě 1 x 2 (účtová xxxxxxx 13, účet Ostatní xxxxxxx xxxx bankám, xxx-xx x marže xxxxxxx xx xxxx; xxxxxx xxxxxxx 22, xxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxx přijaté od xxxxxx xxxxxxxx než xxxx). X maržích xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 97).

Článek XXXX

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx

1. X operacím x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx koupě xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx cenných papírů,

c) xxxxxxx xxxxxxx papírů,

d) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx obstaravatelských smluv xxxxxx xxxx prodeje xxxxxxx xxxxxx, účtuje xx rozvahových účtech x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (účtová xxxxxxx 37, xxxx Zúčtování x xxxxxxxx). Tzn. xx na xxxxx xxxx zachytí xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xx nakoupené cenné xxxxxx xxx klienta x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z poskytnutých xxxxx klientovi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x převody xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx úvěr (xxxx. xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx x xxxxxxxxxx xx původní xxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 2 jako x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx rozvahových xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx složení xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx.

3. Xxxx-xx xxxxxx jednotka bankou xxxx XXX x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákupy xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxx x účtové xxxxxxx 37 (xxxx Xxxxxxxxx s xxxxxxxx). Xxxxxxxx-xx klientovi xxxx (xxxx. xxxxxx) na xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxxx o něm x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 2 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úvěrů (popř. xxxxxx). X rámcích (xxxxxxx) stanovených xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx okamžiku xxxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx pohledávek, resp. xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxxxxx používá xxxx x xxxxxx xxxxxxx 37 (xxxx Xxxxxxxxx x trhem xxxxxxx xxxxxx, odděleně xxxxx xxxx), xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. závazků xxxx xxxxxxxx účet x účtové xxxxxxx 37 (účet Xxxxxxxxx x xxxxxxxx, odděleně xxxxx xxxxxxx). Xxx. xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx výdaje xx nakoupené cenné xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx x poskytnutých xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx klienta, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx klientovi.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx z xxxxxxxxx operací).

5. Účetní xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx smluv o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx klienta, účtuje xx xxxxxxxxxxx účtech x závazcích xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx cenných xxxxxx nebo umístění xx xxxxxx finančních xxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxxxxx určené x xxxxxxx klientovi (xxxxxx skupina 37, xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx x rámci účtu Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx). Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx) účetní jednotka xxxxxxx k datu xxxxxxxxx xxxxx, mimořádné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obhospodařování.

6. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx závazků z xxxxxxxxxxxxxxx (účtová skupina 37, xxxx xxxx Xxxxxxx z cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyúčtování xxxxxx x prodejů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů. Tzn. xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obhospodařované xxxxx xxxxxx, příjmy x xxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo dividendy.

7. X xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společně, xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vlastní xxxx, účetní jednotka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx skupina 37, xxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx papírů). Xxxxxx případy xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx cennými papíry xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx závazků z xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx skupina 37, xxxx Závazky x xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx jednotky).

8. Xxxxxxxx a provize xx klientů xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx operací).

9. Xxxxxxx-xx účetní jednotka xx samostatné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx papírů na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx (účtová xxxxxxx 98, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx cenných xxxxxx x xxxxxxx účtuje xxxxx jednotlivých xxxxxxx x zaknihovaných cenných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx nečiní xxxxx úkony nutné x výkonu x xxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxx cennými xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx účtu xx Středisku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx papírů, který xx x zahraničí xxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx svých klientů - xxx. xxxxxxx xxxxxxx).

10. Xxxxx papíry xxxxxxxx xx úschovy x xxxx xxxxxxx xx úschovy xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx po dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, xxxx Hodnoty převzaté xx xxxxxxx). Xxx. xx xxxxxx jednotka x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx) xxxxxxx xxx vlastní cenné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx a xxxxxxx od klientů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx z ostatních xxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxxxx placené za xxxxxxxxx úschovu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klientem, xxxxxx jednotka xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 61, xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx).

12. Přijímá-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx papíry xx správy , xxxxxx x jmenovité xxxxxxx těchto cenných xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx převzaté xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, účet Hodnoty xxxxxxxx xx správy). Xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 37, xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xx xxxxxx x rámci účtu Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dispozice xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxxx z titulu xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zúčtovány xx xxxxxx (xxxxxx skupina 71, xxxx Xxxxxx x ostatních operací).

14. Xxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, účtuje x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, účet Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx). Na xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx skupina 37, na stejném xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx Závazky z xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx jednotky) účetní xxxxxxxx účtuje x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx z těchto xxxxxxx xxxxxx, a xx do xxxx xxxxxxx klientovi.

15. Xxxxx xxxxxx převzaté x xxxxxxx a dále xxxxxxx xx úschovy xxxxxx schovateli (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xx správy xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx hodnoty xxxxxxxx x uložení (xxxxxx skupina 98, xxxx Xxxxxxx převzaté x xxxxxxx). Xxx. xx xxxxxx jednotka x xxxx xxxxxxxx xx aktivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 98, xxxx Hodnoty předané xx xxxxxxx) xxxx xx xxxxxx (účtová xxxxxxx 98, xxxx Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxx xx úschovy xxxx správy.

16. Poplatky x xxxxxxx od xxxxxxx xx uložení xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx).

17. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů klienta x přitom xx xxxxxxx prvním nabyvatelem xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx skupina 37, xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx vypořádání xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

18. Účetní xxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx sjednání smlouvy x xxxxxxxxx xxxxx xx podrozvahovém xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx vypořádání xxxxxx xx emitenta xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zápis a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 37, xxxx Xxxxxx cenné papíry xxxxxx x xxxxxxxx xx veřejnosti). Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx cenou x prodejní xxxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Výnosy x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabyvatelům, převede xx účty cenných xxxxxx x xx xxxxx záměru buď xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x primárních emisích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

19. Xxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxxxxxx zprostředkovává xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx rozvahovém xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 37, xxxxxxxxxx xxxx x rámci xxxx Xxxxxxxxx x příkazci) x maržích xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnot. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx klientů xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 71, xxxx Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx). Přijme-li xxxxxx xxxxxxxx marži xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxx x xxxxxx hodnotě xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx přijaté xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 97, xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papíry).

20. Xxxxxxxx-xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx úvěr (xxxx. xxxxxx) xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxx v závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účtové třídě 2 jako x xxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxxx xx ostatních xxxxx (xxxx. xxxxxx).

Xxxxxx XIV

Hmotný xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx cena xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx. Za xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx pozemky, xxxxxx, stavby, soubory xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, stroje, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx prostředky, nástroje, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx 43.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účetní jednotky. Xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xx věcí xxxxxx založeného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky x podobným xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku.

3. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Provozním xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx využívá xxx xxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx nevyužívá při xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx majetek xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx odpisovaný x xxxxxxxxxxxx. Neodpisovaným xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pozemky, xxxxxxxx xxxx, sbírky (xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x knihovní xxxxxx).

5. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hmotném xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxx vstupní cena xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů, xxxxx-xx x xxxxxx. X xxxxxxxx účtuje xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx skupině 48 xxxx x účtové xxxxxxx 35.

6. Součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou všechny xxxxxxx nutné x xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýší x xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona o daních z příjmů. Xxxxxxxxx zhodnocení, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem o daních z příjmů stanovenou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x ně xxxxxxx náklady na xxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxx do nákladů (xxxxxx xxxxxxx 63, xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx).

8. Xxxxxxx souboru xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x pořizovací xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

9. O xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxxx se odpisuje xxxxxxx formou oprávek x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

11. Účtování x xxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxx postupy, xxxxx odpovídají xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx převod, xxxxx xxxx.). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxx, x xxxxxxx náklady xxxxxxx s vyřazením xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 66).

12. Xxx xxxxxxxx likvidaci jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxx movité věci. Xxxx odepsanosti xxxxxxxx xxxx xx shodná x mírou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku.

13. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx stavebních xxxxx) xx xxxxxx zúčtované xx příslušném xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na účet x xxxxxx xxxxxxx 66 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XV

Nehmotný xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx majetkem xx xxxxxx majetek, který xxxx hmotnou xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx, xx xxxxxxx účetní jednotce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jednotlivé položky xxxx x okamžiku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 60 000 Xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx patentovou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, goodwill. X nehmotném xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotka xx účtech v xxxxxx xxxxxxx 47.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx výdaje, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx založení xx vzniku xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx sem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotného xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx uskutečněné x tomto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Zřizovací xxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotka x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx let (§65a xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

3. Xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx na xxxx v xxxxxx xxxxxxx 47 nehmotného xxxxxxx, xxxxxx při xxxxxx majetku x xxxxxx se xxx xxxxxxxx pořizovací ceny xxxxxxxx xxx podílem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikovatelných xxxxx x závazků x xxxx xxxxxxxx. Xx-xx tento xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záporném xxxxxxxxx, x to xx prospěch účtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku. Goodwill xx systematicky xxxxxxxxx xx xxxx své xxxxxxxxxxxxx.

4. O xxxxxxxxx xxxxxxx vytvořeném xxxxxxx, xxxx ve fázi xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nehmotného xxxxxxx je taková, xx ho bude xxxxx využívat xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx záměr xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xx prodat x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xx možné xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx xxxxxx, xx možné xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo bude-li xxxxxxxx interně, je xxxxx prokázat jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxx dostupné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, finanční x ostatní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx využití xxxx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx jednotka xx schopna xxxxxxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho vývoje.

5. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx neúčtuje

a) x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoumání prováděné x cílem získat xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Výdaje xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x obdobích, xxx xxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx svojí xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrne xx xxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činností (x xxx xx xxxxxxxx).

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nehmotného majetku, xxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx něj x xxxxx za xxxxxx období převýší xxxxxx 60 000 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxx uvedeno xx xxxxxxx.

8. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nákladů, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Nehmotný majetek xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx stanovenou na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx doměnka, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx 20 xxx od xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx používat.

Xxxxxx XVI

Daň x xxxxxxx hodnoty

1. Xxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty (XXX) xxxxxxxx xxxx daň xx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 34, xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozpočtem) x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je DPH xxxxxxxx pořizovací xxxx xxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx). DPH xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zdanitelná xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu (účtová xxxxxxx 34, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx Zúčtování se xxxxxxx xxxxxxxxx).

2. XXX xx vstupu, x xxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx (účtová xxxxxxx 66, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx). X xxxxxxx, xx účetní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx DPH, xxxxxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxx.

3. Účetní jednotka, xxxxx jako plátce XXX xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx DPH xxxx není xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nakoupený xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účty xxxxxxx x veškeré xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx DPH xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek XXXX

Xxx x xxxxxx

1. Xxxxxxx daň xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx (k nároku) x xxxxxxx na xxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (účtová xxxxxxx 68, xxxx Xxx x xxxxxx - xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx nákladu xxxxxx xxxxxxxx je i xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx stanovenou x xxxx xxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z příjmů xx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxxxx skupina 68, xxxx Xxx x xxxxxx - xxxxxxxx), x xx podle xxxxxxxxx xxxxxx rozvahového xxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx závazku x xxxx xxxxxx xxxxxxxx vykázanou v xxxxxxx. Daňovou xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozumí hodnota xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxx; což xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výnosy při xxxxxxxx xxxxxxx daně (xxxxxx xxxxxx) budoucích xxxxxx, xxx xx xxxxxx hodnota xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, tzn. xx vedou k xxxxxxxxxx xxxxxxxx závazku (xxxx. xx-xx xxxxxx xxxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyšší než xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx daňové účely);

b) xxxxxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxx odčitatelné xxx určování základu xxxx (xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx aktiva xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uhrazena, xxx. xx vedou x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx (xxxx. xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zohledňování xxxxxxxxx xxxxxxx nižší xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zohlednění daňově xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek).

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 34, xxxx Odložená xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x úhradě x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx nárokované v xxxxxxxx obdobích z xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx přechodných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nevyužitých xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účtuje (xxxxxx skupina 34, xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a závazek) xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxxx správcům xxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, u níž xx xxxxxxx vrácení:

a) xx xxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxx odčitatelných xxxxxxxxxxx rozdílů; nebo

b) x obdobích, xx xxxxxxx xxxxxx ztráta, xxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo převedena xx xxxxxxx období.

Za xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období, xx kterém odčitatelné xxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx.

7. X xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednota xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v případě, xx je xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx daně, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, účetní xxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Účetní xxxxxxxx o odložené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nevyužitých xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 34, xxxx Xxxxxxxx daňová xxxxxxxxxx x xxxxxxx) v xxxxxxx, x xxxx xx pravděpodobné, xx xxxxxxxx základem xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty x nevyužité daňové xxxxxxx xxxxx moci xxx xxxxxxx.

9. Při xxxxxxx odložené xxxxxx xxxxxxxxxx x odloženého xxxxxxxx závazku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx, o xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daňový xxxxxxx vypořádán. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx odložené xxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o daních z příjmů pro xxxxxx, xx xxxxxx xxxx odložená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Odložené daňové xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx záporného xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx rozdíly

1. Xx inventarizační rozdíl, xxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxx majetku x závazků a xxxxxxxxx stavem xxxxxxx x závazků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx případy, kdy

a) xxxxxxxx xxxx xx xxxxx (manko, popř. xxxxxxx x pokladních xxxxxxxxx a xxxxx) xxx účetní stav x xxxxxx mezi xxxxxx stavy xxxxx xxxxxxx účetním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se dále xxxxxxxx zejména x xxxxxxx s příslušnými xxxxxxxxxxxx občanského a obchodního zákoníku, xxxx zákoníku práce x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) skutečný xxxx xx xxxxx (xxxxxxxx) xxx účetní xxxx x rozdíl mezi xxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxx prokázat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxx zejména v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx občanského zákoníku o xxxx xxxxxxxx, skryté, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 66, xxxx Jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx skupina 76, xxxx Jiné xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, záloh k xxxxxxxxxx, cenin a xxxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx z xxxxxx titulu xxxxx x oddělené xxxxxxxxxx xxxxxxxx “Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení” x xxxxxxx umořovací xxxxxx.

3. X xxxxxxx, xx se při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx jejich xxxxxx xx xxxxx než xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx, zvýšení xx xxxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zápisem na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx a uzavírání xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx

1. Při otevírání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx §17 zákona xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 58) se xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx knih xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx).

X. Otevírání xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Stavy jednotlivých xxxxxxxxxxx položek (aktiva x xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxx skupině 58 xx účtu Xxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx navazovat na xxxxx xxxxxxxxxxxx rozvahových xxxxxxx (aktiva x xxxxxx) x účtové xxxxxxx 58 na xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx zápisy xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ve prospěch xxxxxxxxxxx xxxx otevíraných xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxx xxxxxxx 58, xxxx Xxxxxxx účet xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx. na xxxx účtové skupiny 59, účtu Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 58, xxxx Počátečný xxxx xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx, x to se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nákladů (xxxxxx skupina 67), xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 77), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Stav xxxxxx xxxxxxx 59, xxxx Xxxxxxxxxxx výsledek ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stanovy xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.

II. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a účetní xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrky stanoví §18 xxxxxx x xxxxxxxx ministerstva financí x xxxxxxxxxx položek xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx účetních xxxx xx xxxxxxx, xxx xxx se:

a) xxxxxxxx obraty xxxxx Xx xxxx x Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) zjišťují xx xxxxxxx zůstatky aktivních x pasivních xxxx x xxxxxxx stavy xxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) zjistí xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxx hospodářský výsledek,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx x ztrát (xxxxxx xxxxxxx 58) na xxxx Konečný účet xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58).

3. Syntetické xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vrub Xxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58), xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx přeúčtují xx prospěch Xxxx xxxxx x ztrát (xxxxxx skupina 58). Xxxxxxxx zůstatek Xxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58) xx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, příp. na xxxx Konečného xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx skupina 58).

5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58), xxxxxxx zůstatky pasivních xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxx. Xx vrub Xxxxxxxxx účtu rozvažného (xxxxxx skupina 58) xx přeúčtuje xxx xxxxxxxx Účtu xxxxx x xxxxxx (účtová xxxxxxx 58) v xxxxxxx ztráty. Ve xxxxxxxx Xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58) xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58) x případě zisku.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx rozdíl xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtové třídy 7 x xxxxxxx xxxxxxxxxx na účtech účtové třídy 6 x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 68.

7. Xxxxxxxxxxx výsledek xx zdanění - xxxxxx xxxx, popř. xxxxxx ztráta - xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx účtovaných xx xxxxxx účtové třídy 7 x nákladů xxxxxxxxxx xx xxxxxx účtové třídy 6.

Xxxxxx XX

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx syntetických x xxxxxxxxxxxx xxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxxxx směrné xxxxxx xxxxxx zřizují xxxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §14 xxxxxx. Xxxxxxxxxx syntetické účty xxxx součástí směrné xxxxxx osnovy. V xxxxxxx, xx xx xxxxxx jednotky zřídí x číselně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin, xxxxxxx příslušnost účtů x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx předepsané xxxxx xxxxxxxxx.

2. Při vytváření xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x úvahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) stav x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxx časového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxxxx účtových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) sestavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) a x nich xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) sestavení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) sestavení xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx.

3. Xxxxxx jednotky, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předkládat xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx x rozlišení xx Xx, XXX, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx měny x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx účetní jednotky, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx (xxxx. zákon o cenných papírech, x Komisi pro cenné papíry, o Burze xxxx.) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx přehled vybraných xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxx jsou považovány XXX x národní xxxx xxxx XXX, xxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bilance x xxxxxxx s článkem VIII dohody o XXX. Xxxx ostatních xxxx x clearingové (xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x číselníku, xxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx “Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx”.

5. X xxxx xxxxxxx x závazků, nákladů x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, popř. xxxxxxx xxxxxxx x časové xxxxxxxx.

6. Xxxxxx a xxxxx se člení x xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx) splatností xx

x) xxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxx 1 xxx xx 5 xxxx xxxxxx,

x) dlouhodobé, xx. xx splatností xxx 5 xxxx.

7. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx včetně xxxxxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxxx xxx 1 rok.

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx vklad xxxx xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo úvěru xx xxxxxx xxxx xxx xxx sestavení xxxxxx závěrky ke xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Podle xxxxxxxx doby xxxx xxxxx a vklady xxxxxxx x příloze.

10. Xxxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx položek xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) podle xxxxxxxxx xx zveřejňování údajů x ní.

11. Xxxxxxx xx provádí xxx xxx xxxxx úpravy xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonem o daních z příjmů, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů x x xxxxxxxxx příjmy, x xxxx xxx xxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

12. Xxxxx členění účtů xx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxx cenné papíry xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx obchodovatelné xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x méně x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx obchodují na xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx - trzích, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx vymezené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX x XXX) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxx nelze měnit xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx účtů xxxxx opatřením.

Článek XXX

Xxxxxxx osob xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zařazování xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxxxx poboček xxxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budov x xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, přerozdělováním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxx xxxx spotřebitelé xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budov x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jeden xxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx.:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, družstva, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, sdružení xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agentury xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů povolení x xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) instituce, xxxxx působí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx výhradní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx osoby x trvalým nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost na xxxxx Xxxxx republiky xxxxx živnostenského zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx. xxxxxxxxxx, soukromí xxxxxx xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku,

e) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. za xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zejména obchodníci, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx ap., x xxx, že x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraniční (xxxx. x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, XXX, EU), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Nerezidenty xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (ekonomické xxxxxxxx), xxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxxxx území xxxx xxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, i když xxxxxxx xxxx se xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se soustřeďuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx sídlí x xxxxxx zpravidla xxxx xxx xxxxx xxx xxxx ekonomické xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agentury xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výrobních podniků (xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx),

x) subjekty, xxxxx sice sídlí x působí na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxxxx xxx, xxx xxxx statut xxxxxxxxxxxxx (xxxx založeny x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxx to xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxx, xxxxxxx členové xxxx x různých xxxx světa (xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxx),

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx země xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, tj. působí xxx xx funkci xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx (považují xx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx aktivy).

3. Účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x) vkladů x úvěrů přijatých xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx uložených, popř. xxxxxxxxxxxx nerezidentům x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) vlastních poboček x xxxxxxxxxx, popř. xxxxxxxx x zahraniční,

d) xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx rezidenty x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx x mincí x xxxx měně, xxxx x xxxxxxx xxxxxx emitovaných nerezidenty,

g) xxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx, popř. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příslibů, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, x zástav xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nerezidentům,

j) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx operací xxxxxx xxxx uzavřených x xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x časovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx přistupovat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo ostatní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx dlouhodobějšího xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. (IČO).

Termín xxxxxxx roku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx dodržovat především x fyzických osob - osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx společnosti xxxx., x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx XXII

Vnitropodnikové xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx účetnictví xx určí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výnosů (účt. tř. 6 x 7),

x) prostřednictvím xxxx x účtových xxxxxxxxx 69 a 79,

x) xxxxxxxxx postupu xxxxx písm. a) x x),

x) x xxxxxxxxxxx účetním xxxxxx x účt. tř. 8. Spojovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx této xxxxxx xxxxx x xxxx účtových tříd 6 a 7 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x uvede xx x xxxxxxx xxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Opatření

Xxxxxxx č. 2

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x analytických xxxx v rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Čl. XX x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tříd x xxxxxxxx xxxxxx.

Účtová třída 0 - Xxxxxxxxx xxxxxx XXX

Účtová třída 1 - Xxxxxxxx, bankovní x mezibankovní xxxx

Účtová třída 2 - Xxxx klientů

Účtová třída 3 - Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Účtová třída 4 - Xxxxxxxx, xxxxxx majetek, xxxxxx, cenné xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Účtová třída 5 - Xxxxxxxxxx účty, xxxxxxxxxx závazky a xxxxxxxxx účty

Účtová třída 6 - Xxxxxxx

Účtová třída 7 - Xxxxxx

Účtová třída 9 - Xxxxxxxxxxxx účty

   

Na úvod

Xxxxxxx x. 2

Účtová xxxxx 0 - Xxxxxxxxx xxxxxx XXX

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 01 a 02 xxxxxx ČNB xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx měnovému xxxxx, xxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a závazky xxxx tuzemským xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XXX a xxxxxxxxx xxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Příloha x. 2

Účtová xxxxx 1 - Xxxxxxxx, bankovní x xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx:

Článek I

Článek II

* * *

Článek X

1. X xxxxxx xxxxx 1 xx účtuje x:

x) xxxxxxxx hotovosti, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 11),

x) xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx bank (xxxxxx skupina 12),

c) xxxxxxxx, úvěrech x xxxxxxxxx závazcích a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (účtová skupina 13),

x) vkladech, úvěrech xxxxxxxxxxxx záložen (xxxxxx xxxxxxx 14, 15),

x) xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx (účtové xxxxxxx 16 a 17).

2. Xxxxxx případy vyplývající x mezibankovních operací xx účtují přímo xx xxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx xxxx či nostro xxxx xx souvztažným xxxxxxx ve prospěch xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxx 1 xx člení xx Xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxx, poskytnut xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx závazky z xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx Xx x cizí měnu xxxxx xxxxx emitující xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxx XX

1. X xxxxxx xxxxxxx 11 xx účtuje x:

x) xxxxxxxxxx x mincích x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tuzemské měně,

b) x zlatu xxxxxxx x neraženém, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx o sbírku xxxxx, nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceninách xx účtuje xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx přísně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisy (xxxxxxxxx závodního stravování xxxxxxx závodní xxxxxxx xxxx.), xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 99 xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 11 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx xx účtech x xxxxxx skupině 21 xxxx. 22 xxxx. účtové skupiny 32.

2. X xxxxxx xxxxxxx 12 xx xxxxxx o:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx u XXX x u xxxxxxxxx emisních xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx u XXX,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bankám xxxxxx xxxxxxxxxx repo xxxxxxx,

x) x přijatých xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx včetně repo xxxxxxx,

x) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x emisních xxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bank.

V xxxx účtové xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 32.

3. X xxxxxx xxxxxxx 13 se xxxxxx x:

x) peněžních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x jiných xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxxx rep,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. x plateb xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x opravné xxxxxxx x nim,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx vkladech xxxxxx bank

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx vč. xxx,

x) xxxxxxxxx závazcích vůči xxxxx xxxxxx (xxxx. x plateb xx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.)

X této xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx několik xxxx s rozdělením xxxxxxx xxxxxx, rizika x xxxxx xx xxxxxx xxxxx (gestor, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xx zde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, African Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx Bank, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx, Council xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Council xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx, European Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx and Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Investment Xxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx-Xxxxxxxx Investment Xxxxxxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxxxxx 16 se xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxx hodnot (xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxxx finančních aktiv, xxx. xx xxxxxx xxxxxxxx účtuje x xxxxxxxxx závazku, jestliže xxxxx pohledávku a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - Čl. II Obecných xxxxxxxxxx).

5. X účtové skupině 17 xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vypůjčených xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (závazky z xxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Článku X x Článku XI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Příloha č. 2

Xxxxxx xxxxx 2 - Xxxx xxxxxxx

Xxxxx:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx X

X xxxxxx xxxxx 2 se xxxxxx x:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. reverzních xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) a xxxxxxxxx pohledávkách za xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo dalšími xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x účtové skupině 13 (xxxxxx xxxxxxx 21, 24),

x) vkladech x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, družstevními xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 13 vč. xxxx xxxxxxx (účtová xxxxxxx 22, 23),

d) emitovaných xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 26),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx klientům (xxxxxx xxxxxxx 27),

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ČNB x XXXX (xxxxxx xxxxxxx 20, 25),

x) xxxxxxxx x úvěrech, klasifikovaných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 28),

h) zúčtování x xxxxxx xxxxx x obdobnými orgány (xxxxxx xxxxxxx 29 - xxx XXX).

Xxxxxx II

1. Na xxxxxx účtové xxxxxxx 20 se účtuje XXX x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy.

2. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 21 se xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx úvěry (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o stavebním spoření, xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) poskytnuté xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se rozumí xxxxx poskytnuté fyzickým xxxxxx pro xxxxxx xxxxx (nejsou to xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxx (např. xxxxxxxxxx). Na samostatném xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx přípustné posuzovat xxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx předpis XXX). Na samostatném xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx položka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kategorií xxxxx předpisu XXX, xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxx očekávaného xxxxxxxxxx xxxxxx portfolia,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (xxxx. ze xxxxx, akreditivů, xxxxxxxxxx).

X xxxx xxxxxx xxxxxxx xx účtuje xxxx x poskytnutém xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx několik subjektů x rozdělením xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx na xxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xxx nakoupené směnky, x xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro refinancování xxxxxx bankou.

3. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 22 xx účtují:

a) xxxxxxx prostředky xx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) klientů,

b) xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxx kterými xx rozumí xxxxxx xx vkladních knížkách xxxxxxxxx x právnických xxxx; xx účtu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx stavební xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx klientů,

d) ostatní xxxxxxx vůči klientům, xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx doby xxxxxx vyplacení xxxx xxxxxxxx xx účet,

e) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx splatností xxxx xxxxx, xxxx xx možné, xxx x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vklady, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxxx sankcí. Xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, x xxxxx xx účtuje x účtové třídě 3.

4. Xx účtech xxxxxx xxxxxxx 23 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx nejsou bankami, xxxxxx repo xxxxxxx.

5. Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 24 xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxx jednotka x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX vydaným xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. X xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účtové xxxxxxx 24 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. VII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB.

6. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxx XXXX xxxxxx x xxxxxxxx.

7. Xx xxxxxx xxxxxx skupiny 26 xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristice xxxxxxx papírů xxxxxxxxx xxxx (Čl. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastní xxxxxx a akceptované xxxx xxxxxx, xxx xx účetní xxxxxxxx xxxxxx akceptantem, se xxxxxxxxxx do 1 xxxx včetně.

Neúčtují xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx vkladové xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 22.

8. X xxxxxx xxxxxxx 27 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx (xxxxxxx a xxxxx složené xxx xxxxxxxxxxx). X xxxx xxxxxx skupině xx xxxx účtovat x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxxx např. xxxxx §60 obchodního xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxx jiný subjekt xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx komisionářských xxxxx, xxxx xxx tyto xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 27 x xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

9. V xxxxxx xxxxxxx 29 xxxxxx XXX x xxxxxxxx x výdajích xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x této xxxxxx skupině účtuje XXX státní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraniční x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxx 3 - Xxxxx papíry, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Obsah:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx X

X xxxxxx xxxxx 3 xx xxxxxx x:

x) pohledávkách x xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 32),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. poskytnutých tuzemským xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx (účtová xxxxxxx 33),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x závazcích z xxxxxxxxxxxx činností, zúčtování xx xxxxxxxxxxx, orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojišťovnami, zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 34),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx 35),

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxx pro klienty (xxxxxx xxxxxxx 37),

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx (účtová skupina 36) a cenných xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 38), xxxxxxx x příspěvků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 31, 39).

Xxxxxx XX

1. X xxxxxx xxxxxxx 31 xx účtují:

a) xxxxx xxx burzovní xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxx opce x xxxx v xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx derivátů,

b) x reálných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úrokovými, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, komoditními x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijatých xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nesjednala xx xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - Čl. XII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 61 resp. xxxxxx x účtové xxxxxxx 71 x xxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacích xxxxxxxx (např. xxx xxxxxxx zajištění peněžních xxxx); x xxxx xx xxxxxx souvztažně x účty x xxxxxx xxxxxxx 56.

2. Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 32 se xxxxxx x šecích, xxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx uvedené xxxxxxx xxxx účtovány xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx účtové xxxxxxx xxxxx příslušné xxxx účtové třídy 1 xxxx 2. X xxxx účtové xxxxxxx xx vedou xxxxxxxxxx účty xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 12 x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx třídách.

3. X xxxxxx xxxxxxx 33 se účtují xxxxxxxxxx přijaté centrálou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxx pobočkám x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx krátkodobé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x běžném xxxxxxxxx styku. Xxxxxxxx xx zde prostředky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx účtech xxxxxx xxxxxxx 42 v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 56 xxxx. 53 v xxxxxxxxxxxx pobočkách nebo xxxxxxxxxxxxxx.

