Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX,

xx xxx 25. března 2011,

xxxxxx xx xxxx xxxxxx 136 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxx x mechanismus xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx

(2011/199/XX)

XXXXXXXX XXXX,

s ohledem xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, a xxxxxxx xx čl. 48 odst. 6 xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx na xxxxx článku 136 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, který Xxxxxxxx radě xx xxxxxxxx xxx 16. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxx xxxxxxxx vláda,

x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (1),

x xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (2),

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (3),

vzhledem k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxx xx. 48 xxxx. 6 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x v určitých xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxx třetí Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x platnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xx xxxxx 28. x 29. října 2010 se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xx je xxxxxxx, xxx členské xxxxx xxxxxxx stálý xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x vyzvali xxxxxxxx Xxxxxxxx rady, xxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx tím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3)

Dne 16. xxxxxxxx 2010 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xx. 48 xxxx. 6 prvním xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x EU xxxxx xx xxxxx xxxxxx 136 Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx členské státy, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx zavést xxxxxxxxxxx stability, který xx byl aktivován x případech, xxx xx xx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celku, x xxxxx kterého xx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podmíněnosti. Xxxxxxxx xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx 1 xx 4).

(4)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxx nástroj x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jako xxxx xxxx x xxxx 2010, x xxxxxx xxx zachovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx samotné. Xx xxxxxxxx ve xxxxx 16. x 17. prosince 2010 xx Evropská xxxx xxxxxx xx xxx, xx tento mechanismus xx zajistit finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xxx x tomuto xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 122 xxxx. 2 Smlouvy o xxxxxxxxx XX. Hlavy xxxxx a předsedové xxxx xx proto xxxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(5)

Xx zasedání xxx 16. prosince 2010 xx Xxxxxxxx rada xxxxxxxx, xx x xxxxxxx s čl. 48 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x EU povede x xxxxxx xxxxxxxxxx x Evropským xxxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx (1), Xxxxxx (2) x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (3) xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6)

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx obsaženého x xxxxx třetí Xxxxxxx x xxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx,

XXXXXXX TOTO XXXXXXXXXX:

Xxxxxx 1

X článku 136 Smlouvy o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

„3.   Členské xxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, xxxxx xxxxxx mechanismus xxxxxxxxx, xxxxx bude aktivován x případech, xxx xx xxxx nezbytné x xxxxxxxxx stability xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.“

Xxxxxx 2

Členské státy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx svými xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013 za předpokladu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xx tak, xxxxxx dnem měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2011.

Xx Xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X. XXX XXXXXX


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx xx xxx 23. xxxxxx 2011 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku).

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxxxx ze dne 15. xxxxx 2011 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).

(3)  Stanovisko xx dne 17. xxxxxx 2011 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx).