Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1017 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1017 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32021D0988 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/988 ze dne 16. června 2021, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) R P
32021D0987 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/987 ze dne 16. června 2021, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené Spojeným královstvím v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) R P
32021R0073 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/73, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) R P
32020R2220 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/2220 ze dne 23. prosince 2020, kterým se stanoví určitá přechodná ustanovení o podpoře z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) v letech 2021 a 2022 a kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o jejich zdroje a použití v letech 2021 a 2022, a kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, pokud jde o zdroje a rozdělení takové podpory v letech 2021 a 2022 R P
32020R1009 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 R P
32020R0872 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/872 ze dne 24. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí mimořádné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 R P
32020D0707 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/707 ze dne 25. května 2020 o schválení účetních závěrek platebních agentur členských států týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2019 R P
32020R0127 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 R P
32019R0071 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/71 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32017R0772 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/772 ze dne 3. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o seznam opatření, u nichž mají být zveřejněny některé údaje o příjemcích R P
32016R0669 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/669 ze dne 28. dubna 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014, pokud jde o změnu a obsah programů rozvoje venkova, propagaci těchto programů a přepočítací koeficienty na velké dobytčí jednotky R P
32016R0142 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/142 ze dne 2. prosince 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32015R2222R(02) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky ( Úřední věstník Evropské unie L 316 ze dne 2. prosince 2015 ) R P
32015R2222R(01) Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky ( Úřední věstník Evropské unie L 316 ze dne 2. prosince 2015 ) R P
32015R2222 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2222 ze dne 1. prosince 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 908/2014, pokud jde o výkazy výdajů, schvalování souladu a obsah roční účetní závěrky R P
32015R0791 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/791 ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova R P
32015R0141 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/141 ze dne 29. ledna 2015, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF R P
32014R1378 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1378/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32014R1089 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1089/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF R P