Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1017 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1017 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32021D0871 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/871 ze dne 28. května 2021 o schválení účetních závěrek platebních agentur Spojeného království týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) za rozpočtový rok 2020 a o úhradách prostředků souvisejících s finanční kázní přenesených z rozpočtového roku 2020 R P
32021R0540 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/540 ze dne 26. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o některé oznamovací povinnosti, kontroly na místě týkající se žádostí o podporu na hospodářská zvířata a žádostí o platbu v rámci opatření podpory na zvířata a o podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu R P
32020R1314 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020 R P
32020R1017 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32020R1009 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 R P
32020R0884 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/884 ze dne 4. května 2020, kterým se s ohledem na rok 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19 stanoví odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, pokud jde o odvětví vína R P
32020R0756 32020R0756 - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32019R1953 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1953 ze dne 25. listopadu 2019 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2019 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32019R1746 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi R P
32019R1174 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1174 ze dne 9. července 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32019R0260 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/260 ze dne 14. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 180/2014, pokud jde o objem tradičních obchodních toků mezi některými nejvzdálenějšími regiony Unie a Spojeným královstvím R P
32019R0071 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/71 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32018R1848 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32018R0866 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/866 ze dne 13. června 2018, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2018 R P
32018R0746 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/746 ze dne 18. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o změny jednotných žádostí a žádostí o platbu a pokud jde o kontroly R P
32018R0557 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/557 ze dne 9. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 641/2014, pokud jde o oznámení o zvýšení stropu režimu jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32017R2197 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32017R1236 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1236 ze dne 7. července 2017, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2017 R P
32017R1185 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Text s významem pro EHP) R P