Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32014R0174 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 174/2014 ze dne 25. února 2014 o změně nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, pokud jde o identifikaci osob v rámci dohod o vzájemném uznávání oprávněných hospodářských subjektů (Text s významem pro EHP) R P
32013R0058 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 58/2013 ze dne 23. ledna 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32009R0414 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Text s významem pro EHP) R P
32007R0214 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 214/2007 ze dne 28. února 2007, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
32000R2700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 ze dne 16. listopadu 2000, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P
31999R0955 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 955/1999 ze dne 13. dubna 1999, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, pokud jde o režim vnějšího tranzitu R P
31997R0082 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 82/97 ze dne 19. prosince 1996, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství R P