4. V xxxxxx xxxxxxx 34 xx xxxxxx zejména:

a) pohledávky x xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx vztahů, xxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx. pohledávky x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.),

x) pohledávky x závazky účetní xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx zejména z xxxxxx xxxx z xxxxxx a xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx a úroků x xxxxxxxxx, xxxxxxx x titulu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty),

f) xxxxxxxx xxxxxx pohledávky a xxxxxxx daně z xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. XVII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx účtové skupině xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (účtová třída 1) a xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx záložen (účtová třída 2), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (účtová třída 4).

5. X xxxxxx xxxxxxx 35 se xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, příjmů a xxxxxx dohadných položkách xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. IV xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx Čl. VI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Součástí xxxx xxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxx úroky (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx či xxxxxxx) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxxxx nástrojích xxxxxxxx.

6. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 36 xx xxxxxx x nakoupených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx splatnosti, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxxxxxxx. Xx příslušných xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx emitované xxxxxx x xxxxxxxxxxx dluhopisy x prodeji xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bankami, kuponové xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nakoupené xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx listy a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx emitované podílovými xxxxx; x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 56), xxxxxxx bezkuponové xxxxxxxxx x xxxxxxx, směnky x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx). Xxxxxx se zde x xxxxxxx položky x xxxxxxxx podílům, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx reálnou hodnotu.

7. X účtové xxxxxxx 37 xx účtují:

a) xxxxxxx a pohledávky x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx účty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytnuté xxxxx, jsou-li při xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx po účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx papíry xxxxxx x umístění xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx účetní xxxxxxxx obstarává emisi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x závazky x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx hotovosti xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx finančních xxxxxxxx (Čl. XIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dividend x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx kupónů, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx z xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx rozdělení xxxxx.

8. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 38 xx xxxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x cenových rozdílů x xxxxxxx časovém xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účtové xxxxxxx se účtují xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx emitované státem x bezkuponové xxxxxxxxx xxxxxxxxx FNM, bezkuponové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kuponové xxxxxxxxx xxxxxx státních x xxxxxxxxxxx, akcie, podílové xxxxx (xxxxxxxx se xxx vlastní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 56), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, cenné xxxxxx xxxxxxxxx aktivy (tj. xxxxx xxxxxx xxxxxxx x procesu sekuritizace xxxx než hypoteční xxxxxxxx xxxxx). Neúčtuje xx zde x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xx x účtové xxxxxxx 56), vlastních xxxxxxxxxxx (xxxxxx se xx účtech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

9. X xxxxxx xxxxxxx 39 xx xxxxxx o xxxxxxx prémiích x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, komoditními x xxxxxxxxx xxxxxxxx x změnách x xxxxxxxx hodnotách opcí.

   

Na úvod

Obsah stránky

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxx 4 - Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, cenné papíry xxxxxx xx splatnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Obsah:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx I

V této xxxxxx xxxxx xx xxxxxx:

x) účasti, cenné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 41),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 42),

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 43 x 48),

x) xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 47).

Xxxxxx XX

1. Na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 41 xx xxxxxx:

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx pořízené x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodování x xxxxx xxxxxx xxxxxx do splatnosti. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx směnky, xxxxx xxxxxx zajištěné aktivy, xxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Čl. VII Obecných xxxxxxxxxx.

2. X účtové xxxxxxx 42 se xxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x zahraničí (xxxxx x xxxxxx). Účtují xx xxx i xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního charakteru.

3. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. XIV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxx též o xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx položkách x xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. VII Obecných ustanovení.

4. Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 47 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. XV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účtuje xx xxx též x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x těmto xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx s Čl. VII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. V xxxxxx xxxxxxx 48 xx xxxxxx o xxxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxxx xxxx x časovém xxxxxxxxx (xxxxxx skupina 35, účet Náklady xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx účetního období xx účtuje xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 63. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inventurou xx xxxxxxxxx xxxxxx období) xx xx počátku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z účtové xxxxxxx 48 xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 63. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 63 x xx xxxx xxxx v účtové xxxxxxx 48.

   

Na úvod

Obsah stránky

Xxxxxxx č. 2

Účtová xxxxx 5 - Xxxxxxxxxx xxxx, dlouhodobé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Obsah:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx X

Xx účtech xxxxxx xxxxx 5 xx xxxxxx o:

a) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 50),

x) emitovaných dlouhodobých xxxxxxx papírech (xxxxxx xxxxxxx 52),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 53),

x) xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 54),

x) xxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxx fondech ze xxxxx (účtová xxxxxxx 55),

x) základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx fondech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx x centrále (xxxxxx skupina 56),

x) xxxxxxxxxxxx výsledku (xxxxxx xxxxxxx 57 x 59),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx 58).

Xxxxxx XX

1. Na xxxxxx účtové xxxxxxx 50 xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státu nebo xxxxxx subjektů. Xxxx xx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx účelu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx účtováno se xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 12 nebo 13. Xxxxx xxxxx xxxxxx, resp. účelu xxxxxxxxx prostředků, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účtové xxxxxxx 56, 43, 47 xxxx xx xxxxxxxxx xxxx účtové třídy 7 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Na účtech xxxxxx xxxxxxx 52 xx účtuje o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 1 xxx. Xxxxxxx xxxxxx, o kterých xx xxxxxx x xxxx xxxxxx skupině, xxxx kuponové dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Účtuje xx xxx také x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zde x emitovaných podřízených xxxxxxx xxxxxxxx; o xxxx je xxxxxxxx x účtové skupině 53, xxxxxxxxxxx listinných xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 99. Xxx splatnosti xx xxxxx neproplacené xxxxx xxxxxx přeúčtují xx xxxx účtu x xxxxxx skupině 52 x ve xxxxxxxx xxxx v xxxxxx skupině 37 (xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

3. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 53 xx xxxxxx xxxxxxxx závazky, o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx likvidace, xxxxxxxx, xxxxxxxx vyrovnání nebo xxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx budou xxxxxxxx xx xx uspokojení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů. Xxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx.

4. V xxxxxx xxxxxxx 54 se xxxxxx o rezervách, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, na xxxx jsou rezervy xxxxxxx.

5. X účtové xxxxxxx 55 xx xxxxxx x rezervním xxxxx vytvářeném xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení obchodního zákoníku x ostatních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zisku xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. X účtové skupině 56 xx účtuje x:

x) xxxxxxxxx kapitálu xxxxx obchodního zákoníku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx centrálou,

c) xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxx účetní jednotky x xxxx. z xxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx rozdílu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondů (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx investic xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxxxx metoda xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx hodnot xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, podílových, xxxxxxxxxx xxxxx, tvorbě a xxxxxxx fondu na xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx XXX).

7. V xxxxxx xxxxxxx 57 xx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxx skupiny xx xxxxxx opravy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx xxxx xxxxxxx.

8. X xxxxxx skupině 58 xx účtuje x souladu x Čl. XIX Xxxxxxxx ustanovení.

9. X xxxxxx skupině 59 se xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxx xxxxx 6 - Xxxxxxx

Xxxxx:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx X

X xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx rozlišování nákladů xxxxxxxx Čl. IV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx rovněž x xxxxxx rezerv, x xxxxxx opravných položek, xxxxxx a o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx finančních aktiv xx xx náklady xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx prodejní xxxxx x oceněním x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prodej (xxxxx xxxxxx).

Xxxxxx II

1. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 61 xx účtují xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx úroků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxx xxxxx souvisejí x operacemi xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, XXXXX, k družstevním xxxxxxxx, xxxx.

x) xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx hodnotu, xxxxxx z prodeje xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxx xxxx xxxxx úbytkem cenných xxxxxx,

x) náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 32, x xxxxxxxxxx (xxxxxx skupiny 91 až 93, 97, 98), xxxx. xxxxxxx na xxxxxxxx xx inkaso xxxx, xx xxxxxx, uložení, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, za xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací a xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx mincí (xxx XXX).

2. Na účtech xxxxxx skupiny 63 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx, xxxxxxxx náklady (xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx), daně x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx apod., nakupované xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx apod.), odpisy xxxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X této xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x náklady xx různé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotkou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x nejsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. X xxxxxx skupině 65 se xxxxxxx xxxxxx tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními Čl. VII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx rezerv x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxxxxx 66 se xxxxxxx xxxxxx:

x) částky odepsaných xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx záložen x xxxxxxxxx dlužníky,

b) ztráty xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, členy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx účastí x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účtovaných x xxxxxx skupině 41 na třetí xxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx včetně xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx X Obecných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx inventarizaci, škody, xxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx družstevních xxxxxxx x xxxx provozní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 63,

x) xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx finančních činností x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. IV Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. X xxxxxx xxxxxxx 67 se xxxxxx mimořádné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nahodilých xxxxxxxx nesouvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxx xxxxx x xxxxx (x nich xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 66), xxx opravy nákladů xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xx účtuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxx skupiny 57, jde-li o xxxxxx zásadní chyb).

6. X xxxxxx skupině 68 xx xxxxxx xxx x xxxxxx (x XXX xxxxx xxxxxxx zůstatku xxxxx) x členění xx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x vratky xxxx x příjmů xx xxxxxx léta.

7. V xxxxxx xxxxxxx 69 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Účtová xxxxxxx 69 xxxx mít xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 79.

   

Na úvod

Obsah stránky

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxx 7 - Xxxxxx

Obsah:

Článek I

Článek II

* * *

Článek X

X xxxx xxxxxx třídě xx xxxxxx xxxxxxx výnosy x finančních x xxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx xxxxxxxxx zásadně xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Čl. IV Xxxxxxxx ustanovení. X xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x použití xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx výnosech x o vnitrobankovních xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxx považují xxxxxxx (xxxxx) mezi xxxxxxxx cenou x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x okamžiku vypořádání xxxxxxx (xxxxx způsob).

Xxxxxx II

1. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 71 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména:

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) výnosy x xxxxxxxx x provizí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx x zúčtovacím xxxxxxx, XXXXX x xxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxx x devizových xxxxxxx, zejména zisky x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxx x účtové xxxxxxx 32, x xxxxxxxxxx (xxxxxx skupiny 91 xx 93, 97, 98), xxxx. výnosy x xxxxxxxx xx xxxxxx šeků, za xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx. výnosy x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx x opcí,

g) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx (jen XXX).

2. X xxxxxx xxxxxxx 75 se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. VII x Čl. VIII Obecných xxxxxxxxxx.

3. X účtové xxxxxxx 76 xx xxxxxxx účtují:

a) xxxxxx x odepsaných pohledávek xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx družstevních xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx účastí s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 41 xx třetí xxxxx,

x) xxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změn ocenění x souladu x xxxxxxxxxx ustanovením Článku V Xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x převodu hmotného x xxxxxxxxxx majetku xxxxxx jednotky xx xxxxx xxxxx, výnosy x prodeje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realitních xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, které nelze xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx účtové třídy 7,

x) xxxxx x prodlení x pohledávek z xxxxxx xxx finančních xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. IV Xxxxxxxx ustanovení.

4. X xxxxxx skupině 77 xx xxxxxx mimořádné xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nahodilých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx mank x xxxx (x xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 76), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx minulých xxxxxxxx xxxxxx (x xxxx se účtuje xx účtech nákladů xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popř. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 57, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx).

5. Xx xxxxxx účtové xxxxxxx 79 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx skupina 79 xxxx xxx xx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx shodný zůstatek x účtovou skupinou 69.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Příloha x. 2

Xxxxxx xxxxx 9 - Xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx I

1. Xx xxxxxx účtové třídy 9 se xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx se neúčtuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x budoucí xxxxx x potenciální xxxxxxxxxx x závazky.

2. Xxx oceňování xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx účtech xx xxxxxxx xxxxxxx stanovené zákonem s xxx, xx xx nevytváří xxxxxxx položky. Xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. X operacích xxxxxxxxxx xx podrozvahových xxxxxx xx účtuje xx data vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx Xx postupuje xxxxx Čl. VI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. V případě, xx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pohledávek xxxx závazků, každá x xxxx xxxxxx xxxxxxx podíl, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxx pohledávky xxxx závazku.

6. Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxx; o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx hlediska xxxxxxxxx x Obecných xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx x xxxxxx skupiny 95 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x swapů x x xxxxxx xxxxxxx 96 xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx ú xxxxxx xxxxxxx 95 xxxx xxxxxxxxxx a analytické xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx x ú xxxxxx xxxxxxx 96 xxxxx nakoupených x xxxxxxxxx opcí.

Xxxxxx XX

1. X xxxxxx xxxxxxx 91 xx účtuje x xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx při obstarávání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, stane-li se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. V xxxxxx xxxxxxx 92 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku, xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (akceptech) xxxxxxxxxxx podle směnečného a šekového zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxx x indosamentu xxxxxx, x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rukojemstvích (xxxxxxx) podle směnečného a šekového zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx.

3. V xxxxxx xxxxxxx 93 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z příkazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku xxxx podle xxxxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxx, x potvrzeních xxxxxxxx akreditivů a x přijatých potvrzeních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 22 (xxxxxx x xxxx xxxxxxx), xxxx xx účtech účtové xxxxxxx 91 (přísliby xxxxx), 92 (xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (účtové třídy 1 x 2). V xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx akreditivech.

4. V xxxxxx xxxxxxx 94 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx dnem sjednání xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx obchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nákupu a xxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (období xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx v závislosti xx zvyklostech xxxx).

5. X xxxxxx xxxxxxx 95 xx xxxxxx x pohledávkách a xxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx účtují x xxxxxxx podkladového xxxxxxxx x dále xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrokových xxx, xxxxxxxxx měnových xxxxx, xxxx xxx xxxxx a změn xxx komodit. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx pohledávky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úrokových měr.

6. X xxxxxx skupině 96 se účtuje x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x opcí x xxxxxxxxx, úrokovými, xxxxxxxx, akciovými x xxxxxxxxxxx nástroji. Xxxxxxxxxx x závazky se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx x titulu xxxx xxxxxxxxxx x bezrizikových xxxxxxxxx xxx, spotových xxxxxxxx kurzů, xxxx xxx akcií x xxxx cen komodit. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx změn úrokových xxx.

7. X účtové xxxxxxx 97 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x přijatých nemovitých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx - cenných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o kolaterálech xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

8. V xxxxxx xxxxxxx 98 xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a předaných x xxxxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx, xx xxxxxx, x uložení podle obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech, xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx. ČNB xxx xxxx účtuje xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx tuzemské xxxx.

9. Xxxxxxx skupinu 99 xxxxx uspořádací xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx uspořádacích xxxxxx xx xxxxxx souvztažně x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 95 x 96 o xxxxxxxxxxxx x závazcích x derivátů v xxxxxxxxx podkladových xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pohledávek x závazků x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x bezrizikových xxxxxxxxx xxx, spotových měnových xxxxx, xxxx cen xxxxx x změn xxx xxxxxxx, xxxx. xx xxxx xxxxxxxxx xxx. Xx evidenčních xxxxxx účtuje účetní xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x evidenci (např. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, jiné hodnoty x xxxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx ceniny, xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 11 xxxx xxxxxx xxxxxxx 35. Xxxx xx zde xxxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx souvztažnost x xxxxx podrozvahovým xxxxx.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Xxxxxxx č. 2

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx I

Pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, penzijním xxxxxx (xxxx xxx “xxxxxx xxxxxxxx”) xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ustanovení. Ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 6 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx nebo xxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx, že doba xxxx uzavřením smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle běžných xxxxxxxxxx zvyklostí xx xxxxx trhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Za okamžik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xx v případě xxxxx x derivátech xxxxxxxx:

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) okamžik, xxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx podílové xxxxx se xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxx podílového fondu x&xxxx;xxxxxx skupině 56.

3. Xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx ustanovení xxxx. 9 Čl. V&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 207/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx fondu.

4. Za xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nabíhající xxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxx nebo xxxxxxx x alikvotní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx diskontu xx xxxx splatnosti dluhopisu.

5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx účty v účtové xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků (x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účtuje v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx. 18 xxxx. x) Čl. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu v souladu x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx. 18 xxxx. x) Čl. X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx účty xxxxxx souvztažně x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx. x závazků xx xxxx xxxxxxx). Xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx z účtu Xxxxxxxxx rozdíl z přecenění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 61 - Náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 71 - Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přeceňováním xxxxxxx x závazků xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx měnách xx xxxxxx na xxxx x&xxxx;xxxxxx skupině 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Při úbytku xxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx resp. výnosů x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 71 - Výnosy x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxx xxxxx xxxxxx opatření se x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx. 4 xxxx. a) Čl. XI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zajišťovacím xxxxxxxx xxxxxxx papírů (§5e xxxxxx x. 248/1992 Xx.).

8. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papíry x&xxxx;xxxxxxxxxxx, x&xxxx;xxxxxxx x drženými xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx odst. 21 Článku X Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx držených xx splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl z účtu Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a závazků xx příslušné xxxx xxxxxxxx rozlišení a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výnosů xx xxxx xxxxx (xx splatnosti) xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx přesunu xxxxxxxx xx novou naběhlou xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úrokové výnosy. Xxx xxxxxxx cenného xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti xx xxxxxxx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx k okamžiku xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu x&xxxx;xxxxxxxxx xx účtu. Oceňovacích xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků. Xxxxx xx k přesunovanému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx papírů x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxx (xxx. xx po xxxxxxx xx cenných xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xx xx účet Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx reálnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cenného papíru x xxxx naběhlou xxxxxxxx).

9. Změny xxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx reálné xxxxxxx) xx účtují xx xxxx v účtové xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx položek, při xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx z přecenění xxxxxxx a závazků. Xxxxx nebo xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx s příslušnými účty x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 61 - Xxxxxxx xx xxxxxxxx činnosti xxxx. Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xx xxxxxxxx xx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 56, xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Na xxxx Xxxxxxxxx rozdíly x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx změny xxxx xxxxxxxxxx běžně sledovány x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly xxxxxxx xx příslušný xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 66 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hmotného x nehmotného majetku xxxx. x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 76 - Xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, účet Xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx účely odpisování xxxxxxxx majetku xx x&xxxx;xxxxx xxxxxx nepřihlíží.

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx maximálně xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění na xxxx Xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 37 xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx Xxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 13. Na xxxxxxx vyplývající xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvoří xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxx 54. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přislíbených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx očekávané platby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výpočtu rezervy xxxxxx penzijní xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx Čl. VIII Obecných xxxxxxxxxx.

Xxxxxx XX

X&xxxx;xxxxxx účtových xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx článků xxx xxxxxxxx stanovené zvláštními xxxxxxxx předpisy.

   

Na úvod

Opatření

Xxxxxxx č. 2

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

1. Xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx zákon č. 87/1995 Sb. xx znění xxxxxx x. 100/2000 Sb.

2. X xxxxxx xxxxxxx 14 x 15 xx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) krátkodobých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstevních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záložen,

d) běžných xxxxxx xxxxxx družstevních xxxxxxx,

x) krátkodobých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných družstevních xxxxxxx,

x) poskytnutých xxxxxxx xxxxx družstevním záložnám,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx družstevních záložen xxxx bank,

i) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutých družstevním xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úvěrům.

Neúčtují xx xxx xxxxxxx xxxxxx x poskytnuté xxxxx členům družstev, xxxxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx pohledávky x xxxxxxx vůči xxxxxx, x nichž xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 34.

3. Účtovou skupinu 21 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v XX x xxxxxxxxxx xxxxxx Zajišťovacímu xxxxx xxxxxxxxxxxx záložen.

4. V xxxxxx skupině 22 xxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

5. X xxxxxx xxxxxxx 28 xx xxxxxx x:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx termínových xxxxxxxx xxxxx,

x) dlouhodobých xxxxxxxxxxx vkladech xxxxx,

x) xxxxxxxxx vkladech xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx střednědobých xxxxxxx členům,

g) poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx položkách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xx účtech x xxxxxx skupině 34 xx účtují ostatní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx členům x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1., 2 a 4. X této xxxxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pohledávky x xxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxxx xxxxx družstevních záložen.

7. Xx xxxxxx x xxxxxx skupině 37 xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a závazcích xxxx xxxxxx družstevní xxxxxxx, xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

8. O poskytnutých x přijatých zárukách xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx skupině 92.

&xxxx; &xxxx;

Na úvod

Obsah stránky

Xxxxxxx x. 3 x opatření x. x. 282/73&xxxx;390/2001

Xxxxxxxxx ustanovení

Účetní xxxxxxxx x 1.1.2002, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx x přílohy č. 1, z Čl. IXXI Xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy x. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Obsah:

Článek I

Článek II

* * *

Xxxxxx I

Účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, XXX x Česká xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxx xxxxxxxxxxx změny:

1. Zruší xx prospěch mimořádných xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 36 x 38 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Ocení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx skupinách 36 x 38 xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx ocenění (xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xx prospěch mimořádných xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 30 xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 31 x 39.

4. Převedou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 44 xx příslušné účty x účtových xxxxxxxxx 43 x 47 x zůstatky xxxx xxxxxx xxxxxxx 45 xx xxxxxxxxx účty x xxxxxx skupině 43.

5. Na účet Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx neurčené x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx po 1.1.2002. Xxxxxx jednotka může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx nového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx držených xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12.2005 xxxxx svého rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Čl. VII x Čl. VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx do opravných xxxxxxx xx klasifikovaným xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXX, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.

7. Obecné xxxxxxx xx xxxxxx nejpozději xx 31.12.2005 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, a v xxxxxxx x ustanoveními Čl. VII a Čl. VIII Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx opravných xxxxxxx xx klasifikovaným xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ČNB, použijí xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx ztrát x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozpustí xxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxxx na xxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x 31.12.2001, xx zruší v xxxxxxxx podle xxxxxx č. 593/1992 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Při xxxxxxx xxxxxxx ekvivalencí xxxxx xx prospěch xxxxxx opravné xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem xxxxxxxxx x účtové skupině 41. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a podstatným xxxxxx účtované x xxxxxx xxxxxxx 41 xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx metody xxxxxxx (přechod x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx zúčtuje na xxxx mimořádných xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx výnosů.

Xxxxxx XX

Xxxxxx jednotky, xxxxx nejsou bankami, XXX, Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provedou xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. Zůstatek xxxx 702 - Xxxxxxx xxxx rozvažný převedou xx xxxx Xxxxxxxxx xxxx rozvažný x xxxxxx xxxxxxx 58.

2. Xxxxxxxx xxxx účtových xxxxxx 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 převedou xx příslušné účty x xxxxxxxx skupinách 43 x 47.

3. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx 06 x 25 převedou xx xxxxxxxxx účty xxxxxxxx xxxxxx 36, 38, xxxx. 41 xxxxx xxxxxx držby, x bezkuponových x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (účet 385 - Příjmy xxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xx převedou xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx skupině 36, 38 x 41. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x účtové xxxxxxx 06, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx skupiny 41 xxxx. 36 xx xxxx Ostatní xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 25 xx xxxxx ve prospěch xxxxxxxxxxx výnosů. Xxxxxxxx xx zaúčtuje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímé xxxxxxx xxx xxxxxxx papírů xx vrub xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ocenění. X případě, xx xxxxxxx reálnou hodnotou xxxxxxxxx xxxxxxx historickou xxxxx, rozdíl x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx mimořádných xxxxxx souvztažně s xxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx drží vlastní xxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 252 na xxxx x účtové xxxxxxx 56, xxxxxxxx xxxx 255 xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 26 xxxx. 52. Investiční, xxxxxxxx a penzijní xxxxx převedou xxxxxxxx xxxx včetně změny xxxxxxx xxxxxxxx x 31.12.2001 v účtových xxxxxxxxx 06 a 25 na příslušné xxxx x účtových xxxxxxxxx 38 xxxx. 36 a xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xx ně nevztahují. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx fondy zúčtují xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx skupině 11 xxxxxxxx xx xxxx x účtové skupině 48 xxxx. na xxxx Xxxxxxx příštích xxxxxx x účtové xxxxxxx 35. X xxxxxxx, xx xxxx x xxxx 112 xxxxxxxxx xxxxxxx položka, xxxxxxxx účtu se xxxxxxx x účtem 112 x opravná xxxxxxx xx xxxxxxxx xx výnosů.

5. Xxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 21 xx xxxxxxxx xx příslušné xxxx x xxxxxx xxxxxxx 11.

6. Xxxxxxxx xxxx 221 se xxxxxxx na xxxx Xxxxx účty x xxxxxx xxxxxxx 13, xxxxxxxx xxxx 222 xx převede xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 13.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účtované xx xxxxxx 223, 224, 225, 226, 326, 328 a 476 xx xxxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 14.

8. Družstevní xxxxxxx převedou zůstatky xxxxxxxxx úvěrů od xxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxxx záložen a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx 233, 234, 315, 317, 319, 393, 461 x 462 xx xxxxxxxxx účty v xxxxxx xxxxxxx 15.

9. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxx skupině 23 xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bank x účtové xxxxxxx 13.

10. Xxxxxxxx xxxx 241 xx xxxxxxx xx účet Ostatní xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 26, zůstatek xxxx 473 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x účtové xxxxxxx 52.

11. Zůstatky xxxx 311 x 315 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx činností se xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skupině 34 x zůstatek xxxx 314 xx převede xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 34, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 315 x xxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx své povahy xx xxxxxxxxx účty x účtové xxxxxxx 37, xxxx. 36, 38 (xxxx xxxxxxx).

12. Xxxxxxxx xxxx 321 x x účtu 325 týkající se xxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skupině 34, xxxxxxx závazky xxxxxxxxxx xx účtu 325 x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx xx příslušné xxxx x účtových xxxxxxxxx 17 (repo xxxxxxx) x 37. Xxxxxxxx účtu 326 xx převede xx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 37 x xxxxxxxx xxxx 324 xx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 34.

13. Družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx družstevní záložny x úvěry xxxxxxxxxx xxxxxx družstevních xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx 314, 316, 318, 325, 327, 329, 392 a 472 xx xxxxxxxxx účty x xxxxxx xxxxxxx 28.

14. Družstevní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xx xxxxxx 312, 313, 372 x 394 xx xxxx x účtových xxxxxxxxx 21 x 24.

15. Xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxx xxxxxxxx vkladů xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účtované xx xxxxxx 322, 323, 324 a 477 xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 22.

16. Xxxxxxxx xxxx 331 x 336 xx převedou xx příslušné účty x účtové xxxxxxx 34, xxxxxxxx xxxx 335 xx xxxxxxx xx účet Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zálohy x xxxxxx xxxxxxx 34, xxxxxxxx xxxx 333 xx převede na xxxx Xxxxx xxxxxxxx x účtové skupině 34.

17. Zůstatky xxxx x xxxxxx skupině 34 xx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 34.

18. Xxxxxxxxxx záložny xxxxxxxx zůstatek xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účtovaných xx xxxx 376 xx účet Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 34, xxxxxxxx xxxxxxx vůči Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účtu 376 xx xxxx Xxxxx věřitelé x xxxxxx xxxxxxx 34.

19. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx 374 xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx skupině 21.

20. Xxxxxxxx xxxx 353 xx xxxxxxx na Xxxxxxxxxx xx akcionáři x xxxxxx xxxxxxx 37.

21. Xxxxxxxx xxxx 351 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx příslušný xxxx x xxxxxx xxxxxxx 13, z nefinančních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 34.

22. Xxxxxxxxxx xxxxxxx převedou zůstatek xxxx 354 na xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 37.

23. Xxxxxxxx xxxx 353 xx xxxxxxx na xxxx Pohledávky xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 37.

24. Zůstatek xxxx 361 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 13, x xxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 34.

25. Xxxxxxxx xxxx 364 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx skupině 37.

26. Xxxxxxxx účtu 367 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 37.

27. Xxxxxxxx xxxx 371 xx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 34.

28. Xxxxxxxx xxxx 373 x 374 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 39. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účtu 414 xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 56.

29. Xxxxxxxx xxxx 375 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx účet v xxxxxx xxxxxxx 26 xxxx. 52.

30. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx analytické xxxxxxxx xxxx 377 x xxxxxxx na nákup xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx převede xx xxxx Xxxxxxxxx x trhem x xxxxxx skupině 37, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx (xxxxxxx marže) xx xxxxxxx xx xxxx Zúčtování xxxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxx xxxxxxx 31, xxxxxxxx účtu 377 xxxxxxxxxxx x nákupu xxxx prodeje xxxx xx xxxxxxx účet xx převede na xxxx Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 37.

31. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx analytické xxxxxxxx xxxx 378, 379 x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx operace x složená xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 31. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 414 xxxxxxxx xx změn reálné xxxxxxx xxxxxxx termínových xxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zajišťovacích derivátů x účtové skupině 56.

32. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 378, 379 xx xxxxx své xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Různí xxxxxxxx xxxx. Různí xxxxxxxx x xxxxxx skupině 34 (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx skupiny 13, 17, 37 (xxxxxxxx xxxxxxxx).

33. Zůstatky účtů 381, 383, 384, 385, 388, 389 xx převedou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 35. Zůstatek xxxx 386 xx xxxxxxx na xxxx xxxx Xxxxxxxxx náklady, xxxxxxxx xxxx 387 xx převede do xxxxxxxxxxx výnosů (změna xxxxxx účtování xxxxxxxxx xxxxxxx).

34. Xxxxxxxx xxxx 391 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činností xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 34.

35. Xxxxxxxx účtů xxxxxx xxxxxxx 41 xx xxxxxxxx na příslušné xxxx x účtové xxxxxxx 56. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zůstatek xxxx 413 na xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění x xxxxxx xxxxxxx 37.

36. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 42 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účty x xxxxxx skupině 55 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 428 x 429. Zůstatky xxxx 428 x 429 xx převedou xx xxxxxxxxx účty v xxxxxx skupině 57. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 427 (xxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zhodnocení xxxxx xxxxxxxxx zisku) na xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx připojištění v xxxxxx xxxxxxx 37.

37. Xxxxxxxx xxxx 431 xx xxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx 59.

38. Zůstatky xxxx účtové xxxxxxx 45 xx xxxxxxxx xx účty v xxxxxx xxxxxxx 54. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx zruší xxx xxxxxxxxxxxx.

39. Zůstatek xxxx 461 xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx v účtové xxxxxxx 13.

40. Xxxxxxxx xxxx 471 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 13 (xxxxxxxx xxxxxxxx) x příslušný xxxx x účtové xxxxxxx 34.

41. Zůstatek xxxx 473 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx 52.

42. Xxxxxxxx xxxx 474 se xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 34.