Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 19.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření - nařízení mobilním operátorům o zasílání tzv. welcome SMS, s účinností od 27.7.2021 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 7.7.2021 do odvolání R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 14.4.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 14.3.2022 do odvolání R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – podmínky konání hromadných akcí, s účinností od 10.2. do 18.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – podmínky konání hromadných akcí, s účinností od 19.2. do 28.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – preventivní testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, s účinností od 19.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, s účinností od 1.3.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14.3.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 21.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 28.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 7.3.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – seznam zemí nebo teritorií s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 19.3.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 15.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18.3.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Ochranné opatření – výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu, s účinností od 25.2.2022 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 16.11.2021 R P
Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR Změna mimořádného opatření ze dne 28.6.2021, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 6.7.2021 R P