Animace načítání

Stránka se připravuje...


32011D0199
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, ze dne 25. března 2011, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (2011/199/EU)
2011
199
25.03.2011
Rozhodnutí
3
D
Institucionální měnové předpisy (10.20.10), Hospodářská a měnová unie (10.30.30)