Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021D0145 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/145, ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Republikou San Marino R P
32021D0143 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/143, ze dne 5. února 2021, kterým se mění příloha Měnové dohody mezi Evropskou unií a Vatikánským městským státem R P
32020D1735 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1735 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2248 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro (ECB/2020/55) R P
32020D0187 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) R P
32016R0792 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (Text s významem pro EHP) R P
32011D0199 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (2011/199/EU) R P
32003D0004 Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 20. března 2003 o nominálních hodnotách, specifikacích, reprodukci, výměně a stahování eurobankovek R P