Animace načítání

Stránka se připravuje...


32016R0792
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95 (Text s významem pro EHP)
2016
792
11.05.2016
Nařízení
3
R
Institucionální měnové předpisy (10.20.10)